Art. 101. Principiul loialităţii administrării probelor

(1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe.
(2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
(3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe. [art. 68 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu prilejul soluţionării ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu prilejul soluţionării unui recurs în interesul legii, a stabilit că retragerea de către ... Click pentru abonare
2.
Administrarea probelor cu încălcarea principiului loialităţii, reglementat la art. ... Vezi mai mult
Administrarea probelor cu încălcarea principiului loialităţii, reglementat la art. 101 din Codul de procedură penală, principiu circumscris principiului legalităţii, duce ... Click pentru abonare
3.
Verificarea legalităţii, inclusiv a loialităţii - componentă intrinsecă a ... Vezi mai mult
Verificarea legalităţii, inclusiv a loialităţii - componentă intrinsecă a legalităţii -, administrării probelor de către organele de urmărire penală implică ... Click pentru abonare
4.
În etapa a doua a fondului camerei preliminare, judecătorul ... Vezi mai mult
În etapa a doua a fondului camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate ... Click pentru abonare
5.
În actuala lege procesual penală, mijloacele de probă nu ... Vezi mai mult
În actuala lege procesual penală, mijloacele de probă nu sunt enumerate strict şi limitativ, organele judiciare putând administra orice mijloace ... Click pentru abonare
6.
În cazul principiului loialităţii administrării probelor legiuitorul foloseşte expresii ... Vezi mai mult
În cazul principiului loialităţii administrării probelor legiuitorul foloseşte expresii prohibitive în mod absolut [„este oprit a se întrebuinţa (…)”, „nu ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Examenul de loialitate și legalitate a probei, în procedura ... Vezi mai mult
Examenul de loialitate și legalitate a probei, în procedura de cameră preliminară, trebuie să fie limitat la modalitatea în care ... Click pentru abonare
8.
În cazul relelor tratamente sarcina probei este partajată. Proba ... Vezi mai mult
În cazul relelor tratamente sarcina probei este partajată. Proba existenței relelor tratamente incumbă autorităților, acestea din urmă fiind obligate de ... Click pentru abonare
9.
Conform principiului loialității administrării probelor nu este permis a ... Vezi mai mult
Conform principiului loialității administrării probelor nu este permis a se utilizara strategii sau manopere de orice natură ce are ca ... Click pentru abonare
10.
Dacă se constată că procedurile au fost legale, în ... Vezi mai mult
Dacă se constată că procedurile au fost legale, în mod special în cursul urmăririi penale, acest fapt nu conduce automat ... Click pentru abonare
11.
Principiul loialității nu este prevăzut în mod expres de ... Vezi mai mult
Principiul loialității nu este prevăzut în mod expres de lege, fiind impus de jurisprudență în scopul respectării eticii judiciare. Noțiunea ... Click pentru abonare
12.
Loialitatea interzice celui care administrează proba de a utiliza ... Vezi mai mult
Loialitatea interzice celui care administrează proba de a utiliza procedee neloiale, tertipuri sau stratageme. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, ... Click pentru abonare
13.
Loialitatea vizează doar modalitatea de administrare a probelor. Această ... Vezi mai mult
Loialitatea vizează doar modalitatea de administrare a probelor. Această noțiune nu corespunde celei de „caracter echitabil al procesului” – care ... Click pentru abonare
14.
Loialitatea procesuală apare ca fiind un corector al principiului ... Vezi mai mult
Loialitatea procesuală apare ca fiind un corector al principiului libertății probelor. Acest principiu presupune o analiză atentă a fiecărei cauze ... Click pentru abonare
15.
Art. 101 alin. 1 C.proc.pen. nu poate fi reținut ... Vezi mai mult
Art. 101 alin. 1 C.proc.pen. nu poate fi reținut în baza unor supoziții, prezumții ori aprecieri subiective, sau în situațiile ... Click pentru abonare
16.
Cazul de neloialitate procesuală prevăzut de art. 101 alin. ... Vezi mai mult
Cazul de neloialitate procesuală prevăzut de art. 101 alin. 1 C.proc.pen. poate fi evaluat prin audierea sau vizionarea înregistrărilor audio-video ... Click pentru abonare
17.
Încălcarea art. 101 alin. 1 C.proc.pen. atrage excluderea automată ... Vezi mai mult
Încălcarea art. 101 alin. 1 C.proc.pen. atrage excluderea automată a probelor. În această situație vătămarea procesuală este prezumată absolut și ... Click pentru abonare
18.
Art. 101 alin. 2 C.proc.pen. este incident și atunci ... Vezi mai mult
Art. 101 alin. 2 C.proc.pen. este incident și atunci când sunt depășite limitele unei provocări loiale la probă, de exemplu, ... Click pentru abonare
19.
Prin utilizarea unor manopere neloiale se deturnează procedurile prevăzute ... Vezi mai mult
Prin utilizarea unor manopere neloiale se deturnează procedurile prevăzute de lege în scopul obținerii de probe mai ușor, evitându-se astfel ... Click pentru abonare
20.
Loialitatea procesuală se evaluează luând în considerare inclusiv stratagemele ... Vezi mai mult
Loialitatea procesuală se evaluează luând în considerare inclusiv stratagemele poliției judiciare, ce constau mai exact, în acte pozitive ale polițiștilor ... Click pentru abonare
21.
Provocarea este o stratagemă polițienească. Afectarea loialității probelor prin ... Vezi mai mult
Provocarea este o stratagemă polițienească. Afectarea loialității probelor prin această stratagemă este extinsă. În concret, organele statului determină o persoană ... Click pentru abonare
22.
Manoperele și stratagemele neloiale pot conduce prin ele însele ... Vezi mai mult
Manoperele și stratagemele neloiale pot conduce prin ele însele la încălcarea unor drepturi fundamentale, fie de natură substanțială, fie de ... Click pentru abonare
23.
CEDO folosește două teste pentru verificarea existenței provocării: 1. ... Vezi mai mult
CEDO folosește două teste pentru verificarea existenței provocării: 1. testul substanțial al provocării în cadrul căruia se verifică dacă organele ... Click pentru abonare
24.
Anterior analizei loialității procedurilor, judecătorul este dator a administra ... Vezi mai mult
Anterior analizei loialității procedurilor, judecătorul este dator a administra în procedură contradictorie probe relevante și utile în scopul determinării existenței ... Click pentru abonare
25.
Dacă acțiunea investigativă se dovedește ulterior a fi fost ... Vezi mai mult
Dacă acțiunea investigativă se dovedește ulterior a fi fost utilă, o astfel de împrejurare nu este de natură a proba ... Click pentru abonare
26.
Chiar și în prezența suspiciunii rezonabile cu privire la ... Vezi mai mult
Chiar și în prezența suspiciunii rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de o anumită persoana, organele de ... Click pentru abonare
27.
Nu va exista o provocare, ci o activitate pasivă ... Vezi mai mult
Nu va exista o provocare, ci o activitate pasivă a organelor de urmărire penală atunci când: există o suspiciune rezonabilă ... Click pentru abonare
28.
La evaluarea lipsei caracterului extraordinar al oportunității pot fi ... Vezi mai mult
La evaluarea lipsei caracterului extraordinar al oportunității pot fi avuți în vedere următorii factori: 1. natura infracțiunii investigate și posibilitatea ... Click pentru abonare
29.
O ipoteză de neloialitate poate apărea și atunci când ... Vezi mai mult
O ipoteză de neloialitate poate apărea și atunci când martorul care acționează la indicațiile organului de urmărire penală îl determină ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

30.
Principiul loialității presupune respectarea eticii judiciare, însă, fiind un ... Vezi mai mult
Principiul loialității presupune respectarea eticii judiciare, însă, fiind un principiu normat de lege, loialitatea nu funcționează disociat de legalitate, fiind ... Click pentru abonare
31.
Curtea reţine că provocarea organelor judiciare intervine când ofiţerii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că provocarea organelor judiciare intervine când ofiţerii implicaţi – membri ai forţelor de ordine sau persoane care acţionează ... Click pentru abonare
32.
Curtea constată, totodată, că o verificare a loialităţii/legalităţii administrării ... Vezi mai mult
Curtea constată, totodată, că o verificare a loialităţii/legalităţii administrării probelor, din această perspectivă, este admisă şi în cursul judecăţii, aplicându-se, ... Click pentru abonare
33.
Din examinarea declaraţiilor acestor martori/inculpaţi, aflate la dosarele de ... Vezi mai mult
Din examinarea declaraţiilor acestor martori/inculpaţi, aflate la dosarele de urmărire penală ataşate la dosarele enumerate mai sus, judecătorul reţine că, ... Click pentru abonare
34.
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză s-au invocat o serie de excepții referitoare la nelegalitatea/neloialitatea probelor privind ... Click pentru abonare
35.
În ce privește analiza existenței sau inexistenței unei provocări, ... Vezi mai mult
În ce privește analiza existenței sau inexistenței unei provocări, Curtea va încerca, într-un prim pas, să stabilească, pe baza materialului ... Click pentru abonare
36.
Inculpatul L.L.A. deși nu avea antecedente penale avea un ... Vezi mai mult
Inculpatul L.L.A. deși nu avea antecedente penale avea un comportament ce justifica suspiciunea rezonabilă că era implicat în activități infracționale ... Click pentru abonare
37.
Faptele au fost derulate la inițiativa agenților statului. Agentul ... Vezi mai mult
Faptele au fost derulate la inițiativa agenților statului. Agentul sub acoperire s-a infiltrat în cercul inculpatei G.A. pentru a fi ... Click pentru abonare
38.
Reclamantul a susținut că nu a avut un proces ... Vezi mai mult
Reclamantul a susținut că nu a avut un proces echitabil. Acesta s-a plâns de provocarea sa de către un agent ... Click pentru abonare
39.
Curtea observă că reclamantul a fost abordat prima dată ... Vezi mai mult
Curtea observă că reclamantul a fost abordat prima dată de un ofițer de poliție sub acoperire în scopul de a ... Click pentru abonare
40.
Măsura de supraveghere tehnică poate fi dispusă nu doar ... Vezi mai mult
Măsura de supraveghere tehnică poate fi dispusă nu doar pentru fapte viitoare, ci și pentru infracțiuni consumate chiar cu ani ... Click pentru abonare
41.
În cauza de față sunt întrunite cu certitudine elementele ... Vezi mai mult
În cauza de față sunt întrunite cu certitudine elementele unei provocări pentru infracțiunile de complicitate la dare de mită și ... Click pentru abonare
42.
Curtea reține că situațiile celor doi reclamanți diferă semnificativ: ... Vezi mai mult
Curtea reține că situațiile celor doi reclamanți diferă semnificativ: doar primul reclamant a fost cel care a adus drogurile în ... Click pentru abonare
43.
Curtea observă că, pentru a contesta caracterul echitabil al ... Vezi mai mult
Curtea observă că, pentru a contesta caracterul echitabil al procedurii, reclamanții au invocat două argumente. În primul rând, ei au ... Click pentru abonare
44.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dezvoltat conceptul de ... Vezi mai mult
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dezvoltat conceptul de „provocare” distinct de folosirea legitimă a operaţiunilor sub acoperire, subliniind încă ... Click pentru abonare
45.
Împrejurarea că inculpatul CPP şi-a schimbat atitudinea procesuală odată ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpatul CPP şi-a schimbat atitudinea procesuală odată cu declaraţia din 10 mai 2012, la peste un an şi ... Click pentru abonare
46.
Cu privire la caracterul nelegal al probelor ce ar ... Vezi mai mult
Cu privire la caracterul nelegal al probelor ce ar rezulta din folosirea de agenți provocatori, instanța constată că nu poate ... Click pentru abonare
47.
Există o provocare în cazul în care investigatorul sub ... Vezi mai mult
Există o provocare în cazul în care investigatorul sub acoperire, prin intermediul unei persoane ce a acţionat sub directa coordonare ... Click pentru abonare
48.
În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ... Vezi mai mult
În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a ... Click pentru abonare
49.
Curtea trebuie să examineze calitatea evaluării de către instanţele ... Vezi mai mult
Curtea trebuie să examineze calitatea evaluării de către instanţele interne a pretinsei înscenări şi să se asigure că acestea au ... Click pentru abonare
50.
Curtea nu poate stabili cu certitudine dacă presupusa implicare ... Vezi mai mult
Curtea nu poate stabili cu certitudine dacă presupusa implicare a lui Vladimir, colaborator al poliției, a făcut parte din operațiunea ... Click pentru abonare
51.
Pentru a decide dacă ancheta a fost „esențial pasivă”, ... Vezi mai mult
Pentru a decide dacă ancheta a fost „esențial pasivă”, Curtea va examina motivele care au stat la baza operațiunii sub ... Click pentru abonare
52.
Curtea reiterează jurisprudenţa sa recentă referitoare la art. 6 ... Vezi mai mult
Curtea reiterează jurisprudenţa sa recentă referitoare la art. 6 din Convenţie, în care a făcut o distincţie detaliată între conceptul ... Click pentru abonare
53.
În speță, polițiștii au declanșat o operațiune de stopare ... Vezi mai mult
În speță, polițiștii au declanșat o operațiune de stopare a activităților infracționale ale lui P., prin crearea unui trafic fictiv ... Click pentru abonare
54.
Procurorul care figurează ca reclamant în acest caz a ... Vezi mai mult
Procurorul care figurează ca reclamant în acest caz a fost contactat inițial printr-o cunoștință de către o persoană necunoscută, ulterior ... Click pentru abonare
55.
Curtea reține că reclamantul nu avea antecedente penale înainte ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamantul nu avea antecedente penale înainte de arestarea sa în 1998. Informația conform căreia reclamantul a fost ... Click pentru abonare
56.
Reclamanții au susținut că li s-a refuzat un proces ... Vezi mai mult
Reclamanții au susținut că li s-a refuzat un proces echitabil, ca urmare a provocării la săvârșirea infracțiunii de către agenți ... Click pentru abonare
57.
Folosirea unui investigator sub acoperire în scopul surprinderii în ... Vezi mai mult
Folosirea unui investigator sub acoperire în scopul surprinderii în flagrant delict de trafic de droguri a făptuitorului nu constituie o ... Click pentru abonare
58.
În speță este necesar să se stabilească dacă activitatea ... Vezi mai mult
În speță este necesar să se stabilească dacă activitatea celor doi polițiști a depășit sfera activității agenților sub acoperire. Curtea ... Click pentru abonare