Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii etc.
 1. Alămoreanu S., Teorie și practică în expertizele grafice, Ed. Hamangiu, 2023
 2. Alămoreanu S., Prolematica expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master, Ed. Hamangiu, 2013
 3. Amza T., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 4. Amza T., Amza C., Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, București, 2003
 5. Amza T., Criminologie teoretică, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 6. Andreescu M., Simonescu-Diaconu R.E., Infracțiuni rutiere. Jurisprudența rezumată. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2013
 7. Andreescu T., Principiul proporționalității în dreptul constituțional, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 8. Andreșan-Grigoriu B., Procedura hotărârilor preliminare, Ed. Hamangiu, București, 2010
 9. Anghel-Tudor G., Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 10. Aniței N.C., Lazăr R.E., Evaziunea fiscală între legalitate și infracțiune, Ed. Universul Juridic, București 2016
 11. Antoniu G. (coord.), Explicațiile noului Cod penal. Vol. I-V, Ed. Universul Juridic, 2015-2016
 12. Antoniu G., Tratat de drept penal. Introducere în dreptul penal. Aplicarea legii penale, vol. I, București, Ed. Universul Juridic, 2015
 13. Antoniu G. (coord.), Explicaţii preliminare ale Noului Cod penal, vol. I (II, III), Editura Universul Juridic, București, 2010 (2011, 2013)
 14. Antoniu G., Bulai C., Dicționar de drept penal și de procedură penală, Ed. Hamangiu, București, 2011
 15. Antoniu G., Vlăsceanu A., Barbu A., Codul de procedură penală – texte, jurisprudență, hotărâri C.E.D.O., ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008
 16. Antoniu G., Noul Cod penal comentat, vol. I (art. 1-56), Ed. C.H. Beck, București, 2006
 17. Antoniu G., Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Ed. All Beck, București, 2004
 18. Antoniu G., Dobrescu E., Dianu T., Stroe Gh., Avrigeanu T., Reforma legislației penale, Ed. Academiei, București, 2003
 19. Antoniu G., Daneș Șt., Popa M., Codul penal pe înțelesul tuturor, Ed. Juridică, București, 2002
 20. Antoniu G., Vinovăția penală, ed. a II-a, Ed. Academiei, București, 2002
 21. Antoniu G., Bulai C. (coord.), Practică judiciară penală, Vol. I (II, III, IV, V), Ed. Academiei Române, București, 1988 (1990, 1992, 1998)
 22. Antoniu G., Tentativa, Ed. Societății Tempus, București, 1995
 23. Antoniu G., Vinovăția penală, Ed. Academiei, București, 1995
 24. Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicționar juridic penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976
 25. Antoniu G. Papadopol V., Popovici M., Ștefănescu B., Îndrumările date de Plenul Tribunalului Suprem și noua legislație penală, Ed. Științifică, București, 1971
 26. Antoniu G., Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1968
 27. Athanasiu A.A., Elemente de psihologie medicală, Ed. Medicală, București, 1983
 28. Baias Fl. A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012
 29. Monica-Marcela Dinu-Bakos, Echitatea în dreptul penal substanțial, Ed. Universul Juridic, 2018
 30. Balaban C., Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de teorie și practică judiciară, Ed. Rosetti, București, 2003
 31. Balaci C.C., Principiul ne bis in idem în contextul legislativ european, Ed. Hamangiu, 2022
 32. Banciu C., Ciupercă L., Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare (Praxis). Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2020
 33. Banciu C., Ciupercă L., Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare, Ed. C.H. Beck, 2017
 34. Barac L., Drept penal. Partea specială. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 35. Barac L., Constantele și variabilele dreptului penal, Ed. All Beck, București, 2001
 36. Barbu A., Tudor G., Șinc A.M., Codul de procedură penală adnotat cu jurisprudență națională și europeană, Ed. Hamangiu, București, 2016
 37. Barbu A.I., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2016
 38. Barbu C., Aplicarea legii penale în spațiu și timp, Ed. Științifică, București, 1972
 39. Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Butiuc C., Codul penal comentat. Partea specială, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2008
 40. Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Butiuc C., Codul penal comentat, vol. I – Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2007
 41. Basarab M., Drept penal. Partea Generală, vol I, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 42. Basarab M., Drept penal, vol. I și II, ed. a II-a, Ed. Fundației „Chemarea”, Iași, 1995
 43. Bărbuți A., Brânzac L., Contopirea pedepselor, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 44. Bărcănescu D., Conținutul infracțiunii și principiul legalității, Ed. C.H. Beck, 2005
 45. Bădescu M., Teoria răspunderii și sancțiunii juridice, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 46. Bălășescu M., Reabilitarea. Cauză care înlătură consecințele condamnării în reglementarea noului Cod penal, Ed. Hamangiu, 2015
 47. Bălășescu M., Liberarea condiționată în reglementarea noului Cod penal și a Legii nr. 254/2013, Ed. Hamangiu, 2015
 48. Bălășescu M., Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori în reglementarea noului Cod penal și a legislației anterioare, Ed. Hamangiu, 2014
 49. Băncilă A.D., Executarea măsurilor de probațiune, Ed. Universul Juridic, 2020
 50. Bârsan M.M., Ionaș D.G., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2016
 51. Bârsan M.M., Cardiș M.M., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Ed. Hamangiu, București, 2015
 52. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Rosetti, București, 2002
 53. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, trad. D. Grasso, Ed. Humanitas, București, 2007
 54. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Științifică, București, 1965
 55. Berger V., Jurisprudența CEDO, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1998
 56. Bîrsan C., Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2010
 57. Bîrsan C., Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, Ed. All Beck, 2005
 58. Boberg M., Fenger N., Procedura trimiterii preliminare la Curtea Europeană de Justiție (traducere), Ed. Wolters Kluver, București, 2010
 59. Bodea R., Bodea B., Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, 2018
 60. Bodoroncea G., Corupția. Infracțiuni de corupție. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, Ed. C.H. Beck, 2022
 61. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, G. Zlati, Codul penal Comentariu pe articole. Ediție de colecție. Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 62. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, G. Zlati, Codul penal Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 63. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București (ediția I) 2014 și (ediția 2) 2016
 64. Bodoroncea G., Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Analele Universității București, Seria Drept, Supliment 2014
 65. Bodoroncea G., Kuglay I., Lefterache L., Matei I., Nedelcu I., Vasile F.M.., Codul penal adnotat, Ed. C.H. Beck, București 2007
 66. Bodu S., Bodu C., Infracțiuni economice – Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență, Ed. Rosetti International, 2019
 67. Bodu S., Bodu C., Infracțiuni economice – Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență, Ed. Rosetti, 2016
 68. Bodunescu I., Flagelul terorismului internațional, Ed. Militară, București, 1978
 69. Bogdan D., Arestarea preventivă și detenția în jurisprudența CEDO, ed. a 2-a, Ed. Rosetti International, București, 2011
 70. Bogdan D., Arestarea preventivă și detenția în jurisprudența C.E.D.O., București, 2008
 71. Bogdan D., Selegean M., Jurisprudență C.E.D.O. – studii și comentarii, Institutul Național al Magistraturii, București, 2005
 72. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială, Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 73. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 74. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 75. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 76. Bogdan S., Șerban D.A., Zlati G., Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene. Ed. 3. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat. Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni de fals. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială, Ed. Hamangiu, 2019
 77. Bogdan S., Șerban D.A., Bugnar O.L., Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene. Ed. 3. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Hamangiu, 2019
 78. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 79. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 80. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2015
 81. Bogdan S. (coord.), Șerban D.A., Zlati G., Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 82. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, 2014
 83. Bogdan S., Drept penal – partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 84. Bogdan S., Drept penal. Partea specială, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 85. Bogdănescu V., Pastor L., Probleme de drept din deciziile Curții Supreme de Justiție 1990-1992, Ed. Orizonturi, București, 1993
 86. Bogea M.C., Sesizarea organelor de urmărire penală, Ed. Hamangiu, București, 2012
 87. Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2017
 88. Borlan I., Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 89. Boroi Al. (coord.), Vârjan B., Barbu I.A., Gorunescu M., Nistor I.E, Dreptul penal al afacerilor. Ediția 7, Ed. C.H. Beck, 2021
 90. Boroiu Al., Drept penal. Partea specială. Ediția 5, Ed. C.H. Beck, 2021
 91. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Volumul II. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2020
 92. Boroi Al., Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2017
 93. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Curs universitar. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2016
 94. Boroi Al. (coord.), Rusu I., Rusu M.I., Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2016
 95. Boroi Al. (coord.), Drept penal al afacerilor. Ed. 6, Ed. C.H. Beck, 2016
 96. Boroi Al. (coord.),  Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2014
 97. Boroi Al., Drept penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2014
 98. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 99. Boroi Al., Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2013
 100. Boroi A., Rusu I., Cooperarea judiciară în materie penală, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 101. Boroi Al., Nistoreanu Gh., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 2004
 102. Boroi Al., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 1999
 103. Boroi G. (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2013
 104. Boroi G., Codul de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2001
 105. Bostan I., Pete Ș., Deturnarea fondurilor europene. (I)regularitate și corecții financiare. Practică judiciară relevantă, Ed. Hamangiu, București, 2015
 106. Botez D., Audierea martorilor în procesul penal. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2016
 107. Boțic S., Regula exclusiunii. Excluderea probelor obținute nelegal în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 108. Briciu T.C., Dinu C.C., Pop P., Instituții judiciare, Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 109. Brînză W., Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013. Comentarii și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, 2015
 110. Brezeanu O., Minorul și legea penală, Ed. All Beck, București, 1998
 111. Brutaru V., Tratamentul penal al minorului, Ed. Hamangiu, 2013
 112. Bufan R., Buliga M., Malherbe J., Șvidchi N., Tratat de drept fiscal. Vol. 2. Drept fiscal al Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2018
 113. Bufan R., Tratat de drept fiscal. Vol. I, Teoria generală a dreptului fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2016
 114. Bulai C., Bulai B., Drept penal. Partea generală, vol. I, Casa de Editură și Presă București, 2013
 115. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2006-2007, Ed. Trei, București, 2008
 116. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2006-2007, Ed. Trei, București, 2006
 117. Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
 118. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2003-2004, Ed. Trei, București, 2003
 119. Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997
 120. Bulai C., Drept penal român. Partea generală, vol. I, Casa de Editură și Presă „Șansa” – SRL, București, 1992
 121. Bulai C., Drept penal – Partea generală, Universitatea din Bucureşti, 1987
 122. Bulai C., Curs de drept penal. Partea specială, vol. I, Tipografia Universității din București, 1975
 123. Bunea D.C. ș.a., Dicționar de drepturile omului, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 124. Buneci P., Dumitru I., Drept penal social. Analiza infracțiunilor din domeniul muncii și securității sociale, Ed. Universul Juridic, 2016
 125. Buneci P. (coord.), Șerban Gh., Ciolcă I., Dragnea I., Vasilache Al., Crețu S., Pichler A., Vasilache I., Stoica V., Tițian D., Jiganie-Șerban M., Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 126. Buneci P., Buneci B., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 127. Buneci P., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2007
 128. Butiuc C., Infracțiunea complexă, Ed. All Beck, București, 1997
 129. Butoi I.T., Voinea D., Iftene V., Butoi Al., Zărnescu C., Prodan M.C., Butoriu I.T., Nicolae L.G., Victimologie. Curs universitar, Ed. Pinguin Book, București, 2004
 130. Butoi T., Butoi I.T., Psihologie judiciară. Tratat universitare, vol. I., Ed. Fundației „România de Mâine”, București, 2001
 131. Buzea M., Protecția penală a posesiei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 132. Buzea N.T., Păun T.A., Teoria generală a infracțiunii fiscale, Institutul de Arte Grafice „Tipografica”, 1945
 133. Buzea N.T., Infracțiunea și culpabilitatea, Tipografia „Sabin Solomon”, Alba Iulia, 1944
 134. Buzea N.T., Curs de drept penal, Editori G. Dărângă și N. Daniil, 1934-1935
 135. Cantacuzino M.B., Elementele dreptului civil, Ed. All Beck, București, 1998
 136. Cazacu R.M., Investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de către parlamentari în exercitarea mandatului, Ed. Hamangiu, 2023
 137. Călin D. (coord.), Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 2014 – Analiză, consecințe, autorități potențial responsabile, Ed. Universitară, București, 2015
 138. Călin R.M., Malpraxis. Răspunderea medicului și a furnizorilor de servicii medicale. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2014
 139. Cârlescu N., Drept penal al afacerilor. Infracțiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților, Ed. C.H. Beck, 2018
 140. Cârlescu N., Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 141. Cheagă D., Sava Gh., Ghid de anchetă penală. Ed. 4, Ed. Universul Juridic, 2019
 142. Chirilă A., Relevanța penală a plângerii prealabile, Ed. Universul Juridic, 2010
 143. Chiriță R., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 144. Chiriță R., Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 145. Chiriţă R., Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, vol. I, Ed. C.H. Beck, 2007
 146. Chirieac R.M., Societățile comerciale off-shore între optimizare și evaziune fiscală, Ed. Hamangiu, București, 2019
 147. Chiș I., Hărătău L.D., Neagu C.M., David I.M., Teorie și practică execuțional penală. Sinteze și întrebări pentru uzul studenților și al masteranzilor, Ed. Hamangiu, 2022
 148. Chiș. I., Chiș A.B., Executarea sancțiunilor penale. Ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, 2021
 149. Chiș. I.P., Văduva V., Culegere de subiecte date la concursuri și examene. Procedură penală. Partea specială. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2019
 150. Chiș. I.P., Văduva V., Culegere de subiecte date la concursuri și examene. Procedură penală. Partea specială, Ed. Hamangiu, 2018
 151. Chiș I., Niță D.R., Fundamente de drept execuțional penal, Ed. A.N.I., București, 2004
 152. Chiuariu T., Garanțiile procedurale acordate acuzatului în procesul penal potrivit Convenției europene a drepturilor omului, Ed. Hamangiu, 2020
 153. Ciobanu P., Ciobanu A., Manea T., Noul Cod de procedură penală adnotat, Ed. Rosetti, 2015
 154. Ciobanu P., Infracţiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice, Ed. Rosetti, 2013
 155. Ciobanu A., Lazăr E., Manea T., Pârgaru D., Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Ed. Hamangiu, 2017
 156. Cimpoeru D., Dreptul internetului, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 157. Ciolcă I., Probele în procesul penal. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 158. Ciolcă I., Probele în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 159. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ediția 8, Editura C.H. Beck, București, 2023
 160. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ediția 7, Ed. C.H. Beck, București, 2022
 161. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 162. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 163. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 164. Cioclei V. ș.a., Probleme și soluții legale privind criza COVID-19, Ed. C.H. Beck, 2019
 165. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2018
 166. Cioclei V., Rotaru C., Trandafir A.R., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2018
 167. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 168. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 169. Cioclei V., Opinii juridice în cauze penale controversate, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 170. Cioclei V., Rotaru C., Caiet de seminar, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 171. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 172. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 173. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 174. Cioclei V., Critica rațiunii penale. Studii de criminologie juridică și drept penal, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 175. Cioclei V., Incestul fără victimă: crimă sau pedeapsă?, în Critica rațiunii penale. Studii de criminologie juridică și drept penal, Ed. CH. Beck, București, 2009
 176. Cioclei V., Tentativă la infracțiunea de omor. Încăierar. Existența sau inexistența concursului de infracțiuni, în Critica rațiunii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 177. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, București, 2007
 178. Cioclei V., Criminologia etiologică, Ed. Actami, București, 1996
 179. Ciopec. F., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. C.H Beck, 2019
 180. Ciopec F., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, 2017
 181. Ciopec F., Confiscarea extinsă: între de ce și cât de mult? (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 182. Ciucă A. (coord.), 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, 2018
 183. Ciuncan D., Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2015
 184. Ciuncan D., Corupție și politică. Cronică de jurisprudență penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 185. Cliveti M., Sistemul prostituției – o abordare din perspectiva egalității de gen, Ed. C.H. Beck, 2016
 186. Clocotici D., Gheorghiu Gh., Evaziunea fiscală, Probleme juridice ale răspunderii contravenționale și penale, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 187. Coca-Cozma M., Crăciunescu C.M., Lefterache L.V., Justiția pentru minori, studii teoretice și jurisprudență. Analiza modificărilor legislative în domeniu, Ed. Universul Juridic, București, 2003
 188. Coca G., Studii de drept penal, drept penal comunitar și administrativ (achiziții publice), Ed. Universul Juridic, 2014
 189. Cocaină A., Recidiva în dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 1992
 190. Coldea O.B., Infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, Ed. Universul Juridic, 2021
 191. Coman R.M., Efectele jurisprudenței Curții de la Strasbourg asupra procesului penal român, Ed. Universul Juridic, 2017
 192. Coman V., Infracțiuni împotriva înfăptuirii justiției, Practică judiciară recentă comentată, vol. 1, vol. 2, Ed. Hamangiu, 2023
 193. Coman V., Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Practică judiciară comentată, vol. I Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2019
 194. Conea N., Tanislav E., Gheorghe C., Conea M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Semne, București, 2000
 195. Conea N., Ivănescu I., Cauze penale comentate, Ed. Ministerului de Interne, București, 1995
 196. Constantin E., Infracțiunile contra vieții în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 197. Constantinescu-Mărunțel C., Infracțiuni contra umanității și genocidul, Ed. C.H. Beck, 2022
 198. Constantinescu M., Executarea hotărârilor penale. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 199. Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constituției României – explicații și comentarii, Ed. Rosetti, București, 2003
 200. Constantinescu M., Deleanu I., Iorgovan A., Muraru I., Vasilescu Fl., Vida I., Constituția României comentată și adnotată, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1992
 201. Constantinescu V. ș.a., Dicționar de drepturile omului, Ed. C. H. Beck, București, 2013
 202. Coraș L., Sancțiuni penale alternative la pedeapsa închisorii, Ed. C.H. Beck, 2009
 203. Coraș L., Arestarea preventivă, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 204. Costaș C.F. (coord.), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016
 205. Costea V.A., Traiectorii ale instituționalizării Grațierii individuale, Grațierii colective și Liberării condiționate. Studiu de caz: România, 1990-2020. Vol. I, Ed. Pro Universitaria, 2021
 206. Costin D.M., Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 207. Costiniu F., Răspunderea statului pentru erori judiciare. Practică judiciară. Hotărâri CEDO, Ed. Hamangiu, București, 2011
 208. Costea I.M., Evaziunea fiscală, Legea nr. 241/2005 comentată și adnotată, Ed. Hamangiu, 2019
 209. Cozma I., Reabilitarea în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1970
 210. Cotoi F., Brutaru V., Efectele recunoașterii vinovăției în dreptul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 211. Cristean V., Drept penal. Partea specială II, Ed. Universul Juridic, 2017
 212. Cristean V., Drept penal. Partea specială I, Ed. Universul Juridic, 2017
 213. Cristuș N., Evaziunea fiscală și spălarea benilor. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 214. Cristuș N., Arestarea preventivă. Practică judiciară 2006-2010, Ed. Hamangiu, București, 2010
 215. Crișan E.G., Kádár H., Cooperarea judiciară internațională în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2018
 216. Criștiu-Ninu L. (coord.), C.A. Gohoreanu, A.V. Iugan, L.A. Postelnicu, V. Voica, Drept penal și drept procesual penal. Spețe pentru admiterea la INM, Ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 217. Criștiu-Ninu L., Apelul în procesul penal, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 218. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială, Ediția a 4-a, Ed. Hamangiu, 2024
 219. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală, Ediția a 7-a, Ed. Hamangiu, 2023
 220. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 6, Ed. Hamangiu, 2022
 221. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2022
 222. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 5, Ed. Hamangiu, 2021
 223. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2020
 224. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, trei ediții, 2019, 2020 si 2022
 225. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2018
 226. Crișu A., Bălan C., Oncescu C.I., Drept procesual penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2017
 227. Crișu A., Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu, 2013
 228. Crișu A., Drept procesual penal, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2013
 229. Crișu A., Drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 230. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială, Ed. All Beck, București, 2005
 231. Crișu-Ciocîntă A., Confiscarea extinsă. Teorie și practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2019
 232. Crețu V., Drept internațional penal, Ed. Societății Tempus România, București, 1996
 233. Curt I., Contribuția victimei la producerea rezultatului în dreptul penal, Ed. Hamangiu, 2021
 234. Damaschin M., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2013
 235. Damaschin M., Dreptul la un proces echitabil în materie penală, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 236. Daneș Șt., Papadopol V., Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Juridică, București, 2003, 2004
 237. Daneș S., Papadopol V., Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985
 238. Dascăl T., Minoritatea în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, 2011
 239. Dănișor D.C., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2020
 240. Dănișor D.C., Eficiența sistemului responsabilității penale, Ed. C.H. Beck, 2015
 241. Dănişor D.C., I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 242. Dediu D., Mandatul european de arestare, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 243. Dediu D., Evaziunea fiscală. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 244. Deleanu I., Tratat de procedură civilă. Vol. I. Noul Cod de procedură civilă, ed. revizuită, completată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 245. Deleanu I., Ficțiunile juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2005
 246. Deleanu I., Justiția constituțională, Ed. Lumina Lex, București, 1994
 247. Deleanu I., Mărginean V., Prezumțiile în drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981
 248. Deteșeanu D.A., Crima internațională. Abordări convenționale și dezvoltări jurisprudențiale, Ed. Universul Juridic, 2016
 249. Diaconescu Gh., Duvac C., Tratat de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 250. Diaconescu Gh., Infracțiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar Print, București, 1997
 251. Diaconescu Gh., Infracțiunile în legile speciale și legi extrapenale, Ed. All Educational, București, 1996
 252. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni de corupție și de serviciu (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2018
 253. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni contra libertății persoanei – conform Noului Cod Penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 254. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni contra vieții, integrității sau sănătății persoanei, Ed. C.H. Beck, 2014
 255. Diaconescu H., Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea, Ed. All Beck, București, 2004
 256. Diaconiță V. (coord.), Răspunderea în cazurile de malpraxis medical, Ed. Solomon, 2022
 257. Diaconu D.V., Medierea în cauzele penale, Ed. C.H. Beck, 2012
 258. Dima T., Drept penal. Partea generală. Ed. 3 (conform noului Cod penal), Ed. Hamangiu, 2014
 259. Dobrilă M.C., Infracțiunea de înșelăciune în vechiul și noul Cod penal, Ed. Hamangiu, București, 2014
 260. Dobrinoiu M., Infracțiuni în domeniul informatic, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 261. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. 3 revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 262. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială, Conform noului Cod penal, Ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 263. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Curs universitar – conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 264. Dobrinoiu V. și colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2014
 265. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 266. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea generală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 267. Dobrinoiu V., Pașcu I. ș.a., Noul Cod penal comentat, vol. II, Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 268. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 269. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 270. Dobrinoiu V., Brânză W., Drept penal. Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2003
 271. Dobrinoiu V., Cornea N., Drept penal. Partea specială, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 2002
 272. Dobrinoiu V., Gh. Nistoreanu, Boroi Al., Pascu I., Molnar I., Lazăr V., Drept penal. Partea specială, Ed. Europa Nova, București, 1997
 273. Dobrinoiu V. Corupția în dreptul românesc, Ed. Atlas Lex, București, 1995
 274. Dobrinoiu V., Traficarea funcției și a influenței în dreptul penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983
 275. Domocoș C.A., Fapta omisivă și incriminarea ei în legea penală română, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 276. Dongoroz V., Metoda tehnico-juridică în știinta dreptului penal, Ed. Hamangiu, 2020
 277. Dongoroz V. (coord.), Explicațiile teoretice ale Codului penal român. Ediția 2. Volumul I-III (broșat), Ed. C.H. Beck, 2012
 278. Dongoroz V. ș.a., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. I, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2005
 279. Dongoroz V. (coord.), Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, ed. a II-a, vol. IV, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2003
 280. Dongoroz V. (coord.), Explicațiile teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, Ediția 2. Volumul V (broșat), Ed. C.H. Beck, 2003
 281. Dongoroz V., Curs de drept penal (reeditarea ediției din 1939), Ed. Societății Tempus și Asociația Română de Științe Penale, București, 2000
 282. Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea Generală, vol. I-II, Ed. Academiei, București, 1975, 1976
 283.  Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. I (II, III, IV), Ed. Academiei, București, 1969 (1970, 1971, 1972)
 284. Dongoroz V., Dărângă Gh., Kahane S., Lucinescu D., Nemeș A., Popovici M., Sârbulescu P., Stoican V., Noul Cod de procedură penală și Codul de procedură penală anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1969
 285. Dongoroz V., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1968
 286. Dongoroz V., Curs de procedură penală, ed. a 2-a, București, Litografiat, 1942
 287. Drăganu T., Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 288. Drilea-Marga M., Urmărirea penală în Noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 289. Dumbravă E., Liberarea condiționată în noile coduri, Ed. Universul Juridic, 2016
 290. Dumitrache A.A., Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 291. Dumitru M., Ghid de cercetare penală. Ed. 5, Ed. C.H. Beck, 2020
 292. Dumitru M., Ghid de cercetare penală. Conform noilor coduri. Ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2016
 293. Dumitru M., Infracțiuni de criminalitate economică prevăzute în noul Cod penal. Teorie. Practică judiciară. Analiză comparativă, Ed. C.H. Beck, 2016
 294. Dungan P., Simionescu E.G., Funcționarul public și răspunderea penală în noul Cod penal și în legile speciale, Ed. Hamangiu, 2016
 295. Dungan P., Medeanu T., Pașca V., Drept penal. Partea specială, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 296. Dungan P., Medeanu T.C., Pașca V., Manual de drept penal. Partea specială. În conformitate cu noul Cod penal – Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2010
 297. Dungan P., Participația improprie, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 298. Duvac C., Concursul de norme penale, Ed. Universul Juridic, 2016
 299. Duvac C., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Studiu comparativ. Comentarii și explicații, Ed. Universul Juridic, 2014
 300. Duvac C., Pluralitatea aparentă de infracțiuni, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 301. Ene-Corbeanu Eliza, Evaziunea fiscală, Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2020
 302. Eliescu M., Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, București, 1972
 303. Feller S., Contribuții la studiul raportului juridic penal material și procesual penal, precum și al garanțiilor procesuale, Ed. Științifică, București, 1960
 304. Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 305. Filipaș A., Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 306. Filipaș A., Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Academiei Române, București, 1985
 307. Franț A.E., Întreruperea cursului sarcinii. Repere juridice și etice, Ed. Universul Juridic, 2016
 308. Gârbuleț I., Infracțiuni de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 309. Geamănu Gr., Dreptul penal internațional și infracțiunile intenționale, Ed. Academiei Române, București, 1977
 310. Geamănu R.F., Elemente de drept electoral. Infracțiuni electorale. Ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, 2020
 311. Geamănu R.F., Mijloace de protecție a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, Ed. Universul Juridic, 2019
 312. Geamănu R.F., Elemente de drept electoral. Infracțiuni electorale (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 313. Gheorghe D., Gheorghe E.A., Drept procesual penal. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2013
 314. Gheorghe D., Procesul penal. Judecata în primă instanță, Ed. Editas, București, 2005
 315. Gh. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţie revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 p. 29
 316. Ghenici O., Căile extraordinare de atac în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2022
 317. Ghigheci C., Cauzele care înlătură răspunderea penală, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 318. Ghigheci C., Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ed. Solomon, 2020
 319. Ghigheci C., Cereri și excepții de cameră preliminară, Comentarii și jurisprudență, vol. I și II, Ed. Hamangiu, 2017
 320. Ghigheci C., ș.a., Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României. Vol. I, Vol. II, Ed. Universitară, 2015
 321. Ghigheci C., Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 322. Giurgea M., Lazăr I., Sancțiunile procesuale penale, Ed. C.H. Beck, 2020
 323. Giurgiu N., Drept penal general, Ed. Sunset, Iași, 1997
 324. Giurgiu N., Legea penală și infracțiunea, Ed. Gama, Iași, 1996
 325. Giurgiu N., Cauzele de nulitate în procesul penal, Ed. Științifică, București, 1974
 326. Gliga I.C., Evaziunea fiscală. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 327. Godea M.S., Minoritatea în dreptul penal român, Ed. Servo-Sat, Arad, 1998
 328. Gorunescu M., Hotca M.A., Lăncrăjan A., Nedelcu C., Slăvoiu R., Noul Cod penal pe înțelesul tuturor, Ed. Universul Juridic, 2015
 329. Gorunescu M., Barbu I.A., Rotaru M., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 330. Gorunescu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Curs universitar, Ed. Hamangiu, București, 2012
 331. Gorgăneanu I., Acțiunea penală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
 332. Graur M.C., Acțiunea penală – între oficialitate și oportunitate, Ed. Hamangiu, București, 2019
 333. Grădinaru D., Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2018
 334. Grădinaru D., Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2017
 335. Grădinaru D., Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE, Ed. C.H. Beck, 2016
 336. Grădinaru S., Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptări, garanții, valoare probantă (Praxis), Ed. C.H. Beck, București, 2014
 337. Grădinaru D., Dragomir F., Executarea mandatului european de arestare de către instanțele române. Jurisprudență comentată, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 338. Griga I., Drept procesual penal. Partea generală. Teorie, jurisprudență și aplicații practice, Ed. Oscar Print, București, 2004
 339. Grigoraș J., Individualizarea pedepsei, Ed. Științifică, București, 1989
 340. Groza G., Psihologie aplicată în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2020
 341. Guiu K., Voicu A., Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2010
 342. Hanțiu A.O., Moraru A.M., Controlul judiciar în procesul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 343. Hanțiu A.O., Dănișor Gh., Diaconescu H., Răducanu R., Timpul și legea penală (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2007
 344. Hach E., Hotca M.A., Legea nr. 129/2019. Comentariu pe articole, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 345. Hoanță N., Evaziunea fiscală, ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. C.H. BEck, București, 2010
 346. Hoffman D., Confiscarea specială în dreptul penal. Teorie și practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008
 347. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 348. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 349. Hotca M.A. (coord.), Gorunescu M., Neagu N., Geamănu R.F., Pop D.G., Sitaru Al., Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5, Ed. C.H. Beck, 2019
 350. Hotca M.A. (coord.), Ghidul omului de afaceri. Cunoasterea și prevenirea riscurilor de natură penală, Ed. Universul Juridic, 2019
 351. Hotca M.A. ș.a., Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, 2019
 352. Hotca M.A., Curs de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 353. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2017
 354. Hotca M.A. (coord.), Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații. Ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2017
 355. Hotca M.A., Neagu N., Gorunescu M., Sitaru Al., Galetschi Al.C., Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite, Ed. Universul Juridic, 2015
 356. Hotca M.A., Buneci P., Gorunescu M., Neagu N., Slăvoiu R., Geamănu R-Fl., Pop D.G., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 357. Hotca M.A. (coord.), Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 358. Hotca M.A., Slăvoiu R., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Adnotări, situații tranzitorii, noutăți, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 359. Hotca M.A., Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și Sancțiunile de drept penal, Ed. C.H. Beck, 2013
 360. Hotca M.A., Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea, Ed. C.H. Beck, 2012
 361. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 362. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 363. Hotca M.A., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009
 364. Hotca M.A., Bancruta frauduloasă, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 365. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 366. Hotca M.A., Codul penal. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 367. Hotca M.A., Protecția victimelor. Elemente de victimologie, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 368. Hotca M.A., Noul Cod penal. Codul penal Anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Editas, București, 2004
 369. Hotca M.A., Drept convențional. Partea generală, Ed. Editas, București, 2003
 370. Iacuba A., Diaconu E., Combaterea violenței domestice, Ed. C.H. Beck, 2019
 371. Iftenie V., Dermengiu D., Medicină legală, ed. a 3-a, Ed. C. H. Beck, București, 2019
 372. Iftenie V., Dermengiu D., Medicină legală, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014
 373. Iftenie V., Dermengiu D., Medicina legală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 374. Ilie A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumată și comentată, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 375. Ilie A.R., Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 376. Iliescu N., Problema incriminării și sancționării actelor preparatorii, în Studii juridice, Ed. Academiei, București, 1960
 377. Ionaș A., Măgureanu A.F., Dinu C., Drept penal. Partea specială – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2015
 378. Ioniță B., Daune morale în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, Ed. Universul Juridic, 2022
 379. Iordache M., Nulitățile în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2015
 380. Iordache M., Judecata în primă instanță în Noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 381. Iordache M., Alexandroiu G., Plângerea împotriva soluțiilor procurorului de netrimitere în judecată, Ed. Hamangiu, București, 2007
 382. Iordache M., Judecata în primă instanță în procesul penal. Aspecte privind limitele judecății și extinderea acestora, Ed. Hamangiu, București, 2007
 383. Ionașcu A., Probele în procesul civil, Ed. Științifică, Bucuești, 1969
 384. Ionescu G., Ionescu I., Crișu C. Probleme de drept din jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie penală 1990-2000, Ed. Juris Argessis, Curtea de Argeș, 2002
 385. Ionescu O.I., Ifrim I., Drept penal. Partea introductivă, Ed. Universul Juridic, 2013
 386. Ionescu V.A., Legitima apărare și starea de necesitate, Ed. Științifică, București, 1972
 387. Ioniță G.I., Infracțiunile din sfera criminalității informatice. Incriminare, investigare, prevenire și combatere, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 388. Ioniță G.I., Infracțiunile din sfera criminalității informatice. Incriminare, investigare, prevenire și combatere, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 389. Ioniță Gh. I., Drept penal. Partea specială, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 2013
 390. Iugan A.V., Codul penal adnotat. Partea specială. Jurisprudență națională 2014-2020, Ed. Universul Juridic, 2020
 391. Iugan A.V., Confiscarea extinsă. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 392. Iugan A.V., Individualizarea judiciară a pedepsei. Alternative la pedeapsa închisorii, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 393. Iugan A.V., Redeschiderea procesului penal, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 394. Iugan A.V., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 395. Ivan F., Aplicarea legii penale în timp, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 396. Ivan Gh., Ivan M.C., Cauzele justificative. 2021. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2021
 397. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 398. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 399. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 3, Ed. C.H. Beck, 2017
 400. Ivan Gh., Ivan M.C., Cauzele justificative, Ed. Universul Juridic, 2016
 401. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2015
 402. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2015
 403. Ivan Gh., Individualizarea pedepsei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2007
 404. Ivan M.C., Unitatea de infracțiune, Ed. C.H. Beck, 2019
 405. Jitariuc V., Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane. Monografie, Ed. Pro Universitaria, 2022
 406. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 407. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2018
 408. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2016
 409. Jurj-Tudoran R., Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauzele penale complexe, Ed. C.H. Becj, București, 2014
 410. Jurma I., Persoana juridică – subiect activ al răspunderii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 411. Kahane S., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1963
 412. Kuglay I. Răspunderea penală pentru malpraxis medical, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 413. Kuglay I., Răspunderea penală în cazul culpei medicale, Teză de doctorat, Universitatea din București, 2019
 414. Lascu A.L., Modalități de participare la comiterea crimelor date în competența instanțelor penale internaționale, Ed. Hamangiu, 2013
 415. Lazăr A., Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 416. Lazăr A., Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat, Ed. Universul Juridic, 2016
 417. Lazăr G.A. (coord.), Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Solomon, 2021
 418. Lazăr G.A., Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, Ed. Universul Juridic, 2021
 419. Lazăr G.A., Stanciu R., Trandafir A.R., Țiț H., Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală, Ed. Hamangiu, 2021
 420. Lazăr G.A., Pedepse complementare și măsuri preventive aplicabile persoanei juridice, Referat doctoral, Universitatea din București, 2017
 421. Lefterache L.V., Lazăr G.A., Vișinescu I.G., Sorohan Ș.I., Mitrache C., Herinean D., Ioan G.C., Sima M.G., Drept penal. Partea generală, Caiet de seminar, Ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, 2023
 422. Lefterache L.V., Mitrache Cr., Lazăr G.A., Ioan G.C., Herinean D., Vișinescu I.G., Sorohan Ș.I., Sima M.G., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2022
 423. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2018
 424. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, Ed. Hamangiu, 2016
 425. Lefterache L.V., Probe și prezumții în procesul penal, Comentarii din jurisprudență. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 426. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Note de curs., Ed. Universul Juridic, București, 2014
 427. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 428. Lefterache L.V., Drept penal. partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 429. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 430. Lefterache L.V., Justiția penală în cazul minorilor. Note de curs pentru studii de master. științe penale aprofundate, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 431. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, Curs pentru studenții anului II, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 432. Lefterache L.V., Vasile F.M., Bodoroncea G., Matei I.M., Kuglay I., Nedelcu I., Codul penal, Ed. C.H. Beck, 2007
 433. Leția A.A., Investigarea criminalității de afaceri, Ed. Universul Juridic, 2014
 434. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a IV-a, Casa de Editură și Presă „Șansa”, 2001
 435. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 2-a, revăzută și adăugită, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1999
 436. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1994
 437. Loghin O., Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, ed. revăzută, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1992
 438. Loghin O., Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
 439. Lorincz A.L., Marin C., Popa P.M., Spețe în materie procesual penală, Ed. Universul Juridic, 2021
 440. Lorincz A.L., Recursul în casație în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 441. Lupașcu D., Prezentare comparativă. Noul și vechiul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 442. Lupașcu D., Matei I., Nedelcu A., Culegere de practică judiciară 2005, Ed. Universul Juridic, București, 2006
 443. Lupașcu D., Punerea în executare a pedepselor principale, Ed. Rosetti, București, 2003
 444. Macovei M., Călinescu D.O., Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Culegere selectivă, vol. III, Ed. Polirom, Iași, 2003
 445. Magherescu D., Recunoașterea vinovăției și aplicarea pedepsei, Ed. Hamangiu, 2019
 446. Manea T., Constantinescu-Mărunțel C.N., Tiugan H.Ș., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. Hamangiu, 2022
 447. Manea T., Șologon G., Traficul de ființe umane și exploatarea persoanelor vulnerabile, Ed. Hamangiu, 2022
 448. Manea T., Drept penal – partea specială și infracțiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Hamangiu, 2021
 449. Manea T., Uzlău A.S., Voicu C., Camera preliminară. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2017
 450. Manea T., Infracțiunile electorale, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 451. Manea T., Ivan D.L., Dicționar Român-Englez. Drept penal și Procedură penală, Ed. C.H. Beck, 2017
 452. Manea T., Infracțiuni electorale. Jurisprudență rezumată și comentată, Ed. C.H. Beck, 2015
 453. Manea T., Anghel S., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar. Vol. 1, Ed. Hamangiu, 2015
 454. Manea T., Anghel S., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Vol. 1, Ed. Hamangiu, 2015
 455. Manea T., Drept penal substanțial, Ed. Universul Juridic, 2011
 456. Mareș M., Nulitățile în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2020
 457. Mateuț Gh., Procedură penală. Partea Generală, Ed. Universul Juridic, 2019
 458. Mateuț Gh., Criste L., Toader M., Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 459. Mateuț Gh., Criste L., Toader M., Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 460. Mateuț Gh., Nițu D., Criste L., Aspecte actuale de drept și procedură penală, Ed. Hamangiu, București, 2015
 461. Mateuț Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. II, Ed. C. H. Beck, București, 2012
 462. Mateuț Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. C. H. Beck, București, 2007
 463. Mateuț Gh., Procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 464. Mateuț Gh., Recidiva în teoria și practica dreptului penal, Ed. Lumina Lex, București, 1997
 465. Mateuț Gh., Procedură penală, vol. II, Ed. Chemarea, Iași, 1994
 466. Marinescu C., Răspunderea penală a persoanei juridice. De la teorie la practică, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 467. Mărculescu-Michinici M.I., M. Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2018
 468. Mărculescu-Michinici M.I., M. Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2017
 469. Constantinescu-Mărunțel Cătălin, Infracțiuni contra umanității și genocidul, Ed. C.H. Beck, 2022
 470. Mândru I., Amnistia și grațierea, Ed. All Educațional, București, 1998
 471. Medeanu T., Dreptul penal al afacerilor, Ed. Lumina Lex, București, 2006
 472. Medeanu T.C., Accidentele de muncă, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 473. Mera L., Rog L., Recursul în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2009
 474. Mera L., Rog L., Savonea R., Budăi R., Codul de procedură penală adnotat, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 475. Micu B., Slăvoiu R., Cooperare judiciară internațională în materie penală. Curs universitar, Ed. Hamangiu, 2020
 476. Micu B., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă. Ed. 4, Ed. Hamangiu, 2019
 477. Micu B., Păun A. G., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2017
 478. Micu B., Păun A. G., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015
 479. Micu B., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2013
 480. Mihai Gh., Fundamentele dreptului, vol. V – Teoria răspunderii juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 481. Minea M. Șt., Costaș C.F., Ionescu D.M., Legea evaziunii fiscale. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 482. Mircea I., Vinovăția penală, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 483. Mircea I., Temeiul răspunderii penale în România, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1987
 484. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită – 2021, Ed. Universul Juridic, 2021
 485. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 486. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală. Ed. 2 – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 487. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 488. Mitrache Ctin., Mitrache C., Drept Penal român. Partea Generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 489. Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T., Psihologie judiciară, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1994
 490. Moca Fanu C., Drept penal. Partea specială II, Ed. C.H. Beck, 2019
 491. Moisă C., Probele în procesul penal, Ed. Hamangiu, 2017
 492. Moise A.C., Dimensiunea criminologică a criminalității în cyberspațiu, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 493. Moise A.C., Dimensiunea criminologică a criminalității în cyberspațiu, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 494. Moldovan A.T., Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Ed. All Beck, București, 2004
 495. Morar D.M. (coord.), Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale, Ed. Hamangiu, 2021
 496. Moroșanu R., Franguloiu S., Klein M., Ghid de lucru în cauzele penale cu minori – în lumina dispozițiilor noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală și a proiectelor de lege privind executarea sancțiunilor privative și neprivative de libertate, lucrare pentru uzul instanțelor editată de Ministerul Justiției, București, 2012
 497. Moroșanu R., Aspecte controversate în materia grațierii, Ed. Hamangiu, București, 2007
 498. Motica R., Gheorghe M., Teoria generală a dreptului, Ed. Alma Mater, Timișoara, 1999
 499. Mrejeru Th., Safta M., Florescu D.P.A., Safta D.I., Infracțiunile de corupție. Aspecte teoretice și practice, Ed. C.H Beck, 2000
 500. Munteanu C.A., Infracțiunea deviată, Ed. Hamangiu, 2013
 501. Muraru I., Tănăsescu E.S. (coord.), Constituţia României, comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 502. Muscalu Gh., Criminalitatea organizată și terorismul – factori de risc globali, Ed. Hamangiu, 2017
 503. Naghi G., Criminalistică. Fundamente. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 504. Neacșu C., Infracţiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor săvârșite prin intermediul companiilor offshore. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, 2021
 505. Neacșu C., Infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani săvârșite prin intermediul companiilor off-shore, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 506. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală. Ed. 3, Ed. Universul Juridic, 2020
 507. Neagu I., Damaschin M., Iugan A., Codul de procedură penală adnotat. Include legislație și jurisprudență, Ed. Universul juridic, București, 2018
 508. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Universul juridic, București, 2018
 509. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea specială – în lumina noului Cod de procedură penală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 510. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală – în lumina noului Cod de procedură penală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 511. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală – în lumina noului Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 512. Neagu I.,Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 513. Neagu I.,Tratat de procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 514.  Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 515. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 516. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2007
 517. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, vol. I, Ed. Global Lex, București, 2006
 518. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2004
 519. Neagu I., Drept procesual penal. Partea specială. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2004
 520. Neagu I., Crișu A., Codul de procedură penală, Ed. All Beck, București, 2003
 521. Neagu I., Drept procesual penal. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2002
 522. Neagu I., Tratat de procedură penală, Ed. Pro, București, 1997
 523. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Art Print SRL, București, 1993
 524. Neagu I., Drept procesual penal, Ed. Academiei RSR, București, 1988
 525. Neagu N., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2020
 526. Neagu N., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2019
 527. Neagu N., Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 528. Neagu N., Jurisprudența CJUE și influența acesteia asupra dreptului penal național, Ed. C.H. Beck, 2014
 529. Neață E., Șerban Petrescu M., Infracțiuni la regimul armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, Ed. Hamangiu, 2014
 530. Nedelcu C., Criminalistică. Tehnica și tactica criminalistică, Ed. Hamangiu, 2014
 531. Nefliu I., Succesiunea în timp de legi penale. Teorii, criterii, evoluția principiului lex mitior, Ed. Hamangiu, 2020
 532. Negru A.I., Administrarea și aprecierea probelor în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2022
 533. Negruț C., Măsura confiscării în cazul infracțiunilor de corupție, Ed. Universul Juridic, 2014
 534. Nicola Maria, Cauzele justificative în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, 2019
 535. Nicolae D. și colab., Dicționar de criminalistică, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984
 536. Nicolae M., Drept civil. Teoria generală – Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile, Ed. Solomon, București, 2018
 537. Nicolae M., Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 538. Nicolescu A.S., Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, Ed. Hamangiu, 2018
 539. Nistor I.E., Extrădarea. Formă a cooperării internaţionale în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2020
 540. Nistoreanu Gr., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 2002
 541. Nițu D., Drept internațional penal, Ed. Universul Juridic, 2021
 542. Nițu D., Imunitatea șefului de stat în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 543. Nour A., Ocrotirea libertății și integrității sexuale a persoanei în context național, european și internațional, Ed. C.H. Beck, 2020
 544. Oancea I., Drept execuțional penal, Ed. All, București, 1998
 545. Oancea I., Tratat de drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 1994
 546. Oancea I., Drept penal. Partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1971
 547. Olariu M., Marin C., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 548. Olariu M., Marin C., Drept procesual penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2015
 549. Olaru C., Traficul și consumul ilicit de droguri. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2016
 550. Olaru C., Particularitățile criminalității organizate în România. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2015
 551. Olaru C., Mijloace specifice de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată, Ed. Hamangiu, București, 2014
 552. Olaru C., Particularitățile criminalității organizate în România, Ed. Hamangiu, 2014
 553. Onica-Jarka B., Jurisdicția internațională penală, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 554. Oprea M., Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 555. Palade A., Jurisdicția universală asupra crimelor internaționale, Ed. Universitară, 2016
 556. Panțurescu V., Codul de procedură penală 1936 adnotat, Imprimeria Văcărești, București, 1940
 557. Papadopol V., Dobrinoiu V., Apetrei M., Codul de procedură penală adnotat, vol. I și II, Ed. Albastră, București, 1996, 1997
 558. Papadopol V., Turianu C., Apelul penal, Ed. Șansa, București, 1994
 559. Papadopol V., Pavel D., Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă „Șansa” S.R.L., București, 1992
 560. Papadopol V., Daneș Șt., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985 (III), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 561. Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980 (II), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982
 562. Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975 (I), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
 563. Papadopol V., Stoenescu I., Protopopescu G.V., Codul penal al R.P.R. adnotat, Ed. de Stat, București, 1948
 564. Papuc T., Principiul proporționalității, Ed. Solomon, București, 2019
 565. Paraschiv C.S. (coord.), Teodorescu M.G., Nicolescu A.S., Drept procesual penal. Partea specială. Note de curs, Ed. Hamangiu, 2023
 566. Paraschiv C.S., Apelul penal, Ed. Hamangiu, 2019
 567. Paraschiv C.S., Fișe de procedură penală. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2018
 568. Paraschiv C.S., Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură, Ed. Hamangiu, București, 2016
 569. Paraschiv C.S. (coord.), Drept procesual penal. Partea generală. Note de curs, Ed. Hamangiu, 2016
 570. Paraschiv E., Izvoarele formale ale dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 571. Paraschiv G., Paraschiv R.G., Paraschiv D.Ș., Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 572. Pascu I., Uzlău A.S., Muscalu Gh., Drept penal. Partea generală, Ediția a 5-a, Ed. Hamangiu, 2023
 573. Pascu I., Buneci P., Drept penal. Partea specială. Vol. I, Ed. Hamangiu, 2017
 574. Pascu I., Uzlău A.S., Muscalu Gh., Drept penal. Partea generală, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, 2016
 575. Pascu I., V. Dobrinoiu, T. Dima. M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, Partea generală, ed. 3 revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016
 576. Pascu I., V. Dobrinoiu, T. Dima. M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 577. Pascu I., Buneci P., Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare, Ed. Universul Juridic, 2011
 578. Pascu I., Gorunescu M., Drept penal, Partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2009
 579. Pascu I., Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2008
 580. Pascu I., Drept penal. Partea generală, Ed. Fundației „Andrei Șaguna”, Constanța, 2003
 581. Pascu M., Manea T., Acordul de recunoaștere a vinovăției conform noilor Coduri, Ed. Universul Juridic, 2015
 582. Pașca I.C., Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene, Ed. Universul Juridic, 2015
 583. Pașca V., Drept penal. Partea generală, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015
 584. Pașca V., Cipec F., Roibu M. (coord.), Dreptul penal român și dreptul penal maghiar – probleme actuale, Ed. Universul Juridic, 2015
 585. Pașca V., Drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 586. Pașca V., Studii de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2011
 587. Pașca V., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 588. Pașca V., Curs de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 589. Pașca V., Prolegomene în studiul dreptului penal, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 590. Pașca V., Măsurile de siguranță – sancțiuni penale, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 591. Păvăleanu V., Drept penal special. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 592. Păvăleanu V., Drept penal special. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2010
 593. Păvăleanu V., Drept procesual penal. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Lumina Lex, București, 2007
 594. Pârgaru D., Aparența vinovăției în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu, publicat în In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. A. Almășan, I. Vârsta, C. Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021
 595. Pârgaru D., Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 596. Pella V., Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Ed. Ideea Europeană, 2018
 597. Pella V., Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Ed. Hamangiu, 2017
 598. Petre A., Trif V., Constatarea infracțiunilor de corupție, Ed. C.H. Beck, 2016
 599. Pintea A., Pintea D.C., Bălănescu A.C., Urmărirea penală. Aspecte teoretice și practice. Modele de acte procesuale și procedurale, Ed. Universul Juridic, 2020
 600. Pintea A., Pintea D.C., Bălănescu A.C., Urmărirea penală. Aspecte teoretice și practice. Modele de acte procesuale și procedurale, Ed. Universul Juridic, 2017
 601. Pivniceru M.M., Luca C. (coord.), Ghid de ascultare a copilului în proceduri judiciare, Ed. Hamangiu, București, 2009
 602. Pivniceru M.M., Luca C., Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Ed. Hamangiu, București, 2008
 603. Pivniceru M.M., Răspunderea penală în dreptul internațional, Ed. Polirom, Iași, 1999
 604. Pocora M.S., Pocora M., Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Ed. Universul Juridic, 2014
 605. Poenaru I., Problemele legislației în domeniul contravențiilor, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 606. Poiană I., Păcurariu I., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2014
 607. Pop L., I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 608. Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 609. Pop P., Sancțiuni procedurale în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 610. Pop Tr., Drept procesual penal, Tipografia Națională S.A., Cluj, 1946, reeditată, vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 611. Pop. Tr., Drept procesual penal, vol. I-IV, Tipografia Națională, Cluj, 1946-1948
 612. Pop Tr., Codul penal Carol al II-lea adnotat, vol. I, Partea generală, Ed. Librăriei Socec, București, 1937
 613. Pop Tr., Drept penal comparat, Partea generală, vol. II, Institutul de arte grafice Ardealul, Cluj, 1923
 614. Popa Gh., Gamenț N., Criminalistică. Curs universitar, Ed. Pro Universitaria, 2014
 615. Popa N., Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, București, 1999
 616. Popa N.D., Obiectul material al infracțiunii, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 617. Popa R.A., Noi instituții ale dreptului penal și dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători și avocați, Ed. Universul Juridic, 2015
 618. Popa R.I., Efectele deciziilor Curții Constituționale asupra activităților de supraveghere tehnică. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2021
 619. Popescu C.L., Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 620. Popescu G.F., Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Practică judiciară, Ed. hamangiu, București, 2009
 621. Popeți B.C., Riscul și implicațiile lui în dreptul penal, Ed. Hamangiu, 2023
 622. Pricope P., Răspunderea civilă delictuală, Ed. Hamangiu, București, 2013
 623. Privantu N.A., Falsuri în înscrisuri, Ed. C.H Beck, 2013
 624. Pupăzan C.G., Răspunderea penală a aleșilor, Ed. Hamangiu, 2016
 625. Pușcașu V., Drept penal. Partea generală I. Ediția a II-a, revăzută și adăugită – 2022,  Ed. Universul Juridic, București, 2022
 626. Pușcașu V., Ghigheci C., Proceduri penale. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2017
 627. Pușcașu V., Dreptul la tăcere și la neautoincriminare, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 628. Pușcașu V., Noul Cod penal adnotat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 629. Pușcașu V., Noile proceduri penale. Sinteză. Practică judiciară. Modele de minute, Ed. Universul Juridic, 2014
 630. Pușcașu V., Prezumția de nevinovăție, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 631. Radu R.H., Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Ediția a III-a, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 632. Radu R.H., Participația în dreptul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, București, 2013
 633. Radu F.R., Drept european și internațional penal, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 634. Radu F.R., Cooperare judiciară internațională și europeană în materie penală, Ed. Wolters Kluver, București, 2009
 635. Răducanu R., Alexandroiu G., Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei si patrimoniului, Ed. Universul Juridic, 2016
 636. Rătescu C.G., Aznavorian H., Ionescu-Dolj I., Pop Tr., Periețeanu I.Gr., Papadopolu M.I., Dongoroz V., Pavelescu N., Codul penal Carol al II-lea adnotat. Partea specială, vol. I-III, Ed. Librăriei Socec, București, 1937
 637. Rămureanu V., Competența penală a organelor judiciare, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980
 638. Ristea I., Drept penal. Partea specială. Vol. II, Ed. Universul Juridic, 2020
 639. Ristea I., Drept penal. Partea specială. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2014
 640. Ristea I., Manual de drept penal. Partea specială. Vol. I și II, Ed. Universul Juridic, 2013
 641. Ristea I., Pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2013
 642. Ristea I., Termenele în procedura penală română, Ed. Hamangiu, București, 2011
 643. Roibu M., Libertatea de exprimare și limitele ei penale (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 644. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, Ed. C.H. Beck, București, 2022
 645. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 646. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. 4,  Ed. C.H. Beck, București, 2020
 647. Rotaru C., Trandafir (Ilie) A.R., Cioclei V., Drept penal. Partea specială II. Curs tematic. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2019
 648. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2018
 649. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 650. Rotaru C., Infracțiuni de fals. Practică judiciară. Ed. Hamangiu, București, 2007
 651. Rotaru C., Fundamentul pedepsei. Teorii moderne, Ed. C.H. Beck, 2006
 652. Ruiu M., Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, 2013
 653. Ruiu M., Investigarea omorului săvârșit cu arme de foc, Ed. Universul Juridic, 2012
 654. Rusu I., Bălan-Rusu M.I., Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice în dreptul penal român, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 655. Rusu M.I., Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, 2015
 656. Rusu M.I., Asistența judiciară în materie penală la nivel european, Ed. Universul Juridic, 2015
 657. Rusu M.I., Drept penal. Partea generală – conform noului Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014
 658. Rusu M.I., Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 659. Sabău-Pop O.A., Corupția și combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 660. Safta M., Drept constituțional și instituții politice, vol. II Instituții politice, Ed. Hamangiu, București, 2015
 661. Savonea L., Grădinaru D., Infracțiuni contra vieții, integrității corporale și sănătății. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 662. Selegean M., Bogdan D., Drepturi și libertăți fundamentale în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Ed. All Beck, București, 2005
 663. Selejan-Guțan B., Excepția de neconstituționalitate, Ed. All Beck, București, 2005
 664. Selejan-Guțan B., Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. All Beck, București, 2004
 665. Sima C., Drept penal. Partea generală. Vol. I, Ed. hamangiu, 2015
 666. Sima C., Drept penal. Partea generală. Vol. II, Ed. Hamangiu, 2015
 667. Sima C., Codul penal adnotat – cu practică judiciară 1969-2000, Ed. Atlas Lex, București, 2000
 668. Sima C., Codul penal adnotat – cu practică judiciară 1969-1995, Ed. Atlas Lex, București, 1996
 669. Slăvoiu R., Protecția penală a vieții private, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 670. Stancu E., Ciobanu P., Criminalistică. Metodologia criminalistică, Ed. Universul Juridic, 2018
 671. Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, 2015
 672. Stancu E., Moise A.C., Criminalistică. Elemente de tehnică și de tactică a investigației penale. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2014
 673. Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 4-a, Ed. Universul Juridic, București, 2007
 674. Stancu E., Criminalistică, vol. II, Ed. Proarcadia, București, 1993
 675. Stănoiu R.M., Stănișor E., Teodorescu V. (coord.), Criminologie. Criminalistică. Penologie. Repere bibliografice. Vol. II, Ed. Universul Juridic, 2015
 676. Stănoiu R.M., Stănișor E., Teodorescu V. (coord.), Criminologie. Criminalistică. Penologie. Repere bibliografice. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2015
 677. Stănilă L.M., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Ediția a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2022
 678. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală II. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2021
 679. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2017
 680. Stănilă L.M., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 681. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 682. Stănilă L.M., Provocările bioeticii și răspunderea penală, Ed. Universul Juridic, 2015
 683. Stănilă L.M., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Hamangiu, București, 2012
 684. Stătescu C., Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984
 685. Stoica N.C., Infirmarea, revocarea și încetarea de drept a actelor procesuale în lumina reglementărilor procesuale penale, Ed. Universul Juridic, 2020
 686. Stoica O.A., Drept penal. Partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976
 687. Stoica V. (coord.), CJUE și CCR – identități în dialog, Ed. Universul Juridic, 2022
 688. Streteanu F., D. Nițu, Drept penal, Partea Generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2018
 689. Streteanu F., Nițu D., Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 690. Streteanu F., Nițu D., Noul Cod penal. Partea generală. Analize, explicații, comentarii, Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014
 691. Streteanu F., D. Niţu, Drept penal, Partea generală. Curs Universitar, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014
 692. Streteanu F., Considerații privind unitatea naturală colectivă ca formă a unității de infracțiune, în Studii juridice în onoarea prof. dr. George Antoniu, Ed. Hamangiu, București, 2009
 693. Streteanu F., Tratat de drept penal. Partea generală. Volumul I, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 694. Streteanu F., R. Chiriță, Răspunderea penală a persoanei juridice, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 695. Streteanu F., Drept penal. partea generală, Ed. Rosetti, București, 2003
 696. Streteanu F., Concursul de infracțiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1999
 697. Suciu C., Criminalistica, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972
 698. Șandru M., Banu M., Călin D., Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al UE și experiențe ale sistemului român de drept, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 699. Șaguna D.D., Marin A.A., Evaziunea fiscală. Prevenire și combatere, Ed. Universul Juridic, 2020
 700. Șerban D.A., Bogdan S., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Ed. Universul Juridic, 2020
 701. Șerban D.A., Bogdan S., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2020
 702. Șerban D.A., Infracțiuni privind piața de capital. Abuzul de piață, Ed. Universul Juridic, 2016
 703. Ștefan V.C., Studii și note de drept penal și drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 704. Ștefan V.C., Cartea de termene în procedura penală, Ed. C.H. Beck, 2014
 705. Tanoviceanu I., Curs de drept penal, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, Colecția Cultura Juridică, 2018
 706. Tanoviceanu I., Dongoroz V., Tratat de drept penal și procedură penală, vol. II, vol. V, Ed. Curierul Judiciar, București, 1947
 707. Tanoviceanu I., Tratat de drept și procedură penală, vol.I-V, Tipografia „Curierul Juridic”, București, 1924-1927
 708. Tanoviceanu I., Tratat de Drept și Procedură penală, vol. IV, ed. a 2-a, Ed. Curierul Judiciar, 1912
 709. Tanoviceanu I., Curs de drept penal, Atelierele grafice „Socec&Co”, București, vol. I-III, 1912
 710. Tatoiu A.M., Spălarea banilor și criminalitatea economico-financiară din paradisurile fiscale, Ed. Universul Juridic, 2022
 711. Tatoiu A.M., Evaziune fiscală. O abordare juridico-economică, Ed. Universul Juridic, 2020
 712. Theodoru Grigore Gr., Chiș I.P., Tratat de Drept procesual penal. Ed. 4, Ed. Hamangiu, 2021
 713. Theodoru Grigore Gr., Tratat de Drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2013
 714. Theodoru Gr., Tratat de procedură penală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 715. Theodoru Grigore Gr., Tratat de drept procesual penal, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008
 716. Theodoru Gr., Teoria și practica recursului penal, Ed. Hamangiu, București, 2008
 717. Theodoru Gr. Gr., Tratat de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 718. Theodoru Gr., Teoria și practica recursului penal, Ed. Junimea, Iași, 2002
 719. Theodoru Gr., Moldovan L., Drept procesual penal. Partea generală și partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979
 720. Toader T., Persoana vătămată prin infracțiune și calitățile procesuale pe care le poate avea, Ed. Hamangiu, 2022
 721. Toader T., Safta M., Curs de contencios constituţional, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 722. Toader T., Safta M., Constituția României. Decizii ale Curții Constituționale, hotărâri C.E.D.O., hotărâri C.J.U.E., legislație conexă, Ed. Hamangiu, București, 2015
 723. Toader T., Michinici M.I., Răducanu R., Crișu-Ciocîntă A., Rădulețu S., Duinea M.,  Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2014
 724. T. Toader, Noul Cod penal – comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2014
 725. T. Toader, Infracțiunile prevăzute în legile speciale. Ed. 6, Ed. Hamangiu, 2014
 726. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 7-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 727. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 6-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 728. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. 5 revizuită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 2011
 729. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2009
 730. Toader T., Stoica A., Cristuș N., Codul penal și legile speciale, Ed. Hamangiu, București, 2007
 731. Toader T., Drept penal. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, 2007
 732. Toma G., Amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2020
 733. Trancă A., Măsurile preventive. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2017
 734. Trancă A.M., Traficul de persoane. Practica judiciară și reglementarea din noul Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014
 735. Trancă A., Nulitățile în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2013
 736. Trancă A., Măsuri preventive în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2012
 737. Trancă A., Infracțiuni de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000, Ed. Hamangiu, București, 2011
 738. Trancă A., Infracțiuni informatice. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 739. Trancă A., Acțiunea civilă în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008
 740. Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2023
 741. Trandafir A.R., Lazăr G.A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Solomon, 2021
 742. Trandafir (Ilie) A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 743. Trandafir (Ilie) A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 744. Trandafir A.R., Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului, în M. Avram (coord.), Autoritatea părintească. De la măreție la decădere, Ed. Solomon, București, 2018
 745. Trandafir A.R., Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența CEDO, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 746. Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumata și comentată, Ed. C.H. Beck, 2013
 747. Tudor G., Drept penal – Armonizarea Legislației Europene Jurisprudență CJUE, Ed. Universul Juridic, 2017
 748. Tudor G., Constantinescu M., Mandatul european de arestare. Aspecte teoretice și practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2009
 749. Tudor G., Tulburarea de posesie. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 750. Tudor Ș., Evaziunea fiscală (2), Practică judiciară recentă, Ed. Hamangiu, 2017
 751. Tudor Ș., Spălarea banilor. Practica judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2013
 752. Tudoran M.V., Analiza infracțiunii de conflict de interese și comentarii de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, 2017
 753. Tudoran M.V., Teoria și practica interceptărilor și înregistrărilor audio și video judiciare, Ed. Universul Juridic, 2012
 754. Turianu C., Răspunderea juridică pentru faptele săvârșite de minori, Ed. Continent XXI, București, 1995
 755. Turianu C., Turianu Cr., Legislația rutieră comentată și adnotată, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 756. Turianu C., Infracțiuni contra circulației rutiere, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986
 757. Trif V., Metode de supraveghere tehnică în cadrul procesului penal, Ed. C.H Beck, 2019
 758. Truichici A.M., Neagu L., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Jurisprudență națională, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 759. Truichici A.M., Neagu L., Drept penal. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2017
 760. Truichici A.M., Drept penal – Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2009
 761. Țigănoaia A.C., Drept penal. Partea specială I, Ed. C.H. Beck, 2022
 762.  Udroiu M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015 (ediția 1), 2017 (ediția 2), 2020 (ediția 3)
 763. Udroiu M., Sinteze de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, 2020
 764. Udroiu M., Sinteze de drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, 2020
 765. Udroiu M., Fișe de Drept penal. Partea generală. Teorie și cazuri practice, Ed. C.H. Beck, 2020
 766. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, vol. I-II, Ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 767. Udroiu M., Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura C.H. Beck, București, 2019
 768. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 769. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 770. Udroiu M., Drept penal. Partea generală, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 771. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 772. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 773. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 4-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2017
 774. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 775. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 776. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 777. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 3-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2016
 778. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 3-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2016
 779. Udroiu M. (coord.), Minispețe. Vol. III. Drept penal, Ed. Solomon, 2016
 780. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 781. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 782. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 783. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 784. Udroiu M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 785. Udroiu M., Constantinescu V., Noul Cod penal. Codul penal anterior, Prezentare comparativă, observații, ghid de aplicare, legea penală mai favorabilă, Ed. Hamangiu, București, 2014
 786. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 787. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 788. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 789. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 790. Udroiu M., Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 791. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 792. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2014
 793. Udroiu M., Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2014
 794. Udroiu M., Ghigheci C., Cauzele care înlătură răspunderea penală în Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 795. Udroiu M. (coord.), Râșniță Al., Curt I., Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 796. Udroiu M. (coord.), Iordache M., Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, Ed. Universul Juridic, 2014
 797. Udroiu M. (coord.), Iordache M., Camera preliminară în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 798. Udroiu M. (coord.), Marga-Drilea M., Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 799. Udroiu M. (coord.), Trancă A., Trancă D.C., Infracțiunile informatice în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 800. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 801. Udroiu M., Slăvoiu R., Predescu O., Tehnici speciale de investigare în justiția penală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 802. Udroiu M., Dicționar de drept penal și de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 803. Udroiu M., Predescu O., Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român. Tratat, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 804. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziții penale din legi speciale române, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 805. Ungureanu M.E., Participația penală, Ed. Universul Juridic, 2017
 806. Ușvat C.F., Infracțiunile de corupție în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 807. Vanca P.-O., Acțiunea civilă în procesul penal, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 808. Vasiliu Al., Nulitățile în procesul penal. Comentariul art. 197 CPP. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 809. Vasiliu Al., Nulitățile în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 810. Vasiliu Al., Teoria generală a actelor de procedură penală, Ed. All Beck, București, 2003
 811. Vasiliu Th., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat. Partea specială, vol. I (II), Ed. Științifică și Pedagogică, București, 1975 (1977)
 812. Vasiliu Th., Antoniu G., Șt. Daneș, Gh. Dărîngă, Lucinescu D., Papadopol V., Pavel D., Popescu D., Rămureanu V., Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat. Partea generală, Ed. Științifică, București, 1972
 813. Vasiu I., Vasiu L., Criminalitatea în cyberspațiu, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 814. Vasiu I., Vasiu L., Prevenirea criminalității informatice, Ed. Hamangiu, București, 2006
 815. Văduva V., Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, Ed. Hamangiu, 2019
 816. Văduva V., Judecata în cazul recunoașterii vinovăției. Art. 320 indice 1 C.proc.pen. Jurisprudență comentată, Ed. Hamangiu, București, 2013
 817. Văduva V., Verificarea regularității actului de sesizare și a legalei sesizări a instanței, Ed. Hamangiu, București, 2013
 818. Văleanu C., Cazurile de casare în recursul penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 819. Vernea S.A., Particularitățile răspunderii penale în cazul infracțiunilor îndreptate împotriva mediului, Ed. Hamangiu, 2020
 820. Vîrjan B., Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 821. Vîrjan B., Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 822. Vida-Simiti I., Răspunderea civilă a medicului, Ed. Hamangiu, București, 2013
 823. Voicu A., Drept penal – Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009
 824. Voicu M., Protecția europeană a drepturilor omului. Teorie și jurisprudență, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 825. Voicu C., Uzlău A.S., Tudor G., Văduva V., Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București, 2014
 826. Voicu C., Uzlău A.S., Moroșanu R., Ghigheci C., Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București, 2014
 827. Voicu C., Boroi Al., Molnar I., Gorunescu M., Corlățeanu S., Dreptul penal al afacerilor, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 828. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Gorunescu M., Corlățeanu S., Dreptul penal al afacerilor, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 829. Voicu C., Boroi A. (coord.), Dreptul penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 830. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I., Drept penal al afacerilor, Ed. Rosetti, București, 2002
 831. Voicu M., Studii de drept european și de drept românesc, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 832. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracțiuni contra persoanei fizice, Ed. Hamangiu, București, 2010
 833. Vlășceanu A., Barbu A., Noul Cod penal comentat prin raportarea la Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, București, 2014
 834. Volonciu N., Curs de drept procesual penal. Parte generală, vol. I, T.U.B., 1968
 835. Volonciu N., Urmărirea penală, lucrare de uz intern pentru activitatea procurorilor și a organelor de cercetare penală, Biblioteca Facultății de Drept din București, 1968
 836. Volonciu N., In honorem, Ed. Universul Juridic, 2017
 837. Volonciu N. şi Uzlău A.S. (coord.), Codul de procedură penală comentat, Ediție aniversară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 838. Volonciu N. şi Uzlău A.S. (coord.), Codul de procedură penală comentat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 839. Volonciu N. (coord.), Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2016
 840. Volonciu N., Uzlău A.S., Noul Cod de procedură penală comentat, ed. a II-a revizuit și adăugit, Ed. Hamangiu, București, 2015
 841. Volonciu N. și alții, Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 842. Volonciu N., Uzlău A., Codul de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 843. Volonciu N., Vasiliu A., Radu G., Codul de procedură penală adnotat, Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 844. Volonciu N., Vasiliu A., Codul de procedură penală comentat. Art. 1-61 indice 1. Regulile de bază și acțiunile în procesul penal. Competența, Ed. Hamangiu, București, 2007
 845. Volonciu N., Barbu Alina, Codul de procedură penală comentat. Art. 62-135. Probele și mijloacele de probă, Ed. Hamangiu, București, 2007
 846. Volonciu N., Țuculeanu A., Codul de procedură penală comentat. Art. 200-286. Urmărirea penală, Ed. Hamangiu, București, 2007
 847. Volonciu N., Vlăsceanu Adina, Codul de procedură penală comentat. art. 385 indice 1 – 414 indice 2. Recursul. Căile extraordinare de atac, Ed. Hamangiu, București, 2007
 848. Volonciu N., Moroșanu Raluca, Codul de procedură penală comentat. Art. 415-464. Executarea hotărârilor penale, Ed. Hamangiu, București, 2007
 849. Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. II, ed. a III-a, cu postfață explicativă a noilor reglementări, Ed. Paidea, București, 2002
 850. Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. I, ed. a III-a, cu postfață explicativă a noilor reglementări, Ed. Paidea, București, 2000
 851. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea generală. Partea specială, vol. I-II, Ed. Paideia, București, 1998, 1999
 852. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Parteq generală, vol. I, ed. a II-a, adăugită și revizuită, Ed. Paidea, București, 1996
 853. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, ed. a II-a, adăugită și revizuită, Ed. Paidea, București, 1996
 854. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Paidea, București, 1994
 855. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Parteq generală, Vol. I, Ed. Paidea, București, 1993
 856. Volonciu N., Antoniu G., Neagu I., Stoica V., Popescu D., Papadopol V., Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei Române, București, 1993
 857. Volonciu N., Manual de drept procesual penal. Parte specială, vol. II, T.U.B., 1989
 858. Volonciu N., Dicționar de procedură penală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 859. Volonciu N., Manual de drept procesual penal. Parte generală, vol. I, T.U.B., 1987
 860. Volonciu N., Dreptul procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972
 861. Volonciu N., Curs de drept procesual penal. Parte generală, vol. II, T.U.B., 1969
 862. Vlădoiu N.M., Drept penal român. Partea specială. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 863. Zaharia G.C., Traficul de persoane, Ed. C.H. Beck, București, 2012
 864. Zainea M., Simion R., Infracțiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 865. Zarafiu A., Bălan C., Chiș I.P., Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 3. Culegere de teste grilă comentate și explicate. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2019
 866. Zarafiu A., Bălan C., Chiș I.P., Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2018
 867. Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2015
 868. Zarafiu A., Procedură penală. Partea Generală. Partea specială, Ed. C. H. Beck, București, 2015
 869. Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială – conform noului Cod de procedură penală, Ed. C. H. Beck, București, 2014
 870. Zarafiu A., Legea nr. 202/2010. Procedură penală. Comentarii și soluții, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 871. Zarafiu A., Arestarea preventivă. Reglementare, doctrină, jurisprudență (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2010
 872. Zarafiu M., Infracțiuni din domeniul afacerilor, Ed. Editas, București, 2003
 873. Zeca D., Daunele morale în litigii civile și penale. Practică judiciară recentă, vol. I și II, Ed. Hamangiu, București, 2016
 874. Zlati G., Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020
 875. Zolyneak M., Michinici M.I., Drept penal. Partea generală, Ed. Fundației „Chemarea” Iași, 1999
 876. Zolyneak M., Drept penal. Partea generală, vol. I., Centrul de multiplicare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1973
 877. Zolyneak M., Drept penal, Iași, 1944
 878. Zotta C-tin Gr. C., Codul de amnistii și grațieri, Ed. R. Cioflec, București, 1945
Caiete de drept penal (C.D.P.)
 1. Andreea-Daniela Năstasie, Liberarea condiţionată. Probleme punctuale, în C.D.P. nr. 2/2022
 2. Raul Alexandru Nestor, Cu privire la admisibilitatea restituirii cauzei la procuror după închiderea procedurii de cameră preliminară, în C.D.P. nr. 2/2022
 3. Ofelia Maria Creța, Aspecte contencioase privind locul executării pedepsei, în C.D.P. nr. 2/2022
 4. Iulia-Raluca Andrița, Unele aspecte privind renunţarea la urmărirea penală, în C.D.P. nr. 2/2022
 5. Claudia-Cristina Povăliceanu, Inechităţi privind incriminarea infracţiunii de purtare abuzivă în formă agravată, în C.D.P. nr. 2/2022
 6. Bogdan-Mihai Dumitru, Modalitatea de calcul a termenului procesual prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., în C.D.P. nr. 2/2022
 7. Lucian Criste, Verificarea măsurilor asigurătorii în procesul penal, în C.D.P. nr. 1/2022
 8. Laurențiu-Vasile Negrean, Instituţia complicităţii din perspectiva consumării infracţiunii, în C.D.P. nr. 1/2022
 9. Ioana-Narcisa Anițulesei, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice. Aspecte teoretice şi practice, în C.D.P. nr. 1/2022
 10. Alin Chifor, Infracţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice, în C.D.P. nr. 1/2022
 11. Radu-Bogdan Călin, Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală, în C.D.P. nr. 1/2022
 12. Răzvan Anghel, Schimbarea încadrării juridice în apel. Definiţia cruzimilor şi trimiterea spre rejudecare. O notă critică la Decizia penală nr. 1618/A/2021 a Curţii de Apel Cluj, în C.D.P. nr. 1/2022
 13. Florin Streteanu, Succinte consideraţii privind implicaţiile adoptării Legii nr. 146/2021 în materia sancţionării pluralităţii de infracţiuni, în C.D.P. nr. 4/2021
 14. Raul Alexandru Nestor, Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 55/2021 – o perspectivă asupra condamnărilor definitive, în C.D.P. nr. 4/2021
 15. Doris Alina Șerban, Caracterul subsecvent şi individualitatea infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunile de corupţie. Realitate practică sau deziderat?, în C.D.P. nr. 4/2021
 16. Clement-Mihai Resmeriță, Despre condiţia încălcării legii în cazul infracţiunii de abuz în serviciu, în C.D.P. nr. 4/2021
 17. Răzvan Anghel, Pedeapsa principală rezultantă în ipoteza concursului de infracţiuni şi a pluralităţii intermediare, în C.D.P. nr. 4/2021
 18. Alexandru Calița, Consideraţii privind infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, în C.D.P. nr. 4/2021
 19. Ionuț Borlan, Principiul double jeopardy în jurisprudenţa penală a Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii, în C.D.P. nr. 3/2021
 20. Raul Alexandru Nestor, Incongruenţe în dispunerea măsurii arestării preventive pe temeiul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. d) C. pr. pen., în C.D.P. nr. 3/2021
 21. Ioan-Răzvan Tuduce, Liberarea condiţionată din pedeapsa închisorii. Aspecte de actualitate din practica judiciară, în C.D.P. nr. 3/2021
 22. Bogdan-Mihai Dumitru, Aspecte teoretice şi practice privind noţiunile de asistare şi reprezentare convenţională în dreptul procesual penal român. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind asistenţa şi reprezentarea juridică garantată de stat în interesele justiţiei, în C.D.P. nr. 3/2021
 23. Lavinia-Valeria Lefterache, Minoritatea în codurile penale (1864-2021). Scurt istoric al vocabularului juridic: de la coconi la minori, de la pricepere la discernământ, de la greşeală la infracţiune şi de la certarea cu măsură la măsurile educative, în C.D.P. nr. 2/2021
 24. Laurențiu-Vasile Negrean – Aspecte problematice şi de actualitate privitoare la infracţiunile electorale. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi coruperea alegătorilor, în C.D.P. nr. 2/2021
 25. Filip-Andrei Lariu, Competenţa universală ca mijloc de reprimare a infracţiunilor internaţionale, în C.D.P. nr. 2/2021
 26. Cristian Cupșe, Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri, în C.D.P. nr. 2/2021
 27. Răzvan Anghel, Mărturia mincinoasă ulterior deciziei Curţii Constituţionale nr. 236/2020. Dreptul martorului la tăcere şi dreptul de a nu se autoincrimina. O notă critică la decizia penală nr. 413/A/2021 a Curţii de Apel Cluj, în C.D.P. nr. 2/2021
 28. Raul Alexandru Nestor, Exigenţe de ordin probator pentru stabilirea alcoolemiei în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în C.D.P. nr. 1/2021
 29. Radu-Bogdan Călin, Evaziunea fiscală. Infracţiune de rezultat sau infracţiune de pericol?, în C.D.P. nr. 1/2021
 30. Clement-Mihai Resmeriță, Consideraţii privind data săvârşirii infracţiunilor de corupţie comise prin realizarea mai multor modalităţi alternative, în C.D.P. nr. 1/2021
 31. Ioana Anițulesei, Infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – deţinerea de droguri pentru propriul consum, fără drept. Tempoul constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii în apogeul unei ere, în C.D.P. nr. 1/2021
 32. Cosmin-Daniel Bulea, Cooperarea judiciară în materie penală şi respectarea drepturilor omului. Probleme actuale. Probele electronice, în C.D.P. nr. 1/2021
 33. Cristian-Valentin Ștefan, Fals intelectual. Renunţare la aplicarea pedepsei. Netemeinicie, în C.D.P. nr. 1/2021
 34. Cristian-Valentin Ștefan, Din nou despre impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni, în C.D.P. nr. 1/2021
 35. Valentina Dipșe, Inaplicabilitate. Unele reflecţii asupra conceptului de omisiune, în C.D.P. nr. 4/2020
 36. Mihai Ștefan Ghica, Perspectiva istorică asupra incriminării abuzului în serviciu în România, în C.D.P. nr. 4/2020
 37. Răzvan-Adrian Trușcă, Violenţa sportivă, în C.D.P. nr. 4/2020
 38. Octavian Bochiș, Scurte consideraţii privind măsurile preventive aplicate minorilor, în C.D.P. nr. 4/2020
 39. Paul Ghiban, Parcurgerea formală a procedurii abreviate. Condiţii. Consecinţe. Remedii, în C.D.P. nr. 4/2020
 40. Cristian-Valentin Ștefan, Fals în înscrisuri sub semnătură privată (1) Contribuirea cu acte de sprijin la falsificarea unui înscris sub semnătură privată. Folosirea înscrisului sub semnătură privată falsificat. Forma de participaţie penală (2) Contribuirea, în două împrejurări, la falsificarea a două înscrisuri sub semnătură privată. Folosirea, într-o împrejurare, a celor două înscrisuri sub semnătură privată falsificate. Numărul actelor materiale, în C.D.P. nr. 4/2020
 41. Cristian-Valentin Ștefan, Înşelăciune privind asigurările (1) Urmare imediată. (2) Condiţia ca bunul să fie asigurat, în C.D.P. nr. 4/2020
 42. Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr, Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. cu privire la dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvenţă, în C.D.P. nr. 3/2020
 43. Dorel Herinean, Cauza justificativă a consimţământului exprimat de persoane juridice, în C.D.P. nr. 3/2020
 44. Raul Alexandru Nestor, Aspecte de practică judiciară privind procedura şi efectele declaraţiei de abţinere a unei întregi instanţe, în C.D.P. nr. 3/2020
 45. George Pelican, Aspecte controversate privind aparenta încălcare a principiului ne bis in idem, în C.D.P. nr. 3/2020
 46. Cristiana Petre, Prescripţia răspunderii penale în urma deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, în C.D.P. nr. 3/2020
 47. Anca Vlad, Aspecte actuale privind reabilitarea, în C.D.P. nr. 3/2020
 48. Cristian-Valentin Ștefan, Mandat european de arestare. Motivul opţional de refuz vizând săvârşirea infracţiunii pe teritoriul României. Criterii şi repere în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării, în C.D.P. nr. 3/2020
 49. Cristian-Valentin Ștefan, Recidivă postexecutorie. Pedepse anterioare succesive. Calculul duratei termenului de reabilitare judecătorească, în C.D.P. nr. 3/2020
 50. Mario Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă, în C.D.P. nr. 2/2020
 51. Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare, în C.D.P. nr. 2/2020
 52. Sanda Ileana Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei, în C.D.P. nr. 2/2020
 53. George Cristian Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2020
 54. Cristian-Valentin Ștefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură, în C.D.P. nr. 2/2020
 55. Daniel Nițu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate, în C.D.P. nr. 2/2020
 56. Nicolae Volonciu, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale, în C.D.P. nr. 1/2020
 57. Oana Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri, în C.D.P. nr. 1/2020
 58. Cristina Tomuleț, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiului legalităţii, în C.D.P. nr. 1/2020
 59. Georgiana Sas, Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare, în C.D.P. nr. 1/2020
 60. Cristian-Valentin Ștefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură, în C.D.P. nr. 1/2020
 61. Daniel Nițu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate, în C.D.P.nr. 1/2020
 62. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019, în C.D.P. nr. 1/2020
 63. Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în C.D.P. nr. 4/2019
 64. George-Cristian Ioan – Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român, în C.D.P. nr. 4/2019
 65. Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal, în C.D.P. nr. 4/2019
 66. Daiana-Georgiana Avășan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal, în C.D.P. nr. 4/2019
 67. Cristinel Ghigheci, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2019
 68. Cătălin Marin, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia, în C.D.P. nr. 3/2019
 69. Georgian Marcel Husti, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome, în C.D.P. nr. 3/2019
 70. Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal, în C.D.P. nr. 3/2019
 71. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018, în C.D.P. nr. 3/2019
 72. Nicolae Volonciu, Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie, în C.D.P. nr. 2/2019
 73. Ioana-Narcisa Anițulesei, Scurte consideraţii asupra infracţiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) şi d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – între limitele flexibilităţii şi rigidităţii legii, în C.D.P.nr. 2/2019
 74. Alexandru Matache, Consideraţii critice cu privire la infracţiunea prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, în C.D.P. nr. 2/2019
 75. Georgian Marcel Husti, Relaţia dintre Parchetul European (EPPO) şi parchetul naţional, în C.D.P. nr. 2/2019
 76. Roxana-Alexandra Onea, TVA. Frauda de tip „carusel’ în cadrul Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2019
 77. Cătălin-Daniel Pop, Mandatul de arestare european. Perspective, în C.D.P. nr. 2/2019
 78. Irinel Samoilă, Necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal, în C.D.P. nr. 2/2019
 79. Diana Țugui, Ucidere la cererea victimei – eutanasie activă, în C.D.P. nr. 2/2019
 80. Ionuț Vișinescu, Confiscarea de la terţe persoane, în C.D.P. nr. 1/2019
 81. Cristina Nicorici, Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, în C.D.P. nr. 1/2019
 82. Ioana Curt, Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în C.D.P. nr. 1/2019
 83. Liana-Georgiana Marin, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 1/2019
 84. Gabriela Ola, Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul Uniunii Europene, a cooperării judiciare în materie penală, în C.D.P. nr. 1/2019
 85. Dan Moroșan, Controlul de convenţionalitate – viziunea CEDO asupra instituţiei confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/UE, în C.D.P. nr. 1/2019
 86. Cristian-Valentin Ștefan, Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Nouă infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale, în C.D.P. nr. 1/2019
 87. George-Alexandru Lazăr, Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice, în C.D.P.nr. 4/2018
 88. Ionuț Nefliu, Succesiunea normelor penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile, în C.D.P. nr. 4/2018
 89. Oana Bugnar, Noţiunea de „operaţiune fictivă’ din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudenţial şi un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanţă penală, în C.D.P. nr. 4/2018
 90. Lucian Criste, Aprecierea probelor şi standardul probei, în procedura comună şi în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, din perspectiva dreptului comparat, în C.D.P. nr. 4/2018
 91. George Zlati, Frauda informatică. Aspecte controversate, în C.D.P. nr. 4/2018
 92. Cristina Tomuleț, Cutuma în dreptul penal, în C.D.P. nr. 4/2018
 93. Florin Streteanu, Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică, în C.D.P. nr. 4/2018
 94. Nicolae Volonciu, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală, în C.D.P. nr. 3/2018
 95. Daniel Nițu, Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2018
 96. Ștefan-Alexandru Toma, Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul minorilor, în C.D.P. nr. 3/2018
 97. Vlad Andrei Bota, Frauda de tip „carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă, în C.D.P. nr. 3/2018
 98. Claudiu Șandor, Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive PIF, în C.D.P. nr. 3/2018
 99. Adrian Stan, Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor, ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2018
 100. Ioana-Narcisa Anițulesei, Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?, în C.D.P. nr. 2/2018
 101. Răzvan-Andrei Antăloaei, Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2018
 102. Carina-Ioana Bojan, Cauza C-396/11 – Ciprian Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?, în C.D.P. nr. 2/2018
 103. Irinel Samoilă, Reformarea reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate pe parcursul procedurilor judiciare penale, în C.D.P. nr. 2/2018
 104. Ioana Rusu, Uzurparea de calităţi oficiale, în C.D.P. nr. 2/2018
 105. Ion Rusu, Drepturile omului reflectate în principalele instrumente juridice internaţionale. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice, în C.D.P. nr. 2/2018
 106. Bogdan Bîrzu, Ultrajul în legea penală română. Conţinutul constitutiv şi precedente legislative, în C.D.P. nr. 2/2018
 107. Georgiana Bodoroncea, Unele consideraţii referitoare la caracterul de „lege de dezincriminare” al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, în C.D.P. nr. 1/2018
 108. Irina Kuglay, Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului, în C.D.P. nr. 1/2018
 109. Adrian Stan, Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive şi raţiunile instituirii acestora, în C.D.P. nr. 1/2018
 110. Mircea Salomir, Ordinul european de anchetă, în C.D.P. nr. 1/2018
 111. Cristian-Valentin Ștefan, Exercitarea funcţiei de procuror şef al secţiei judiciare la parchetul de pe lângă curtea de apel, în C.D.P. nr. 1/2018
 112. Corneliu Iftim, Necompetenţa procurorului de şedinţă. Sancţiune. Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017, în C.D.P. nr. 1/2018
 113. Teodora-Cătălina Godîncă-Herlea, Aplicarea legii penale mai favorabile. Studiu de caz şi notă critică a deciziei penale nr. 267/A/2016 a Curţii de Apel Oradea, în C.D.P. nr. 1/2018
 114. Gheorghiță Mateuț, Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală, în C.D.P. nr. 4/2017
 115. Călin Budișan, Prezumţia de nevinovăţie. Evoluţia conceptului şi valenţele sale actuale, în C.D.P. nr. 4/2017
 116. Daniel Nițu, Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terţi, în C.D.P. nr. 4/2017
 117. Mihai Mareș, Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor, în C.D.P. nr. 4/2017
 118. Ion Rusu, Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepţia noului Cod penal, în C.D.P. nr. 4/2017
 119. Ioana Rusu, Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare, în C.D.P. nr. 4/2017
 120. Bogdan Bîrzu, Infracţiunea de nedenunţare în legea română, în C.D.P. nr. 4/2017
 121. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia în trimestrul întâi al anului 2017, în C.D.P. nr. 4/2017
 122. Cristina Rotaru-Radu, Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie, în C.D.P. nr. 3/2017
 123. Lavinia Valeria Lefterache, Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie, în C.D.P. nr. 3/2017
 124. Andrei Zarafiu, Câteva probleme controversate şi actuale privind camera preliminară, în C.D.P. nr. 3/2017
 125. Andra-Roxana Trandafir, Aplicarea legii insolvenţei în procesele penale, în C.D.P. nr. 3/2017
 126. Alexandru Matache, Inaplicabilitatea principiului nulla poena sine culpa în dreptul penal european. Tendinţa spre răspunderea penală obiectivă, în C.D.P. nr. 3/2017
 127. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2016, în C.D.P. nr. 3/2017
 128. Ion Rusu, Înşelăciunea privind asigurările în concepţia noului Cod penal, în C.D.P. nr. 2/2017
 129. Valentin Gheorghe Toduța, Întreruperea cursului sarcinii, în C.D.P. nr. 2/2017
 130. Paul Ciorea, Consideraţii asupra Parchetului European, în C.D.P. nr. 2/2017
 131. Roxana-Maria Stejeran, Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în materie penală, în C.D.P. nr. 2/2017
 132. Cristian-Valentin Ștefan, I. Recurs în casaţie. Admisibilitate în principiu. Cuprinsul cererii şi subiectul acesteia. II. Abuz în serviciu. Conţinut obiectiv. Efectul jurisprudenţei Curţii Constituţionale asupra acestui conţinut. Condiţia ataşată elementului material referitoare la îndeplinirea actului prin încălcarea legii, în C.D.P. nr. 2/2017
 133. Anca Ioana Negru, Invalidarea mijloacelor de probă obţinute ilegal în dreptul comparat, în C.D.P. nr. 1/2017
 134. Alexandru Matache, Cazul fortuit. Între cauză de neimputabilitate şi element de atipicitate, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2017
 135. Daliana Lupou, Ordinul european de protecţie, în C.D.P. nr. 1/2017
 136. Giulia Ianc, Impedimente în funcţionarea instrumentelor de cooperare judiciară la nivel european în considerarea riscurilor privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în C.D.P. nr. 1/2017
 137. George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în C.D.P. nr. 3/2014
 138. George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în C.D.P. nr. 4/2014
 139. Oana Bugnar, Pornografia infantilă – legiuitorul european versus legiuitorul național, în C.D.P. nr. 3/2014
 140. Florin Streteanu, Consideraţii privind modificarea Codului penal prin Legea nr. 27/2012, în C.D.P. nr. 1/2012
 141. Ioana Curt, Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (I), în C.D.P. nr. 1/2012
 142. Oana Bugnar, Consimţământul victimei în cazul faptelor din culpă, în C.D.P. nr. 1/2012
 143. Nelu Dorinel Popa, Reflecţii asupra corelaţiei pericol social–răspundere penală în cadrul teoriei infracţiunii, în C.D.P. nr. 1/2012
 144. Liviu Lupu, Unele consideraţii privind aplicarea în timp a legii penale în cazul minorilor, determinate de intrarea în vigoare a noului Cod penal, în C.D.P. nr. 1/2012
 145. George Zlati, Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în C.D.P. nr. 2/2011
 146. Anca Ciglenean, Unele precizări privind pornografia infantilă în legislaţia română, în C.D.P. nr. 3/2009
 147. O. Paşcu, Protecţia drepturilor omului în dreptul penal comunitar prin principiul legalităţii. Tendinţe actuale în legislaţiile naţionale, în jurisprudenţa C.E.D.O. şi în dreptul comunitar, în C.D.P. nr. 2/2009
Revista Dreptul
       1. Alexandra Georgiana Vâlcelaru, Hărțuirea la locul de muncă. Studiu al practicii recente a instanțelor judecătorești din România, în Revista Dreptul nr. 3/2024
       2. Maria Chirilă, Analiza unor cazuri practice privind încălcarea dreptului la apărare al inculpatului în cursul urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 3/2024
       3. Vitalie Jitariuc, Prezentarea spre recunoaștere – procedeu probatoriu și varietate a identificării criminalistice, în Revista Dreptul nr. 3/2024
       4. Eduard Gabriel Levai, Consideraţii privind caracterul provizoriu al măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2024
       5. Remus Ionescu, Câteva consideraţii în legătură cu soluţionarea cererii persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale de a participa la înhumarea fratelui, în Revista Dreptul nr. 2/2024
       6. Alin Petrea, Istoricul prezumției de nevinovăție, în Revista Dreptul nr. 1/2024
       7. Mihail Udroiu, Sinteza modificărilor legislative operate prin Legile nr. 201/2023 și nr. 214/2023 în materia internării medicale provizorii și a măsurilor asiguratorii, în Revista Dreptul nr. 1/2024
       8. Andreea Ana-Maria Stănciulescu, Doctrina ultra vires: o dilemă între principiul supremației Constituției și principiul priorității dreptului european. Cauza Weiss, în Revista Dreptul nr. 1/2024
       9. Mihail Udroiu, Modificările operate de Legea nr. 201/2023 în materia măsurilor preventive în vederea transpunerii deciziilor Curții Constituționale, în Revista Dreptul nr. 12/2023
       10. Vasile Coman, Circumstanțele atenuante și agravante în dreptul penal italian, în Revista Dreptul nr. 12/2023
       11. Viorel Terzea, Transport rutier de mărfuri. Confiscarea mărfii transportate. Desființarea măsurii confiscării. Consecințe asupra contractului de transport, în Revista Dreptul nr. 12/2023
       12. Nicolae-Claudiu Bularda, Alexis-Mihai Roman, Violarea vieții private prevăzută de art. 226 alin. (1) și (5) din Codul penal. Tipicitatea faptei în cazul plasării, fără drept, a unor mijloace tehnice de înregistrare într-o instituție publică, în Revista Dreptul nr. 12/2023
       13. Andrei-Viorel Iugan, Competența teritorială în dreptul procesual penal, în Revista Dreptul nr. 11/2023
       14. Ionuț-Vida Simiti, Prescripția răspunderii pentru malpraxis a furnizorului de servicii medicale, în Revista Dreptul nr. 10/2023
       15. Daniel Cristea, Garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeelor probatorii din Republica Moldova și România pentru care normele de procedură penală admit imixtiuni în viața privată, în Revista Dreptul nr. 10/2023
       16. Simona Nedelcu, Deturnarea rolului judecătorului de supraveghere de la cel stabilit prin lege prin crearea de competențe alternative în cazul sesizării organelor judiciare ale statului la solicitarea persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 10/2023
       17. Anca-Lelia Lorincz, Consimțământul exprimat de inculpat în cursul urmăririi penale, privind recunoașterea vinovăției, în Revista Dreptul nr. 9/2023
       18. Mihaela Rotaru, Considerații despre unele definiții din legea penală, în Revista Dreptul nr. 9/2023
       19. Nicolae-Claudiu Bularda, Potențiale încălcări ale drepturilor fundamentale. Motiv de suspendare a extrădării, în Revista Dreptul nr. 9/2023
       20. Vasile Coman, Circumstanțele atenuante și agravante în dreptul penal francez, în Revista Dreptul nr. 8/2023
       21. Ioan Lazăr, Încetarea de drept a unei măsuri preventive privative de libertate prelungite în condiții de nelegalitate în cursul urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 8/2023
       22. Silviu-Dorin Șciopu, Unele considerații asupra începuturilor moderne ale protecției penale a respectului datorat persoanelor decedate prin reglementarea infracțiunii de profanare de morminte, în Revista Dreptul nr. 8/2023
       23. Vitalie Jitariuc, Protecția juridică a colaboratorilor confidențiali. Aspecte de drept comparat, în Revista Dreptul nr. 7/2023
       24. Alin Petrea, Rolul judecătorului în garantarea principiului prezumției de nevinovăție. Aspecte procesuale particulare, în Revista Dreptul nr. 7/2023
       25. Ioan Lazăr, Aurelian Gheorghe Mocan, Menționarea corectă a stării de fapt și a numărului dosarului cu ocazia inculpării. Consecințe, sancțiuni. Posibilitatea îndreptării erorii materiale. Studiu de caz, în Revista Dreptul nr. 6/2023
       26. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal cu privire la bunurile înstrăinate fraudulos după săvârșirea faptei penale, în Revista Dreptul nr. 5/2023
       27. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte privind suspectul și persoana vătămată ca subiecți procesuali principali, în Revista Dreptul nr. 5/2023
       28. Cătălin-Constantin Turcu, Arestarea provizorie în cadrul procedurilor specifice cooperării judiciare internaționale în materie penală. Noi perspective în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 306/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2023
       29. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a IV-a – articolul 5 paragr. 4 și 5, în Revista Dreptul nr. 4/2023
       30. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Erori de apreciere a situației de fapt și de drept în cadrul soluționării de către instanțe a contestațiilor împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în Revista Dreptul nr. 4/2023
       31. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a III-a – Articolul 5 paragr. 2 și 3, în Revista Dreptul nr. 3/2023
       32. Ioan Lazăr, Aurelian Gheorghe Mocan, Menținerea măsurilor asigurătorii în procesul penal. Natura juridică și consecințele nerespectării termenului de menținere a măsurii, în Revista Dreptul nr. 3/2023
       33. Adrian Stan, Legalitatea răspunderii penale vs. legalitatea procesului penal. (Im)posibilitatea constatării prescripției răspunderii penale în apelul părții responsabile civilmente, în Revista Dreptul nr. 3/2023
       34. Dan Claudiu Dănișor, Motivele absolutizării interzicerii torturii și tratamentelor inumane, crude sau degradante, în Revista Dreptul nr. 2/2023
       35. Bogdan Bodea, Considerații în legătură cu conținutul constitutiv al infracțiunii de violare a vieții private în forma incriminată în alineatul (2) al articolului 226 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2023
       36. Bogdan-Mihai Dumitru, Distincțiile dintre infracțiunile de contrabandă asimilată și deținere sau comercializare de bunuri în afara antrepozitului fiscal, în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 176/2022, în Revista Dreptul nr. 2/2023
       37. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a II-a – Articolul 5 § 1 lit. c), d) e) și f), în Revista Dreptul nr. 1/2023
       38. Vitalie Rusu, Vitalie Jitariuc, Particularitățile obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de ființe umane, în Revista Dreptul nr. 1/2023
       39. Remus Ionescu, Despre aplicabilitatea/inaplicabilitatea circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen., în cazul săvârșirii infracțiunilor contra persoanei, în Revista Dreptul nr. 1/2023
       40. Ioan Ilieș Neamț, Obligația de minimizare a prejudiciului în materie delictuală, în Revista Dreptul nr. 12/2022
       41. Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu, Cristina Ionescu-Lupeanu, Contribuții la studiul instituției răspunderii pentru prejudiciile cauzate de atacurile exemplarelor din speciile de faună sălbatică soldate cu rănirea sau decesul unei persoane fizice, în Revista Dreptul nr. 12/2022
       42. Iulian Bălan, Excluderea declarațiilor obținute prin rele tratamente. Proba relelor tratamente. Standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 12/2022
       43. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea I – Articolul 5 § 1 lit. a) și b), în Revista Dreptul nr. 12/2022
       44. Andrei Viorel Iugan, Arestarea preventivă. Cazurile prevăzute în articolul 223 din Codul de procedură penală. Aspecte teoretice și jurisprudențiale, în Revista Dreptul nr. 12/2022
       45. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Răspunderea penală a persoanei juridice. Relația cu răspunderea penală a persoanelor fizice. Parohie. Fraudă cu fonduri europene. Condamnare după achitare. Circumstanțe atenuante, în Revista Dreptul nr. 12/2022
       46. Ioana-Anamaria Filote-Iovu, Medierea, ca metodă alternativă de soluționare a diferendelor, în Revista Dreptul nr. 11/2022
       47. Radion Cojocaru, Oleg Rusu, Abordări corelative privind conceptul și structura conținutului de infracțiune (România și Republica Moldova), în Revista Dreptul nr. 11/2022
       48. Mihaela Rotaru, Considerații pe marginea unor dispoziții din partea specială a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 11/2022
       49. Valentin-Cristian Ștefan, Procedura de cameră preliminară. Deplasarea competenței teritoriale ca urmare a admiterii unei declarații de abținere. Procurorul căruia îi revine atribuția de a comunica opțiunea cu privire la soarta dispoziției de trimitere în judecată, subsecvent constatării neregularității actului de sesizare, în Revista Dreptul nr. 11/2022
       50. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Extrădarea pasivă. Motive opționale de refuz. Încălcarea sistemică a drepturilor omului în statul solicitant, în Revista Dreptul nr. 10/2022
       51. Adina Mihaela Chiș, Medicina legală vs expertiza de specialitate medicală, în Revista Dreptul nr. 9/2022
       52. Andrei Viorel Iugan, Continuarea procesului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2022
       53. Andreea Mădălina Nicu, Considerații referitoare la infracțiunea de amenințare, în Revista Dreptul nr. 9/2022
       54. Ioana-Anamaria Filote-Iovu, Principiul disponibilității și abuzul de drept procesual, în Revista Dreptul nr. 8/2022
       55. Gianina Vera Poroșnicu, Emil Forst, Consumul de alcool la volan – între contravenție și infracțiune, în Revista Dreptul nr. 8/2022
       56. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Dispunerea raportului de constatare tehnico-științifică fără îndeplinirea condițiilor legale. Nulitatea relativă și excluderea mijlocului de probă în camera preliminară, în Revista Dreptul nr. 8/2022
       57. Radu I. Motica, George Mara, Eroarea judiciară versus malpraxisul magistraților, în Revista Dreptul nr. 7/2022
       58. Simona Nedelcu, Incongruențe legislative între Legea nr. 254/2013 și alte acte normative specifice, care generează dificultăți de interpretare și aplicare a legii la modificarea situației juridice a persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 7/2022
       59. Fabian-Eduard Crețu, Despre obligația subsidiară de indemnizare a victimei, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       60. Dominic-Alexandru Gidro, Stanca-Ioana Gidro, Calitatea procesuală activă și pasivă în cadrul acțiunii directe în garanție. Studiu de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       61. Andrei Viorel Iugan, Soluționarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Aspecte procedurale, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       62. Vasile Coman, Specificul și importanța motivării în cazul individualizării judiciare a măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       63. Viorel Terzea, Schimbarea compunerii completului de judecată prin hotărâre a colegiului. Nerespectarea principiului continuității. Consecințe, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       64. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Lipsa unei cercetări judecătorești complete și efective. Schimbare de încadrare juridică. Trimitere spre rejudecare. Punerea în primejdie a vieții victimei. Vătămare corporală, în Revista Dreptul nr. 6/2022
       65. Iulian Bălan, Excluderea probelor derivate, în Revista Dreptul nr. 5/2022
       66. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Efectul de tip revolving door al cerinței formării de către instanța de judecată a convingerii că persoana condamnată poate fi liberată condiționat întrucât s-a îndreptat și se poate integra în societate, în Revista Dreptul nr. 5/2022
       67. Cristina Nicorici, Cât te costă să minți? Despre proporționalitatea sancțiunii penale, în Revista Dreptul nr. 5/2022
       68. Vlad Neagoe, Ciprian Dominte, Accidentul de muncă. Tipicitatea infracțiunilor specifice, în Revista Dreptul nr. 4/2022
       69. Viorel Terzea, Accident de circulație. Dreptul persoanei vătămate de a obține de la asigurătorul persoanei vinovate despăgubiri reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal, în Revista Dreptul nr. 4/2022
       70. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Evaziune fiscală. Înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nedeductibile. Descrierea faptelor și limitele judecății. Achitare, în Revista Dreptul nr. 4/2022
       71. Vitalie Ionașcu, Conceptul criminologic de violență în familie, în Revista Dreptul nr. 2/2022
       72. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Rezolvarea chestiunilor prealabile în procesul penal. Posibilitatea analizării acestora în alte situații decât cele care vizează soluționarea fondului cauzei, în Revista Dreptul nr. 2/2022
       73. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Verificarea măsurilor asigurătorii pe parcursul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2022
       74. Radu Slăvoiu, Delapidare și abuz în serviciu – concurs ideal sau concurs de calificări?, în Revista Dreptul nr. 1/2022
       75. Constantin Sima, Nicolae Voiculescu, Necesitatea recunoașterii priorității reglementărilor internaționale față de cele interne, în materia drepturilor omului, în cazul concursului de infracțiuni, prevăzut de art. 10 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2022
       76. Remus Ionescu, Câteva considerente în legătură cu reunirea cauzelor de către judecătorul de drepturi și libertăți, în Revista Dreptul nr. 1/2022
       77. Mihai Adrian Hotca, Reflectarea principiilor dreptului penal în Codul penal în vigoare, în Revista Dreptul nr. 12/2021
       78. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Distrugerea de probe ori de înscrisuri. Tipicitate. Limite. Noțiunea de înscris. Dreptul acuzatului de a nu se autoincrimina, în Revista Dreptul nr. 12/2021
       79. Dan Adascălului, Victor-Andrei Popa, Unele considerații pe marginea noțiunii de „cauză penală” în sensul art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, în Revista Dreptul nr. 11/2021
       80. Andrei Viorel Iugan, Provocarea în materia probațiunii, în Revista Dreptul nr. 11/2021
       81. Traian Dima, Adrian Hărătău, Observații privind Minuta întâlnirii procurorilor-șefi de secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al parchetelor de pe lângă curțile de apel (București, 9–10 martie 2020), în Revista Dreptul nr. 11/2021
       82. Vitalie Rusu, Vitalie Jitariuc, Unele aspecte de ordin teoretico-practic privind audierea victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane, în Revista Dreptul nr. 11/2021
       83. Cristian Ionescu, Despre răspunderea Președintelui României, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       84. George Gabriel Bogdan, Scurte aprecieri referitoare la competența funcțională a procurorului ierarhic superior, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       85. Mihai-Costin Toader, Repere pentru realizarea distincției dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       86. Bogdan-Mihai Dumitru, Câteva aspecte privind noțiunea de încadrare juridică și necesitatea aplicării sau nu a acestei instituții atunci când se analizează legea penală mai favorabilă în conformitate cu articolul 5 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       87. Marta-Claudia Cliza, Laura-Cristiana Spătaru-Negură, Despre intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       88. Iulian Bălan, Dreptul la interogarea martorilor acuzării și dreptul la probe în apărare. Delimitări și precizări metodologice, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       89. Hunor Kádár, Noua orientare jurisprudențială a Curții Europene a Drepturilor Omului în materia interogării martorilor acuzării, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       90. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Nulitatea rechizitoriului. Principiul nulității actelor subsecvente actului nul. Nulitatea ordonanței de redeschidere a urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 10/2021
       91. Alina-Marilena Oprea, Valoarea probantă a avizelor comisiei superioare medico-legale, în Revista Dreptul nr. 9/2021
       92. Vasile Drăghici, Zafer Sadîc, Considerații teoretice și practice referitoare la infracțiunile din domeniul transportului naval, în Revista Dreptul nr. 9/2021
       93. Leontin Coraș, Decizia nr. 250/2019 a Curții Constituționale a României și practica Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la schimbarea încadrării juridice, în Revista Dreptul nr. 9/2021
       94. Iulian Bălan, Acuzatul, avocatul și judecătorul, participanți necesari la procedura audierii martorilor. Sinteză a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 9/2021
       95. Valentin-Cristian Ştefan, Consideraţii teoretice referitoare la vinovăţia penală, în Revista Dreptul nr. 8/2021
       96. Simona Nedelcu, Radu-Ionuţ Chiriac, Adelin-Mihai Zăgărin, Dreptul persoanelor private de libertate la petiţionare, între uz şi abuz, în Revista Dreptul nr. 8/2021
       97. Iulian Bălan, Precizări cu privire la incompatibilitatea dintre calităţile de acuzat şi martor. Audierea coinculpatului. Obligaţii procedurale. Utilizabilitatea probei – pe marginea unei hotărâri pronunţate de C.E.D.O., în Revista Dreptul nr. 8/2021
       98. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Deturnarea licitaţiilor publice. Relaţia cu înşelăciunea. Imposibilitatea desfiinţării înscrisurilor în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2021
       99. Georgian Rădășanu, Ipoteza particulară a confiscării extinse în cazul terțelor persoane, în Revista Dreptul nr. 8/2021
       100. Traian Dima, Adrian Hărătău, Observații privind conținutul legal al art. 6 din Legea nr. 143/2000, republicată, în Revista Dreptul nr. 8/2021
       101. Alina-Marilena Oprea, Amânarea executării pedepsei – probleme teoretice şi de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 7/2021
       102. Andrei Viorel Iugan, Consideraţii în legătură cu obiectul percheziţiei domiciliare şi delimitarea faţă de alte instituţii de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 7/2021
       103. Leontin Coraș, Refuzul punerii în executare a mandatului european de arestare din perspectiva Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a doua) din 1 iunie 2016, Cauza C-241/15, în Revista Dreptul nr. 7/2021
       104. Ioana Narcisa Aniţulesei, Succinte consideraţii pe marginea implicării Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor în activităţile desfăşurate în cursul fazei de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 7/2021
       105. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nemotivarea hotărârii. Încălcarea dreptului la apărare prin disjungere. Trimitere spre rejudecare, în Revista Dreptul nr. 7/2021
       106. Alexandru Florea, Unele aspecte privind pornografia infantilă. Implicațiile în plan penal ale conduitei minorului care realizează materiale pornografice cu propria persoană, în Revista Dreptul nr. 6/2021
       107. Radu Slăvoiu, The good faith exception în procedura penală română, în Revista Dreptul nr. 5/2021
       108. George Coca, Florina-Andreea Pascu, Judecarea cauzelor penale în contextul pandemiei generate de COVID-19, în Revista Dreptul nr. 5/2021
       109. Iulian Bălan, Statul de drept și admisibilitatea probelor în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 4/2021
       110. Vasile Drăghici, Zafer Sadîc, Competența de cercetare a faptelor penale din domeniul maritim și fluvial în legea penală română, în Revista Dreptul nr. 4/2021
       111. Radu-Vlad Pojan, Considerații cu privire la condițiile de detenție, contrare art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și remediile interne disponibile, în Revista Dreptul nr. 4/2021
       112. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Mandatul european de arestare. Contestație la executare. Prescrierea faptelor, în Revista Dreptul nr. 4/2021
       113. Bogdan Micu, Plângerea prealabilă în cazul infracțiunii de abandon de familie, în Revista Dreptul nr. 3/2021
       114. Otilia Ghenici, Procedura de judecare a revizuirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2021
       115. Alexandru Bogdan Arhip, Opinie cu privire la puterea executorie a încheierii pronunțate în cazul înlocuirii măsurii preventive a controlului judiciar cu arestarea preventivă, ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2021
       116. Remus Ionescu, Aspecte practice în legătură cu stabilirea situației premisă a infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2021
       117. Adrian-Constantin Tatar, Roxana Tudorița Baban, Din nou despre decizii neconstituționale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție – chestiuni problematice ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 13/2017, pronunțată în recurs în interesul legii, referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2021
       118. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Hărțuirea. Relația cu ultrajul judiciar. Limitele judecății. Scopul comiterii faptei, în Revista Dreptul nr. 2/2021
       119. Augustin Lazăr, Convenția UNIDROIT din 1995 și corelarea cu jurisprudența penală națională, în Revista Dreptul nr. 1/2021
       120. Tudor Avrigeanu, Nostra maxima culpa! Metoda tehnico-juridică, știința dreptului penal și școala istorică a dreptului, în Revista Dreptul nr. 1/2021
       121. Cristina Ramona Duță, Imprescriptibilitatea executării confiscării speciale ca măsură de siguranță sau demitizarea supercreanței fiscale a statului, în Revista Dreptul nr. 1/2021
       122. Luminița Criștiu-Ninu, Nicolae-Cătălin Magdalena, Aspecte jurisprudențiale privind infracțiunea de spălare a banilor. Conținut constitutiv. Caracter subsecvent în raport cu infracțiunea premisă. Corelația cu infracțiunea de evaziune fiscală, în Revista Dreptul nr. 12/2020
       123. Valentin-Cristian Ștefan, O abordare de ansamblu a procedurii penale, în general, și a urmăririi penale, în special, în Revista Dreptul nr. 12/2020
       124. Bogdan Micu, Particularitățile obiectului probațiunii în calea de atac a apelului formulat într-o cauză penală, în Revista Dreptul nr. 12/2020
       125. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nemotivarea hotărârii. Obligația analizării elementelor constitutive ale infracțiunii în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, în Revista Dreptul nr. 12/2020
       126. Cătălin Daniel Pop, Procedura specială de reparare a pagubei prevăzută în art. 538 din Codul de procedură penală – cazul de eroare judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2020
       127. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Obținerea pe nedrept de fonduri europene. Reținerea în concurs a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Revista Dreptul nr. 11/2020
       128. Andrada Nour, Considerații și propuneri cu privire la modificarea Codului penal în materia infracțiunilor privind viața sexuală, în Revista Dreptul nr. 10/2020
       129. Victor Penteleev, Răspundere pentru condiții de detenție. Neformularea prealabilă a unei plângeri la judecătorul de supraveghere a privării de libertate nu atrage inadmisibilitatea cererii adresate instanței privind daunele morale, conform Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Obligația analizării prevederilor art. 2 și art. 3 din Convenție, în Revista Dreptul nr. 10/2020
       130. Bogdan Micu, Considerații privind măsura prelevării de probe biologice în vederea determinării profilului genetic și înscrierii în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, în Revista Dreptul nr. 10/2020
       131. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Complicitate. Relația cu fapta autorului raportat la cazurile care împiedică răspunderea penală, în Revista Dreptul nr. 10/2020
       132. Mihai Costin Toader, Infracțiunea de audiență: de la perspectiva diacronică spre consolidarea procedurii, în Revista Dreptul nr. 9/2020
       133. Costică Ciocan, Considerații în legătură cu incidența variantei agravate a infracțiunii de ultraj [art. 257 alin. (4) din Codul penal] în ipoteza în care subiectul pasiv secundar al faptei incriminate este un polițist local, în Revista Dreptul nr. 9/2020
       134. Radion Cojocaru, Modele de abordare a conceptului de infracțiune în spațiul românesc, în Revista Dreptul nr. 9/2020
       135. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Mărturie mincinoasă. Dreptul prevăzut de lege de a refuza audierea în calitate de martor, în Revista Dreptul nr. 9/2020
       136. Bogdan Mihai Dumitru, Considerații cu privire la posibilitatea de a se dispune revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care s-a dispus înlocuirea pedepsei amenzii penale cu închisoarea, în Revista Dreptul nr. 8/2020
       137. Radu Florin Geamănu, Dragoș Enrico Dediu, Infracțiunea de încălcare a consemnului. Repere legislative și jurisprudențiale, în Revista Dreptul nr. 8/2020
       138. Nicolae Dodoacă, Obligația organelor de urmărire penală de a identifica și introduce în cauză succesorii victimei unei infracțiuni intenționate contra vieții, în Revista Dreptul nr. 8/2020
       139. Remus Ionescu, Câteva considerații în legătură cu stabilirea situației premisă a infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (2) C.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2020
       140. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Înșelăciune. Inducerea în eroare a instanței. Lipsa tipicității, în Revista Dreptul nr. 8/2020
       141. Iuliu Crăcană, consilier superior CNSAS, „Judecătorul Mihail C. Ardeleanu şi şcoala dongoroziană sau „disciplina” dreptului penal”, în Revista Dreptul nr. 6/2020
       142. Andrei Viorel Iugan, Excluderea probelor. Studiu de drept comparat (II), în Revista Dreptul nr. 7/2020
       143. Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Desființarea înscrisurilor în procesul penal – procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 7/2020
       144. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Nemotivare. Necitare. Încălcare drept la apărare. Trimitere spre rejudecare, în Revista Dreptul nr. 7/2020
       145. Vladimir-Adrian Costea, Considerații asupra consecințelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale și structurale, în Revista Dreptul nr. 6/2020
       146. Ovidiu Predescu, Dreptul la respectarea corespondenței. De la suporturile „tradiționale” de comunicații la cele „moderne”. Inviolabilitatea corespondențelor – drept autonom. Amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept. Respectarea criteriilor de legalitate, legitimitate și necesitate. Exigența privind „calitatea legii” și limitarea amestecului la ceea ce este „necesar într-o societate democratică”. Standardul european în materie. Lupta contra terorismului. Interceptările de securitate sau ascultările administrative. Legislație națională litigioasă. Examen in abstracto al acestei legislații, în Revista Dreptul nr. 6/2020
       147. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Repararea în natură a prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală. Desființarea înscrisurilor care atestau operațiuni fictive, în Revista Dreptul nr. 6/2020
       148. Andrei Viorel Iugan, Excluderea probelor. Studiu de drept comparat (I), în Revista Dreptul nr. 5/2020
       149. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Caracterul inexact al contractului lovit de nulitate din perspectiva infracțiunii de fraudă cu fonduri europene, în Revista Dreptul nr. 5/2020
       150. Ioan-Paul Chiș, Corina Voicu, Admisibilitatea contestației formulate de procurorul care nu a răspuns în termenul de 5 zile cu privire la menținerea trimiterii în judecată sau a solicitat expres restituirea cauzei la parchet, în Revista Dreptul nr. 5/2020
       151. Simona Nedelcu, Radu-Ionuț Chiriac, Adelin-Mihai Zăgărin, Regimul juridic al plângerilor formulate de persoanele private de libertate împotriva deciziilor de transfer în alt penitenciar și semnificația juridică a deciziei de transfer, în Revista Dreptul nr. 4/2020
       152. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Respingerea cererii de reaudiere a martorilor în cursul urmăririi penale. Încălcarea dreptului la apărare, în Revista Dreptul nr. 4/2020
       153. Ion Drabineac, Infracțiunile contra patrimoniului cultural ca fundament al răspunderii penale internaționale, în Revista Dreptul nr. 3/2020
       154. Mihai-Costin Toader, Tulburarea ordinii și liniștii publice. Linii de demarcație între răspunderea contravențională și răspunderea penală, în Revista Dreptul nr. 3/2020
       155. Radu-Vlad Pojan, Capacitatea de exercițiu a pacientului minor, privat de libertate, în custodia poliției penitenciare, în Revista Dreptul nr. 3/2020
       156. Leontin Coraș, Excluderea probelor în camera preliminară din perspectiva Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 18 ianuarie 2018, în Revista Dreptul nr. 3/2020
       157. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Trafic de influență. Acceptarea ulterioară de foloase nu constituie infracțiune. Șantaj. Introducerea unei acțiuni în instanță nu constituie amenințare, în Revista Dreptul nr. 3/2020
       158. Carmen Balaci, Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene în contextul cooperării judiciare internaționale în materie penală, în Revista Dreptul nr. 2/2020
       159. Otilia Ghenici, Condiții de exercitare a revizuirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2020
       160. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Posibilitatea dispunerii soluției de achitare întemeiate pe lipsa vinovăției sau lipsa probelor în cazul judecății în procedura recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 2/2020
       161. Petre Buneci, Bogdan Buneci, Utilizarea inteligenţei artificiale în materie penală, în Revista Dreptul nr. 1/2020
       162. Radu Vlad Pojan, Refuzul condamnatului de a se supune examenului medical la primirea în penitenciar – expresie legitimă a autonomiei persoanei sau conduită reprobabilă?, în Revista Dreptul nr. 1/2020
       163. Toma Cătălin Răileanu, Aplicarea și efectele mecanismului recursului compensatoriu prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 1/2020
       164. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Confiscarea armei în situaţia nedepunerii la un armurier autorizat după expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, în Revista Dreptul nr. 1/2020
       165. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Legalitatea limitării exercitării dreptului persoanelor private de libertate la primirea, cumpărarea, folosirea sau deținerea unor categorii de alimente, în Revista Dreptul nr. 12/2019
       166. Iulia Elena Niță, Aspecte teoretice și practice privind provocarea la comiterea de infracțiuni în scopul obținerii de probe în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2019
       167. Traian Dima, Adrian Hărătău, Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2019
       168. Liliana-Dorina Răducu, Reflecții pe marginea regimului juridic al detenției la domiciliu în lumina unei legi a cărei neconstituționalitate a fost constatată de Curtea Constituțională prin mai multe decizii ale sale, în Revista Dreptul nr. 11/2019
       169. Bogdan Alexandru Urs, Percheziția informatică în mediul Cloud Computing, în Revista Dreptul nr. 11/2019
       170.  Vasile Jurj, Unele considerații referitoare la durata procesului penal în faza de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 11/2019
       171. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Sancțiunea nulității absolute virtuale în procedura penală, în Revista Dreptul nr. 10/2019
       172. Ionuț Vida-Simiti, Condiția existenței vinovăției în angajarea răspunderii juridice a medicului, în Revista Dreptul nr. 10/2019
       173. Leontin Coraș, Considerații referitoare la un nou caz de nulitate absolută în dreptul procesual penal, în Revista Dreptul nr. 10/2019
       174. Remus Ionescu, Din nou despre distincția dintre infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută în art. 367 C.pen. și circumstanța agravantă prevăzută în art. 77 lit. a) C.pen.. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 10/2019
       175. Mirela Carmen Dobrilă, Aspecte juridice ale profesiei de fizioterapeut/ kinetoterapeut în România – implicații în plan european. Considerații pe marginea malpraxisului în fizioterapie, în Revista Dreptul nr. 9/2019
       176. Elena-Aurora Dogaru, Probleme de practică judiciară privind cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2019
       177. Mioara-Ketty Guiu, Legătura părții generale cu partea specială a dreptului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2019
       178. Vasile Nester, Dragoș-Cătălin Borcea, Opinii despre posibilitatea invocării de cereri și excepții în procedura de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală. Consecințe practice, în Revista Dreptul nr. 8/2019
       179. Ion Rusu, Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2019
       180. Bogdan Alexandru Urs, Investigațiile digitale în mediul Cloud Computing. Probleme și soluții, în Revista Dreptul nr. 7/2019
       181. Maxim Dobrinoiu, Considerații privind aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 în practica judiciară, în Revista Dreptul nr. 7/2019
       182. Simona Cireșica Oprișan, Regimul detenției la domiciliu – între așteptări și realitate, în Revista Dreptul nr. 6/2019
       183. Nelu Dorinel Popa, Bianca Popa, Unele considerente privind compatibilizarea legislației naționale cu legislația comunitară referitoare la urmărirea, identificarea, înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 6/2019
       184. Alexandru Florea, Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 5/2019
       185. Bogdan Micu, Nemotivarea corespunzătoare a hotărârii penale în calea de atac a apelului. Propunere de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 5/2019
       186. Leontin Coraș, Caracterizarea conceptului de infracțiune continuată din perspectiva jurisprudenței C.E.D.O. Schimbarea încadrării juridice în cazul infracțiunii continuate, în Revista Dreptul nr. 4/2019
       187. Radu Slăvoiu, Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență, în Revista Dreptul nr. 4/2019
       188. Valentin Cristian Ștefan, O scurtă trecere în revistă a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia cazului de casare privind aplicarea pedepselor în alte limite decât cele prevăzute de lege, în Revista Dreptul nr. 3/2019
       189. Remus Ionescu, Un punct de vedere în legătură cu competența materială a judecătorului de drepturi și libertăți de a judeca și soluționa propunerea de arestare preventivă. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 3/2019
       190. Mihail Ciocâlteu, Introducere în cercetarea noţiunii de ordine publică, în Revista Dreptul nr. 3/2019
       191. Simona Cireșica Nedelcu, Competența judecătorului de supraveghere a privării de libertate de a dispune aplicarea prin procedura reglementată de art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate a dispozițiilor Legii nr. 169/2017 și de anulare a măsurii popririi înființate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală asupra conturilor unor persoane private de libertate, în Revista Dreptul nr. 2/2019
       192. Vlad-Alexandru Bențan, Unele considerații cu privire la infracțiunea continuată, în Revista Dreptul nr. 2/2019
       193. Mihai-Costin Toader, Incompatibilitatea unor proceduri. Confirmarea renunțării la urmărire penală și confiscarea specială, în Revista Dreptul nr. 1/2019
       194. Remus Ionescu, Posibilitatea schimbării locului de executare a arestului la domiciliu. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 1/2019
       195. Constantin Sima, „Reflecţii pe marginea noţiunii de tipicitate”, în Revista Dreptul nr. 1/2019
       196. Gabriel Oancea, Ioan Durnescu, Arestul preventiv ca ultima ratio în practica judiciară din România, în Revista Dreptul nr. 12/2018
       197. Cătălin-Nicolae Constantinescu, Incidența dreptului european al drepturilor omului asupra instituției juridice a morții suspecte în contextul justiției de tranziție, în Revista Dreptul nr. 12/2018
       198. Valentin Cristian Ștefan, Sancțiunea depășirii termenului de formulare a cererii de constituire ca parte civilă. Inadmisibilitate. Obiect și condiții. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2018
       199. Circumstanțe atenuante judiciare. Condiții. Obligații ale instanței. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2018
       200. Bogdan Micu, Importanța motivării hotărârilor în materie penală. Propunere de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 10/2018
       201. Leontin Coraș, Concursul dintre redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate și repunerea în termenul de apel, în Revista Dreptul nr. 9/2018
       202. Valentin-Cristian Ștefan, Aptitudinea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției de a constitui o acuzație penală în sens convențional, în Revista Dreptul nr. 9/2018
       203. Practică judiciară. Imposibilitatea comiterii infracțiunii de evaziune fiscală prin nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale, cu notă de George Papu, în Revista Dreptul nr. 9/2018
       204. Practică judiciară. Administrarea mijloacelor de probă în faza camerei preliminare, cu notă de Mihai Mareș, Adrian Șandru, în Revista Dreptul nr. 9/2018
       205. Flavius-George Păncescu, Examen al infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului, în Revista Dreptul nr. 8/2018
       206. Bogdan Andrei Preda, Alexandru Florea, Unele aspecte de interes privind interpretarea art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016, referitoare la competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.), în Revista Dreptul nr. 8/2018
       207. Ionuț Chisăr, Introducerea în țară de droguri în vederea consumului propriu – aspecte controversate, în Revista Dreptul nr. 8/2018
       208. Constantin Sima, Reflecții pe marginea noțiunii de imputabilitate, în Revista Dreptul nr. 8/2018
       209. Practică judiciară. Competența instanțelor de executare. Competență funcțională. Competență exclusivă, cu notă de Ioan-Paul Chiș, în Revista Dreptul nr. 8/2018
       210. Igor Soroceanu, Reflecții juridice privind rolul principiului contradictorialității în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 7/2018
       211. Liliana-Dorina Răducu, Falsă ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul liberării condiționate din executarea unei pedepse rezultante, în Revista Dreptul nr. 7/2018
       212. Practică judiciară. Dispunerea măsurilor asigurătorii în situația în care din verificările efectuate rezultă că inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu, cu notă de Mihai Mareș, Adrian Șandru, în Revista Dreptul nr. 7/2018
       213. Practică judiciară. Despre dezincriminarea refuzului sau sustragerii de la supunerea testării aerului expirat cu notă de Remus Ionescu, în Revista Dreptul nr. 7/2018
       214. Vladimir-Adrian Costea, Consideraţii asupra consecinţelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale şi structurale, în Revista Dreptul nr. 6/2018
       215. Bogdan Alexandru Urs, Migrația criminalității informatice în mediul Cloud Computing, în Revista Dreptul nr. 5/2018
       216. Luminița Criștiu-Ninu, Alin Sorin Nicolescu, Considerații asupra procedurii desființării de înscrisuri reglementată de art. 549 indice 1 din Codul de procedură penală. Aspecte privind obiectul, procedura și competența de soluționare, în Revista Dreptul nr. 4/2018
       217. Adrian Șandru, Dreptul martorului de a nu se autoincrimina. Dreptul la tăcere în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2018
       218. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Standardul de probă a vătămării procesuale în cazul nulității actelor procesual penale, în Revista Dreptul nr. 4/2018
       219. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Eroarea de diagnostic în cazurile de malpraxis. Ipoteze ale răspunderii medicului, în Revista Dreptul nr. 3/2018
       220. Lacrima Rodica Boilă, Răspundere specială a administratorului plajei pentru prejudiciile produse prin accidentare din cauza unor obiecte periculoase aflate în zona submersă a apei mării, în Revista Dreptul nr. 3/2018
       221. Norel Neagu, Prelungirea arestării preventive și egalitatea de tratament, în Revista Dreptul nr. 3/2018
       222. Bogdan Alexandru Urs, Cloud Computing – mediul propice pentru criminalitatea informatică, în Revista Dreptul nr. 3/2018
       223. Andrei Băncilă, Munca neremunerată în folosul comunității. Dificultăți privind executarea, în Revista Dreptul nr. 2/2018
       224. Ionuț Andrei Barbu, Alexandru Florin Măgureanu, Unele aspecte privind provocarea în dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 2/2018
       225. Oleg Burlacu, Pedeapsa complementară și necesitatea interzicerii exercitării dreptului de a desfășura o activitate în cazul săvârșirii infracțiunii de furt – articolul 228 Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2018
       226. Monica Amalia Rațiu, Câteva observații privind reperele indicate de Curtea Constituțională a României în legătură cu reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu. Efecte specifice domeniului achizițiilor publice, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       227. Adrian Șandru, Dreptul martorului de a fi asistat de avocat, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       228. Gianina-Anemona Radu, Loredana-Elena Matiescu, Exercitarea dreptului de consultare a dosarului în faza de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       229. Bogdan Micu, Aspecte practice specifice obținerii datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       230. Radu Slăvoiu, Verificarea legalității procedeelor probatorii în camera preliminară, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       231. Norel Neagu, Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       232. Mioara-Ketty Guiu, Criteriul aptitudinii cauzale a acțiunii, în Revista Dreptul nr. 1/2018
       233. Mihai Adrian Hotca, Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, în Revista Dreptul nr. 12/2017
       234. Gheorghiţă Mateuţ, Remedii ale judecății în lipsa inculpatului în Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 12/2017
       235. Gianina Anemona Radu, Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori, în Revista Dreptul nr. 12/2017
       236. Mioara-Ketty Guiu, Clasificarea infracțiunilor în raport cu rezultatul lor, în Revista Dreptul nr. 12/2017
       237. Luminiţa Criștiu Ninu, Alin Sorin Nicolescu, Practică judiciară. Aspecte particulare privind măsura arestării preventive. Cazul de arestare preventivă prevăzut în art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. Examinarea încadrării juridice a faptei cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă, în Revista Dreptul nr. 12/2017
       238. Elena Emilia Ștefan, Delimitarea dintre infracțiune și contravenție în lumina noilor modificări legislative, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       239. Alexandru Roman, Unele considerații referitoare la cauza justificativă a îndeplinirii unei obligații, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       240. Ciprian Coada, Dificultăți în stabilirea prejudiciului și a obligațiilor de plată accesorii, în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       241. Rodica Aida Popa, Aspecte teoretice și practice referitoare la metodele speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute în Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       242.  Răzvan-Viorel Doseanu, Loredana-Steliana Doseanu, Aspecte practice privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       243. Adrian Circa, Reflecții cu privire la forța executorie a hotărârilor europene în România, în Revista Dreptul nr. 6/2015
       244. Bujorel Florea, Considerații referitoare la caracterizarea infracțiunii prevăzute de art. 139^9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și asupra modificărilor aduse acesteia prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2015
       245. George Zlati, Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (II), în Revista Dreptul nr. 5/2015
       246. Ion Rusu, Unele considerații în legătură cu termenul de declarare a apelului și motivarea acestuia, în Revista Dreptul nr. 5/2015
       247. Andrei Viorel Iugan, Discuții cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Dreptul nr. 5/2015
       248. Ioan-Paul Chiș, Contestație împotriva încheierii de îndreptare a erorilor materiale întocmita de judecătorul de drepturi și libertăți. Inadmisibilitate (Tribunalul București, Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți nr. 510/CDL din 12 septembrie 2014), în Revista Dreptul nr. 5/2015
       249. George Zlati, Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (I), în Revista Dreptul nr. 4/2015
       250. Leontin Coras, Unele considerații asupra instituțiilor anulării și revocării din perspectiva noilor dispoziții penale, în Revista Dreptul nr. 4/2015
       251. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la cazurile de aplicare, în Revista Dreptul nr. 4/2015
       252. Alexandru Țuculeanu, Constantin Sima, Condițiile reținerii și ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2015
       253. Adrian-Ioan Cabulea, Unele considerații referitoare la stabilirea vinovăției, în Revista Dreptul nr. 3/2015
       254. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la condițiile de aplicare, în Revista Dreptul nr. 3/2015
       255. Rodica Aida Popa, Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2015
       256. Teodor Bodoașcă, Discuții în legătură cu „independența justiției” în sistemul de drept român, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       257. Mircea Duțu, Argumente pentru o enciclopedie juridică românească, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       258. Leontin Coraș, Considerații teoretice și practice referitoare la recidivă, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       259. Ștefan-Alexandru Toma, Câteva considerații referitoare la unele infracțiuni privitoare la regimul activității de pescuit reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       260. Valentin Mirisan, Aspecte controversate referitoare la căile de atac în materia măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       261. Cristian Vlad, Activitatea judecătorului de cameră preliminară urmare a sesizării cu rechizitoriu, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       262. Nicolas Queloz, Problema sensibilă a arestării preventive a minorilor cu vârsta sub 15 ani în Elveția: studiu critic al practicii și al jurisprudenței, în Revista Dreptul nr. 2/2015
       263. Daniel-Ștefan Paraschiv, Necesitatea introducerii în noul Cod penal a unor incriminări cu caracter general privind protecția mediului, în Revista Dreptul nr. 1/2015
       264. Doinel Dinuica, Mioara-Ketty Guiu, Aspecte controversate privind infracțiunea de furt, în Revista Dreptul nr. 1/2015
       265. Valentin-Cristian Ștefan, Conținutul condiției recunoașterii în totalitate a faptelor ți limitele schimbării încadrării juridice în procedura de judecată în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 1/2015
       266. Antoniu Obancia, Garantarea procesului echitabil pentru persoanele – altele decăt inculpatul – ale căror bunuri, pretins provenite din săvârșirea de fapte penale, sunt supuse confiscării speciale ori confiscării extinse, în Revista Dreptul nr. 1/2015
       267. Gigel Potrivitu, Unele considerații teoretice și practice referitoare la controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune, în Revista Dreptul nr. 1/2015
       268. Valentin-Cristian Ștefan, Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violente și cea de rele tratamente aplicate minorului, în Revista Dreptul nr. 12/2014
       269. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte procesual penale și tehnice referitoare la percheziția informatică, în Revista Dreptul nr. 12/2014
       270. Ioan Chiș, Raportul juridic de drept execuțional penal, în Revista Dreptul nr. 12/2014
       271. Mirela Gorunescu, Aplicarea legii penale mai favorabile – subiect de dispută ideologică între Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       272. Tudorel Toader, Laura Tutunaru, Controverse referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       273. Rodica Aida Popa, Dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile prevăzute în art. 5 si 6 din Codul penal în vigoare – obiect al sesizărilor instanței supreme în vederea asigurării unei practici judiciare unitare, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       274. Mihai Adrian Hotca, Aplicarea legii penale de dezincriminare, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       275. Valerica Dabu, Ana Maria Gușanu, Considerații în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile conform art. 5 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       276. Norel Neagu, Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       277. Ion Rusu, Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Unele opinii critice referitoare la competența Curții Constituționale potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       278. Monica Buzea, Considerații asupra impactului Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile în condițiile intrării în vigoare a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2014
       279. Florin Daniel Cășuneanu, Desființarea de către judecătorul de cameră preliminară a unui înscris în cazul clasării. Sesizarea instanței penale de către procuror (art. 549^1 C. proc. pen.) [Judecătoria Vaslui, încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 2854/333/2014], în Revista Dreptul nr. 11/2014
       280. Natalia Saharov, Considerații referitoare la sancțiunea excluderii probelor în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       281. Marius Andreescu, Contribuții ale doctrinei juridice române la fundamentarea principiului proporționalității, publ. în Revista Dreptul nr. 10/2014
       282. Oana Murariu, Mihai-Florin Iepure, Formulări contradictorii în legislația privind expertizele medico-legale, cu referire specială asupra expertizelor medico-legale în cazurile de malpraxis medical, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       283. Leontin Coras, Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       284. Andrei-Lucian Pușcașu, Considerații critice asupra reglementării confiscării extinse, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       285. Constantin Sima, Principiul oportunității în legislația penală anterioară și în noua legislație penală, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       286. Monica Buzea, Aplicarea instituției împăcării în cazul infracțiunilor contra patrimoniului, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       287. Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Unele observații critice referitoare la recunoașterea reciprocă a sancțiunilor pecuniare ca formă de asistență judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 10/2014
       288. Ionuț Borlan, Amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere: câteva diferențe notabile din perspectiva noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2014
       289. Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Natura juridica a infracțiunii progresive și tratamentul penal al acesteia în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2014
       290. Mihaela Vasiescu, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, în Revista Dreptul nr. 9/2014
       291. Alexandru Roman, Acordul de recunoaștere a vinovăției și implicațiile sale în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 9/2014
       292. Tudorel Toader, Marieta Safta (I); Rodica Aida Popa (II), Judecătorul de drepturi și libertăți – aspecte teoretice și practice, în Revista Dreptul nr. 8/2014
       293. Mircea Duțu, De la comentarii exegetice ale codurilor, la explicații sistematice ale dreptului român, în Revista Dreptul nr. 8/2014
       294. Alina Letia, Unele considerații asupra corupției și măsurilor de combatere a acesteia, în special în domeniul afacerilor, în Revista Dreptul nr. 8/2014
       295. Mioara-Ketty Guiu, Tăinuirea în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2014
       296. Mircea Duțu, Jurisprudența în paradigma cunoașterii, explicării și aplicării dreptului, în Revista Dreptul nr. 7/2014
       297. Dumitru Dumbă, Ionuț Călin, Unele considerații referitoare la admisibilitatea plângerii formulate împotriva ordonanței procurorului prin care se dispune neînceperea urmăririi penale sau clasarea, în Revista Dreptul nr. 7/2014
       298. George Coca, Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță, în Revista Dreptul nr. 7/2014
       299. Gigel Potrivitu, Alexandra Potrivitu, Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus încetarea procesului penal întrucât, anterior trimiterii în judecată, procurorul nu infirmase o soluție de neîncepere a urmăririi penale (Curtea de Apel Galați, Secția penală, Decizia penală nr. 1696 din 19 decembrie 2013), în Revista Dreptul nr. 7/2014
       300. Radu Slăvoiu, Urmărirea penală – noutăți și contradicții, în Revista Dreptul nr. 6/2014
       301. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Suspectul în concepția noului Cod de procedură penală român, în Revista Dreptul nr. 6/2014
       302. Ruxandra-Paula Răileanu, Principiile fundamentale ale procesului penal român în lumina noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2014
       303. Gigel Potrivitu, Mariana Apostu, Unele discuții legate de contestarea măsurilor asiguratorii în vechea legislație și în actuala redactare a noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2014
       304. Sorin Tănase, Infracțiunea de spălare a banilor în „Convenția de la Varșovia” – elemente de noutate, în Revista Dreptul nr. 6/2014
       305. Mihai Adrian Hotca, Aplicarea legii penale în timp în conformitate cu normele noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2014
       306. Ilie Narita, Camera preliminară – sub spectrul neconstituționalității?, în Revista Dreptul nr. 5/2014
       307. Victor Văduva, Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 5/2014
       308. Radu Bodea, Unele considerații referitoare la infracțiunea de ucidere la cererea victimei, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       309. Gavril Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv, Discuții în legătură cu infracțiunea prevăzută în art. 370 din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       310. Andrei-Dorin Băncilă, Regula ce se desprinde din Decizia nr. 42/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secțiile Unite, pronunțată în recurs în interesul legii și aplicarea ei în practică, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       311. Mioara-Ketty Guiu, Considerații asupra prevenirii și combaterii terorismului, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       312. Liviu-Alexandru Lascu, Aspecte referitoare la aplicarea procedurii „Plea agreement” în jurisprudența instanțelor penale internaționale, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       313. Ovidiu Predescu, Mihaela Tomiță, Reziliența – victimologie – justiție penală sau o succintă introducere în reziliența juridică, în Revista Dreptul nr. 4/2014
       314. Florin Radu, Claudia Roșu, Considerații referitoare la infracțiunea de presiuni asupra justiției, în Revista Dreptul nr. 3/2014
       315. Laviniu Florin Ușvat, Este camera preliminară o fază distinctă a procesului penal?, în Revista Dreptul nr. 3/2014
       316. Daniel-Ștefan Paraschiv, Gavril Paraschiv, Sancționarea uciderii din culpă, în Revista Dreptul nr. 3/2014
       317. Carmen Tamara Ungureanu, Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări psihice, în Revista Dreptul nr. 3/2014
       318. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Infracțiunile economice în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 2/2014
       319. Cristi Danileț, Considerații în legătură cu medierea penală, în Revista Dreptul nr. 2/2014
       320. Florin Daniel Cășuneanu, Cătălin Chiriță, Probleme de drept penal rezolvate de Curtea de Apel Iași în semestrul I al anului 2012, în Revista Dreptul nr. 2/2014
       321. Adrian Fanu-Moca, Claudia Roșu, Arestarea la domiciliu –o măsură preventivă cu caracter de noutate, în Revista Dreptul nr. 1/2014
       322. Flavius Ionescu, Portul unei arme de foc neletale destinate autoapărării și supuse notificării, precum și al muniției aferente, în localul unei unități de stat (instanțe judecătorești), de către o persoană care posedă certificat de deținător, constituie sau nu infracțiunea prevăzută în articolul 297 alineatul 3^1 Codul penal? (Curtea de Apel, Secția penală, Decizia penală nr. 233/R din 19 februarie 2013), în Revista Dreptul nr. 1/2014
       323. Radu Slăvoiu, Măsurile preventive aplicabile persoanei fizice în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 12/2013
       324. Tudorel Toader, Marieta Safta, Dialogul dintre Curtea Constituțională a României și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 12/2013
       325. Alina Letia, Metode de investigare a criminalității informatice, în Revista Dreptul nr. 12/2013
       326. Gheorghe Vizitiu, Infracțiunea de înșelăciune. Mijloace de inducere în eroare: cererea de chemare în judecată prin care se solicita instanței obligarea pârâtului la restituirea unui împrumut de bani; contract de împrumut de bani, întocmit în fals, depus ca probă în susținerea pretențiilor bănești; hotărâre judecătorească prin care s-a admis cererea de chemare în judecată, pârâtul fiind obligat la restituirea împrumutului; actele de executare silită a unei astfel de hotărâri, definitivă și executorie (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, decizia penală nr. 3557 din 2 noiembrie 2012), în Revista Dreptul nr. 12/2013
       327. Florin Daniel Cășuneanu, Vasile Chifan, Schimbarea încadrării juridice în apel din infracțiunea de tâlhărie, prevăzută în art. 211 alin. (1), (2) lit. b), alin. (2 indice 1) lit. a), b), c) și alin. (3) C.pen., în infracțiunile de tâlhărie și omor deosebit de grav, prevăzute în art. 211 alin. (1), (2) lit. b), alin. (2 indice 1) lit. a), c) și art. 174, art. 176 alin. (1) lit. d) C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. Rejudecarea de către prima instanță conform procedurii ordinare, avându-se în vedere exceptarea aplicării procedurii simplificate prevăzute în art. 320 indice 1 C.pr.pen. în cauzele având ca obiect infracțiuni pentru care legea prevede ca pedeapsă detențiunea pe viață [art. 3201 alin. (7) teza finală C.pr.pen.] (Curtea de Apel Iași, decizia penală nr. 106 din 11 iunie 2013), în Revista Dreptul nr. 12/2013
       328. Aurelia Cotutiu, Utilitatea menținerii procedurii hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Revista Dreptul nr. 11/2013
       329. Alexandru Roman, Unele particularități referitoare la depășirea limitelor legitimei apărări, în Revista Dreptul nr. 11/2013
       330. Gheorghe Vizitiu, Încheierea instanței prin care se adoptă soluția prevăzută în art. 278 indice 1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală (Curtea de Apel Suceava, decizia penală nr. 486 din 16 mai 2012), în Revista Dreptul nr. 11/2013
       331. Radu Slăvoiu, Infracţiunea de violare a vieţii private – o noutate în legislaţia penală din România, în Revista Dreptul nr. 10/2013
       332. Costel Niculeanu, Confiscarea extinsă în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2013
       333. Ion Ristea, Unele consideraţii în legătură cu ocrotirea intereselor financiare ale Uniunii Europene incriminate în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în Revista Dreptul nr. 10/2013
       334. Nicolae Grofu, Reflecţii asupra utilizării tehnicii hipnozei în investigarea criminalistică a infracţiunilor, în Revista Dreptul nr. 10/2013
       335. Tudorel Toader. Marieta Safta, Dialogul între Curtea Constituţională a României şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       336. George Zlati, Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       337. Mirela Gorunescu, Infracţiunea de corupere a alegătorilor, între legislaţia specială actuală şi noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       338. Cristinel Ghigheci, Discuţii privitoare la compatibilitatea dintre judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi circumstanţa atenuantă prevăzută în art. 74 alin. (1) lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 9/2013
       339. Cristian-Emanuel Dobre, Reflecţii în legătură cu competența teritorială a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi a Tribunalului Bucureşti de a judeca cererile în materia executării pedepselor privind deţinuţii din penitenciarele Bucureşti Jilava şi Spital Jilava, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       340. Gheorghe Cocuța, Consideraţii practice referitoare la garantarea dreptului la apărare, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       341. Oana-Mihaela Salomia, Unele consideraţii în legătură cu respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene de Către instanţele naţionale, în Revista Dreptul nr. 9/2013
       342. Costel Niculeanu, Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2013
       343. Ovidiu Borlan, Ionuț Borlan, Exigenţele coautoratului la infracţiunile praeterintenţionate, în Revista Dreptul nr. 8/2013
       344. Radu Bodea, Bogdan Bodea, Controverse referitoare la conţinutul constitutiv al infracţiunii de profanare de morminte, în Revista Dreptul nr. 8/2013
       345. Minodora-loana Balan-Rusu, Câteva reflecţii în legătură cu răspunderea penală a parlamentarilor români, în Revista Dreptul nr. 8/2013
       346. Ciprian Coadă, Obligarea inculpatului, alături de fondul de protecție a victimelor străzii, la plata despăgubirilor civile în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2013
       347. Remus Ionescu, Implicațiile nerespectării termenului de 5 zile prevăzut în art. 160 C.pr.pen., cu ocazia verificării din oficiu, în camera de consiliu, a legalității şi temeiniciei arestării preventive, potrivit art. 300 indice 1 C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2013
       348. Constantin Duvac, Studiu comparativ referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal actual, în Revista Dreptul nr. 7/2013
       349. llie Narita, Independenţa procurorului, neutralizată de controlul ierarhic?, în Revista Dreptul nr. 7/2013
       350. Costel Niculeanu, O altă opinie referitoare la regimul juridic al plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror, în Revista Dreptul nr. 7/2013
       351. Liviu-Alexandru Lascu, Cazul Gotovina – o acuzaţie nedreaptă şi o judecată vădit greşită a Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie?, în Revista Dreptul nr. 7/2013
       352. Radu Slăvoiu, Infracţiunea de violarea secretului corespondenţei în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 6/2013
       353. Costel Niculeanu, Regimul juridic al confiscării speciale în lumina noului Cod penal, publ. în Revista Dreptul nr. 6/2013
       354. Ion Rusu, Accidentul de cale ferată în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2013
       355. Constantin Duvac, Studiu comparativ introductiv asupra noului Cod penal român şi Codului penal român din 1969, în Revista Dreptul nr. 5/2013
       356. Nasty Marian Vladoiu, Unele reflecţii în legătură cu infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului, în Revista Dreptul nr. 5/2013
       357. Titus Corlățean, Protecţia drepturilor omului prin tratate internaţionale în sistemele regionale non-europene, în Revista Dreptul nr. 5/2013
       358. Florin Daniel Cășuneanu, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel laşi în domeniul dreptului procesual penal (semestrul 1/2012), în Revista Dreptul nr. 5/2013
       359. Constantin Duvac, Luarea de mită în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2013
       360. Mihai Adrian Hotca, Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2013
       361. Mirela Gorunescu, Infractiunile privind frontiera de stat in noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2013
       362. Costel Niculeanu, Regimul juridic al executării pedepsei închisorii prin suspendare sub supraveghere în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2013
       363. Nicolae Grofu, Reflecții asupra infracțiunii de camătă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2013
       364. Marcel Sandu, Regimul sancționator al infracțiunii de trafic de influență în comparație cu cel al infracțiunii de înșelăciune și necesitatea corelării acestuia cu gravitatea urmărilor materiale, inclusiv pentru celelalte infracțiuni de corupție, în Revista Dreptul nr. 2/2013
       365. Nasty Marian Vlădoiu, Infracțiunea de trădare – considerații de lege lata și de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 2/2013
       366. Constantin Duvac, Constituirea unui grup infracțional organizat în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 1/2013
       367. Laura Maria Stănilă, Discuții referitoare la un subiect tabu: răspunderea penală obiectivă, în Revista Dreptul nr. 1/2013
       368. Nicolae Grofu, Reflecții asupra teoriei procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2013
       369. Mircea I. Damaschin, Consultarea dosarului în cursul urmăririi penale, de la o soluționare neuniformă în condițiile actualului Cod de procedură penală la o reglementare expresă în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 1/2013
       370. Sergiu Gherdan, Iulian Alexander Stoia, Aspecte de neconvenționalitate a art. 278^1 C.pr.pen în ipoteza exercitării plângerii de către o persoană sancționată în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b^1) C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 1/2013
       371.  Ioan Pop, Irina-Gabriela Prisacaru, Plângere împotriva soluției procurorului. Persoana interesată în cauză. Termen (Judecătoria Roman, sentința penală nr. 180 din 12 aprilie 2011), în Revista Dreptul nr. 1/2013
       372. Lăcrămioara Roman, Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal și care provin din contrabandă, în Revista de Dreptul nr. 12/2012
       373. Radu Burlacu, Hotărârile judecătorești pronunțate în baza art. 278 alin.1 C.pr.pen si posibilitatea atacării acestora cu contestație în anulare, în Revista Dreptul nr. 12/2012
       374. Adrian Fanu-Moca, Nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor audio sau video efectuate în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 12/2012
       375. Nicolae Grofu, Unele considerații asupra garanțiilor procesuale penale destinate victimelor infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 12/2012
       376. Camelia Stoica, Aspecte critice în legătură cu procedura de soluționare a plângerilor contravenționale astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 202/2012 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor, în Revista Dreptul  nr. 12/2012
       377. Florin Daniel Cășuneanu, Dispoziții tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. Calea de atac împotriva sentințelor pronunțate de judecătorii în cazurile având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Instanța competentă (Curtea de Apel Iași, Secția penală, decizia penală nr. 669 din 5 iunie 2012. Curtea de Apel Iași, Secția penală, decizia penală nr. 670 din 5 iunie 2012), în Revista Dreptul nr. 12/2012
       378. Leontin Coraș, Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul infracțiunii continue și a infracțiunii continuate, în Revista Dreptul nr. 11/2012
       379. Florin Daniel Cășuneanu, Admisibilitatea contestației în anulare formulate împotriva hotărârilor judecătorești definitive prin care nu s-a soluționat fondul cauzei, în Revista Dreptul nr. 11/2012
       380. Cătălin Oncescu, Studiu referitor la istoria și aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 11/2012
       381. Constantin Duvac, Abuzul în serviciu în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
       382. Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Modul de interpretare a dispozițiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal în vigoare, cu referire și la prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
       383. George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
       384. Constantin Sima, Refuzul recoltării celei de-a doua probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în Revista Dreptul nr. 10/2012
       385. Anastasiu Crișu, Dominic Pop, Considerații referitoare la verificarea regularității actului de sesizare a instanței potrivit art. 300 C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 10/2012
       386. Mirela Gorunescu, Costin Toader, Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal spre contencios penal, în Revista Dreptul  nr. 9/2012
       387. Nicolae Grofu, Reflecții referitoare la actele organelor de urmărire penală în concepția noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       388. Leontin Coras, Considerații teoretice și practice referitoare la dispozițiile art. 159 alin. (8) fraza a II-a din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       389. Florin Daniel Cășuneanu, Considerații în legătură cu noțiunea de întrerupere a cursului justiției în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       390. Alina Letiția, Unele puncte de vedere referitoare la paradisurile fiscale, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       391. Titus Corlățean, Trăsăturile caracteristice ale protecției internaționale a drepturilor omului, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       392. Georgeta Valeria Sabău, Pantelimon Cioia, Unele considerații referitoare la protecția juridică a vieții private prin mijloace de drept penal, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       393. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Principiul legalității incriminării și a pedepsei în dreptul Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 9/2012
       394. Constantin Duvac, Deturnarea licitațiilor publice în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2012
       395. Costel Niculeanu, Regimul juridic al măsurilor educative neprivative de libertate în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2012
       396. Natalia Saharov, Brîndușa Camelia Gorea, Considerații referitoare la controversata implementare a procedurii instituite de art. 320 alin. 1 din Codul de procedura penală, în Revista Dreptul nr. 8/2012
       397. Ilie Narita, Procurorul de ședință – între imperativul subordonării și revendicarea inamovibilității judecătorului, în Revista Dreptul nr. 8/2012
       398. Constantin Sima, Termenul de introducere a plângerii prealabile în cazul infracțiunilor continue, în Revista Dreptul nr. 8/2012
       399. Ioan Lascu, Recidiva în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2012
       400. Mihaela Rotaru, Unele considerații asupra infracțiunii de vătămare a fătului, prevăzută în art. 202 din noul Cod penal, cu specială referire la înțelesul noțiunii de „făt” și al sintagmelor „în timpul nașterii” și în „timpul sarcinii”, în Revista Dreptul nr. 7/2012
       401. Vicențiu Răzvan Gheorghe, Oportunitatea exercitării acțiunii penale în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 7/2012
       402. Cristian-Eduard Ștefan, Abordări teoretice și practice referitoare la instituția percheziției corporale, în Revista Dreptul nr. 7/2012
       403. Constantin Duvac, Înșelăciunea privind asigurările în noul Cod Penal, în Revista Dreptul nr. 6/2012
       404. Adrian Fanu-Moca, Condițiile liberării provizorii, în Revista Dreptul nr. 6/2012
       405. Elena Cazan, Posibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii asupra bunurilor terților în cazul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Dreptul nr. 6/2012
       406. Cristian-Eduard Ștefan, Livrarea supravegheată – tehnica specială de supraveghere și cercetare în cazul infracțiunilor privind traficul ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 6/2012
       407. Marius Andreescu, Aplicarea dispozițiilor art. 20 din Constituția României, republicată, în materia recursului penal reglementat de dispozițiile art. 141 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2012
       408. Gavril Paraschiv, Considerații asupra unei noi incriminări: „Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual”, în Revista Dreptul nr. 5/2012
       409. Valentina Bărbățeanu, Influența jurisprudenței Curții Constituționale asupra ansamblului normativ, cu privire specială la problema omisiunilor legislative, în Revista Dreptul nr. 5/2012
       410. Daniel Vale, Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Aspecte referitoare la incompatibilitatea în faza actelor premergătoare și situația prevăzută în art. 48 alin. (1) lit. d) din Codul de  procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2012
       411. Gheorghe Biolan, Considerații referitoare la obligația de verificare, în cursul judecății, a legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive a  inculpatului în lipsa acestuia, în Revista Dreptul nr. 5/2012
       412. Liviu-Alexandru Lascu, Tragerea la răspundere penală a liderilor politici și a comandanților militari în jurisprudența instanțelor penale internaționale – de la  participarea la o „întreprindere criminală comună” la „comiterea indirectă” a infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 5/2012
       413. Gheorghe Ivan, Mari Claudia Ivan, Concursul între cauzele modificatoare de pedeapsă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       414. Ion Ristea, Analiza circumstanțelor agravante reglementate în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       415. Norel Neagu, Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       416. Ion Rusu, Observații critice referitoare la infracțiunea de trafic de minori, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       417. Lăcrămioara Roman, Criteriul valoric de stabilire a competenței în materie penală, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       418. Nasty Vlădoiu, Dificultăți în aplicarea principiului mitior lex având în vedere prevederile art. 74 indice 1 Cod penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 4/2012
       419. Costel Niculeanu, Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni în prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
       420. Costel Cristinel Ghigheci, Critici ale normei generale de reglementare a infracțiunii complexe, publ. în Revista Dreptul nr. 3/2012
       421. Marcel Sandu, Infracțiunea de ucidere din culpă și sancționarea acesteia din perspectiva dispozițiilor de drept penal și a jurisprudenței naționale în domeniu, în Revista Dreptul nr. 3/2012
       422. Monica Buzea, Infracțiunea de tulburare de posesie – perspectiva istorică și reglementarea din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
       423. Hunor Kadar, Unele considerații teoretice în legătură cu infracțiunea reglementată de art. 280^3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în Revista Dreptul nr. 3/2012
       424. Victor Nicolcescu, Unele considerații referitoare la efectele recursului în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
       425. Florin Radu, Asistența și reprezentarea neloială, în Revista Dreptul nr. 2/2012
       426. Norel Neagu, Nerespectarea hotărârilor judecătorești în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
       427. Constantin Duvac, Asemănări și deosebiri între înșelăciune și alte incriminări din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
       428. Gheorghe-Iulian Ioniță, Infracțiunea de incest în lumina actualelor reglementări și a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
       429. Daniel Nițu, Imunitatea Președintelui României în dreptul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
       430. Gheorghe Ivan, Mari Claudia Ivan, Periculozitatea infractorului – criteriul general și principal de individualizare a pedepsei în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 1/2012
       431. Constantin Duvac, Înșelăciunea în noul Cod Penal, în Revista Dreptul nr. 1/2012
       432. Viorel Pașca, Depenalizarea faptei și înlocuirea răspunderii penale, în Revista Dreptul nr. 1/2012
       433. Nicolae Grofu, Unele reflecții asupra scopului procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2012
       434. Costel Cristinel Ghigheci, Referințe de drept comparat în legătură cu infracțiunea complexă, în Revista Dreptul nr. 1/2012
       435. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Instituția renunțării la aplicarea pedepsei în noul Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 12/2011
       436. Gheorghe Ivan, Gravitatea infracțiunii săvârșite – criteriu general și principal de individualizare a pedepsei în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 12/2011
       437. Iulian Avram, Privire comparativă asupra infracțiunilor de corupție din perspectiva actualei reglementări și a celei date de noul Cod penal, cu referire specială la infracțiunea de cumpărare de influență, în Revista Dreptul nr. 12/2011
       438. Mirela Carmen Dobrila, Delimitări dintre infracțiunile de înșelăciune și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în Revista Dreptul nr. 12/2011
       439. Leontin Coraș, Considerații teoretice și practice referitoare la publicitatea ședinței de judecată și pronunțarea hotărârii, din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 12/2011
       440. Andreea Sescu, Arestarea preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale. Aducerea la cunoștință a motivelor arestării și a învinuirii. Ascultarea inculpatului de către procuror. Nelegalitatea sesizării instanței de judecată (Tribunalul Bacău, Încheierea nr. 60/IR/2011 din 25 mai 2011), în Revista Dreptul nr. 12/2011
       441. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Infracțiunea de exploatare patrimonială a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       442. Petre Dungan, Obligația de asistență a celor în primejdie potrivit noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       443. Costel Niculeanu, Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații – cauză justificativă în prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       444. Teodor-Viorel Gheorghe, Noul Cod penal – elemente de noutate la infracțiunile contra vieții, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       445. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte controversate referitoare la infracțiunile de viol și de perversiune sexuală în lumina dispozițiilor actualului și viitorului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       446. Niculae Gament, Un punct de vedere referitor la oportunitatea legalizării prostituției în România, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       447. Aurel Neagu, Sorin Corlățeanu, Implicații penale ale utilizării ilegale în domeniul fiscal a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate cu regim special, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       448. Cristian-Eduard Ștefan, Unele aspecte reieșite din practica judiciară privitoare la executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei detențiunii pe viață, în Revista Dreptul nr. 11/2011
       449. Marius Andreescu, Considerații referitoare la individualizarea pedepselor, în Revista Dreptul nr. 10/2011
       450. Costica Dita, Dinu Jelea, Transferul de procedură în materie penală, în Revista Dreptul nr. 10/2011
       451. Horia Diaconescu, Ruxandra Răducanu, Reflecții cu privire la calitatea procesuală a denunțătorului, în Revista Dreptul nr. 10/2011
       452. Carmen Nora Lazar, Insulta și calomnia. Abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal. Declararea neconstituționalității dispoziției abrogatoare. Efecte (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile unite, Decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010), în Revista Dreptul nr. 10/2011
       453. Ionuț Vida-Simiti, Răspunderea pentru malpraxis în serviciul public de sănătate, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       454. Ilie Narita, Inconsecvențe și imprecizii în definirea și aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       455. Constantin Sima, Distincția dintre infracțiunea continuă succesivă și infracțiunea continuată, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       456. Costel Niculeanu, Forma pluralității de infracțiuni când noua infracțiune este comisă în ziua rămânerii definitive a hotărârii anterioare de condamnare, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       457. Minodora Ioana Balan-Rusu, Ion Rusu, Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       458. Lucian Săndel Macavei, Alina Sorinela Macavei, Principiul echipolenței abordat din perspective jurisprudențiale penale și civile, în Revista Dreptul nr. 9/2011
       459. Constantin Sima, Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei – instituții juridice noi în legislația penală română, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       460. Constantin Tănase, Contestația în anulare în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       461. Anca-Lelia Lorincz, Încetarea de drept a măsurilor preventive în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată si necesitatea corelării dispozițiilor în domeniu, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 202/2010, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       462. Leontin Coraș, Dispozițiile tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor referitoare la căile de atac din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       463. Florin Vodita, Criminalitatea transfrontalieră în spațiul european, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       464. Ion Deleanu, „Accesibilitatea” și „previzibilitatea” legii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale Române, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       465. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Efectele juridice ale Deciziei nr. 573/2011 a Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74^1 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       466. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Procedura specială de judecată reglementată de art. 320^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       467. Daniel Mirăuță, Considerații referitoare la coexistența cauzei de atenuare prevăzute de art. 320^1 alin. 7 C.pr.pen. cu circumstanță atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2011
       468. Adrian Constantin Tatar, Reflecții critice pe marginea soluționării de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite, a unui recurs în interesul legii promovat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       469. Elisa Toma, Principiul egalității de arme – parte a procesului echitabil, în Revista Dreptul nr. 8/2011
       470. Eugen Citiriga, Contopirea de mai multe ori a unui rest de pedeapsă (Tribunalul Harghita, Decizia penală nr. 7/2011), în Revista Dreptul nr. 8/2011
       471. Cătălin Petrică Radu, Condamnarea cu caracter politic – o nouă instituție de drept penal pentru înlăturarea consecințelor condamnărilor penale, în Revista Dreptul nr. 7/2011
       472. Gheorghe Ivan, Procesul penal între tradiție și inovație, în Revista Dreptul nr. 7/2011
       473. Tudoran Mihai Viorel, Redarea înregistrărilor audio sau video, în Revista Dreptul nr. 7/2011
       474. Remus Ionescu, Considerații în legătură cu efectul extensiv al apelului în situația în care calea de atac este promovată de partea civilă privind latura penală a cauzei, în Revista Dreptul nr. 7/2011
       475. Vicentiu-Razvan Gherghe, Natura juridica si condițiile de aplicare a art. 74 indice 1 din Codul penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       476. Florin Radu, Renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       477. Gabriela Cristina Frentiu, Competenta materială a soluționării acțiunii procurorului de anulare a actelor false, dacă punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale nu mai este legal posibilă, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       478. Costel Niculeanu, Forma infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută în art. 178 alin. 5 din Codul penal și natura sa juridică, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       479. Ioan Lazăr, Percheziția în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       480. Titus Corlățean, Autoritatea dispozițiilor Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectiv a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului in raport cu sistemele naționale ale statelor părți, în Revista Dreptul nr. 6/2011
       481. Florin Cotoi, Amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2011
       482. Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coada, Considerații referitoare la modificările și completările aduse Părții speciale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 5/2011
       483. Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coada, Considerații referitoare la modificările și completările aduse părții generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 4/2011
       484. Costel Niculeanu, Consimțământul persoanei vătămate – cauză justificativă în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2011
       485. Olguta Lungu-Tranole, Marius Petrisor Ionica, Considerații teoretice și practice cu privire la caracterul continuat al infracțiunilor prevăzute de art. 108 si art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, în Revista Dreptul nr. 4/2011
       486. Mioara-Ketty Guiu, Unele discuții referitoare la infractiunea de însușirea bunului găsit și la delimitarea acesteia de infracțiunea de furt, în Revista Dreptul nr. 4/2011
       487. Dumitru Marin, Ovidiu Predescu, Considerații generale referitoare la serviciile și programele de supraveghere electronică, în Revista Dreptul nr. 4/2011
       488. Petre Dungan, Analiza conținutului infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice prin prisma noului Cod penal (II), în Revista Dreptul nr. 3/2011
       489. Dan Claudiu Dănișor, Juridicizarea conceptelor, în Revista Dreptul nr. 3/2011
       490. Sache Neculaescu, Ambiguități ale teoriei abuzului de drept, în Revista Dreptul nr. 3/2011
       491. Ștefan Dan Pitigoi, Considerații asupra faptului dacă administratorul asociației de proprietari sau de locatari poate fi subiect activ al infracțiunii de creare de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, în Revista Dreptul nr. 3/2011
       492.  Leontin Coraș, Cazul de casare prevăzut de art. 385^9 alin. 1 pct. 17^2 din Codul de procedură penală, din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 3/2011
       493. Ioan Lazar, Discuții în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar, în Revista Dreptul nr. 3/2011
       494. Gigel Potrivitu, Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus interzicerea exercitării activității unui primar, care este judecat sau cercetat în stare de libertate (Curtea de Apel Galați, Secția penală, decizia penală nr. 635/R din 8 septembrie 2010), în Revista Dreptul nr. 3/2011
       495. Petre Dungan, Analiza conținutului infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice prin prisma noului Cod penal (I), în Revista Dreptul nr. 2/2011
       496. Nelu Dorinel Popa, Conceptul de obiect material al infracțiunii și tentativa, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       497. Leontin Coras, Considerații practice și teoretice referitoare la infracțiunile de furt și înșelăciune, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       498. Livia Maria Mercan, Doru Mercan, Mandatul european de arestare – amânarea predării persoanei solicitate, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       499. Lucian Sorin Stănescu, Observații critice asupra instituției procesuale a extinderii urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       500. Liviu Herghelegiu, Ovidiu Predescu, Câteva considerații referitoare la aplicarea articolului 20 din Constituția României, republicată, cu referire la instituția arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       501. Mihail Udroiu, „Mica reforma” în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       502. Constantin Duvac, Conceptul de funcționar public în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       503. Nicolae Grofu, Unele considerații în legătură cu sistemul mijloacelor de probă în concepția noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       504. Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu Bălan, Aspecte comparative și de drept comparat în legătură cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       505. Radu Cazacu, Aspecte referitoare la existența concursului real de infracțiuni între furtul calificat săvârșit în condițiile art. 209 alin. 1 lit. i) din Codul penal și violarea de domiciliu, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       506. Monica Buzea, Discuții privind amânarea predării în cazul punerii în executare a mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       507. Loredana Doseanu, Răzvan Doseanu, Considerații în legătură cu efectele pe care le produce o hotărâre prin care se admite rejudecarea celor judecați în lipsă în caz de extrădare în conformitate cu art. 522^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       508. Elisa Toma, Standarde europene și românești referitoare la principiul loialității probațiunii, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       509. Valentin Schiaucu, Influența referatului de evaluare în individualizarea pedepsei, în Revista Dreptul nr. 12/2010
       510. Ketty Guiu, Adriana Voicu, Reflecții privind conținutul Părții speciale a dreptului penal și structura conținutului generic al infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 12/2010
       511. Mihai Viorel Tudoran, Considerații referitoare la nerespectarea dispozițiilor legale privind autorizarea interceptării și înregistrării de sunete și imagini, în Revista Dreptul nr. 12/2010
       512. Ion Ifrim, Unele observații referitoare la infracțiunea continuată din perspectiva noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2010
       513. Iulian Avram, Infracțiuni de evaziune fiscală savarsite prin reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, în Revista Dreptul nr. 11/2010
       514. Marius Neculcea, Bogdan Ionescu, Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo, în Revista Dreptul nr. 11/2010
       515. Liviu-Alexandru Lascu, Aplicarea legii penale române în spațiu din perspectiva dispozițiilor noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       516. Viorel Pașca, Unele considerații în legătură cu incriminarea infracțiunii de viol în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       517. Costel Niculeanu, Definiția și trăsăturile esențiale ale infracțiunii în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       518. Ion Ristea, Unele argumente referitoare la necesitatea incriminării infracțiunilor contra demnității în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       519. Cristinel Ghigheci, Efectele liberării condiționate asupra pedepselor contopite, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       520. Daniela Peicu, Efectele juridice ale deciziilor prin care Curtea Constituțională respinge excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 10/2010
       521. Viorel Pașca, Reglementarea recidivei în noul Cod penal – o schimbare a paradigmei, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       522. Gheorghe Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       523. Marieta Safta, Karoly Benke, Obligativitatea considerentelor deciziilor Curții Constituționale, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       524. Dumitru Dumba, Considerațiuni în legătură cu dispunerea prin ordonanță de către procurorul care efectuează urmărirea penală a expertizelor care au ca obiect stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       525. Teodora Gheorghe Sorescu, Prin aplicarea deciziei nr. 48/2007 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în interesul legii se încalcă dreptul părților la un proces echitabil, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       526. Iuliana Ciolca, Consecințele asupra echitabilității procedurii în cazul nesoluționării, în termenul prevăzut de lege, de către procurorul ierarhic superior, a plângerii împotriva soluției de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       527. Liviu Herghelegiu, Ovidiu Predescu, Suspendarea judecării cauzei pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate în lumina exigențelor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu referire specială la domeniul procedurii penale, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       528. Mihai Alexandru Mihalcea, Vlad-Petru Ghimbasanu, Standarde europene și românești referitoare la prezumția de nevinovăție în materie contravențională, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       529. Sorin Tanase, Aspecte introductive de ordin legal și instituțional referitoare la spălarea banilor în România, în Revista Dreptul nr. 9/2010
       530. Ion Rusu, Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       531. Ioan Lascu, Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       532. Petre Dungan, O nouă incriminare – compromiterea intereselor justiției, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       533. Costica Dita, Considerații în legătură cu transferul de procedură în materie penală, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       534. Costel Niculeanu, Lipsa calității procesuale active a serviciului de probațiune de a formula contestație la executare în legătură cu măsura de supraveghere prevăzută în art. 86 indice 3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       535. Victor Nicolcescu, Opinii referitoare la consecințele schimbării încadrării juridice a infracțiunii asupra căilor de atac în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
       536. Liviu-Alexandru Lascu, Aplicarea legii penale române în timp în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       537. Petre Dungan, Unele reflecții asupra infractiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, reglementată în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       538. Șerban Beligrădeanu, Flagranta nelegalitate, în raport cu Legea fundamentală, a refuzului Înaltei Curți de Casație și Justiție de a aplica o dispoziție înscrisă într-o lege în vigoare, sub cuvânt că aceasta „înfrânge dreptul la un proces echitabil” – deci este neconstituțională -, deși Curtea Constituțională constatase constituționalitatea acelei prevederi legale, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       539. Gabriela Cristina Frentiu, Necesitatea schimbării jurisprudenței Curții Constituționale în privința controlului de constituționalitate al normelor abrogate, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       540. Constantin Duvac, Infracțiunea deviată, pluralitate aparentă sau reală de infracțiuni?, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       541. Nicu Jidovu, Interceptările și înregistrările audio sau video prevăzute în art. 91^1 din Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       542. Ovidiu Musta, Discuții în legătură cu interpretarea sintagmei „instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond” prevăzută în art. 149^1 alin. 2 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       543. Cristian-Eduard Ștefan, Aspecte teoretice și practice referitoare la procedura dării în urmărire, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       544. Roxana Oana Ionescu Ifrim, Ion Ifrim, Reflecții asupra elementelor constitutive ale faptei internaționale ilicite – fundament al răspunderii internaționale a statului, în Revista Dreptul nr. 7/2010
       545. Florin Radu, O nouă infracțiune – abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, în Revista Dreptul nr. 6/2010
       546. Ioan Lascu, Aplicarea legii penale române în spațiu, în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 6/2010
       547. Magdalena Iordache, Evoluția sistemului sancționator al minorului infractor, în Revista Dreptul nr. 6/2010
       548. Nicolae Grofu, Reflecții referitoare la percheziția informatică, în Revista Dreptul nr. 6/2010
       549. Cristian-Eduard Ștefan, Evaluarea punerii în aplicare a mandatului european de arestare în statele membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 6/2010
       550. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Reglementarea minorității și a regimului sancționator al acesteia în noul Cod penal în comparație cu actualul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       551. Petre Dungan, Influențarea declarațiilor – o incriminare necesară, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       552. Leontin Coras, Opinii în legătură cu infracțiunea de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin. 2^1 lit. b din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       553. Ilie Narita, Natura juridică a măsurii prelungirii dreptului de circulație auto, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       554. Costel Niculeanu, Considerații teoretice și practice referitoare la cazul de revizuire prevăzut in art. 394 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       555. Maria-Elena Covaciu, Scurte reflecții în legătură cu promovarea recursului împotriva încheierii de luare a măsurii preventive a arestării față de inculpatul dispărut, aflat în străinătate sau care se sustrage de la urmărire penală sau de la judecată, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       556. Costica Dita, Regimul juridic al măsurilor asigurătorii care se pot lua în faza urmăririi penale față de partea responsabilă civilmente, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       557. Radu Slăvoiu, Discuții privind interceptările și înregistrările audio sau video în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 5/2010
       558. Leontin Coras, Aplicarea legii penale în timp din perspectiva Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       559. Cristina Stefanita, Modul de procedare al instanțelor judecătorești confruntate cu o contradicție între o decizie a Curții Constituționale și o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație si Justiție, în Secții Unite, pentru soluționarea unui recurs în interesul legii, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       560. Gheorghe Mihaila, Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 și art. 85 din Codul penal, în cazul concomitenței acestora, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       561. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Infracțiunea de „nerespectarea hotărârilor judecătorești” prevăzută în art. 271 alin. 2 din Codul penal și delimitarea acesteia de alte infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       562. Minodora Ioana Rusu, Observații critice privind executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor în Uniunea Europeană, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       563. Marius Andreescu, Principiul proporționalității, criteriu de admisibilitate a cererilor de înlocuire a măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       564. Loredana Tandareanu, Aspecte de drept comparat cu privire la mijloacele de probă în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2010
       565. Mihaela Tomita, Unele considerații asupra instituției probațiunii și reglementarea sa în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       566. Magdalena Iordache, Autorul și participanții în lumina prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       567. Costel Niculeanu, Organul competent să stabilească datele când condamnatul trebuie să respecte măsura de supraveghere prevăzută de art. 86^3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       568. Daniel Mirauta, Anularea reabilitării de drept – instituție reglementată implicit în Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       569. Cristinel Ghigheci, Discuții referitoare la infracțiunea de părăsire a locului accidentului, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       570. Mihai Viorel Tudoran, Consumarea infracțiunii de furt săvârșită în magazine de tip hipermarket, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       571. Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Usvat, Limitele controlului jurisdicțional efectuat în baza art. 300 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       572. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Abordări europene cu privire la începutul vieții persoanei, în Revista Dreptul nr. 3/2010
       573. Marius Andreescu, Proporționalitatea – principiu constituțional, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       574. Karoly Benke, Discuții în legătură cu ridicarea excepției de neconstituționalitate a posteriori cu privire la legile sau ordonanțele care nu mai sunt în vigoare, în Revista Dreptul  nr. 2/2010
       575. Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate când este invocată în susținerea altor excepții sau cereri, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       576. Horia Diaconescu, Diana Elena Raducan Morega, Unele considerații referitoare la infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 835 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       577. Răzvan Doseanu, Prelungirea dreptului de circulație pe drumurile publice în cazul săvârșirii unor infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       578. Iulius-Cezar Dumitrescu, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa a persoanei condamnate, în actuala și viitoarea reglementare, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       579. Versavia Brutaru (I), Magdalena Iordache (II), Camera preliminară, o nouă instituție de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       580. Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executarii lor într-un stat membru al Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       581. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la restrângerile libertății de circulație a persoanei în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 2/2010
       582. Magdalena Iordache, Reglementarea tentativei în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       583. Dumitru Dumba, Limite de reglementare ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în domeniul infracțiunilor de fals, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       584. Nicolae Grofu, Obiectul material al infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       585. Oana Roxana Ionescu, Forme și modalități ale justiției restaurative, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       586. Dumitru Virgil Diaconu, Durata arestării în vederea predării persoanei solicitate în baza unui mandat european de arestare, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       587. Mihail Udroiu, Aspecte privind analiza economică a criminalității, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       588. Maria Adriana Nemes, Justiția negociată în contextul dreptului penal din perspectiva drepturilor omului, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       589. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în domeniul garanțiilor dreptului la un proces echitabil acordate victimelor infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 1/2010
       590. Angela Harastasanu, Considerații referitoare la unele prevederi din partea specială a Codului penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       591. Daniel Mirauta, Scurtă interpretare a art. 137 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       592. Mioara-Ketty Guiu, Răspunderea penală între personalism și corporatism, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       593. Mirela Gorunescu, Catalin Stanculescu, Conceptul de fraudă în legislația română, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       594. Radu-Florin Geamanu, Condițiile materiale de detenție ale persoanelor private de libertate în lumina art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       595. Adrian-Milutin Truichici, Unele aspecte privind principiul neretroactivității legii penale în lumina jurisprudenței europene, în Revista Dreptul nr. 12/2009
       596. Magdalena Iordache, Definiția infracțiunii în lumina Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 11/2009
       597. Costel Niculeanu, Alte argumente pentru caracterizarea și sancționarea infracțiunii de omor deosebit de grav comisă în modalitatea prevăzută în art. 176 alin. 1 lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 11/2009
       598. Dumitru Virgil Diaconu, Neimpunerea asistenței juridice obligatorii în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea cu rea-credință a măsurilor stabilite de instanță, în Revista Dreptul nr. 11/2009
       599.  Leontin Coraș, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate – soluție pentru rejudecarea după extrădare, în Revista Dreptul nr. 11/2009
       600. Constantin Sima, Întreruperea executării pedepsei – condiții de acordare și obligații ale instanței, în Revista Dreptul nr. 11/2009
       601. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Neconstituționalitatea prevederilor art. 278^1 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală,
       602. Ioan Gârbuleț, Judecătorul de drepturi și libertăți, o nouă instituție de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 11/2009
       603. Elisabeta Popescu, Omisiunea în cazul participației, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       604. Traian Dima, Lamya-Diana Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută în art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       605. Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu, Considerații în legătură cu infracțiunea de sustragere de la recoltarea probelor biologice, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       606. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Implicațiile procesuale ale instituției extinderii cercetării penale, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       607. Cristian Dobre, Magdalena Dobre, Calcularea termenelor reținerii și arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       608. Ciprian Coada, Relevanța probatorie a interceptărilor audio sau video autorizate în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       609. Alexandru Țuculeanu, Efectuarea anumitor acte de cercetare penală de către organele poliției judiciare potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       610. Nicolae Grofu, Înregistrările audio sau video și înregistrările de sunet sau imagine – distincții în cazul constatării infracțiunii flagrante, în Revista Dreptul nr. 9/2009
       611. Ioan Lascu, Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție și crimă organizată, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       612. Petre Dungan, Considerații asupra incriminării sau incriminării pruncuciderii, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       613. Sorin Corlățeanu, Reflecții în legătură cu infracțiunea de contrabandă, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       614. Dumitru Virgil Diaconu, Cazul de revizuire prevăzut în art. 394 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. și invocarea necunoașterii stării de minoritate a inculpatului, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       615. Florin Radu, Cristiana Radu, Opinii referitoare la distincția dintre două cazuri de achitare ori scoatere de sub urmărire penală: „Fapta nu este prevăzută de legea penală” și „Faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii”, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       616. Costel Niculeanu, Considerente referitoare la posibilitatea și limitele contestarii sechestrului asigurător instituit în vederea asigurării reparării pagubei cauzate prin săvârșirea infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       617. Magdalena Iordache, Posibilitatea verificării legalității și/sau temeiniciei măsurii arestării preventive cu ocazia prelungirii ori menținerii ulterioare a măsurii în aceeași cauză, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       618. Ilie Luta, Două soluții contradictorii pronuntate la instanța de fond în rezolvarea aceleiași plângeri, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       619. Iuliana Ciolca, Amânarea (întreruperea) executării pedepsei pe motive medicale – condiții necesare și/sau suficiente, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       620. Liviu Herghelegiu, Inconsecvențe legislative în legătură cu revizuirea și contestația în anulare, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       621. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standardul european de protecție în materia dreptului de a fi apărat prin intermediul unui avocat ales sau din oficiu, în Revista Dreptul nr. 8/2009
       622. Ion Deleanu, Acțiunea civilă în procesul penal (II), în Revista Dreptul nr. 6/2009
       623. Marioara Sandu, Considerații referitoare la principiul non reformatio in pejus, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       624.  Ilie Pascu, Sorin Corlateanu, Petre Dungan, Ultrajul și sfidarea organelor judiciare, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       625. Ion Rusu, Transferul de proceduri în materie penală, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       626. Dumitru Virgil Diaconu, Privire critică asupra hotărârii instanței de recurs prin care s-a casat încheierea primei instanțe întrucât procurorul a comis exces de putere prin calificarea greșită a faptei ce a atras inadmisibilitatea cererii de liberare provizorie, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       627. Magdalena Iordache, Admisibilitatea verificării legalității obținerii mijloacelor de probă cu ocazia luării, prelungirii sau menținerii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       628. Costel Niculeanu, Opinie referitoare la încetarea de drept a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea dacă instanța omite să se pronunțe asupra acesteia conform art. 350 alin. 1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       629. Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici, Discuții cu privire la unele situații de încetare a măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       630. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Nicoleta Miulescu, Judecata in absentia, în Revista Dreptul nr. 6/2009
       631. Ion Deleanu, Acțiunea civilă în procesul penal (I), în Revista Dreptul nr. 5/2009
       632. Florin Radu, Aprecieri referitoare la „scopul însușirii pe nedrept a bunului”, în cazul infracțiunii de furt, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       633. Ion Ristea, Unele probleme controversate în materia individualizării sancțiunilor de drept penal, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       634. Mihail Udroiu, Radu Slavoiu (I); Cristian-Eduard Stefan (II); Raluca Glavan (III), Reglementarea internă și comunitară a reținerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       635. Alexandru Țuculeanu, Câteva aspecte teoretice și de practică judiciară referitoare la urmărirea penală efectuată de procuror, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       636. Ioan Gârbuleț, Sandra Gradinaru, Considerații în legătură cu aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       637. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra mijloacelor materiale de probă, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       638. Amalia Tudor, Paula Rosenberg, Octavian Rădulescu, Pot fi apărători în procesul penal și persoane care nu au calitatea de avocat?, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       639. Maria-Elena Covaciu, Unele considerații referitoare la ascultarea inculpatului în calea de atac a recursului, în condițiile necesității asigurării unui drept la apărare compatibil cu exigențele impuse de art. 6 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       640. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în materia dreptului de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării, în Revista Dreptul nr. 5/2009
       641. Costel Niculeanu, Aspecte teoretice și practice referitoare la individualizarea pedepselor, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       642. Gheorghe Biolan, Cauze de nepedepsire la infracțiunea de dare de mită și la infracțiunile de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       643. Alina Andrescu, Discuții privind criteriile de delimitare dintre infracțiunile de primire de foloase necuvenite și luare de mită, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       644. Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici, Considerații în legătură cu posibilitatea succesorilor învinuitului sau inculpatului decedat de a cere continuarea procesului penal, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       645. Săndel Lucian Macavei, Opinii referitoare la căile de atac aplicabile hotărârilor ce soluționează cererea de revizuire, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       646. Dumitru Rebegea, Considerații în legătură cu aplicarea noilor dispoziții legale în materia întreruperii și amânării executării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       647. Leontin Coraș, Unele reflecții referitoare la chestiunea prealabilă și la respingerea unei cereri esențiale pentru părți, de natură să garanteze drepturile lor și să influențeze soluția procesului, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       648. Adrian Cristian Moise, Investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       649. Mihaela Tomita, Ion Necsulescu, Determinante socio-juridice ale delincvenței juvenile, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       650. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Motivarea hotărârilor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 4/2009
       651. Ion Ristea, Elementele circumstanțiale în dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       652. Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu, Probleme controversate despre calificarea ca funcționari, din punct de vedere al legii penale, a persoanelor care exercită profesii liberale, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       653. Gheorghe Margarit, Dacă există infracțiunea de evadare în cazul condamnaților care, executând pedeapsa în regim deschis sau care au permisiune de ieșire, nu se mai întorc în penitenciar, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       654. Traian Dima, Reglementări juridice internaționale și naționale cu privire la canabis, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       655. Nicoleta Miulescu, Munca în folosul comunității, alternativă la privațiunea de libertate, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       656. Alina Gentimir, Judecătorii cu atribuții în faza de urmărire penală, din perspectiva noului proiect al Codului de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       657. Dumitru Virgil Diaconu, Incompatibilitatea prevăzută la art. 47 alin. 2 C.pr.pen. cu referire la cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 386 lit. a) C.pr.pen., faza admiterii în principiu, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       658. Olguța Lungu-Tranole, Discuții privind verificarea soluției procurorului de către primul procuror, în cazul sesizarii prin plângeri formulate de mai multe părți, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       659. Ovidiu Musta, Unele reflecții privitoare la interpretarea sintagmei „judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul” prevăzută de art. 74 alin. 5 din Legea nr. 275/2006, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       660. Niculae Petrica Sandulescu, Unele considerații pe marginea aplicării prevederilor Legii nr. 302/2004 privind executarea mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       661. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       662. Cristiana Turianu, Practica judiciară a Curții de Justiție a Comunităților Europene referitoare la competența acestei jurisdicții de a controla probatoriul administrat în fata Tribunalului de primă instanță, în Revista Dreptul nr. 3/2009
       663. Constantin Duvac, Concursul ideal (formal) de infracțiuni, pluralitate aparentă sau reală de infracțiuni?, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       664. Augustin Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       665. Dumitru Rebegea, Aspecte privind aplicarea și interpretarea dispozițiilor legale referitoare la instituția prelungirii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       666. Gheorghe Voinea, Posibilitatea suspendării executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune comisă în termenul de încercare a suspendării unei alte pedepse, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       667. Costel Niculeanu, Inadmisibilitatea excepției de suspendare a judecății propunerii de arestare preventivă formulată în faza de urmărire penală datorită ridicării excepției de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 148 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       668. Maria Oprea, Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din redactarea actuală a art. 48 alin. 1 lit. a), teza finală din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       669. Cristian Dobre, Magdalena Dobre, Considerații privind incompatibilitatea procurorului, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       670. Cristian-Eduard Ștefan, Echipele comune de anchetă, instrument eficient de luptă împotriva criminalității organizate și a terorismului, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       671. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Termenul rezonabil al procedurilor penale, în Revista Dreptul nr. 2/2009
       672. Traian Dima, Incriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       673. Dumitru Rebegea, Reflecții cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 160^3 din Codul de procedură penală ce reglementează instituția modificării sau ridicării controlului judiciar, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       674. Gigel Potrivitu, Daniel Soare, Considerații cu privire la dreptul apărătorului de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       675. Veronica Gal, Aspecte în legătură cu executarea pedepsei la locul de muncă în condițiile revocării suspendării condiționate a executării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       676. Florentin Teisanu, Reflecții asupra incidenței prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       677. Oana Schmidt Haineală, Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii și sancționării spălării banilor și prevenirii și combaterii actelor de terorism, în contextul strategiei de securitate europene și internaționale, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       678. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la agenții provocatori, în Revista Dreptul nr. 1/2009
       679. Mioara-Ketty Guiu, Criteriul infracțiunilor economice, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       680. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Probleme controversate privind aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       681. Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu, Aspecte teoretice și practice privind conținutul constitutiv al infracțiunii de braconaj, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       682. Ioan Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       683. Alexandru Țuculeanu, Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       684. Dumitru Virgil Diaconu, Problema dublului grad de jurisdicție în cazul aplicării articolului 146 alineatul 11^1 cu referire la măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       685. Iulius Cezar Dumitrescu, Limitări ale principiului oficialității procesului penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       686. Leontin Coraș, Înlăturarea interzicerii drepturilor părintești pe calea contestației la executare, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       687. Mihail Udroiu, Adriana Nemes, Dreptul de acces la justiție și limitele sale în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       688. Adrian-Milutin Truichici, Implicații penale referitoare la inviolabilitatea corespondenței, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       689. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standardele europene în domeniul publicității procedurii în fața instanței și a publicității pronunțării hotărârilor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       690. Nicolai Mindrila, Exigență „egalității armelor” în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
       691. Magdalena Iordache, Normele procedurale ce reglementează exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 11/2008
       692. Iuliana Gabriela Ghitulete, Aspecte referitoare la metodologia investigării traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 11/2008
       693. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației penale, în Revista Dreptul nr. 11/2008
       694. Ion Rusu, Aspecte de drept comparat în legătură cu infracțiunile specifice transporturilor feroviare, în Revista Dreptul nr. 11/2008
       695. Magdalena Iordache, Considerații referitoare la caracterul complex al infracțiunii prevăzute de art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       696. Florin Cotoi, Infracțiunea prevăzută de articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       697. Cătălin Manea, Ascultarea învinuitului sau inculpatului de către procuror înainte de a formula propunerea luării măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       698. Oana Maria Calian, Discuții referitoare la admisibilitatea recursului procurorului împotriva încheierii prin care prima instanță a respins propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul judecății, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       699. Marius Gabriel Sandulescu, Controverse în legătură cu natura juridica a liberării provizorii și incompatibilitatea acesteia cu arestarea preventivă, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       700. Livia Maria Mercan, Doru Mercan, Comentariu cu privire la obligația acoperirii retribuției cuvenite avocatului din oficiu în cazurile respingerii apelului, recursului sau cererii inculpatului, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       701. Costel Niculeanu, Aspecte cu privire la natura juridică a reținerii și procedura acesteia în cazul mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       702. Constantin Butiuc, Remodelarea competenței penale a instanțelor după anul 1990, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       703. Dumitru Rebegea, Procedura de rejudecare a inculpatului judecat sau condamnat în lipsă, în caz de extrădare, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       704. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul persoanei private de libertate de a fi informată asupra motivelor arestării sau detenției, în Revista Dreptul nr. 10/2008
       705. Horia Mihai Diaconescu, Ruxandra Raducanu, Considerații referitoare la incidența principiului „non reformatio in peius” în faza de urmărire a procesului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       706. Costel Niculeanu, Opinie cu privire la momentul până la care instanța poate dispune revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei pentru neplata de către condamnat a despăgubirilor civile, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       707. Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Usvat, Nelegalitatea cenzurării de către judecător a modului de preluare a unei cauze de la parchetul ierarhic inferior, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       708. Teodora Gheorghe-Sorescu, Aspecte practice referitoare la constituirea completului de divergență și la formularea opiniei separate, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       709. Ilie Luta, Reflecții cu privire la instanța competenta cu cercetarea falsului în cazul unor soluții de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       710. Cătălin Oncescu, Incompatibilitatea judecătorilor privind instituția măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       711. Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Tehnici speciale de investigare în domeniul securității naționale, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       712. Sorin Gifei, Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor off-shore și a paradisurilor fiscale, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       713. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Libertatea de exprimare, mass-media și prezumția de nevinovăție, în Revista Dreptul nr. 9/2008
       714. Mioara-Ketty Guiu, Folosirea raționamentului „a pari” în dreptul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       715. Eugen-Ioan Dan, Conținutul juridic al infracțiunii de pruncucidere, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       716. Viorel Pașca, Conflictul de interese, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       717. Ciprian Raul Romitan, Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       718. Ciprian Coada, Sinteză teoretică și practică privind unele aspecte procesuale referitoare la soluționarea cauzelor penale cu minori, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       719. Eugen Citiriga, Discuții referitoare la extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       720. Anda Mihaela Pluteanu, Dumitru Daniel Dumitru, Considerații în legătură cu aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 47 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       721. Doru Mercan, Efectul extensiv al recursului asupra persoanelor care au declarat recurs, dar care a fost respins ca tardiv sau ca inadmisibil, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       722. Gheorghe Biolan, Verificarea temeiniciei și legalității măsurii arestării preventive în calea de atac a participanților la procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       723. Costel Cristinel Ghigheci, Probleme de practică judiciară în materia drepturilor persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       724. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în domeniul prezumției de nevinovăție, în Revista Dreptul nr. 8/2008
       725. Gavril Paraschiv, Puncte de vedere pe marginea competenței materiale a procurorilor, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       726. Florin Radu, Cristiana Radu, Aprecieri referitoare la infractiunea prevăzută de articolul 278 din Codul muncii, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       727. Iuliana Gabriela Oltei, Asistență socială acordată victimelor traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       728. Ștefan Fat, Observații în legătură cu unele infracțiuni prevăzute în Legea nr. 365/2002 și în Legea nr. 161/2003, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       729. Leontin Coraș, Considerații referitoare la formularea unei excepții de neconstituționalitate într-un recurs inadmisibil, precum și la instanța competentă să sesizeze Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       730. Mihai Viorel Tudoran, Reflecții asupra retragerii apelului penal, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       731. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Privilegiul împotriva autoincriminării și dreptul acuzatului de a păstra tăcerea în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       732. Loredana Tandareanu, Cu privire la audierea martorilor – martori sau victime ale unei infracțiuni – în procedura penală, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       733. Gheorghe V. Ivan, Răspunderea penală subiectivă din perspectiva comunitară, în Revista Dreptul nr. 7/2008
       734. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Recalificarea unei căi de atac, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       735. Mihai Petrovici, Discuții referitoare la insuficienta corelare a tratamentului sancționator aplicabil unor infracțiuni, săvârșite cu intenție sau praeterintenție, din perspectiva actualei și noii reglementări, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       736. Camelia Lidia Ciurel, Considerații în legătură cu infracțiunea de hărțuire sexuală, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       737. Ioan Lascu, Considerații referitoare la imunitatea parlamentară și la răspunderea ministerială, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       738. Ionuț Ciprian Spiridon, Reflecții cu privire la legislația română în domeniul criminalității informatice, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       739. Sorin Gifei, Observații critice asupra infracțiunilor specifice sistemului transporturilor navale, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       740. Ioan Cristian Uta, Considerații pe marginea competenței organelor care efectuează interceptările și înregistrările audio sau video, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       741. Dorel George Matei, Regimul derogator al sechestrului asigurător și al confiscării în cadrul infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       742. Ioan Șandru, Opinii privind situația generată de pronunțarea unor încheieri inconciliabile în domeniul strămutării cauzelor, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       743. Florin Cotoi, Stabilirea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       744. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența instanțelor europene privind principiul „ne bis in idem”, în Revista Dreptul nr. 6/2008
       745. Magdalena Iordache, Considerații referitoare la instituția revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       746. Florin Radu, Cristiana Radu, Discuții referitoare la art. 18^1 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2008,
       747. Marius Nicu Vasile, Iuliana Crișan, Entitățile fără personalitate juridică având calitatea de contribuabil, în accepțiunea art. 2 lit. b) din Legea nr. 241/2005, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       748. Mariana Zainea, Unele aspecte referitoare la statutul forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       749. Andrei-Claudiu Rus, Discuții în legătură cu existența infracțiunii de înșelăciune în cazul emiterii unui cec postdatat, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       750. Ionut Cristian Antaloae, Unele considerații referitoare la infracțiunea de tâlhărie, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       751. Narcisa Mihaela Radoslav, Mirela Daniela Nicolae, Incompatibilitatea judecătorului care a soluționat propunerea de arestare preventivă de a prelungi aceeași măsură, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       752. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Principiul legalității în dreptul penal român în lumina standardelor europene, în Revista Dreptul nr. 5/2008
       753. Mihai Petrovici, Un aspect de necorelare a tratamentului sancționator aplicabil tentativei, în raport cu cerința privitoare la gravitatea abstractă a faptei absorbite în structura unității legale sau naturale de infracțiune, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       754. Ionel Munteanu, Considerații referitoare la reabilitarea de drept reglementată de art. 86 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       755. Daniel Soare, Unele considerații în legătură cu omorul deosebit de grav prevăzut de art. 176 alin. 1 lit. g din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       756. Horia-Mihai Diaconescu, Considerații referitoare la structura juridică și la conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 355 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       757. Ciprian Coada, Considerații în legătură cu răspunderea asigurătorului în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       758. Sanda Lupsan Trif, O problemă legată de admisibilitatea unui recurs prin raportare la exigențele art. 6 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       759. Ștefan Fat, Prescripția executării pedepsei în cazul în care hotărârea definitivă a fost casată ca urmare a admiterii recursului în anulare, stabilindu-se o altă pedeapsă, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       760. Alin Liviu Andrut, Combaterea delincvenței juvenile – preocupare comună a statelor membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       761. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Principiul neretroactivității legii penale. Standarde europene și dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 4/2008
       762. Cristian Mitrache, Reflecții privind prezumția de legitimă apărare, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       763. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Probleme controversate în legătură cu prescripția specială a răspunderii penale, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       764. Ionuț Ciprian Spiridon, Considerații referitoare la Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       765. Traian Dima, Mihai Hotca, Teodor Bogdan McCann, Noua reglementare a regimului juridic al precursorilor de droguri în România, consecință a aderării la Uniunea Europeană, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       766. Mihai Adrian Hotca, Discuții referitoare la genul infracțiunii de bancrută frauduloasă, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       767. Ion Rusu, Considerații referitoare la modul de stabilire a competenței teritoriale în cazul infracțiunii de furt dintr-un vagon de marfa, atunci când autorii nu sunt cunoscuți, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       768. Iulius Cezar Dumitrescu, Considerații în legătură cu durata măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       769. Gabriel Salontai, Unele considerente în legătură cu arestarea preventivă a inculpatului, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       770. Liviu Alexandru Lascu, Formele participației penale consacrate în jurisprudența Tribunalului Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       771. Mariana Zainea, Considerații referitoare la imunitatea diplomatică de jurisdicție penală, în Revista Dreptul nr. 3/2008
       772. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Cazuri de privare de libertate a unei persoane în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (II), în Revista Dreptul nr. 3/2008
       773. Mircea Damaschin, Considerații referitoare la cadrul legal instituit în vederea organizării și funcționării poliției judiciare, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       774. Niculae-Petrica Sandulescu, Puncte de vedere pe marginea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       775. Lucian Stănescu, Natura juridică a colegiilor de conducere din cadrul instanțelor și parchetelor, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       776. Traian Dima, Alina Gabriela Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       777. Gheorghe Voinea, Discuții referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neîndeplinirii obligațiilor civile, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       778. Magdalena Iordache, Considerații în legătură cu extinderea procesului penal pentru alte fapte în lumina modificărilor intervenite prin Legea nr. 356/2006, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       779. Gheorghe Josan, Procedura plângerii contra actelor procurorului, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       780. Adrian-Milutin Truichici, Considerații în legătură cu libertatea de întrunire și de asociere, în Revista Dreptul nr. 2/2008
       781. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Cazuri de privare de libertate a unei persoane în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (I), în Revista Dreptul nr. 2/2008
       782. Cristina-Maria Dumitru, Recidiva mare postcondamnatorie în cazul persoanei juridice, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       783. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Discuții în legătură cu neconstituționalitatea abrogării art. 205, art. 206 și art. 207 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       784. Daniel Soare, Liviu Soare, Reflecții asupra unor cazuri în care poate apărea concurs între infracțiunea de tâlhărie și cea de lipsire de libertate în mod ilegal, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       785. Sorin Gifei, Considerații referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       786. Ionuț Ciprian Spiridon, Observații referitoare la Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       787. Radu Slăvoiu, Cătălin Dumitrescu, Considerații în legătură cu modul de utilizare în procesul penal a rezultatelor activității de informații pentru realizarea securității naționale, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       788. Costel Niculeanu, Este plângerea formulată în condițiile art. 278^1 din Codul de procedură penală o cale de atac similară apelului sau recursului?, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       789. Horia Diaconescu, Considerații în legătură cu principiul celerității procesului penal și unele dintre prevederile art. 278^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       790. Dragoș Paul Pasc, Un punct de vedere referitor la aspectele legate de condițiile de valabilitate ale mandatului dat pentru formularea plângerii penale prealabile, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       791. Tamara Manea, Considerații referitoare la răspunderea disciplinară a magistraților pentru nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       792. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la imparțialitatea judecătorului. Implicațiile ei în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 1/2008
       Revista de Drept Penal
       1. George Antoniu, Implicaţiile penale ale consimţământului la actul medical, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       2. Verginia Vedinaș, Vasile-Cătălin Gentimir, Scurte consideraţii privind infracţiunea prevăzută în art. 64 din Legea nr. 94/1992, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       3. Constantin Duvac, Infracţiunile de fals din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal anterior, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       4. Constantin Sima, Raportul dintre norma de trimitere, implicit norma împrumutată şi norma de referire, implicit norma complinitoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       5. George Coca, Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecăţii în prima instanţă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       6. Laura-Roxana Popoviciu, Legalitatea în dreptul penal român, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       7. Ramona-Gabriela Paraschiv, Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive în cazurile de încălcare a drepturilor omului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       8. Maria-Irina Grigore-Rădulescu, Corina-Florența Popescu, Unele observaţii privind noţiunea de terorism, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       9. Camelia Bogdan, Reflecţii asupra unor situaţii de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       10. Valentin-Cristian Ștefan, Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       11. Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Recunoaşterea reciprocă a ordinelor de confiscare şi implicaţiile acesteia, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       12. Ion Rusu, Transferul temporar al persoanelor deţinute între Uniunea Europeană şi Japonia, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       13. Andra Iftimiei, Protecţia penală a dreptului la integritate fizică şi psihică în dreptul penal român şi francez, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       14. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada ianuarie – martie 2014, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       15. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
       16. George Antoniu, Noul Cod Penal. Reflecții asupra infracțiunilor contra persoanei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       17. Constantin Duvac, Infracțiunile de corupție și de serviciu din perspectiva noului Cod penal și a Codului penal anterior, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       18. Valerica Dabu, Ana-Maria Gusanu, Drept și libertate. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       19. Constantin Sima, Evaziunea fiscală prin nevărsarea impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       20. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra unor termeni folosiți în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       21. Camelia Bogdan, Spălarea banilor. Măsuri asiguratorii, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       22. Monica-Eugenia Ungureanu, Despre agentul provocator, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       23. Iacob-Adrian Cocoara, Evoluția și aplicarea pedepselor în anumite localități din Transilvania între secolele XVI-XIX, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       24. Gheorghe Iulian Ioniță, Accesul la un sistem informatic și recursul în interesul legii, formulat în această materie, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       25. Lavinia Mihaela Vlădilă, Evoluția dreptului penal european. Realități și perspective, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       26. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada octombrie-decembrie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
       27. Viorel Pașca, Pedepsele principale cumulative și confiscarea extinsă – o nouă paradigmă a reacției sociale împotriva actelor de corupție, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       28. Vasile Lăpăduși, Prezent și perspectivă în criminalistică, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       29. Constantin Duvac, Infracțiunile contra înfăptuirii justiției din perspectiva noului Cod penal și a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       30. Sorin Corlățeanu, Absorbția infracțiunii de violare de domiciliu în infracțiunea de furt calificat prin efracție sau escaladare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       31. Cristinel Hritcu, Conceptul de infracțiune complexă în raport cu alte concepte asemănătoare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       32. Liviu Alexandru Lascu, Comiterea indirectă a infracțiunii în practica justiției penale internaționale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       33. Valentin-Cristian Ștefan, Stingerea acțiunii penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       34. Ion Popa, Liberare condiționată. Soluție discutabilă, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       35. Jose Luis de la Cuesta, Noul cod Penal român. Considerații generale și preliminare prin prisma principiilor cheie ale politicii penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       36. Ortansa Brezeanu, Sancțiunile neprivative de libertate (II), în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       37. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada aprilie – iunie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
       38. George Antoniu, Reflecţii asupra originii constrângerii penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       39. Constantin Butiuc, Abateri de la caracterul unitar al dreptului penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       40. Constantin Duvac, Infracţiunile privind autoritatea şi frontiera de stat din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       41. Constantin Sima, Momentul intrării în exerciţiul mandatului de parlamentar, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       42. Gavril Paraschiv, Daniel Ștefan Paraschiv, Ultrajul judiciar în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       43. Ortansa Brezeanu, Sancţiunile neprivative de libertate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       44. Florin Radu, Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       45. Monica Eugenia Ungureanu, Instigarea, ca formă a participaţiei penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       46. Maria Oprea, Noua reglementare a infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       47. Săndel Lucaci Macavei, Sofica Dumitrașcu, Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       48. Diana V. (Ilica) Mihăilă, Practica judiciară în materia cauzelor modificatoare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       49. Vasile Păvăleanu, Răspunderea penală a persoanei juridice în România şi în dreptul comparat, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       50. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada ianuarie – martie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       51. Claudiu Ecedi-Stoisavlevici, Hotărârea din 21 octombrie 2010, Cauza C-306/09, I.B., CJUE, Camera a patra, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       52. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
       53. George Antoniu, Unele idei noi în doctrina şi legislaţia penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       54. Ioan Lascu, Înţelesul unor termeni sau expresii în noua reglementare penală (II), în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       55. Constantin Duvac, Infracţiunile contra patrimoniului din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       56. Constantin Sima, Momentul consumării infracţiunii de contrabandă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       57. Sorin Corlățeanu, Unele aspecte privitoare la bunurile sechestrate, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       58. Ion Ristea, Circumstanţele agravante judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       59. Nicolae Grofu, Consideraţii privind unele practici utilizate în activitatea organelor de urmărire penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       60. Mihaela Agheniței, Ion Flămânzeanu, Jurisprudenţa, ca izvor de drept, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       61. Laura Roxana Popoviciu, Factorul volitiv din cadrul vinovăţiei, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       62. Eufemia Vieriu, Consideraţii generale privind prevenirea criminalităţii, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       63. Simona Elena Cheran, Artin Sarchizian, Unele elemente de criminalistică în noul Cod de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       64. Monia Eugenia Ungureanu, Complicitatea. Concept. Forme, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       65. Anca Lelia Lorincz, Sorin Corlățeanu, Sesizarea organelor de urmărire penală prin plângere prealabilă. Aspecte din practica judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       66. Radu Gabriel Patriche, Neexecutarea mandatului european de arestare, ca urmare a prescrierii speciale a răspunderii penale, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       67. Constantin Duvac, Pruncuciderea în dreptul penal comparat şi influenţa acestor dispoziţii asupra noii reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       68. Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada octombrie – decembrie 2012, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       69. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
       70. George Antoniu, Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română (III), în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       71. Ioan Griga, Reflecţii cu privire la un caz special de revizuire, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       72. Traian Dima, Consideraţii asupra unor puncte de vedere din doctrina şi practica judiciară privind art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       73. Constantin Duvac, Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       74. Ion Ristea, Circumstanţele agravante judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       75. Gheorghe Iulian Ioniță, Ștefania Diana Ioniță-Burda, Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracţiunilor la regimul protecţiei mediului, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       76. Camelia Bogdan, Procedura de judecată abreviată. Soluţii din practica judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       77. Nelu Dorinel Popa, Acţiunea penală şi principiul oportunităţii în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       78. Călina Andreea Munteanu, Infracţiunea deviată. Concept şi controverse, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       79. Lamya-Diana Al-Kawadri, Scuza provocării între istorie şi actualitate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       80. Daniel Soare, Din nou despre răspunderea penală a persoanei juridice, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       81. Teodor Manea, Izabela Ciceu, Dreptul la informare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       82. Liviu Pampu Romanescu, Poliţia judiciară. Unele sugestii de perfecţionare a reglementării, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       83. Elena Vlădulescu, Particularităţi ale executării mandatului european de arestare în România, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       84. Camelia Șerban-Morăreanu, Raluca Diaconu-Simionescu, Natura bunurilor asupra cărora se poate institui sechestrul asigurător în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       85. Betinio Diamant, Vasile Luncean, Accident de circulaţie. Obligaţia solidară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       86. Constantin Duvac, Bancruta frauduloasă în dreptul penal comparat, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       87. Florin Daniel Cășuneanu, Incriminarea grupului criminal organizat în legea penală italiană şi în cea belgiană, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       88. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada aprilie – iunie 2012, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       89. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
       90. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea și aplicarea corectă a dispoziţiilor din partea generală a Codului de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       91. Ioan Griga, Reflecții asupra recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       92. Tiberiu Medeanu, Subiecții activi în cazul infracțiunilor cu produse accizabile, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       93. Valentin Iftenie, Dan Dermengiu, Medicul legist, expert oficial sau expert independent privat?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       94. Ioan Lascu, Cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       95. Gavril Paraschiv, Elena Paraschiv, Observații privind infracțiunile de corupție din noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       96. Eufemia Vieru, Infracțiunea ca act individual, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       97. Camelia Bogdan, Reflecții și propuneri de lege ferenda privind infracțiunea de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       98. Cristian Popa, Niculae Gament, Caracterul de probă al informațiilor pentru securitatea națională, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       99. Paul Mihail Fratilescu, Modificarea cazurilor în care hotărârile sunt supuse casării, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       100. Daniel Soare, Subiecții infracțiunii. Examen de practică judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       101. Ion Nefliu, Eduarda Maria de Pinto e Lobo, Jose Manuel da Silva Castela Rio, Conducere fără permis. Resocializarea ca scop al pedepsei. Pedeapsa închisorii la sfârșit de săptămână, traducere din limba portugheză, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       102. Cristinel Hritcu, Infracțiunea complexă în dreptul penal comparat, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       103.  Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada aprilie-iunie 2011, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       104. Nicolae Grofu, Soluții (rezumate) din practica judiciară a instanțelor de judecată (Înalta Curte de Casație și Justiție), în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
       105. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuții la interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor din partea specială a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
       106. Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu, Pluralitatea constituită de infractori. Legislație, jurisprudență și doctrină, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       107. Anca-Lelia Lorincz, Sorin Corlățeanu, Unele aspecte privind plângerea prealabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       108. Valerica Dabu, Remus Borza, Traficul de influență în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       109. Sorina Siserman, Discuții și opinii privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       110.  Daniel Soare, Subiecții infracțiunii în dreptul penal român, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       111. Silviu Jirlăianu, Reflecții asupra stării de necesitate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       112. Mirela-Carmen Dobrila, Observații critice asupra prevederilor art. 74 ind. 1 CP, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       113. Dan Apostol, Tiberiu Bărbăcioru, Obligația de a denunța a auditorului financiar, publ. în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       114. Cornelia Precup, Justiția restaurativă și reglementările recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       115. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Tâlhăria săvârșită de o persoană înarmată și portul fără drept de armă albă, concurs sau absorbție?, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       116. Nicolae Grofu, Unele considerații privind durata măsurii reținerii. Repere europene, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       117. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, apărute în perioada ianuarie-martie 2011, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       118. Nicolae Grofu, Soluții (rezumate) din practica judiciară a instanțelor de judecată, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
       119. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuții la interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor din partea generală a Codului penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       120. Andreea Cîrciumaru, Sorin Corlățeanu, Anca Radu, Violența în sport, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       121. Ioan Gârbuleț, Traficul de persoane, proxenetismul, lipsirea de libertate și înșelăciunea. Deosebiri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       122. Constantin Sima, Controlul ierarhic în cadrul Ministerului Public, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       123. Mirela Sorina Popescu, Mandatul european de arestare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       124. Cristina Celea, Judecata în cazul recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       125. Kádár Hunor, Protecția martorilor în dreptul procesual penal român, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       126. Eufemia Vieriu, Reflecții asupra unora dintre cauzele criminalității, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       127. Niculae Gament-Antoniu, Conceptul de drept internațional penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       128. Daniel Cojocaru, Aspecte din practica judiciară legate de soluţionarea plângerilor, conform art. 278 indice 1 C. proc.pen., în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       129. Sabin Ivașcu, Cosmin Ivașcu, Abandonul de familie. Soluții controversate, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       130. Sorin Alexandru Vernea, Falsul de monedă în dreptul comparat, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       131. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, apărute în perioada octombrie – decembrie 2010, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
       132. George Antoniu, Observații la proiectul noului Cod de procedură penală (I), în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       133. Santiago Mir Puig, Limitele normativismului în dreptul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       134. Rodica Mihaela Stănoiu, Aura Constantinescu, Costul crimei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       135. Adrian Ștefan Tulbure, Maria Angela Tatu, Limitele controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       136. Valerica Dabu, Petre Voinescu, Protecția juridică a creditului de stat și privat, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       137. Adrian Milutin Truichici, Absorbția formelor de participație, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       138. Daniela Iuliana Lamasanu, Evaluarea pericolului social al faptei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       139. Marin Fagaras, Aplicarea legii penale în spațiu. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       140. Constantin Lica, Tipicitate și vinovăție, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       141. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra obiectului material al infracțiunii, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       142. Versavia Brutaru, Din nou despre conceptul de incriminare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       143. Sorin Gifei, Pavilioanele de complezență și consecințele utilizării acestora la nivel global, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       144. Marian Corneliu Gheorghita, Sorin Mihai Calin, Limitele drepturilor avocatului în cursul urmăririi penale, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       145. Ovidiu Dobleaga, Maria Magdalena Baciu, Benke Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
       146. Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poşta electronică, în Revista de Drept Penal, nr. 3/2008
       147. George Antoniu, Reflecții asupra conceptului de incriminare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       148. Ilie Pascu, Minor. Contopirea închisorii cu măsura educativă, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       149. Ilie Magureanu, Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       150. Gabriel Naghi, George Coca, Despre calitatea procesuală de parte civilă a unităților spitalicești, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       151. Adrian-Milutin Truichici, O infracțiune la legea societăților comerciale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       152. Gheorghe Ivan, Jurisprudența comunitară și acordurile comunitare ca izvoare de drept penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       153. Doinel Dinuica, Prezent și viitor în evoluția răspunderii delictuale indirecte, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       154. Norel Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       155. Cezar Ștefănescu, Confiscarea specială, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       156. Dorin Ciuncan, Plângerea prealabilă în cazul abuzului în serviciu, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       157. Costin Florian, Considerații asupra constituționalității art. 327 al. 3 din Codul de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       158. Daniel Soare, Furtul unor componente ale mijloacelor de transport feroviar, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       159. Camelia Bogdan, Curtea Europeană de Justiție și principiul non bis in idem, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       160. Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poșta electronică, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       161. Alina Nicoleta Vlasceanu, Cooperarea internațională în domeniul criminalității informatice, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       162. Marina Trusca, Restabilirea situației anterioare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       163. Magdalena Iordache, Conceptul de acte materiale în lumina art. 335 din Codul de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       164. Victor Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
       165. George Antoniu, Legea penală română în condițiile post-aderării, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       166. Adrian Ștefan Tulbure, Maria Angela Tatu, Indicii temeinice în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       167. Anca-Lelia Lorincz, Adrian Lorincz, O nouă măsură de siguranță, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       168. Valerica Dabu, Remus Borza, Infracțiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte legislative (II), în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       169. Gheorghe Ivan, Dreptul comunitar ca izvor de drept penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       170. Mihaela Laura Pamfil, Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       171. Constantin Duvac, Unitatea de infracțiune și pluralitatea de infracțiuni. Reflecții, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       172. Constantin Sima, Aplicarea legii procesual penale în timp. Plângerea prealabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       173. Ortansa Brezeanu, De la individualizarea la personalizarea sancțiunilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       174. Ion Lascu, Reflecții asupra infracțiunilor de insultă și calomnie, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       175. Daniel Soare, Investigatorii sub acoperire. Reflecții critice, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       176. Lica Constantin, Tipicitate și antijuridicitate (Referințe de drept comparat), în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       177. Simina Corlateanu, Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       178. Eugen Ioan Dan, Considerații asupra infracțiunii de pruncucidere, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       179. Dan Apostol, Act de sesizare. Verificare de către instanță, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       180. Grigore Sabau, Conținutul obiectiv și subiectiv al infracțiunii continuate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       181. Angela Tatu, Limitări discutabile ale reabilitării de drept, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       182. Doru Mercan, Recurs. Efect extensiv, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       183. Madalina Cristina Sima, Termen rezonabil al arestării preventive, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       184. Laura Ani Bogdan, Anca Nacu, Considerații privind procedura verificării legalității și temeiniciei rechizitoriului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       185. Ion Ristea, Propuneri de lege ferenda în materia circumstanțelor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       186. Ion Ristea, Reflecții asupra concursului între cauzele de atenuare și de agravare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
       187. George Antoniu, Unele reflecții asupra măsurilor de siguranță, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       188. Viorel Pașca, Forme noi de pluralitate de infractori, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       189. Vasile Pavaleanu, Noua lege privind evaziunea fiscală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       190. Petre Buneci, Martor protejat, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       191. Vasile Draghici, Forțe armate străine. Jurisdicția penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       192. Gavril Paraschiv, Cerasela Ungureanu, Instigarea în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       193. Angelica Chirila, Lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile și împăcarea părților, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       194. Daniela Iuliana Lamasanu, Determinarea elementului material – reflex al legalității penale, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       195. Angela Harastasanu, Considerații privind instituția strămutării, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       196. Ciprian Raul Romitan, Ocrotirea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       197. Iosif Ionescu, Neagravarea situației părții în propria cale de atac. Implicații, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       198. Adina Vlasceanu, Infracțiuni privitoare la viața sexuală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       199. Gheorghe Ivan, Criterii generale și speciale de individualizare a pedepsei, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       200. Camelia Bogdan, Interceptările audio și video, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       201. Versavia Brutaru, Din nou despre cauzele justificative, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       202. Costel Cristinel Ghigheci, Plângerea la instanță împotriva soluțiilor procurorului. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       203. Tiberiu Constantin Medeanu, Ioan Eugen Ioja, Emitere de cecuri fără acoperire, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       204. Sorin Corlateanu, Călin Iuga, Furtul din magazinele cu autoservire, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       205. Liviu Herghelegiu, Modificare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       206. Sabin Ivascu, Recuzare. Recurs, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       207. Marcel Ioan Rusu, Internarea într-un centru de reeducare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       208. Interceptările şi înregistrările audio și video în legea germană și română, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
       209. George Antoniu, Noul Cod penal și Codul penal anterior, privire comparativă. Partea specială (II), în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       210. Adrian Ștefan Tulbure, Martor. Incompatibilitate, scutiri, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       211. Ion Gh. Gorgareanu, Pentru un nou Cod de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       212. Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Protecția datelor personale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       213. Traian Dima, Droguri. Noi reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       214. Dan Cristian Tatar, Pedeapsa prevazută de lege, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       215. Ion Ristea, Minor. Arestare preventivă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       216. Marin Fagaras, Protecția victimelor infracțiunilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       217. Gheorghe Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       218. Simona Cristina Rusu, Curtea Penală Internațională și legislațiile naționale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       219. Costin Florian, Mandatul de arestare european, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       220. Liviu Herghelegiu, Investigator sub acoperire, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       221. Mircea Cretu, Arestare preventivă. Nelegalitate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       222. Lavinia Lefterache, Dreptul la apărare. Ascultarea inculpatului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       223. Lavinia Lefterache, Restituirea obiectelor. Plângere inadmisibilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       224. Lavinia Lefterache, Arestare preventivă. Temeiuri, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
       225. George Antoniu, Noul Cod penal și Codul penal anterior, privire comparativă. Partea specială (I), în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       226. Ioan Griga, Monica Ungureanu, Dreptul la tăcere al învinuitului și inculpatului, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       227. Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Frauda informatica, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       228. Florin Streteanu, Noul Cod penal. Observații critice, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       229. Anca Lelia Lorincz, Asistența judiciară internațională, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       230. Silviu Crin Grosu, Infracțiunea de corupere a alegătorilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       231. Ionel Didea, Executarea pedepsei muncii în folosul comunității, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       232. Mirela Gorunescu, Sorin Corlateanu, Noul Cod penal. Incriminări noi, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       233. Ion Staiu, Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       234. Nicolae Văduva, Percheziția. Unele observații, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       235. Dorin Ciuncan, Aurelian Niculita, Controlul ierarhic al procurorilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       236. Ilie Virgil Jurca, Despre calitatea de militar, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       237. Costache Nutu, Reținerea de organele de poliție. Specific, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       238. Daniel Nitu, Teoria riscului în dreptul penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       239. Lucian Stănescu, Trimiterea în judecată a inculpatului în lipsă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       240. George Dimofte, Ciprian Rus, Răspunderea penală a persoanei juridice, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       241. Lucia Nicoara, Confiscarea specială. Poziția terților subdobânditori, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       242. Camelia Bogdan, Verificări privind arestarea preventivă în cursul judecății, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
       243. George Antoniu, Noul Cod Penal și Codul Penal anterior, privire comparativă. Partea generală, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       244. Gheorghita Mateut, Claudia Florina Usvat, Arestare preventivă și succesiunea în timp a legilor de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       245. Ilie Pascu, Tâlhărie. Infracțiune continuată sau concurs de infracțiuni, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       246. Ilie Pascu, Eugen Neata, Conceptul de „membru de familie” în legislația penală română, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       247. Traian Dima, Din nou despre consumul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       248. Valerica Dabu, Ana Maria Gusanu, Reflecții asupra dreptului la tăcere, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       249. Dinu Lazarescu, Unele considerații asupra provocării, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       250. Nicolae Lupulescu, Extrădare. Arestare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       251. Nutu Costache, Delictele contra protecției muncii în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       252. Aurelian Niculita, Lege penală. Intrarea în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       253. Mihai Covalciuc, Competenta. Polițiști, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       254. Mircea Damaschin, Din nou despre regulile de competență privitoare la polițiști, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       255. Alexandru Tuculeanu, Obligarea de a nu părăsi țara, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       256. Codruț Olaru, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       257. Angela Harastasanu, Folosirea interpreților în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       258. Ion Adrian Popovici, Romulus Dan Varga, Trecerea frauduloasă a frontierei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       259. Dragu Cretu, Liviu Herghelegiu, Lege specială. Aspecte procesuale controversate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       260. Norel Neagu, Noi reglementări penale, Reflecții critice, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       261. Nicolae Văduva, Valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       262. Nicolae Grofu, Împrumutul în bani. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       263. Iulius Cezar Dumitrescu, Vătămarea corporală din culpă, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       264. Niculina Lisnic, Plângerea prealabilă. Condiții de valabilitate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
       265. George Antoniu, Reflecții asupra normei penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       266. Gheorghiță Mateuț, Libertatea aprecierii probelor. Limite, publ. în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       267. Adrian Ștefan Tulbure, Aspecte procesuale actuale ale percheziției, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       268. Ioana Vasiu, Manipularea genetică. Implicații penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       269. Ilie Pascu, Tâlhărie. Pluralitate de subiecți pasivi, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       270. Constantin Butiuc, Reconstituirea instrucției penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       271. Valerica Dabu, Tudorel Boboc Enoiu, Percheziție. Infracțiune flagrantă. Constituționalitate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       272. Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, Condamnare sau dispunerea unei măsuri preventive pe nedrept. Despăgubiri, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       273. Tudor Avrigeanu, Implicații sistematice ale conceptului de „raport juridic penal”, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       274. Ioan Lascu, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       275. Vasilica Cristi Danileț, Plângerea directă. Extinderea obiectului judecății, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       276. Mihai Covalciuc, Oportunitatea și utilitatea expertizei judiciare contabile, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       277. Ilie Magureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       278. Gheorghe Ivan, Dreptul la asistență juridică obligatorie, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       279. Costel Cristinel Ghigheci, Interceptările și înregistrările audio sau video, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       280. Ioan Grigore Motoarca, Societatea de asigurare. Calitate procesuală în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       281. Mircea Cretu, Arestarea preventivă. Reglementări recente, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       282. Lucian Stănescu, Consimțământul victimei traficului de persoane. Efecte, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       283. Florin Cotoi, Măsurile luate în timpul executării pedepsei. Plângerea împotriva acestor măsuri, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
       284. George Antoniu, Cauzele justificative în proiectul noului Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       285. Ion Gh. Gorganeanu, Noile reglementări privind actele premergătoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       286. Viorel Pașca, Ordinul legii. Reflecții, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       287. Valerica Dabu, Maximilian Bălășescu, Măsurile preventive. Noi reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       288. Vasile Pavaleanu, Spațiul judiciar european, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       289. Anca Lelia Lorincz, Activitatea procurorului. Modificări legislative recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       290. Mirela Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       291. Dorel Croitoru, Tratamentul dependenței de droguri în țările membre ale Uniunii Europene, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       292. Constantin Sima, Incriminarea acordării de credite de către persoanele fizice, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       293. Alexandru Țuculeanu, Arestarea preventivă în cursul judecății, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       294. Angela Harastasanu, Interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       295. Cristina Valeanu, Dreptul la informație al deținuților, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       296. Nicolae Lupulescu, Arestarea provizorie în vederea extrădării, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       297. Ilie Virgil Jurca, Aurel Mihail Ciorobea, Organele de cercetare penală specială, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       298. Liviu Herghelegiu, Percheziția domiciliară. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       299. Remus Codreanu, Instigare publică, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       300. Constantin Strat, Instigare neurmată de executare. Limitele pedepsei, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       301. Viorel Siserman, Ordinul legii și al autorității legitime, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       302. Versavia Brutaru, Sorin Corlateanu, Legea mai favorabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       303. Adrian Banarescu, Dreptul de proprietate intelectuală. Infracțiuni, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       304. Maxim Dobrinoiu, Ciprian Raul Romitan, Primirea de foloase necuvenite și infracțiunea de luare de mită. Delimitări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       305. Daniel Morar, Evaziune fiscală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       306. Gheorghe Ivan, Prezentarea materialului de urmărire penală. Modificări legislative recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       307. Daniel Nițu, Unele delimitări privind infracțiunea de viol, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
       Revista Română de Jurisprudență
       1. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 872 din 12 iunie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Cătălina Genua Croitoriu, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2019
       2. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 506 din 10 aprilie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Claudia Lăutaru, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2019
       3. Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 1045 din 4 iulie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Mirela Carmen Ciurezu Gherghe, Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Achiziţii intracomunitare de autoturisme second-hand. Determinarea regimului fiscal aplicabil operaţiunilor comerciale sub aspectul obligaţiei fiscale de plată a TVA şi a impozitului pe profit corespunzător Directivei 112/2006. Operaţiuni triunghiulare, în Revista Română de Jurisprudenţă cu nr. 3/2019
       4. Attila Varga, „Forţa normativă a unor decizii ale Curţii Constituţionale a României – o nouă dimensiune a izvoarelor formale de drept”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2018
       5. Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 283/A din 14 martie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Ilenuţa Bădiceanu, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2018
       6. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 1720 din 21 noiembrie 2016, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de judecător Mircea Şelea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1 din data de 30 martie 2017
       7. Curtea de Apel Cluj, s.pen., decizia nr. 864 din 22 iunie 2016, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de judecător Delia Purice şi judecător Sorina Siserman, „Trimitere spre rejudecare. Nepronunţarea instanţei asupra tuturor infracţiunilor cu care a fost învestită şi asupra cererilor esenţiale ale inculpaţilor”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5 /2016
       8. ÎCCJ, RIL, decizia nr. 4 din 4 aprilie 2016, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2016
       9. Decizia nr. 1572 din 16 decembrie 2015, trimisă, în rezumat şi cu notă, de judecător dr. Delia Purice şi judecător dr. Sorina Siserman, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2016
       10. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 905/A din 18 iunie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2015
       11. Camelia Bogdan, „Confiscarea extinsă. Natură juridică. Retroactivitate”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2015
       12. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 63/A din 16 ianuarie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015
       13. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 63/A din 16 ianuarie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015
       14. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014, trimisă, în rezumat şi cu notă explicativă, de judecător dr. Camelia Bogdan, cercetător CEREFREA, şi cu notă completatoare de judecător dr. Săndel Lucian Macavei în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2015
       15. Bogdan Dumitru Moloman, Inspector, Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Infracţiunea de abandon de familie. disecţia prevederilor art. 378 noul C. pen., în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2014
       16. Delia Purice, Sorina Siserman, Tentativă la omor. Arestare preventivă. Inoportunitatea înlocuirii măsurii privative de libertate cu o altă măsură restrictivă, mai ușoară, în Revista Dreptul nr. 5/2014
       17. Bogdan Dumitru Moloman, Infracțiunea de abandon de familie. Disecția prevederilor art. 378 NCP, în Revista Dreptul nr. 5/2014
       18. Alexandru Rîșniță, Ioana Curt, Renunțare la aplicarea pedepsei. Posibilitatea achitării pentru lipsa de pericol social al unei infracțiuni, conform art. 19 din Legea nr. 255/2013. Incidența art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. Criteriile avute în vedere de instanță pentru aprecierea inoportunității stabilirii unei pedepse. Posibilitatea pronunțării unei soluții de renunțare la aplicarea pedepsei, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2014
       19. Delia Purice, Sorina Siserman, Plângere împotriva ordonanței procurorului de clasare a unor dosare vizând magistrați. Inexistența relei-credințe sau a gravei neglijențe în exercitarea funcției, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2014
       20. Alexandru Rîșniță, Interpretarea art. 86 alin. (2) teza a V-a din O.U.G. nr. 195/2002 (actualul art. 335 alin. (2) teza a V-a NCP) – conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. Situația persoanei care conduce un autovehicul având permisul reținut în vederea anulării. Necesitatea comunicării dispoziției de anulare a permisului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014
       21. Bogdan Dumitru Moloman, Considerații referitoare la infracțiunea privind împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu în reglementarea Noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014
       22. Rodica Cosma, Grup infracțional organizat. Art. 8 din Legea nr. 39/2003. Abrogare. Dezincriminare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
       23. Camelia Bogdan, Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la soluționarea cererii de liberare sub control judiciar, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
       24. Mircea Șelea, Hotărâre penală pronunțată de o instanță dintr-un stat membru UE. Trebuie recunoscută sau este suficient ca instanța sesizată să dispună doar executarea în România a pedepsei aplicate de instanța statului emitent?, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
       25. Alexandru Rîșniță, Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
       26. Camelia Bogdan, Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la aprecierea pericolului pentru ordinea publică. Analiza ingerinței proporționalității aduse dreptului la viață intimă, familială și privată, inerente stării privative de libertate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
       27. Alexandru Rîșniță, Deținere de droguri de risc (cannabis), fără drept, pentru consum propriu, într-o instituție medicală. Incidența circumstanței agravante prevăzute de art. 14 lit. c) din Legea nr. 143/2000. Constatarea gradului de pericol social al infracțiunii din perspectiva teoriei obiectului juridic, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
       28. Cosmin Mitrache, Limitele rejudecării după casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță. Caracterul irevocabil al declarației de recunoaștere a săvârșirii faptelor dată de inculpat în condițiile art. 320 indice 1 C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
       29. Camelia Bogdan, Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2013
       30. Andrei Cosmin Mitrache, Latura civilă. Evaziunea fiscală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2013
       31. Alexandru Rîșniță, Art. 7 și art. 8 din Legea nr. 39/2003. Art. 323 C. pen. Trei infracțiuni distincte? Probleme de interpretare odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. Dezincriminare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
       32. Delia Purice, Măsuri asigurătorii luate de procuror. Plângere inadmisibilă. Acces la justiție. Cerere de aplicare directă și prioritară a art. 6 par. 1 și art. 13 din Convenție. Decizia nr. 71/2009 a ÎCCJ. Recurs nefondat, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
       33. Sorina Siserman, Tâlhărie. Elemente constitutive. Neacceptarea schimbării încadrării juridice în infracțiunile de furt calificat și lovire, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
       34. Rodica Cosma, Procedura simplificată. Compatibilitatea recunoașterii vinovăției, în condițiile art. 320 indice 1 C. pr. pen., cu achitarea inculpatului în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. b1) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
       35. Bogdan Dumitru Moloman, Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
       36. Camelia Bogdan, Sechestru dispus în vederea confiscării speciale. Persoanele împotriva cărora poate fi dispusă măsura asigurătorie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
       37. Teodor Manea, Remus Popa, Aplicabilitatea deciziilor pronunțate de Instanța supremă în recurs în interesul legii în materia infracțiunilor contra persoanei, în contextul normelor noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
       38. Camil Tănăsescu, Aspecte teoretice privind cauzele justificative în contextul noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
       39. Măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei instituite asupra unor bunuri aflate în proprietatea codevălmașă a soților. Legalitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
       40. Omor deosebit de grav. Viol. Nelegală sesizare a instanței. Restituirea cauzei la parchet. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 332 C. pr. pen. Aprecierea probelor conform art. 63 C. pr. pen. Retractarea declarațiilor inculpatului din cursul urmăririi penale. Interpretarea acestora conform art. 69 C. pr. pen., coroborate cu concluziile probelor știintifice administrate în cauza. Detenție pe viață. Criterii avute în vedere de instanța, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
       41. Comentariu pe marginea art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a drepturilor omului vizând dreptul la doua grade de jurisdicție în materie penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
       42. Ancheta psihosocială a autorității tutelare – personaj special în distribuția cauzelor aflate pe rolul instanței de tutela. Act administrativ sau simplu mijloc de probă?, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
       43. Gianina David, Mădălina Jebelean, Contract de leasing. Pact comisoriu de ultim grad. Executare silitã neregulatã. Depășirea limitelor mandatului. Trimitere în judecatã pentru furt. Achitare pentru lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracþiunii – scopul de a însușii bunul pe nedrept, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
       44. Delia Purice, Contestație în anulare. Inexistența temeiului prevăzut de art. 386 lit. e) C. pr. pen. prin prisma Hotãrârii CEDO din 10 aprilie 2012, în cauza Popa și Tănăsescu c. României, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
       45. Delia Purice, Plângere împotriva rezoluției procurorului întemeiatã pe art. 278 indice 1 din Codul de procedurã penală. Admitere ca fondată de către instanță și trimiterea la procuror în vederea continuării cercetărilor. Acte premergătoare insuficiente pentru a se pronunþa o soluție de neîncepere a urmăririi penale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
       46. Mihaela Vasiescu, Contestație în anulare. Cazuri. Admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
       47. Mihaela Vasiescu, Rejudecarea cauzei după extrădare sau predare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
       48. Delia Purice, Omor deosebit de grav. Interpretarea probelor. Erori și incertitudini în raportul de constatare al poliției. Lipsa profilelor genetice ale inculpaților pe corpurile delicte. In dubio pro reo. Achitare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
       49. Delia Purice, Înșelăciune în convenții. Elemente constitutive. Inexistența temeiurilor de achitare. Repararea de către inculpat, a prejudiciului, în cursul judecății la prima instanță. Aplicarea art. 74 indice 1 C. pen. ca lege penală mai favorabilă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
       50. Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, sentinţa nr. 123 din 22 noiembrie 2012, trimisă, în rezumat şi cu notă aprobativă, de Judecător Delia Purice, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
       51. Nicu Jidovu, Emilia Mădulărescu, Noi consideraţii privind infracţiunea de mărturie mincinoasă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2012
       52. Teodor Manea, Natura juridică a rechizitoriului şi sfera de aplicare a articolului 300 din Codul de procedură penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2012
       53. Delia Purice, Arestare preventivă. Indicii temeinice ale comiterii unei infracţiuni. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       54. Ioan Gârbuleţ, Competenţa funcţională a curţii de apel. Dispoziţii tranzitorii prevăzute de Legea nr. 202/2010, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       55. Viorel Virgil Andreieş, Drept la apărare. Administrarea probelor testimoniale în lipsa inculpatului şi a apărătorului ales. Judecarea în fond a cauzei în lipsa inculpatului şi cu asigurarea asistenţei juridice din partea unui apărător din oficiu desemnat în aceeaşi zi. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       56. Delia Purice, Infracţiuni la legea cecului. Infracţiuni de pericol. Inadmisibilitatea soluţionării acţiunii civile alăturate celei penale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       57. Viorel Virgil Andreieş, Liberare provizorie pe cauţiune. Temeinicie. Oportunitatea admiterii unei asemenea cereri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       58. Mandat european de arestare. Imposibilitatea instanţei de a dispune, cu ocazia predării persoanei solicitate, o altă măsură preventivă neprivativă de libertate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       59. Mandat european de arestare. Predarea persoanei solicitate autorităţilor judiciare pentru executarea mandatului european de arestare în vederea cercetării acesteia cu privire la săvârşirea infracţiunii descrise în mandat. Verificarea condiţiilor de predare a persoanei solicitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       60. Viorel Virgil Andreieş, Măsura obligării de a nu părăsi þara sau localitatea luată de procuror. Prelungire. Recurs. Inadmisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       61. Delia Purice, Menţinerea măsurii arestării preventive. Temeiuri vizate de legislaţia naţională şi de jurisprudenţa CEDO. Pericol social reliefat de calitatea inculpaţilor. Termen rezonabil, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       62. Revocarea liberării condiţionate. Caracter facultativ. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       63. Vătămare corporală din culpă. Lipsa procesului verbal de sesizare din oficiu. Invocarea lipsei acestuia pentru prima dată în apel. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
       64. Utilizarea investigatorilor acoperiţi în combaterea traficului de droguri. Provocarea de către aceştia a săvârşirii infracţiunii. Importanţa examinării adecvate de către instanţele naţionale a acestui tip de apărare, din perspectiva dreptului la un proces echitabil. Refuzul nemotivat suficient al instanţelor de a administra probele cerute de reclamant. Încălcarea dreptului la apărare. Violarea art. 6 § 1 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       65. Violarea art. 10 din Convenţie prin condamnarea reclamantului pentru acuzaţia de colaborare cu Securitatea pe care acesta a formulat-o contra unei importante persoane publice, membru al CNSAS, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       66. Cristina Văleanu, Apel. Limitele efectului devolutiv. Posibilitatea părţii civile de a devolua latura penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       67. Ioan Gârbuleţ, Arestare preventivă. Neaudierea inculpatului de către procuror înainte de formularea propunerii. Nulitate absolută, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       68. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie Şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       69. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       70. Înşelăciune în convenţii. Latura obiectivă – inducerea în eroare. Latura subiectivă – intenţia directă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       71. Noţiunile de „alcool pur în aerul expirat” şi „alcool pur în sânge”. Lipsă de identitate. Amânarea executării pedepsei. Condiţii. Competenţă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       72. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată adresată direct instanţei. Decizie în interesul legii. Modificare legislativă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       73. Ioan Gârbuleţ, Tentativă la omor calificat. Aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       74. Trafic de droguri. Introducerea în ţară de droguri. Concurs de infracţiuni, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
       75. Menţinerea reclamantului în arest preventiv un an şi două luni. Lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol pentru ordinea publică şi ar pune în pericol desfăşurarea procesului penal. Lipsa motivelor pertinente şi suficiente în sprijinul acestor teze susţinute de instanţele interne. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie. Protecţia stării de sănătate a reclamantului de către autorităţile naţionale. Respectarea obligaţiilor substanţiale create de art. 3 din Convenţie în sarcina statului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
       76. Calculul termenelor procedurale. Termene pe ore, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
       77. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Plângere adresată unei alte instanţe decât cea competentă după materie sau după calitatea persoanei. Trimiterea plângerii la instanţa competentă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
       78. Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Transferarea persoanelor condamnate. Revizuirea hotărârilor penale străine, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
       79. Trafic de persoane. Elemente constitutive. Autoritate de lucru judecat, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
       80. Ancheta desfăşurată de autorităţi pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de represiunea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara din decembrie 1989. Durata excesivă a acesteia. Aplicabilitatea art. 2 chiar şi pentru reclamanţii răniţi. Menţinerea calităţii de victimă a reclamanţilor chiar şi după acordarea de despăgubiri în dreptul intern. Obligaţia autorităţilor de a acţiona prompt, având în vedere şi importanţa cauzei pentru societatea românească. Violarea articolului 2 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       81. Luarea măsurii arestării preventive fără indicarea concretă a temeiurilor de fapt. Încălcarea art. 5 § 1 lit. c) din Convenţie. Prelungirea şi ulterior menţinerea arestării preventive cu motivări formale, globale, fără indicarea concretă a temeiurilor pentru fiecare reclamant în parte. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       82. Costică Diţă, Determinarea şi calificarea căii de atac ordinare în procesul penal. Limitele sesizării instanţei de recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       83. Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluţionare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiţii. Excepţia de neconstituţionalitate. Condiþii de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       84. Lucian Traian Poenaru, Infracţiuni prevãzute în Legea nr. 8/1996. Oferirea în scop comercial de mărfuri-pirat. Reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Reproducerea şi comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe. Elemente constitutive. Modalitatea de executare a pedepsei. Angajarea răspunderii părţii responsabile civilmente, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       85. Liberarea provizorie. Condiţiile liberării. Restituirea cauţiunii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       86. Costică Diţă, Preluarea urmăririi penale. Actele de procedură penală pe care aceasta le implică, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       87. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
       88. Costică Diţă, Acţiune civilă în procesul penal. Despăgubiri civile. Acoperirea prejudiciului reclamat de partea civilă. Intervenţia instanţei de recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       89. Beţia voluntară completă. Circumstanţă atenuantă. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       90. Contestaţia în anulare. Cazuri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       91. Contestaţia la executare. Îndreptarea erorilor materiale. Înlăturarea unor omisiuni vădite, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       92. Infracţiunea de evaziune fiscală. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       93. Întreruperea executării pedepsei. Cazuri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       94. Întreruperea executării pedepsei. Instanţa competentă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       95. Liberare provizorie pe cauţiune. Condiţii de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       96. Costică Diţă, Tulburare de posesie. Cale de atac. Recurs. Legea nr. 247/2005, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       97. Viol. Infracţiune continuată. Lipsire de libertate în mod ilegal. Concurs de infracţiuni. Eroare de fapt, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
       98. Violarea art. 3 din Convenție prin neluarea de către autorități a măsurilor necesare protecției integrității fizice a reclamantului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       99. Revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive în temeiul art. 322 pct. 4 C. pr. civ. Deosebirea de cauzele Brumărescu și Androne. Revizuire promovată de o parte din procedura inițială. Infracțiune săvârșită de expert. Eroare identificabilă în cursul procedurii inițiale. Neexercitarea căilor ordinare de atac, susceptibile să ducă la înlăturarea unei astfel de erori. Violarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a încălcării principiului securității raporturilor juridice prin admiterea cererii de revizuire împotriva unei hotărâri judecătorești definitive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       100. Lipsa de independență și de imparțialitate obiectivă a asistenților judiciari. Rolul și funcția acestora conform legislației în vigoare la momentul faptelor. Încălcarea dreptului la un tribunal independent și imparțial garantat de art. 6 § 1 din Convenție. Nepronunțarea instanței de recurs asupra unei chestiuni incidentale invocate de recurent privind aplicarea în speță a unei decizii a Curții Constituționale cu efecte erga omnes. Caracterul pertinent și incident al acestei chestiuni. Obligația instanțelor de motivare a hotărârilor judecătorești. Încălcarea echității procedurii garantată de articolele 6 și 1 din Convenție, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       101. Complicitate la infracțiunea de uz de fals prevăzută de art. 26 raportat la art. 291 teza I C.pen. Caracterizare. Elemente constitutive. Consecințe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       102. Excepția de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluționare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiții. Excepția de neconstituționalitate. Condiții de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       103. Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       104. Infracțiunea prevăzută de art. 184 alin. (2) și (4) C. pen. Caz fortuit. Daune morale. Criterii de evaluare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       105. Liberarea provizorie. Condițiile liberării. Restituirea cauțiunii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       106. Minor. Individualizarea pedepselor. Nedenunțarea unor infracțiuni. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       107. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Inadmisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       108. Livia Stanciu, Plângere penală adresată direct instanței. Plângere care nu întrunește cerințele prevăzute în art. 222 alin. (2) C. pr. pen. Soluții, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       109. Procedura prevăzută de art. 2781 C. pr. pen. Natura juridică. Acte premergătoare efectuate de organele de poliție, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       110. Costică Diță, Recurs greșit calificat și judecat ca apel. Admisibilitatea recursului împotriva deciziei penale pronunțată în acest caz, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       111. Simona Daniela Encean, Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiții, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
       112. Violarea art. 3 din Convenţie ca urmare a condiţiilor de detenţie. Spaţiu de detenţie foarte mic, condiţii de igienă necorespunzătoare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       113. Tratamente contrare art. 3 din Convenţie. Utilizarea excesivă a forţei în momentul conducerii reclamanţilor la sediul poliţiei. Încălcarea laturii procedurale a art. 3 prin lipsa unei anchete efective. Încălcarea art. 8 din Convenţie. Ingerinţă care nu era „prevăzută de lege”. Imprevizibilitatea normelor interne care, în momentul faptelor, reglementau procedura percheziţiei domiciliare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       114. Sebastian Răduleţu, Răzvan Proca, Respectul vieţii private. Dreptul la un mediu sănătos, componentă a dreptului la respectarea vieţii private. Obligaţiile pozitive ale statului create de art. 8 din Convenţie. Autorizarea desfăşurării unei activităţi economice riscante. Lipsa măsurilor concrete de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. Aplicarea principiului precauţiunii. Încălcarea obligaţiei de informare şi de consultare a publicului. Inexistenţa legăturii de cauzalitate între fapta de poluare şi starea de sănătate a reclamantului. Legătura cauzală directă şi teoria probabilităţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       115. Admiterea unui apel inexistent. Îndreptarea erorilor materiale. Inaplicabilitatea procedurii. Omisiunea instanţei de a se pronunţa prin decizie asupra unuia dintre apelurile declarate în cauză, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       116. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       117. Decizie pronunţată în apel. Motivare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       118. Omor calificat. Circumstanţe atenuante greşit reţinute raportat la pericolul social sporit al faptei şi al infractorului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       119. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului. Neefectuarea de acte de cercetare penală. Imposibilitatea verificării legalităţii ordonanţei atacate. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       120. Solicitare de arestare preventivă a inculpatului fără a se proceda la audiere în această calitate. Drept la apărare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       121. Costică Diţă, Soluţionarea acţiunii civile în procesul penal. Limitele în care partea vătămată poate face recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
       122. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Restrângerea nejustificată a dreptului la apărare prin respingerea cererilor de probatorii în apărare. Încălcarea art. 6 § 1 şi § 3 lit. d) din Convenţie. Limitarea disproporţionată a libertăţii de exprimare. Încălcarea art. 10 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       123. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Prezumţia de nevinovăţie. Încălcarea art. 6 § 2 din Convenţie. Hotărâre judecătorească ce reflectă opinia că inculpatul este vinovat, în ciuda constatării împlinirii termenului de prescripţie. Durata excesivă a procesului penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       124. Cerere de schimbare a încadrării juridice formulată prin concluzii scrise depuse după închiderea dezbaterilor. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       125. Delapidare. Gestiune frauduloasă. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       126. Omorul comis cu premeditare. Caracterizare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       127. Probe sau indicii temeinice. Expertiza ADN, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       128. Publicitatea şedinţei de judecată. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       129. Urmărire penală. Schimbarea încadrării juridice. Drept la apărare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
       130. Dreptul la viaţă. Ancheta cu privire la un accident rutier. Violarea articolului 2 sub aspectul laturii procedurale prin nerealizarea unei anchete efective, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
       131. Dreptul la viaţă. Violarea art. 2 din Convenţie sub aspectul laturii materiale prin neacordarea îngrijirilor medicale necesare unei persoane deţinute. Violarea art. 2 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale prin nerealizarea unei anchete efective. Dreptul de a nu fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Violarea art. 3 din Convenţie ca urmare a condiţiilor de detenţie. Dreptul la respectul vieţii private. Violarea art. 8 prin neacordarea de către autorităţile penitenciare a celor necesare unui deţinut lipsit de mijloace materiale pentru a coresponda cu Curtea. Dreptul de recurs individual. Violarea art. 34 din Convenţie prin ingerinţele autorităţilor penitenciare în dreptul de a sesiza Curtea al unui deţinut aflat într-o stare specială de vulnerabilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
       132. Dreptul la un proces echitabil. Rolul unificator al instanţei supreme. Incertitudine jurisprudenţială determinată de incoerenţa practicii acestei instanţe. Neîndeplinirea condiţiilor unui reviriment al jurisprudenţei. Încãlcarea art. 6 § 1 din Convenţie prin nesocotirea principiului securităţii juridice, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
       133. Dreptul la protecţia vieţii private. Încălcarea art. 8 din Convenţie prin permisiunea acordată ziariştilor de înregistra imagini cu reclamantul, fără acordul acestuia, în timp ce era reţinut în cadrul secţiei de poliţie. Tratamente inumane. Încălcarea art. 3 din Convenţie sub aspectul laturii materiale prin exercitarea de violenţe contra reclamantului deja imobilizat. Încãlcarea art. 3 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale în lipsa unei anchete efective, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
       134. Prezumţia de nevinovăţie în procedura contravenţională judiciară. Aplicarea art. 6 în dimensiunea sa penală. Instituirea unor prezumţii de fapt sau de drept. Drepturile apărării. Audierea martorilor. Aprecierea probelor (cauza Anghel c. România, traducere şi comentariu de Dragoş Bogdan, Bianca Þăndărescu, Mihai Selegean), în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       135. Recurs introdus cu nerespectarea termenului de regresiune. Calculul termenului Considerarea doar a motivelor de casare întemeiate pe art. 385/9 alin. (3) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       136. Omor deosebit de grav. Solicitarea arestării preventive a inculpatului de către procuror. Eroare materială în cuprinsul ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului. Probatoriu, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       137. Viol. Existenţa laturii obiective şi subiective a infracţiunii. Reţinerea agravantei prevăzută de art. 197 alin. (3) C. pen. Pronunţarea din oficiu asupra reparării daunelor morale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       138. Condamnarea inculpatului direct în recursul exercitat de procuror, după două hotărâri succesive de achitare. Admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond. Eroarea gravă a instanţelor de fond în stabilirea faptelor şi administrarea probatoriului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       139. Arestare preventivă. Cerere de revocare a măsurii arestării preventive. Existenţa pericolului social concret pentru ordinea publică, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       140. Menţinerea stării de arest preventiv. Temeiuri. Pericolul pentru ordinea publică şi pericolul social, ca trăsături ale infracţiunii. Distincţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       141. Prezumţia de nevinovăţie. Lipsa unor probe certe de vinovăţie. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       142. Arestare preventivă. Existenţa unor motive temeinice conform art. 5 din CEDO şi art. 23 din Constituţia României, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
       Revista Curierul Judiciar
              1. Mihail Udroiu, Sinteza modificărilor operate prin Legea nr. 201/2023 în materia metodelor speciale de supraveghere şi cercetare, în Revista Curierul Judiciar nr. 6/2023
              2. Raluca-Ioana Mocanu, Rolul simbolic al actualei definiţii a sclaviei din dreptul penal român. Pledoarie pentru o (re)definire adecvată necesităţii de a răspunde formelor de sclavie modernă, în Revista Curierul Judiciar nr. 6/2023
              3. Cezarina Moraru, Marcela Radu, Consideraţii privind principiul loialităţii administrării probelor în procesul penal. De la teorie la practică, în Revista Curierul Judiciar nr. 6/2023
              4. Mihail Udroiu, Particularităţi ale incriminării consumului de alcool sau de alte substanţe psihoactive ulterior producerii unui accident
               de circulaţie în art. 336 ind. 1 C.pen., în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2023
              5. Giulia Șologon, Probleme controversate în materia procedeului probatoriu al constatării în lumina actualelor exigenţe constituţionale, în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2023
              6. Bogdan-Mihai Dumitru, Particularităţi privind infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută şi pedepsită de art. 337 C.pen. în lumina Deciziei ICCJ nr. 11/2022, în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2023
              7. Mihail Udroiu, Repere necesare pentru continuarea procesului penal consecutiv intervenției prescripției răspunderii penale ca urmare a redescoperirii instituției în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 358/2022, în Revista Curierul Judiciar nr. 4/2023
              8. Raluca-Ioana Mocanu, Traficul transnațional de droguri. Contrabanda calificată. Suprapuneri normative, în Revista Curierul Judiciar nr. 4/2023
              9. Bogdan-Mihai Dumitru, Standarde probatorii relevante în dreptul penal. Studiu de caz, în Revista Curierul Judiciar nr. 1/2023
              10. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri şi nemurirea forţată, în Revista Curierul Judiciar nr. 12/2022
              11. Cristian Bălan, Giulia Şologon, Cameră preliminară. Contestaţie. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativă, ÎCCJ, Secţia penală, Completul de 2 judecători de cameră preliminară, Încheierea nr. 12/11.01.2022, în Revista Curierul Judiciar nr. 12/2022
              12. Alina Teacă, Dreptul la un proces penal echitabil şi proba ştiinţifică, în contextul inovaţiei tehnologice, în Revista Curierul Judiciar nr. 10/2022
              13. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri şi libertatea de a te sinucide, în Revista Curierul Judiciar nr. 10/2022
              14. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri, eutanasia şi dreptul la viaţă, în Curierul Judiciar nr. 8/2022
              15. Mihai Popa, Emergenţa principiului liceităţii probatorii în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 8/2022
              16. Ioana-Nely Militaru, Interacțiunea, dialogul și conflictul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. Supremația dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              17. Alexandra-Carmen Lăncrănjan, Efectele deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra dreptului penal al statelor membre și jurisprudenței naționale în materie penală, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              18. Ramona-Mihaela Coman, Noi dimensiuni ale unui proces penal echitabil în viziunea CJUE, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              19. Marieta Safta, Evoluții ale controlului judecătoresc la confluența justiției constituționale cu sistemul tradițional de justiție, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              20. Radu Carp, Supremația dreptului UE și relația acestui principiu cu jurisprudența instanțelor naționale de control constituțional, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              21. Oana Șaramet, Supremația dreptului Uniunii Europene sau a Constituției?, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              22. Gyula Fábián, Principiul primordialității dreptului Uniunii Europene și ideea identității constituționale promovat de Curtea Constituțională a României, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              23. Gabriel-Liviu Ispas, Valorile fundamentale – temei al supremației dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
              24. Aura-Marcela Preda, Protecția victimelor criminalității în România, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              25. Iulian Ipate, Inacuratețea amintirilor victimelor și conceptul de amintiri false, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              26. Oana Mateescu, Aplicarea profilingului psihologic criminalistic în investigarea infracțiunilor cu violenįă. Analiza dovezilor comportamentale, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              27. Gabriela-Ligia Groza, Comportamentul antisocial și delicvența juvenilă, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              28. Cristian Bălan, Giulia Șologon, Analiza procesului de individualizarea judiciară a pedepselor, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              29. Cristinel Ghigheci, Libertatea – valoare socială ocrotită de dreptul penal, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              30. Mihai-Adrian Dinu, Factori care favorizează criminalitatea informatică, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              31. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Necesitatea unei abordări interdisciplinare în materia cauzalității infracțiunilor internaționale stricto sensu, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              32. Teodor Manea, Despre „crimă” și „criminal”, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
              33. Bogdan-Mihai Dumitru, Înlocuire arest preventiv cu control judiciar. Instituire obligaţie de urmare a unui tratament medical în scopul dezintoxicării. Contestaţie admisă. Limitare a posibilităţii judecătorului de drepturi şi libertăţi de a dispune această obligaţie, Trib. Constanţa, Secţia penală, Încheierea nr. 686/22.10.2020, în Curierul Judiciar nr. 5/2022
              34. Bianca Ivanescu, Consumul de droguri – neincriminat, deci legal?, în Curierul Judiciar nr. 3/2022
              35. Vasile Coman, Utilizarea Inteligenţei Artificiale în investigarea şi prevenirea spălării banilor, în Curierul Judiciar nr. 2/2022
              36. Constantin Sima, Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 1/2022
              37. Bogdan-Mihai Dumitru, Solicitarea confirmării unei noi soluţii de renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză. Nesolicitarea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară. Efecte asupra noii ordonanţe de renunţare la urmărirea penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2022
              38. Bianca-Mădălina Eva, Controlul a posteriori al datelor rezultate din supravegherea tehnică – garanţie a unui proces echitabil, în Curierul Judiciar nr. 12/2021
              39. Alexandru Roman, Aspecte juridice şi tactice privind interceptarea comunicaţiilor electronice
              40. de către organele de cercetare penală – accesul la un sistem informatic, în Curierul Judiciar nr. 11/2021
              41. Sandra Grădinaru, Expertiza asupra datelor rezultate din supravegherea tehnică, în Curierul Judiciar nr. 10/2021
              42. Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu, Considerații referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnica. Concursul altor instituții ale statului, în Curierul Judiciar nr. 8/2021
              43. Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu, Luarea de mită. Atribuţiile de serviciu cu privire la care se poate săvârşi infracţiunea, în Curierul Judiciar nr. 6/2021
              44. Andrei-Claudiu Rus, Manuela-Maria Nechita (Pușcă), Valorificarea art. 21 alin. (1) teza I C.pen. – „Exercitarea unui drept” – în contextul cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 5/2021
              45. Mihaela Vasiescu, Extrădarea pasivă. Arestarea provizorie în caz de urgență, în Curierul Judiciar nr. 3/2021
              46. Horia-Şerban Tiugan, Hintermann & Frontmann. Controlul asupra faptei şi teoria Organisationsherrschaft în contextul infracţiunii de corupere a alegătorilor, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
              47. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Un studiu al infracţiunilor electorale ca infracţiuni politice antisistemice, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
              48. Andrei-Viorel Iugan Despre necesitatea unei proceduri speciale în cazul fraudei electorale, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
              49. Ana-Maria Boldiș, Mijloace de investigare a infracţiunilor electorale, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
              50. Liviu Herghelegiu, Urmărirea penală efectuată cu inculpatul în stare de libertate. Solicitarea de arestare cu prilejul întocmirii rechizitorului. Arestarea inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară. Continuarea judecăţii. Nelegalitate, în Curierul Judiciar nr. 1/2021
              51. Bogdan-Mihai Dumitru, Necesitatea citării părţilor şi stabilirea unui termen în cadrul procedurii de cameră preliminară prevăzute de art. 346 alin. (1) C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 12/2020
              52. Liviu Herghelegiu, 1. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (art. 466 C.proc.pen.). Săvârşirea unei noi infracţiuni! Recidivă sau concurs de infracţiuni? 2. Măsurile preventive. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale. Art. 202 alin. (2) C.proc.pen. Discuţii, în Curierul Judiciar nr. 10/2020
              53. Bogdan-Mihai Dumitru, Posibilitatea acordării de daune materiale şi morale titularului mărcii, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în Curierul Judiciar nr. 9/2020
              54. Dragoş Pârgaru Dreptul la moarte în România. Analiză critică a uciderii la cererea victimei, în Curierul Judiciar nr. 8/2020
              55. Dorel Herinean, Falsificarea rezultatelor analizelor medicale şi implicaţiile sale penale, în Curierul Judiciar nr. 8/2020
              56. Teodor Manea, Controverse şi dezlegări privind infracţiunea de hărţuire sexuală, în Curierul Judiciar nr. 7/2020
              57. Teodor Manea, Controverse şi dezlegări privind infracţiunea de folosire a prostituţiei infantile, în Curierul Judiciar nr. 5/2020
              58. Horia-Şerban Tiugan, Vagabondajul şi cerşetoria. Între politica penală a mizeriei şi mizeria politicii penale, în Curierul Judiciar nr. 5/2020
              59. Radu-Vlad Pojan, Efectul recursului compensatoriu asupra acordării despăgubirilor bănești solicitate pentru condiții de detenție din penitenciar, neconforme art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Curierul Judiciar nr. 4/2020
              60. Daniel Nițu, Notă la sentința nr. 22/23.01.2019 pronunțată de Tribunalul Cluj, secția penală. Schimbare de încadrare juridică. In dubio pro reo. Infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. Procedura recunoașterii de vinovăție, publicată în Curierul Judiciar nr. 3/2020
              61. Cristina-Georgiana Iordache (Rizoiu), Corll-Catalina Geană, Consecințele nulității absolute determinate de necompetența organelor de urmărire penala constatată în faza judecății după schimbarea încadrării juridice, publicată în Curierul Judiciar nr. 2/2020
              62. Constantin Sima, Forma în care se declară apelul, în Curierul Judiciar nr. 1/2020
              63. Liviu Herghelegiu, Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Inconsecvenţe legislative și propunere de revizuire, în Curierul Judiciar nr. 1/2020
              64. Liviu Herghelegiu, Este infracţiune conducerea unui tractor agricol (de brazdă) pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice?, în Curierul Judiciar nr. 12/2019
              65. Adrian-Cristian Moise, Unele comentarii referitoare la investigarea fenomenului cyber-bullyingului, în Curierul Judiciar nr. 10/2019
              66. Constantin Neacșu, Declararea beneficiarului real al unei entități off-shore – o reglementare incompletă, în Curierul Judiciar nr. 9/2019
              67. Dragoș-Lucian Ivan, Analiză pornind de la criteriul necesității și cel al eficienței asupra augmentării limitelor de pedeapsă. Studiu de caz: propunere de modificare a art. 387 C.pen., în Curierul Judiciar nr. 7/2019
              68. Paul Ghiban, Asistarea la efectuarea actelor de urmărire penală de către avocatul suspectului sau al inculpatului. Neajunsuri teoretice materializate în practică, în Curierul Judiciar nr. 6/2019
              69. Andrei Zarafiu, Prorogarea legală în cazul termenelor procedurale pe ore. Notă critică la unele soluţii jurisprudenţiale şi doctrinare, în Curierul Judiciar nr. 5/2019
              70. Radu-Vlad Pojan, Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu, în Curierul Judiciar nr. 4/2019
              71. Georgiana-Maria Fecu, Abuzul în serviciu – Infracțiune de serviciu. Infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, în Curierul Judiciar nr. 3/2019
              72. Eliza Ene-Corbeanu, Gheorghe Cornescu, Necesitatea introducerii procedurii renunţării la urmărire penală printre soluţiile prevăzute în art. 482 C.proc.pen. referitor la conţinutul acordului de recunoaștere, semnat de avocat, în Curierul Judiciar nr. 2/2019
              73. Alexandra-Mihaela Șinc, Corneliu Iftim, Câteva considerații privind deciziile Curții Constituționale în materia prescripției răspunderii penale, semnat de procuror, în Curierul Judiciar nr. 1/2019
              74. Adrian-Cătălin Țigănoaia, Omisiunea sesizării. Opinie privind necesitatea clarificării normei de incriminare, în Curierul Judiciar nr. 11/2018
              75. Mihai-Costin Toader, Considerații cu privire la o situație particulară de excludere a probelor, în Curierul Judiciar nr. 11/2018
              76. Teodor Manea, Aspecte privind existența sau nu a unei condiții implicite de aplicare a dispozițiilor art. 374 C.proc.pen. în sensul necesității unei declarații exprese a inculpatului că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, în Curierul Judiciar nr. 10/2018
              77. Ștefania-Diana Ioniță-Burda, Aspecte privind distrugerea fondului forestier național şi vegetaţiei forestiere din afara acestuia, în Curierul Judiciar nr. 9/2018
              78. Cătălin-Daniel Pop, Vătămarea fătului – propunere de lege ferenda, în Curierul Judiciar nr. 8/2018
              79. Ioana-Miruna Coderie, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor: particularităţi din practica judiciară, în Curierul Judiciar nr. 7/2018
              80. Alexandra Șinc, Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Reglementarea abaterilor disciplinare. Câteva nedumeriri privind propunerile de modificare, în Curierul Judiciar nr. 6/2018
              81. Georgiana Tudor, Comentariul Deciziei penale nr. 274/22.05.2015 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, în Curierul Judiciar nr. 4/2018
              82. Liliana-Dorina Răducu, Impactul măsurii compensatorii prevăzută la art. 55 indice 1, introdusă prin Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013, asupra diferitelor instituții de drept, în Curierul Judiciar nr. 3/2018
              83. Andrei Zarafiu, Radu Slăvoiu, Comentariul Deciziei nr. 401/17.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2018
              84. Adrian Radu, Furtul de energie electrică, în Curierul Judiciar nr. 2/2018
              85. Constantin Sima, Precizări privind condițiile arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 1/2018
              86. Gavril Paraschiv, Deficiențe privind actualul conținut juridic al infracțiunii de abuz în serviciu, în Curierul Judiciar nr. 1/2018
              87. Dragoș-Cristian Șărban, Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune, în Curierul Judiciar nr. 12/2017
              88. Mădălin Hurducaciu, Ineficiența tratamentului sancționator al pluralității intermediare, semnat de auditor de justiție, în Curierul Judiciar nr. 12/2017
              89. Andreea Ciocănaru, Spălarea de bani și prezumția de nevinovăție, în Curierul Judiciar nr. 11/2017
              90. Constantin-Dumitru Călina, Importanţa evaluării medicale psihiatrice în privarea de libertate a alienatului mintal, în Curierul Judiciar nr. 10/2017
              91.  Valentin Trif, Adrian Petre, Cercetarea locului faptei în cazul constatării infracţiunilor de corupţie, în Curierul Judiciar nr. 8/2017
              92. Daniel Grădinaru, Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică după Decizia nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României, în Curierul Judiciar nr. 6/2017
              93. Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader, Considerații și corelații în legătură cu infracțiunea de cesiune fictivă a unei societăți, în Curierul Judiciar nr. 6/2017
              94. Teodor Manea, Utilizarea tehnicilor moderne de audiere în procesul penal: Interviul Cognitiv, în Curierul Judiciar nr. 5/2017
              95. Valentin Trif și Adrian Petre, Activităţile preliminare realizate de către echipa de cercetare în cazul constatării infracţiunilor de corupţie, în Curierul Judiciar nr. 4/2017
              96. Adrian-Cristian Moise, Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice, în Curierul Judiciar nr. 3/2017
              97. Teodor Manea, Comentariul Deciziei penale nr. 370/02.03.2016 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind conducerea unui autovehicul neînmatriculat, valoarea mijloacelor de probă și aprecierea probelor, în Curierul Judiciar nr. 2/2017
              98. Alexandra-Mihaela Șinc, Andra-Roxana Trandafir, Insuportabila ușurătate a legăturii dintre insolvență și dreptul penal, în Curierul Judiciar nr. 1/2017
              99. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2016
              100. Iulia-Elena Nistor, Unele aspecte privind soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2016
              101. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Renunţarea la urmărire penală. Internarea nevoluntară, în Curierul Judiciar nr. 10/2016
              102. Adrian-Cristian Moise, Infractorii și victimele în cyberspaţiu, în Curierul Judiciar nr. 9/2016
              103. Mihai Birtoc, Infracţiunile legate de activitatea bancară conform art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în Curierul Judiciar nr. 6/2016
              104. Adrian Cristian Moise, Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu, în Curierul Judiciar nr. 5/2016
              105. Flaviu Ciopec, Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?, în Curierul Judiciar nr. 4/2016
              106. Cristina Rotaru, Comentariul Deciziei penale nr. 55/A/11.12.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, privind însușirea bunului ajuns din eroare la făptuitor, refuzul restituirii unei sume de bani ajunsă din eroare în contul bancar, în Curierul Judiciar nr. 3/2016
              107. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au constituit obiectul unei infracțiuni, în Curierul Judiciar nr. 3/2016
              108. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Procedura examinării fizice, în Curierul Judiciar nr. 2/2016
              109. Mirel Dumitru, Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenței organului de cercetare al poliției judiciare și ale procurorului în accepțiunea noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2016
              110. Teodor Manea, Comentariul Deciziei nr. 41/C/20.01.2015 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind denunțul formulat înainte de judecarea unei căi de atac, aplicabilitatea art. 19 din Legea nr. 682/2002, principiul legalității pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 1/2016
              111. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2015
              112. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 11/2015
              113. Adrian-Cristian Moise, Terorismul cibernetic, în Curierul Judiciar nr. 10/2015
              114. Daniel Nițu, Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 9/2015
              115. Gabriela Răducan, Cătălin-George Iosif-Ungureanu, Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil și dreptul procesual penal, în Curierul Judiciar nr. 9/2015
              116. Cristina Rotaru, Excesul neimputabil și circumstanţa atenuantă a provocării, în Curierul Judiciar nr. 8/2015
              117. Lavinia Lefterache, Confiscarea extinsă, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
              118. Valerian Cioclei, Aspecte privind infracţiunea de bancrută frauduloasă, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
              119. Andra Trandafir, Insolvenţa persoanei juridice urmărite penal, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
              120. Cristian-Valentin Ștefan, Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator, în Curierul Judiciar nr. 6/2015
              121. Georgiana Sitiavu, Cătălin Jigău, Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 6/2015
              122. Teodor Manea, Simona Anghel, Comentariul Deciziei nr. 1415/17.11.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, privind redeschiderea procesului penal, lipsa cercetării judecătoreşti şi aplicarea directă a Convenţiei europene a drepturilor omului, în Curierul Judiciar nr. 5/2015
              123. Blaj Sonia Bianca, Anastasiu Crişu, Respectarea principiilor privind procesul penal şi a drepturilor omului în procedura extrădării, în Curierul Judiciar nr. 4/2015
              124. Bogdan Constantin Andrei, Unele observaţii referitoare la criteriul condiţiilor de tragere la răspundere penală din perspectiva succesiunii Codurilor penale, în Curierul Judiciar nr. 3/2015
              125. Alexandru Țuculeanu, Constantin Sima, Temeiurile reținerii şi ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2015
              126. Răzvan-Horațiu Radu, Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenței CEDO, în Curierul Judiciar nr. 2/2015
              127. Sandra Grădinaru, Cazurile și condiţiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, în Curierul Judiciar nr. 1/2015
              128. Răzvan-Horațiu Radu, Mandatul de aducere din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Curierul Judiciar nr. 1/2015
              129. Gheorghe Piperea, Penalul ţine în loc insolvenţa, în Curierul Judiciar nr. 12/2014
              130. Georgina Bodoroncea, Un punct de vedere privind conflictul de interese în sectorul privat, în Curierul Judiciar nr. 11/2014
              131. Andra Roxana Trandafir, Comentariul Deciziei nr. 79 din 26 octombrie 2012 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală, privind răspunderea penală a persoanei juridice, documente sau declarații false, spălare de bani, asociație composesorală, în Curierul Judiciar nr. 10/2014
              132. Cristian-Valentin Ștefan, Observații asupra unora dintre noile dispoziții legale prevăzute în materia individualizării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 9/2014
              133. Aurel Ciobanu, Câteva considerații relative la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare, în Curierul Judiciar nr. 8/2014
              134. Andrei Zarafiu, Atribuțiile judecătorului de cameră preliminară și procedura în camera preliminară, în Curierul Judiciar nr. 5/2014
              135. Cristian Ionescu, Noi reglementări aduse răspunderii penale a Președintelui României în Codul penal. Propuneri de lege ferenda, în Curierul Judiciar nr. 4/2014
              136. Valentina Preda, Veronica Dobozi, Caracterul neconstituțional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 4/2014
              137. Daniel Nițu, Anularea renuntarii și amânării aplicării pedepsei. Incongruențe în aplicarea practică, în Curierul Judiciar nr. 3/2014
              138. Radu Chiriță, Hotărârea Cipleu c. României din 14 ianuarie 2014, în Curierul Judiciar nr. 2/2014
              139. Cristina Rotaru, Definiția infracțiunii în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 2/2014
              140. Radu Chiriță, Hotărârea Prăjină c. România (din 7 ianuarie 2014), în Curierul Judiciar nr. 1/2014
              141. Andra-Roxana Ilie, Comentariul Deciziei din 28 martie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2014
              142. Cristian Valentin Ștefan, Considerații referitoare la acțiunea penală: definiție, factori, trăsături, momente în desfășurarea ei, în Curierul Judiciar nr. 12/2013
              143. Marius Andreescu, Comentariul Încheierii din 28 martie 2013 a Curții de Apel Pitești, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Curierul Judiciar nr. 11/2013
              144. Andra-Roxana Ilie. Comentariul Sentinței nr. 872 din 23 mai 2011 a Judecătoria Bacău, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 9/2013
              145. Florin Caloianu, Principiile specifice și regulile de exercitare a profesiilor juridice liberale, în Curierul Judiciar nr. 8/2013
              146. Cristina Rotaru, Comentariul unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Curierul Judiciar nr. 8/2013
              147. Valerian Cioclei, Principalele modificări privind infracțiunile contra patrimoniului pe care le aduce Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 7/2013
              148. Cristian-Valentin Ștefan, Cazurile lipsei de temei a acțiunii penale, în Curierul Judiciar nr. 5/2013
              149. Teodor Manea, Violarea confidențialității votului în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 4/2013
              150. Georgiana Tudor, Consecinţele incriminării contrabandei, în contextul integrării României în Uniunea Europeană şi stingerea datoriei vamale prin confiscarea mărfurilor care fac obiectul infracţiunii, în Curierul Judiciar nr. 4/2013
              151. Daniel-Catalin Velicu, Comentariu la Decizia nr. 3777 din 19 noiembrie 2012 a Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Curierul Judiciar nr. 3/2013
              152. Andrei Zarafiu, Tipologia actelor juridice în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2013
              153. Andra-Roxana Ilie, Comentariul unei decizii a Tribunalului Buzău, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2013
              154. Aurelia Cotutiu, Hotărârea prealabilă, un instrument deosebit de eficient pentru edificarea actului de justiție în mod unitar și predictibil în dinamica dreptului contemporan, în Curierul Judiciar nr. 2/2013
              155. Cristian-Valentin Ștefan, Comentariul unei decizii a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2013
              156. Cristina Rotaru, Problematica violenței în familie, în Curierul Judiciar nr. 1/2013
              157. Cristina Rotaru, Previzibilitatea legii penale în ceea ce privește elementele componente ale laturii subiective în cazul unor infracțiuni, prin raportare la art. 7 din Convenția europeană a drepturilor omului, dar și cu o scurtă incursiune privind includerea acestui principiu în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2012
              158. Teodor Manea, Infracțiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale în legislația actuală, în Curierul Judiciar nr. 12/2012
              159. Valerian Cioclei, Principalele modificări față de reglementarea actuală aduse de Noul Cod penal în materia infracțiunilor contra persoanei, în Curierul Judiciar nr. 11/2012
              160. Andra Roxana Ilie, Judecătoria Sectorului 4 București, Secția penală. Sentința nr. 3249/2011. Răspunderea penală a persoanei juridice. Spital public. vătămare corporală gravă din culpă. Condamnare. Amenda penală. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente. Răspunderea societății de asigurare pentru daunele morale la care a fost condamnat spitalul. Societate comercială cu răspundere limitată. Vătămare corporală gravă din culpă. Neglijență în serviciu. Scoatere de sub urmărire penală, în Curierul Judiciar nr. 10/2012
              161. Victor Constantinescu, Aplicarea principiului non bis in idem în practica judiciară națională și europeană, în Curierul Judiciar nr. 10/2012
              162. Andra Roxana Ilie, Tribunalul București, Secția I penală. Sentința nr. 445/2011. Societate comercială aflată în insolvență. Sprijinire a unui grup infracțional organizat. Trafic ilicit de droguri de mare risc. Trafic ilicit internațional de droguri de mare risc. Condamnare. Amenda penală. Afișarea hotărârii de condamnare. Dreptul la tăcere a persoanei juridice. Reprezentarea persoanei juridice aflate în insolvență, în Curierul Judiciar nr. 8/2012
              163. Daniel-Catalin Velicu, Egalitatea armelor în duelul judiciar penal, în Curierul Judiciar nr. 8/2012
              164. Adrian-Cătălin Țigănoaia, Considerații privind modificările aduse Legii nr. 297/2004 privind piața de capital prin O.U.G. nr. 32/2012, în Curierul Judiciar nr. 7/2012
              165.  Andra Roxana Ilie, Trib. Buzău, Secția penală, Sentința nr. 123/2009, definitivă prin Decizia ÎCCJ, Secția penală nr. 3714/2011. Răspunderea penală a persoanei juridice aflate în insolvență. Înșelăciune care a avut consecințe deosebit de grave. Evaziune fiscală. Condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării. Cheltuieli judiciare. Radierea persoanei juridice înainte de rămânerea definitivă a hotărârii instanței penale, în Curierul Judiciar nr. 6/2012
              166. Cristian-Valentin Ștefan, Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția penală, Decizia nr. 567/2010, Vătămare corporală gravă. Reguli de apreciere a probelor. Consecința reținerii unui act de violență insuficient conturat pentru a pune în primejdie viața subiectului pasiv. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de loviri sau alte violențe, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
              167. Cristian-Valentin Ștefan, Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția penală, Decizia nr. 470/2010, Vătămare corporală din culpă în varianta agravată. Criterii de apreciere a pericolului social concret, ca trăsătură esențială a infracțiunii. Existența acestui pericol, dedus din atitudinea inculpatului și din urmarea imediată produsă, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
              168. Cristina Rotaru, Competența materială în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
              169. Marius Andreescu, Curtea de Apel Pitești, Secția penală, Decizia nr. 789/2010. Admisibilitatea exercitării căii de atac a recursului. Cerere de revocare și cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive. Neconcordanța dintre dispozițiile Codului de procedură penală și reglementările internaționale privind garantarea dreptului la recurs, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
              170.  Liviu Herghelegiu, Gabriela Lenghel, Controverse privind aplicabilitatea art. 320¹ C.proc.pen. în cazul rejudecării după extrădare, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
              171. Daniel Grădinaru, Garanţia rejudecării persoanei judecate şi condamnate în lipsă, cu ocazia executării unui mandat european de arestare, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
              172. Victor Constantinescu, Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare şi restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Distincţii. Verificarea regularităţii actului de sesizare în procedura camerei preliminare din Noul Cod de procedură penală C.A. Bucureşti, Secţia I Penală, Decizia nr. 1500/25.07.2011, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
              173. Valerian Cioclei, Infracţiunea de omor calificat în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
              174. Veronica Dobozi, Interpretarea diferită a drepturilor omului în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Noţiunea de „viaţă privată”, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
              175. Cristina Rotaru, Posibilitatea instanței de recurs de a agrava situaţia inculpatului achitat din perspectiva reglementărilor interne şi a jurisprudenţei CEDO, în Curierul Judiciar nr. 1/2012
              176. Cristian-Valentin Ștefan, Admisibilitatea cererii de revizuire în raport cu cazurile invocate, Trib. Mureş, Sentinţa nr. 144/20.10.2010, Jud. Târgu Mureş, Sentinţa nr. 526/22.04.2009, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
              177. Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (III). Privire critică asupra prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. şi ale Legii nr. 192/2006 privind medierea în cauzele penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
              178. Alina Petronela Moșneagu, Amânarea temporară a predării pentru motive umanitare. Procedura de urmat. Înţelesul noţiunii de motive umanitare, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
              179. Dumitru Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (II). Etapele în care poate avea loc mediere, în Curierul Judiciar nr. 11/2011
              180. Florin Stănică, Consideraţii referitoare la efectele lipsei celerităţii procesului penal, în Curierul Judiciar nr. 11/2011
              181. Dumitru-Daniel Şerban, Pedeapsa complementară (accesorie) prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi teza finală C.pen. Condiţii pentru aplicare, Trib. Bucureşti, Sentinţa nr. 493/15.06.2010, în Curierul Judiciar nr. 9/2011
              182. Dumitru Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (I). Încheierea acordului de mediere şi întocmirea procesului-verbal de închidere a medierii, în Curierul Judiciar nr. 9/2011
              183. Cristian-Valentin Ştefan, Vătămare corporală gravă ce a avut ca urmare punerea în primejdie a vieţii victimei. Tentativă la omor săvârşită cu intenţie indirectă. Deducerea intenţiei indirecte de a ucide din aplicarea unei singure lovituri de cuţit în zona abdominală, Trib. Mureş, Sentinţa nr. 129/06.05.2009, în Curierul Judiciar nr. 7-8/2011
              184. Valerian Cioclei, Fapta de vătămare a fătului incriminată prin Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 7-8/2011
              185. Anca Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Elemente de procedură, Trib. Bucureşti, Sentinţa nr. 846/06.12.2010, în Curierul Judiciar nr. 6/2011
              186. Georgiana Bodoroncea, Calitatea de „funcţionar”, ca subiect activ al infracţiunilor de corupţie, în legislaţia internaţională şi naţională, în Curierul Judiciar nr. 6/2011
              187. Cristian-Valentin Ştefan, Ucidere din culpă săvârşită în cadrul unui accident de circulaţie. Elementele culpei profesionale prevăzute la art. 178 alin. (2) C.pen. Încălcarea prevederilor legale privind viteza de deplasare, C.A. Târgu Mureş, Decizia nr. 70/03.02.2011, în Curierul Judiciar nr. 5/2011
              188. Mihai Tudoran, Interceptările şi înregistrările audio sau video efectuate asupra raportului avocat-client în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 5/2011
              189. Mihai Banu, Mihai Şandru, Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului şi imaginea justiţiei (C-248/11, Nilaş şi alţii), în Curierul Judiciar nr. 5/2011
              190. Marius Andreescu, Incidenţa dispoziţiilor art. 320 indice 1 C.proc.pen. Aplicarea legii procesual penale în timp. Principiul egalităţii de tratament juridic, C.A. Piteşti, Decizia nr. 838/21.12.2010, în Curierul Judiciar nr. 4/2011
              191. Mihaela Pătrăuș, Consideraţii privind întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei în cazul emiterii mandatului european de arestare, în Curierul Judiciar nr. 4/2011
              192. Anamaria Groza, Vali Ştefania Ileana Niță, Suspendarea condiţionată sau sub supraveghere a executării pedepsei. Aplicarea pedepsei complementare, Jud. Strehaia, Sentinţa nr. 241/26.11.2010, în Curierul Judiciar nr. 3/2011
              193. Andrei Zarafiu, Câteva întrebări privind dispoziţiile tranzitorii şi finale prevăzute de Legea nr. 202/2010, în Curierul Judiciar nr. 3/2011
              194. Cristian-Valentin Ştefan, Infracţiunea de neexecutare a unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă. Necesitatea instituirii unei condiţii de timp – ataşate elementului material din cadrul laturii obiective – în cazul acestei infracţiuni, Parchetul de pe lângă Trib. Mureş, Rezoluţia nr. 5770/P/2008/29.12.2009, în Curierul Judiciar nr. 2/2011
              195. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (IV), în Curierul Judiciar nr. 2/2011
              196. Cristian-Valentin Ştefan, Tribunalul Mureș, Secția penală, Decizia nr. 410/2008, în Curierul Judiciar nr. 1/2011
              197. Mihail Udroiu, Considerații referitoare la modificările legislative aduse în materie penală și procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Curierul Judiciar nr. 1/2011
              198. Andra Roxana Ilie, Răspunderea penală a persoanei juridice. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale şi efectuarea de cercetări faţă de persoana juridică, C.A. Iaşi, Decizia nr. 69/28.01.2010, în Curierul Judiciar nr. 12/2010
              199. Tudorel Toader, Consideraţii critice privind reducerea pedepselor în temeiul art. 74 indice 1 din Codul penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2010
              200. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (II), în Curierul Judiciar nr. 12/2010
              201. Cristian-Valentin Ştefan, Cerere de contopire a două pedepse. Formularea cererii într-o procedură separată. Caracterul executabil al pedepsei a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, Trib. Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 548/08.12.2009, în Curierul Judiciar nr. 11/2010
              202. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (I), în Curierul Judiciar nr. 11/2010
              203. Iuliana Ciolcă, Pedeapsa complementară (accesorie) prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi teza finală C.pen. Condiţii pentru aplicare, Trib. Bucureşti, Secţia I penală, Sentinţa nr. 493/15.06.2010, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
              204. Mariana Zaine, Personalitatea activă a legii penale şi ne-extrădarea cetăţenilor. Excepţia cetăţeniei, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
              205. Marius Andreescu, Proporţionalitatea – principiu al dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
              206. Cristian-Valentin Ştefan, Lipsa de pe rechizitoriu a menţiunii „verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei”. Invocarea neregularităţii pentru prima dată în apel. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. Înlăturarea vătămării decurgând din neregularitatea semnalată. Nulitate absolută, Trib. Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 523/24.11.2009, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
              207. Cristina Rotaru, Jurisprudenţa CEDO şi arestarea preventivă, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
              208. Mihai Acsinte, Personoidul – perspective tehnice şi juridice, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
              209. Daniel Nițu, Încadrarea juridică a faptei. Îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Vătămare corporală din culpă. Concurs de infracţiuni sau infracţiune complexă, Î.C.C.J., Secţiile Unite, Decizia nr. 26/12.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 8/2010
              210. Liviu Herghelegiu, Forţa legii. Recurs în interesul legii, decizie a Curţii Constituţionale sau hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului de condamnare a României?, în Curierul Judiciar nr. 8/2010
              211. Cristina Rotaru, Tentativă la infracţiunea de viol în concurs cu tentativă la infracţiunea de incest. Schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de corupţie sexuală, CA Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Decizia nr. 7/24.02.2010, în Curierul Judiciar nr. 7/2010
              212. Mihail Udroiu, Efecte colaterale ale hotărârii Tsonev nr. 2 în justiţia penală română, în Curierul Judiciar nr. 7/2010
              213. Marius Andreescu, Nulitatea absolută a sentinţei pronunţate de un judecător incompatibil, CA Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 66/27.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
              214. Liviu Herghelegiu, Implicaţii ale Hotărârii nr. 3/09.02.2010 a Curţii Constituţionale a României în domeniul procedurii penale, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
              215. Andreea Dumitrescu, Arestul preventiv – caracter obligatoriu sau excepţional?, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
              216. Andra-Roxana Ilie, Răspunderea penală a persoanei juridice. Vătămare corporală din culpă. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Condamnare, Judecătoria Iaşi, Sentinţa penală din 31.03.2010, în Curierul Judiciar nr. 5/2010
              217. Anca Jurma, Câteva propuneri de lege ferenda privind răspunderea penală a persoanei juridice, în Curierul Judiciar nr. 5/2010
              218. Andra-Roxana Ilie, Curtea de Apel constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Decizia nr. 23/2009, în Curierul Judiciar nr. 4/2010
              219. Iuliana Ciolcă, Dispoziţii legale lipsite de utilitate, în Curierul Judiciar nr. 4/2010
              220. Georgina Bodoroncea, Posibilitatea exercitării din oficiu a acţiunii penale în cazul infracţiunii de viol, prevăzută de art. 197 alin. (1) C.pen., când victima a decedat înainte de a formula plângere prealabilă, ÎCCJ, Secţia penală, Decizia nr. 464/11.02.2009, în Curierul Judiciar nr. 3/2010
              221. Mihail Udroiu, Procesul penal român în faţa testului european al rezonabilităţii procedurilor, în Curierul Judiciar nr. 3/2010
              222. Lavinia Lefterache, Competenţa organelor judiciare. Plângere împotriva măsurilor asigurătorii luate şi a modului de aducere la îndeplinire a acestora. Acces la justiţie, CA Bucureşti, Secţia I penală, Decizia nr. 1437/R/15.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 2/2010
              223. Cristina Rotaru, Distincţia între infracţiunea de mărturie mincinoasă şi infracţiunile de fals, intelectual şi fals în declaraţii, în Curierul Judiciar nr. 2/2010
              224. Marius Andreescu, Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Încheierea nr. 3/R/CC/2009, în Curierul Judiciar nr. 1/2010
              225. Anamaria Groza, Câteva reflecţii pe marginea art. 278 indice alin. (8) lit. b) şi lit. c) C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 1/2010
              226. Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate când este invocată în susţinerea altor excepţii (cereri), în Curierul Judiciar nr. 12/2009
              227. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 17/F/15.02.2009, Durata arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 12/2009
              228. Marius Andreescu, CA Ploieşti, Decizia nr. 650/26.11.2008, Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
              229. Liviu Herghelegiu, Căi extraordinare de atac. Contestaţia în anulare şi revizuirea. Inconsecvenţe legislative, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
              230. Loredana Marinela Bălănoiu, Răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
              231. Cristina T. Pop, Principiile executării mandatului european de arestare, ca formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte teoretice şi practice, în Curierul Judiciar nr. 10/2009
              232. Daniel Nițu, ÎCCJ, SU, Decizia nr. 3/19.01.2009, Stabilirea pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 10/2009
              233. Marius Andreescu, CA Piteşti, Decizia nr. 123/R/18.02.2009, Dreptul la apărare al inculpatului în procesul penal prin asistenţa acordată de un avocat, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
              234. Iuliana Ciolcă, Incompatibilitatea prevăzută în art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a C.proc.pen. Necesitatea corelării deciziilor de interpretare cu dispoziţiile legale care o reglementează, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
              235. Alexandru Şerban, Ovidiu Buduşan, Lipsa interesului legitim al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a face plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
              236. Lucian Traian Poenaru, (Ne)încadrarea juridică a nudismului. Relevanţa normelor care protejează normalitatea sexuală, în Curierul Judiciar nr. 8/2009
              237. Marius Andreescu, CA Piteşti, Încheierea nr. 3/R/03.03.2009, Cerere formulată în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie, în Curierul Judiciar nr. 8/2009
              238. Mariana Zainea, Jurisdicţia universală a statului român din perspectiva Proiectului Codului penal: infracţiuni extrateritoriale săvârşite de cetăţeni străini sau apatrizi, în Curierul Judiciar nr. 7/2009
              239. Andra-Roxana Ilie, CA Târgu-Mureş, Decizia nr. 109A/19.06.2007, Viol. Act sexual cu un minor, în Curierul Judiciar nr. 7/2009
              240. Mihail Udroiu, Instituţia procurorului în lumina Proiectului Codului de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 6/2009
              241. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 656/R/12.11.2008, Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în Curierul Judiciar nr. 6/2009
              242. Cristina Rotaru, Criterii orientative pentru stabilirea limitelor pedepselor, în Curierul Judiciar nr. 5/2009
              243. Alexandru Șerban, ÎCCJ, Decizia nr. 564/18.02.2008, Folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii, în Curierul Judiciar nr. 5/2009
              244. Alexandru Ţuculeanu, Folosirea investigatorilor sub acoperire pentru obţinerea de dovezi privind existenţa unor infracţiuni şi identificarea autorilor, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
              245. Andra Roxana Ilie, Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
              246. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 348/R/12.06.2007, Restituire în vederea refacerii actului de sesizare sau a refacerii urmăririi penale, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
              247. Valerian Cioclei, Incestul fără victimă: CRIMĂ sau PEDEAPSĂ?, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
              248. Corneliu Liviu Popescu, Jud. Deva, Sentinţa penală nr. 1760/03.12.2008, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
              249. Marcel Sandu, Poziţia procesuală a procurorului în faza de judecată a procesului penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
              250. Alexandru Şerban, Stocarea listingurilor = anularea interceptărilor? Legea nr. 298/2008. Comentarii – aspecte criticabile, în Curierul Judiciar nr. 2/2009
              251. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 697/R/11.12.2008, Revizuire. Condamnare greşită ca major, deşi era minor, în Curierul Judiciar nr. 2/2009
              252. Mariana Zainea, Amânarea predării în procedura mandatului european de arestare: soluţii în practica instanţelor naţionale şi a altor State Membre, în Curierul Judiciar nr. 1/2009
              253. Cristina Rotaru, CA Bucureşti, Decizia nr. 1182/R/2008, Furt. Abuz de încredere. Comparaţie, în Curierul Judiciar nr. 1/2009
              254. Hotărârea Sissanis c. România (cu notă de Radu Chiriţă), în Curierul Judiciar nr. 12/2008
              255. CA Piteşti, Decizia nr. 489/R/19.09.2008 (cu notă de Dumitru Diaconu), în Curierul Judiciar nr. 12/2008
              256. Mariana Zainea, Executarea mandatului european de arestare: între predarea imediată şi predarea temporară, în Curierul Judiciar nr. 12/2008
              257. Dan Apostol, Câteva consideraţii referitoare la imunitatea Preşedintelui României, în Curierul Judiciar nr. 12/2008
              258. Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori Sentinţa penală nr. 17 din 20 august 2008 (cu notă de Ioana-Cristina Morar), în Curierul Judiciar nr. 11/2008
              259. Cristina Rotaru, Aspecte teoretice şi practice privind recursul întemeiat pe eroarea gravă de fapt, în Curierul Judiciar nr. 11/2008
              260. Raluca Mocanu, Comentariu privind Ordinul ministrului Justiţiei nr. 2355/C/2008 (M. Of. nr. 669/29.09.2008), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
              261. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, Decizia nr. 1268 din 9 octombrie 2008 (Cu notă de Lavinia Lefterache), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
              262. Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 371/R din 24 iunie 2008 (Cu notă de Dumitru Diaconu), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
              263. Liviu Herghelegiu, Strămutarea judecării cauzei. Procedura de informare prevăzută de art. 57 C.proc.pen. Necesitatea modificării acestor dispoziţii legale, în Curierul Judiciar nr. 10/2008
              264. Lavinia Lefterache, Condiţia interesului în cazul cererii de trimitere a cauzei la Curtea Constituţională în vederea examinării constituţionalităţii unui text de lege într-o cauză pendinte pe rolul instanţelor de judecată, în Curierul Judiciar nr. 9/2008
              265. Lavinia Lefterache, „Neregularitate a sesizării”. „Neregularitate a actului de sesizare”, în Curierul Judiciar nr. 6/2008
              266. Dumitru Virgil Diaconu, Comentarii supra actualelor prevederi ale art. 146 alin. (11 indice 1) C.proc.pen., privind luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara, în Curierul Judiciar nr. 3/2008
              267. D.C. Dănişor, S. Răduleţu, Comentariul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007, în Curierul Judiciar nr. 3/2007
              Buletinul casației
              1. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 92/A din 1 martie 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              2. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 166/A din 27 aprilie 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              3. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 194/A din 24 mai 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              4. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 24 din 10 ianuarie 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              5. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 4/A din 10 ianuarie 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              6. ÎCCJ, secția penală, sentința nr. 88 din 14 februarie 2023, în Buletinul Casației nr. 1/2023
              7. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 242 din 14 iunie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Ne bis in idem, în Buletinul Casației nr. 2/2022
              8. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 649/RC din 07 decembrie 2022, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc.pen. Abuz de încredere, în Buletinul Casației nr. 2/2022
              9. ÎCCJ, secția penală, Încheierea nr. 643 din 19 octombrie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Contestație. Cameră preliminară. Nulitate relativă. Competența teritorială a Direcției Naționale Anticorupție. Excluderea probelor. Percheziție informatică, în Buletinul Casației nr. 2/2022
              10. ÎCCJ, secția penală, Decizia nr. 804 din 20 decembrie 2022, Contestație. Extrădare. Măsuri preventive. Control judiciar, în Buletinul Casației nr. 2/2022
              11. ÎCCJ, secția penală, Decizia nr. 154/A din data de 23 august 2022, Apel. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Pedeapsă rezultantă, în Buletinul Casației nr. 2/2022
              12. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 86/RC din 1 martie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C.proc. pen. Principiul teritorialității. Spălarea banilor, în Buletinul Casației nr. 1/2022
              13. îCCJ, secția penală, decizia nr. 115/RC din 15 martie 2022, Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. – Șantaj. Tipicitate. Punerea în circulație de valori falsificate. Tipicitate, în Buletinul Casației nr. 1/2022
              14. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 27 din 27 ianuarie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Chestiuni prealabile. Tipicitate, în Buletinul Casației nr. 1/2022
              15. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 275 din 3 mai 2022, Extrădare pasivă. Condiții. Motiv facultativ de respingere a cererii de extrădare, în Buletinul Casației nr. 1/2022
              16. ÎCCJ, secţia penală, Decizia 22/RC din 21 ianuarie 2021, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Infracţiunea prevăzută în art. 181 din Legea nr. 78/2000. Tipicitate. Fals intelectual. Tipicitate, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              17. ÎCCJ, secţia penală, Decizia penală nr. 374/RC din 29 septembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare. Subiect activ calificat, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              18. ÎCCJ, secţia penală, Decizia nr. 535/RC din 23 noiembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Contrabandă. Situație premisă. Achitare, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              19. ÎCCJ, secţia penală, Încheierea nr. 432 din 31 august 2021, Conflict de competenţă. Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              20. ÎCCJ, secția penală, Decizia penală nr. 767 din 21 septembrie 2021, Contestație la executare. Evaziune fiscală. Cauză de reducere a pedepsei. Dezincriminare, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              21. ÎCCJ, secţia penală, Încheierea penală nr. 526 din 18 octombrie 2021, Contestație. Măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse luată asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate, în Buletinul Casației nr. 2/2021
              22. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 476/RC din 11 decembrie 2020, Abuz în serviciu. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. Favorizarea făptuitorului. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul Casației nr. 1/2021
              23. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 40/RC din 29 ianuarie 2021, Uzurparea funcţiei. Instigare la lipsire de libertate în mod ilegal. Instigare la lovire sau alte violenţe. Analiza elementelor de tipicitate, în Buletinul Casației nr. 1/2021
              24. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 33 din 20 ianuarie 2021, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Abuz în serviciu, în Buletinul Casației nr. 1/2021
              25. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, în Buletinul Casației nr. 1/2021
              26. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              27. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              28. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              29. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 157/A din 22 iunie 2020, Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiune autonomă, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              30. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 420 din 16 iulie 2020, Cameră preliminară. Restituirea cauzei la procuror. Inexistenţa incompatibilităţii procurorului. Readministrarea probelor, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              31. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 211 din 11 iunie 2020, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective, în Buletinul Casației nr. 2/2020
              32. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 222/A din 3 septembrie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen., în Buletinul Casației nr. 2/2020
              33. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 60/RC din 14 februarie 2020, Contrabandă. Infracţiunea prevăzută în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006. Elemente constitutive, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              34. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 82/A din 12 martie 2020, Şantaj. Elemente constitutive, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              35. ÎCCJ, secția penală, sentinţa nr. 167 din 05 mai 2020, Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție după calitatea persoanei. Desființarea sentinței penale apelate și trimiterea cauzei spre rejudecare. Pierderea calităţii de către inculpat. Excepția de necompetență după calitatea persoanei, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              36. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 1/C din 16 ianuarie 2020, Control judiciar pe cauţiune. Restituirea cauţiunii, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              37. ÎCCJ, secţia penală, decizia penală nr. 145/A din 12 iunie 2020, Hotărâre judecătorească. Lipsa semnăturilor. Redactarea motivelor ulterior încetării calității de magistrat. Trimitere spre rejudecare, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              38. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 79/RC din 03 martie 2020, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, în Buletinul Casației nr. 1/2020
              39. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 193/A din 28 iulie 2020, Recunoașterea și executarea hotărârii judecătorești străine. Condițiile speciale prevăzute de dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 302/2004 (republicată), în Buletinul Casației nr. 1/2020
              40. Conflict de interese. Elemente constitutive. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Achitare. Art. 10 alin. (1) lit. b ind. 1) C.proc.pen., în Buletinul Casației nr. 3/2013
              41. Evaziune fiscală. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în Buletinul Casației nr. 3/2013
              42. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în Buletinul Casației nr. 3/2013
              43. Acţiune civilă. Infracţiuni de pericol. Infracţiuni prevăzute în art. 84 din Legea nr. 59/1934, în Buletinul Casației nr. 3/2013
              44. Apel. Dreptul la un proces echitabil. Condamnare bazată în mod determinant pe declaraţiile martorilor neaudiaţi în primă instanţă şi în apel, în Buletinul Casației nr. 3/2013
              45. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/RC/2015, în Buletinul Casaţiei nr. 6-7/2016
              46. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC/2016, în Buletinul Casaţiei nr. 11/2016
              47. Înșelăciune. Cec și bilet la ordin fără acoperire. Încadrare juridică, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              48. Luare de mită. Asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              49. Calitatea de funcționar, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              50. Furt. Tâlhărie. Înscenarea violenței, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              51. Conducere pe drumurile publice. Persoana care are o concentrație ce depășește 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Stabilirea alcoolemiei, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              52. Tâlhărie. Agresiune și furt săvârșite în locuri diferite, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              53. Tâlhărie. Tentativa. Infracțiune consumată. Distincție, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              54. Omor calificat. Tentativa. Vătămare corporală gravă. Intenție de a ucide. Încadrare juridică, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              55. Mărturie mincinoasă. Condiții, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              56. Trafic de droguri. Cauză de reducere a pedepsei. Condiții, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              57. Înșelăciune. Cupoane pentru agricultură. Prejudiciu. Comision bancar și penalități, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              58. Înșelăciune. Cupoane pentru agricultură. Prejudiciu, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              59. Neglijență în serviciu. Elemente constitutive. Pericolul social al faptei, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              60. Pruncucidere. Omor calificat. Încadrare juridică, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              61. Tăinuire. Favorizarea infractorului. Încadrare juridică, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              62. Minor. Închisoare. Limita maximă, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              63. Săvârșirea infracțiunii de un infractor major împreună cu un minor. Compunerea instanței. Publicitatea ședinței de judecată. Nulitate, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              64. Omor deosebit de grav. Omor calificat. Schimbarea încadrării juridice în apel. Pronunțarea unei noi hotărâri, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              65. Recunoașterea hotărârilor penale străine. Recunoașterea pe cale principală. Modificare legislativă, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              66. Disjungerea cauzei privind latura civilă. Infracțiune contra patrimoniului. Consecințe deosebit de grave, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              67. Apărare. Sesizarea instanței. Rechizitoriu neconfirmat de prim-procuror, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              68. Recurs. Omor. Concluzii contradictorii ale actelor medico-legale, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              69. Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Transferarea condamnatului, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              70. Consimțământul expres al statului solicitant, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              71. Plângere în fața instanței împotriva actelor procurorului. Prezența petiționarului deținut. Nulitate, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              72. Plângere împotriva actelor procurorului. Plângere adresată instanței. Condiții. Art. IX pct. 5 din Legea nr. 281/2003, în Buletinul Casației nr. 2/2005
              Buletinul jurisprudenței
              1. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 12 din 11 ianuarie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cauză justificativă. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cameră preliminară. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              2. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 95/RC din 03 martie 2022, Complicitate. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Luare de mită, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              3. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 62/RC din 21 februarie 2022, Pedepse accesorii. Concurs de infracțiuni. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              4. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 20/RC din 25 ianuarie 2022, Amânarea aplicării pedepsei. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              5. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 4/A din 11 ianuarie 2022, Confiscare specială. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              6. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 334/RC din 28 iunie 2022, Violarea sediului profesional. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              7. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 429/RC din 28 septembrie 2022, Cumpărare de influență. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              8. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 304/RC din 21 iunie 2022, Abuz în serviciu. Practician in insolvență. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              9. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 68/RC din 23 februarie 2022, Abuz în serviciu. Tipicitate. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              10. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC din 22 februarie 2022, Conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Tipicitate. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              11. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 172/RC din 13 aprilie 2022, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              12. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 319 din 8 septembrie 2022, Conflict negativ de competență. Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              13. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 368 din 8 iunie 2022, Verificarea măsurilor asiguratorii. Caracterul dispozițiilor din sentință privind ridicarea măsurilor asiguratorii. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              14. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 260 din 20 aprilie 2022, Verificarea măsurilor asiguratorii. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              15. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 241 din 9 iunie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanței de clasare. Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare. Infracțiunea prevăzută în art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              16. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 2/C din 08 martie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Contestație. Nulitate absolută. Autorizare prealabilă sau îndeplinirea unei condiții prealabile în vederea urmării penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              17. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 303 din 13 mai 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Nulitate relativă. Excluderea probelor. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              18. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 359 din 7 iunie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Contestație. Excluderea probelor. Neregularitatea rechizitoriului. Decizia CCR nr. 22/2018, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              19. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 578 din data de 27 septembrie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Excluderea probelor. Înregistrările efectuate de parți sau alte persoane. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              20. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 118/RC din 15 martie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Legea minelor nr. 85/2003, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              21. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 170/RC din 13 aprilie 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Evaziune fiscală. Chestiuni prealabile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              22. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 211/RC din 3 mai 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiuni silvice. Urmarea imediată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              23. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 311/RC din 21 iunie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiunea prevăzută în art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              24. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 210/RC din 3 mai 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen. Efectele împlinirii termenului de reabilitare judecătorească. Limitele autorității de lucru judecat a hotărârii de reabilitare judecătorească. Posibilitatea legală de compensare a zilelor de executare în condiții necorespunzătoare pentru cei eliberați condiționat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              25. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 121/A din 14 iunie 2022, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. e) C.proc.pen. Chestiuni prealabile. Apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              26. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 458 din 26 iulie 2022, Revizuire. Extrădare pasivă. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              27. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 78/A din 14 aprilie 2022, Acord de recunoaște a vinovăției. Procedura remediu. Apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              28. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 130 din 03 martie 2022, Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. Cauză de micșorare a pedepsei. Deducere perioadă măsură preventivă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              29. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 186 din 23 martie 2022, Contestație. Retragerea cererii de contestație la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              30. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 192 din 28 martie 2022, Contestație. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              31. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 527 din 14 septembrie 2022, Contestație la executare. Cazul prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. Art. 551 din Legea nr. 254/2013, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              32. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 580 din 28 septembrie 2022, Contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală. Dezincriminarea infracțiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006. Decizia Curții Constituționale a României nr. 176/2022, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              33. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 638 din 18 octombrie 2022, Extrădare pasivă. Preeminența dreptului internațional. Dubla incriminare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              34. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 34 din 25 ianuarie 2022, Mandat european de arestare. Condiții predare persoană solicitată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              35. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 669 din 26 octombrie 2022, Mandat european de arestare. Prescripția răspunderii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              36. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 440 din 07 iulie 2022, Contestație. Mandat european de arestare. Recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii penale străine de condamnare. Trimitere spre rejudecare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              37. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 28/A din 8 februarie 2022, Apel. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre ale Uniunii Europene. Motiv de nerecunoaștere și neexecutare a hotărârii străine de condamnare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              38. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 119/A din 09 iunie 2022, Apel. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în alte state membre ale Uniunii Europene. Condiție premisă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
              39. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 471/RC din 26 octombrie 2021, Pluralitate de infracțiuni. Concurs real de infracțiuni. Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              40. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 202/RC din 7 mai 2021, Complicitate materială. Situație premisă. Fals material în înscrisuri oficiale. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              41. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 261/RC din 15 iunie 2021, Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              42. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 644 din 7 decembrie 2021, Conflict de competență. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. Deducerea zilelor de eliberare anticipată, acordate persoanei condamnate ulterior transferului său în România, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              43. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 865 din 20 octombrie 2021, Măsuri asiguratorii. Contestație. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              44. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 604 din 23 noiembrie 2021 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare. Prescripţia răspunderii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              45. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 508 din 20 mai 2021 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Excluderea probelor. Audierea martorilor. Nulitate relativă. Legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dreptul la apărare. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              46. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 131 din 12 februarie 2021, Cameră preliminară. Competenţa procurorului. Expertiză. Excluderea probelor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              47. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 742 din 8 septembrie 2021, Cameră preliminară. Încheiere interlocutorie. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              48. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2021, Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Condiţii. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              49. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 60/A din 19 februarie 2021, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              50. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 25/RC din 22 ianuarie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              51. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 46/RC din 4 februarie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              52. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 357/RC din 23 septembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              53. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 411/RC din 12 octombrie 2021, Cerere de revizuire recalificată în recurs în casație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              54. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 147 din 17 februarie 2021, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Recurs. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              55. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 239/A din 7 octombrie 2021, Redeschiderea procesului penal. Recunoașterea şi punerea în executare a hotărârilor penale străine. Apel. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              56. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 549 din 26 octombrie 2021, Contestație privind durata procesului penal. Motivare hotărâre, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              57. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 52 din 27 ianuarie 2021, Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              58. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 441 din 8 septembrie 2021, Contestaţie la executare. Deducerea perioadei executate într-un stat străin după recunoaşterea hotărârii instanţei străine de către autorităţile din România. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              59. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 728 din 30 august 2021, Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              60. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 556 din 2 iunie 2021, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              61. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 199/A din 5 august 2021, Procedura recunoaşterii şi a executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele străine. Condiţii. Respingerea cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              62. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 212/A din 15 septembrie 2021, Transferarea persoanelor condamnate. Recunoașterea şi punerea în executare a hotărârilor penale străine, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              63. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 5/A din 12 ianuarie 2021, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Marea Britanie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              64. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 269/A din 11 noiembrie 2021, Apel. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Trimitere sesizare la Ministerul Justiţiei, Direcţia de specialitate în vederea efectuării examenului de regularitate internaţională şi continuării procedurii de transmitere a solicitării către Parchet, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              65. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 297/A din 8 decembrie 2021, Apel. Recunoașterea şi executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor terțe. Trimitere cauzei spre rejudecare la curtea de apel în vederea respectării dreptului la apărare al persoanei condamnate precum și a dreptului la un proces echitabil din perspectiva egalității de arme și a dublului grad de jurisdicție, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
              66. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020, Legitimă apărare. Exces neimputabil. Neîndeplinirea condiţiilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              67. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 120/A din 21 mai 2020, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Munca neremunerată în folosul comunităţii. Contestaţie la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              68. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 84/RC din 5 martie 2020, Ultraj. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              69. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 97/A din 7 aprilie 2020, Favorizarea făptuitorului. Tipicitate. Influențarea declaraţiilor. Inexistenţa tipicităţii. Participarea procurorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              70. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 114/RC din 7 aprilie 2020, Mărturie mincinoasă. Subiect activ, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              71. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              72. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 101/A din 14 aprilie 2020, Abuz în serviciu. Inexistenţa tipicităţii. Fals intelectual, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              73. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              74. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020, Conflict de interese. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              75. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 1/RC din 7 ianuarie 2020, Distrugere sau semnalizare falsă săvârşită din culpă. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              76. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              77. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 157/A din 22 iunie 2020, Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiune autonomă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              78. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 103/RC din 12 martie 2020, Încălcarea consemnului. Subiect activ, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              79. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 116/RC din 30 aprilie 2020, Infracţiunea de spălare a banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. , în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              80. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 288 din 4 august 2020, Competenţă după calitatea persoanei. Avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              81. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 291 din 11 august 2020, Competenţă după calitatea persoanei. Avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              82. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 93 din 20 februarie 2020, Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Mărturie mincinoasă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              83. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 305 din 4 septembrie 2020, Desemnarea unei alte instanţe egale în grad. Curtea Militară de Apel Bucureşti. Aplicabilitat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              84. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 107 din 27 februarie 2020, Încheiere prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune măsuri de supraveghere tehnică. Persoană care nu a avut calitatea de inculpat. Contestaţie. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              85. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 155 din 8 aprilie 2020, Încheiere prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale. Contestaţie. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              86. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 211 din 11 iunie 2020, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              87. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 90 din 6 februarie 2020, Cameră preliminară. Soluţii. Contestaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              88. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 8/C din 19 februarie 2020, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              89. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 420 din 16 iulie 2020, Cameră preliminară. Restituirea cauzei la procuror. Inexistenţa incompatibilităţii procurorului. Readministrarea probelor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              90. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 779 din 20 noiembrie 2020, Cameră preliminară. Contestaţie. Termen. Restituirea cauzei la procuror. Schimbarea încadrării juridice. Extinderea urmăririi/acţiunii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              91. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              92. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 55 din 23 ianuarie 2020, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă. Apel. Contestaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              93. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 288/A din 13 octombrie 2020, Apel. Procedura privind recunoaşterea învinuirii. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              94. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 854 din 18 decembrie 2020, Încheiere prin care prima instanţă se pronunţă cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              95. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 4/A din 8 ianuarie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. a) C. proc. pen. Inaplicabilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              96. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 222/A din 3 septembrie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              97. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 71/RC din 21 februarie 2020, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţă după calitatea persoanei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              98. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 328/A din 4 noiembrie 2020, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              99. ÎCCJ, secţia penală, judecător de drepturi şi libertăţi, încheierea nr. 316 din 16 septembrie 2020, Contestaţie privind durata procesului penal admisă. Nouă contestaţie privind durata procesului penal. Urmărire penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              100. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 70 din 30 ianuarie 2020, Procedura de confiscare în cazul clasării. Trafic de influenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              101. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 100 din 25 februarie 2020, Executarea obligaţiei de plată a despăgubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              102. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 264 din 10 iulie 2020, Contestaţie la executare. Concurs de infracţiuni. Pedepse privative de libertate aplicate prin două hotărâri definitive distincte de condamnare pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene recunoscute şi puse în executare pe teritoriul României printr-o unică hotărâre a curţii de apel. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              103. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 472 din 13 august 2020, Mandat european de arestare. Menţinerea arestării în vederea predării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              104. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 748 din 13 noiembrie 2020, Mandat european de arestare. Contestaţie. Consimţământul persoanei solicitate la predare. Predare amânată. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              105. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 123/A din 22 mai 2020, Mandat european de arestare. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              106. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 84/A din 18 martie 2020, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Concurs de infracţiuni. Adaptarea pedepsei. Limite, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              107. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 155 din 4 martie 2020, Preluarea judecăţii. Procedură, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
              108. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 191/A din 29 mai 2019, Iresponsabilitate. Inexistenţa cauzei de neimputabilitate. Circumstanţe atenuante judiciare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              109. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 392/RC din 18 octombrie 2019, Recidivă. Art. 551 din Legea nr. 254/2013, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              110. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 397/A din 10 decembrie 2019, Complicitate. Inexistenţa faptei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              111. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 595 din 29 noiembrie 2019, Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              112. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 152 din 3 iunie 2019, Prescripţia răspunderii penale. Decizia nr. 5/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              113. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 174/RC din 15 mai 2019, Prescripţia răspunderii penale. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              114. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 171/A din 14 mai 2019, Şantaj. Trafic de influenţă. Verificarea legalităţii reţinerii şi a arestării preventive în caz de achitare
              115. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019, Înşelăciune. Inexistenţa tipicităţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              116. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 381/A din 29 noiembrie 2019, Trafic de influenţă. Acte de pregătire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              117. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 118/A din 4 aprilie 2019, Trafic de influenţă. Participaţie improprie la fals intelectual. Fals în declaraţii. Supraveghere tehnică. Decizia Curţii Constituţionale nr. 26/2019, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              118. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 46/RC din 12 februarie 2019, Neglijenţă în serviciu. Medic. Lipsa tipicităţii obiective, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              119. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 205/A din 11 iunie 2019, Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              120. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 133/A din 12 aprilie 2019, Fals material în înscrisuri oficiale. Uz de fals, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              121. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 285 din 9 decembrie 2019, Sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Inexistenţa tipicităţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              122. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 332/A din 24 octombrie 2019, Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Instigare. Desfiinţarea unui înscris, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              123. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 134/A din 15 aprilie 2019, Grup infracţional organizat. Trăsături caracteristice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              124. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 441/RC din 19 noiembrie 2019, Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. Referendum. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              125. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 425/RC din 7 noiembrie 2019, Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Elemente constitutive. Tentativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              126. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 307/A din 10 octombrie 2019, Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004. Art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              127. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 209/A din 13 iunie 2019, Acţiune civilă. Evaziune fiscală. Achitare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              128. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 435/RC din 15 noiembrie 2019, Competenţă după calitatea persoanei. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              129. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 170 din 19 aprilie 2019, Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              130. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 409 din 31 octombrie 2019, Conflict de competenţă. Judecător de cameră preliminară. Declinare de competenţă
              131. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 420/A din 30 decembrie 2019, Incompatibilitate. Nulitate absolută, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              132. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 252 din 10 mai 2019, Măsuri asigurătorii. Ridicarea sechestrului asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              133. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 18 din 16 ianuarie 2019, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              134. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea penală nr. 107 din 8 martie 2019, Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              135. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 68 din 14 februarie 2019, Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Plângere formulată de procuror. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              136. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 164 din 14 martie 2019, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              137. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 196 din 3 aprilie 2019, Cameră preliminară. Probe, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              138. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 337 din 26 iunie 2019, Cameră preliminară. Dreptul la apărare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              139. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 54/A din 22 februarie 2019, Subiect procesual. Omisiunea citării. Apel. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              140. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 175/RC din 15 mai 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Favorizarea făptuitorului. Mărturie mincinoasă. Decizia nr. 1/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              141. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 347/RC din 1 octombrie 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Limita minimă specială a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              142. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 143/RC din 23 aprilie 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Termenul de supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              143. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 334/A din 24 octombrie 2019, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              144. ÎCCJ, secţia penală, complet format din 3 judecători, decizia nr. 195 din 2 aprilie 2019, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Încheiere prin care se respinge cererea de recurs în casaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              145. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 95/A din 21 martie 2019, Revizuire. Retragerea cererii de revizuire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              146. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 290 din 18 iulie 2019, Modificări de pedepse. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              147. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 183 din 30 aprilie 2019, Contestaţie la executare. Cazuri. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
              148. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 47/A din 1 martie 2018, Eroarea asupra normei extrapenale. Abuz în serviciu. Desfiinţarea unui înscris în cazul clasă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              149. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 237/A din 1 octombrie 2018, Circumstanţe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              150. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 142 din 16 februarie 2018, Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Neexecutarea obligaţiilor civile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              151. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 329/A din 11 decembrie 2018, Liberare condiţionată. Concurs de infracţiuni. Pedeapsă rezultantă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              152. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 278/A din 29 octombrie 2018, Faptă săvârşită în public. Distrugere. Tulburarea ordinii şi liniştii publice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              153. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 331/RC din 9 octombrie 2018, Ucidere din culpă. Medic, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              154. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 78/A din 29 martie 2018, Vătămare corporală din culpă. Încadrare juridică. Părăsirea locului accidentului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              155. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 255/A din 11 octombrie 2018, Inducerea în eroare a organelor judiciare. Elemente constitutive. Infracţiune continuată. Cauză de nepedepsire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              156. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 137 din 24 septembrie 2018, Mărturie mincinoasă. Elemente constitutive. Favorizarea făptuitorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              157. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 346/A din 20 decembrie 2018, Trafic de influenţă. Cumpărare de influenţă. Funcţionar public asimilat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              158. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 304/RC din 27 septembrie 2018, Abuz în serviciu. Funcţionar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              159. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 407/RC din 16 noiembrie 2018, Abuz în serviciu. Notar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              160. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 325/A din 7 decembrie 2018, Abuz în serviciu. Executor judecătoresc, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              161. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 18/A din 25 ianuarie 2018, Infracţiunea prevăzută în art. 26 alin. (1) din Legea nr. 51/1991. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              162. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 383/RC din 31 octombrie 2018, Efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              163. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 203 din 23 martie 2018, Competenţă teritorială. Infracţiuni săvârşite pe teritoriul României. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              164. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 434 din 24 iulie 2018, Întreruperea cursului justiţiei. Declinarea de competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              165. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 353 din 17 aprilie 2018, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin încheierea instanţei de apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              166. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea din 21 martie 2018, Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              167. ÎCCJ, secția penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 27 septembrie 2018, Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              168. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 254 din 23 martie 2018, Cameră preliminară. Legalitatea sesizării instanţei. Probe, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              169. ÎCCJ, secția penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea din 22 octombrie 2018, Cameră preliminară. Expertiză. Nulitate relativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              170. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 28/RC din 31 ianuarie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţa instanţelor judecătoreşti, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              171. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 234/RC din 26 iunie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Continuarea procesului penal. Confiscare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              172. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 212/RC din 11 iunie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              173. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 302/RC din 27 septembrie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Pedepse complementare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              174. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 98/RC din 23 martie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Non reformatio in pejus, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              175. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 333/RC din 10 octombrie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Non reformatio in pejus. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              176. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 506 din 25 mai 2018, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Respingerea cererii de revizuire. Cale de atac. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              177. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 86 din 9 februarie 2018, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              178. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 769 din 20 septembrie 2018, Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară. Respingere. Recurs. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              179. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 426 din 17 iulie 2018, Revenire asupra liberării dintr-un centru educativ. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              180. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 575 din 15 iunie 2018, Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              181. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 45/A din 28 februarie 2018, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              182. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 959 din 17 decembrie 2018, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Recunoaşterea hotărârii penale care a stat la baza emiterii mandatului european de arestare. Recunoaştere pe cale incidentală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              183. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 916 din 26 noiembrie 2018, Mandat european de arestare. Predare temporară. Prelungirea predării temporare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              184. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 253/A din 11 octombrie 2018, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Zile de eliberare anticipată. Deducere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              185. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 432 din 19 iulie 2018, Ordin european de anchetă. Audiere prin videoconferinţă. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
              186. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 444/RC din 15 noiembrie 2017, Împiedicarea consumării infracţiunii. Instigator, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              187. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 138/A din 18 aprilie 2017, Pedeapsă complementară. Pedeapsă accesorie. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Trafic de influenţă. Complicitate, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              188. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 828 din 14 septembrie 2017, Confiscare. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              189. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 97/A din 23 martie 2017, Funcţionar public. Cadru didactic, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              190. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 433/A din 14 decembrie 2017, Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              191. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 223/A din 20 iunie 2017, Trafic de influenţă. Variantă agravată. Art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              192. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 245/A din 30 iunie 2017, Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Participaţie , în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              193. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 37/A din 10 februarie 2017, Fals în declaraţii. Declaraţii de interese. Desfiinţare totală, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              194. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 381/A din 6 noiembrie 2017, Fals în declaraţii. Declaraţii de avere. Desfiinţare parţială, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              195. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 254/RC din 20 iunie 2017, Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Drumuri publice, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              196. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 186/A din 25 mai 2017, Evaziune fiscală. Cauză de reducere a pedepsei. Prejudiciu, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              197. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 380/A din 6 noiembrie 2017, Infracţiunea de spălare a banilor. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              198. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 159/A din 4 mai 2017, Acţiune civilă. Daune morale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              199. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 201/RC din 17 mai 2017, Competenţă după calitatea persoanei. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              200. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 588 din 24 octombrie 2017, Competenţă. Măsuri preventive. Cameră preliminară. Contestaţie, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              201. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 630 din 14 noiembrie 2017, Măsuri asigurătorii. Ordonanţa procurorului. Contestaţie. Competenţă. Bunuri ale inculpatului, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              202. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 1081 din 17 noiembrie 2017, Cameră preliminară. Măsuri preventive. Nulităţi absolute, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              203. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 827 din 14 septembrie 2017, Cameră preliminară. Reunirea cauzelor, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              204. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 1064 din 14 noiembrie 2017, Cameră preliminară. Obiectul procedurii. Abuz în serviciu. Tăinuire, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              205. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 169 din 21 februarie 2017, Cameră preliminară. Contestaţie. Obiectul procedurii. Verificarea legalităţii administrării probelor, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              206. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 311/A din 15 septembrie 2017, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Termen, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              207. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 903 din 27 septembrie 2017, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              208. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 53/RC din 10 februarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Fals intelectual, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              209. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 138/RC din 28 martie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              210. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179/RC din 26 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Abuz în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              211. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 244/RC din 14 iunie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Denunţare calomnioasă. Inducerea în eroare a organelor judiciare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              212. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 39/RC din 2 februarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Prescripţia răspunderii penale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              213. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 114/RC din 16 martie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              214. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 147/RC din 3 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem. Clasare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              215. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 23/RC din 19 ianuarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              216. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 150/RC din 4 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Pedeapsă rezultantă. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              217. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 183/RC din 27 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Tentativă. Omor calificat, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              218. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 370/RC din 29 septembrie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              219. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 434/RC din 8 noiembrie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Parte civilă, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              220. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 315/A din 17 octombrie 2017, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. e) C. proc. pen. Instanţa competentă. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              221. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 383/A din 6 noiembrie 2017, Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              222. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 103 din 8 februarie 2017, Procedura de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării. Înscris falsificat, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              223. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 870 din 21 septembrie 2017, Modificări de pedepse. Contestaţie la executare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              224. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 110/A din 4 aprilie 2017, Intervenirea unei legi penale noi. Decizie a Curţii Constituţionale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              225. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 482 din 5 mai 2017, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Obligaţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              226. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 892 din 26 septembrie 2017, Contestaţie la executare. Extrădare. Arestare în vederea predării, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              227. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1032 din 7 noiembrie 2017, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              228. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1103 din 22 noiembrie 2017, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              229. ÎCCJ, ecția penală, decizia nr. 379 din 7 aprilie 2017, Mandat european de arestare. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              230. ÎCCJ, Secția penală, decizia nr. 653 din 22 iunie 2017, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
              231. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 370/A din 29 septembrie 2016, Pedeapsă complementară. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Cauză specială de reducere a pedepsei. Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              232. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016, Confiscare extinsă. Infracţiunea prevăzută în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Infracţiuni prevăzute în Codul fiscal, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              233. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 158/A din 13 aprilie 2016, Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              234. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1346 din 20 octombrie 2016, Prescripţia executării pedepsei. Sustragere de la executarea pedepsei închisorii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              235. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016, Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              236. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 422/RC din 18 octombrie 2016, Abuz în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016. Recurs în casaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              237. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 472/RC din 7 noiembrie 2016, Părăsirea locului accidentului. Elemente constitutive. Recurs în interesul legii. Încetarea efectelor deciziei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              238. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016, Constituirea unui grup infracţional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              239. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 89/A din 10 martie 2016, Infracţiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoaşterea provenienţei ilicite a bunurilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              240. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 458/RC din 1 noiembrie 2016, Braconaj. Vânătoare practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              241. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1533 din 13 decembrie 2016, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              242. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 240/RC din 22 iunie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              243. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 384/RC din 5 octombrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţă după calitatea persoanei. General în rezervă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              244. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 531/RC din 7 decembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Părăsirea locului accidentului. Accident în urma căruia s-au produs doar pagube materiale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              245. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 74/RC din 8 martie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Cauză de nepedepsire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              246. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC din 2 martie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              247. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 327/RC din 21 septembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Recidivă postcondamnatorie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              248. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 522/RC din 25 noiembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Obligaţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              249. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Măsuri educative, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              250. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 278/RC din 1 iulie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Infracţiuni comise în timpul minorităţii. Infracţiune comisă după majorat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              251. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 357/RC din 27 septembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              252. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 554/RC din 19 decembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii. Închisoare. Amendă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              253. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016, Revizuire. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              254. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179 din 11 februarie 2016, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              255. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3/A din 5 ianuarie 2016, Redeschiderea procesului penal. Decizie. Apel. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              256. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              257. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1499 din 6 decembrie 2016, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              258. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016, Extrădare pasivă. Condiţia privind gravitatea pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              259. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1529 din 9 decembrie 2016, Extrădare pasivă. Respingerea cererii de extrădare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              260. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 701 din 12 mai 2016, Extrădare. Menţinerea arestării provizorii în vederea extrădării. Procedura de azil, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              261. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1469 din 24 noiembrie 2016, Mandat european de arestare. Motiv obligatoriu de refuz al executării. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              262. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1582 din 27 decembrie 2016, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              263. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1011 din 2 august 2016, Mandat european de arestare. Predare amânată. Arestarea persoanei solicitate. Control judiciar, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
              264. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 330/A din 29 septembrie 2015, Art. 6 din Legea nr. 241/2005. Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015. Dezincriminare. Achitare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              265. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/A din 5 noiembrie 2015, Aplicarea legii penale mai favorabile. Vechile dispoziţii ale art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000. Dreptul la un proces echitabil, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              266. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015, Amânarea aplicării pedepsei. Non reformatio in pejus, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              267. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 55/RC din 10 februarie 2015, Minoritate. Măsură educativă privativă de libertate. Internare într-un centru de detenţie. Pedeapsă prevăzută de lege, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              268. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 76/RC din 26 februarie 2015, Trafic de persoane. Trafic de minori. Exploatarea unei persoane. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              269. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 143/A din 22 aprilie 2015, Abuz de încredere. Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              270. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 248/A din 2 iulie 2015, Bancrută frauduloasă. Răspunderea penală a persoanei juridice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              271. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 146 din 28 ianuarie 2015, Înşelăciune. Emiterea de cecuri fără acoperire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              272. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 64/A din 23 februarie 2015, Înşelăciune. Varianta agravată. Mijloace frauduloase, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              273. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 449/A din 8 decembrie 2015, Înşelăciune. Tentativă. Fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              274. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 171/A din 13 mai 2015, Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Notar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              275. ÎCCJ, secția penală decizia nr. 104/A din 27 martie 2015, Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Art. 132 din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              276. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015, Conflict de interese. Subiect activ. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              277. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 481/A din 21 decembrie 2015, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Renunţarea la aplicarea pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              278. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179/A din 19 mai 2015, Infracţiunea prevăzută în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000. Conflict de interese, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              279. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 77/A din 5 martie 2015, Acţiune civilă. Parte responsabilă civilmente. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              280. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 828 din 12 iunie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen. Împăcare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              281. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1347 din 5 octombrie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. f) C. proc. pen. Suspendarea calităţii de avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              282. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 139/A din 17 aprilie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. f) C. proc. pen. Asistarea inculpatului de către o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              283. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 64/RC din 16 februarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Calitatea subiectului activ. Luare de mită, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              284. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 83/RC din 6 martie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              285. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 286/RC din 22 septembrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              286. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 32/RC din 23 ianuarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              287. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 27/RC din 22 ianuarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              288. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 115/RC din 1 aprilie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              289. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 75/RC din 26 februarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Circumstanţe atenuante. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              290. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 124/RC din 8 aprilie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Recidivă. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              291. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 349/RC din 20 octombrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Prelungirea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              292. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/RC din 15 decembrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              293. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 343/A din 7 octombrie 2015, Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Apel. Amânarea aplicării pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              294. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 83 din 20 ianuarie 2015, Contestaţie la executare. Calea de atac a contestaţiei. Admisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              295. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1768 din 30 decembrie 2015, Extrădare voluntară. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              296. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1490 din 6 noiembrie 2015, Extrădare. Menţinerea arestării provizorii în vederea extrădării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              297. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 683 din 13 mai 2015, Mandat european de arestare. Ordonanţă de reţinere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              298. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1023 din 23 iulie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              299. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 307 din 6 martie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              300. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 479 din 9 aprilie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Dovada rezidenţei continue şi legale pe teritoriul României, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              301. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 670 din 12 mai 2015, Mandat european de arestare. Predare amânată. Arestarea persoanei solicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              302. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1106 din 2 septembrie 2015, Transferarea persoanelor condamnate. Retragerea certificatului de către statul emitent după emiterea mandatului de executare a pedepsei. Contestaţie la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
              303. ÎCCJ, secția I civilă, decizia nr. 293 din 30 ianuarie 2014, Încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Acțiune în despăgubiri formulată în fața instanței civile. Termen de prescripție., în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              304. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2220 din 30 iunie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Concurs de infracţiuni. Lipsa plângerii prealabile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              305. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 796 din 5 martie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Circumstanţa atenuantă a provocării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              306. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1074 din 26 martie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Înşelăciune. Infracţiune continuată. Circumstanţe atenuante, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              307. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Grup infracţional organizat. Infracţiunea de spălare a banilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              308. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 420 din 3 februarie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Inaplicabilitatea extinderii efectelor recursului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              309. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014, Răspunderea penală a persoanei juridice. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Abuz în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              310. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2953 din 6 noiembrie 2014, Prescripţia răspunderii penale. Prescripţie specială, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              311. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1998 din 11 iunie 2014, Tentativă la omor calificat. Omisiunea sesizării. Abuz în serviciu. Neglijenţă în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              312. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 84 din 13 ianuarie 2014, Omor. Omor săvârşit prin cruzimi. Tentativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              313. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 352/A din 30 octombrie 2014, Ucidere din culpă. Asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              314. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1734 din 22 mai 2014, Incest. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              315. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2194 din 27 iunie 2014, Tâlhărie calificată. Violare de domiciliu. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              316. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1160 din 1 aprilie 2014, Obstrucţionarea justiţiei. Elemente constitutive. Abuz în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              317. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/A din 27 noiembrie 2014, Trafic de influenţă. Dare de mită. Provocare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              318. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 42/A din 5 martie 2014, Purtare abuzivă. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              319. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 946 din 14 martie 2014, Neglijenţă în serviciu. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              320. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014, Conflict de interese. Elemente constitutive. Funcţionar public. Eroare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              321. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 109/A din 24 aprilie 2014, Conflict de interese. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              322. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1313 din 14 aprilie 2014, Obţinerea ilegală de fonduri. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              323. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 238/A din 5 septembrie 2014, Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă. Distrugerea sau semnalizarea falsă. Culpă. Caz fortuit, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              324. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 303/A din 2 octombrie 2014, Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              325. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 174 din 20 ianuarie 2014, Evaziune fiscală. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              326. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 117 din 15 ianuarie 2014, Evaziune fiscală. Executarea de evidenţe contabile duble. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              327. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1136 din 31 martie 2014, Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal. Aplicarea imediată a dispoziţiilor noului Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              328. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3033 din 25 noiembrie 2014, Contestaţie în anulare. Decizie pronunţată de instanţa de recurs. Motiv de contestaţie în anulare invocat după admiterea în principiu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              329. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1479 din 29 aprilie 2014, Contestaţie în anulare. Decizii rămase definitive în recurs, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              330. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 250/RC din 14 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 din noul Cod de procedură penală. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              331. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 66/RC din 16 iunie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              332. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 249/RC din 14 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Furt în scop de folosinţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              333. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 246/RC din 13 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              334. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 367/RC din 11 decembrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              335. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 267/RC din 21 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Concurs de infracţiuni. Măsură educativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              336. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3076 din 2 decembrie 2014, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              337. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3077 din 2 decembrie 2014, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              338. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1332 din 14 aprilie 2014, Mandat european de arestare. Executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              339. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2271 din 11 iulie 2014, Mandat european de arestare. Motiv obligatoriu de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              340. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1802 din 27 mai 2014, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Recunoaşterea hotărârii penale străine de condamnare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              341. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3157 din 17 decembrie 2014, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Dovada rezidenţei continue şi legale pe teritoriul României. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              342. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2508 din 9 septembrie 2014, Hotărâre de condamnare pronunţată de o instanţă străină. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
              Revista de drept public
              (…)
              Revista română de criminalistică
              (…)
              Revista de studii și cercetări juridice
              1. Versavia Brutaru, Camelia Morăreanu, Restrângerea dreptului la un proces echitabil în procedurile judiciare penale pe durata stărilor excepționale de urgență și alertă, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2022
              2. Versavia Brutaru, Scurte considerații privind prescripția răspunderii penale în contextul deciziilor Curții Constituționale 297/2018 și 358/2022, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2022
              3. Versavia Brutaru, Contestația în anulare. Dezlegări ale unor chestiuni de drept și probleme de constituționalitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2022
              4. Versavia Brutaru, Drepturi și libertăți. Dreptul la liberă exprimare. Fenomenul fake news. Comunicarea de informații false. O schimbare de paradigmă?, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2022
              5. Versavia Brutaru, Violenţa/hărţuirea on-line sau cyberbullying-ul, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2021
              6. Versavia Brutaru, Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, în contextul pandemiei de SARS-Cov2, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2021
              7. Versavia Brutaru, Noțiunea de „procuror ierarhic superior”, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2021
              8. Ion Ifrim, Modificări aduse noului Cod penal, în contextul armonizării cu legislaţia Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2021
              9. Versavia Brutaru, Tipicitatea subiectivă, obiect al recursului în casație, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2020
              10. Augustin Lazăr, Examen de jurisprudență în materia infracțiunilor la regimul de protecție a patrimoniului cultural – Lex municipalis troesmensium, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2020
              11. Ioana Veronica Varga, Gheorghe Buta, Efectele lucrului judecat – întinderea efectului pozitiv al autorității lucrului judecat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2020
              12. Dragoș-Alin Călin, Irina Alexe, Festina lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui parlament, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2020
              13. Ion Ifrim, Infracţiunea de neglijență în serviciu în lumina noilor texte de modificare ale Codului penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2019
              14. Simona-Maya Teodoroiu, Marieta Safta, Marian Enache, Identitate constituțională națională și dialog judiciar, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2019
              15. Versavia Brutaru, Recursul în casaţie. Aspecte de practică judiciară, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2019
              16. Ion Ifrim, Partea generală a Codului penal român într-o viziune europeană, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2017
              17. Versavia Brutaru, Prescripția răspunderii penale. Probleme de constituționalitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2017
              18. Alexandrina Șerban, Dreptul la viață privată, la secretul corespondenței și la libertatea de exprimare în contextul reglementărilor Big Brother, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2017
              19. Versavia Brutaru, Recunoaşterea vinovăţiei sau plea bargaining. Aspecte de common law, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2016
              20. Alexandru Mihnea Cerchez, Răspunderea penală a persoanei juridice din perspectiva noilor reglementări legislative, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2016
              21. Versavia Brutaru, Răspunderea penală a minorului în diferite sisteme de drept, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2016
              22. Ion Ifrim, Observații asupra infracțiunilor electorale, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2016
              23. Ion Ifrim, Unele observaţii asupra infracţiunilor de corupţie din noul cod penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2015
              24. Nicolae Pavel, Raportul dintre principiile constituţionale şi reglementările penale privind pedepsele complementare şi accesorii, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2015
              25. Versavia Brutaru, Importanţa vârstei minorului în desfăşurarea represiunii penale. Aspecte istorice şi de drept comparat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2015
              26. Denisa Barbu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în procedura penală română, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2015
              27. Constantin Tănase, Perspectiva criminologică a recidivei, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2015
              28. Gheorghe-Iulian Ioniță, Unele observaţii la decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 13/1/2014/HP/P, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2015
              29. Ion Ifrim, Unele observaţii cu privire la termenul de „funcţionar public”, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2014
              30. Versavia Brutaru, Procedura recunoașterii vinovăției în Codul penal român. Perspective de drept comparat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2014
              31. Johanna Rinceanu, Reflecții asupra răspunderii penale a persoanei juridice în România, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2014
              32. Lavinia-Nicoleta Brăcăcescu, Insuficienţa prezenţei fizice a minorului în procesul penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
              33. Andreea-Nicoleta Ştefan, Mandatul european de arestare. Studiu comparativ cu procedura extrădării. Problematica implementării Deciziei-cadru 2002/584/JAI de către statele membre ale Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
              34. Radu Carp, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, principiile subsidarităţii, proporţionalităţii şi statul de drept – armonie perfectă sau acomodare incompletă?, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
              35. Ion Ifrim, Unele reflecţii cu privire la infracţiunea de comisiune prin omisiune, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2014
              36. Delia Magherescu, Drepturile victimelor infracțiunilor din perspectiva noilor prevederi europene. Directiva 29/2012 a Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2013
              37. Versavia Brutaru, Ascultatea învinuitului sau inculpatului. Reguli şi procedee tactice aplicate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2013
              38. Ion Ifrim, Infracțiunea de abandon de familie. Analiză comparativă între noul Cod penal şi Codul penal în vigoare, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2012
              39. George Antoniu, Noua legislaţie penală. Reflecţii preliminare, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2012
              40. Versavia Brutaru, Imputabilitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii potrivit noului Cod penal (Legea 286/2009). Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2012
              41. Versavia Brutaru, Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, potrivit Legii nr. 286/2009, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2012
              42. Ion Ifrim, Reflecţii asupra infracţiunii de violare de domiciliu, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2012
              43. Oana Roxana Ionescu, Reflecţii asupra infracţiunii de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2012
              Revista JurisClasor CEDO
              1. Vasile Bozeșan, Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea și judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenției – decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu și Chițac c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul V (2015)
              2. Cristi Ghigheci, Folosirea în procesul penal a declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat – cauza Mateiuc c. României, hotărârea din 28 aprilie 2015, cererea nr. 48968/08, în Revista JurisClasor CEDO Anul V (2015)
              3. Dragoș Călin, Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu c. României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale, în Revista JurisClasor CEDO Anul IV (2014)
              4. Cristina Bunea, Prezența arestatului la judecarea cauzei. Asigurarea condițiilor de deținere compatibile cu respectarea demnității umane. Prezumția de nevinovăție – comunicat de presă al Parchetului. Respectarea vieții private – difuzarea imaginii persoanei arestate purtând cătușe – cauza Catană c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              5. Vasile Bozeșan, Malpraxis medical. Lipsa consimțământului scris al pacientei și omisiunea medicului de a informa adecvat pacienta asupra riscurilor procedurii medicale – încălcarea art. 8 din Convenție – cauza Csoma c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              6. Vasile Bozeșan, Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracțiunea de ofensă adusã Președintelui Franței, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!” (în traducere eufemistică – „dispari, nenorocitule!”), nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică – încãlcarea art. 10 din Convenție în cauza Eon c. Franței, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              7. Cristina Bunea, Obligația statului de a nu supune o persoană la tratamente inumane ori degradante – expunerea unei persoane în public încătușată, condiții materiale de detenție. Dreptul la respectarea vieții private – apariția în presă a unor transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate autorizat – cauza Cășuneanu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              8. Cristina Bunea, Audierea unei persoane cercetate penal, timp de 16 ore, la sediul parchetului. Încătușarea și escortarea persoanei reþinute – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              9. Vasile Bozeșan, Jurnalist obligat de instanța națională la plata de daune morale către directorul unui spital public, fără ca măsura să fie necesară într-o societate democratică – încălcarea art. 10 din Convenþie în cauza Bugan c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              10. Vasile Bozeșan, Aplicarea unei amenzi penale reclamantului și obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârșită prin presă „fără ca instanța națională să fi acordat atenție contextului” în care au fost făcute afirmațiile-încălcarea art. 6 și 10 din Convenție în cauza Niculescu-Dellakeza c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              11. George-Marius Mara , Ingerința în dreptul la liberă exprimare. Considerații privind incriminarea insultei și calomniei în dreptul penal român, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              12. Lavinia Cîrciumaru, Cristina Radu, Motivarea acțiunii civile disjunse de acțiunea penală în cazul în care pe latură penală s-a dispus încetarea procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale, prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
              13. Victor Constantinescu, Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României – Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate, în Revista Jurisclasor CEDO Anul II (2012)
              14. Cristina Bunea, Principiul egalității armelor și locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialității – decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
              15. Cristina Bunea, Obligația de a asigura condiții de detenție compatibile cu respectarea demnității umane. Nelegalitatea arestării preventive este determinată în mod excepþional numai de nereguli grave și evidente. Prezumția de nevinovăție – declarații ale procurorului de caz apărute în presă – cauza Păvălache c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
              16. Dragoș Călin, Lipsa unei divergențe „profunde și persistente” a practicii judiciare a instanțelor naționale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu și alți 30 de reclamanți c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
              17. Lipsa accesului la dosarul cauzei la judecarea prelungirii arestării preventive și încălcarea principiului contradictorialității – cauza Cioinea c. României (Hotărârea din 14 februarie 2012, Cererea nr. 17009/03), în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
              18. Lavinia Cîrciumaru, Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              19. Amalia-Cecilia Moleanu, Probaţiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul „denunţător”, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              20. Iolanda Agafiţei, Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              21. Ionuţ Militaru, Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              22. Alexandra Neagu, Controversa aplicabilităţii art. 6 CEDO în materia contravenţiilor rutiere tranşată în decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop împotriva României, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              23. Victor Constantinescu, Cauza Adrian Constantin împotriva României – Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci şi calificarea juridică, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              24. Victor Constantinescu, Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS), în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
              Revista Pandectele Române
              1. Mihai Mareș, Revizuirea. Cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 109/A din 24 mai 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
              2. Mihai Mareș, Contestaţia la executare. Cazurile prevăzute de art. 598 alin. (1) lit. c) şi d) C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 239 din 9 iunie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
              3. Mihai Mareș, Luarea şi menţinerea măsurilor asigurătorii. Scopul pentru care sunt dispuse, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 286 din 10 mai 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
              4. CA Cluj, Distincţia între infracţiunea de încăierare şi cea de vătămare corporală gravă respectiv tentativă la infracţiunea de omor în cazul agresiunii între două grupuri de persoane, (CA Cluj, secţia penală şi de minori, decizia penală nr. 34/A/2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
              5. Dumitru Daniel Șerban, Insuficienţa actualului cadru normativ privind instituţia opiniei concurente, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
              6. Marius Andreescu, Principiile dreptului. Posibilitatea şi utilitatea filosofiei dreptului, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
              7. Mihai Mareș, Contestaţie. Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C. pr. pen. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 192 din 28 martie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
              8. Mihai Mareș, Apel. Acord de recunoaşte a vinovăţiei. Procedura remediu, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022 (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 78/A din 14 aprilie 2022)
              9. Mihai Mareș, Verificarea măsurilor asiguratorii. Contestaţie (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 260 din 20 aprilie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
              10. Mircea Duțu, Dialogul jurisprudenţă-doctrină şi necunoscutele sale, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              11. Raul Alexandru Nestor, Justiţia restaurativă în România – de la necesitatea implementării unui mod de soluţionare alternativă a litigiilor la timiditatea constantă a legiuitorului, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              12. Mihai Mareș, Conflict de competenţă. Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C. pr. pen. Deducerea zilelor de eliberare anticipată, acordate persoanei condamnate ulterior transferului său în România, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 644 din 7 decembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              13. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Contestaţie. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativă, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 12 din 11 ianuarie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară). în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              14. Mihai Mareș, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Chestiuni prealabile. Tipicitate, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 27 din 27 ianuarie 2022 a judecătorului de cameră preliminară), în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              15. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 47/2022 din 1 februarie 2022, Admiterea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 37 alin. (1) C. pr. pen. şi art. 56 alin. (4) C. pr. pen. Utilizarea generică a termenului de militar, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
              16. Mihai Mareș, Alexandra Șinc, Aspecte practice privind aplicarea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-282/20 de către instanţele din România, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              17. Raul Alexandru Nestor, Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore – garanţie pentru soluţionarea echitabilă a unei cauze penale, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              18. Gheorghe Popa, Expertiza criminalistică extrajudiciară ca mijloc de probă, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              19. Mihai Mareș, Conflict de competenţă. Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 432 din 31 august 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              20. Mihai Mareș, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Contrabandă. Situaţie premisă. Achitare, (ÎCCJ, decizia nr. 535/RC din 23 noiembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              21. Mihai Mareș, Cerere de revizuire recalificată în recurs în casaţie, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 411/RC din 12 octombrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
              22. Giulia Șologon, Aspecte tactice şi procesuale privind audierea martorilor în procesul penal (Partea I), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
              23. Andrada Popescu, Executarea hotărârilor pilot ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa condiţiilor de detenţie, în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
              24. Mihai Mareș, Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie după calitatea persoanei. Desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Pierderea calităţii de către inculpat. Excepţia de necompetenţă după calitatea persoanei, (ÎCCJ, secţia penală, sentinţa nr. 167 din 5 mai 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
              25. Mihai Mareș, Hotărâre judecătorească. Lipsa semnăturilor. Redactarea motivelor ulterior încetării calităţii de magistrat. Trimitere spre rejudecare, (ÎCCJ, secţia penală, decizia penală nr. 145/A din 12 iunie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
              26. Mihai Mareș, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 79/RC din 3 martie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
              27. Mihai Mareș, Încheiere prin care prima instanţă se pronunţă cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Contestaţie. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 854 din 18 decembrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
              28. Mihai Mareș, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
              29. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, (ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
              30. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 143/A/2020 din 9 iunie 2020, scj.ro, în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
              31. Giulia Șologon, Aspecte tactice şi procesuale privind audierea martorilor în procesul penal (Partea a II-a), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
              32. Vasile Nester, Aspecte privind infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Impactul reconfigurării laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu asupra valorilor sociale, în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
              33. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Reunirea cauzelor. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 205 din 14 aprilie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
              34. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Nulitatea ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale. Nulitatea rechizitoriului. Soluţii. Contestaţie, (ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 254 din 24 martie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
              35. Raul Alexandru Nestor, Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore – garanţie pentru soluţionarea echitabilă a unei cauze penale, în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
              36. Mihai Mareș, Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 261/RC din 15 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
              37. Mihai Mareș, Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 241/RC din 2 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
              38. Mihai Mareș, Verificarea măsurilor asiguratorii, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 520 din 20 mai 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
              39. Andrei Duțu, CEDO: Condamnarea unui parlamentar pentru conţinutul postărilor sale pe Facebook nu constituie o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, (Hotărârea din 2 septembrie 2021, Sanchez c. Franţei, cauza nr. 45581/15), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
              40. Dumitru-Daniel Șerban, Înregistrarea clandestină – mijloc procesual de probă admisibil?, în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
              41. Mihai Mareș, Favorizarea făptuitorului. Analiza intenţiei cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168/A din 22 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
              42. Mihai Mareș, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
              43. Mihai Mareș, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
              44. CA Iași, Zădărnicirea combaterii bolilor. Achitare. Declararea ca neconstituţională a unor măsuri instituite prin O.U.G. nr. 11/2020, în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
              45. Dumitru-Daniel Șerban, Ignorarea precedentului judiciar – încălcare a dreptului la un proces echitabil şi motiv de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului?, în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
              46. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Încheiere interlocutorie. Contestaţie. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 742 din 8 septembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
              47. Mihai Mareș, Contestaţie la executare. Deducerea perioadei executate într-un stat străin după recunoaşterea hotărârii instanţei străine de către autorităţile din România. Instanţa competentă, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 441 din 8 septembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
              48. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Abuz în serviciu, (ÎCCJ, secţia penală de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 33 din 20 ianuarie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
              Revista Română de Drept Penal al Afacerilor
              (…)
              Noua Revistă de Drepturile Omului
              1. Emil Moise, Consimțământul copilului, un instrument folosit pentru a diminua pedeapsa violatorilor. O practică discriminatorie, preluată în prevederi legale neconstituționale, în NRDO nr. 1/2021
              2. Cristian Nuică, Considerații privind răspunderea penală în domeniul nediscriminării, în NRDO nr. 1/2019
              3. Vladimir Adrian Costea, Ce este demnitatea pentru cei ce nu pot face uz de ea?  Problematizări privind dezideratul inviolabilității demnității umane în mediul carceral, în NRDO nr. 1/2019
              4. Robert Alexy, Demnitatea umană și analiza proporționalității, în NRDO nr. 4/2017
              5. Teodor Papuc, Principiul proporționalității și testul acestuia. Circulând pe terenul motivelor, în NRDO nr. 3/2017
              6. Ștefan Bogrea, Victima potențială în cauzele Curții Europene a Drepturilor Omului privitoare la măsurile secrete de supraveghere: între recurs individual și actio popularis, în NRDO nr. 2/2016
              7. Ioana Șoldea, Contestația privind tergiversarea procesului și contestația privind durata procesului penal – „remedii efective”?, în NRDO nr. 1/2016
              8. Măriuca Oana Constantin, Identitatea culturală – o posibilă circumstanță atenuantă? Admisibilitatea clauzei culturale în procesele penale din România, în NRDO nr. 4/2015
              9. Valentin Constantin, Cât costă drepturile fundamentale?, în NRDO nr. 3/2014
              10. D.C. Dănişor, Consideraţii privind reglementarea constituţională a restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, în NRDO nr. 2/2008
              Culegere de practică judiciară
              (…)
              Revista Scripta Manent
              1. Paul Ciobanu, Măsurile preventive. Particularităţile activităţii grefierului de şedinţă într-un complet de drepturi şi libertăţi în situaţia unei propuneri de luare a măsurii arestării preventive ori măsurii arestului la domiciliu, în Revista Scripta Manent nr. 5/2022
              2. Claudia Roșu, Întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale – considerații în lumina deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale a României, în Revista Scripta Manent nr. 4/2022
              3. Claudia Roșu, Hărțuirea – încălcare a principiilor etice academice și profesionale, în Revista Scripta Manent nr. 3/2021
              4. Andreea-Raluca Bratu, Procedura administrativă privind eliminarea din dosar a mijloacelor de probă excluse în procedura de cameră preliminară. Decizia Curții Constituționale nr. 22/18 ianuarie 2018, în Revista Scripta Manent nr. 3/2021
              5. Andrei-Dorin Băncilă, Regimul executării amenzilor penale aplicate în alte state membre ale Uniunii Europene și recunoscute în România, în temeiul Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI în ipoteza interdicției alternativelor, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
              6. Mihai Diana-Valentina, Controlul judiciar – luarea măsurii de către procuror fără audierea prealabilă a inculpatului, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
              7. Gheorghe Ifrim, Gestionarea dosarelor penale în raport de atribuțiile administrativ-judiciare ale organelor de cercetare penală, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
              8. Laura Ecedi-Stoisavlevici, Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal, în Revista Scripta Manent nr. 1
              Revista Universul Juridic
              1. Oana Bugnar-Coldea – Art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale – trecut și prezent, în Revista Universul Juridic nr. 7/2021
              2. (…)
              Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
              1. Nicoleta-Elena Buzatu, Particularitățile cercetării locului faptei în cazul accesului ilegal la un sistem informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2018
              2. Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de fals informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2007
              Revista Forumul Judecătorilor
              1. Dragoș Călin, Cauza Kozan împotriva Turciei. Încălcarea articolului 10 din Convenție. Calificarea drept „speculații politice” a punctelor de vedere exprimate nu poate fi suficientă în sine pentru a restrânge libertatea unui judecător de a schimba informații cu colegii săi magistrați pe un grup Facebook închis și secret, rezervat profesioniștilor dreptului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2022
              2. Voicu Puşcaşu, Câteva considerații critice referitoare la Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2018
              3. Cristinel Ghigheci, În ce constă imparțialitatea judecătorului?, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2016
              4. Cristinel Ghigheci, Arestarea preventivă și deținerea nelegală. Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2015
              5. Marius Armaș, Confiscarea extinsă. Analiză comparativă între reglementarea actuală şi modificările impuse de Directiva 2014/42/UE, din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2014
              Revista Română de Drept al Afacerilor
              1. Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Piteşti în materie penală, din 8 iunie 2017, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019
              2. Curtea de Apel Piteşti. Minute în materie penală, din 21 martie 2019, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2019
              3. (…)
              Revista Română de Drept Privat
              1. Cristian Colceriu, Elita clujeană a dreptului. Paradigme în gândirea juridică a şcolii clujene de drept, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/29 februarie 2016
              2. (…)
              Analele Universității București (A.U.B.)
              1. Valentina Dinu – Nerespectarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materia conflictelor de muncă, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2021
              2. George Zlati – Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2020
              3. Andrei Zarafiu, Contestaţia în anulare şi revizuirea în noul sistem procesual penal, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
              4. Ioan Paul Chiș, Notă la sentinţa penală nr. 534 din 24 februarie 2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
              5. Teodor Manea, Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua şi veche legislaţie, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
              6. (…)
              Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
              1. Mihai Dunea – Analiza unor implicaţii ale reflectării pe plan penal a conceptelor de „domiciliu” şi „reşedinţă”, publicat în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Științe Juridice nr. 2/2021
              2. (…)
              Analele Universității de Vest din Timișoara
              1. Cristina Nicorici – Cazul „Lederspray” – răspunderea penală pentru omisiunea de a retrage produse periculoase de pe piaţă, publicat în Analele Universității de Vest din Timișoara nr. 1/2021
              2. Voicu Pușcasu – Câteva considerații critice, preliminare, ale soluției dispuse prin Decizia nr. 7/2020, a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată într-un recurs în interesul legii, publicat în Analele Universității din Timișoara – Seria Drept – 2020
              3. (…)
              Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie
              1. Gheorghe Florian, Psihologia copilului abuzat în familie, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              2. Gheorghe Florian, Contexte sociale favorabile maltratării copiilor, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              3. Nicolae Lupulescu, Oameni minunaţi, cu aripile frânte, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              4. Vicenzo Tarantino, Grafologia medicală în controversele judiciare, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              5. Marisa Aloia, Psihologia scrisului. Un caz de evaluare grafo patologică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              6. Liana Vettori, Expertiza nu este doar grafică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              7. Anna Muszynska, Probleme selectate privind interpretarea noţiunii de document în dreptul penal, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              8. Magdalena Krajnikova, Probleme actuale privind examinarea criminalistică a scrierii de mână, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              9. Anca Ciglenean, Sorin Alămoreanu, Mihai Baco, Experţii criminalişti, o privire comparativă, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              10. Sorin Alămoreanu, Alexandru Mario Pop, Adrian Frățilă, Constantin Mirea, Importanţa unor cunoştinţe specifice de limbaj în anumite expertize grafice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              11. Gabriel Olteanu, Scrisul şi comportamentul simulat, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              12. Alexandru Mario Pop, Bogdan Florescu, Falsuri similare şi modus operandi diferite – concluzii de experţi, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              13. Ioan Băla, Perspective europene în domeniul execuţional penal, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
              14. (…)
              Revista Fortuna
              1. Mădălina Scutelnicu, Apărarea, drept fundamental şi funcţie procesual penală, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              2. Mădălina Scutelnicu, Tentativa în cazul infracţiunilor complexe, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              3. Mădălina Scutelnicu, Delimitarea coautoratului de complicitate, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              4. Vidrighin Vasile Ioan, Barta Oana lleana, Asistarea inculpaţilor cu interese contrare de către acelaşi apărător ales, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              5. Eugen Bunea, Monica Bunea, Alexandru Bunea, Deosebiri instituţionale fundamentale între sintagma penală „înscris fals” şi sintagma civilă „înscris nul”. Absenţa autorităţii de lucru judecat a hotărârii instanţei civile care a declarat nul un înscris, în faţa instanţei penale care a declarat fals acest înscris. Desfiinţarea obligatorie de către instanţa penală a înscrisului declarat fals, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              6. Betinio Diamant şi Vasile Luncean, O problemă în legătură cu aplicarea art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
              7. (…)
              Revista Penalmente Relevant
              1. Adina-Mihaela Ionescu, Simona Daniela Chiperi, Calificarea token-urilor prin raportare la posibilitatea definirii acestora ca fiind security sau utility tokens, în Revista Penalmente nr. 2/2022
              2. Diana Lucaciu, Scurte considerații cu privire la noțiunile de materiale pornografice și spectacol pornografic. Asemănări și deosebiri, în Revista Penalmente nr. 2/2022
              3. Iulia-Andra Mureșan, Abuzul în serviciu, în Revista Penalmente nr. 2/2022
              4. Andra Maria Coț, Prescripția răspunderii penale: CCR, CEDO și CJUE, în Revista Penalmente nr. 1/2022
              5. Cristina Cucoaniș, Dispunerea firească de produsul unei infracțiuni versus săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Penalmente nr. 1/2022
              6. Florina Suciu, Falsul material în înscrisuri oficiale, în Revista Penalmente nr. 1/2022
              7. Anca-Ana Sampatrean, Constituirea unui grup infracțional organizat, în Revista Penalmente nr. 1/2022
              8. Alexandra Aldea, Efectuarea urmăririi penale de către parchetul european, în Revista Penalmente nr. 1/2022
              9. Diana Lucaciu – Scurte considerații cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă în varianta prevăzută de art. 374 alin. 11 Cod penal, în Revista Penalmente nr. 2/2021
              10. Dan-Sebastian Cherteș, Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, în Revista Penalmente nr. 2/2021
              11. Vlad Crăciun, Instrumente procesuale în cazul scindării unității de infracțiune, în Revista Penalmente nr. 2/2021
              12. Darius Florian, Dreptul martorului de a nu se autoincrimina, în lumina deciziei curții constituționale nr. 236/2020. Aplicarea directă a prevederilor constituției în cadrul procesului penal, în Revista Penalmente nr. 2/2021
              13. Ionuț Borlan – Mărturia mincinoasă și favorizarea făptuitorului: specialitate unilaterală sau bilaterală?, în Revista Penalmente nr. 1/2021
              14. Dan-Sebastian Chertes – Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, în Revista Penalmente nr. 1/2021
              15. Doris-Alina Șerban – Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni, în Revista Penalmente nr. 1/2021
              16. George Zlati – Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal, în Revista Penalmente nr. 1/2021
              17. Maxim Dobrinoiu, Considerații tehnice și juridice privind reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în situația interogării unei baze de date prin depășirea limitelor autorizării, în Revista Penalmente nr. 1/2021
              18. Cristian-Alin Badea – Revoluția inteligenței artificiale în sistemul judiciar penal. Extragerea argumentelor și evaluarea riscului, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
              19. Oana Bugnar-Coldea, O nouă teorie a subiectului activ al infracțiunii, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
              20. Valerian Cioclei, 3P, un „virus” reactivat, care amenință sănătatea justiției penale, publicat în AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020 și Bizlawyer
              21. Dorel Herinean – Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
              22. G. Pelican, Reflecții privind tratamentul sancționator al pluralității intermediare, Revista Penalmente nr. 1/2020
              23. Ionuț Iftimie, Recidiva internațională, în revista penalmente nr. 2/2020
              24. Ioana Anițulesei, Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) cod procedură penală, în revista penalmente nr. 2/2020
              25. Alexandru-Cristian Adochiței, Amânarea aplicării pedepsei. Un caz practic de arbitrariu al măsurilor administrative generat de inconsistențe legislative, în revista penalmente nr. 2/2020
              26. Teodora Godîncă-Herlea și Doris-Alina Șerban, Contestație în anulare împotriva încheierii de cameră preliminară prin care s-a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală, în revista penalmente nr. 2/2020persoana vătămată nefiind legal citată. Admisibilitatea în principiu. Admiterea contestației, în revista penalmente nr. 2/2020
              27. Andra Maria Coț, Lipsa semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, în revista penalmente nr. 2/2020
              28. Andra-Roxana Trandafir și George Zlati, Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă, în revista penalmente nr. 1/2020
              29. George-Cristian Ioan, Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (ii). Aplicații practice ale teoriei imputării obiective a rezultatului, în revista penalmente nr. 1/2020
              30. Cătălin Daniel Pop, Infracțiunile cu subiect activ special. Complicitatea la delapidare, în revista penalmente nr. 1/2020
              31. Diana Lucaciu, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în cazul ordonanțelor de clasare, în Revista Penalmente nr. 2/2019
              32. Mihnea-Andrei Novac, Împrumutul fără dobândă între societăți afiliate. Delict fiscal sau delapidare?, în Revista Penalmente nr. 2/2019
              33. George-Cristian Ioan, Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (i). Teoria generală a raportului de cauzalitate. trăsăturile infracțiunilor de serviciu, în Revista Penalmente nr. 2/2019
              34. Andra Maria Coț, Nelegala compunere a completului de judecată în lumina deciziei nr. 417/2019 a Curții Constituționale a României, în Revista Penalmente nr. 2/2019
              35. Alexandru Matache, Considerații cu privire la reținerea infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor (art. 352 cod penal) și abuz în serviciu (art. 297 cod penal) în sarcina personalului medical, în Revista Penalmente nr. 2/2019
              36. Cristina Filip, Particularități ale examinării documentelor laminate, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              37. Cezar Cioacă, Presupusa infailibilitate a probelor ADN. Limite și vulnerabilități, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              38. Cataraga Olga, Sorin Alămoreanu și Petcovici Piotr, Examinarea documentelor prezentate în copie, aspecte practice și teoretice, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              39. Efim Obreja, Nicolae Gurău, Veronica Postoroncă și Larysa Derecha, Determinarea vechimii documentelor, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              40. Sandra Grădinaru, Observaţii referitoare la expertizarea suporţilor ce conţin rezultatele activităţii de supraveghere tehnică, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              41. Dragoș-Vasile Leordean, Mihai Suian și Daniel Ioan ureche, Expertiza genetică în cauzele penale, în Revista Penalmente nr. 1/2019
              42. Oana Bugnar, Curtea de apel cluj. Procurorul general nu are competența de a infirma o soluție dispusă de procurori ai direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, în Revista Penalmente nr. 2/2018
              43. Daniel Ioan Ureche și Bianca Cârdan, Evaluarea medico-legală a discernământului în cauzele penale, în Revista Penalmente nr. 2/2018
              44. Mihai Suian, Unele aspecte privind reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale, în Revista Penalmente nr. 2/2018
              45. Georgian Marcel Husti, Formele infracțiunii de luare de mită, în Revista Penalmente nr. 2/2018
              46. Diana Lucaciu, Câteva aspecte referitoare la infracțiunile de trafic de persoane (art. 210 cod penal), proxenetism (art. 213 cod penal) și folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 cod penal), în Revista Penalmente nr. 2/2018
              47. Dorel Herinean, Participația improprie. Analiza unor cazuri particulare, în Revista Penalmente nr. 2/2018
              48. Andra Maria Coț, Spălarea banilor, în Revista Penalmente nr. 1/2018
              49. Dorel Herinean, Relaţia dintre şantaj şi alte infracţiuni, în Revista Penalmente nr. 1/2018
              50. Alexandru Matache, Considerații critice cu privire la articolul 532 alin. (3) din codul de procedură penală. Argumente de neconstituționalitate, în Revista Penalmente nr. 1/2018
              51. Dorel Herinean, Șantajul. Probleme punctuale, în revista penalmente nr. 2/2017
              52. Oana Bugnar, Redeschiderea urmăririi penale ca urmare a plângerii formulate de inculpat împotriva ordonanței de clasare. Nelegalitate, consecințe și căi de atac, în revista penalmente nr. 2/2017
              53. George Zlati, Servicii over-the-top (ott) vs. servicii de comunicaţii electronice. art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 cod procedură penală, în revista penalmente nr. 2/2017
              54. Paula Ciorea, Considerații asupra percheziției informatice, în Revista Penalmente nr. 1/2017
              55. Alexandru Matache, Consecinţele ipotezelor particulare ale erorii de fapt: aberratio ictus, aberratio delicti, error in persona şi aberratio causae, în Revista Penalmente nr. 1/2017
              56. Cristina Nicorici, Violarea vieții private. Printre capcanele unei noi incriminări, în Revista Penalmente nr. 1/2017
              57. Dan-Sebastian Chertes, Infracţiunea de divulgare a secretului profesional de către avocat prevăzută de legea nr. 51/1995. Scurte consideraţii, în Revista Penalmente nr. 1/2017
              58. Svetlana Purici, In dubio pro reo: apărarea cal troian în cauzele de criminalitate informatică, în Revista Penalmente nr. 2/2016
              59. Cristina Georgiana Feșteu, Concursul de calificări (II), în Revista Penalmente nr. 2/2016
              60. Daliana Lupou, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în Revista Penalmente nr. 2/2016
              61. Vlad Crăciun, Circumstanţele în cadrul participaţiei penale, în Revista Penalmente nr. 2/2016
              62. Deniz Otay, Delapidarea. Probleme de actualitate, în Revista Penalmente nr. 2/2016
              63. Mihai Suian, Unele aspecte privind folosirea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, în Revista Penalmente nr. 2/2016
              64. Dan-Sebastian Chertes, De lege ferenda: camera preliminară, în Revista Penalmente nr. 1/2016
              65. George Zlati, Privilehgiul contra autoincriminării și criptografia, în Revista Penalmente nr. 1/2016
              66. Vlad Crăciun, Articolul 50 Cod penal. Succinte considerații, în Revista Penalmente nr. 1/2016
              67. Cristina Georgiana Feșteu, Concursul de calificări (II), în Revista Penalmente nr. 1/2016
              68. Ionuț Borlan, Considerații privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal, în Revista Penalmente nr. 1/2016
              69. (…)
              Pro Lege
                1. Bogdan Niculescu, Unele reflecții cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 alin. (1 ind. 1) Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2023
                2. Irinel Rotariu, Pedeapsa complementară a degradării militare, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2023
                3. Dan Cristian Tătar, Articolul 250 din Codul penal român. Infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2023
                4. Vasile Drăghici, Remus Jurj, Aspecte controversate introduse prin Legea nr. 17/2023 referitoare la realizarea elementului constitutiv în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 66 alin. (1) și art. 66 alin. (11) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
                5. Maria Chirilă, Infracțiuni motivate de ură. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
                6. Clement-Mihai Resmeriță, Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și a fraudei privind fondurile publice. Modelul american, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
                7. Corina Bican, Unele considerații privind interpretarea noțiunii de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală în cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
                8. Răzvan-Horațiu Radu, Cauza Sanchez împotriva Franței. Discursul de ură și limitele libertății de exprimare, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
                9. Dumitru-Vlad Bradea, Diminuarea forței principiului prezumției de nevinovăție în Directiva 2016/343/UE, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                10. Viorel-Gabriel Teliceanu, Incidența jurisprudenței Curții Constituționale a României asupra administrării probelor în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                11. Ioan-Florentin Ene, Titularul propunerii de autorizare a metodei speciale de cercetare prevăzute de art. 152 Cod procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                12. Marinela-Loredana Bălănoiu, Unele considerații privind avansarea și plata onorariului de expert pentru expertizele efectuate în cursul judecății, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                13. Aurelian-Constantin Mihăilă, Gestiunea mijloacelor materiale de probă în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                14. Oana Chichernea, Câteva considerații cu privire la posibilitatea restituirii pe cale administrativă a plângerii prealabile petiționarului și efectele asupra termenului prevăzut de art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                15. Radu-Mihăiță Cazacu, Ioana-Ruxandra Palade, Considerații privind săvârșirea infracțiunii de violare a vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                16. Irinel Rotariu, Noțiunea de anchetă structurală în cercetarea penală a genocidului, crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Corespondențe în Codul de procedură penală român, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
                17. Oana Chichernea, Stop-cadru al instituției întreruperii cursului prescripției răspunderii penale, la intersecția dintre principiile doctrinei clasice și jurisprudența Curții Constituționale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                18. Aurelian Mirel Toader, Audierea martorului cu identitate protejată – succinte considerații teoretice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                19. Ionuț-Cristian Neagu, Legalitatea probelor efectuate prin delegare – aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                20. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Noțiunea de constrângere. Comparație între dreptul penal român și standardul impus în dreptul internațional penal prin Statutul de la Roma, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                21. Alexandra Delia Sabău, Unele considerații teoretice și practice cu privire la contestația la executare în procedura penală din România, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                22. Irinel Rotariu, Considerații privind competența instanțelor și parchetelor militare în raport de calitatea de militar, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                23. Dragoș-Nicolae Dumitru, Considerații privind infracțiunea de fals în declarații în contextul îndeplinirii formalităților necesare pentru stabilirea domiciliului, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                24. Cristian-Valentin Ștefan, Identificarea hotărârilor judecătorești nelegale neatacate de procuror și analizarea soluțiilor de achitare, restituire și trimitere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, în perioada 2017-2022, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                25. Antonia-Eleonora Constantin, Răzvan-Horațiu Radu, Art. 8 din Convenție. Dreptul la viață privată. Obligații pozitive. Deficiențe importante în ceea ce privește investigarea penală a faptelor reclamate de hărțuire sexuală la locul de muncă. Eșecul în ceea ce privește protejarea integrității reclamantei. Neîndeplinirea de către stat a obligației de a lua măsuri de protecție împotriva victimizării secundare, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                26. Irinel Rotariu, Mecanismul internațional rezidual pentru tribunalele penale internaționale: condamnarea unor persoane pentru obținerea de mărturii mincinoase și dispreț față de realizarea actului de justiție într-o cauză de competența Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
                27. Daniela Lovin, Executarea hotărârilor în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcări ale drepturilor fundamentale din cauza lipsei unei anchete adecvate și efective asupra faptelor de încălcare a drepturilor garantate de Convenție. Măsuri individuale pentru remedierea încălcărilor. Redeschiderea urmăririi penale sau revizuirea hotărârii prin care judecătorul de cameră preliminară a soluționat plângerea împotriva soluției procurorului de neurmărire penală sau netrimitere în judecată. Punerea în executare de către statul român a hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Soare împotriva României, cererea nr. 24329/2002, și Aftanache împotriva României, cererea nr. 999/2019, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                28. Reyhan Mustafa, Carmen Damian, Infirmarea ordonanței de clasare în cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale într-o cauză în care judecătorul de cameră preliminară a respins plângerea contra soluției de clasare a procurorului. Cale procesuală: revizuirea încheierii judecătorului de cameră preliminară conform art. 465 din Codul de procedură penală sau infirmarea soluției de clasare de către procurorul ierarhic superior și redeschiderea urmăririi penale în baza art. 335 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                29. Georgian-Marcel Husti, Poate avea inteligența artificială capacitate penală?, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                30. Irinel Rotariu, Principiul universalității în incriminarea infracțiunilor de genocid, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                31. Radu Bogdan Călin, Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                32. Vlad Vrânceanu, Clasarea cauzei in rem în cazul în care nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                33. Dumitru-Vlad Bradea, Prezumția de nevinovăție în accepțiunea Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                34. Ioan-Florentin Ene, Eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei, în contextul pronunțării Deciziei Curții Constituționale a României nr. 22/2018, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                35. Răzvan-Horațiu Radu, Analiza hotărârii în cauza I.V.Ț. împotriva României. Dreptul unui minor la protejarea imaginii sale, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                36. Răzvan-Horațiu Radu, Cauza Grzęda împotriva Poloniei. Lipsa accesului la instanță în cazul încetării înainte de termen a mandatului unui judecător, membru al Consiliului Național al Magistraturii, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                37. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑569/20 din 19 mai 2022. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 8 – Dreptul de a fi prezent la proces – Informare cu privire la proces – Imposibilitatea de a localiza persoana suspectată sau acuzată în pofida eforturilor rezonabile depuse de autoritățile competente – Posibilitatea unui proces și a unei condamnări în lipsă – Articolul 9 – Dreptul la un nou proces sau la o altă cale de atac care să permită o reexaminare a fondului cauzei”, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
                38. Mihaela-Rodica Chicea, Principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare din perspectiva Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă. Posibile limitări: încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                39. Antonia-Eleonora Constantin, Natura juridică a actului prin care procurorul dispune prelungirea dreptului de circulație în temeiul art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, modificată și completată, din perspectiva exercitării controlului ierarhic. Posibilitatea procurorului de a dispune prelungirea dreptului de circulație, atunci când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberată fără drept de conducere, în situațiile prev. de art. 111 alin. (3) și (5) din același act normativ, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                40. Oana Chichernea, Marinela-Loredana Bălănoiu, Aprecierea valabilității consimțământului exprimat de victimele minore în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale a persoanei, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                41. Alina Ioana Szabo, Incidența principiului ne bis in idem în materia protecției sănătății și securității muncii, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                42. Leontin Matei, Procedee investigative prevăzute în al doilea Protocol al Convenției privind criminalitatea informatică, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                43. Ioan-Florentin Ene, Efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                44. Irina-Cornelia Munteanu, Scurte considerații asupra noțiunii de „a comunica cu” din conținutul interdicției prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                45. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 3 din Convenție. Interzicerea relelor tratamente. Încălcare. Aspect material. Aspect procedural, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                46. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de justiție a Uniunii Europene (Camera a patra), în cauza C‑724/19 din 16 decembrie 2021. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Ordin european de anchetă – Directiva 2014/41/UE – Articolul 2 litera (c) punctul (i) – Noțiunea «autoritate emitentă» – Articolul 6 – Condițiile de emitere a unui ordin european de anchetă – Articolul 9 alineatele (1) și (3) – Recunoașterea unui ordin european de anchetă – Ordin european de anchetă prin care se urmărește obținerea unor date de transfer și de localizare legate de telecomunicații, emis de un procuror desemnat drept «autoritate emitentă» prin actul de transpunere a Directivei 2014/41 – Competență exclusivă a instanțelor judecătorești în cadrul unei proceduri naționale similare de dispunere a măsurii de anchetă indicate în acest ordin”, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
                47. Remus Jurj, Scoaterea ilegală din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național – infracțiune prevăzută de art. 44 lit. a) din Legea nr. 407/2006 sau infracțiune prevăzută de art. 83 alin. (1) din Legea nr. 182/2000?, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                48. Alexandra Delia Sabău, Dreptul suspectului/inculpatului de a nu da declarații în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                49. Ioana Ursache, Încadrarea juridică a fraudelor săvârșite prin intermediul platformelor de vânzări online – fraudă informatică sau înșelăciune?, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                50. Grigore Voicu, Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevăzută de art. 352 Cod penal. Evoluția incriminării și nevoia de adaptare a legislației la actualele condiții sanitare muncă, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                51. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 6 § 1 și § 3 lit. d) din Convenție. Dreptul la un proces echitabil. Încălcare. Neaudierea martorului denunțător ale cărui declarații au fost decisive pentru condamnarea reclamantului. Art. 34 din Convenție. Neîncălcare. Lipsa intimidării sau a presiunii în legătură cu plângerea adresată de reclamant Curții, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                52. Cătălin-Andrei Popescu, Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/42/UE – Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană – Domeniu de aplicare – Confiscarea bunurilor dobândite ilegal – Avantaj economic rezultat dintr o infracțiune care nu a făcut obiectul unei condamnări – Articolul 4 – Confiscare – Articolul 5 – Confiscare extinsă – Articolul 6 – Confiscare aplicată terților – Condiții – Confiscare a unei sume de bani revendicate ca aparținând unui terț – Terț care nu are dreptul de a se constitui parte în procedura de confiscare – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                53. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război și contra umanității comise de membrii serviciilor secrete. Dosarul Jovica Stanišić și Franko Simatović. Condamnare după exercitarea căilor de atac de către Biroul procurorului Mecanismului rezidual al Tribunalelor Penale Internaționale, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
                54. Dragoș-Nicolae Dumitru, Marinela-Loredana Bălănoiu, Unele considerații privind comportamentul de control coercitiv ca tip de violență și necesitatea incriminării acestuia
                55. Robert Fleckhammer, Rolul serviciilor de informații în activitatea de prevenire și combatere a criminalității organizate, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                56. Leontin Matei, Administrarea probelor electronice în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                57. Grigore Voicu, Infracțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                58. Dan Cristian Tătar, Percheziția unui vehicul. Încălcarea dispozițiilor legale privind întocmirea procesului-verbal de percheziție, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                59. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 8 din convenție. Dreptul la respectarea vieții private și a domiciliului. Încălcare. Lipsa de proporționalitate. Dreptul la un proces echitabil. Proces penal. Neîncălcare, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                60. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 4 Protocolul nr. 7. Ne bis in idem. Încălcare. Lipsa raportului de proporționalitate. Desfășurarea unei proceduri penale pentru o infracțiune minoră și a unei proceduri administrative fiscale pentru folosirea pe post de carburant a unor uleiuri a căror folosire în acest scop era interzisă. Majorarea excesivă a accizelor. Între cele două seturi de proceduri nu există o strânsă legătură substanțială pentru a fi considerate ca un întreg, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                61. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război. Distrugerea clădirilor culturale sau a monumentelor istorice în jurisprudența Tribunalului Penal Internațional. Dosarul Ahmad Al Faqi Al Mahdi, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
                62. Oana Chichernea, Aspecte teoretice și practice privind traficul de ființe umane comis în scopul exploatării economice și exploatării sexuale, prin obligarea victimei la practicarea prostituției,  în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                63. Vasile Luha, Întrebări și probleme practice privind cadrul legal de evaluare a culpei profesionale, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                64. Dana-Cristina Bunea, Lupta împotriva discriminării și a xenofobiei – principii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                65. Aurelian Ion, Aspecte de neconstituționalitate ale infracțiunii de abandon de familie sancționate în varianta prevăzută de art. 305 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                66. Grigore-Florin Popescu, Despre competența instanței civile de a soluționa o cauză privind făptuitori civili și militari, în situația condamnării civilului după procedura prescurtată a recunoașterii învinuirii, anterior pronunțării soluției față de militar după procedura de drept comun, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                67. Nicolae Dodoacă, Considerații referitoare la data dispunerii arestării preventive în faza de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                68. Dan Cristian Tătar, Unele aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                69. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 1 din Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cazul expulzării unor străini. Expulzare dispusă de o instanță pentru motive de securitate națională, pe baza informațiilor clasificate care nu au fost comunicate reclamantului. Lipsa unor garanții compensatorii suficiente. Lipsa unui examen din partea jurisdicțiilor naționale independente asupra necesității restrângerilor importante ale drepturilor procedurale ale reclamantului. Acestuia nu i-a fost comunicată nicio informație cu privire la comportamentul său concret susceptibil de a pune în pericol securitatea națională și cu privire la derularea momentelor importante ale procedurii. Încălcarea nu este compensată de faptul că restricțiile în discuție au fost dispuse de cele mai înalte autorități judiciare independente, întrucât nu s-a putut constata exercitarea în concret a puterilor ce le sunt recunoscute acestora de legea națională, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                70. Cătălin-Andrei Popescu, Trimitere preliminară – Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană – Actul privind condițiile de aderare la Uniune a Republicii Bulgaria și a României – Articolele 37 și 38 – Măsuri corespunzătoare – Mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției – Decizia 2006/928/CE – Natura și efectele juridice ale mecanismului de cooperare și de verificare și ale rapoartelor întocmite de comisie în temeiul acestuia – Stat de drept – Independența justiției – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene – Legi și ordonanțe de urgență ale guvernului adoptate în România în cursul anilor 2018 și 2019 în domeniul organizării sistemului judiciar și al răspunderii judecătorilor – Numire interimară în funcțiile de conducere ale Inspecției Judiciare – Înființare în cadrul Ministerului Public a unei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție – Răspundere patrimonială a statului și răspundere personală a judecătorilor pentru erori judiciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                71. Irinel Rotariu, Dosarul Dominic Ongwen, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
                72. Competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cazurile în care s-a dispus reunirea unui dosar în care autorul infracțiunii este militar, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                73. Oana Chichernea, Reunirea cauzelor în cursul urmăririi penale. Competența de instrumentare a cauzei reunite în baza art. 43 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală, în care este implicat și un militar, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                74. Justina Condoiu, Punct de vedere cu privire la competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul civil sau de către cel militar, în situația în care sunt reunite și cauze în care sunt implicați militari, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                75. Adrian Dicu-Brătescu, Opinie cu privire la dezlegarea unei controverse din domeniul procedurii penale, în materia competenței de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cauze reunite în care sunt implicați și militari, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                76. Cătălin Olivian Ionașcu, Infracțiuni la regimul silvic, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                77. Leontin Matei, Infracțiunea prevăzută de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive. Aspecte de neconstituționalitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                78. Florin-Vasile Dăianu, Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                79. Alina Gentimir, Independența procurorului Curții Penale Internaționale – condiție actuală incontestabilă?, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                80. Antonia-Eleonora Constantin, Remus Jurj, Eroare judiciară. Privare nelegală de libertate. Noțiuni. Interpretare restrictivă. Despăgubiri. Recurs. Inadmisibilitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
                81. Antonia-Eleonora Constantin, Diana Berlic, Posibilitatea procurorului de a invoca excepția prescripției extinctive în litigiile în care participă, potrivit art. 92 din Codul de procedură civilă, atunci când prescripția a început să curgă după data de 1 octombrie 2011, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                82. Aurelian Mirel Toader, Punerea în mișcare a acțiunii penale, ultimul act al urmăririi penale?, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                83. Clement-Mihai Resmeriță, Restituirea cauzei la procuror pentru motivul prevăzut de art. 346 alin. (3) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                84. Marius-Bogdan-Ionuț Comșa, Posibilitatea folosirii forței de către persoanele îndreptățite conform art. 190 alin. (7) Cod procedură penală pentru punerea în aplicare a dispoziției de examinare fizică, dispusă în baza art. 190 alin. (2) sau (5) Cod procedură penală, în situația lipsei consimțământului persoanei care urmează să fie examinată, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                85. Justina Condoiu, Punct de vedere cu privire la încadrarea juridică, reținută prin hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Galați, a faptei de a aplica una sau mai multe lovituri, cu intensitate, într-o zonă anatomică vitală, folosind un obiect apt să provoace moartea unei persoane, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                86. Simona Rusu, Considerații juridice asupra noțiunii de ,,substanțe psihoactive” și consecințele juridice generate de definirea acestui termen, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                87. Iuliana-Mirela Bănescu, Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului prevăzută de art. 379 alin. (1) Cod penal – analiza practicii judiciare, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                88. Nadia Zlate, Echipele comune de anchetă, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                89. Dana-Cristina Bunea, Parchetul suedez. Parchetul român. Câteva elemente de drept comparat și bune practici, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                90. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 8 din Convenție. Viață privată. Refuzul declarării ședinței secrete într-o cauză de corupție care îl privea pe un primar și avea ca obiect cererea de eliberare din arestul preventiv pentru motive medicale. Absența examinării justului echilibru ce trebuie asigurat între interesul general referitor la publicitatea audierii și dreptul la respectarea confidențialității informațiilor despre starea de sănătate a unei persoane, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                91. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 1 Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cauzele care privesc expulzarea străinilor. Expulzarea pentru motive de securitate națională decisă de o instanță pe baza unor informații clasificate care nu au fost dezvăluite reclamanților, în lipsa unor garanții suficiente. Dreptul de a fi informat cu privire la motivele de fapt ale deciziei de expulzare. Dreptul de acces la conținutul documentelor și la informațiile pe care s-au întemeiat autoritățile naționale competente. Imposibilitatea asigurării unei apărări efective, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                92. Irinel Rotaru, Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (II) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
                93. Oana Chichernea, Arestarea provizorie în caz de urgență, anterior primirii de către statul român a cererii de extrădare. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                94. George Virgil Gavrilă, Echipele comune de anchetă. Măsuri premergătoare, constituire, aplicații financiare, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                95. Dana-Cristina Bunea, Expertiza și constatarea. Abordare constituțională și convențională, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                96. Andreea Manuela Benedek, Despre necesitatea modificării art. 426 alin. (1) Cod procedură penală în sensul lărgirii sferei hotărârilor judecătorești împotriva cărora să poată fi declarată contestație în anulare, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                97. Monica Dobrescu, Posibilitatea reținerii, în concurs real, a infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)/art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și a celei prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care desfășurarea acțiunii incriminate prin cea de-a doua infracțiune vizează sume de bani obținute prin evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                98. Marian Drăgulescu, Mijloace de probă derivate din utilizarea serviciilor de internet, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                99. Aurelian Mirel Toader, Considerații teoretice și de drept comparat privind punerea în mișcare a acțiunii penale – obligativitate versus oportunitate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                100. Simona Rusu, Crearea premiselor pentru abuzul de medicamente și deținerea fără drept de droguri de mare risc și risc prin eliberarea din sistemul farmaceutic a substanțelor și preparatelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope în afara unei prescripții medicale speciale, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                101. Marius-Bogdan-Ionuț Comșa, Florena-Esther Sterschi, Soluția dispusă de procuror cu prilejul soluționării dosarului penal rezultat ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul întocmit de un procuror din cadrul unui parchet ierarhic superior pentru o infracțiune concurentă poate conține interpretări ale probatoriului diferite de cele reținute în rechizitoriul inițial, interpretări care pot fi capabile să influențeze modul de soluționare în instanță a dosarului respectiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                102. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 2 CEDO (aspect substanțial). Obligații pozitive. Autoritățile au manifestat suficientă diligență în ciuda anumitor amânări și omisiuni provocate de comportamentul obstructiv al martorilor plasați sub protecție. Martorii au fost plasați sub protecție de îndată ce riscul a fost identificat. Martorii nu au fost lipsiți de protecție pe durata amânărilor inițiale, anterior încheierii protocoalelor de protecție. Absența unor instrucțiuni clare date polițiștilor însărcinați cu protecția și lipsa unei pregătiri adecvate. Răspuns prompt al autorităților în remedierea erorilor identificate. Încălcarea de către martori a obligației de a coopera și neconformarea la solicitările autorităților. Compromiterea de către martori a propriei siguranțe prin prezența lor pe rețelele de socializare și la televiziuni. Măsurile de protecție și sprijinul financiar au fost menținute în ciuda deciziei unilaterale a martorilor de a se muta în străinătate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                103. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-129/19, din 16 iulie 2020. „Trimitere preliminară – Directiva 2004/80/CE – Articolul 12 alineatul (2) – Sisteme naționale de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență care garantează o despăgubire echitabilă și corespunzătoare – Domeniu de aplicare – Victimă care are reședința pe teritoriul statului membru în care a fost săvârșită prin violență infracțiunea intenționată – Obligația de a include această victimă în sfera de aplicare a sistemului național de despăgubire – Noțiunea de «despăgubire echitabilă și corespunzătoare» – Răspunderea statelor membre în cazul încălcării dreptului Uniunii”, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                104. Florena-Esther Sterschi, Infracțiunile de viol și furt calificat, infracțiuni concurente. Inculpatul a întreținut raport sexual cu o minoră, prin constrângere (imobilizare și amenințări cu moartea), fără consimțământ, și i-a sustras telefonul mobil, profitând de vulnerabilitatea vârstei persoanei vătămate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                105. Irinel Rotariu, Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (I) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
                106. Cătălin-Andrei Popescu, Protecția victimei. O radiografie neromanțată. Nevoia unui plan de redresare, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                107. Antonia-Eleonora Constantin, Protecția victimelor violenței domestice prin intermediul ordinului de protecție provizoriu, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                108. Ioana Ursache, Evaluarea psihologică versus expertiza psihologică judiciară. Temeiul juridic și importanța probatorie în procesul penal. Aspecte de practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                109. Cătălin Olivian Ionașcu, Expertiza (examinarea) medico-legală psihiatrică asupra victimei minore și evaluarea (examinarea) psihologică judiciară a victimei minore, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                110. Oana Chichernea, Măsuri de protecție a persoanei vătămate, victimă a violenței domestice, în vederea evitării victimizării secundare, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                111. Marian Trușcă, Necesitatea unei noi abordări în instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                112. Dragoș-Nicolae Dumitru, Modelul francez privind protecția victimelor violențelor conjugale. Măsuri particulare de protecție adoptate de către autoritățile franceze în perioada pandemiei de COVID-19, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                113. Răzvan-Horațiu Radu, Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                114. Dana-Cristina Bunea, Protecția victimelor minore ale infracțiunilor, din perspectiva art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                115. Luminița Nicolescu, Corelarea legislației naționale cu convențiile internaționale referitoare la protecția minorilor, în special a victimelor minore, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                116. Valentin Nicușor Cristea, Cezar Sebastian Maxim, Protecția copiilor – victime ale violenței domestice. Considerații generale, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                117. Teodor Manea, Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – scurte comentarii și sinteză de practică judiciară recentă, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                118. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 3 și art. 8 din Convenție. Obligații pozitive. Respectarea secretului corespondenței. Violența în mediul virtual (cyber-violența) ca formă a violenței domestice. Lipsa unei anchete penale efective în privința violenței conjugale. Absența unui examen asupra fondului plângerii pentru violența cibernetică aflată în strânsă legătură cu plângerea privind violența conjugală. Necesitatea abordării într-o modalitate globală a fenomenului violenței conjugale în toate formele sale, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                119. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 2 din Convenție (aspect material). Recurgerea la forță. Răniri potențial mortale cauzate prin focuri de armă ale polițiștilor pentru oprirea unei tentative de furt. Reglementare imprecisă cu privire la uzul armelor de foc. Absența unor recomandări cu privire la pregătirea și controlul operațiunilor poliției. Lipsa de pregătire a intervenției. Lipsa de antrenament în ceea ce privește manipularea armelor cu gloanțe de cauciuc. Articolul 2 (sub aspect procedural). Anchetă ineficace cu privire la circumstanțele rănirilor suferite, începută doar la inițiativa victimei după 8 luni de la evenimente. Lipsa de rigoare în administrarea și conservarea probelor. Expertizele pertinente au fost efectuate după mai mult de 3, respectiv 5 ani de la producerea faptelor. Lipsa de celeritate a procedurii care a durat mai mult de 9 ani, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                120. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) în cauza C-234/18 PPU și 19 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Procedură de confiscare a bunurilor dobândite în mod ilegal în lipsa unei condamnări penale – Directiva 2014/42/UE – Domeniu de aplicare – Decizia-cadru 2005/212/JAI”, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                121. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-717/18 PPU, din 3 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 2 alineatul (2) – Executarea unui mandat european de arestare – Eliminarea verificării dublei incriminări a faptei – Condiții – Infracțiune sancționată de statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată este de cel puțin trei ani – Modificare a legislației penale a statului membru emitent între data faptelor și data emiterii mandatului european de arestare – Versiune a legii care trebuie luată în considerare pentru a verifica pragul pedepsei maxime de cel puțin trei ani”, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                122. Florena-Esther Sterschi, Infracțiunea de agresiune sexuală. Cazul în care inculpatul în scopul satisfacerii unor impulsuri sexuale a interacționat cu trei minore, eleve în clasa pregătitoare, pe care le-a agresat sexual în toaleta școlii. Încadrarea juridică a faptei agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2) lit. c) Cod penal. Sesizarea din oficiu a acțiunii civile. Prejudiciu moral produs prin agresiunea sexuală, generat de vulnerabilitatea vârstei persoanelor vătămate, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                123. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război contra persoanelor: ”copiii-soldați” în legislație și jurisprudența Tribunalului Penal Internațional și Tribunalului special pentru Sierra Leone, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
                124. Anca Jurma, Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                125. Gabriela Scutea, Care vor fi provocările transpunerii și aplicării Directivei 2016/1919/UE privind asistența juridică gratuită (…) în procedurile penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                126. Marian Drăgulescu, Mijloace de probă utilizate în procesul penal obținute de organe extrajudiciare, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                127. Justina Condoiu, Despre posibilitatea de a reține în sarcina aceluiași inculpat, în concurs real, infracțiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, și constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) și (6) din Codul penal, atunci când membrii grupului infracțional sunt aceiași cu participanții la infracțiunea de contrabandă calificată, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                128. Dana-Cristina Bunea, Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor în procesul penal și garanțiile prevăzute de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                129. Clement-Mihai Resmeriță, Cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                130. Teodor Manea, Cătălin Nicolae Constantinescu-Mărunțel, Justiția de tranziție. Noțiune, tipologii, modelul românesc, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                131. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 10 din Convenție. Dreptul de a primi și transmite informații deținute de autoritățile judiciare. Refuzul instanțelor naționale de a permite reclamanților accesul la un dosar penal soluționat și de a comunica ordine de arestare preventivă privind terțe persoane. Cererile de acces la informații nu au fost motivate. Lipsa interesului public, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                132. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 6 din Convenție (materie penală). Neîncălcare. Imparțialitate. Același judecător a făcut parte din două complete de apel în două cauze disjunse între care exista o legătură și care îl priveau pe reclamant. Unele dintre probele administrate în primul proces au fost examinate și în al doilea proces. Respingerea cererii de abținere, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                133. Cătălin Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauzele conexate C-566/19 PPU și C-626/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alin. (1) – Noțiunea de «autoritate judiciară emitentă» – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru (Luxemburg și Țările de jos) pentru efectuarea urmăririi penale”, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                134. Cătălin Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-627/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Întrebare preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Autoritate judiciară emitentă – Mandat european de arestare emis de un procuror belgian – Condiția existenței unei căi de atac jurisdicționale eficiente împotriva deciziei de emitere a unui mandat european de arestare”, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                135. Florena-Esther Sterschi, Accident de circulație. Cazul în care conducătorul auto se angajează într-un comportament ilicit în trafic, prin nerespectarea regulilor legate de prioritate și de viteză. Încadrarea juridică a faptei în infracțiunea de omor calificat prevăzută de art. 188 alin. (1) raportat la art. 189 alin. (1) lit. f) Cod penal. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. (1), (2) și (3) Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                136. Florena-Esther Sterschi, Restituirea cauzei la parchet în fază de judecată. Constatarea nulității absolute a încheierii de finalizare a camerei preliminare, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                137.  Irinel Rotariu, Groapa comună din satul Horlești comuna Rediu județul Iași – urmărirea penală a istoriei îndepărtate, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                138. Irinel Rotariu, Din practica Tribunalului Penal International: dosarul generalului de brigadă Jean-Pierre Bemba Gombo, achitare pentru crime de război și crime împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
                139. Cătălin Andrei Popescu, Considerații asupra legalității utilizării tehnologiei recunoașterii faciale în cadrul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                140. Antonia-Eleonora Constantin, Aspecte teoretice și practice referitoare la repararea prejudiciilor cauzate prin condiții necorespunzătoare de detenție din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                141. Justina Condoiu, Privire critică asupra Deciziei nr. 8 din 21 martie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 228/1/2019, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                142. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauza C-712/17 (8 mai 2019). „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Operațiuni fictive – Imposibilitatea deducerii taxei – Obligația emitentului unei facturi de a achita TVA-ul care figurează pe aceasta – Amendă în cuantum egal cu cel al TVA-ului dedus în mod nelegal – Compatibilitate cu principiile neutralității TVA-ului și proporționalității”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                143. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-128/18 (15 octombrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Motive de refuz al executării – Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante – Condiții de detenție în statul membru emitent – Apreciere de către autoritatea judiciară de executare – Criterii”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                144. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia), în cauza C-467/18 (19 septembrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Articolele 6 și 47, precum și articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2012/13/UE – Articolul 8 alineatul (2) – Directiva 2013/48/UE – Articolul 12 – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 3 – Reglementare națională care autorizează, din motive terapeutice și de siguranță, internarea psihiatrică a persoanelor care, în stare de demență, au săvârșit fapte care prezintă pericol social – Dreptul la informare cu privire la drepturi – Dreptul de a avea acces la un avocat – Dreptul la o cale de atac efectivă – Prezumția de nevinovăție – Persoană vulnerabilă”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                145. Irinel Rotariu, Din practica Tribunalului internațional pentru acuzarea persoanelor responsabile de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991 cu privire la fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                146. Octavian S. Mureșanu, Câteva observațiuni în legătură cu jurământul martorilor în penal (,,Curierul judiciar”, nr. 15, 13 aprilie 1941), în Revista Pro Lege nr. 4/2019
                147. Grigore Voicu, Lavinia Ionescu, Mirela Arsenie, Activitățile ce pot fi desfășurate în cazul infracțiunilor flagrante – pătrunderea în domiciliu fără mandat de percheziție și în lipsa consimțământului persoanei care-l folosește, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                148. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, respectiv dacă obligația de a dispune măsuri asigurătorii în cazul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală vizează doar organul de urmărire penală și instanța de judecată sau vizează și organul fiscal care sesizează organul de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                149. Remus Jurj-Tudoran, Infracțiunea de terorism cibernetic – elemente constitutive și studii de caz, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                150. Irinel Rotariu, Infracțiunea de genocid. Groapa comună de la Popricani – studiu juridic, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                151. Crenguța Andreea Stoica (Lionte), Cercetări privind expertizele din domeniul multimedia, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                152. Ionuț Drîmbă, Prezumția de nevinovăție în dreptul procesual penal român, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                153. Cătălin-Andrei Popescu, Infracțiunile motivate de ură – procedura de eliminare a postărilor de pe rețelele de socializare, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                154. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Procedura cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
                155. Marian Drăgulescu, Activitate economică ce implică operațiuni taxabile aferente vânzărilor la distanță cu caracter de continuitate efectuate de către persoane fizice neautorizate – infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005?, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                156. Mari-Claudia Ivan, Rezolvarea cauzelor penale de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                157. Remus Jurj-Tudoran, Accesul la informațiile clasificate în procesul penal și în procedura expulzării. Este necesară crearea unei secții de avocați speciali în cadrul baroului?, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                158. Florena-Esther Sterschi, Unele considerații asupra reținerii, predării și percheziționării trimiterilor poștale, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                159. Mihai-Costin Toader, Valențele probatorii ale declarațiilor olografe, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                160. Pavel Palcu, Planificarea urmăririi penale ca regulă de tactică criminalistică, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                161. Remus Jurj-Tudoran, Dreptul la un proces echitabil. Nedezvăluirea înregistrării video efectuate cu ocazia unei cumpărări autorizate de droguri, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                162. Alexandra Delia Sabău, Dreptul la tăcere din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                163. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑310/16 (17 ianuarie 2019). „Trimitere preliminară – taxa pe valoarea adăugată (TVA) – protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – articolul 325 alineatul (1) TFUE – Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene – procedură penală privind infracțiuni în materie de TVA – principiul efectivității – administrarea probelor – interceptarea convorbirilor telefonice – autorizație acordată de o autoritate judiciară necompetentă – luarea în considerare a acestor interceptări ca elemente de probă – reglementare națională – interdicție”, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                164. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 1/2019
                165. Marian Drăgulescu, Infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 – Implicații fiscale. Actele de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală – mijloace de probă?, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                166. Monica Buzea, Considerații în legătură cu fenomenul conducerii unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                167. Radu-Mihăiță Cazacu, Organizarea și competența parchetelor militare în sistemul juridic românesc actual, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                168. Mari-Claudia Ivan, Obiectul supravegherii urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                169. Pavel Palcu, Necesitatea diversificării regulilor tactice criminalistice aplicabile în cercetarea la fața locului, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                170. Remus Jurj-Tudoran, Audierea nemijlocită a martorilor în fața instanței de judecată în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                171. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C‑207/16 (2 octombrie 2018). Trimitere preliminară. Comunicații electronice. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 2002/58/CE. Articolele 1 și 3. Domeniu de aplicare. Confidențialitatea comunicațiilor electronice. Protecție. Articolul 5 și articolul 15 alineatul (1). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolele 7 și 8. Date prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice. Accesul autorităților naționale la date în scopuri de anchetă. Pragul de gravitate a infracțiunii susceptibil să justifice accesul la date, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                172. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea I), în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                173. Gheorghe Ivan, Mihaiela Maxim, Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat) și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în judecată în perioada anilor 2011-2015, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                174. Hariton Udrea, Despre daunele isvorâte din vătămarea personalității (,,Curierul judiciar”, Anul XLIX, 1940, nr. 10, 10 martie 1940), în Revista Pro Lege nr. 4/2018
                175. Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan, Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                176. Remus Jurj-Tudoran, Finanțarea terorismului – teorie și practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                177. Mircea Petrescu, Nerespectarea regimului armelor și munițiilor în varianta asimilată acestei infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                178. Viorel-Florin Șerban, Valeriu Iordache, Ultrajul, în special prin insultă – act de subminare a autorității de stat, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                179. Daniela Dediu, Ordinul european de anchetă. Aspecte teoretice și practice privind procedura de emitere și executare, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                180. Mari-Claudia Ivan, Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                181. Simona Rusu, Independența procurorului versus subordonarea ierarhică. Considerente de doctrină juridică – infirmarea soluției, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                182. Augustin Lazăr, Cornelia-Adriana Șandru, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la confiscarea extinsă, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                183. Remus Jurj-Tudoran, Libertatea de exprimare. Dezvăluirea unor informații cu caracter de secret militar în contextul unei investigații jurnalistice, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                184. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-268/17 (25 iulie 2018). Cooperare judiciară în materie penală. Mandatul european de arestare. Principiul ne bis in idem. Persoană căutată care a avut calitatea de martor într-o procedură anterioară referitoare la aceleași fapte. Emiterea mai multor mandate europene de arestare împotriva aceleiași persoane, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                185. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Oradea pe anul 2015, în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
                186. Marian Drăgulescu, Infracțiunea prevăzută în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Subvenție ori compensație?, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                187. Remus Jurj-Tudoran, Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                188. Simona Rusu, Infracțiunea prevăzută în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                189. Viorel Siserman , Reflecții în legătură cu cercetarea crimelor comunismului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                190. Daniela Dediu, Videoconferința în cadrul procedurilor penale naționale și de cooperare judiciară internațională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                191. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Negăsirea persoanei față de care s-a dispus arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                192. Nadia Zlate, Audierea martorilor. Unele considerații în lumina Deciziei nr. 562/2017 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                193. Adrian Radu, Prelungirea dreptului de circulație – natura juridică, căile legale de care dispune persoana pentru obținerea acesteia, soluțiile aflate la îndemâna procurorului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                194. Augustin Lazăr, Elena Giorgiana Hosu, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                195. Valentin-Cristian Ștefan, Lipsa din cuprinsul actului de sesizare a organului de urmărire penală a codului numeric personal al petiționarului. Indicarea persoanei vătămate pentru prima dată în cuprinsul actului de sesizare a instanței. Eventuale consecințe ale celor două neregularități asupra legalității sesizării instanței, legalității efectuării actelor de urmărire penală și legalității administrării probelor în faza de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                196. Remus Jurj-Tudoran, Proces echitabil. Apărare cu asistarea unui apărător. Imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul procedurilor penale împotriva sa, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                197. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-537/16 (20 martie 2018). Principiul ne bis in idem. Natura penală a sancțiunii administrative. Existența aceleiași infracțiuni. Articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Restrângeri impuse principiului ne bis in idem. Condiții, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                198. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie procesual penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
                199. Augustin Lazăr, Ovidiu Predescu, Independența procurorilor și statul de drept, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                200. Liviu Popescu, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală și, ulterior, solicitare de informații în cadrul unui dosar penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                201. Remus Jurj-Tudoran, Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                202. Mircea Petrescu, Prescripția răspunderii penale în interpretarea legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                203. Daniela Dediu, Scurte considerații referitoare la efectele unei cereri de consimțământ, în baza principiului specialității în materia extrădării, asupra cursului prescripției răspunderii penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                204. Cristian Anghel, Necesitatea administrării încă din faza de urmărire penală a probei cu expertiza medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei și valoarea probatorie a acesteia, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                205. Justina Condoiu, Competența Direcției Generale Anticorupție de a efectua acte de cercetare penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                206. Andrei-Ioan Dascălu, Posibilitatea excluderii declarațiilor de martor în cazul incidenței art. 118 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                207. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                208. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                209. Augustin Lazăr, Elena Georgiana Hosu, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea I), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                210. Remus Jurj-Tudoran, Proces echitabil. Garanții procedurale suficiente care i-au permis acuzatului dintr-un caz de terorism să înțeleagă verdictul pronunțat de către o curte cu jurați alcătuită în mod special, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                211. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi) în cauza C-676/16 (17 ianuarie 2018), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                212. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                213. Gheorghe Ivan, Amânarea aplicării pedepsei – o alternativă la condamnare. Suspendarea condiționată a executării pedepsei – o alternativă la executarea unei pedepse, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                214. Gheorghe Ivan, Amenda penală. Necesitatea stabilirii numărului zilelor-amendă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                215. Gheorghe Ivan, Concursul de infracțiuni. Condamnare potrivit legii vechi și condamnare potrivit legii noi – situație neacoperită de către Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale a României. Urma papilară – probă indirectă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                216. Gheorghe Ivan, Complicitatea prin adeziune tacită la tentativa la infracțiunea de omor. Durata internării într-un centru de detenție, în cazul incidenței unor cauze modificatoare de pedeapsă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                217. Gheorghe Ivan, Amânarea aplicării pedepsei – obligația de a nu conduce anumite vehicule stabilite de către instanță, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                218. Marta Cartabia, Separarea puterilor și independența judecătorească: provocări actuale,
                219. Jean-Claude Marin, Parchetul european, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
                220. Ana-Maria Pîrvu, Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                221. Simona Rusu, Interpretarea dispozițiilor art. 177 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal împotriva principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                222. George Daniel Dancă, Principiile specifice fazei de urmărire penală și respectarea dreptului la apărare, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                223. Daniela Dediu, Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                224. Mariana Aurelia Dumitrache, Înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu aceea a arestării preventive în cazul unui inculpat minor, în temeiul dispozițiilor art. 215 alin. (7) din noul Cod de procedură penală, în condițiile în care acesta a mai fost arestat în aceeași cauză. Studiu de caz, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                225. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Actul procedural prin care Administrația Națională a Penitenciarelor poate sesiza organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                226. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                227. Acordul de mediere. Conflictul de interpretări între Curtea Constituțională a României și Înalta Curte de Casație și Justiție. Aplicabilitatea lor din perspectiva legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                228. Armă de foc neletală. Executarea de focuri repetate asupra unor zone vitale ale corpului victimei. Tentativă la omor. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de vătămare corporală, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                229. Șantajul. Lipsa intenției specifice. Injustețea folosului și a dobândirii acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                230. Apelul exclusiv al inculpatului. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                231. Camera preliminară ca fază distinctivă a procesului penal. Omisiunea parcurgerii procedurii. Facultativitatea sau obligativitatea verificării în camera preliminară. Nulitate absolută sau nulitate relativă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                232. Minor. Măsură preventivă privativă de libertate (arestare). Deducerea perioadei acestei măsuri din durata măsurii educative neprivative de libertate aplicate, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                233. Urmărire penală in rem și urmărire penală in personam. Depășirea duratei rezonabile a fazei urmăririi penale in rem. Nulitate relativă. Ocultismul administrării probațiunii. Încălcarea dreptului la un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                234. Ultrajul – caracterul particular al motivației subiective a acțiunii agresive. Apelul declarat de către procuror în defavoarea inculpatului – extinderea motivelor în favoarea acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                235. Tâlhăria calificată săvârșită prin violare de domiciliu – infracțiune complexă. Violarea de domiciliu săvârșită, în aceeași împrejurare, în dauna mai multor victime – infracțiune continuată sau simplă?, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                236. Infracțiunile de tentativă la omor și de părăsire a locului accidentului ori de modificare sau ștergere a urmelor acestuia. Inexistența acesteia din urmă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                237. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Dreptul la viață privată. Biroul dintr-o instituție de stat este asimilat domiciliului, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                238. Abatere judiciară. Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                239. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Admisibilitatea acțiunii civile în procesul penal, în cazul subrogației legale, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                240. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Prelungirea arestării preventive atunci când aceasta a încetat de drept, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                241. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Arestul la domiciliu. Revocare după apariția Deciziei nr. 361/2015 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                242. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Măsurile asigurătorii în procesul penal. Aplicabilitatea dispozițiilor de drept procesual civil. Principiul ,,penalul ține în loc civilul”, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                243. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului. Încetarea calității de avocat prin pensionare. Declinarea de competență, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                244. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Achitarea inculpatului – faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni. Aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                245. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Contestația la executare în ipoteza împiedicării la executare. Distincție față de revizuire și contestația în anulare. Instanța competentă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                246. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Acordul de recunoaștere a vinovăției. Admitere doar în ipoteza în care consimțământul exprimat de către inculpat, în fața procurorului, nu a fost afectat de vreun viciu de consimțământ, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                247. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Competența funcțională a judecătorului de drepturi și libertăți. Posibilitatea acestuia de a dispune revocarea reținerii luate prin ordonanța procurorului, în situația respingerii propunerii de arestare preventivă a inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
                248. Simona Rusu, Fapta de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența drogurilor. Neincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                249. Daniela Dediu, Infracțiunea prevăzută în art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                250. Daniela Peicu, Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                251. Nicolae Pîrcălăbescu, Abuzul în serviciu. Subsidiaritate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                252. Liviu Popescu, Controlul jurisdicțional din oficiu. Drept sau atribuție?, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                253. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I), în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                254. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Redactarea hotărârii judecătorești de către un judecător care nu a participat la proces, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                255. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-579/15 (29 iunie 2017), în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                256. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Constituirea unui grup infracțional organizat, șantajul și uzurparea de calități oficiale. Calcularea termenului de prescripție a răspunderii penale. Aplicarea globală a legii penale mai favorabile. Individualizarea judiciară a pedepselor. Confiscarea specială, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                257. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Împăcarea tardivă. Temei al unei contestații în anulare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                258. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Cauza justificativă a ordinului legii. Motiv de refuz al executării unui mandat european de arestare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                259. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Furtul calificat săvârșit, în aceeași împrejurare, în dauna a două persoane vătămate. Unitate naturală de infracțiune sau pluralitate de infracțiuni?, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                260. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tentativa la infracțiunea de furt calificat săvârșită prin violare de domiciliu, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                261. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Delapidarea – infracțiune de pericol, și nu de rezultat. Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                262. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de favorizarea făptuitorului și de fals intelectual săvârșite prin aceeași omisiune. Concurs real de infracțiuni. Nedezincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                263. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de înșelăciune și de obținere ilegală de fonduri. Distincție, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                264. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de violență în familie și de omor. Încadrare juridică. Circumstanța agravantă a profitării de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                265. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea silvică de furt de arbori și tâlhăria – încadrare juridică. Infracțiunile de ultraj săvârșite împotriva unor funcționari publici diferiți – imposibilitatea reținerii unei infracțiuni continuate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
                266. Bogdan Codreanu, Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                267. Daniela Dediu, Infracțiunea de realizare de opere derivate fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de lege, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                268. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Obstrucționarea justiției, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                269. Ana-Maria Pîrvu, Violența în familie. Posibilitatea continuării urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii prealabile sau a împăcării, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                270. Simona Rusu, Unele considerații asupra începerii urmăririi penale in rem și a adoptării soluției de clasare. Problematica investigației preliminare (actelor premergătoare), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                271. Pavel Palcu, Aspecte teoretice și practice privind morțile suspecte ale persoanelor deținute în penitenciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                272. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul executiv al Centrului Județean din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în legătură cu aprobarea unui act prin care s-a obținut, indirect, un folos patrimonial pentru soție. Renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                273. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul coordonator în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în legătură cu întocmirea unui act prin care s-a obținut, indirect, prin intermediul societății la care era asociat unic, un folos patrimonial pentru sine. Calitatea de funcționar public al inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                274. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un consilier local de comună. Achitare în cazul adoptării unui act normativ, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                275. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un inginer silvic în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru o rudă de gradul I. Elemente constitutive, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                276. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine și pentru soția sa. Starea de necesitate, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                277. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiul său. Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                278. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de școală gimnazială în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiica sa. Amânarea aplicării pedepsei. Neîntrunirea condițiilor privind renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                279. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un președinte al consiliului județean în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru soția, fiica și ginerele său. Neîntrunirea condițiilor privind infracțiunea continuată, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                280. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director executiv în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine. Procedura simplificată a judecății în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                281. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Conflictul de interese și abuzul în serviciu – distincție. Eroarea de drept penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                282. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Conflictul de interese și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, ori încheierea de tranzacții financiare – coexistență. Incompatibilitatea judecătorului, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                283. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de bancă privată. Achitare – lipsa calității de funcționar public, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                284. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Dreptul la apărare. Lipsa unei proceduri judiciare efective care să stabilească dacă probele deținute de către organele de urmărire penală ar trebui să-i fie făcute cunoscute apărării, încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut în art. 6 alin. (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                285. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauzele conexate C-124/16, C-188/16 și C-213/16 (22 martie 2017), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                286. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauzele conexate C-217/15 și C-350/15 (5 aprilie 2017), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                287. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Încheierea intermediară pronunțată în cursul procedurii în camera preliminară. Imposibilitatea atacării cu contestație, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                288. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Nerespectarea dispozițiilor privind citarea inculpatei și prezența obligatorie a acesteia la soluționarea unei asemenea propuneri, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                289. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Inadmisibilitatea cererii ulterioare de contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                290. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Participarea procurorului militar la judecarea cauzei care are ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive. Eventualele nulități procedurale, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                291. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea de neexecutare din motive imputabile sau de nerespectare a hotărârilor judecătorești pronunțate de instanța de contencios administrativ. Situația premisă. Legea penală mai favorabilă, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                292. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Revocarea și înlocuirea măsurii arestării preventive, în condițiile incidenței Deciziei nr. 553/2015 a Curții Constituționale a României. Pericolul pentru ordinea publică, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                293. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Necitarea comunei în calitate de persoană vătămată, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                294. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Contestația la executare. Computarea din durata pedepsei a perioadei considerate ca executate pe baza muncii prestate în timpul executării pedepsei pe teritoriul altui stat, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                295. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Nulitatea dispoziției de trimitere în judecată. Unele neregularități ale actului de sesizare a instanței, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
                296. Remus Jurj-Tudoran, Particularitați ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                297. Mari-Claudia Ivan, Infracțiunea complexă în formă agravantă, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                298. Daniela Dediu, Însușirea retragerii plângerii prealabile și a împăcării de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                299. Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader, Corelația dintre confiscarea extinsă și investigația financiară în procesul penal român, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                300. Gheorghe Ivan, Vasile Ioniță, Una din problematicile punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                301. Ana-Maria Pîrvu, Modalitatea de calcul a termenului de 5 zile prevăzut în art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 336/2015, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                302. Simona Rusu, Unele considerații asupra acordului de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                303. Anca-Raluca Sas, Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei. Corelația cu instituția judecătorului de drepturi și libertăți, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                304. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Aprecierea probelor din perspectiva noilor reglementări procesuale, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                305. Dan Cristian Tătar, Din nou despre art. 318 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                306. Răzvan Horațiu Radu, Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Tiba contra României. Încălcarea dreptului la libertate și siguranță prin modalitatea de punere în executare a mandatului de aducere, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                307. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-439/16 PPU (27 octombrie 2016), în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                308. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-452/16 PPU (10 noiembrie 2016), în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                309. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Fapte care nu prezintă pericolul social al unor infracțiuni. Sancțiunile și cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 255/2013. Aplicarea prin analogie a dispozițiilor Codului de procedură penală anterior, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                310. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Prelungirea măsurii internării într-un centru de detenție în cazul minorului judecat pentru alte infracțiuni concurente săvârșite anterior luării măsurii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                311.  Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Minor. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                312. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Forma agravată a infracțiunii de furt. Circumstanța agravantă a pluralității făptuitorilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                313.  Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. Modalitatea de executare a pedepsei ce se poate stabili prin acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                314. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere potrivit legilor penale succesive. Nereținerea stării de recidivă. Nesuportarea de către inculpați și suspecți a cheltuielilor judiciare avansate de stat privind avocații din oficiu, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                315. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tentativa la infracțiunea de furt calificat. Distincția între actele de executare și actele preparatorii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                316. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Individualizarea pedepsei. Neagravarea situației inculpatului în propria cale de atac, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                317. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea prevăzută în art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. Achitare pentru lipsa tipicității, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                318. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Eroarea de fapt principală, în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Imposibilitatea achitării inculpatului în cadrul procedurii în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                319. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte săvârșită ca urmare a provocării, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                320. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tratamentul sancționator al infracțiunilor concurente săvârșite după liberarea inculpatului din centrul educativ, dar după ce devenise major, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
                321. Liviu Popescu, Confiscarea extinsă. Probleme de aplicare. De lege ferenda … (II), în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                322. Gheorghe Muscalu, Scurte considerații asupra culpei comune succesive, în cazul infracțiunii de ucidere din culpă sau vătămare corporală din culpă, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                323. Daniela Dediu, Infracțiunea de organizare a activității transfuzionale în vederea obținerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui și a componentelor sanguine umane, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                324. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                325. Liviu Popescu, De lege ferenda? Completarea art. 318 din Codul de procedură penală – amenda, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                326. Tamara Manea, Abaterea disciplinară privind încălcarea de către judecători și procurori cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material sau procesual. Principiile legalității și loialității administrării probelor, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                327. Augustin Lazăr, Elena Giorgiana Hosu, Analiza cauzelor având ca obiect infracțiunile silvice, în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești rămase definitive, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                328. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Libertatea de exprimare – inaplicabilă în cazul ziariștilor care au comis acțiuni specifice pentru a cumpăra arme de foc într-un mediu infracțional, în scopul de a crea știri senzaționale, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                329. Actualități legislative – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Uzul de armă licit – cauză care înlătură caracterul penal al faptei, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                330. Doctrină străină – Rubrică realizată de Constantin Sima și Gheorghe Ivan. Materialitatea infracțiunii în concepția lui Ferrando Mantovani, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
                331. Gheorghe Ivan, Abuzul în serviciu – între incriminare și dezincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                332. Remus Jurj-Tudoran, Infracțiunea de conflict de interese – teorie și practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                333. Antonia Eleonora Constantin, Înțelesul sintagmei ,,operațiuni financiare, ca acte de comerț” din cuprinsul art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                334. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul de deținere a inculpatului arestat preventiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                335. Daniela Dediu, Considerații în legătură cu modalitatea de efectuare a urmăririi penale în cazul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă de către martorul cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecție a martorilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                336. Constantin Sima, Alexandru Ioan Sima, Sistemul acuzatorial și sistemul inchizitorial – apariția Ministerului Public, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                337. Silvia-Mihaela Daneliuc, Avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru numirea, promovarea și eliberarea polițiștilor în/din funcțiile structurilor de poliție judiciară și încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                338. Augustin Lazăr, Dana-Cristina Burduja, Sinteză de practică judiciară cu privire la infracțiunea de conflict de interese, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                339. Elena Giorgiana Hosu, Analiza cauzelor penale având ca obiect, în principal, soluțiile de renunțare/scoatere de sub urmărirea penală/clasare/neîncepere a urmăririi penale, cu aplicarea unei sancțiuni administrative, pentru infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și în Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                340. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Obligația judecătorilor de a motiva deciziile de arestare. Arestul la domiciliu reprezintă o privare de libertate în sensul art. 5 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
                341. Constantin Sima, Ordonanța de urgență – între neconstituționalitate și normalitate, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                342. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Mandatul de arestare preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                343. Constantin Sima, Prezumția de nevinovăție și calitatea actului de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                344. Alexandru Adrian Anghel, Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                345. Mircea Petrescu, Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                346. Ștefania Stan, Determinarea autorității judiciare competente să execute o cerere de asistență judiciară internațională. Vânzare-cumpărare de nou-născuți. Trafic de minori. Aplicarea Convenției suplimentare cu privire la abolirea sclaviei, traficului de sclavi și a instituțiilor și practicilor analoage sclaviei și a Convenției cu privire la drepturile copilului, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                347. Remus Jurj-Tudoran, Unele considerații referitoare la modificarea legislației naționale în vederea respectării standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la un proces echitabil, privit din perspectiva securității raporturilor juridice, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                348. Teoria generală a infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                349. Denisa Silivestru, Rolul procurorului în justiția democratică sau cine suntem noi, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
                350. Constantin Sima, Principiul legalității, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                351. Constantin Strat, Fapte comise prin emiterea de cecuri. Aspecte practice și aspecte penale și procesual penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                352. Justina Condoiu, Punct de vedere privind încadrarea juridică în infracțiunea de cămătărie prevăzută de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie, respectiv de art. 351 din Codul penal, în situația în care acțiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor, după intrarea în vigoare a acesteia, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                353. Liviu Popescu, Limitele comisiei rogatorii, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                354. Constantin Sima, Comisia rogatorie și limitele acesteia în procedura penală română, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                355. Liviu Popescu, Declinarea înapoi după preluare II. Obligativitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                356. Monica Dobrescu, Punct de vedere referitor la „incidența infracțiunii prevăzute de art. 334 alin. (4) teza ultimă din Codul penal în cazul faptei de conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, fără a deține asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente, valabilă pe teritoriul României”, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                357. Constantin Sima, Înțelesul expresiei „autovehicul care nu are drept de circulație în România”, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                358. Pavel Palcu, Ordinul european de anchetă. – Tendințe și perspective –, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                359. Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend (traducere din limba spaniolă), Teoria generală a infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
                360. Codruț Olaru, Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                361. Constantin Sima, Pluralitatea de infractori, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                362. Dan Cristian Tătar, Discuții privind infracțiunea de contrabandă simplă (varianta asimilată) prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                363. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Ioan-Dorel Șoica-Duma, Acordul de recunoaștere a vinovăției – procedura în fața instanței de fond. Calea de atac, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                364. Pavel Palcu, Cercetarea criminalistică la locul faptei în noile condiții procedural penale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                365. Liviu Popescu, Neconstituționalitatea normei de incriminare. Natura juridică. Efecte. Aplicație: Decizia Curții Constituționale nr. 363/2015 referitoare la art. 6 din Legea nr. 241/2005, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                366. Valentin Trif, Examen teoretic asupra infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                367. Marcel Sandu, Înșelăciune – cazuri concrete în care investigațiile financiare au contribuit la probarea faptelor, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                368. Valentin Trif, Diferențe între evaziunea fiscală legală (tax avoidance) și frauda fiscală (tax evasion) incriminată ca infracțiune, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                369. Constantin Strat, Infracțiunea continuată săvârșită din culpă, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                370. Cristinel Hrițcu, Unitatea legală de infracțiune. Justificare teoretică și practică. Capitolul I. Conceptul de unitate legală de infracțiune, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                371. Cristian-Valentin Ștefan, Succinte considerații asupra noii concepții referitoare la trăsăturile infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                372. Liviu Popescu, Declinarea înapoi după preluare, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                373. Constantin Sima, Preluarea unei cauze penale de către parchetul ierarhic superior, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                374. Nicoleta Alina Sirca, Momentul dobândirii calității de parte civilă în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
                375. Constantin Sima, Pluralitatea de infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
                376. Codruț Olaru, Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
                377. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere asupra respectării, de către autoritățile judiciare, a dreptului la consultare a dosarului în cursul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
                378. Radu Bodea, Considerații generale privitoare la infracțiunile care aduc atingere domiciliului și vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
                379. Bodea Radu, Conținutul noțiunii de „victimologie”. Istorie și actualitate, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
                380. Constantin Sima, Unitatea de infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                381. Codruț Olaru, Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                382. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere în legătură cu săvârșirea unor fapte ilicite la regimul circulației pe drumurile publice, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                383. Liviu Popescu, Vid legislativ? Despre (in)aplicabilitatea art. 152 și art. 170 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                384. Daniela Bratulea, Clasarea și renunțarea la urmărirea penală. Dispoziții tranzitorii în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                385. Mircea Petrescu, Decontarea expertizei financiar – contabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                386. Ana-Liliana Cristea, Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – aspecte de noutate. Inducerea în eroare a organelor judiciare – art. 268 Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                387. Tokos Lehel, Răspunderea persoanei juridice în cazul accidentelor de muncă, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                388. Marcel Sandu, Discuții cu privire la o speță în care infracțiunea de trafic de influență, referitoare la o sumă mare de bani primită în tranșe pe parcursul a 5 ani, s-a probat fără interceptări convorbiri telefonice ori ambientale, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
                389. Pavel Palcu, Obiectivitatea, ca regulă tactică generală în cercetarea criminalistică a locului faptei, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                390. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere referitor la lipsa de publicitate a urmăririi penale din perspectiva dreptului la informare, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                391. Liviu Popescu, Probleme privind aplicarea art. 338 alin. (1) și alin. (2) din noul Cod penal,
                392. Constantin Sima, Subiectul activ al infracțiunii de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                393. Mircea Petrescu, Infracțiunea de luare de mită săvârșită de medic, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                394. Aurelian Constantin Mihăilă, Aspecte particulare în legătură cu noțiunea de funcționar în lumina noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                395. Ion Ristea, Considerații juridico-penale privind răspunderea personalului medical în caz de malpraxis, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                396. Vasile Cristian Aisăchioaiei, Infracțiunile silvice prevăzute de Legea nr. 46/2008, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                397. Radu Bodea, Considerații teoretice privitoare la infracțiunea de omor în concepția noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                398. Daniela Brița, Modalități de îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                399. Monica Buzea, Discuții privind aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește infracțiunea de tulburare de posesie, prevăzută de articolul 256 din noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                400. Dan Cristian Tătar, Aspecte privind renunțarea la urmărirea penală în lumina noilor dispoziții procedurale, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                401. Iulian Carabulea, Dezincriminare. Principiul legalității incriminării versus principiul neagravării situației în propria cale de atac, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                402. Cristian-Valentin Ștefan, Apel declarat de partea civilă sau de partea responsabilă civilmente. Efect devolutiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                403. Rodica Bratu, Dreptul la un proces echitabil. judecarea cauzei într-un termen rezonabil – art. 6 C.E.D.O., în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                404. Elisabeta Boțian, Considerații privind acțiunea civilă în procesul penal și exercitarea ei de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
                405. Codruț Olaru, Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 – grupul infracțional organizat, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                406. Alexandru Florea, Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei în noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                407. Monica Buzea, Aspecte privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                408. Corina Ceascai, Infracțiunea de conflict de interese, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                409. Cristian Tătaru, Reunire, indivizibilitate, conexitate – aspecte comparative, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                410. Darius Roman, Practica Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 82/2012 și a dispozițiilor din Noul Cod de procedură penală cu privire la supravegherea tehnică, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                411. Angela Barbu, Respectarea prezumției de nevinovăție în relația organ judiciar – mass-media, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                412. Liviu Popescu, Limitele comunicării informațiilor judiciare către mass-media. Principiul legalității, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                413. Cristian Valentin Ștefan, Note de jurisprudență penală. Drept material, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                414. Liviu Drăgănescu, Practica judiciară recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
                415. Simona Ricu, Janina Joarză, Cheltuielile de judecată, suportate de către inculpat în cadrul procesului penal, solicitate în cadrul acțiunilor întemeiate pe dispozițiile art. 504 și următoarele din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                416. Alexandru Petrică Vancea, Cazuri de practică judiciară neunitară identificate în perioada 2011-2013 la parchetele din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                417. Gheorghe Herciu, Încadrarea juridică a faptelor de deținere și trecere peste frontieră a armelor și/sau a muniției. Concursul dintre infracțiunile prevăzute de art. 271 din Legea nr. 86/2006 și art. 141 din Legea nr. 295/2004. Sancționare contravențională, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                418. Vlad Teodorescu, Încredințarea cu știință a unui autovehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                419. Andrei Bogdan Preda, Furtul de arbori din fondul forestier, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                420. Alexandru Florea, Aspecte relevante cu privire la plângerile penale înaintate de A.P.I.A. Alba sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                421. Claudiu Costinel Minea, Efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară din cadrul Poliției de frontieră române – competență –, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                422. Radu Bodea, Aspecte teoretice privitoare la infracțiunile electorale, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                423. Iulian Avram, Privire comparativă asupra infracțiunilor de corupție din actuala reglementare și în cea dată de noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                424. Cosmin Grancea, Limitările Constituției României și exigențele C.E.D.O. în materia confiscării extinse, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
                425. Denis Dimitriu, Probleme juridice controversate izvorâte din interpretarea diferită a unor dispoziții penale din legi nou apărute sau din modificarea recentă a unor legi mai vechi, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                426. Simona Enache, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                427. Darius Roman, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile prevăzute de art. 4 și 6 din Legea nr. 241/2005, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                428. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Infracțiunile silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                429. Constantin Sima, Confiscarea extinsă, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                430. Liviu Popescu, Confiscarea extinsă. Probleme de aplicare. De lege ferenda, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                431. Claudiu Costinel Minea, Nerespectarea unor obligații prevăzute de lege. Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă. Art. 140 din Legea nr. 295/2004. Momentul consumării infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                432. Liviu Popescu, Necorelări de fond în Noul Cod de procedură penală. Partea I, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                433.  Ioana Nicoleta Niculae, Reglementarea fazei procesuale a urmăririi penale în dispozițiile noului Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010. Considerații generale, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                434. Ioana Nicoleta Niculae, Măsurile asiguratorii în noua legislație penală, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                435. Claudia Elvira Mera, Raportul de cauzalitate în materia accidentelor rutiere, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
                436. Gabriel-Doru Zamfirescu, Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 320 indice 1 din Codul de procedură penală în cazul tentativei la infracțiunea de omor deosebit de grav raportat la dispozițiile art. 320 indice 1 alin. (7) teza ultimă precum și la dispozițiile art. 141 indice 1 și art. 144 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                437. Aurelian Constantin Mihăilă, Cum se impune a fi soluționate propunerile de arestare preventivă sau de trimitere în judecată a persoanelor ce nu au fost găsite, nu au fost audiate și nici nu le-a fost adusă la cunoștință în mod formal învinuirea?, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                438. Silviu-Vasile Ciocoiu, Reguli tactice privind ascultarea martorilor în cauzele având ca obiect accidente de navigație, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                439. George-Virgil Gavrilă, Principalele aspecte de noutate cuprinse în viitorul Cod de procedură penală, Titlurile I, II și III – Partea generală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                440. Veronica-Nicoleta Oprea, Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală: Urmărirea penală – art. 285 -313 noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                441. Ion Florin, Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală. Urmărirea penală – art. 314-341, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                442. Tabără Irina, Categoria persoanelor juridice „instituții” și aplicarea regulii răspunderii penale limitate a instituțiilor publice din perspectiva noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                443. Claudiu Costinel Minea, Tăierea și sustragerea de material lemnos de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național. Stabilirea zonelor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
                444. Alin Leucea, Cercetare la fața locului sau percheziție domiciliară?, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                445. Constantin Sima, Aspecte privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în concepția noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                446. Dabu Valerică, Ana Maria Gușanu, Practică neunitară în combaterea evaziunii fiscale. Inconsecvențe legislative. Controverse (I), în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                447. Lucia Olaru, Ordinea de aplicare, în procesul de individualizare a pedepsei, a cauzelor de reducere a acesteia în ipoteza incidenței concomitente a dispozițiilor art. 320 indice 1 alin. (7) din Codul de procedură penală și altor dispoziții legale care instituie cauze speciale de reducere (art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, art. 19 din Legea nr. 682/2002 etc.), în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                448. Ioan Moca, Aplicarea pedepselor. Simultaneitatea unor cauze de agravare sau reducere a pedepsei. Ce se înțelege prin lege aplicabilă în contextul art. 141 indice 1 Cod penal. Ordinea aplicării reducerilor sau majorărilor, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                449. Marcel Sandu, Elementele constitutive ale infracțiunii de răspândire de materiale cu caracter obscen, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                450. Alexandru Florea, Aspecte privind infracțiunea de „înșelăciune în convenții”, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                451. Felicia Cărpinean, Elemente comune în combaterea infracțiunilor cu caracter fiscal și vamal, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                452. Olimpia-Maria Trastău, Înșelăciunea în convenții, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                453. George Daniel Dancă, Prezumția de nevinovăție. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și dreptul intern, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
                454. Daniela Brița, Cumulul de pedeapsa, amendă și închisoare, prevăzut de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                455. Claudiu Sandu, Monica Munteanu, Aplicarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Probleme întâlnite în practică, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                456. Sorin-Mihai Colceriu, Extinderea cercetărilor în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                457. Valerică Dabu, Loredana Radu, Unele considerații privind latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                458. Mirela Elena Negruțiu, Legea penală mai favorabilă, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                459. Irinel Valeriu Crudu, Metode de investigare a infracțiunilor având ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                460. Lucia Olaru, Considerații cu privire la condiția dublei incriminări prevăzută de art. 143 lit. e) din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                461. Valentin Cristian Ștefan, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de distrugere prin incendiere și de delapidare, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
                462. Augustin Zegrean, Constituția și statul de drept român, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                463. Dan Botez, Participanții la procesul penal în noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                464. Silviu Eugen Cernea, Drepturile persoanei vătămate în cadrul procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției (art. 478-488 din noul Cod de procedură penală), în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                465. Dumitru Cheagă, Gheorghe Petru Sava, Aspecte teoretice și practice privind incriminarea falsului în înscrisuri sub semnătură privată în Codul penal în vigoare și în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                466. Ioan Ladan, Prelevarea probelor biologice, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                467. Valerică Dabu, Loredana Radu, Subiectul activ al infracțiunii de luarea de mită în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                468. Monica Buzea, Aprecierea valorii probante a expertizei medico-legale de calcul retroactiv al alcoolemiei, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                469. Ionel Girip, Considerații privind posibilitatea aplicării concomitente a prevederilor art. 320 indice 1 alin. (7) din Codul de procedură penală și art. 74 din Codul penal și efectele asupra cuantumului pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                470. Irinel Păun, Admisibilitatea unei plângeri formulate potrivit art. 278 – 278 indice 1 Cod procedură penală împotriva unei ordonanțe de scoatere de sub urmărire penală și aplicare a unei sancțiuni cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1), lit. b1), Cod procedură penală, motivată de faptul că după comunicarea soluției, în termenul legal de introducere a plângerii, părțile s-au împăcat, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                471. Dorinel Oancea, Abrogarea normelor legale contrare unei reglementări noi, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
                472. Carmen-Cătălina Gliga, Considerații privind controlul de constituționalitate pe acte normative abrogate și cu soluții legislative preluate în alte acte normative, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                473. Cristina Carmen Acsente, Modul de interpretare și aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1086 / 20.11.2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (1) și art. 173 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                474. Iuliana Nedelcu, Antonia Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra rejudecării recursului în anulare din perspectiva ultraactivității legii, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                475. Constantin Sima, Competența de efectuare a urmăririi penale față de un cetățean străin, membru al parlamentului din țara sa, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                476. Janina Joarză, Încadrarea juridică a faptei de a face declarații mincinoase în fața unui organ judiciar pentru a zădărnici tragerea la răspundere penală a unui infractor, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                477. Dabu Valerică, Loredana Radu, Legalitatea interceptărilor în faza actelor premergătoare (I), în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                478. Graure Gheorghe, Punerea în mișcare a acțiunii penale în condițiile art. 278¹ alin. (8) lit. c) Cod procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                479. Nicolae-Cristian Ursulescu, Conflictul de interese, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                480. Herciu Gheorghe, Posibile încadrări juridice ale faptelor săvârșite de persoanele care dețin țigarete fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                481. Pompilia Stîrcu, Punct de vedere cu privire la compatibilitatea art. 81 din Codul penal cu art. 1451 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                482. Iulian Carabulea, Noi considerații asupra recursului penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                483. Nicolae Lupulescu, Prevenirea și combaterea terorismului aerian, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                484. Dumitru Dumbravă, De la criminalitate informatică la hacktivism, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                485. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2011 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
                486. Victor Nicolcescu, Unele discuții privind recursul în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                487. Pompilia Stîrcu, Efectul devolutiv al apelului când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată în procedură simplificată prevăzută de art. 3201 din Codul de procedură penală,
                488. Gheorghe Graure, Titularii cererii de reabilitare și termenele de reabilitare în noua legislație penală, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                489. Gabriela Ilie, Discuții cu privire la întinderea revizuirii. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                490. Dan Cristian Tătar, Părăsirea locului accidentului. Eliminarea condiției referitoare la numărul de zile de îngrijiri medicale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                491. Dragoș Cristian Cerăceanu, Principiile extrădării ca instituție a dreptului penal român,
                492. Ioan-Adrian Alexe, Metodologia investigării infracțiunilor de evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                493. Valeria Gherman, Limitări ale drepturilor garantate de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                494. Valerică Dabu, Remus Borza, Drept și libertate. Importanța diferențierii între drept și libertate, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
                495. Aurelian Mihăilă, Aspecte actuale din practica parchetelor, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                496. Constantin Sima, Concursul între infracțiunea de ultraj și infracțiunea de sfidare a organelor judiciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                497. Alexandra Mihai, Probleme de practică neunitară în soluționarea cauzelor privind infracțiuni silvice, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                498. Ion Bunescu, Valorificarea în planul soluțiilor adoptate în cazul infracțiunii de ucidere din culpă a concluziilor unei expertize criminalistice sau, după caz, a unei expertize tehnice auto, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                499. Liviu Popescu, Incidența hotărârilor CEDO asupra soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                500. Mariana Ghimbășanu, Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,
                501. Gabriela Ilie, Transparența actului de justiție. relații publice. Relații cu mass-media. Particularități la nivelul parchetelor, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                502. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2010 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
                503. Vasile Luha, Probleme juridice legate de exercitarea controlului în unitățile Ministerului Public, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                504. Augustin Lazăr, Conducerea și supravegherea exercitate de procuror în activitatea de urmărire penală – cadrul legal, direcții metodologice și standarde europene -, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                505. Constantin Sima, Înșelăciunea în raporturile comerciale, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                506. Simona Brădiceanu, Există limită în timp în analiza probelor biologice pentru determinarea alcoolemiei?, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                507. Daniela Brița, Medierea judiciară, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                508. Valerică Dabu, Gabi Teodor Manuc, Traficul de influență în noul Cod penal sub forma corupției pasive, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                509. Dragoș Muntean, Aspecte controversate în criminalitatea economico-financiară, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                510. Liviu Popescu, Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice în condițiile art. 111 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002; acordarea dreptului sau prelungirea dreptului; act administrativ; competența de rezolvare a contestației, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                511. Dorinel Oancea, Natura juridică a actului de prelungire a dreptului de circulație de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                512. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Aplicarea principiului „non bis in idem” în cursul activității desfășurate de organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                513. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2010 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                514. Cătălina Carmen Gliga, Practica judiciară a Curții Constituționale vizând problemele de drept mai importante în trimestrul al IV-lea al anului 2010, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
                515. Valerică Dabu, Remus Borza, Competența de cercetare și urmărire a infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și la regimul proprietății intelectuale sau industriale potrivit Legii nr. 202/2010, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                516. Constantin Sima, Unele probleme rezultate din aplicarea dispozițiilor penale ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                517. Lucia Olaru, Admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împotriva hotărârii pronunțate de instanța de judecată într-o cauză de competența direcției în condițiile în care, la judecarea cauzei a cărei hotărâre este atacată (apelată ori recurată), a participat un procuror de la parchetul de pe lângă instanța competentă, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                518. Dorinel Oancea, Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în faza de judecată, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                519. Pompilia Stîrcu, Incidența art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 18 din Codul de procedură penală în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunțate în apel pentru motivul greșitei aplicări a art. 18 indice 1 din Codul penal sau, dimpotrivă, al neaplicării acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                520. Dan Gîlcescu, Particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice,
                521. Moise Cristea, Unele probleme privind distincția dintre tentativa la omor și vătămarea corporală gravă prin punerea în primejdie a vieții persoanei, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                522. Viorica Oltean, Investigatorul sub acoperire, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                523. Cristian Valentin Ștefan, Aspecte practice în materia concursului de infracțiuni (Tribunalul Mureș – decizia penală nr. 74/A din 16.04.2008), în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                524. Valerică Dabu, Remus Borza, Primirea de foloase necuvenite. dezincriminare. Scurtă privire comparativă între actualul Cod penal în vigoare și noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                525. Florin Doru Tohătan, Infracțiunea imposibilă, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                526. Ion M. Anghel, Scurte considerațiuni asupra Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
                527. Angela Vodă, Dreptul la viață privată și de familie în jurisprudența CEDO, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                528. Péter Antal Levente, Dreptul la un proces echitabil în optica jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în ceea ce privește urmărirea penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
                529. Liviu Popescu, Titularul atribuției exercitării căilor ordinare de atac în cadrul procesului penal; limitele controlului ierarhic,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                530. Gheorghe Mihăilă, Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 C. penal și art. 85 C. penal în cazul concomitenței acestora,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                531. Lucian Ovidiu Rău, Considerații teoretice și practice în aplicarea prevederilor art. 305 alin. (1) lit. c Cod penal,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                532. Neculai Jalbă, Mihaela Maxim, Asistența juridică în procesul penal,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                533. Liliana Istrate, Recunoașterea hotărârilor penale străine. Recunoașterea unei hotărâri penale străine, în cursul judecării unei cauze în fond,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                534. Daniela Peicu, Efectele juridice ale deciziilor prin care Curtea Constituțională respinge excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor judecătorești,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                535. Mihaela Agheniței, Dinamica dreptului românesc în continuitatea prevederilor legii penale,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                536. Constantin Sima, Soluțiile de neurmărire și netrimitere în judecată dispuse de procuror,
                537. Liviu Popescu, Despre provocarea polițienească,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                538. Gheorghe Herciu, Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive. Considerații teoretice și aspecte practice ce decurg din aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
                539. Aurel Mascaș, Ioana Dudaș, Acțiunea în despăgubire în cazul erorii judiciare în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                540. Marcela Pîrvu, Implicații practice ale principiului bunei credințe în dreptul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                541. Liviu Popescu, Dublu standard? Aplicație, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                542. Constantin Sima, Distincția dintre legile temporare și legile permanente; Decretul-lege nr. 24/1990, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                543. Gheorghe Stoian, Considerații teoretice și practice privind latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                544. Claudiu Costinel Minea, Infracțiunea de „punere în circulație a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat/ neînregistrat ori cu numere false de înmatriculare” prev. de art. 85 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Noțiunile de autovehicul neînmatriculat/ neînregistrat și numere false de înmatriculare/înregistrare, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                545. Otilia Micloșină, Lacuna în dreptul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                546. Dumitra Vulcănescu, Andra Asănică, Recidivă post-condamnatorie și post-executorie – concurs de recidive; grațierea uneia din pedepsele primului termen al recidivei; tehnică juridică, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                547. Gladiola Nicoleta Bugărin, Ricuța Adriana Papp, Dificultăți ivite în practica judiciară privind infracțiunile de tăieri ilegale de arbori, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                548. Mariana Ivaniuc, Controlul judecătoresc asupra soluțiilor adoptate de procuror cu privire la netrimiterea în judecată în contextul dispozițiilor art. 278 indice 1 alin. 3 și art. 278 indice 1 alin. 2 C.p.p. sub aspectul naturii juridice a termenelor procedurale, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                549. Mihaela Laura Pamfil, Considerații privind sesizarea instanței civile de către procuror în temeiul art. 245 alin. (1) lit. c indice 1) C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                550. George Octavian Ciobîcă, Traficul de țigări. Infracțiune sau contravenție?, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                551. Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu, Pluralitatea constituită de infractori în reglementarea legii penale în vigoare și a noului Cod penal. Elemente de drept comparat, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                552. Mirela Voinea, Rolul procurorului într-un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                553. Valeriu Iulian Chihaia, Protecția conferită de art. 1 din Protocolul 1 la CEDO bunurilor în accepțiunea speranței legitime – aspecte practice –, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                554. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2009 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
                555. Minodora Vladu, Prejudiciul cauzat prin infracțiuni împotriva libertății și vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                556. Constantin Sima, Criterii teoretice de diferențiere a intenției indirecte de culpă, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                557. Anca Jurma, Practica judiciară română în materia răspunderii penale a persoanei juridice. Exemplul rechizitoriului nr. 168/P/2008 al Direcției Naționale Anticorupție, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                558. Liviu Popescu, Un caz de opoziție între norma comunitară și dreptul național, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                559. Daniela Eugenia Bădica, Prezentarea materialului de urmărire penală unor inculpați arestați în străinătate, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                560. Valerică Dabu, Petre Dragoș Voinescu, Investigator sub acoperire. Martor. Neconstituționalitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                561. Cătălin Popescu, Declararea ca indezirabil – evoluție și controverse, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                562. Liviu Popescu, Considerații privind problema multiplei înregistrări penale a unei cauze, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                563. Ion Băcan, Modul de soluționare a unei noi plângeri penale, având identitate de obiect și persoane, cu o plângere anterioară în care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                564. Constantin Sima, Conexarea plângerilor penale ulterioare la cauza soluționată inițial, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
                565. Dorinel Oancea, Administrarea probelor în cazul disjungerii unei cauze, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                566. Gheorghe Neacșu, Efectuarea actelor premergătoare începerii urmăririi penale – în limitele legalității și responsabilității, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                567. Daniel Ghiță, Înregistrările convorbirilor telefonice și audio-video în mediul ambiental, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                568. Daniela Costache, Nerespectarea dispozițiilor art. 149 indice 1 alin. 1 C.p.p. referitoare la ascultarea inculpatului înainte de sesizarea instanței pentru luarea măsurii arestării preventive – nulitate absolută sau relativă, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                569. Silviu-Vasile Ciocoiu, Particularități privind cercetarea la fața locului a accidentelor de navigație, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                570. Ionel Grigorie, Percheziția în sisteme informatice, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                571. Ioan Marius Aron, Elementele constitutive ale infracțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă prevăzute de Legea nr. 319/2006, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                572. Ioan Moca, Aspecte teoretice și practice cu privire la interpretarea și aplicarea disp. art. 86 alin. (2) din Codul rutier, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                573. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Calitatea de parte vătămată și parte civilă în domeniul infracțiunilor silvice, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                574. Hortensia Livia Cioară, Începerea urmăririi penale – debutul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
                575. Liviu Popescu, Recuzarea procurorului, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                576. Valerică Dabu, Petre Dragoș Voinescu, Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii și restituirea lucrurilor în actualul cod de procedură penală și noul proiect al acestuia, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                577. Iulian Crăciunescu, Comunicarea soluției dispuse de procuror. Protecția datelor personale, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                578. Ion Ciucu, Analiza infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                579. Constantin Sima, Unele aspecte privind probațiunea în dreptul penal român, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                580. Dóra Marghit Dezsö, Actele premergătoare procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                581. Dan Gâlcescu, Încălcări ale dreptului la apărare, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                582. Carmen Adriana Domocoș, Tentativa la infracțiunile omisive, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                583. Antal Levente Peter, Infracțiunile prevăzute în noul Cod Silvic. Incriminarea tăierii ilegale de arbori în virtutea modificărilor aduse prin Legea nr. 46/2008; probleme ivite în practica judiciară privind aplicabilitatea art. 13 C.p., în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                584. Ovidiu Tudor Naghi, Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                585. Daniela Magdea, Considerații privind măsura procesuala a luării măsurii de siguranță a internării medicale, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                586. Ioan Lascu, Necesitatea reincriminării insultei și calomniei, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                587. Ionel Grigorie, Punerea în executare a mandatului de aducere în lumina noului Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                588. Dan Andrei Popescu, Marius Ioan Menchiu, Dreptul la tăcere prin prisma jurisprudenței CEDO, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
                589. Liviu Popescu, Considerații asupra controlului constituționalității legilor și ordonanțelor care nu mai sunt în vigoare, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                590. Claudiu Costinel Minea, Prelungirea dreptului de circulație de către procuror, în situația reținerii permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a acestuia, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                591. Grațiela Prefac, Aplicarea prevederilor art. 2781 C.p.p în practica instanțelor judecătorești, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                592. Iulian Crăciunescu, Competența instanței de a se pronunța asupra plângerii de tergiversare a cercetărilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                593. Liviu Popescu, Practică neunitară. Plângerea formulată împotriva ordonanței de scoatere de sub urmărire penală dată în temeiul art. 249 C.p.p. cu referire la art. 11 pct. 1 lit. b C.p.p., rap. la art. 10 lit. b indice 1 C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                594. Ion Ciucu, Analiza infracțiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                595. Gabriela Ghițu, Consecințele nerespectării art. 264 C.p.p. Neregularități ale actului de sesizare. Aspecte din practica judiciară a Curții de Apel Târgu-Mureș, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                596. Mariana Milășan, Unele aspecte referitoare la legalitatea obținerii și administrării mijloacelor de probă în dovedirea infracțiunii prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                597. Meda Grama, Relațiile dintre Parlamentul European, Europol și Eurojust în perioada 2004-2008 așa cum reies în rapoartele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                598. Kiss Alexandru, Delincvența juvenilă, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                599.  Cristian Banea, Privire comparativă asupra infracțiunii de „Distrugere” în Codul penal român și Codul penal suedez, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                600. Mirela Arsenie, Judecarea cauzei penale într-un termen rezonabil conform jurisprudenței CEDO, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
                601. George Bălan, Aspecte teoretice și practice ale constatării psihologice, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                602. Liviu Popescu, Unele considerații asupra implicațiilor deciziilor Curții Constituționale. Dezincriminarea insultei și calomniei?, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                603. Carmen Adriana Popa, Aspecte teoretice și practice vizând soluțiile de neurmărire adoptate de procuror în cauzele în care efectuează urmărirea penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                604. Cornelia Manea, Accesul ilegal la un sistem informatic, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                605. Marinela Coșniță, Exercitarea dreptului la apărare în situația audierii martorilor sub o alta identitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                606. Gheorghe Mihăilă, Modalitatea de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora în cazul săvârșirii de infracțiuni silvice în lumina noilor reglementări legale. Organul competent. Fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                607. Adriana Popa, Aplicarea prevederilor art. 278¹ C.p.p. în practica instanțelor judecătorești
                608. Daniela Enciu, Probleme controversate privind condițiile de admisibilitate ale cererii de rejudecare reglementa-tă de art. 522 indice 1 C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                609. Predescu Mihaela, Participarea procurorului în procesul civil, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                610. Gabriela Lenghel, Infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 61/1991 absorbită în conținutul unei infracțiuni mai grave, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                611. Costel Marcel Codiță, Reprezentarea părților în procesul penal. Situația societăților comerciale aflate în procedura insolvenței, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                612. Iuliana Mircea, Traficul de persoane si asistenta victimelor, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                613. Cătălin Popescu, Transferul de proceduri în materie penală. Instrumente juridice internaționale. Cadrul juridic intern, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                614. Monica Buzea, Tentativa – reglementarea actuală și propuneri de modificare, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                615. Mircea Ionescu, Probleme de tehnică, tactică și metodă criminalistică în instruirea procurorilor care efectuează urmărirea penală. –Testul ADN și rolul în investigația criminală
                616.  Ionuț Ardeleanu, Prezumția de nevinovăție în sensul art. 6 paragraf 2 din CEDO, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
                617. Gabriela Scutea, Cunoașterea personalității minorului – un prim pas în prevenirea și combaterea delincvenței, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                618. Emil Butucianu, Parchetul căruia i se trimite dosarul în ipoteza în care, după strămutarea judecării, instanța a dispus restituirea cauzei la procuror, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                619. Iulian Crăciunescu, Competența instanței de a se pronunța asupra plângerii de tergiversare a cercetărilor, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                620. Marian Trușcă, Gianina Obreja, Precizări referitoare la competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 București privind infracțiunile săvârșite în afara teritoriului țării, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                621. Olteanu Stelian, Persoana denunțătorului în cazul infracțiunilor de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                622. Ilie Pascu, Răspunderea penală a infractorilor minori în codul penal în vigoare. Elemente de drept comparat și perspective legislative, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                623. Mircea Chirilă, Floarea Hodor, Supravegherea operativă – mijloc de investigare a traficului de droguri, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                624. Dana Manuela Ana, Extrădarea, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                625. Constantin Ilaș, Practica de casare a Curții de Apel Iași în sem. I – 2008 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                626. Alexandru Petrică Vancea, Identificare a cazurilor de practică judiciară neunitară la nivelul parchetelor din circumscripția teritorială a Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                627. Daniela Iuliana Lămășanu, Protecția minorului prin mijloace de drept penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
                628. Victor Nicolcescu, Discuții privind infracțiunea de braconaj, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                629. Emil Butucianu, Infracțiuni rutiere de pericol. Administrarea acțiunii civile, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                630. Corina Magraon, Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață – examinare teoretico practică, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                631. Mariana Boier, Competența în cazul infracțiunilor comise de un avocat în perioada în care a fost suspendat din avocatură, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                632. Costinel Claudiu Minea, Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Calculul retroactiv al alcoolemiei, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                633. Ion Ristea, Reflecții privind individualizarea pedepselor, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                634. Dumitra Vulcănescu, Andra Monica Asănică, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau control în cauzele penale cu inculpați minori, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                635. Cristina Diana Zuh, Adrian Cojocariu, Puncte de vedere privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                636. Ion Retca, Natura juridică a hotărârilor pronunțate de comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                637. Maria Colțan, Vinovăția ca element al infracțiunii și condiție a răspunderii penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                638. Mariana Boier, Poate dispune declinarea competenței un procuror stagiar?, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
                Revista THEMIS
                  1. Virgil Pavil, Considerații privind renunțarea la urmărirea penală, în Revista Themis nr. 1-2/2023
                  2. Corneliu S.F. Iftim, Incongruențe ale noii reforme în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale intervenită prin Legea nr. 217/2023, în Revista Themis nr. 1-2/2023
                  3. Ionuț Baicea, Considerații privind reluarea urmăririi penale, în Revista Themis nr. 1-2/2023
                  4. Alexandra Bistriceanu, Aplicații ale dreptului la un proces echitabil în cursul judecății în primă instanță în procesul penal, în Revista Themis nr. 1-2/2022
                  5. Elena Dobrițoiu, Suspendarea judecății în procesul penal, în Revista Themis nr. 1-2/2022
                  6. Cristian-Tiberiu Stănescu, Evoluția infracțiunii de fraudă informatică. Scurte considerații, în Revista Themis nr. 1-2/2022
                  7. Artiom Radu, Noțiunea de instanță instituită de lege în lumina cauzei Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandei, în Revista Themis nr. 1-2/2022
                  8. Cornelia-Ioana Ailioaie, Bianca-Aureliana Moga, Alexandra-Marinela Popescu, Unitățile de măsură ale hotărârii judecătorești, în Revista Themis nr. 1-2/2022
                  9. Remus Budăi, Audierea sub pseudonim, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  10. Oana Chichernea, Procedura de reunire a cauzelor în cursul urmăririi penale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  11. Georgian Marcel Husti, Acțiunea, inacțiunea și legătura de cauzalitate în cazul inteligenței artificiale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  12. Corneliu S.F. Iftim, Considerații privind unele modificări intervenite prin Legea nr. 217/2020 în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  13. Darius Florian, Drepturile omului sau drepturile oamenilor? Reflecții asupra vaccinării obligatorii, din perspectiva CEDO, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  14. Amelia-Raluca Onișor, CJUE, Carta și CEDO. Amurgul unei relații atipice?, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  15. Tudorel Ștefan, Hotărârea CJUE în cauza Consorzio Italian Management. Ciocănind în continuare la porțile raiului, în Revista Themis nr. 1-2/2021
                  16. Andrei-Iustin Coste, Subiectul pasiv al infracțiunii și persoana vătămată prin comiterea acesteia. Analiză comparativă a celor două noțiuni din prisma constituirii ca parte civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2020
                  17. Alexandra Crișan, Alexandru-Florin Matache, Supremaţie versus suveranitate în dreptul unional. Perspective antagonice în materia răspunderii penale, în Revista Themis nr. 2/2020
                  18. Violeta Croitoru, Alexandru-Florin Matache, Cristina-Florența Pripon, Mandatul european de arestare. Impedimente la executare. Orientări jurisprudențiale noi, în Revista Themis nr. 2/2020
                  19. George Pelican, Ipotezele speciale de înlăturare a trăsăturilor esențiale ale infracțiunii în reglementarea Noului Cod penal, în Revista Themis nr. 2/2020
                  20. Ștefana-Iuliana Sorohan, Valorificarea criteriilor generale de individualizare. Valențe și controverse, în Revista Themis nr. 2/2020
                  21. Grigore Sorin Ciurea, Instrumente europene privind violența domestică. Reglementări și jurisprudență, în Revista Themis nr. 1/2020
                  22. Laurențiu Sorescu, Repere practice privind investigarea infracțiunilor de purtare abuzivă, în Revista Themis nr. 1/2020
                  23. Ana-Maria Boldiș, Scurte considerații privind cauza de nepedepsire a infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, în Revista Themis nr. 1/2020
                  24. Marian-Adrian Bădescu, Florin-Ioan Băișanu, Vânzarea bunurilor afectate de măsuri asigurătoiri penale în procedura insolvenței persoanei juridice. Un exemplu de discriminare a creditorilor care beneficiază de cauze de preferință, în Revista Themis nr. 1/2020
                  25. Pantelimon Movilă, Câteva considerații privind individualizarea executării pedepselor, în Revista Themis nr. 1/2020
                  26. Mihaela-Angela Atanasiu, Câteva considerații privind schimbarea încadrării juridice după decizia CCR nr. 250/2019, în Revista Themis nr. 1/2020
                  27. Dragoș Vlad Șofranca, Considerații generale privind excluderea probelor administrate în mod nelegal în cursul procesului penal, în Revista Themis nr. 1/2020
                  28. Anca-Ștefania Tudorache, Efectele indirecte ale directivelor, în Revista Themis nr. 1/2019
                  29. Andreea-Livia Ricu, Funcțiile interpretării conforme a dreptului național în raport cu dreptul Uniunii europene, în Revista Themis nr. 1/2019
                  30. Andreea-Diana Toma, Sancțiunea care intervine în cazul în care se constată incompatibilitatea judecătorului, în Revista Themis nr. 1/2019
                  31. Marcela Grădinaru, Obligația noului apărător al inculpatului de a formula o nouă cerere pentru a asista la efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Themis nr. 1/2019
                  32. Cristian George Ioan, Efectuarea unor acte de urmărire penală fără încunoștințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși avocatul a formulat cerere în acest sens. Sancțiunea aplicabilă, în Revista Themis nr. 1/2019
                  33. Oana Buhuță, Ioana Andrada Petrescu, Câteva aspecte controversate privind acțiunea civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2019
                  34. Roxana – Patricia Dreană, Aprecieri cu privire la posibilitatea instanței de a dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante, ulterior anulării amânării aplicării pedepsei, pentru descoperirea unei infracțiuni concurente, în Revista Themis nr. 1/2019
                  35. Florin – Vasile Dăianu, Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2019
                  36. Anca Maria Ciuma, Poate provocatorul beneficia de efectele legitimei apărări?, în Revista Themis nr. 2/2018
                  37. Ana Maria Ştețco Mihali, Neaudierea inculpatului după punerea în mişcare a acţiunii penale. Cererea de a studia dosarul anterior audierii. Trimiterea în judecată a inculpatului neaudiat. Sancțiunea, în Revista Themis nr. 2/2018
                  38. Andreea Stoicescu, Nulitǎți izvorȃnd din ȋncǎlcarea principiului publicitǎții ședinței de judecatǎ, în Revista Themis nr. 2/2018
                  39. Marius Borta, Calea de atac împotriva nerespectării dispozițiilor art. 92 alin. 2 Cod procedură penală. Posibilitatea avocatului de a invoca nerespectarea art. 92 alin. 2 Cod procedură penală în procedura camerei preliminare, în Revista Themis nr. 2/2018
                  40. Remus-Adrian Hărșan, Conflictul de interese în cadrul reprezentării judiciare, în Revista Themis nr. 2/2018
                  41. Mihaela Lazăr, Neregularitatea actului de sesizare a instanței în cazul acțiunilor penale având ca obiect infracțiuni continuate, în Revista Themis nr. 2/2018
                  42. Bogdan Rebrean, Cauze de restituire a cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale. Nepronunțarea procurorului asupra unei cereri de probatorii formulate de inculpați în cursul urmăririi penale, administrarea probelor între momentul începerii urmăririi penale in rem și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpat, urmate de trimiterea în judecată, în Revista Themis nr. 2/2018
                  43. Răzvan Mihăiţă Pintea, Unele aspecte controversate privind legalitatea probelor obţinute prin supravegherea tehnică, în Revista Themis nr. 2/2018
                  44. George-Alexandru Stan, Interpretarea sintagmei „în condițiile legii” din conținutul art. 215 alin. (7) și 242 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
                  45. Anghel Emilian Ionuţ, Cristurean-Pașca Mara, Mihalache Diana, Încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa organului de urmărire penală. Posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară de către instanţa de apel, în Revista Themis nr. 2/2018
                  46. Bianca Laura Oltean, Giulia Emma Pop, Sancțiunea nerespectării dispozițiilor referitoare la incompatibilități în efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Themis nr. 2/2018
                  47. Andrei Radu Trufan, O încălcare a prezumției de nevinovăție în noul Cod de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
                  48. Alexandra Pavel, Ruxandra Romaniuc, Nulitatea și excluderea probelor în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2018
                  49. Monica Câmpean, Nulități absolute virtuale vs. nulități relative exprese în Noul Cod de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
                  50. Ana Maria Grigore, Alin Bădală, Mirela Nechifor, Aspecte practice privind dreptul la apărare al suspectului sau inculpatului în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2018
                  51. Gabriel Tudoroaia, Este posibilă împăcarea asupra unui act material al infracțiunii continuate?, în Revista Themis nr. 2/2018
                  52. Georgiana Rizoiu, Procedura specială a contestației privind durata procesului penal, în Revista Themis nr. 2/2018
                  53. Adrian Chiper, Principiul proporționalității în context european și național, în Revista Themis nr. 2/2018
                  54. Mihaela-Claudia Cercel, Rolul Curții de Casație în unificarea jurisprudenței în materie civilă după Marea Unire, în Revista Themis nr. 2/2018
                  55. Andrei Eugen Corcodel, Concursul de infracţiuni. Analiză istorică, în Revista Themis nr. 2/2018
                  56. Anca-Cătălina Chiriac, Scurte considerații privind infracțiunea continuată în lumina deciziei nr. 368 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale, în Revista Themis nr. 1/2018
                  57. Ana Maria Ștețco Mihali, Andreea Stoicescu, Scurte considerații privind reținerea unor agravante în cazul infracțiunii de furt calificat, în Revista Themis nr. 1/2018
                  58. Ioana Cătălina Dulamă, Scurte considerații privind interpretarea dispozițiilor art. 44 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2018
                  59. Mihai-Adrian Dinu, Aprecierea interesului public în dispunerea unei soluții de renunțare la urmărirea penală fără suspect sau inculpat în cauză, în Revista Themis nr. 1/2018
                  60. Ioana Alexandra Sava, Anca Maria Ciuma, Mirela Nechifor, Între reguli procedurale și bune practici în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2018
                  61. Andreea-Eliza Efrim, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Lipsa acordului infractorului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în Revista Themis nr. 1/2018
                  62. Laurențiu Sorescu, Remiterea datelor de trafic și de localizare către organele judiciare, în Revista Themis nr. 1/2018
                  63. Gabriel Tudoroaia, Cunoașterea și înțelegerea Legii nr. 50/1991 din perspectiva dreptului penal, în Revista Themis nr. 1/2018
                  64. Mircea-Theodor Cerbu, Tentativa în cazul erorii inverse asupra obiectului material, în Revista Themis nr. 1/2018
                  65. Emilian-Ionuț Anghel, Posibilitatea instanței de judecată, în ipoteza admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției, să procedeze la reindividualizarea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la acord în sensul reducerii cuantumului acesteia, după modificarea dispoziţiilor art. 485 alin. (1) C.proc.pen. prin O.U.G. nr. 18/2016, în Revista Themis nr. 1/2018
                  66. Alexandra Pavel, Act sexual cu un minor. Ipoteza soțului ca membru de familie, în Revista Themis nr. 1/2018
                  67. Giulia Emma Pop, Judecătorul de drepturi și libertăți competent după desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei, în Revista Themis nr. 1/2018
                  68. Ruxandra Romaniuc, Paula Sincu, Obligația de citare a părților și persoanei vătămate în procedura camerei preliminare în cazul în care nu au fost formulate cereri sau invocate excepții, în Revista Themis nr. 1/2018
                  69. Alexandra Mihaela Șinc, Mihaela Lazăr, O problemă, două soluții. Considerații cu privire la natura și modul de calcul al termenului de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2018
                  70. Alexandra Mihaela Șinc, Alin Bădală, Limitele controlului exercitat de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor procurorului cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă a inculpatului, în Revista Themis nr. 1/2018
                  71. Răzvan M. Pintea, Ciocodeică c. României- Hotărârea din 16 ianuarie 2018. Dreptul la un proces echitabil sub componenta dreptului de acces la instanţă, punerea în executare a unei hotărâri definitive- încălcarea art. 6 (1)- Dreptul la un remediu efectiv în vederea punerii în executare a hotărârii- încalcarea art. 13, în Revista Themis nr. 1/2018
                  72. Laura Cătănoaie, Privire comparativă între măsura de siguranță a internării medicale și măsura internării nevoluntare. Aspecte teoretice și procedura aplicabilă, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  73. Petre Bogdan Bratosin, Analiza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a se dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  74. Mihai-Adrian Dinu, Fraudă informatică sau înșelăciune?, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  75. Laura Cătănoaie, Infracțiunile silvice de simplă repetare, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  76. Teona Gabriela Boteanu, Emilia Cristea, Cristina Ionela Nae, Alexandra-Delia Sabău, Diferențe între diferitele procedee probatorii care privesc corpul persoanei. Percheziția corporală. Examinarea medico-legală. Examinarea fizică, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  77. Laurențiu Sorescu, Consecințele penale ale refuzului de prelevare a celei de-a doua mostre biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  78. Reșetnic Lăcrămioara-Anișoara, Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a face aprecieri cu privire la încadrarea juridică a faptei ce formează obiectul rechizitoriului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  79. Popa Ioana, O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  80. Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer, O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  81. Andreca Mihail, Obligativitatea citării părților și a persoanei vătămate și participarea procurorului în cazul prevăzut de art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  82. Anton Andreea Alexandra, Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  83. Gălățan Anișoara, Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. (1) C.pen. Calculul retroactiv al alcoolemiei. Scurtă analiză de practică judiciară, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  84. Bratosin Petre Bogdan, Natura juridică a procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  85. Daniel Giorgian, Competența de soluționare a cererii de părăsire a domiciliului în ipoteza în care față de inculpat s-a luat măsura arestului la domiciliu, iar dosarul se află în calea contestației în procedura camerei preliminare, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  86. Dascălu Andrei-Ioan, Calculul pedepsei rezultante în cazul săvârșirii unei infracțiuni în stare de pluralitate intermediară în termenul de supraveghere al liberării condiționate, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  87. Fânariu Ștefan, Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a exclude probele administrate în etapa in rem, pentru că nu a fost formulată o acuzație deși existau probe cu privire la identitatea făptuitorului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
                  88. Procuror Alexandra-Mihaela Şinc, Modificările aduse Codului de procedură penală prin OUG nr. 18/2016, în materia urmăririi penale – între jurisprudența obligatorie și inovația juridică, în Revista Themis nr. 2/2016
                  89. Laura-Elena Lupu, Constantin-Cristi Andrei, Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal în procese având ca obiect accidente rutiere care s-au soldat cu vătămarea corporală sau moartea unei persoane probleme controversate din practica judiciară, în Revista Themis nr. 2/2016
                  90. Silvia-Denisa Cristea, Considerații privind soluția dată acțiunii civile în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2016
                  91. Ana-Maria Pîrvu, Modalitatea de calculare a termenului de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. 1 codul de procedură penală raportat la decizia CCR nr. 336/2015, în Revista Themis nr. 2/2016
                  92. Matei-Ciprian Graur, Limitări ale principiului aflării adevărului scurte consideraţii, în Revista Themis nr. 2/2016
                  93. Ioan Bene, Scurte considerații privind revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei, în Revista Themis nr. 2/2016
                  94. Mihai-Claudiu Bădan, Legalitatea măsurii confiscării speciale în cazul în care fapta nu a fost comisă cu vinovăția prevăzută de lege pentru existența infracțiunii, în Revista Themis nr. 2/2016
                  95. Voichița Rășcanu, Mijlocul de comunicare directă în infracțiunea de ultraj, în Revista Themis nr. 2/2016
                  96. Andreea-Alina Toma, Aplicarea legii penale mai favorabile în cadrul soluționării cererii de liberare condiționată, în Revista Themis nr. 2/2016
                  97. Ionică-Daniel Ciobanu, Aspecte controversate privind audierea persoanelor, în Revista Themis nr. 2/2016
                  98. Costin-Lucian Gheorghe, Încetarea de drept a măsurii asigurătorii a sechestrului instituit asupra unui bun imobil în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Themis nr. 2/2016
                  99. Alexandru Răducu, Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă, în Revista Themis nr. 2/2016
                  100. Baka împotriva Ungariei, Hotărârea Marii Camere din data de 23.06.2016, în Revista Themis nr. 2/2016
                  101. Mandat european de arestare. Motive de refuz al executării. Condiționarea predării unei
                  102. persoane de statul membru de executare, de obținerea de la statul membru emitent a unor
                  103. informații care să îi permită să se asigure cu privire la conformitatea cu drepturile fundamentale ale condițiilor de detenție existente în statul membru emitent, în Revista Themis nr. 2/2016
                  104. Dragoş Şimion, Aplicarea legii penale în timp în cazul prescripţiei răspunderii penale, în Revista Themis nr. 1/2016
                  105. Alexandru Porof, Aspecte procedurale controversate privind soluţionarea propunerii de arestare preventivă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în Revista Themis nr. 1/2016
                  106. Loredana Basamac, Adrian Bănică Tudor, Andreea-Roxana Mihai, Obligaţia de a ţine cont de durata măsurii interzicerii de a nu părăsi ţara/localitatea la calculul termenului pe care se poate lua măsura controlului judiciar, în Revista Themis nr. 1/2016
                  107. Irina Ionescu, Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii, în Revista Themis nr. 1/2016
                  108. Oana Teodorescu, Posibilitatea celui care a achiziţionat bunuri/un bun de la un tăinuitor de a se constitui parte civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2016
                  109. Alexandra Mihaela Şinc, Probleme controversate de drept privind latura civilă, în cauzele având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, în Revista Themis nr. 1/2016
                  110. Alexandra Mihaela Şinc, Scurte consideraţii privind interpretarea dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2016
                  111. Dr. Laurenţiu Sorescu, Echitabilitatea procesului penal în ansamblul său şi utilizarea tehnicilor de supraveghere operativă, în Revista Themis nr. 1/2016
                  112. Irina Ionescu, Dezvăluirea informaţiilor din cauzele penale şi dreptul la viaţă privată în lumina CEDO, în Revista Themis nr. 1/2016
                  113. Andreea Carali, Contestaţia privind durata procesului penal: remediu efectiv sau paliativ? −Perspectiva CEDO−, în Revista Themis nr. 1/2016
                  114. Dragoş Bujorean, Principiul legalităţii incriminării în contextul infracţiunilor contra demnităţii, în Revista Themis nr. 2-3/2010
                  115. Teodor Manea, Considerente cu privire la oportunitatea utilizării unor elemente de programare neuro-lingvistică în cadrul procesului penal, în Revista Themis nr. 2-3/2010
                  116. Elena-Aurora PRUNĂ (DOGARU), Termenul rezonabil al arestării preventive în lumina prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Themis nr. 2-3/2010
                  117. Georgeta Raluca Ancuța, Aspecte privind expertizele criminalistice în sistemul judiciar românesc, în Revista Themis nr. 2-3/2010