Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii etc.
 1. Alămoreanu S., Teorie și practică în expertizele grafice, Ed. Hamangiu, 2023
 2. Alămoreanu S., Prolematica expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master, Ed. Hamangiu, 2013
 3. Amza T., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 4. Amza T., Amza C., Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, București, 2003
 5. Amza T., Criminologie teoretică, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 6. Andreescu M., Simonescu-Diaconu R.E., Infracțiuni rutiere. Jurisprudența rezumată. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2013
 7. Andreescu T., Principiul proporționalității în dreptul constituțional, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 8. Andreșan-Grigoriu B., Procedura hotărârilor preliminare, Ed. Hamangiu, București, 2010
 9. Aniței N.C., Lazăr R.E., Evaziunea fiscală între legalitate și infracțiune, Ed. Universul Juridic, București 2016
 10. Antoniu G. (coord.), Explicațiile noului Cod penal. Vol. I-V, Ed. Universul Juridic, 2015-2016
 11. Antoniu G., Tratat de drept penal. Introducere în dreptul penal. Aplicarea legii penale, vol. I, București, Ed. Universul Juridic, 2015
 12. Antoniu G. (coord.), Explicaţii preliminare ale Noului Cod penal, vol. I (II, III), Editura Universul Juridic, București, 2010 (2011, 2013)
 13. Antoniu G., Bulai C., Dicționar de drept penal și de procedură penală, Ed. Hamangiu, București, 2011
 14. Antoniu G., Vlăsceanu A., Barbu A., Codul de procedură penală – texte, jurisprudență, hotărâri C.E.D.O., ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008
 15. Antoniu G., Noul Cod penal comentat, vol. I (art. 1-56), Ed. C.H. Beck, București, 2006
 16. Antoniu G., Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Ed. All Beck, București, 2004
 17. Antoniu G., Dobrescu E., Dianu T., Stroe Gh., Avrigeanu T., Reforma legislației penale, Ed. Academiei, București, 2003
 18. Antoniu G., Daneș Șt., Popa M., Codul penal pe înțelesul tuturor, Ed. Juridică, București, 2002
 19. Antoniu G., Vinovăția penală, ed. a II-a, Ed. Academiei, București, 2002
 20. Antoniu G., Bulai C. (coord.), Practică judiciară penală, Vol. I (II, III, IV, V), Ed. Academiei Române, București, 1988 (1990, 1992, 1998)
 21. Antoniu G., Tentativa, Ed. Societății Tempus, București, 1995
 22. Antoniu G., Vinovăția penală, Ed. Academiei, București, 1995
 23. Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicționar juridic penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976
 24. Antoniu G. Papadopol V., Popovici M., Ștefănescu B., Îndrumările date de Plenul Tribunalului Suprem și noua legislație penală, Ed. Științifică, București, 1971
 25. Antoniu G., Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1968
 26. Athanasiu A.A., Elemente de psihologie medicală, Ed. Medicală, București, 1983
 27. Baias Fl. A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012
 28. Monica-Marcela Dinu-Bakos, Echitatea în dreptul penal substanțial, Ed. Universul Juridic, 2018
 29. Balaban C., Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de teorie și practică judiciară, Ed. Rosetti, București, 2003
 30. Balaci C.C., Principiul ne bis in idem în contextul legislativ european, Ed. Hamangiu, 2022
 31. Banciu C., Ciupercă L., Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare (Praxis). Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2020
 32. Banciu C., Ciupercă L., Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare, Ed. C.H. Beck, 2017
 33. Barac L., Drept penal. Partea specială. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 34. Barac L., Constantele și variabilele dreptului penal, Ed. All Beck, București, 2001
 35. Barbu A., Tudor G., Șinc A.M., Codul de procedură penală adnotat cu jurisprudență națională și europeană, Ed. Hamangiu, București, 2016
 36. Barbu A.I., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2016
 37. Barbu C., Aplicarea legii penale în spațiu și timp, Ed. Științifică, București, 1972
 38. Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Butiuc C., Codul penal comentat. Partea specială, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2008
 39. Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Butiuc C., Codul penal comentat, vol. I – Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2007
 40. Basarab M., Drept penal. Partea Generală, vol I, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 41. Basarab M., Drept penal, vol. I și II, ed. a II-a, Ed. Fundației „Chemarea”, Iași, 1995
 42. Bărbuți A., Brânzac L., Contopirea pedepselor, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 43. Bărcănescu D., Conținutul infracțiunii și principiul legalității, Ed. C.H. Beck, 2005
 44. Bădescu M., Teoria răspunderii și sancțiunii juridice, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 45. Bălășescu M., Reabilitarea. Cauză care înlătură consecințele condamnării în reglementarea noului Cod penal, Ed. Hamangiu, 2015
 46. Bălășescu M., Liberarea condiționată în reglementarea noului Cod penal și a Legii nr. 254/2013, Ed. Hamangiu, 2015
 47. Bălășescu M., Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori în reglementarea noului Cod penal și a legislației anterioare, Ed. Hamangiu, 2014
 48. Băncilă A.D., Executarea măsurilor de probațiune, Ed. Universul Juridic, 2020
 49. Bârsan M.M., Ionaș D.G., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2016
 50. Bârsan M.M., Cardiș M.M., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Ed. Hamangiu, București, 2015
 51. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Rosetti, București, 2002
 52. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, trad. D. Grasso, Ed. Humanitas, București, 2007
 53. Beccaria C., Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Științifică, București, 1965
 54. Berger V., Jurisprudența CEDO, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1998
 55. Bîrsan C., Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2010
 56. Bîrsan C., Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, Ed. All Beck, 2005
 57. Boberg M., Fenger N., Procedura trimiterii preliminare la Curtea Europeană de Justiție (traducere), Ed. Wolters Kluver, București, 2010
 58. Bodea R., Bodea B., Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, 2018
 59. Bodoroncea G., Corupția. Infracțiuni de corupție. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, Ed. C.H. Beck, 2022
 60. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, G. Zlati, Codul penal Comentariu pe articole. Ediție de colecție. Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 61. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, G. Zlati, Codul penal Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 62. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București (ediția I) 2014 și (ediția 2) 2016
 63. Bodoroncea G., Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Analele Universității București, Seria Drept, Supliment 2014
 64. Bodoroncea G., Kuglay I., Lefterache L., Matei I., Nedelcu I., Vasile F.M.., Codul penal adnotat, Ed. C.H. Beck, București 2007
 65. Bodu S., Bodu C., Infracțiuni economice – Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență, Ed. Rosetti International, 2019
 66. Bodu S., Bodu C., Infracțiuni economice – Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență, Ed. Rosetti, 2016
 67. Bodunescu I., Flagelul terorismului internațional, Ed. Militară, București, 1978
 68. Bogdan D., Arestarea preventivă și detenția în jurisprudența CEDO, ed. a 2-a, Ed. Rosetti International, București, 2011
 69. Bogdan D., Arestarea preventivă și detenția în jurisprudența C.E.D.O., București, 2008
 70. Bogdan D., Selegean M., Jurisprudență C.E.D.O. – studii și comentarii, Institutul Național al Magistraturii, București, 2005
 71. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială, Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 72. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 73. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 74. Bogdan S., D.A. Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 75. Bogdan S., Șerban D.A., Zlati G., Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene. Ed. 3. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat. Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni de fals. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială, Ed. Hamangiu, 2019
 76. Bogdan S., Șerban D.A., Bugnar O.L., Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene. Ed. 3. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Hamangiu, 2019
 77. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 78. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 79. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2015
 80. Bogdan S. (coord.), Șerban D.A., Zlati G., Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 81. Bogdan S., Șerban D.A., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, 2014
 82. Bogdan S., Drept penal – partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 83. Bogdan S., Drept penal. Partea specială, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 84. Bogdănescu V., Pastor L., Probleme de drept din deciziile Curții Supreme de Justiție 1990-1992, Ed. Orizonturi, București, 1993
 85. Bogea M.C., Sesizarea organelor de urmărire penală, Ed. Hamangiu, București, 2012
 86. Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2017
 87. Borlan I., Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 88. Boroi Al. (coord.), Vârjan B., Barbu I.A., Gorunescu M., Nistor I.E, Dreptul penal al afacerilor. Ediția 7, Ed. C.H. Beck, 2021
 89. Boroiu Al., Drept penal. Partea specială. Ediția 5, Ed. C.H. Beck, 2021
 90. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Volumul II. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2020
 91. Boroi Al., Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2017
 92. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Curs universitar. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2016
 93. Boroi Al. (coord.), Rusu I., Rusu M.I., Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2016
 94. Boroi Al. (coord.), Drept penal al afacerilor. Ed. 6, Ed. C.H. Beck, 2016
 95. Boroi Al. (coord.),  Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2014
 96. Boroi Al., Drept penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2014
 97. Boroi Al., Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 98. Boroi Al., Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2013
 99. Boroi A., Rusu I., Cooperarea judiciară în materie penală, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 100. Boroi Al., Nistoreanu Gh., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 2004
 101. Boroi Al., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 1999
 102. Boroi G. (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2013
 103. Boroi G., Codul de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2001
 104. Bostan I., Pete Ș., Deturnarea fondurilor europene. (I)regularitate și corecții financiare. Practică judiciară relevantă, Ed. Hamangiu, București, 2015
 105. Botez D., Audierea martorilor în procesul penal. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2016
 106. Boțic S., Regula exclusiunii. Excluderea probelor obținute nelegal în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 107. Briciu T.C., Dinu C.C., Pop P., Instituții judiciare, Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 108. Brînză W., Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013. Comentarii și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, 2015
 109. Brezeanu O., Minorul și legea penală, Ed. All Beck, București, 1998
 110. Brutaru V., Tratamentul penal al minorului, Ed. Hamangiu, 2013
 111. Bufan R., Buliga M., Malherbe J., Șvidchi N., Tratat de drept fiscal. Vol. 2. Drept fiscal al Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2018
 112. Bufan R., Tratat de drept fiscal. Vol. I, Teoria generală a dreptului fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2016
 113. Bulai C., Bulai B., Drept penal. Partea generală, vol. I, Casa de Editură și Presă București, 2013
 114. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2006-2007, Ed. Trei, București, 2008
 115. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2006-2007, Ed. Trei, București, 2006
 116. Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
 117. Bulai C., Filipaș A., Mitrache C., Instituții de Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență 2003-2004, Ed. Trei, București, 2003
 118. Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997
 119. Bulai C., Drept penal român. Partea generală, vol. I, Casa de Editură și Presă „Șansa” – SRL, București, 1992
 120. Bulai C., Drept penal – Partea generală, Universitatea din Bucureşti, 1987
 121. Bulai C., Curs de drept penal. Partea specială, vol. I, Tipografia Universității din București, 1975
 122. Bunea D.C. ș.a., Dicționar de drepturile omului, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 123. Buneci P., Dumitru I., Drept penal social. Analiza infracțiunilor din domeniul muncii și securității sociale, Ed. Universul Juridic, 2016
 124. Buneci P. (coord.), Șerban Gh., Ciolcă I., Dragnea I., Vasilache Al., Crețu S., Pichler A., Vasilache I., Stoica V., Tițian D., Jiganie-Șerban M., Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 125. Buneci P., Buneci B., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 126. Buneci P., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2007
 127. Butiuc C., Infracțiunea complexă, Ed. All Beck, București, 1997
 128. Butoi I.T., Voinea D., Iftene V., Butoi Al., Zărnescu C., Prodan M.C., Butoriu I.T., Nicolae L.G., Victimologie. Curs universitar, Ed. Pinguin Book, București, 2004
 129. Butoi T., Butoi I.T., Psihologie judiciară. Tratat universitare, vol. I., Ed. Fundației „România de Mâine”, București, 2001
 130. Buzea M., Protecția penală a posesiei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 131. Buzea N.T., Păun T.A., Teoria generală a infracțiunii fiscale, Institutul de Arte Grafice „Tipografica”, 1945
 132. Buzea N.T., Infracțiunea și culpabilitatea, Tipografia „Sabin Solomon”, Alba Iulia, 1944
 133. Buzea N.T., Curs de drept penal, Editori G. Dărângă și N. Daniil, 1934-1935
 134. Cantacuzino M.B., Elementele dreptului civil, Ed. All Beck, București, 1998
 135. Cazacu R.M., Investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de către parlamentari în exercitarea mandatului, Ed. Hamangiu, 2023
 136. Călin D. (coord.), Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 2014 – Analiză, consecințe, autorități potențial responsabile, Ed. Universitară, București, 2015
 137. Călin R.M., Malpraxis. Răspunderea medicului și a furnizorilor de servicii medicale. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2014
 138. Cârlescu N., Drept penal al afacerilor. Infracțiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților, Ed. C.H. Beck, 2018
 139. Cârlescu N., Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 140. Cheagă D., Sava Gh., Ghid de anchetă penală. Ed. 4, Ed. Universul Juridic, 2019
 141. Chirilă A., Relevanța penală a plângerii prealabile, Ed. Universul Juridic, 2010
 142. Chiriță R., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 143. Chiriță R., Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 144. Chiriţă R., Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, vol. I, Ed. C.H. Beck, 2007
 145. Chirieac R.M., Societățile comerciale off-shore între optimizare și evaziune fiscală, Ed. Hamangiu, București, 2019
 146. Chiș I., Hărătău L.D., Neagu C.M., David I.M., Teorie și practică execuțional penală. Sinteze și întrebări pentru uzul studenților și al masteranzilor, Ed. Hamangiu, 2022
 147. Chiș. I., Chiș A.B., Executarea sancțiunilor penale. Ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, 2021
 148. Chiș. I.P., Văduva V., Culegere de subiecte date la concursuri și examene. Procedură penală. Partea specială. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2019
 149. Chiș. I.P., Văduva V., Culegere de subiecte date la concursuri și examene. Procedură penală. Partea specială, Ed. Hamangiu, 2018
 150. Chiș I., Niță D.R., Fundamente de drept execuțional penal, Ed. A.N.I., București, 2004
 151. Chiuariu T., Garanțiile procedurale acordate acuzatului în procesul penal potrivit Convenției europene a drepturilor omului, Ed. Hamangiu, 2020
 152. Ciobanu P., Ciobanu A., Manea T., Noul Cod de procedură penală adnotat, Ed. Rosetti, 2015
 153. Ciobanu P., Infracţiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice, Ed. Rosetti, 2013
 154. Ciobanu A., Lazăr E., Manea T., Pârgaru D., Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Ed. Hamangiu, 2017
 155. Cimpoeru D., Dreptul internetului, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 156. Ciolcă I., Probele în procesul penal. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 157. Ciolcă I., Probele în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 158. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 159. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 160. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 161. Cioclei V. ș.a., Probleme și soluții legale privind criza COVID-19, Ed. C.H. Beck, 2019
 162. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2018
 163. Cioclei V., Rotaru C., Trandafir A.R., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2018
 164. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 165. Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 166. Cioclei V., Opinii juridice în cauze penale controversate, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 167. Cioclei V., Rotaru C., Caiet de seminar, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 168. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 169. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 170. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 171. Cioclei V., Critica rațiunii penale. Studii de criminologie juridică și drept penal, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 172. Cioclei V., Incestul fără victimă: crimă sau pedeapsă?, în Critica rațiunii penale. Studii de criminologie juridică și drept penal, Ed. CH. Beck, București, 2009
 173. Cioclei V., Tentativă la infracțiunea de omor. Încăierar. Existența sau inexistența concursului de infracțiuni, în Critica rațiunii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 174. Cioclei V., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, București, 2007
 175. Cioclei V., Criminologia etiologică, Ed. Actami, București, 1996
 176. Ciopec. F., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. C.H Beck, 2019
 177. Ciopec F., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, 2017
 178. Ciopec F., Confiscarea extinsă: între de ce și cât de mult? (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 179. Ciucă A. (coord.), 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, 2018
 180. Ciuncan D., Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2015
 181. Ciuncan D., Corupție și politică. Cronică de jurisprudență penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 182. Cliveti M., Sistemul prostituției – o abordare din perspectiva egalității de gen, Ed. C.H. Beck, 2016
 183. Clocotici D., Gheorghiu Gh., Evaziunea fiscală, Probleme juridice ale răspunderii contravenționale și penale, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 184. Coca-Cozma M., Crăciunescu C.M., Lefterache L.V., Justiția pentru minori, studii teoretice și jurisprudență. Analiza modificărilor legislative în domeniu, Ed. Universul Juridic, București, 2003
 185. Coca G., Studii de drept penal, drept penal comunitar și administrativ (achiziții publice), Ed. Universul Juridic, 2014
 186. Cocaină A., Recidiva în dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 1992
 187. Coldea O.B., Infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, Ed. Universul Juridic, 2021
 188. Coman R.M., Efectele jurisprudenței Curții de la Strasbourg asupra procesului penal român, Ed. Universul Juridic, 2017
 189. Coman V., Infracțiuni împotriva înfăptuirii justiției, Practică judiciară recentă comentată, vol. 1, vol. 2, Ed. Hamangiu, 2023
 190. Coman V., Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Practică judiciară comentată, vol. I Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2019
 191. Conea N., Tanislav E., Gheorghe C., Conea M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Semne, București, 2000
 192. Conea N., Ivănescu I., Cauze penale comentate, Ed. Ministerului de Interne, București, 1995
 193. Constantin E., Infracțiunile contra vieții în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 194. Constantinescu-Mărunțel C., Infracțiuni contra umanității și genocidul, Ed. C.H. Beck, 2022
 195. Constantinescu M., Executarea hotărârilor penale. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 196. Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constituției României – explicații și comentarii, Ed. Rosetti, București, 2003
 197. Constantinescu M., Deleanu I., Iorgovan A., Muraru I., Vasilescu Fl., Vida I., Constituția României comentată și adnotată, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1992
 198. Constantinescu V. ș.a., Dicționar de drepturile omului, Ed. C. H. Beck, București, 2013
 199. Coraș L., Sancțiuni penale alternative la pedeapsa închisorii, Ed. C.H. Beck, 2009
 200. Coraș L., Arestarea preventivă, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 201. Costaș C.F. (coord.), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016
 202. Costea V.A., Traiectorii ale instituționalizării Grațierii individuale, Grațierii colective și Liberării condiționate. Studiu de caz: România, 1990-2020. Vol. I, Ed. Pro Universitaria, 2021
 203. Costin D.M., Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 204. Costiniu F., Răspunderea statului pentru erori judiciare. Practică judiciară. Hotărâri CEDO, Ed. Hamangiu, București, 2011
 205. Costea I.M., Evaziunea fiscală, Legea nr. 241/2005 comentată și adnotată, Ed. Hamangiu, 2019
 206. Cozma I., Reabilitarea în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1970
 207. Cotoi F., Brutaru V., Efectele recunoașterii vinovăției în dreptul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 208. Cristean V., Drept penal. Partea specială II, Ed. Universul Juridic, 2017
 209. Cristean V., Drept penal. Partea specială I, Ed. Universul Juridic, 2017
 210. Cristuș N., Evaziunea fiscală și spălarea benilor. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 211. Cristuș N., Arestarea preventivă. Practică judiciară 2006-2010, Ed. Hamangiu, București, 2010
 212. Crișan E.G., Kádár H., Cooperarea judiciară internațională în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2018
 213. Criștiu-Ninu L. (coord.), C.A. Gohoreanu, A.V. Iugan, L.A. Postelnicu, V. Voica, Drept penal și drept procesual penal. Spețe pentru admiterea la INM, Ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 214. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală, Ediția a 7-a, Ed. Hamangiu, 2023
 215. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 6, Ed. Hamangiu, 2022
 216. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2022
 217. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 5, Ed. Hamangiu, 2021
 218. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2020
 219. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, trei ediții, 2019, 2020 si 2022
 220. Crișu A., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2018
 221. Crișu A., Bălan C., Oncescu C.I., Drept procesual penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2017
 222. Crișu A., Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu, 2013
 223. Crișu A., Drept procesual penal, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2013
 224. Crișu A., Drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 225. Crișu A., Drept procesual penal. Partea specială, Ed. All Beck, București, 2005
 226. Crișu-Ciocîntă A., Confiscarea extinsă. Teorie și practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2019
 227. Crețu V., Drept internațional penal, Ed. Societății Tempus România, București, 1996
 228. Damaschin M., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2013
 229. Damaschin M., Dreptul la un proces echitabil în materie penală, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 230. Daneș Șt., Papadopol V., Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Juridică, București, 2003, 2004
 231. Daneș S., Papadopol V., Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985
 232. Dascăl T., Minoritatea în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, 2011
 233. Dănișor D.C., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2020
 234. Dănișor D.C., Eficiența sistemului responsabilității penale, Ed. C.H. Beck, 2015
 235. Dănişor D.C., I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 236. Dediu D., Mandatul european de arestare, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 237. Dediu D., Evaziunea fiscală. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 238. Deleanu I., Tratat de procedură civilă. Vol. I. Noul Cod de procedură civilă, ed. revizuită, completată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 239. Deleanu I., Ficțiunile juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2005
 240. Deleanu I., Justiția constituțională, Ed. Lumina Lex, București, 1994
 241. Deleanu I., Mărginean V., Prezumțiile în drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981
 242. Deteșeanu D.A., Crima internațională. Abordări convenționale și dezvoltări jurisprudențiale, Ed. Universul Juridic, 2016
 243. Diaconescu Gh., Duvac C., Tratat de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 244. Diaconescu Gh., Infracțiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar Print, București, 1997
 245. Diaconescu Gh., Infracțiunile în legile speciale și legi extrapenale, Ed. All Educational, București, 1996
 246. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni de corupție și de serviciu (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2018
 247. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni contra libertății persoanei – conform Noului Cod Penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 248. Diaconescu H., Răducanu R., Infracțiuni contra vieții, integrității sau sănătății persoanei, Ed. C.H. Beck, 2014
 249. Diaconescu H., Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea, Ed. All Beck, București, 2004
 250. Diaconiță V. (coord.), Răspunderea în cazurile de malpraxis medical, Ed. Solomon, 2022
 251. Diaconu D.V., Medierea în cauzele penale, Ed. C.H. Beck, 2012
 252. Dima T., Drept penal. Partea generală. Ed. 3 (conform noului Cod penal), Ed. Hamangiu, 2014
 253. Dobrilă M.C., Infracțiunea de înșelăciune în vechiul și noul Cod penal, Ed. Hamangiu, București, 2014
 254. Dobrinoiu M., Infracțiuni în domeniul informatic, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 255. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. 3 revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 256. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială, Conform noului Cod penal, Ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 257. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Curs universitar – conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 258. Dobrinoiu V. și colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2014
 259. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 260. Dobrinoiu V., Pascu I., Hotca M.A., Chiș I., Gorunescu M., Păun C., Neagu N., Dobrinoiu M., Sinescu M.C., Noul Cod penal comentat, Partea generală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 261. Dobrinoiu V., Pașcu I. ș.a., Noul Cod penal comentat, vol. II, Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 262. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 263. Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 264. Dobrinoiu V., Brânză W., Drept penal. Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2003
 265. Dobrinoiu V., Cornea N., Drept penal. Partea specială, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 2002
 266. Dobrinoiu V., Gh. Nistoreanu, Boroi Al., Pascu I., Molnar I., Lazăr V., Drept penal. Partea specială, Ed. Europa Nova, București, 1997
 267. Dobrinoiu V. Corupția în dreptul românesc, Ed. Atlas Lex, București, 1995
 268. Dobrinoiu V., Traficarea funcției și a influenței în dreptul penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983
 269. Domocoș C.A., Fapta omisivă și incriminarea ei în legea penală română, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 270. Dongoroz V., Metoda tehnico-juridică în știinta dreptului penal, Ed. Hamangiu, 2020
 271. Dongoroz V. (coord.), Explicațiile teoretice ale Codului penal român. Ediția 2. Volumul I-III (broșat), Ed. C.H. Beck, 2012
 272. Dongoroz V. ș.a., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. I, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2005
 273. Dongoroz V. (coord.), Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, ed. a II-a, vol. IV, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2003
 274. Dongoroz V. (coord.), Explicațiile teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, Ediția 2. Volumul V (broșat), Ed. C.H. Beck, 2003
 275. Dongoroz V., Curs de drept penal (reeditarea ediției din 1939), Ed. Societății Tempus și Asociația Română de Științe Penale, București, 2000
 276. Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea Generală, vol. I-II, Ed. Academiei, București, 1975, 1976
 277.  Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. I (II, III, IV), Ed. Academiei, București, 1969 (1970, 1971, 1972)
 278. Dongoroz V., Dărângă Gh., Kahane S., Lucinescu D., Nemeș A., Popovici M., Sârbulescu P., Stoican V., Noul Cod de procedură penală și Codul de procedură penală anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1969
 279. Dongoroz V., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1968
 280. Dongoroz V., Curs de procedură penală, ed. a 2-a, București, Litografiat, 1942
 281. Drăganu T., Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 282. Drilea-Marga M., Urmărirea penală în Noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 283. Dumbravă E., Liberarea condiționată în noile coduri, Ed. Universul Juridic, 2016
 284. Dumitrache A.A., Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 285. Dumitru M., Ghid de cercetare penală. Ed. 5, Ed. C.H. Beck, 2020
 286. Dumitru M., Ghid de cercetare penală. Conform noilor coduri. Ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2016
 287. Dumitru M., Infracțiuni de criminalitate economică prevăzute în noul Cod penal. Teorie. Practică judiciară. Analiză comparativă, Ed. C.H. Beck, 2016
 288. Dungan P., Simionescu E.G., Funcționarul public și răspunderea penală în noul Cod penal și în legile speciale, Ed. Hamangiu, 2016
 289. Dungan P., Medeanu T., Pașca V., Drept penal. Partea specială, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 290. Dungan P., Medeanu T.C., Pașca V., Manual de drept penal. Partea specială. În conformitate cu noul Cod penal – Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2010
 291. Dungan P., Participația improprie, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 292. Duvac C., Concursul de norme penale, Ed. Universul Juridic, 2016
 293. Duvac C., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Studiu comparativ. Comentarii și explicații, Ed. Universul Juridic, 2014
 294. Duvac C., Pluralitatea aparentă de infracțiuni, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 295. Ene-Corbeanu Eliza, Evaziunea fiscală, Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2020
 296. Eliescu M., Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, București, 1972
 297. Feller S., Contribuții la studiul raportului juridic penal material și procesual penal, precum și al garanțiilor procesuale, Ed. Științifică, București, 1960
 298. Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2008
 299. Filipaș A., Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 300. Filipaș A., Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Academiei Române, București, 1985
 301. Franț A.E., Întreruperea cursului sarcinii. Repere juridice și etice, Ed. Universul Juridic, 2016
 302. Gârbuleț I., Infracțiuni de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 303. Geamănu Gr., Dreptul penal internațional și infracțiunile intenționale, Ed. Academiei Române, București, 1977
 304. Geamănu R.F., Elemente de drept electoral. Infracțiuni electorale. Ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, 2020
 305. Geamănu R.F., Mijloace de protecție a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, Ed. Universul Juridic, 2019
 306. Geamănu R.F., Elemente de drept electoral. Infracțiuni electorale (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2015
 307. Gheorghe D., Gheorghe E.A., Drept procesual penal. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2013
 308. Gheorghe D., Procesul penal. Judecata în primă instanță, Ed. Editas, București, 2005
 309. Gh. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţie revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 p. 29
 310. Ghenici O., Căile extraordinare de atac în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2022
 311. Ghigheci C., Cauzele care înlătură răspunderea penală, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023
 312. Ghigheci C., Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ed. Solomon, 2020
 313. Ghigheci C., Cereri și excepții de cameră preliminară, Comentarii și jurisprudență, vol. I și II, Ed. Hamangiu, 2017
 314. Ghigheci C., ș.a., Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României. Vol. I, Vol. II, Ed. Universitară, 2015
 315. Ghigheci C., Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 316. Giurgea M., Lazăr I., Sancțiunile procesuale penale, Ed. C.H. Beck, 2020
 317. Giurgiu N., Drept penal general, Ed. Sunset, Iași, 1997
 318. Giurgiu N., Legea penală și infracțiunea, Ed. Gama, Iași, 1996
 319. Giurgiu N., Cauzele de nulitate în procesul penal, Ed. Științifică, București, 1974
 320. Gliga I.C., Evaziunea fiscală. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 321. Godea M.S., Minoritatea în dreptul penal român, Ed. Servo-Sat, Arad, 1998
 322. Gorunescu M., Hotca M.A., Lăncrăjan A., Nedelcu C., Slăvoiu R., Noul Cod penal pe înțelesul tuturor, Ed. Universul Juridic, 2015
 323. Gorunescu M., Barbu I.A., Rotaru M., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 324. Gorunescu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Curs universitar, Ed. Hamangiu, București, 2012
 325. Gorgăneanu I., Acțiunea penală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
 326. Graur M.C., Acțiunea penală – între oficialitate și oportunitate, Ed. Hamangiu, București, 2019
 327. Grădinaru D., Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2018
 328. Grădinaru D., Instituții de drept penal. Infracțiunea. Pedeapsa. Răspunderea penală. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2017
 329. Grădinaru D., Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE, Ed. C.H. Beck, 2016
 330. Grădinaru S., Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptări, garanții, valoare probantă (Praxis), Ed. C.H. Beck, București, 2014
 331. Grădinaru D., Dragomir F., Executarea mandatului european de arestare de către instanțele române. Jurisprudență comentată, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 332. Griga I., Drept procesual penal. Partea generală. Teorie, jurisprudență și aplicații practice, Ed. Oscar Print, București, 2004
 333. Grigoraș J., Individualizarea pedepsei, Ed. Științifică, București, 1989
 334. Groza G., Psihologie aplicată în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2020
 335. Guiu K., Voicu A., Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2010
 336. Hanțiu A.O., Moraru A.M., Controlul judiciar în procesul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 337. Hanțiu A.O., Dănișor Gh., Diaconescu H., Răducanu R., Timpul și legea penală (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2007
 338. Hach E., Hotca M.A., Legea nr. 129/2019. Comentariu pe articole, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 339. Hoanță N., Evaziunea fiscală, ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. C.H. BEck, București, 2010
 340. Hoffman D., Confiscarea specială în dreptul penal. Teorie și practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008
 341. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2022
 342. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020
 343. Hotca M.A. (coord.), Gorunescu M., Neagu N., Geamănu R.F., Pop D.G., Sitaru Al., Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5, Ed. C.H. Beck, 2019
 344. Hotca M.A. (coord.), Ghidul omului de afaceri. Cunoasterea și prevenirea riscurilor de natură penală, Ed. Universul Juridic, 2019
 345. Hotca M.A. ș.a., Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, 2019
 346. Hotca M.A., Curs de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2017
 347. Hotca M.A., Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2017
 348. Hotca M.A. (coord.), Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații. Ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2017
 349. Hotca M.A., Neagu N., Gorunescu M., Sitaru Al., Galetschi Al.C., Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite, Ed. Universul Juridic, 2015
 350. Hotca M.A., Buneci P., Gorunescu M., Neagu N., Slăvoiu R., Geamănu R-Fl., Pop D.G., Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 351. Hotca M.A. (coord.), Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 352. Hotca M.A., Slăvoiu R., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Adnotări, situații tranzitorii, noutăți, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 353. Hotca M.A., Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și Sancțiunile de drept penal, Ed. C.H. Beck, 2013
 354. Hotca M.A., Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea, Ed. C.H. Beck, 2012
 355. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 356. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 357. Hotca M.A., Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009
 358. Hotca M.A., Bancruta frauduloasă, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 359. Hotca M.A., Dobrinoiu M., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 360. Hotca M.A., Codul penal. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 361. Hotca M.A., Protecția victimelor. Elemente de victimologie, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 362. Hotca M.A., Noul Cod penal. Codul penal Anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Editas, București, 2004
 363. Hotca M.A., Drept convențional. Partea generală, Ed. Editas, București, 2003
 364. Iacuba A., Diaconu E., Combaterea violenței domestice, Ed. C.H. Beck, 2019
 365. Iftenie V., Dermengiu D., Medicină legală, ed. a 3-a, Ed. C. H. Beck, București, 2019
 366. Iftenie V., Dermengiu D., Medicină legală, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014
 367. Iftenie V., Dermengiu D., Medicina legală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 368. Ilie A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumată și comentată, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 369. Ilie A.R., Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 370. Iliescu N., Problema incriminării și sancționării actelor preparatorii, în Studii juridice, Ed. Academiei, București, 1960
 371. Ionaș A., Măgureanu A.F., Dinu C., Drept penal. Partea specială – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2015
 372. Ioniță B., Daune morale în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, Ed. Universul Juridic, 2022
 373. Iordache M., Nulitățile în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2015
 374. Iordache M., Judecata în primă instanță în Noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 375. Iordache M., Alexandroiu G., Plângerea împotriva soluțiilor procurorului de netrimitere în judecată, Ed. Hamangiu, București, 2007
 376. Iordache M., Judecata în primă instanță în procesul penal. Aspecte privind limitele judecății și extinderea acestora, Ed. Hamangiu, București, 2007
 377. Ionașcu A., Probele în procesul civil, Ed. Științifică, Bucuești, 1969
 378. Ionescu G., Ionescu I., Crișu C. Probleme de drept din jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie penală 1990-2000, Ed. Juris Argessis, Curtea de Argeș, 2002
 379. Ionescu O.I., Ifrim I., Drept penal. Partea introductivă, Ed. Universul Juridic, 2013
 380. Ionescu V.A., Legitima apărare și starea de necesitate, Ed. Științifică, București, 1972
 381. Ioniță G.I., Infracțiunile din sfera criminalității informatice. Incriminare, investigare, prevenire și combatere, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 382. Ioniță G.I., Infracțiunile din sfera criminalității informatice. Incriminare, investigare, prevenire și combatere, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 383. Ioniță Gh. I., Drept penal. Partea specială, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 2013
 384. Iugan A.V., Codul penal adnotat. Partea specială. Jurisprudență națională 2014-2020, Ed. Universul Juridic, 2020
 385. Iugan A.V., Confiscarea extinsă. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 386. Iugan A.V., Individualizarea judiciară a pedepsei. Alternative la pedeapsa închisorii, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 387. Iugan A.V., Redeschiderea procesului penal, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 388. Iugan A.V., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 389. Ivan F., Aplicarea legii penale în timp, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 390. Ivan Gh., Ivan M.C., Cauzele justificative. 2021. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2021
 391. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 392. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 393. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 3, Ed. C.H. Beck, 2017
 394. Ivan Gh., Ivan M.C., Cauzele justificative, Ed. Universul Juridic, 2016
 395. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea generală. Conform noului Cod penal. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2015
 396. Ivan Gh., Ivan M.C., Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2015
 397. Ivan Gh., Individualizarea pedepsei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2007
 398. Ivan M.C., Unitatea de infracțiune, Ed. C.H. Beck, 2019
 399. Jitariuc V., Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane. Monografie, Ed. Pro Universitaria, 2022
 400. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, ed. 4, Ed. C.H. Beck, 2019
 401. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2018
 402. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D., Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2016
 403. Jurj-Tudoran R., Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauzele penale complexe, Ed. C.H. Becj, București, 2014
 404. Jurma I., Persoana juridică – subiect activ al răspunderii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 405. Kahane S., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1963
 406. Kuglay I. Răspunderea penală pentru malpraxis medical, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 407. Kuglay I., Răspunderea penală în cazul culpei medicale, Teză de doctorat, Universitatea din București, 2019
 408. Lascu A.L., Modalități de participare la comiterea crimelor date în competența instanțelor penale internaționale, Ed. Hamangiu, 2013
 409. Lazăr A., Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 410. Lazăr A., Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat, Ed. Universul Juridic, 2016
 411. Lazăr G.A. (coord.), Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Solomon, 2021
 412. Lazăr G.A., Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, Ed. Universul Juridic, 2021
 413. Lazăr G.A., Stanciu R., Trandafir A.R., Țiț H., Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală, Ed. Hamangiu, 2021
 414. Lazăr G.A., Pedepse complementare și măsuri preventive aplicabile persoanei juridice, Referat doctoral, Universitatea din București, 2017
 415. Lefterache L.V., Lazăr G.A., Vișinescu I.G., Sorohan Ș.I., Mitrache C., Herinean D., Ioan G.C., Sima M.G., Drept penal. Partea generală, Caiet de seminar, Ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, 2023
 416. Lefterache L.V., Mitrache Cr., Lazăr G.A., Ioan G.C., Herinean D., Vișinescu I.G., Sorohan Ș.I., Sima M.G., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, 2022
 417. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2018
 418. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, Ed. Hamangiu, 2016
 419. Lefterache L.V., Probe și prezumții în procesul penal, Comentarii din jurisprudență. Practică judiciară, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 420. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală. Note de curs., Ed. Universul Juridic, București, 2014
 421. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 422. Lefterache L.V., Drept penal. partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 423. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 424. Lefterache L.V., Justiția penală în cazul minorilor. Note de curs pentru studii de master. științe penale aprofundate, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 425. Lefterache L.V., Drept penal. Partea generală, Curs pentru studenții anului II, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 426. Lefterache L.V., Vasile F.M., Bodoroncea G., Matei I.M., Kuglay I., Nedelcu I., Codul penal, Ed. C.H. Beck, 2007
 427. Leția A.A., Investigarea criminalității de afaceri, Ed. Universul Juridic, 2014
 428. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a IV-a, Casa de Editură și Presă „Șansa”, 2001
 429. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 2-a, revăzută și adăugită, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1999
 430. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1994
 431. Loghin O., Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, ed. revăzută, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1992
 432. Loghin O., Filipaș A., Drept penal român. Partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
 433. Lorincz A.L., Marin C., Popa P.M., Spețe în materie procesual penală, Ed. Universul Juridic, 2021
 434. Lorincz A.L., Recursul în casație în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 435. Lupașcu D., Prezentare comparativă. Noul și vechiul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 436. Lupașcu D., Matei I., Nedelcu A., Culegere de practică judiciară 2005, Ed. Universul Juridic, București, 2006
 437. Lupașcu D., Punerea în executare a pedepselor principale, Ed. Rosetti, București, 2003
 438. Macovei M., Călinescu D.O., Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Culegere selectivă, vol. III, Ed. Polirom, Iași, 2003
 439. Magherescu D., Recunoașterea vinovăției și aplicarea pedepsei, Ed. Hamangiu, 2019
 440. Manea T., Constantinescu-Mărunțel C.N., Tiugan H.Ș., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra patrimoniului, Ed. Hamangiu, 2022
 441. Manea T., Șologon G., Traficul de ființe umane și exploatarea persoanelor vulnerabile, Ed. Hamangiu, 2022
 442. Manea T., Drept penal – partea specială și infracțiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Hamangiu, 2021
 443. Manea T., Uzlău A.S., Voicu C., Camera preliminară. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2017
 444. Manea T., Infracțiunile electorale, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 445. Manea T., Ivan D.L., Dicționar Român-Englez. Drept penal și Procedură penală, Ed. C.H. Beck, 2017
 446. Manea T., Infracțiuni electorale. Jurisprudență rezumată și comentată, Ed. C.H. Beck, 2015
 447. Manea T., Anghel S., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar. Vol. 1, Ed. Hamangiu, 2015
 448. Manea T., Anghel S., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Vol. 1, Ed. Hamangiu, 2015
 449. Manea T., Drept penal substanțial, Ed. Universul Juridic, 2011
 450. Mareș M., Nulitățile în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2020
 451. Mateuț Gh., Procedură penală. Partea Generală, Ed. Universul Juridic, 2019
 452. Mateuț Gh., Criste L., Toader M., Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 453. Mateuț Gh., Criste L., Toader M., Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 454. Mateuț Gh., Nițu D., Criste L., Aspecte actuale de drept și procedură penală, Ed. Hamangiu, București, 2015
 455. Mateuț Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. II, Ed. C. H. Beck, București, 2012
 456. Mateuț Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. C. H. Beck, București, 2007
 457. Mateuț Gh., Procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 458. Mateuț Gh., Recidiva în teoria și practica dreptului penal, Ed. Lumina Lex, București, 1997
 459. Mateuț Gh., Procedură penală, vol. II, Ed. Chemarea, Iași, 1994
 460. Marinescu C., Răspunderea penală a persoanei juridice. De la teorie la practică, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 461. Mărculescu-Michinici M.I., M. Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2018
 462. Mărculescu-Michinici M.I., M. Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2017
 463. Constantinescu-Mărunțel Cătălin, Infracțiuni contra umanității și genocidul, Ed. C.H. Beck, 2022
 464. Mândru I., Amnistia și grațierea, Ed. All Educațional, București, 1998
 465. Medeanu T., Dreptul penal al afacerilor, Ed. Lumina Lex, București, 2006
 466. Medeanu T.C., Accidentele de muncă, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 467. Mera L., Rog L., Recursul în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2009
 468. Mera L., Rog L., Savonea R., Budăi R., Codul de procedură penală adnotat, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 469. Micu B., Slăvoiu R., Cooperare judiciară internațională în materie penală. Curs universitar, Ed. Hamangiu, 2020
 470. Micu B., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă. Ed. 4, Ed. Hamangiu, 2019
 471. Micu B., Păun A. G., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2017
 472. Micu B., Păun A. G., Slăvoiu R., Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015
 473. Micu B., Drept procesual penal. Partea specială. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2013
 474. Mihai Gh., Fundamentele dreptului, vol. V – Teoria răspunderii juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 475. Minea M. Șt., Costaș C.F., Ionescu D.M., Legea evaziunii fiscale. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 476. Mircea I., Vinovăția penală, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 477. Mircea I., Temeiul răspunderii penale în România, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1987
 478. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită – 2021, Ed. Universul Juridic, 2021
 479. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 480. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală. Ed. 2 – conform Noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 481. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 482. Mitrache Ctin., Mitrache C., Drept Penal român. Partea Generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 483. Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T., Psihologie judiciară, Casa de Editură și Presă „Șansa”, București, 1994
 484. Moca Fanu C., Drept penal. Partea specială II, Ed. C.H. Beck, 2019
 485. Moisă C., Probele în procesul penal, Ed. Hamangiu, 2017
 486. Moise A.C., Dimensiunea criminologică a criminalității în cyberspațiu, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 487. Moise A.C., Dimensiunea criminologică a criminalității în cyberspațiu, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 488. Moldovan A.T., Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Ed. All Beck, București, 2004
 489. Morar D.M. (coord.), Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale, Ed. Hamangiu, 2021
 490. Moroșanu R., Franguloiu S., Klein M., Ghid de lucru în cauzele penale cu minori – în lumina dispozițiilor noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală și a proiectelor de lege privind executarea sancțiunilor privative și neprivative de libertate, lucrare pentru uzul instanțelor editată de Ministerul Justiției, București, 2012
 491. Moroșanu R., Aspecte controversate în materia grațierii, Ed. Hamangiu, București, 2007
 492. Motica R., Gheorghe M., Teoria generală a dreptului, Ed. Alma Mater, Timișoara, 1999
 493. Mrejeru Th., Safta M., Florescu D.P.A., Safta D.I., Infracțiunile de corupție. Aspecte teoretice și practice, Ed. C.H Beck, 2000
 494. Munteanu C.A., Infracțiunea deviată, Ed. Hamangiu, 2013
 495. Muraru I., Tănăsescu E.S. (coord.), Constituţia României, comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 496. Muscalu Gh., Criminalitatea organizată și terorismul – factori de risc globali, Ed. Hamangiu, 2017
 497. Naghi G., Criminalistică. Fundamente. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 498. Neacșu C., Infracţiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor săvârșite prin intermediul companiilor offshore. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, 2021
 499. Neacșu C., Infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani săvârșite prin intermediul companiilor off-shore, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 500. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală. Ed. 3, Ed. Universul Juridic, 2020
 501. Neagu I., Damaschin M., Iugan A., Codul de procedură penală adnotat. Include legislație și jurisprudență, Ed. Universul juridic, București, 2018
 502. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Universul juridic, București, 2018
 503. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea specială – în lumina noului Cod de procedură penală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 504. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală – în lumina noului Cod de procedură penală, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 505. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală – în lumina noului Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 506. Neagu I.,Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, București, 2013
 507. Neagu I.,Tratat de procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 508.  Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 509. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009
 510. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2007
 511. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, vol. I, Ed. Global Lex, București, 2006
 512. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2004
 513. Neagu I., Drept procesual penal. Partea specială. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2004
 514. Neagu I., Crișu A., Codul de procedură penală, Ed. All Beck, București, 2003
 515. Neagu I., Drept procesual penal. Tratat, Ed. Global Lex, București, 2002
 516. Neagu I., Tratat de procedură penală, Ed. Pro, București, 1997
 517. Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Art Print SRL, București, 1993
 518. Neagu I., Drept procesual penal, Ed. Academiei RSR, București, 1988
 519. Neagu N., Drept penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2020
 520. Neagu N., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2019
 521. Neagu N., Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 522. Neagu N., Jurisprudența CJUE și influența acesteia asupra dreptului penal național, Ed. C.H. Beck, 2014
 523. Neață E., Șerban Petrescu M., Infracțiuni la regimul armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, Ed. Hamangiu, 2014
 524. Nedelcu C., Criminalistică. Tehnica și tactica criminalistică, Ed. Hamangiu, 2014
 525. Nefliu I., Succesiunea în timp de legi penale. Teorii, criterii, evoluția principiului lex mitior, Ed. Hamangiu, 2020
 526. Negru A.I., Administrarea și aprecierea probelor în procesul penal, Ed. Universul Juridic, 2022
 527. Negruț C., Măsura confiscării în cazul infracțiunilor de corupție, Ed. Universul Juridic, 2014
 528. Nicola Maria, Cauzele justificative în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, 2019
 529. Nicolae D. și colab., Dicționar de criminalistică, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984
 530. Nicolae M., Drept civil. Teoria generală – Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile, Ed. Solomon, București, 2018
 531. Nicolae M., Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 532. Nicolescu A.S., Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, Ed. Hamangiu, 2018
 533. Nistor I.E., Extrădarea. Formă a cooperării internaţionale în materie penală, Ed. C.H. Beck, 2020
 534. Nistoreanu Gr., Drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 2002
 535. Nițu D., Drept internațional penal, Ed. Universul Juridic, 2021
 536. Nițu D., Imunitatea șefului de stat în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 537. Nour A., Ocrotirea libertății și integrității sexuale a persoanei în context național, european și internațional, Ed. C.H. Beck, 2020
 538. Oancea I., Drept execuțional penal, Ed. All, București, 1998
 539. Oancea I., Tratat de drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, București, 1994
 540. Oancea I., Drept penal. Partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1971
 541. Olariu M., Marin C., Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2017
 542. Olariu M., Marin C., Drept procesual penal. Partea generală. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2015
 543. Olaru C., Traficul și consumul ilicit de droguri. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2016
 544. Olaru C., Particularitățile criminalității organizate în România. Ed. 2, Ed. Hamangiu, 2015
 545. Olaru C., Mijloace specifice de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată, Ed. Hamangiu, București, 2014
 546. Olaru C., Particularitățile criminalității organizate în România, Ed. Hamangiu, 2014
 547. Onica-Jarka B., Jurisdicția internațională penală, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 548. Oprea M., Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 549. Palade A., Jurisdicția universală asupra crimelor internaționale, Ed. Universitară, 2016
 550. Panțurescu V., Codul de procedură penală 1936 adnotat, Imprimeria Văcărești, București, 1940
 551. Papadopol V., Dobrinoiu V., Apetrei M., Codul de procedură penală adnotat, vol. I și II, Ed. Albastră, București, 1996, 1997
 552. Papadopol V., Turianu C., Apelul penal, Ed. Șansa, București, 1994
 553. Papadopol V., Pavel D., Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă „Șansa” S.R.L., București, 1992
 554. Papadopol V., Daneș Șt., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985 (III), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 555. Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980 (II), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982
 556. Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975 (I), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977
 557. Papadopol V., Stoenescu I., Protopopescu G.V., Codul penal al R.P.R. adnotat, Ed. de Stat, București, 1948
 558. Papuc T., Principiul proporționalității, Ed. Solomon, București, 2019
 559. Paraschiv C.S. (coord.), Teodorescu M.G., Nicolescu A.S., Drept procesual penal. Partea specială. Note de curs, Ed. Hamangiu, 2023
 560. Paraschiv C.S., Apelul penal, Ed. Hamangiu, 2019
 561. Paraschiv C.S., Fișe de procedură penală. Ed. 3, Ed. Hamangiu, 2018
 562. Paraschiv C.S., Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură, Ed. Hamangiu, București, 2016
 563. Paraschiv C.S. (coord.), Drept procesual penal. Partea generală. Note de curs, Ed. Hamangiu, 2016
 564. Paraschiv E., Izvoarele formale ale dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 565. Paraschiv G., Paraschiv R.G., Paraschiv D.Ș., Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 566. Pascu I., Uzlău A.S., Muscalu Gh., Drept penal. Partea generală, Ediția a 5-a, Ed. Hamangiu, 2023
 567. Pascu I., Buneci P., Drept penal. Partea specială. Vol. I, Ed. Hamangiu, 2017
 568. Pascu I., Uzlău A.S., Muscalu Gh., Drept penal. Partea generală, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, 2016
 569. Pascu I., V. Dobrinoiu, T. Dima. M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, Partea generală, ed. 3 revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016
 570. Pascu I., V. Dobrinoiu, T. Dima. M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 571. Pascu I., Buneci P., Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare, Ed. Universul Juridic, 2011
 572. Pascu I., Gorunescu M., Drept penal, Partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2009
 573. Pascu I., Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2008
 574. Pascu I., Drept penal. Partea generală, Ed. Fundației „Andrei Șaguna”, Constanța, 2003
 575. Pascu M., Manea T., Acordul de recunoaștere a vinovăției conform noilor Coduri, Ed. Universul Juridic, 2015
 576. Pașca I.C., Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene, Ed. Universul Juridic, 2015
 577. Pașca V., Drept penal. Partea generală, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015
 578. Pașca V., Cipec F., Roibu M. (coord.), Dreptul penal român și dreptul penal maghiar – probleme actuale, Ed. Universul Juridic, 2015
 579. Pașca V., Drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal, Ed. Universul Juridic, 2014
 580. Pașca V., Studii de drept penal, Ed. Universul Juridic, 2011
 581. Pașca V., Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 582. Pașca V., Curs de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 583. Pașca V., Prolegomene în studiul dreptului penal, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 584. Pașca V., Măsurile de siguranță – sancțiuni penale, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 585. Păvăleanu V., Drept penal special. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 586. Păvăleanu V., Drept penal special. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2010
 587. Păvăleanu V., Drept procesual penal. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Lumina Lex, București, 2007
 588. Pârgaru D., Aparența vinovăției în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu, publicat în In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. A. Almășan, I. Vârsta, C. Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021
 589. Pârgaru D., Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 590. Pella V., Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Ed. Ideea Europeană, 2018
 591. Pella V., Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Ed. Hamangiu, 2017
 592. Petre A., Trif V., Constatarea infracțiunilor de corupție, Ed. C.H. Beck, 2016
 593. Pintea A., Pintea D.C., Bălănescu A.C., Urmărirea penală. Aspecte teoretice și practice. Modele de acte procesuale și procedurale, Ed. Universul Juridic, 2020
 594. Pintea A., Pintea D.C., Bălănescu A.C., Urmărirea penală. Aspecte teoretice și practice. Modele de acte procesuale și procedurale, Ed. Universul Juridic, 2017
 595. Pivniceru M.M., Luca C. (coord.), Ghid de ascultare a copilului în proceduri judiciare, Ed. Hamangiu, București, 2009
 596. Pivniceru M.M., Luca C., Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Ed. Hamangiu, București, 2008
 597. Pivniceru M.M., Răspunderea penală în dreptul internațional, Ed. Polirom, Iași, 1999
 598. Pocora M.S., Pocora M., Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Ed. Universul Juridic, 2014
 599. Poenaru I., Problemele legislației în domeniul contravențiilor, Ed. Lumina Lex, București, 1998
 600. Poiană I., Păcurariu I., Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2014
 601. Pop L., I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 602. Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012
 603. Pop P., Sancțiuni procedurale în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 604. Pop Tr., Drept procesual penal, Tipografia Națională S.A., Cluj, 1946, reeditată, vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 605. Pop. Tr., Drept procesual penal, vol. I-IV, Tipografia Națională, Cluj, 1946-1948
 606. Pop Tr., Codul penal Carol al II-lea adnotat, vol. I, Partea generală, Ed. Librăriei Socec, București, 1937
 607. Pop Tr., Drept penal comparat, Partea generală, vol. II, Institutul de arte grafice Ardealul, Cluj, 1923
 608. Popa Gh., Gamenț N., Criminalistică. Curs universitar, Ed. Pro Universitaria, 2014
 609. Popa N., Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, București, 1999
 610. Popa N.D., Obiectul material al infracțiunii, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 611. Popa R.A., Noi instituții ale dreptului penal și dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători și avocați, Ed. Universul Juridic, 2015
 612. Popa R.I., Efectele deciziilor Curții Constituționale asupra activităților de supraveghere tehnică. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2021
 613. Popescu C.L., Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 614. Popescu G.F., Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Practică judiciară, Ed. hamangiu, București, 2009
 615. Popeți B.C., Riscul și implicațiile lui în dreptul penal, Ed. Hamangiu, 2023
 616. Pricope P., Răspunderea civilă delictuală, Ed. Hamangiu, București, 2013
 617. Privantu N.A., Falsuri în înscrisuri, Ed. C.H Beck, 2013
 618. Pupăzan C.G., Răspunderea penală a aleșilor, Ed. Hamangiu, 2016
 619. Pușcașu V., Drept penal. Partea generală I. Ediția a II-a, revăzută și adăugită – 2022,  Ed. Universul Juridic, București, 2022
 620. Pușcașu V., Ghigheci C., Proceduri penale. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2017
 621. Pușcașu V., Dreptul la tăcere și la neautoincriminare, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 622. Pușcașu V., Noul Cod penal adnotat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 623. Pușcașu V., Noile proceduri penale. Sinteză. Practică judiciară. Modele de minute, Ed. Universul Juridic, 2014
 624. Pușcașu V., Prezumția de nevinovăție, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 625. Radu R.H., Participația în dreptul penal (Praxis), Ed. C.H. Beck, București, 2013
 626. Radu F.R., Drept european și internațional penal, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 627. Radu F.R., Cooperare judiciară internațională și europeană în materie penală, Ed. Wolters Kluver, București, 2009
 628. Răducanu R., Alexandroiu G., Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei si patrimoniului, Ed. Universul Juridic, 2016
 629. Rătescu C.G., Aznavorian H., Ionescu-Dolj I., Pop Tr., Periețeanu I.Gr., Papadopolu M.I., Dongoroz V., Pavelescu N., Codul penal Carol al II-lea adnotat. Partea specială, vol. I-III, Ed. Librăriei Socec, București, 1937
 630. Rămureanu V., Competența penală a organelor judiciare, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980
 631. Ristea I., Drept penal. Partea specială. Vol. II, Ed. Universul Juridic, 2020
 632. Ristea I., Drept penal. Partea specială. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2014
 633. Ristea I., Manual de drept penal. Partea specială. Vol. I și II, Ed. Universul Juridic, 2013
 634. Ristea I., Pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2013
 635. Ristea I., Termenele în procedura penală română, Ed. Hamangiu, București, 2011
 636. Roibu M., Libertatea de exprimare și limitele ei penale (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2013
 637. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, Ed. C.H. Beck, București, 2022
 638. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 639. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. 4,  Ed. C.H. Beck, București, 2020
 640. Rotaru C., Trandafir (Ilie) A.R., Cioclei V., Drept penal. Partea specială II. Curs tematic. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2019
 641. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2018
 642. Rotaru C., Trandafir A.R., Cioclei V., Drept Penal. Partea specială II. Curs tematic, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 643. Rotaru C., Infracțiuni de fals. Practică judiciară. Ed. Hamangiu, București, 2007
 644. Rotaru C., Fundamentul pedepsei. Teorii moderne, Ed. C.H. Beck, 2006
 645. Ruiu M., Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, 2013
 646. Ruiu M., Investigarea omorului săvârșit cu arme de foc, Ed. Universul Juridic, 2012
 647. Rusu I., Bălan-Rusu M.I., Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice în dreptul penal român, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 648. Rusu M.I., Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, 2015
 649. Rusu M.I., Asistența judiciară în materie penală la nivel european, Ed. Universul Juridic, 2015
 650. Rusu M.I., Drept penal. Partea generală – conform noului Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014
 651. Rusu M.I., Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 652. Sabău-Pop O.A., Corupția și combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 653. Safta M., Drept constituțional și instituții politice, vol. II Instituții politice, Ed. Hamangiu, București, 2015
 654. Savonea L., Grădinaru D., Infracțiuni contra vieții, integrității corporale și sănătății. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 655. Selegean M., Bogdan D., Drepturi și libertăți fundamentale în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Ed. All Beck, București, 2005
 656. Selejan-Guțan B., Excepția de neconstituționalitate, Ed. All Beck, București, 2005
 657. Selejan-Guțan B., Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. All Beck, București, 2004
 658. Sima C., Drept penal. Partea generală. Vol. I, Ed. hamangiu, 2015
 659. Sima C., Drept penal. Partea generală. Vol. II, Ed. Hamangiu, 2015
 660. Sima C., Codul penal adnotat – cu practică judiciară 1969-2000, Ed. Atlas Lex, București, 2000
 661. Sima C., Codul penal adnotat – cu practică judiciară 1969-1995, Ed. Atlas Lex, București, 1996
 662. Slăvoiu R., Protecția penală a vieții private, Ed. Universul Juridic, București, 2016
 663. Stancu E., Ciobanu P., Criminalistică. Metodologia criminalistică, Ed. Universul Juridic, 2018
 664. Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, 2015
 665. Stancu E., Moise A.C., Criminalistică. Elemente de tehnică și de tactică a investigației penale. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2014
 666. Stancu E., Tratat de criminalistică, ed. a 4-a, Ed. Universul Juridic, București, 2007
 667. Stancu E., Criminalistică, vol. II, Ed. Proarcadia, București, 1993
 668. Stănoiu R.M., Stănișor E., Teodorescu V. (coord.), Criminologie. Criminalistică. Penologie. Repere bibliografice. Vol. II, Ed. Universul Juridic, 2015
 669. Stănoiu R.M., Stănișor E., Teodorescu V. (coord.), Criminologie. Criminalistică. Penologie. Repere bibliografice. Vol. I, Ed. Universul Juridic, 2015
 670. Stănilă L.M., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Ediția a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2022
 671. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală II. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2021
 672. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2017
 673. Stănilă L.M., Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 674. Stănilă L.M., Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, 2016
 675. Stănilă L.M., Provocările bioeticii și răspunderea penală, Ed. Universul Juridic, 2015
 676. Stănilă L.M., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Hamangiu, București, 2012
 677. Stătescu C., Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984
 678. Stoica N.C., Infirmarea, revocarea și încetarea de drept a actelor procesuale în lumina reglementărilor procesuale penale, Ed. Universul Juridic, 2020
 679. Stoica O.A., Drept penal. Partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976
 680. Stoica V. (coord.), CJUE și CCR – identități în dialog, Ed. Universul Juridic, 2022
 681. Streteanu F., D. Nițu, Drept penal, Partea Generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2018
 682. Streteanu F., Nițu D., Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 683. Streteanu F., Nițu D., Noul Cod penal. Partea generală. Analize, explicații, comentarii, Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014
 684. Streteanu F., D. Niţu, Drept penal, Partea generală. Curs Universitar, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014
 685. Streteanu F., Considerații privind unitatea naturală colectivă ca formă a unității de infracțiune, în Studii juridice în onoarea prof. dr. George Antoniu, Ed. Hamangiu, București, 2009
 686. Streteanu F., Tratat de drept penal. Partea generală. Volumul I, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 687. Streteanu F., R. Chiriță, Răspunderea penală a persoanei juridice, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007
 688. Streteanu F., Drept penal. partea generală, Ed. Rosetti, București, 2003
 689. Streteanu F., Concursul de infracțiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1999
 690. Suciu C., Criminalistica, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972
 691. Șandru M., Banu M., Călin D., Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al UE și experiențe ale sistemului român de drept, Ed. C.H. Beck, București, 2013
 692. Șaguna D.D., Marin A.A., Evaziunea fiscală. Prevenire și combatere, Ed. Universul Juridic, 2020
 693. Șerban D.A., Bogdan S., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Ed. Universul Juridic, 2020
 694. Șerban D.A., Bogdan S., Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2020
 695. Șerban D.A., Infracțiuni privind piața de capital. Abuzul de piață, Ed. Universul Juridic, 2016
 696. Ștefan V.C., Studii și note de drept penal și drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, 2016
 697. Ștefan V.C., Cartea de termene în procedura penală, Ed. C.H. Beck, 2014
 698. Tanoviceanu I., Curs de drept penal, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, Colecția Cultura Juridică, 2018
 699. Tanoviceanu I., Dongoroz V., Tratat de drept penal și procedură penală, vol. II, vol. V, Ed. Curierul Judiciar, București, 1947
 700. Tanoviceanu I., Tratat de drept și procedură penală, vol.I-V, Tipografia „Curierul Juridic”, București, 1924-1927
 701. Tanoviceanu I., Tratat de Drept și Procedură penală, vol. IV, ed. a 2-a, Ed. Curierul Judiciar, 1912
 702. Tanoviceanu I., Curs de drept penal, Atelierele grafice „Socec&Co”, București, vol. I-III, 1912
 703. Tatoiu A.M., Spălarea banilor și criminalitatea economico-financiară din paradisurile fiscale, Ed. Universul Juridic, 2022
 704. Tatoiu A.M., Evaziune fiscală. O abordare juridico-economică, Ed. Universul Juridic, 2020
 705. Theodoru Grigore Gr., Chiș I.P., Tratat de Drept procesual penal. Ed. 4, Ed. Hamangiu, 2021
 706. Theodoru Grigore Gr., Tratat de Drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2013
 707. Theodoru Gr., Tratat de procedură penală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 708. Theodoru Grigore Gr., Tratat de drept procesual penal, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008
 709. Theodoru Gr., Teoria și practica recursului penal, Ed. Hamangiu, București, 2008
 710. Theodoru Gr. Gr., Tratat de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 711. Theodoru Gr., Teoria și practica recursului penal, Ed. Junimea, Iași, 2002
 712. Theodoru Gr., Moldovan L., Drept procesual penal. Partea generală și partea specială, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979
 713. Toader T., Persoana vătămată prin infracțiune și calitățile procesuale pe care le poate avea, Ed. Hamangiu, 2022
 714. Toader T., Safta M., Curs de contencios constituţional, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 715. Toader T., Safta M., Constituția României. Decizii ale Curții Constituționale, hotărâri C.E.D.O., hotărâri C.J.U.E., legislație conexă, Ed. Hamangiu, București, 2015
 716. Toader T., Michinici M.I., Răducanu R., Crișu-Ciocîntă A., Rădulețu S., Duinea M.,  Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2014
 717. T. Toader, Noul Cod penal – comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2014
 718. T. Toader, Infracțiunile prevăzute în legile speciale. Ed. 6, Ed. Hamangiu, 2014
 719. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 7-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 720. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 6-a, Ed. Hamangiu, București, 2012
 721. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. 5 revizuită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 2011
 722. Toader T., Drept penal român. Partea specială, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2009
 723. Toader T., Stoica A., Cristuș N., Codul penal și legile speciale, Ed. Hamangiu, București, 2007
 724. Toader T., Drept penal. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, 2007
 725. Toma G., Amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2020
 726. Trancă A., Măsurile preventive. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2017
 727. Trancă A.M., Traficul de persoane. Practica judiciară și reglementarea din noul Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014
 728. Trancă A., Nulitățile în procesul penal, Ed. Hamangiu, București, 2013
 729. Trancă A., Măsuri preventive în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2012
 730. Trancă A., Infracțiuni de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000, Ed. Hamangiu, București, 2011
 731. Trancă A., Infracțiuni informatice. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011
 732. Trancă A., Acțiunea civilă în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008
 733. Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2023
 734. Trandafir A.R., Lazăr G.A. (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Solomon, 2021
 735. Trandafir (Ilie) A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2021
 736. Trandafir (Ilie) A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 737. Trandafir A.R., Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului, în M. Avram (coord.), Autoritatea părintească. De la măreție la decădere, Ed. Solomon, București, 2018
 738. Trandafir A.R., Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența CEDO, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 739. Trandafir A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumata și comentată, Ed. C.H. Beck, 2013
 740. Tudor G., Drept penal – Armonizarea Legislației Europene Jurisprudență CJUE, Ed. Universul Juridic, 2017
 741. Tudor G., Constantinescu M., Mandatul european de arestare. Aspecte teoretice și practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2009
 742. Tudor G., Tulburarea de posesie. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 743. Tudor Ș., Evaziunea fiscală (2), Practică judiciară recentă, Ed. Hamangiu, 2017
 744. Tudor Ș., Spălarea banilor. Practica judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2013
 745. Tudoran M.V., Analiza infracțiunii de conflict de interese și comentarii de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, 2017
 746. Tudoran M.V., Teoria și practica interceptărilor și înregistrărilor audio și video judiciare, Ed. Universul Juridic, 2012
 747. Turianu C., Răspunderea juridică pentru faptele săvârșite de minori, Ed. Continent XXI, București, 1995
 748. Turianu C., Turianu Cr., Legislația rutieră comentată și adnotată, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 749. Turianu C., Infracțiuni contra circulației rutiere, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986
 750. Trif V., Metode de supraveghere tehnică în cadrul procesului penal, Ed. C.H Beck, 2019
 751. Truichici A.M., Neagu L., Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Jurisprudență națională, Ed. Universul Juridic, București, 2018
 752. Truichici A.M., Neagu L., Drept penal. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2017
 753. Truichici A.M., Drept penal – Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2009
 754. Țigănoaia A.C., Drept penal. Partea specială I, Ed. C.H. Beck, 2022
 755.  Udroiu M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015 (ediția 1), 2017 (ediția 2), 2020 (ediția 3)
 756. Udroiu M., Sinteze de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, 2020
 757. Udroiu M., Sinteze de drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, 2020
 758. Udroiu M., Fișe de Drept penal. Partea generală. Teorie și cazuri practice, Ed. C.H. Beck, 2020
 759. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, vol. I-II, Ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 760. Udroiu M., Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura C.H. Beck, București, 2019
 761. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019
 762. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 763. Udroiu M., Drept penal. Partea generală, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 764. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 765. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 5-a, Ed. C. H. Beck, București, 2018
 766. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 4-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2017
 767. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017
 768. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 769. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 770. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 3-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2016
 771. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 3-a,  Ed. C.H. Beck, București, 2016
 772. Udroiu M. (coord.), Minispețe. Vol. III. Drept penal, Ed. Solomon, 2016
 773. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 774. Udroiu M., Drept penal. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 775. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 776. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 777. Udroiu M. (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015
 778. Udroiu M., Constantinescu V., Noul Cod penal. Codul penal anterior, Prezentare comparativă, observații, ghid de aplicare, legea penală mai favorabilă, Ed. Hamangiu, București, 2014
 779. Udroiu M., Drept penal. Partea Generală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 780. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 781. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 782. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 783. Udroiu M., Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 784. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck, București, 2014
 785. Udroiu M., Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2014
 786. Udroiu M., Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2014
 787. Udroiu M., Ghigheci C., Cauzele care înlătură răspunderea penală în Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 788. Udroiu M. (coord.), Râșniță Al., Curt I., Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 789. Udroiu M. (coord.), Iordache M., Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, Ed. Universul Juridic, 2014
 790. Udroiu M. (coord.), Iordache M., Camera preliminară în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 791. Udroiu M. (coord.), Marga-Drilea M., Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014
 792. Udroiu M. (coord.), Trancă A., Trancă D.C., Infracțiunile informatice în noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 793. Udroiu M., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2010
 794. Udroiu M., Slăvoiu R., Predescu O., Tehnici speciale de investigare în justiția penală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 795. Udroiu M., Dicționar de drept penal și de procedură penală, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 796. Udroiu M., Predescu O., Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român. Tratat, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 797. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziții penale din legi speciale române, Ed. Lumina Lex, București, 1996
 798. Ungureanu M.E., Participația penală, Ed. Universul Juridic, 2017
 799. Ușvat C.F., Infracțiunile de corupție în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 800. Vasiliu Al., Nulitățile în procesul penal. Comentariul art. 197 CPP. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2011
 801. Vasiliu Al., Nulitățile în procesul penal. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006
 802. Vasiliu Al., Teoria generală a actelor de procedură penală, Ed. All Beck, București, 2003
 803. Vasiliu Th., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat. Partea specială, vol. I (II), Ed. Științifică și Pedagogică, București, 1975 (1977)
 804. Vasiliu Th., Antoniu G., Șt. Daneș, Gh. Dărîngă, Lucinescu D., Papadopol V., Pavel D., Popescu D., Rămureanu V., Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat. Partea generală, Ed. Științifică, București, 1972
 805. Vasiu I., Vasiu L., Criminalitatea în cyberspațiu, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 806. Vasiu I., Vasiu L., Prevenirea criminalității informatice, Ed. Hamangiu, București, 2006
 807. Văduva V., Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, Ed. Hamangiu, 2019
 808. Văduva V., Judecata în cazul recunoașterii vinovăției. Art. 320 indice 1 C.proc.pen. Jurisprudență comentată, Ed. Hamangiu, București, 2013
 809. Văduva V., Verificarea regularității actului de sesizare și a legalei sesizări a instanței, Ed. Hamangiu, București, 2013
 810. Văleanu C., Cazurile de casare în recursul penal, Ed. Hamangiu, București, 2007
 811. Vernea S.A., Particularitățile răspunderii penale în cazul infracțiunilor îndreptate împotriva mediului, Ed. Hamangiu, 2020
 812. Vîrjan B., Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020
 813. Vîrjan B., Infracțiunile de evaziune fiscală, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2016
 814. Vida-Simiti I., Răspunderea civilă a medicului, Ed. Hamangiu, București, 2013
 815. Voicu A., Drept penal – Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009
 816. Voicu M., Protecția europeană a drepturilor omului. Teorie și jurisprudență, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 817. Voicu C., Uzlău A.S., Tudor G., Văduva V., Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București, 2014
 818. Voicu C., Uzlău A.S., Moroșanu R., Ghigheci C., Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București, 2014
 819. Voicu C., Boroi Al., Molnar I., Gorunescu M., Corlățeanu S., Dreptul penal al afacerilor, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2008
 820. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Gorunescu M., Corlățeanu S., Dreptul penal al afacerilor, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 821. Voicu C., Boroi A. (coord.), Dreptul penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, București, 2006
 822. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I., Drept penal al afacerilor, Ed. Rosetti, București, 2002
 823. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracțiuni contra persoanei fizice, Ed. Hamangiu, București, 2010
 824. Vlășceanu A., Barbu A., Noul Cod penal comentat prin raportarea la Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, București, 2014
 825. Volonciu N., Curs de drept procesual penal. Parte generală, vol. I, T.U.B., 1968
 826. Volonciu N., Urmărirea penală, lucrare de uz intern pentru activitatea procurorilor și a organelor de cercetare penală, Biblioteca Facultății de Drept din București, 1968
 827. Volonciu N., In honorem, Ed. Universul Juridic, 2017
 828. Volonciu N. şi Uzlău A.S. (coord.), Codul de procedură penală comentat, Ediție aniversară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 829. Volonciu N. şi Uzlău A.S. (coord.), Codul de procedură penală comentat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017
 830. Volonciu N. (coord.), Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, 2016
 831. Volonciu N., Uzlău A.S., Noul Cod de procedură penală comentat, ed. a II-a revizuit și adăugit, Ed. Hamangiu, București, 2015
 832. Volonciu N. și alții, Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 833. Volonciu N., Uzlău A., Codul de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014
 834. Volonciu N., Vasiliu A., Radu G., Codul de procedură penală adnotat, Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 835. Volonciu N., Vasiliu A., Codul de procedură penală comentat. Art. 1-61 indice 1. Regulile de bază și acțiunile în procesul penal. Competența, Ed. Hamangiu, București, 2007
 836. Volonciu N., Barbu Alina, Codul de procedură penală comentat. Art. 62-135. Probele și mijloacele de probă, Ed. Hamangiu, București, 2007
 837. Volonciu N., Țuculeanu A., Codul de procedură penală comentat. Art. 200-286. Urmărirea penală, Ed. Hamangiu, București, 2007
 838. Volonciu N., Vlăsceanu Adina, Codul de procedură penală comentat. art. 385 indice 1 – 414 indice 2. Recursul. Căile extraordinare de atac, Ed. Hamangiu, București, 2007
 839. Volonciu N., Moroșanu Raluca, Codul de procedură penală comentat. Art. 415-464. Executarea hotărârilor penale, Ed. Hamangiu, București, 2007
 840. Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. II, ed. a III-a, cu postfață explicativă a noilor reglementări, Ed. Paidea, București, 2002
 841. Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. I, ed. a III-a, cu postfață explicativă a noilor reglementări, Ed. Paidea, București, 2000
 842. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea generală. Partea specială, vol. I-II, Ed. Paideia, București, 1998, 1999
 843. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Parteq generală, vol. I, ed. a II-a, adăugită și revizuită, Ed. Paidea, București, 1996
 844. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, ed. a II-a, adăugită și revizuită, Ed. Paidea, București, 1996
 845. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Paidea, București, 1994
 846. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Parteq generală, Vol. I, Ed. Paidea, București, 1993
 847. Volonciu N., Antoniu G., Neagu I., Stoica V., Popescu D., Papadopol V., Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei Române, București, 1993
 848. Volonciu N., Manual de drept procesual penal. Parte specială, vol. II, T.U.B., 1989
 849. Volonciu N., Dicționar de procedură penală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 850. Volonciu N., Manual de drept procesual penal. Parte generală, vol. I, T.U.B., 1987
 851. Volonciu N., Dreptul procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972
 852. Volonciu N., Curs de drept procesual penal. Parte generală, vol. II, T.U.B., 1969
 853. Vlădoiu N.M., Drept penal român. Partea specială. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2014
 854. Zaharia G.C., Traficul de persoane, Ed. C.H. Beck, București, 2012
 855. Zainea M., Simion R., Infracțiuni în domeniul informatic. Culegere de practică judiciară, Ed. C.H. Beck, București, 2009
 856. Zarafiu A., Bălan C., Chiș I.P., Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 3. Culegere de teste grilă comentate și explicate. Ed. 3, Ed. C.H. Beck, 2019
 857. Zarafiu A., Bălan C., Chiș I.P., Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ed. 2, Ed. C.H. Beck, 2018
 858. Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2015
 859. Zarafiu A., Procedură penală. Partea Generală. Partea specială, Ed. C. H. Beck, București, 2015
 860. Zarafiu A., Procedură penală. Partea generală. Partea specială – conform noului Cod de procedură penală, Ed. C. H. Beck, București, 2014
 861. Zarafiu A., Legea nr. 202/2010. Procedură penală. Comentarii și soluții, Ed. C.H. Beck, București, 2011
 862. Zarafiu A., Arestarea preventivă. Reglementare, doctrină, jurisprudență (Praxis), Ed. C.H. Beck, 2010
 863. Zarafiu M., Infracțiuni din domeniul afacerilor, Ed. Editas, București, 2003
 864. Zeca D., Daunele morale în litigii civile și penale. Practică judiciară recentă, vol. I și II, Ed. Hamangiu, București, 2016
 865. Zlati G., Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020
 866. Zolyneak M., Michinici M.I., Drept penal. Partea generală, Ed. Fundației „Chemarea” Iași, 1999
 867. Zolyneak M., Drept penal. Partea generală, vol. I., Centrul de multiplicare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1973
 868. Zolyneak M., Drept penal, Iași, 1944
 869. Zotta C-tin Gr. C., Codul de amnistii și grațieri, Ed. R. Cioflec, București, 1945
Caiete de drept penal (C.D.P.)
 1. Andreea-Daniela Năstasie, Liberarea condiţionată. Probleme punctuale, în C.D.P. nr. 2/2022
 2. Raul Alexandru Nestor, Cu privire la admisibilitatea restituirii cauzei la procuror după închiderea procedurii de cameră preliminară, în C.D.P. nr. 2/2022
 3. Ofelia Maria Creța, Aspecte contencioase privind locul executării pedepsei, în C.D.P. nr. 2/2022
 4. Iulia-Raluca Andrița, Unele aspecte privind renunţarea la urmărirea penală, în C.D.P. nr. 2/2022
 5. Claudia-Cristina Povăliceanu, Inechităţi privind incriminarea infracţiunii de purtare abuzivă în formă agravată, în C.D.P. nr. 2/2022
 6. Bogdan-Mihai Dumitru, Modalitatea de calcul a termenului procesual prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., în C.D.P. nr. 2/2022
 7. Lucian Criste, Verificarea măsurilor asigurătorii în procesul penal, în C.D.P. nr. 1/2022
 8. Laurențiu-Vasile Negrean, Instituţia complicităţii din perspectiva consumării infracţiunii, în C.D.P. nr. 1/2022
 9. Ioana-Narcisa Anițulesei, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice. Aspecte teoretice şi practice, în C.D.P. nr. 1/2022
 10. Alin Chifor, Infracţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice, în C.D.P. nr. 1/2022
 11. Radu-Bogdan Călin, Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală, în C.D.P. nr. 1/2022
 12. Răzvan Anghel, Schimbarea încadrării juridice în apel. Definiţia cruzimilor şi trimiterea spre rejudecare. O notă critică la Decizia penală nr. 1618/A/2021 a Curţii de Apel Cluj, în C.D.P. nr. 1/2022
 13. Florin Streteanu, Succinte consideraţii privind implicaţiile adoptării Legii nr. 146/2021 în materia sancţionării pluralităţii de infracţiuni, în C.D.P. nr. 4/2021
 14. Raul Alexandru Nestor, Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 55/2021 – o perspectivă asupra condamnărilor definitive, în C.D.P. nr. 4/2021
 15. Doris Alina Șerban, Caracterul subsecvent şi individualitatea infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunile de corupţie. Realitate practică sau deziderat?, în C.D.P. nr. 4/2021
 16. Clement-Mihai Resmeriță, Despre condiţia încălcării legii în cazul infracţiunii de abuz în serviciu, în C.D.P. nr. 4/2021
 17. Răzvan Anghel, Pedeapsa principală rezultantă în ipoteza concursului de infracţiuni şi a pluralităţii intermediare, în C.D.P. nr. 4/2021
 18. Alexandru Calița, Consideraţii privind infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, în C.D.P. nr. 4/2021
 19. Ionuț Borlan, Principiul double jeopardy în jurisprudenţa penală a Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii, în C.D.P. nr. 3/2021
 20. Raul Alexandru Nestor, Incongruenţe în dispunerea măsurii arestării preventive pe temeiul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. d) C. pr. pen., în C.D.P. nr. 3/2021
 21. Ioan-Răzvan Tuduce, Liberarea condiţionată din pedeapsa închisorii. Aspecte de actualitate din practica judiciară, în C.D.P. nr. 3/2021
 22. Bogdan-Mihai Dumitru, Aspecte teoretice şi practice privind noţiunile de asistare şi reprezentare convenţională în dreptul procesual penal român. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind asistenţa şi reprezentarea juridică garantată de stat în interesele justiţiei, în C.D.P. nr. 3/2021
 23. Lavinia-Valeria Lefterache, Minoritatea în codurile penale (1864-2021). Scurt istoric al vocabularului juridic: de la coconi la minori, de la pricepere la discernământ, de la greşeală la infracţiune şi de la certarea cu măsură la măsurile educative, în C.D.P. nr. 2/2021
 24. Laurențiu-Vasile Negrean – Aspecte problematice şi de actualitate privitoare la infracţiunile electorale. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi coruperea alegătorilor, în C.D.P. nr. 2/2021
 25. Filip-Andrei Lariu, Competenţa universală ca mijloc de reprimare a infracţiunilor internaţionale, în C.D.P. nr. 2/2021
 26. Cristian Cupșe, Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri, în C.D.P. nr. 2/2021
 27. Răzvan Anghel, Mărturia mincinoasă ulterior deciziei Curţii Constituţionale nr. 236/2020. Dreptul martorului la tăcere şi dreptul de a nu se autoincrimina. O notă critică la decizia penală nr. 413/A/2021 a Curţii de Apel Cluj, în C.D.P. nr. 2/2021
 28. Raul Alexandru Nestor, Exigenţe de ordin probator pentru stabilirea alcoolemiei în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în C.D.P. nr. 1/2021
 29. Radu-Bogdan Călin, Evaziunea fiscală. Infracţiune de rezultat sau infracţiune de pericol?, în C.D.P. nr. 1/2021
 30. Clement-Mihai Resmeriță, Consideraţii privind data săvârşirii infracţiunilor de corupţie comise prin realizarea mai multor modalităţi alternative, în C.D.P. nr. 1/2021
 31. Ioana Anițulesei, Infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – deţinerea de droguri pentru propriul consum, fără drept. Tempoul constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii în apogeul unei ere, în C.D.P. nr. 1/2021
 32. Cosmin-Daniel Bulea, Cooperarea judiciară în materie penală şi respectarea drepturilor omului. Probleme actuale. Probele electronice, în C.D.P. nr. 1/2021
 33. Cristian-Valentin Ștefan, Fals intelectual. Renunţare la aplicarea pedepsei. Netemeinicie, în C.D.P. nr. 1/2021
 34. Cristian-Valentin Ștefan, Din nou despre impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni, în C.D.P. nr. 1/2021
 35. Valentina Dipșe, Inaplicabilitate. Unele reflecţii asupra conceptului de omisiune, în C.D.P. nr. 4/2020
 36. Mihai Ștefan Ghica, Perspectiva istorică asupra incriminării abuzului în serviciu în România, în C.D.P. nr. 4/2020
 37. Răzvan-Adrian Trușcă, Violenţa sportivă, în C.D.P. nr. 4/2020
 38. Octavian Bochiș, Scurte consideraţii privind măsurile preventive aplicate minorilor, în C.D.P. nr. 4/2020
 39. Paul Ghiban, Parcurgerea formală a procedurii abreviate. Condiţii. Consecinţe. Remedii, în C.D.P. nr. 4/2020
 40. Cristian-Valentin Ștefan, Fals în înscrisuri sub semnătură privată (1) Contribuirea cu acte de sprijin la falsificarea unui înscris sub semnătură privată. Folosirea înscrisului sub semnătură privată falsificat. Forma de participaţie penală (2) Contribuirea, în două împrejurări, la falsificarea a două înscrisuri sub semnătură privată. Folosirea, într-o împrejurare, a celor două înscrisuri sub semnătură privată falsificate. Numărul actelor materiale, în C.D.P. nr. 4/2020
 41. Cristian-Valentin Ștefan, Înşelăciune privind asigurările (1) Urmare imediată. (2) Condiţia ca bunul să fie asigurat, în C.D.P. nr. 4/2020
 42. Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr, Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. cu privire la dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvenţă, în C.D.P. nr. 3/2020
 43. Dorel Herinean, Cauza justificativă a consimţământului exprimat de persoane juridice, în C.D.P. nr. 3/2020
 44. Raul Alexandru Nestor, Aspecte de practică judiciară privind procedura şi efectele declaraţiei de abţinere a unei întregi instanţe, în C.D.P. nr. 3/2020
 45. George Pelican, Aspecte controversate privind aparenta încălcare a principiului ne bis in idem, în C.D.P. nr. 3/2020
 46. Cristiana Petre, Prescripţia răspunderii penale în urma deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, în C.D.P. nr. 3/2020
 47. Anca Vlad, Aspecte actuale privind reabilitarea, în C.D.P. nr. 3/2020
 48. Cristian-Valentin Ștefan, Mandat european de arestare. Motivul opţional de refuz vizând săvârşirea infracţiunii pe teritoriul României. Criterii şi repere în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării, în C.D.P. nr. 3/2020
 49. Cristian-Valentin Ștefan, Recidivă postexecutorie. Pedepse anterioare succesive. Calculul duratei termenului de reabilitare judecătorească, în C.D.P. nr. 3/2020
 50. Mario Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă, în C.D.P. nr. 2/2020
 51. Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare, în C.D.P. nr. 2/2020
 52. Sanda Ileana Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei, în C.D.P. nr. 2/2020
 53. George Cristian Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2020
 54. Cristian-Valentin Ștefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură, în C.D.P. nr. 2/2020
 55. Daniel Nițu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate, în C.D.P. nr. 2/2020
 56. Nicolae Volonciu, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale, în C.D.P. nr. 1/2020
 57. Oana Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri, în C.D.P. nr. 1/2020
 58. Cristina Tomuleț, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiului legalităţii, în C.D.P. nr. 1/2020
 59. Georgiana Sas, Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare, în C.D.P. nr. 1/2020
 60. Cristian-Valentin Ștefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură, în C.D.P. nr. 1/2020
 61. Daniel Nițu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate, în C.D.P.nr. 1/2020
 62. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019, în C.D.P. nr. 1/2020
 63. Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în C.D.P. nr. 4/2019
 64. George-Cristian Ioan – Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român, în C.D.P. nr. 4/2019
 65. Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal, în C.D.P. nr. 4/2019
 66. Daiana-Georgiana Avășan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal, în C.D.P. nr. 4/2019
 67. Cristinel Ghigheci, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2019
 68. Cătălin Marin, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia, în C.D.P. nr. 3/2019
 69. Georgian Marcel Husti, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome, în C.D.P. nr. 3/2019
 70. Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal, în C.D.P. nr. 3/2019
 71. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018, în C.D.P. nr. 3/2019
 72. Nicolae Volonciu, Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie, în C.D.P. nr. 2/2019
 73. Ioana-Narcisa Anițulesei, Scurte consideraţii asupra infracţiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) şi d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – între limitele flexibilităţii şi rigidităţii legii, în C.D.P.nr. 2/2019
 74. Alexandru Matache, Consideraţii critice cu privire la infracţiunea prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, în C.D.P. nr. 2/2019
 75. Georgian Marcel Husti, Relaţia dintre Parchetul European (EPPO) şi parchetul naţional, în C.D.P. nr. 2/2019
 76. Roxana-Alexandra Onea, TVA. Frauda de tip „carusel’ în cadrul Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2019
 77. Cătălin-Daniel Pop, Mandatul de arestare european. Perspective, în C.D.P. nr. 2/2019
 78. Irinel Samoilă, Necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal, în C.D.P. nr. 2/2019
 79. Diana Țugui, Ucidere la cererea victimei – eutanasie activă, în C.D.P. nr. 2/2019
 80. Ionuț Vișinescu, Confiscarea de la terţe persoane, în C.D.P. nr. 1/2019
 81. Cristina Nicorici, Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, în C.D.P. nr. 1/2019
 82. Ioana Curt, Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului, în C.D.P. nr. 1/2019
 83. Liana-Georgiana Marin, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 1/2019
 84. Gabriela Ola, Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul Uniunii Europene, a cooperării judiciare în materie penală, în C.D.P. nr. 1/2019
 85. Dan Moroșan, Controlul de convenţionalitate – viziunea CEDO asupra instituţiei confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/UE, în C.D.P. nr. 1/2019
 86. Cristian-Valentin Ștefan, Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Nouă infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale, în C.D.P. nr. 1/2019
 87. George-Alexandru Lazăr, Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice, în C.D.P.nr. 4/2018
 88. Ionuț Nefliu, Succesiunea normelor penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile, în C.D.P. nr. 4/2018
 89. Oana Bugnar, Noţiunea de „operaţiune fictivă’ din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudenţial şi un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanţă penală, în C.D.P. nr. 4/2018
 90. Lucian Criste, Aprecierea probelor şi standardul probei, în procedura comună şi în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, din perspectiva dreptului comparat, în C.D.P. nr. 4/2018
 91. George Zlati, Frauda informatică. Aspecte controversate, în C.D.P. nr. 4/2018
 92. Cristina Tomuleț, Cutuma în dreptul penal, în C.D.P. nr. 4/2018
 93. Florin Streteanu, Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică, în C.D.P. nr. 4/2018
 94. Nicolae Volonciu, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală, în C.D.P. nr. 3/2018
 95. Daniel Nițu, Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2018
 96. Ștefan-Alexandru Toma, Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul minorilor, în C.D.P. nr. 3/2018
 97. Vlad Andrei Bota, Frauda de tip „carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă, în C.D.P. nr. 3/2018
 98. Claudiu Șandor, Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive PIF, în C.D.P. nr. 3/2018
 99. Adrian Stan, Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor, ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale, în C.D.P. nr. 3/2018
 100. Ioana-Narcisa Anițulesei, Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?, în C.D.P. nr. 2/2018
 101. Răzvan-Andrei Antăloaei, Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene, în C.D.P. nr. 2/2018
 102. Carina-Ioana Bojan, Cauza C-396/11 – Ciprian Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?, în C.D.P. nr. 2/2018
 103. Irinel Samoilă, Reformarea reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate pe parcursul procedurilor judiciare penale, în C.D.P. nr. 2/2018
 104. Ioana Rusu, Uzurparea de calităţi oficiale, în C.D.P. nr. 2/2018
 105. Ion Rusu, Drepturile omului reflectate în principalele instrumente juridice internaţionale. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice, în C.D.P. nr. 2/2018
 106. Bogdan Bîrzu, Ultrajul în legea penală română. Conţinutul constitutiv şi precedente legislative, în C.D.P. nr. 2/2018
 107. Georgiana Bodoroncea, Unele consideraţii referitoare la caracterul de „lege de dezincriminare” al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, în C.D.P. nr. 1/2018
 108. Irina Kuglay, Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului, în C.D.P. nr. 1/2018
 109. Adrian Stan, Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive şi raţiunile instituirii acestora, în C.D.P. nr. 1/2018
 110. Mircea Salomir, Ordinul european de anchetă, în C.D.P. nr. 1/2018
 111. Cristian-Valentin Ștefan, Exercitarea funcţiei de procuror şef al secţiei judiciare la parchetul de pe lângă curtea de apel, în C.D.P. nr. 1/2018
 112. Corneliu Iftim, Necompetenţa procurorului de şedinţă. Sancţiune. Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017, în C.D.P. nr. 1/2018
 113. Teodora-Cătălina Godîncă-Herlea, Aplicarea legii penale mai favorabile. Studiu de caz şi notă critică a deciziei penale nr. 267/A/2016 a Curţii de Apel Oradea, în C.D.P. nr. 1/2018
 114. Gheorghiță Mateuț, Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală, în C.D.P. nr. 4/2017
 115. Călin Budișan, Prezumţia de nevinovăţie. Evoluţia conceptului şi valenţele sale actuale, în C.D.P. nr. 4/2017
 116. Daniel Nițu, Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terţi, în C.D.P. nr. 4/2017
 117. Mihai Mareș, Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor, în C.D.P. nr. 4/2017
 118. Ion Rusu, Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepţia noului Cod penal, în C.D.P. nr. 4/2017
 119. Ioana Rusu, Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare, în C.D.P. nr. 4/2017
 120. Bogdan Bîrzu, Infracţiunea de nedenunţare în legea română, în C.D.P. nr. 4/2017
 121. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia în trimestrul întâi al anului 2017, în C.D.P. nr. 4/2017
 122. Cristina Rotaru-Radu, Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie, în C.D.P. nr. 3/2017
 123. Lavinia Valeria Lefterache, Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie, în C.D.P. nr. 3/2017
 124. Andrei Zarafiu, Câteva probleme controversate şi actuale privind camera preliminară, în C.D.P. nr. 3/2017
 125. Andra-Roxana Trandafir, Aplicarea legii insolvenţei în procesele penale, în C.D.P. nr. 3/2017
 126. Alexandru Matache, Inaplicabilitatea principiului nulla poena sine culpa în dreptul penal european. Tendinţa spre răspunderea penală obiectivă, în C.D.P. nr. 3/2017
 127. Cristian-Valentin Ștefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2016, în C.D.P. nr. 3/2017
 128. Ion Rusu, Înşelăciunea privind asigurările în concepţia noului Cod penal, în C.D.P. nr. 2/2017
 129. Valentin Gheorghe Toduța, Întreruperea cursului sarcinii, în C.D.P. nr. 2/2017
 130. Paul Ciorea, Consideraţii asupra Parchetului European, în C.D.P. nr. 2/2017
 131. Roxana-Maria Stejeran, Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în materie penală, în C.D.P. nr. 2/2017
 132. Cristian-Valentin Ștefan, I. Recurs în casaţie. Admisibilitate în principiu. Cuprinsul cererii şi subiectul acesteia. II. Abuz în serviciu. Conţinut obiectiv. Efectul jurisprudenţei Curţii Constituţionale asupra acestui conţinut. Condiţia ataşată elementului material referitoare la îndeplinirea actului prin încălcarea legii, în C.D.P. nr. 2/2017
 133. Anca Ioana Negru, Invalidarea mijloacelor de probă obţinute ilegal în dreptul comparat, în C.D.P. nr. 1/2017
 134. Alexandru Matache, Cazul fortuit. Între cauză de neimputabilitate şi element de atipicitate, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2017
 135. Daliana Lupou, Ordinul european de protecţie, în C.D.P. nr. 1/2017
 136. Giulia Ianc, Impedimente în funcţionarea instrumentelor de cooperare judiciară la nivel european în considerarea riscurilor privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în C.D.P. nr. 1/2017
 137. George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în C.D.P. nr. 3/2014
 138. George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în C.D.P. nr. 4/2014
 139. Oana Bugnar, Pornografia infantilă – legiuitorul european versus legiuitorul național, în C.D.P. nr. 3/2014
 140. Florin Streteanu, Consideraţii privind modificarea Codului penal prin Legea nr. 27/2012, în C.D.P. nr. 1/2012
 141. Ioana Curt, Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (I), în C.D.P. nr. 1/2012
 142. Oana Bugnar, Consimţământul victimei în cazul faptelor din culpă, în C.D.P. nr. 1/2012
 143. Nelu Dorinel Popa, Reflecţii asupra corelaţiei pericol social–răspundere penală în cadrul teoriei infracţiunii, în C.D.P. nr. 1/2012
 144. Liviu Lupu, Unele consideraţii privind aplicarea în timp a legii penale în cazul minorilor, determinate de intrarea în vigoare a noului Cod penal, în C.D.P. nr. 1/2012
 145. George Zlati, Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în C.D.P. nr. 2/2011
 146. Anca Ciglenean, Unele precizări privind pornografia infantilă în legislaţia română, în C.D.P. nr. 3/2009
 147. O. Paşcu, Protecţia drepturilor omului în dreptul penal comunitar prin principiul legalităţii. Tendinţe actuale în legislaţiile naţionale, în jurisprudenţa C.E.D.O. şi în dreptul comunitar, în C.D.P. nr. 2/2009
Revista Dreptul
 1. Andrei-Viorel Iugan, Competența teritorială în dreptul procesual penal, în Revista Dreptul nr. 11/2023
 2. Ionuț-Vida Simiti, Prescripția răspunderii pentru malpraxis a furnizorului de servicii medicale, în Revista Dreptul nr. 10/2023
 3. Daniel Cristea, Garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeelor probatorii din Republica Moldova și România pentru care normele de procedură penală admit imixtiuni în viața privată, în Revista Dreptul nr. 10/2023
 4. Simona Nedelcu, Deturnarea rolului judecătorului de supraveghere de la cel stabilit prin lege prin crearea de competențe alternative în cazul sesizării organelor judiciare ale statului la solicitarea persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 10/2023
 5. Anca-Lelia Lorincz, Consimțământul exprimat de inculpat în cursul urmăririi penale, privind recunoașterea vinovăției, în Revista Dreptul nr. 9/2023
 6. Mihaela Rotaru, Considerații despre unele definiții din legea penală, în Revista Dreptul nr. 9/2023
 7. Nicolae-Claudiu Bularda, Potențiale încălcări ale drepturilor fundamentale. Motiv de suspendare a extrădării, în Revista Dreptul nr. 9/2023
 8. Vasile Coman, Circumstanțele atenuante și agravante în dreptul penal francez, în Revista Dreptul nr. 8/2023
 9. Ioan Lazăr, Încetarea de drept a unei măsuri preventive privative de libertate prelungite în condiții de nelegalitate în cursul urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 8/2023
 10. Silviu-Dorin Șciopu, Unele considerații asupra începuturilor moderne ale protecției penale a respectului datorat persoanelor decedate prin reglementarea infracțiunii de profanare de morminte, în Revista Dreptul nr. 8/2023
 11. Vitalie Jitariuc, Protecția juridică a colaboratorilor confidențiali. Aspecte de drept comparat, în Revista Dreptul nr. 7/2023
 12. Alin Petrea, Rolul judecătorului în garantarea principiului prezumției de nevinovăție. Aspecte procesuale particulare, în Revista Dreptul nr. 7/2023
 13. Ioan Lazăr, Aurelian Gheorghe Mocan, Menționarea corectă a stării de fapt și a numărului dosarului cu ocazia inculpării. Consecințe, sancțiuni. Posibilitatea îndreptării erorii materiale. Studiu de caz, în Revista Dreptul nr. 6/2023
 14. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal cu privire la bunurile înstrăinate fraudulos după săvârșirea faptei penale, în Revista Dreptul nr. 5/2023
 15. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte privind suspectul și persoana vătămată ca subiecți procesuali principali, în Revista Dreptul nr. 5/2023
 16. Cătălin-Constantin Turcu, Arestarea provizorie în cadrul procedurilor specifice cooperării judiciare internaționale în materie penală. Noi perspective în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 306/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2023
 17. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a IV-a – articolul 5 paragr. 4 și 5, în Revista Dreptul nr. 4/2023
 18. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Erori de apreciere a situației de fapt și de drept în cadrul soluționării de către instanțe a contestațiilor împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în Revista Dreptul nr. 4/2023
 19. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a III-a – Articolul 5 paragr. 2 și 3, în Revista Dreptul nr. 3/2023
 20. Ioan Lazăr, Aurelian Gheorghe Mocan, Menținerea măsurilor asigurătorii în procesul penal. Natura juridică și consecințele nerespectării termenului de menținere a măsurii, în Revista Dreptul nr. 3/2023
 21. Adrian Stan, Legalitatea răspunderii penale vs. legalitatea procesului penal. (Im)posibilitatea constatării prescripției răspunderii penale în apelul părții responsabile civilmente, în Revista Dreptul nr. 3/2023
 22. Dan Claudiu Dănișor, Motivele absolutizării interzicerii torturii și tratamentelor inumane, crude sau degradante, în Revista Dreptul nr. 2/2023
 23. Bogdan Bodea, Considerații în legătură cu conținutul constitutiv al infracțiunii de violare a vieții private în forma incriminată în alineatul (2) al articolului 226 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2023
 24. Bogdan-Mihai Dumitru, Distincțiile dintre infracțiunile de contrabandă asimilată și deținere sau comercializare de bunuri în afara antrepozitului fiscal, în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 176/2022, în Revista Dreptul nr. 2/2023
 25. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea a II-a – Articolul 5 § 1 lit. c), d) e) și f), în Revista Dreptul nr. 1/2023
 26. Vitalie Rusu, Vitalie Jitariuc, Particularitățile obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de ființe umane, în Revista Dreptul nr. 1/2023
 27. Remus Ionescu, Despre aplicabilitatea/inaplicabilitatea circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen., în cazul săvârșirii infracțiunilor contra persoanei, în Revista Dreptul nr. 1/2023
 28. Ioan Ilieș Neamț, Obligația de minimizare a prejudiciului în materie delictuală, în Revista Dreptul nr. 12/2022
 29. Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu, Cristina Ionescu-Lupeanu, Contribuții la studiul instituției răspunderii pentru prejudiciile cauzate de atacurile exemplarelor din speciile de faună sălbatică soldate cu rănirea sau decesul unei persoane fizice, în Revista Dreptul nr. 12/2022
 30. Iulian Bălan, Excluderea declarațiilor obținute prin rele tratamente. Proba relelor tratamente. Standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 12/2022
 31. Sebastian Rădulețu, Dreptul la libertate și la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția europeană a drepturilor omului. Partea I – Articolul 5 § 1 lit. a) și b), în Revista Dreptul nr. 12/2022
 32. Andrei Viorel Iugan, Arestarea preventivă. Cazurile prevăzute în articolul 223 din Codul de procedură penală. Aspecte teoretice și jurisprudențiale, în Revista Dreptul nr. 12/2022
 33. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Răspunderea penală a persoanei juridice. Relația cu răspunderea penală a persoanelor fizice. Parohie. Fraudă cu fonduri europene. Condamnare după achitare. Circumstanțe atenuante, în Revista Dreptul nr. 12/2022
 34. Ioana-Anamaria Filote-Iovu, Medierea, ca metodă alternativă de soluționare a diferendelor, în Revista Dreptul nr. 11/2022
 35. Radion Cojocaru, Oleg Rusu, Abordări corelative privind conceptul și structura conținutului de infracțiune (România și Republica Moldova), în Revista Dreptul nr. 11/2022
 36. Mihaela Rotaru, Considerații pe marginea unor dispoziții din partea specială a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 11/2022
 37. Valentin-Cristian Ștefan, Procedura de cameră preliminară. Deplasarea competenței teritoriale ca urmare a admiterii unei declarații de abținere. Procurorul căruia îi revine atribuția de a comunica opțiunea cu privire la soarta dispoziției de trimitere în judecată, subsecvent constatării neregularității actului de sesizare, în Revista Dreptul nr. 11/2022
 38. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Extrădarea pasivă. Motive opționale de refuz. Încălcarea sistemică a drepturilor omului în statul solicitant, în Revista Dreptul nr. 10/2022
 39. Adina Mihaela Chiș, Medicina legală vs expertiza de specialitate medicală, în Revista Dreptul nr. 9/2022
 40. Andrei Viorel Iugan, Continuarea procesului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2022
 41. Andreea Mădălina Nicu, Considerații referitoare la infracțiunea de amenințare, în Revista Dreptul nr. 9/2022
 42. Ioana-Anamaria Filote-Iovu, Principiul disponibilității și abuzul de drept procesual, în Revista Dreptul nr. 8/2022
 43. Gianina Vera Poroșnicu, Emil Forst, Consumul de alcool la volan – între contravenție și infracțiune, în Revista Dreptul nr. 8/2022
 44. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Dispunerea raportului de constatare tehnico-științifică fără îndeplinirea condițiilor legale. Nulitatea relativă și excluderea mijlocului de probă în camera preliminară, în Revista Dreptul nr. 8/2022
 45. Radu I. Motica, George Mara, Eroarea judiciară versus malpraxisul magistraților, în Revista Dreptul nr. 7/2022
 46. Simona Nedelcu, Incongruențe legislative între Legea nr. 254/2013 și alte acte normative specifice, care generează dificultăți de interpretare și aplicare a legii la modificarea situației juridice a persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 7/2022
 47. Fabian-Eduard Crețu, Despre obligația subsidiară de indemnizare a victimei, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 48. Dominic-Alexandru Gidro, Stanca-Ioana Gidro, Calitatea procesuală activă și pasivă în cadrul acțiunii directe în garanție. Studiu de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 49. Andrei Viorel Iugan, Soluționarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Aspecte procedurale, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 50. Vasile Coman, Specificul și importanța motivării în cazul individualizării judiciare a măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 51. Viorel Terzea, Schimbarea compunerii completului de judecată prin hotărâre a colegiului. Nerespectarea principiului continuității. Consecințe, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 52. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Lipsa unei cercetări judecătorești complete și efective. Schimbare de încadrare juridică. Trimitere spre rejudecare. Punerea în primejdie a vieții victimei. Vătămare corporală, în Revista Dreptul nr. 6/2022
 53. Iulian Bălan, Excluderea probelor derivate, în Revista Dreptul nr. 5/2022
 54. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Efectul de tip revolving door al cerinței formării de către instanța de judecată a convingerii că persoana condamnată poate fi liberată condiționat întrucât s-a îndreptat și se poate integra în societate, în Revista Dreptul nr. 5/2022
 55. Cristina Nicorici, Cât te costă să minți? Despre proporționalitatea sancțiunii penale, în Revista Dreptul nr. 5/2022
 56. Vlad Neagoe, Ciprian Dominte, Accidentul de muncă. Tipicitatea infracțiunilor specifice, în Revista Dreptul nr. 4/2022
 57. Viorel Terzea, Accident de circulație. Dreptul persoanei vătămate de a obține de la asigurătorul persoanei vinovate despăgubiri reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal, în Revista Dreptul nr. 4/2022
 58. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Evaziune fiscală. Înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nedeductibile. Descrierea faptelor și limitele judecății. Achitare, în Revista Dreptul nr. 4/2022
 59. Vitalie Ionașcu, Conceptul criminologic de violență în familie, în Revista Dreptul nr. 2/2022
 60. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Rezolvarea chestiunilor prealabile în procesul penal. Posibilitatea analizării acestora în alte situații decât cele care vizează soluționarea fondului cauzei, în Revista Dreptul nr. 2/2022
 61. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Verificarea măsurilor asigurătorii pe parcursul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2022
 62. Radu Slăvoiu, Delapidare și abuz în serviciu – concurs ideal sau concurs de calificări?, în Revista Dreptul nr. 1/2022
 63. Constantin Sima, Nicolae Voiculescu, Necesitatea recunoașterii priorității reglementărilor internaționale față de cele interne, în materia drepturilor omului, în cazul concursului de infracțiuni, prevăzut de art. 10 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2022
 64. Remus Ionescu, Câteva considerente în legătură cu reunirea cauzelor de către judecătorul de drepturi și libertăți, în Revista Dreptul nr. 1/2022
 65. Mihai Adrian Hotca, Reflectarea principiilor dreptului penal în Codul penal în vigoare, în Revista Dreptul nr. 12/2021
 66. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Distrugerea de probe ori de înscrisuri. Tipicitate. Limite. Noțiunea de înscris. Dreptul acuzatului de a nu se autoincrimina, în Revista Dreptul nr. 12/2021
 67. Dan Adascălului, Victor-Andrei Popa, Unele considerații pe marginea noțiunii de „cauză penală” în sensul art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, în Revista Dreptul nr. 11/2021
 68. Andrei Viorel Iugan, Provocarea în materia probațiunii, în Revista Dreptul nr. 11/2021
 69. Traian Dima, Adrian Hărătău, Observații privind Minuta întâlnirii procurorilor-șefi de secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al parchetelor de pe lângă curțile de apel (București, 9–10 martie 2020), în Revista Dreptul nr. 11/2021
 70. Vitalie Rusu, Vitalie Jitariuc, Unele aspecte de ordin teoretico-practic privind audierea victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane, în Revista Dreptul nr. 11/2021
 71. Cristian Ionescu, Despre răspunderea Președintelui României, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 72. George Gabriel Bogdan, Scurte aprecieri referitoare la competența funcțională a procurorului ierarhic superior, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 73. Mihai-Costin Toader, Repere pentru realizarea distincției dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 74. Bogdan-Mihai Dumitru, Câteva aspecte privind noțiunea de încadrare juridică și necesitatea aplicării sau nu a acestei instituții atunci când se analizează legea penală mai favorabilă în conformitate cu articolul 5 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 75. Marta-Claudia Cliza, Laura-Cristiana Spătaru-Negură, Despre intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 76. Iulian Bălan, Dreptul la interogarea martorilor acuzării și dreptul la probe în apărare. Delimitări și precizări metodologice, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 77. Hunor Kádár, Noua orientare jurisprudențială a Curții Europene a Drepturilor Omului în materia interogării martorilor acuzării, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 78. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Nulitatea rechizitoriului. Principiul nulității actelor subsecvente actului nul. Nulitatea ordonanței de redeschidere a urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 10/2021
 79. Alina-Marilena Oprea, Valoarea probantă a avizelor comisiei superioare medico-legale, în Revista Dreptul nr. 9/2021
 80. Vasile Drăghici, Zafer Sadîc, Considerații teoretice și practice referitoare la infracțiunile din domeniul transportului naval, în Revista Dreptul nr. 9/2021
 81. Leontin Coraș, Decizia nr. 250/2019 a Curții Constituționale a României și practica Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la schimbarea încadrării juridice, în Revista Dreptul nr. 9/2021
 82. Iulian Bălan, Acuzatul, avocatul și judecătorul, participanți necesari la procedura audierii martorilor. Sinteză a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 9/2021
 83. Valentin-Cristian Ştefan, Consideraţii teoretice referitoare la vinovăţia penală, în Revista Dreptul nr. 8/2021
 84. Simona Nedelcu, Radu-Ionuţ Chiriac, Adelin-Mihai Zăgărin, Dreptul persoanelor private de libertate la petiţionare, între uz şi abuz, în Revista Dreptul nr. 8/2021
 85. Iulian Bălan, Precizări cu privire la incompatibilitatea dintre calităţile de acuzat şi martor. Audierea coinculpatului. Obligaţii procedurale. Utilizabilitatea probei – pe marginea unei hotărâri pronunţate de C.E.D.O., în Revista Dreptul nr. 8/2021
 86. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Deturnarea licitaţiilor publice. Relaţia cu înşelăciunea. Imposibilitatea desfiinţării înscrisurilor în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2021
 87. Georgian Rădășanu, Ipoteza particulară a confiscării extinse în cazul terțelor persoane, în Revista Dreptul nr. 8/2021
 88. Traian Dima, Adrian Hărătău, Observații privind conținutul legal al art. 6 din Legea nr. 143/2000, republicată, în Revista Dreptul nr. 8/2021
 89. Alina-Marilena Oprea, Amânarea executării pedepsei – probleme teoretice şi de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 7/2021
 90. Andrei Viorel Iugan, Consideraţii în legătură cu obiectul percheziţiei domiciliare şi delimitarea faţă de alte instituţii de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 7/2021
 91. Leontin Coraș, Refuzul punerii în executare a mandatului european de arestare din perspectiva Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a doua) din 1 iunie 2016, Cauza C-241/15, în Revista Dreptul nr. 7/2021
 92. Ioana Narcisa Aniţulesei, Succinte consideraţii pe marginea implicării Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor în activităţile desfăşurate în cursul fazei de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 7/2021
 93. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nemotivarea hotărârii. Încălcarea dreptului la apărare prin disjungere. Trimitere spre rejudecare, în Revista Dreptul nr. 7/2021
 94. Alexandru Florea, Unele aspecte privind pornografia infantilă. Implicațiile în plan penal ale conduitei minorului care realizează materiale pornografice cu propria persoană, în Revista Dreptul nr. 6/2021
 95. Radu Slăvoiu, The good faith exception în procedura penală română, în Revista Dreptul nr. 5/2021
 96. George Coca, Florina-Andreea Pascu, Judecarea cauzelor penale în contextul pandemiei generate de COVID-19, în Revista Dreptul nr. 5/2021
 97. Iulian Bălan, Statul de drept și admisibilitatea probelor în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 4/2021
 98. Vasile Drăghici, Zafer Sadîc, Competența de cercetare a faptelor penale din domeniul maritim și fluvial în legea penală română, în Revista Dreptul nr. 4/2021
 99. Radu-Vlad Pojan, Considerații cu privire la condițiile de detenție, contrare art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și remediile interne disponibile, în Revista Dreptul nr. 4/2021
 100. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Mandatul european de arestare. Contestație la executare. Prescrierea faptelor, în Revista Dreptul nr. 4/2021
 101. Bogdan Micu, Plângerea prealabilă în cazul infracțiunii de abandon de familie, în Revista Dreptul nr. 3/2021
 102. Otilia Ghenici, Procedura de judecare a revizuirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2021
 103. Alexandru Bogdan Arhip, Opinie cu privire la puterea executorie a încheierii pronunțate în cazul înlocuirii măsurii preventive a controlului judiciar cu arestarea preventivă, ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2021
 104. Remus Ionescu, Aspecte practice în legătură cu stabilirea situației premisă a infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2021
 105. Adrian-Constantin Tatar, Roxana Tudorița Baban, Din nou despre decizii neconstituționale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție – chestiuni problematice ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 13/2017, pronunțată în recurs în interesul legii, referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2021
 106. Adrian Șandru, Dorel Herinean, Hărțuirea. Relația cu ultrajul judiciar. Limitele judecății. Scopul comiterii faptei, în Revista Dreptul nr. 2/2021
 107. Augustin Lazăr, Convenția UNIDROIT din 1995 și corelarea cu jurisprudența penală națională, în Revista Dreptul nr. 1/2021
 108. Tudor Avrigeanu, Nostra maxima culpa! Metoda tehnico-juridică, știința dreptului penal și școala istorică a dreptului, în Revista Dreptul nr. 1/2021
 109. Cristina Ramona Duță, Imprescriptibilitatea executării confiscării speciale ca măsură de siguranță sau demitizarea supercreanței fiscale a statului, în Revista Dreptul nr. 1/2021
 110. Luminița Criștiu-Ninu, Nicolae-Cătălin Magdalena, Aspecte jurisprudențiale privind infracțiunea de spălare a banilor. Conținut constitutiv. Caracter subsecvent în raport cu infracțiunea premisă. Corelația cu infracțiunea de evaziune fiscală, în Revista Dreptul nr. 12/2020
 111. Valentin-Cristian Ștefan, O abordare de ansamblu a procedurii penale, în general, și a urmăririi penale, în special, în Revista Dreptul nr. 12/2020
 112. Bogdan Micu, Particularitățile obiectului probațiunii în calea de atac a apelului formulat într-o cauză penală, în Revista Dreptul nr. 12/2020
 113. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nemotivarea hotărârii. Obligația analizării elementelor constitutive ale infracțiunii în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, în Revista Dreptul nr. 12/2020
 114. Cătălin Daniel Pop, Procedura specială de reparare a pagubei prevăzută în art. 538 din Codul de procedură penală – cazul de eroare judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2020
 115. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Obținerea pe nedrept de fonduri europene. Reținerea în concurs a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Revista Dreptul nr. 11/2020
 116. Andrada Nour, Considerații și propuneri cu privire la modificarea Codului penal în materia infracțiunilor privind viața sexuală, în Revista Dreptul nr. 10/2020
 117. Victor Penteleev, Răspundere pentru condiții de detenție. Neformularea prealabilă a unei plângeri la judecătorul de supraveghere a privării de libertate nu atrage inadmisibilitatea cererii adresate instanței privind daunele morale, conform Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Obligația analizării prevederilor art. 2 și art. 3 din Convenție, în Revista Dreptul nr. 10/2020
 118. Bogdan Micu, Considerații privind măsura prelevării de probe biologice în vederea determinării profilului genetic și înscrierii în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, în Revista Dreptul nr. 10/2020
 119. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Complicitate. Relația cu fapta autorului raportat la cazurile care împiedică răspunderea penală, în Revista Dreptul nr. 10/2020
 120. Mihai Costin Toader, Infracțiunea de audiență: de la perspectiva diacronică spre consolidarea procedurii, în Revista Dreptul nr. 9/2020
 121. Costică Ciocan, Considerații în legătură cu incidența variantei agravate a infracțiunii de ultraj [art. 257 alin. (4) din Codul penal] în ipoteza în care subiectul pasiv secundar al faptei incriminate este un polițist local, în Revista Dreptul nr. 9/2020
 122. Radion Cojocaru, Modele de abordare a conceptului de infracțiune în spațiul românesc, în Revista Dreptul nr. 9/2020
 123. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Mărturie mincinoasă. Dreptul prevăzut de lege de a refuza audierea în calitate de martor, în Revista Dreptul nr. 9/2020
 124. Bogdan Mihai Dumitru, Considerații cu privire la posibilitatea de a se dispune revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care s-a dispus înlocuirea pedepsei amenzii penale cu închisoarea, în Revista Dreptul nr. 8/2020
 125. Radu Florin Geamănu, Dragoș Enrico Dediu, Infracțiunea de încălcare a consemnului. Repere legislative și jurisprudențiale, în Revista Dreptul nr. 8/2020
 126. Nicolae Dodoacă, Obligația organelor de urmărire penală de a identifica și introduce în cauză succesorii victimei unei infracțiuni intenționate contra vieții, în Revista Dreptul nr. 8/2020
 127. Remus Ionescu, Câteva considerații în legătură cu stabilirea situației premisă a infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (2) C.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2020
 128. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Înșelăciune. Inducerea în eroare a instanței. Lipsa tipicității, în Revista Dreptul nr. 8/2020
 129. Iuliu Crăcană, consilier superior CNSAS, „Judecătorul Mihail C. Ardeleanu şi şcoala dongoroziană sau „disciplina” dreptului penal”, în Revista Dreptul nr. 6/2020
 130. Andrei Viorel Iugan, Excluderea probelor. Studiu de drept comparat (II), în Revista Dreptul nr. 7/2020
 131. Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Desființarea înscrisurilor în procesul penal – procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 7/2020
 132. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Nemotivare. Necitare. Încălcare drept la apărare. Trimitere spre rejudecare, în Revista Dreptul nr. 7/2020
 133. Vladimir-Adrian Costea, Considerații asupra consecințelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale și structurale, în Revista Dreptul nr. 6/2020
 134. Ovidiu Predescu, Dreptul la respectarea corespondenței. De la suporturile „tradiționale” de comunicații la cele „moderne”. Inviolabilitatea corespondențelor – drept autonom. Amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept. Respectarea criteriilor de legalitate, legitimitate și necesitate. Exigența privind „calitatea legii” și limitarea amestecului la ceea ce este „necesar într-o societate democratică”. Standardul european în materie. Lupta contra terorismului. Interceptările de securitate sau ascultările administrative. Legislație națională litigioasă. Examen in abstracto al acestei legislații, în Revista Dreptul nr. 6/2020
 135. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Repararea în natură a prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală. Desființarea înscrisurilor care atestau operațiuni fictive, în Revista Dreptul nr. 6/2020
 136. Andrei Viorel Iugan, Excluderea probelor. Studiu de drept comparat (I), în Revista Dreptul nr. 5/2020
 137. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Caracterul inexact al contractului lovit de nulitate din perspectiva infracțiunii de fraudă cu fonduri europene, în Revista Dreptul nr. 5/2020
 138. Ioan-Paul Chiș, Corina Voicu, Admisibilitatea contestației formulate de procurorul care nu a răspuns în termenul de 5 zile cu privire la menținerea trimiterii în judecată sau a solicitat expres restituirea cauzei la parchet, în Revista Dreptul nr. 5/2020
 139. Simona Nedelcu, Radu-Ionuț Chiriac, Adelin-Mihai Zăgărin, Regimul juridic al plângerilor formulate de persoanele private de libertate împotriva deciziilor de transfer în alt penitenciar și semnificația juridică a deciziei de transfer, în Revista Dreptul nr. 4/2020
 140. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Respingerea cererii de reaudiere a martorilor în cursul urmăririi penale. Încălcarea dreptului la apărare, în Revista Dreptul nr. 4/2020
 141. Ion Drabineac, Infracțiunile contra patrimoniului cultural ca fundament al răspunderii penale internaționale, în Revista Dreptul nr. 3/2020
 142. Mihai-Costin Toader, Tulburarea ordinii și liniștii publice. Linii de demarcație între răspunderea contravențională și răspunderea penală, în Revista Dreptul nr. 3/2020
 143. Radu-Vlad Pojan, Capacitatea de exercițiu a pacientului minor, privat de libertate, în custodia poliției penitenciare, în Revista Dreptul nr. 3/2020
 144. Leontin Coraș, Excluderea probelor în camera preliminară din perspectiva Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 18 ianuarie 2018, în Revista Dreptul nr. 3/2020
 145. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Trafic de influență. Acceptarea ulterioară de foloase nu constituie infracțiune. Șantaj. Introducerea unei acțiuni în instanță nu constituie amenințare, în Revista Dreptul nr. 3/2020
 146. Carmen Balaci, Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene în contextul cooperării judiciare internaționale în materie penală, în Revista Dreptul nr. 2/2020
 147. Otilia Ghenici, Condiții de exercitare a revizuirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2020
 148. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Posibilitatea dispunerii soluției de achitare întemeiate pe lipsa vinovăției sau lipsa probelor în cazul judecății în procedura recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 2/2020
 149. Petre Buneci, Bogdan Buneci, Utilizarea inteligenţei artificiale în materie penală, în Revista Dreptul nr. 1/2020
 150. Radu Vlad Pojan, Refuzul condamnatului de a se supune examenului medical la primirea în penitenciar – expresie legitimă a autonomiei persoanei sau conduită reprobabilă?, în Revista Dreptul nr. 1/2020
 151. Toma Cătălin Răileanu, Aplicarea și efectele mecanismului recursului compensatoriu prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 1/2020
 152. Adrian Şandru, Dorel Herinean, Confiscarea armei în situaţia nedepunerii la un armurier autorizat după expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, în Revista Dreptul nr. 1/2020
 153. Radu-Ionuț Chiriac, Simona Nedelcu, Legalitatea limitării exercitării dreptului persoanelor private de libertate la primirea, cumpărarea, folosirea sau deținerea unor categorii de alimente, în Revista Dreptul nr. 12/2019
 154. Iulia Elena Niță, Aspecte teoretice și practice privind provocarea la comiterea de infracțiuni în scopul obținerii de probe în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2019
 155. Traian Dima, Adrian Hărătău, Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2019
 156. Liliana-Dorina Răducu, Reflecții pe marginea regimului juridic al detenției la domiciliu în lumina unei legi a cărei neconstituționalitate a fost constatată de Curtea Constituțională prin mai multe decizii ale sale, în Revista Dreptul nr. 11/2019
 157. Bogdan Alexandru Urs, Percheziția informatică în mediul Cloud Computing, în Revista Dreptul nr. 11/2019
 158.  Vasile Jurj, Unele considerații referitoare la durata procesului penal în faza de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 11/2019
 159. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Sancțiunea nulității absolute virtuale în procedura penală, în Revista Dreptul nr. 10/2019
 160. Ionuț Vida-Simiti, Condiția existenței vinovăției în angajarea răspunderii juridice a medicului, în Revista Dreptul nr. 10/2019
 161. Leontin Coraș, Considerații referitoare la un nou caz de nulitate absolută în dreptul procesual penal, în Revista Dreptul nr. 10/2019
 162. Remus Ionescu, Din nou despre distincția dintre infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută în art. 367 C.pen. și circumstanța agravantă prevăzută în art. 77 lit. a) C.pen.. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 10/2019
 163. Mirela Carmen Dobrilă, Aspecte juridice ale profesiei de fizioterapeut/ kinetoterapeut în România – implicații în plan european. Considerații pe marginea malpraxisului în fizioterapie, în Revista Dreptul nr. 9/2019
 164. Elena-Aurora Dogaru, Probleme de practică judiciară privind cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2019
 165. Mioara-Ketty Guiu, Legătura părții generale cu partea specială a dreptului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2019
 166. Vasile Nester, Dragoș-Cătălin Borcea, Opinii despre posibilitatea invocării de cereri și excepții în procedura de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală. Consecințe practice, în Revista Dreptul nr. 8/2019
 167. Ion Rusu, Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2019
 168. Bogdan Alexandru Urs, Investigațiile digitale în mediul Cloud Computing. Probleme și soluții, în Revista Dreptul nr. 7/2019
 169. Maxim Dobrinoiu, Considerații privind aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 în practica judiciară, în Revista Dreptul nr. 7/2019
 170. Simona Cireșica Oprișan, Regimul detenției la domiciliu – între așteptări și realitate, în Revista Dreptul nr. 6/2019
 171. Nelu Dorinel Popa, Bianca Popa, Unele considerente privind compatibilizarea legislației naționale cu legislația comunitară referitoare la urmărirea, identificarea, înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 6/2019
 172. Alexandru Florea, Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 5/2019
 173. Bogdan Micu, Nemotivarea corespunzătoare a hotărârii penale în calea de atac a apelului. Propunere de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 5/2019
 174. Leontin Coraș, Caracterizarea conceptului de infracțiune continuată din perspectiva jurisprudenței C.E.D.O. Schimbarea încadrării juridice în cazul infracțiunii continuate, în Revista Dreptul nr. 4/2019
 175. Radu Slăvoiu, Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență, în Revista Dreptul nr. 4/2019
 176. Valentin Cristian Ștefan, O scurtă trecere în revistă a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia cazului de casare privind aplicarea pedepselor în alte limite decât cele prevăzute de lege, în Revista Dreptul nr. 3/2019
 177. Remus Ionescu, Un punct de vedere în legătură cu competența materială a judecătorului de drepturi și libertăți de a judeca și soluționa propunerea de arestare preventivă. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 3/2019
 178. Mihail Ciocâlteu, Introducere în cercetarea noţiunii de ordine publică, în Revista Dreptul nr. 3/2019
 179. Simona Cireșica Nedelcu, Competența judecătorului de supraveghere a privării de libertate de a dispune aplicarea prin procedura reglementată de art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate a dispozițiilor Legii nr. 169/2017 și de anulare a măsurii popririi înființate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală asupra conturilor unor persoane private de libertate, în Revista Dreptul nr. 2/2019
 180. Vlad-Alexandru Bențan, Unele considerații cu privire la infracțiunea continuată, în Revista Dreptul nr. 2/2019
 181. Mihai-Costin Toader, Incompatibilitatea unor proceduri. Confirmarea renunțării la urmărire penală și confiscarea specială, în Revista Dreptul nr. 1/2019
 182. Remus Ionescu, Posibilitatea schimbării locului de executare a arestului la domiciliu. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 1/2019
 183. Constantin Sima, „Reflecţii pe marginea noţiunii de tipicitate”, în Revista Dreptul nr. 1/2019
 184. Gabriel Oancea, Ioan Durnescu, Arestul preventiv ca ultima ratio în practica judiciară din România, în Revista Dreptul nr. 12/2018
 185. Cătălin-Nicolae Constantinescu, Incidența dreptului european al drepturilor omului asupra instituției juridice a morții suspecte în contextul justiției de tranziție, în Revista Dreptul nr. 12/2018
 186. Valentin Cristian Ștefan, Sancțiunea depășirii termenului de formulare a cererii de constituire ca parte civilă. Inadmisibilitate. Obiect și condiții. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2018
 187. Circumstanțe atenuante judiciare. Condiții. Obligații ale instanței. Practică judiciară, în Revista Dreptul nr. 11/2018
 188. Bogdan Micu, Importanța motivării hotărârilor în materie penală. Propunere de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 10/2018
 189. Leontin Coraș, Concursul dintre redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate și repunerea în termenul de apel, în Revista Dreptul nr. 9/2018
 190. Valentin-Cristian Ștefan, Aptitudinea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției de a constitui o acuzație penală în sens convențional, în Revista Dreptul nr. 9/2018
 191. Practică judiciară. Imposibilitatea comiterii infracțiunii de evaziune fiscală prin nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale, cu notă de George Papu, în Revista Dreptul nr. 9/2018
 192. Practică judiciară. Administrarea mijloacelor de probă în faza camerei preliminare, cu notă de Mihai Mareș, Adrian Șandru, în Revista Dreptul nr. 9/2018
 193. Flavius-George Păncescu, Examen al infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului, în Revista Dreptul nr. 8/2018
 194. Bogdan Andrei Preda, Alexandru Florea, Unele aspecte de interes privind interpretarea art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016, referitoare la competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.), în Revista Dreptul nr. 8/2018
 195. Ionuț Chisăr, Introducerea în țară de droguri în vederea consumului propriu – aspecte controversate, în Revista Dreptul nr. 8/2018
 196. Constantin Sima, Reflecții pe marginea noțiunii de imputabilitate, în Revista Dreptul nr. 8/2018
 197. Practică judiciară. Competența instanțelor de executare. Competență funcțională. Competență exclusivă, cu notă de Ioan-Paul Chiș, în Revista Dreptul nr. 8/2018
 198. Igor Soroceanu, Reflecții juridice privind rolul principiului contradictorialității în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 7/2018
 199. Liliana-Dorina Răducu, Falsă ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul liberării condiționate din executarea unei pedepse rezultante, în Revista Dreptul nr. 7/2018
 200. Practică judiciară. Dispunerea măsurilor asigurătorii în situația în care din verificările efectuate rezultă că inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu, cu notă de Mihai Mareș, Adrian Șandru, în Revista Dreptul nr. 7/2018
 201. Practică judiciară. Despre dezincriminarea refuzului sau sustragerii de la supunerea testării aerului expirat cu notă de Remus Ionescu, în Revista Dreptul nr. 7/2018
 202. Vladimir-Adrian Costea, Consideraţii asupra consecinţelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale şi structurale, în Revista Dreptul nr. 6/2018
 203. Bogdan Alexandru Urs, Migrația criminalității informatice în mediul Cloud Computing, în Revista Dreptul nr. 5/2018
 204. Luminița Criștiu-Ninu, Alin Sorin Nicolescu, Considerații asupra procedurii desființării de înscrisuri reglementată de art. 549 indice 1 din Codul de procedură penală. Aspecte privind obiectul, procedura și competența de soluționare, în Revista Dreptul nr. 4/2018
 205. Adrian Șandru, Dreptul martorului de a nu se autoincrimina. Dreptul la tăcere în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2018
 206. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Standardul de probă a vătămării procesuale în cazul nulității actelor procesual penale, în Revista Dreptul nr. 4/2018
 207. Mihai Giurgea, Ioan Lazăr, Eroarea de diagnostic în cazurile de malpraxis. Ipoteze ale răspunderii medicului, în Revista Dreptul nr. 3/2018
 208. Lacrima Rodica Boilă, Răspundere specială a administratorului plajei pentru prejudiciile produse prin accidentare din cauza unor obiecte periculoase aflate în zona submersă a apei mării, în Revista Dreptul nr. 3/2018
 209. Norel Neagu, Prelungirea arestării preventive și egalitatea de tratament, în Revista Dreptul nr. 3/2018
 210. Bogdan Alexandru Urs, Cloud Computing – mediul propice pentru criminalitatea informatică, în Revista Dreptul nr. 3/2018
 211. Andrei Băncilă, Munca neremunerată în folosul comunității. Dificultăți privind executarea, în Revista Dreptul nr. 2/2018
 212. Ionuț Andrei Barbu, Alexandru Florin Măgureanu, Unele aspecte privind provocarea în dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 2/2018
 213. Oleg Burlacu, Pedeapsa complementară și necesitatea interzicerii exercitării dreptului de a desfășura o activitate în cazul săvârșirii infracțiunii de furt – articolul 228 Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2018
 214. Monica Amalia Rațiu, Câteva observații privind reperele indicate de Curtea Constituțională a României în legătură cu reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu. Efecte specifice domeniului achizițiilor publice, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 215. Adrian Șandru, Dreptul martorului de a fi asistat de avocat, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 216. Gianina-Anemona Radu, Loredana-Elena Matiescu, Exercitarea dreptului de consultare a dosarului în faza de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 217. Bogdan Micu, Aspecte practice specifice obținerii datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 218. Radu Slăvoiu, Verificarea legalității procedeelor probatorii în camera preliminară, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 219. Norel Neagu, Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 220. Mioara-Ketty Guiu, Criteriul aptitudinii cauzale a acțiunii, în Revista Dreptul nr. 1/2018
 221. Mihai Adrian Hotca, Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, în Revista Dreptul nr. 12/2017
 222. Gheorghiţă Mateuţ, Remedii ale judecății în lipsa inculpatului în Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 12/2017
 223. Gianina Anemona Radu, Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori, în Revista Dreptul nr. 12/2017
 224. Mioara-Ketty Guiu, Clasificarea infracțiunilor în raport cu rezultatul lor, în Revista Dreptul nr. 12/2017
 225. Luminiţa Criștiu Ninu, Alin Sorin Nicolescu, Practică judiciară. Aspecte particulare privind măsura arestării preventive. Cazul de arestare preventivă prevăzut în art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. Examinarea încadrării juridice a faptei cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă, în Revista Dreptul nr. 12/2017
 226. Elena Emilia Ștefan, Delimitarea dintre infracțiune și contravenție în lumina noilor modificări legislative, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 227. Alexandru Roman, Unele considerații referitoare la cauza justificativă a îndeplinirii unei obligații, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 228. Ciprian Coada, Dificultăți în stabilirea prejudiciului și a obligațiilor de plată accesorii, în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 229. Rodica Aida Popa, Aspecte teoretice și practice referitoare la metodele speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute în Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 230.  Răzvan-Viorel Doseanu, Loredana-Steliana Doseanu, Aspecte practice privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 231. Adrian Circa, Reflecții cu privire la forța executorie a hotărârilor europene în România, în Revista Dreptul nr. 6/2015
 232. Bujorel Florea, Considerații referitoare la caracterizarea infracțiunii prevăzute de art. 139^9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și asupra modificărilor aduse acesteia prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2015
 233. George Zlati, Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (II), în Revista Dreptul nr. 5/2015
 234. Ion Rusu, Unele considerații în legătură cu termenul de declarare a apelului și motivarea acestuia, în Revista Dreptul nr. 5/2015
 235. Andrei Viorel Iugan, Discuții cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Dreptul nr. 5/2015
 236. Ioan-Paul Chiș, Contestație împotriva încheierii de îndreptare a erorilor materiale întocmita de judecătorul de drepturi și libertăți. Inadmisibilitate (Tribunalul București, Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți nr. 510/CDL din 12 septembrie 2014), în Revista Dreptul nr. 5/2015
 237. George Zlati, Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (I), în Revista Dreptul nr. 4/2015
 238. Leontin Coras, Unele considerații asupra instituțiilor anulării și revocării din perspectiva noilor dispoziții penale, în Revista Dreptul nr. 4/2015
 239. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la cazurile de aplicare, în Revista Dreptul nr. 4/2015
 240. Alexandru Țuculeanu, Constantin Sima, Condițiile reținerii și ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2015
 241. Adrian-Ioan Cabulea, Unele considerații referitoare la stabilirea vinovăției, în Revista Dreptul nr. 3/2015
 242. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la condițiile de aplicare, în Revista Dreptul nr. 3/2015
 243. Rodica Aida Popa, Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2015
 244. Teodor Bodoașcă, Discuții în legătură cu „independența justiției” în sistemul de drept român, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 245. Mircea Duțu, Argumente pentru o enciclopedie juridică românească, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 246. Leontin Coraș, Considerații teoretice și practice referitoare la recidivă, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 247. Ștefan-Alexandru Toma, Câteva considerații referitoare la unele infracțiuni privitoare la regimul activității de pescuit reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 248. Valentin Mirisan, Aspecte controversate referitoare la căile de atac în materia măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 249. Cristian Vlad, Activitatea judecătorului de cameră preliminară urmare a sesizării cu rechizitoriu, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 250. Nicolas Queloz, Problema sensibilă a arestării preventive a minorilor cu vârsta sub 15 ani în Elveția: studiu critic al practicii și al jurisprudenței, în Revista Dreptul nr. 2/2015
 251. Daniel-Ștefan Paraschiv, Necesitatea introducerii în noul Cod penal a unor incriminări cu caracter general privind protecția mediului, în Revista Dreptul nr. 1/2015
 252. Doinel Dinuica, Mioara-Ketty Guiu, Aspecte controversate privind infracțiunea de furt, în Revista Dreptul nr. 1/2015
 253. Valentin-Cristian Ștefan, Conținutul condiției recunoașterii în totalitate a faptelor ți limitele schimbării încadrării juridice în procedura de judecată în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 1/2015
 254. Antoniu Obancia, Garantarea procesului echitabil pentru persoanele – altele decăt inculpatul – ale căror bunuri, pretins provenite din săvârșirea de fapte penale, sunt supuse confiscării speciale ori confiscării extinse, în Revista Dreptul nr. 1/2015
 255. Gigel Potrivitu, Unele considerații teoretice și practice referitoare la controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune, în Revista Dreptul nr. 1/2015
 256. Valentin-Cristian Ștefan, Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violente și cea de rele tratamente aplicate minorului, în Revista Dreptul nr. 12/2014
 257. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte procesual penale și tehnice referitoare la percheziția informatică, în Revista Dreptul nr. 12/2014
 258. Ioan Chiș, Raportul juridic de drept execuțional penal, în Revista Dreptul nr. 12/2014
 259. Mirela Gorunescu, Aplicarea legii penale mai favorabile – subiect de dispută ideologică între Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 260. Tudorel Toader, Laura Tutunaru, Controverse referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 261. Rodica Aida Popa, Dispozițiile referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile prevăzute în art. 5 si 6 din Codul penal în vigoare – obiect al sesizărilor instanței supreme în vederea asigurării unei practici judiciare unitare, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 262. Mihai Adrian Hotca, Aplicarea legii penale de dezincriminare, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 263. Valerica Dabu, Ana Maria Gușanu, Considerații în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile conform art. 5 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 264. Norel Neagu, Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 265. Ion Rusu, Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Unele opinii critice referitoare la competența Curții Constituționale potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 266. Monica Buzea, Considerații asupra impactului Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile în condițiile intrării în vigoare a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2014
 267. Florin Daniel Cășuneanu, Desființarea de către judecătorul de cameră preliminară a unui înscris în cazul clasării. Sesizarea instanței penale de către procuror (art. 549^1 C. proc. pen.) [Judecătoria Vaslui, încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 2854/333/2014], în Revista Dreptul nr. 11/2014
 268. Natalia Saharov, Considerații referitoare la sancțiunea excluderii probelor în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 269. Marius Andreescu, Contribuții ale doctrinei juridice române la fundamentarea principiului proporționalității, publ. în Revista Dreptul nr. 10/2014
 270. Oana Murariu, Mihai-Florin Iepure, Formulări contradictorii în legislația privind expertizele medico-legale, cu referire specială asupra expertizelor medico-legale în cazurile de malpraxis medical, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 271. Leontin Coras, Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 272. Andrei-Lucian Pușcașu, Considerații critice asupra reglementării confiscării extinse, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 273. Constantin Sima, Principiul oportunității în legislația penală anterioară și în noua legislație penală, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 274. Monica Buzea, Aplicarea instituției împăcării în cazul infracțiunilor contra patrimoniului, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 275. Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Unele observații critice referitoare la recunoașterea reciprocă a sancțiunilor pecuniare ca formă de asistență judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 10/2014
 276. Ionuț Borlan, Amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere: câteva diferențe notabile din perspectiva noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2014
 277. Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Natura juridica a infracțiunii progresive și tratamentul penal al acesteia în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2014
 278. Mihaela Vasiescu, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, în Revista Dreptul nr. 9/2014
 279. Alexandru Roman, Acordul de recunoaștere a vinovăției și implicațiile sale în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 9/2014
 280. Tudorel Toader, Marieta Safta (I); Rodica Aida Popa (II), Judecătorul de drepturi și libertăți – aspecte teoretice și practice, în Revista Dreptul nr. 8/2014
 281. Mircea Duțu, De la comentarii exegetice ale codurilor, la explicații sistematice ale dreptului român, în Revista Dreptul nr. 8/2014
 282. Alina Letia, Unele considerații asupra corupției și măsurilor de combatere a acesteia, în special în domeniul afacerilor, în Revista Dreptul nr. 8/2014
 283. Mioara-Ketty Guiu, Tăinuirea în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2014
 284. Mircea Duțu, Jurisprudența în paradigma cunoașterii, explicării și aplicării dreptului, în Revista Dreptul nr. 7/2014
 285. Dumitru Dumbă, Ionuț Călin, Unele considerații referitoare la admisibilitatea plângerii formulate împotriva ordonanței procurorului prin care se dispune neînceperea urmăririi penale sau clasarea, în Revista Dreptul nr. 7/2014
 286. George Coca, Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecății în primă instanță, în Revista Dreptul nr. 7/2014
 287. Gigel Potrivitu, Alexandra Potrivitu, Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus încetarea procesului penal întrucât, anterior trimiterii în judecată, procurorul nu infirmase o soluție de neîncepere a urmăririi penale (Curtea de Apel Galați, Secția penală, Decizia penală nr. 1696 din 19 decembrie 2013), în Revista Dreptul nr. 7/2014
 288. Radu Slăvoiu, Urmărirea penală – noutăți și contradicții, în Revista Dreptul nr. 6/2014
 289. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Suspectul în concepția noului Cod de procedură penală român, în Revista Dreptul nr. 6/2014
 290. Ruxandra-Paula Răileanu, Principiile fundamentale ale procesului penal român în lumina noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2014
 291. Gigel Potrivitu, Mariana Apostu, Unele discuții legate de contestarea măsurilor asiguratorii în vechea legislație și în actuala redactare a noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2014
 292. Sorin Tănase, Infracțiunea de spălare a banilor în „Convenția de la Varșovia” – elemente de noutate, în Revista Dreptul nr. 6/2014
 293. Mihai Adrian Hotca, Aplicarea legii penale în timp în conformitate cu normele noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2014
 294. Ilie Narita, Camera preliminară – sub spectrul neconstituționalității?, în Revista Dreptul nr. 5/2014
 295. Victor Văduva, Judecata în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Dreptul nr. 5/2014
 296. Radu Bodea, Unele considerații referitoare la infracțiunea de ucidere la cererea victimei, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 297. Gavril Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv, Discuții în legătură cu infracțiunea prevăzută în art. 370 din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 298. Andrei-Dorin Băncilă, Regula ce se desprinde din Decizia nr. 42/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secțiile Unite, pronunțată în recurs în interesul legii și aplicarea ei în practică, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 299. Mioara-Ketty Guiu, Considerații asupra prevenirii și combaterii terorismului, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 300. Liviu-Alexandru Lascu, Aspecte referitoare la aplicarea procedurii „Plea agreement” în jurisprudența instanțelor penale internaționale, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 301. Ovidiu Predescu, Mihaela Tomiță, Reziliența – victimologie – justiție penală sau o succintă introducere în reziliența juridică, în Revista Dreptul nr. 4/2014
 302. Florin Radu, Claudia Roșu, Considerații referitoare la infracțiunea de presiuni asupra justiției, în Revista Dreptul nr. 3/2014
 303. Laviniu Florin Ușvat, Este camera preliminară o fază distinctă a procesului penal?, în Revista Dreptul nr. 3/2014
 304. Daniel-Ștefan Paraschiv, Gavril Paraschiv, Sancționarea uciderii din culpă, în Revista Dreptul nr. 3/2014
 305. Carmen Tamara Ungureanu, Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări psihice, în Revista Dreptul nr. 3/2014
 306. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Infracțiunile economice în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 2/2014
 307. Cristi Danileț, Considerații în legătură cu medierea penală, în Revista Dreptul nr. 2/2014
 308. Florin Daniel Cășuneanu, Cătălin Chiriță, Probleme de drept penal rezolvate de Curtea de Apel Iași în semestrul I al anului 2012, în Revista Dreptul nr. 2/2014
 309. Adrian Fanu-Moca, Claudia Roșu, Arestarea la domiciliu –o măsură preventivă cu caracter de noutate, în Revista Dreptul nr. 1/2014
 310. Flavius Ionescu, Portul unei arme de foc neletale destinate autoapărării și supuse notificării, precum și al muniției aferente, în localul unei unități de stat (instanțe judecătorești), de către o persoană care posedă certificat de deținător, constituie sau nu infracțiunea prevăzută în articolul 297 alineatul 3^1 Codul penal? (Curtea de Apel, Secția penală, Decizia penală nr. 233/R din 19 februarie 2013), în Revista Dreptul nr. 1/2014
 311. Radu Slăvoiu, Măsurile preventive aplicabile persoanei fizice în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 12/2013
 312. Tudorel Toader, Marieta Safta, Dialogul dintre Curtea Constituțională a României și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 12/2013
 313. Alina Letia, Metode de investigare a criminalității informatice, în Revista Dreptul nr. 12/2013
 314. Gheorghe Vizitiu, Infracțiunea de înșelăciune. Mijloace de inducere în eroare: cererea de chemare în judecată prin care se solicita instanței obligarea pârâtului la restituirea unui împrumut de bani; contract de împrumut de bani, întocmit în fals, depus ca probă în susținerea pretențiilor bănești; hotărâre judecătorească prin care s-a admis cererea de chemare în judecată, pârâtul fiind obligat la restituirea împrumutului; actele de executare silită a unei astfel de hotărâri, definitivă și executorie (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, decizia penală nr. 3557 din 2 noiembrie 2012), în Revista Dreptul nr. 12/2013
 315. Florin Daniel Cășuneanu, Vasile Chifan, Schimbarea încadrării juridice în apel din infracțiunea de tâlhărie, prevăzută în art. 211 alin. (1), (2) lit. b), alin. (2 indice 1) lit. a), b), c) și alin. (3) C.pen., în infracțiunile de tâlhărie și omor deosebit de grav, prevăzute în art. 211 alin. (1), (2) lit. b), alin. (2 indice 1) lit. a), c) și art. 174, art. 176 alin. (1) lit. d) C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. Rejudecarea de către prima instanță conform procedurii ordinare, avându-se în vedere exceptarea aplicării procedurii simplificate prevăzute în art. 320 indice 1 C.pr.pen. în cauzele având ca obiect infracțiuni pentru care legea prevede ca pedeapsă detențiunea pe viață [art. 3201 alin. (7) teza finală C.pr.pen.] (Curtea de Apel Iași, decizia penală nr. 106 din 11 iunie 2013), în Revista Dreptul nr. 12/2013
 316. Aurelia Cotutiu, Utilitatea menținerii procedurii hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Revista Dreptul nr. 11/2013
 317. Alexandru Roman, Unele particularități referitoare la depășirea limitelor legitimei apărări, în Revista Dreptul nr. 11/2013
 318. Gheorghe Vizitiu, Încheierea instanței prin care se adoptă soluția prevăzută în art. 278 indice 1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală (Curtea de Apel Suceava, decizia penală nr. 486 din 16 mai 2012), în Revista Dreptul nr. 11/2013
 319. Radu Slăvoiu, Infracţiunea de violare a vieţii private – o noutate în legislaţia penală din România, în Revista Dreptul nr. 10/2013
 320. Costel Niculeanu, Confiscarea extinsă în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2013
 321. Ion Ristea, Unele consideraţii în legătură cu ocrotirea intereselor financiare ale Uniunii Europene incriminate în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în Revista Dreptul nr. 10/2013
 322. Nicolae Grofu, Reflecţii asupra utilizării tehnicii hipnozei în investigarea criminalistică a infracţiunilor, în Revista Dreptul nr. 10/2013
 323. Tudorel Toader. Marieta Safta, Dialogul între Curtea Constituţională a României şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 324. George Zlati, Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 325. Mirela Gorunescu, Infracţiunea de corupere a alegătorilor, între legislaţia specială actuală şi noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 326. Cristinel Ghigheci, Discuţii privitoare la compatibilitatea dintre judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi circumstanţa atenuantă prevăzută în art. 74 alin. (1) lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 9/2013
 327. Cristian-Emanuel Dobre, Reflecţii în legătură cu competența teritorială a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi a Tribunalului Bucureşti de a judeca cererile în materia executării pedepselor privind deţinuţii din penitenciarele Bucureşti Jilava şi Spital Jilava, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 328. Gheorghe Cocuța, Consideraţii practice referitoare la garantarea dreptului la apărare, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 329. Oana-Mihaela Salomia, Unele consideraţii în legătură cu respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene de Către instanţele naţionale, în Revista Dreptul nr. 9/2013
 330. Costel Niculeanu, Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2013
 331. Ovidiu Borlan, Ionuț Borlan, Exigenţele coautoratului la infracţiunile praeterintenţionate, în Revista Dreptul nr. 8/2013
 332. Radu Bodea, Bogdan Bodea, Controverse referitoare la conţinutul constitutiv al infracţiunii de profanare de morminte, în Revista Dreptul nr. 8/2013
 333. Minodora-loana Balan-Rusu, Câteva reflecţii în legătură cu răspunderea penală a parlamentarilor români, în Revista Dreptul nr. 8/2013
 334. Ciprian Coadă, Obligarea inculpatului, alături de fondul de protecție a victimelor străzii, la plata despăgubirilor civile în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2013
 335. Remus Ionescu, Implicațiile nerespectării termenului de 5 zile prevăzut în art. 160 C.pr.pen., cu ocazia verificării din oficiu, în camera de consiliu, a legalității şi temeiniciei arestării preventive, potrivit art. 300 indice 1 C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2013
 336. Constantin Duvac, Studiu comparativ referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal actual, în Revista Dreptul nr. 7/2013
 337. llie Narita, Independenţa procurorului, neutralizată de controlul ierarhic?, în Revista Dreptul nr. 7/2013
 338. Costel Niculeanu, O altă opinie referitoare la regimul juridic al plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror, în Revista Dreptul nr. 7/2013
 339. Liviu-Alexandru Lascu, Cazul Gotovina – o acuzaţie nedreaptă şi o judecată vădit greşită a Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie?, în Revista Dreptul nr. 7/2013
 340. Radu Slăvoiu, Infracţiunea de violarea secretului corespondenţei în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 6/2013
 341. Costel Niculeanu, Regimul juridic al confiscării speciale în lumina noului Cod penal, publ. în Revista Dreptul nr. 6/2013
 342. Ion Rusu, Accidentul de cale ferată în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2013
 343. Constantin Duvac, Studiu comparativ introductiv asupra noului Cod penal român şi Codului penal român din 1969, în Revista Dreptul nr. 5/2013
 344. Nasty Marian Vladoiu, Unele reflecţii în legătură cu infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului, în Revista Dreptul nr. 5/2013
 345. Titus Corlățean, Protecţia drepturilor omului prin tratate internaţionale în sistemele regionale non-europene, în Revista Dreptul nr. 5/2013
 346. Florin Daniel Cășuneanu, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel laşi în domeniul dreptului procesual penal (semestrul 1/2012), în Revista Dreptul nr. 5/2013
 347. Constantin Duvac, Luarea de mită în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2013
 348. Mihai Adrian Hotca, Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2013
 349. Mirela Gorunescu, Infractiunile privind frontiera de stat in noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2013
 350. Costel Niculeanu, Regimul juridic al executării pedepsei închisorii prin suspendare sub supraveghere în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2013
 351. Nicolae Grofu, Reflecții asupra infracțiunii de camătă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2013
 352. Marcel Sandu, Regimul sancționator al infracțiunii de trafic de influență în comparație cu cel al infracțiunii de înșelăciune și necesitatea corelării acestuia cu gravitatea urmărilor materiale, inclusiv pentru celelalte infracțiuni de corupție, în Revista Dreptul nr. 2/2013
 353. Nasty Marian Vlădoiu, Infracțiunea de trădare – considerații de lege lata și de lege ferenda, în Revista Dreptul nr. 2/2013
 354. Constantin Duvac, Constituirea unui grup infracțional organizat în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 1/2013
 355. Laura Maria Stănilă, Discuții referitoare la un subiect tabu: răspunderea penală obiectivă, în Revista Dreptul nr. 1/2013
 356. Nicolae Grofu, Reflecții asupra teoriei procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2013
 357. Mircea I. Damaschin, Consultarea dosarului în cursul urmăririi penale, de la o soluționare neuniformă în condițiile actualului Cod de procedură penală la o reglementare expresă în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 1/2013
 358. Sergiu Gherdan, Iulian Alexander Stoia, Aspecte de neconvenționalitate a art. 278^1 C.pr.pen în ipoteza exercitării plângerii de către o persoană sancționată în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b^1) C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 1/2013
 359.  Ioan Pop, Irina-Gabriela Prisacaru, Plângere împotriva soluției procurorului. Persoana interesată în cauză. Termen (Judecătoria Roman, sentința penală nr. 180 din 12 aprilie 2011), în Revista Dreptul nr. 1/2013
 360. Lăcrămioara Roman, Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal și care provin din contrabandă, în Revista de Dreptul nr. 12/2012
 361. Radu Burlacu, Hotărârile judecătorești pronunțate în baza art. 278 alin.1 C.pr.pen si posibilitatea atacării acestora cu contestație în anulare, în Revista Dreptul nr. 12/2012
 362. Adrian Fanu-Moca, Nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor audio sau video efectuate în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 12/2012
 363. Nicolae Grofu, Unele considerații asupra garanțiilor procesuale penale destinate victimelor infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 12/2012
 364. Camelia Stoica, Aspecte critice în legătură cu procedura de soluționare a plângerilor contravenționale astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 202/2012 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor, în Revista Dreptul  nr. 12/2012
 365. Florin Daniel Cășuneanu, Dispoziții tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. Calea de atac împotriva sentințelor pronunțate de judecătorii în cazurile având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Instanța competentă (Curtea de Apel Iași, Secția penală, decizia penală nr. 669 din 5 iunie 2012. Curtea de Apel Iași, Secția penală, decizia penală nr. 670 din 5 iunie 2012), în Revista Dreptul nr. 12/2012
 366. Leontin Coraș, Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul infracțiunii continue și a infracțiunii continuate, în Revista Dreptul nr. 11/2012
 367. Florin Daniel Cășuneanu, Admisibilitatea contestației în anulare formulate împotriva hotărârilor judecătorești definitive prin care nu s-a soluționat fondul cauzei, în Revista Dreptul nr. 11/2012
 368. Cătălin Oncescu, Studiu referitor la istoria și aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 11/2012
 369. Constantin Duvac, Abuzul în serviciu în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
 370. Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Modul de interpretare a dispozițiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal în vigoare, cu referire și la prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
 371. George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2012
 372. Constantin Sima, Refuzul recoltării celei de-a doua probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în Revista Dreptul nr. 10/2012
 373. Anastasiu Crișu, Dominic Pop, Considerații referitoare la verificarea regularității actului de sesizare a instanței potrivit art. 300 C.pr.pen., în Revista Dreptul nr. 10/2012
 374. Mirela Gorunescu, Costin Toader, Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal spre contencios penal, în Revista Dreptul  nr. 9/2012
 375. Nicolae Grofu, Reflecții referitoare la actele organelor de urmărire penală în concepția noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 376. Leontin Coras, Considerații teoretice și practice referitoare la dispozițiile art. 159 alin. (8) fraza a II-a din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 377. Florin Daniel Cășuneanu, Considerații în legătură cu noțiunea de întrerupere a cursului justiției în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 378. Alina Letiția, Unele puncte de vedere referitoare la paradisurile fiscale, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 379. Titus Corlățean, Trăsăturile caracteristice ale protecției internaționale a drepturilor omului, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 380. Georgeta Valeria Sabău, Pantelimon Cioia, Unele considerații referitoare la protecția juridică a vieții private prin mijloace de drept penal, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 381. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Principiul legalității incriminării și a pedepsei în dreptul Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 9/2012
 382. Constantin Duvac, Deturnarea licitațiilor publice în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2012
 383. Costel Niculeanu, Regimul juridic al măsurilor educative neprivative de libertate în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2012
 384. Natalia Saharov, Brîndușa Camelia Gorea, Considerații referitoare la controversata implementare a procedurii instituite de art. 320 alin. 1 din Codul de procedura penală, în Revista Dreptul nr. 8/2012
 385. Ilie Narita, Procurorul de ședință – între imperativul subordonării și revendicarea inamovibilității judecătorului, în Revista Dreptul nr. 8/2012
 386. Constantin Sima, Termenul de introducere a plângerii prealabile în cazul infracțiunilor continue, în Revista Dreptul nr. 8/2012
 387. Ioan Lascu, Recidiva în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2012
 388. Mihaela Rotaru, Unele considerații asupra infracțiunii de vătămare a fătului, prevăzută în art. 202 din noul Cod penal, cu specială referire la înțelesul noțiunii de „făt” și al sintagmelor „în timpul nașterii” și în „timpul sarcinii”, în Revista Dreptul nr. 7/2012
 389. Vicențiu Răzvan Gheorghe, Oportunitatea exercitării acțiunii penale în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 7/2012
 390. Cristian-Eduard Ștefan, Abordări teoretice și practice referitoare la instituția percheziției corporale, în Revista Dreptul nr. 7/2012
 391. Constantin Duvac, Înșelăciunea privind asigurările în noul Cod Penal, în Revista Dreptul nr. 6/2012
 392. Adrian Fanu-Moca, Condițiile liberării provizorii, în Revista Dreptul nr. 6/2012
 393. Elena Cazan, Posibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii asupra bunurilor terților în cazul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Dreptul nr. 6/2012
 394. Cristian-Eduard Ștefan, Livrarea supravegheată – tehnica specială de supraveghere și cercetare în cazul infracțiunilor privind traficul ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 6/2012
 395. Marius Andreescu, Aplicarea dispozițiilor art. 20 din Constituția României, republicată, în materia recursului penal reglementat de dispozițiile art. 141 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2012
 396. Gavril Paraschiv, Considerații asupra unei noi incriminări: „Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual”, în Revista Dreptul nr. 5/2012
 397. Valentina Bărbățeanu, Influența jurisprudenței Curții Constituționale asupra ansamblului normativ, cu privire specială la problema omisiunilor legislative, în Revista Dreptul nr. 5/2012
 398. Daniel Vale, Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Aspecte referitoare la incompatibilitatea în faza actelor premergătoare și situația prevăzută în art. 48 alin. (1) lit. d) din Codul de  procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2012
 399. Gheorghe Biolan, Considerații referitoare la obligația de verificare, în cursul judecății, a legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive a  inculpatului în lipsa acestuia, în Revista Dreptul nr. 5/2012
 400. Liviu-Alexandru Lascu, Tragerea la răspundere penală a liderilor politici și a comandanților militari în jurisprudența instanțelor penale internaționale – de la  participarea la o „întreprindere criminală comună” la „comiterea indirectă” a infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 5/2012
 401. Gheorghe Ivan, Mari Claudia Ivan, Concursul între cauzele modificatoare de pedeapsă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 402. Ion Ristea, Analiza circumstanțelor agravante reglementate în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 403. Norel Neagu, Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată în reglementarea noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 404. Ion Rusu, Observații critice referitoare la infracțiunea de trafic de minori, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 405. Lăcrămioara Roman, Criteriul valoric de stabilire a competenței în materie penală, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 406. Nasty Vlădoiu, Dificultăți în aplicarea principiului mitior lex având în vedere prevederile art. 74 indice 1 Cod penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 4/2012
 407. Costel Niculeanu, Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni în prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
 408. Costel Cristinel Ghigheci, Critici ale normei generale de reglementare a infracțiunii complexe, publ. în Revista Dreptul nr. 3/2012
 409. Marcel Sandu, Infracțiunea de ucidere din culpă și sancționarea acesteia din perspectiva dispozițiilor de drept penal și a jurisprudenței naționale în domeniu, în Revista Dreptul nr. 3/2012
 410. Monica Buzea, Infracțiunea de tulburare de posesie – perspectiva istorică și reglementarea din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
 411. Hunor Kadar, Unele considerații teoretice în legătură cu infracțiunea reglementată de art. 280^3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în Revista Dreptul nr. 3/2012
 412. Victor Nicolcescu, Unele considerații referitoare la efectele recursului în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2012
 413. Florin Radu, Asistența și reprezentarea neloială, în Revista Dreptul nr. 2/2012
 414. Norel Neagu, Nerespectarea hotărârilor judecătorești în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
 415. Constantin Duvac, Asemănări și deosebiri între înșelăciune și alte incriminări din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
 416. Gheorghe-Iulian Ioniță, Infracțiunea de incest în lumina actualelor reglementări și a noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
 417. Daniel Nițu, Imunitatea Președintelui României în dreptul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2012
 418. Gheorghe Ivan, Mari Claudia Ivan, Periculozitatea infractorului – criteriul general și principal de individualizare a pedepsei în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 1/2012
 419. Constantin Duvac, Înșelăciunea în noul Cod Penal, în Revista Dreptul nr. 1/2012
 420. Viorel Pașca, Depenalizarea faptei și înlocuirea răspunderii penale, în Revista Dreptul nr. 1/2012
 421. Nicolae Grofu, Unele reflecții asupra scopului procesului penal, în Revista Dreptul nr. 1/2012
 422. Costel Cristinel Ghigheci, Referințe de drept comparat în legătură cu infracțiunea complexă, în Revista Dreptul nr. 1/2012
 423. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Instituția renunțării la aplicarea pedepsei în noul Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 12/2011
 424. Gheorghe Ivan, Gravitatea infracțiunii săvârșite – criteriu general și principal de individualizare a pedepsei în concepția noului Cod penal român, în Revista Dreptul nr. 12/2011
 425. Iulian Avram, Privire comparativă asupra infracțiunilor de corupție din perspectiva actualei reglementări și a celei date de noul Cod penal, cu referire specială la infracțiunea de cumpărare de influență, în Revista Dreptul nr. 12/2011
 426. Mirela Carmen Dobrila, Delimitări dintre infracțiunile de înșelăciune și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în Revista Dreptul nr. 12/2011
 427. Leontin Coraș, Considerații teoretice și practice referitoare la publicitatea ședinței de judecată și pronunțarea hotărârii, din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 12/2011
 428. Andreea Sescu, Arestarea preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale. Aducerea la cunoștință a motivelor arestării și a învinuirii. Ascultarea inculpatului de către procuror. Nelegalitatea sesizării instanței de judecată (Tribunalul Bacău, Încheierea nr. 60/IR/2011 din 25 mai 2011), în Revista Dreptul nr. 12/2011
 429. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Infracțiunea de exploatare patrimonială a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 430. Petre Dungan, Obligația de asistență a celor în primejdie potrivit noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 431. Costel Niculeanu, Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații – cauză justificativă în prevederile noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 432. Teodor-Viorel Gheorghe, Noul Cod penal – elemente de noutate la infracțiunile contra vieții, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 433. Gheorghe-Iulian Ioniță, Aspecte controversate referitoare la infracțiunile de viol și de perversiune sexuală în lumina dispozițiilor actualului și viitorului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 434. Niculae Gament, Un punct de vedere referitor la oportunitatea legalizării prostituției în România, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 435. Aurel Neagu, Sorin Corlățeanu, Implicații penale ale utilizării ilegale în domeniul fiscal a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate cu regim special, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 436. Cristian-Eduard Ștefan, Unele aspecte reieșite din practica judiciară privitoare la executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei detențiunii pe viață, în Revista Dreptul nr. 11/2011
 437. Marius Andreescu, Considerații referitoare la individualizarea pedepselor, în Revista Dreptul nr. 10/2011
 438. Costica Dita, Dinu Jelea, Transferul de procedură în materie penală, în Revista Dreptul nr. 10/2011
 439. Horia Diaconescu, Ruxandra Răducanu, Reflecții cu privire la calitatea procesuală a denunțătorului, în Revista Dreptul nr. 10/2011
 440. Carmen Nora Lazar, Insulta și calomnia. Abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal. Declararea neconstituționalității dispoziției abrogatoare. Efecte (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile unite, Decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010), în Revista Dreptul nr. 10/2011
 441. Ionuț Vida-Simiti, Răspunderea pentru malpraxis în serviciul public de sănătate, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 442. Ilie Narita, Inconsecvențe și imprecizii în definirea și aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 443. Constantin Sima, Distincția dintre infracțiunea continuă succesivă și infracțiunea continuată, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 444. Costel Niculeanu, Forma pluralității de infracțiuni când noua infracțiune este comisă în ziua rămânerii definitive a hotărârii anterioare de condamnare, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 445. Minodora Ioana Balan-Rusu, Ion Rusu, Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 446. Lucian Săndel Macavei, Alina Sorinela Macavei, Principiul echipolenței abordat din perspective jurisprudențiale penale și civile, în Revista Dreptul nr. 9/2011
 447. Constantin Sima, Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei – instituții juridice noi în legislația penală română, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 448. Constantin Tănase, Contestația în anulare în noul Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 449. Anca-Lelia Lorincz, Încetarea de drept a măsurilor preventive în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată si necesitatea corelării dispozițiilor în domeniu, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 202/2010, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 450. Leontin Coraș, Dispozițiile tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor referitoare la căile de atac din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 451. Florin Vodita, Criminalitatea transfrontalieră în spațiul european, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 452. Ion Deleanu, „Accesibilitatea” și „previzibilitatea” legii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale Române, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 453. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Efectele juridice ale Deciziei nr. 573/2011 a Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74^1 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 454. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Procedura specială de judecată reglementată de art. 320^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 455. Daniel Mirăuță, Considerații referitoare la coexistența cauzei de atenuare prevăzute de art. 320^1 alin. 7 C.pr.pen. cu circumstanță atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 8/2011
 456. Adrian Constantin Tatar, Reflecții critice pe marginea soluționării de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite, a unui recurs în interesul legii promovat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 457. Elisa Toma, Principiul egalității de arme – parte a procesului echitabil, în Revista Dreptul nr. 8/2011
 458. Eugen Citiriga, Contopirea de mai multe ori a unui rest de pedeapsă (Tribunalul Harghita, Decizia penală nr. 7/2011), în Revista Dreptul nr. 8/2011
 459. Cătălin Petrică Radu, Condamnarea cu caracter politic – o nouă instituție de drept penal pentru înlăturarea consecințelor condamnărilor penale, în Revista Dreptul nr. 7/2011
 460. Gheorghe Ivan, Procesul penal între tradiție și inovație, în Revista Dreptul nr. 7/2011
 461. Tudoran Mihai Viorel, Redarea înregistrărilor audio sau video, în Revista Dreptul nr. 7/2011
 462. Remus Ionescu, Considerații în legătură cu efectul extensiv al apelului în situația în care calea de atac este promovată de partea civilă privind latura penală a cauzei, în Revista Dreptul nr. 7/2011
 463. Vicentiu-Razvan Gherghe, Natura juridica si condițiile de aplicare a art. 74 indice 1 din Codul penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 464. Florin Radu, Renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 465. Gabriela Cristina Frentiu, Competenta materială a soluționării acțiunii procurorului de anulare a actelor false, dacă punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale nu mai este legal posibilă, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 466. Costel Niculeanu, Forma infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută în art. 178 alin. 5 din Codul penal și natura sa juridică, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 467. Ioan Lazăr, Percheziția în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 468. Titus Corlățean, Autoritatea dispozițiilor Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectiv a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului in raport cu sistemele naționale ale statelor părți, în Revista Dreptul nr. 6/2011
 469. Florin Cotoi, Amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2011
 470. Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coada, Considerații referitoare la modificările și completările aduse Părții speciale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 5/2011
 471. Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coada, Considerații referitoare la modificările și completările aduse părții generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Revista Dreptul nr. 4/2011
 472. Costel Niculeanu, Consimțământul persoanei vătămate – cauză justificativă în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 4/2011
 473. Olguta Lungu-Tranole, Marius Petrisor Ionica, Considerații teoretice și practice cu privire la caracterul continuat al infracțiunilor prevăzute de art. 108 si art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, în Revista Dreptul nr. 4/2011
 474. Mioara-Ketty Guiu, Unele discuții referitoare la infractiunea de însușirea bunului găsit și la delimitarea acesteia de infracțiunea de furt, în Revista Dreptul nr. 4/2011
 475. Dumitru Marin, Ovidiu Predescu, Considerații generale referitoare la serviciile și programele de supraveghere electronică, în Revista Dreptul nr. 4/2011
 476. Petre Dungan, Analiza conținutului infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice prin prisma noului Cod penal (II), în Revista Dreptul nr. 3/2011
 477. Dan Claudiu Dănișor, Juridicizarea conceptelor, în Revista Dreptul nr. 3/2011
 478. Sache Neculaescu, Ambiguități ale teoriei abuzului de drept, în Revista Dreptul nr. 3/2011
 479. Ștefan Dan Pitigoi, Considerații asupra faptului dacă administratorul asociației de proprietari sau de locatari poate fi subiect activ al infracțiunii de creare de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, în Revista Dreptul nr. 3/2011
 480.  Leontin Coraș, Cazul de casare prevăzut de art. 385^9 alin. 1 pct. 17^2 din Codul de procedură penală, din perspectiva Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 3/2011
 481. Ioan Lazar, Discuții în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar, în Revista Dreptul nr. 3/2011
 482. Gigel Potrivitu, Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus interzicerea exercitării activității unui primar, care este judecat sau cercetat în stare de libertate (Curtea de Apel Galați, Secția penală, decizia penală nr. 635/R din 8 septembrie 2010), în Revista Dreptul nr. 3/2011
 483. Petre Dungan, Analiza conținutului infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice prin prisma noului Cod penal (I), în Revista Dreptul nr. 2/2011
 484. Nelu Dorinel Popa, Conceptul de obiect material al infracțiunii și tentativa, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 485. Leontin Coras, Considerații practice și teoretice referitoare la infracțiunile de furt și înșelăciune, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 486. Livia Maria Mercan, Doru Mercan, Mandatul european de arestare – amânarea predării persoanei solicitate, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 487. Lucian Sorin Stănescu, Observații critice asupra instituției procesuale a extinderii urmăririi penale, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 488. Liviu Herghelegiu, Ovidiu Predescu, Câteva considerații referitoare la aplicarea articolului 20 din Constituția României, republicată, cu referire la instituția arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 489. Mihail Udroiu, „Mica reforma” în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 490. Constantin Duvac, Conceptul de funcționar public în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 491. Nicolae Grofu, Unele considerații în legătură cu sistemul mijloacelor de probă în concepția noului Cod de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 492. Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu Bălan, Aspecte comparative și de drept comparat în legătură cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal din noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 493. Radu Cazacu, Aspecte referitoare la existența concursului real de infracțiuni între furtul calificat săvârșit în condițiile art. 209 alin. 1 lit. i) din Codul penal și violarea de domiciliu, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 494. Monica Buzea, Discuții privind amânarea predării în cazul punerii în executare a mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 495. Loredana Doseanu, Răzvan Doseanu, Considerații în legătură cu efectele pe care le produce o hotărâre prin care se admite rejudecarea celor judecați în lipsă în caz de extrădare în conformitate cu art. 522^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 496. Elisa Toma, Standarde europene și românești referitoare la principiul loialității probațiunii, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 497. Valentin Schiaucu, Influența referatului de evaluare în individualizarea pedepsei, în Revista Dreptul nr. 12/2010
 498. Ketty Guiu, Adriana Voicu, Reflecții privind conținutul Părții speciale a dreptului penal și structura conținutului generic al infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 12/2010
 499. Mihai Viorel Tudoran, Considerații referitoare la nerespectarea dispozițiilor legale privind autorizarea interceptării și înregistrării de sunete și imagini, în Revista Dreptul nr. 12/2010
 500. Ion Ifrim, Unele observații referitoare la infracțiunea continuată din perspectiva noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 11/2010
 501. Iulian Avram, Infracțiuni de evaziune fiscală savarsite prin reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, în Revista Dreptul nr. 11/2010
 502. Marius Neculcea, Bogdan Ionescu, Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo, în Revista Dreptul nr. 11/2010
 503. Liviu-Alexandru Lascu, Aplicarea legii penale române în spațiu din perspectiva dispozițiilor noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 504. Viorel Pașca, Unele considerații în legătură cu incriminarea infracțiunii de viol în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 505. Costel Niculeanu, Definiția și trăsăturile esențiale ale infracțiunii în reglementările noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 506. Ion Ristea, Unele argumente referitoare la necesitatea incriminării infracțiunilor contra demnității în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 507. Cristinel Ghigheci, Efectele liberării condiționate asupra pedepselor contopite, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 508. Daniela Peicu, Efectele juridice ale deciziilor prin care Curtea Constituțională respinge excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 10/2010
 509. Viorel Pașca, Reglementarea recidivei în noul Cod penal – o schimbare a paradigmei, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 510. Gheorghe Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă în concepția noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 511. Marieta Safta, Karoly Benke, Obligativitatea considerentelor deciziilor Curții Constituționale, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 512. Dumitru Dumba, Considerațiuni în legătură cu dispunerea prin ordonanță de către procurorul care efectuează urmărirea penală a expertizelor care au ca obiect stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 513. Teodora Gheorghe Sorescu, Prin aplicarea deciziei nr. 48/2007 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în interesul legii se încalcă dreptul părților la un proces echitabil, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 514. Iuliana Ciolca, Consecințele asupra echitabilității procedurii în cazul nesoluționării, în termenul prevăzut de lege, de către procurorul ierarhic superior, a plângerii împotriva soluției de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 515. Liviu Herghelegiu, Ovidiu Predescu, Suspendarea judecării cauzei pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate în lumina exigențelor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu referire specială la domeniul procedurii penale, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 516. Mihai Alexandru Mihalcea, Vlad-Petru Ghimbasanu, Standarde europene și românești referitoare la prezumția de nevinovăție în materie contravențională, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 517. Sorin Tanase, Aspecte introductive de ordin legal și instituțional referitoare la spălarea banilor în România, în Revista Dreptul nr. 9/2010
 518. Ion Rusu, Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 519. Ioan Lascu, Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 520. Petre Dungan, O nouă incriminare – compromiterea intereselor justiției, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 521. Costica Dita, Considerații în legătură cu transferul de procedură în materie penală, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 522. Costel Niculeanu, Lipsa calității procesuale active a serviciului de probațiune de a formula contestație la executare în legătură cu măsura de supraveghere prevăzută în art. 86 indice 3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 523. Victor Nicolcescu, Opinii referitoare la consecințele schimbării încadrării juridice a infracțiunii asupra căilor de atac în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2010
 524. Liviu-Alexandru Lascu, Aplicarea legii penale române în timp în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 525. Petre Dungan, Unele reflecții asupra infractiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, reglementată în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 526. Șerban Beligrădeanu, Flagranta nelegalitate, în raport cu Legea fundamentală, a refuzului Înaltei Curți de Casație și Justiție de a aplica o dispoziție înscrisă într-o lege în vigoare, sub cuvânt că aceasta „înfrânge dreptul la un proces echitabil” – deci este neconstituțională -, deși Curtea Constituțională constatase constituționalitatea acelei prevederi legale, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 527. Gabriela Cristina Frentiu, Necesitatea schimbării jurisprudenței Curții Constituționale în privința controlului de constituționalitate al normelor abrogate, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 528. Constantin Duvac, Infracțiunea deviată, pluralitate aparentă sau reală de infracțiuni?, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 529. Nicu Jidovu, Interceptările și înregistrările audio sau video prevăzute în art. 91^1 din Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 530. Ovidiu Musta, Discuții în legătură cu interpretarea sintagmei „instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond” prevăzută în art. 149^1 alin. 2 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 531. Cristian-Eduard Ștefan, Aspecte teoretice și practice referitoare la procedura dării în urmărire, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 532. Roxana Oana Ionescu Ifrim, Ion Ifrim, Reflecții asupra elementelor constitutive ale faptei internaționale ilicite – fundament al răspunderii internaționale a statului, în Revista Dreptul nr. 7/2010
 533. Florin Radu, O nouă infracțiune – abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, în Revista Dreptul nr. 6/2010
 534. Ioan Lascu, Aplicarea legii penale române în spațiu, în lumina noului Cod penal, în Revista Dreptul nr. 6/2010
 535. Magdalena Iordache, Evoluția sistemului sancționator al minorului infractor, în Revista Dreptul nr. 6/2010
 536. Nicolae Grofu, Reflecții referitoare la percheziția informatică, în Revista Dreptul nr. 6/2010
 537. Cristian-Eduard Ștefan, Evaluarea punerii în aplicare a mandatului european de arestare în statele membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 6/2010
 538. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Reglementarea minorității și a regimului sancționator al acesteia în noul Cod penal în comparație cu actualul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 539. Petre Dungan, Influențarea declarațiilor – o incriminare necesară, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 540. Leontin Coras, Opinii în legătură cu infracțiunea de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin. 2^1 lit. b din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 541. Ilie Narita, Natura juridică a măsurii prelungirii dreptului de circulație auto, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 542. Costel Niculeanu, Considerații teoretice și practice referitoare la cazul de revizuire prevăzut in art. 394 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 543. Maria-Elena Covaciu, Scurte reflecții în legătură cu promovarea recursului împotriva încheierii de luare a măsurii preventive a arestării față de inculpatul dispărut, aflat în străinătate sau care se sustrage de la urmărire penală sau de la judecată, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 544. Costica Dita, Regimul juridic al măsurilor asigurătorii care se pot lua în faza urmăririi penale față de partea responsabilă civilmente, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 545. Radu Slăvoiu, Discuții privind interceptările și înregistrările audio sau video în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 5/2010
 546. Leontin Coras, Aplicarea legii penale în timp din perspectiva Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 547. Cristina Stefanita, Modul de procedare al instanțelor judecătorești confruntate cu o contradicție între o decizie a Curții Constituționale și o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație si Justiție, în Secții Unite, pentru soluționarea unui recurs în interesul legii, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 548. Gheorghe Mihaila, Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 și art. 85 din Codul penal, în cazul concomitenței acestora, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 549. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Infracțiunea de „nerespectarea hotărârilor judecătorești” prevăzută în art. 271 alin. 2 din Codul penal și delimitarea acesteia de alte infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 550. Minodora Ioana Rusu, Observații critice privind executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor în Uniunea Europeană, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 551. Marius Andreescu, Principiul proporționalității, criteriu de admisibilitate a cererilor de înlocuire a măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 552. Loredana Tandareanu, Aspecte de drept comparat cu privire la mijloacele de probă în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2010
 553. Mihaela Tomita, Unele considerații asupra instituției probațiunii și reglementarea sa în noul Cod penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 554. Magdalena Iordache, Autorul și participanții în lumina prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 555. Costel Niculeanu, Organul competent să stabilească datele când condamnatul trebuie să respecte măsura de supraveghere prevăzută de art. 86^3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 556. Daniel Mirauta, Anularea reabilitării de drept – instituție reglementată implicit în Codul penal, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 557. Cristinel Ghigheci, Discuții referitoare la infracțiunea de părăsire a locului accidentului, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 558. Mihai Viorel Tudoran, Consumarea infracțiunii de furt săvârșită în magazine de tip hipermarket, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 559. Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Usvat, Limitele controlului jurisdicțional efectuat în baza art. 300 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 560. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Abordări europene cu privire la începutul vieții persoanei, în Revista Dreptul nr. 3/2010
 561. Marius Andreescu, Proporționalitatea – principiu constituțional, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 562. Karoly Benke, Discuții în legătură cu ridicarea excepției de neconstituționalitate a posteriori cu privire la legile sau ordonanțele care nu mai sunt în vigoare, în Revista Dreptul  nr. 2/2010
 563. Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate când este invocată în susținerea altor excepții sau cereri, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 564. Horia Diaconescu, Diana Elena Raducan Morega, Unele considerații referitoare la infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 835 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 565. Răzvan Doseanu, Prelungirea dreptului de circulație pe drumurile publice în cazul săvârșirii unor infracțiuni, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 566. Iulius-Cezar Dumitrescu, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa a persoanei condamnate, în actuala și viitoarea reglementare, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 567. Versavia Brutaru (I), Magdalena Iordache (II), Camera preliminară, o nouă instituție de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 568. Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executarii lor într-un stat membru al Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 569. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la restrângerile libertății de circulație a persoanei în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 2/2010
 570. Magdalena Iordache, Reglementarea tentativei în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 571. Dumitru Dumba, Limite de reglementare ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în domeniul infracțiunilor de fals, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 572. Nicolae Grofu, Obiectul material al infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 573. Oana Roxana Ionescu, Forme și modalități ale justiției restaurative, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 574. Dumitru Virgil Diaconu, Durata arestării în vederea predării persoanei solicitate în baza unui mandat european de arestare, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 575. Mihail Udroiu, Aspecte privind analiza economică a criminalității, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 576. Maria Adriana Nemes, Justiția negociată în contextul dreptului penal din perspectiva drepturilor omului, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 577. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în domeniul garanțiilor dreptului la un proces echitabil acordate victimelor infracțiunilor, în Revista Dreptul nr. 1/2010
 578. Angela Harastasanu, Considerații referitoare la unele prevederi din partea specială a Codului penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 579. Daniel Mirauta, Scurtă interpretare a art. 137 alin. 1 lit. a) din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 580. Mioara-Ketty Guiu, Răspunderea penală între personalism și corporatism, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 581. Mirela Gorunescu, Catalin Stanculescu, Conceptul de fraudă în legislația română, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 582. Radu-Florin Geamanu, Condițiile materiale de detenție ale persoanelor private de libertate în lumina art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 583. Adrian-Milutin Truichici, Unele aspecte privind principiul neretroactivității legii penale în lumina jurisprudenței europene, în Revista Dreptul nr. 12/2009
 584. Magdalena Iordache, Definiția infracțiunii în lumina Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în Revista Dreptul nr. 11/2009
 585. Costel Niculeanu, Alte argumente pentru caracterizarea și sancționarea infracțiunii de omor deosebit de grav comisă în modalitatea prevăzută în art. 176 alin. 1 lit. c) C.pen., în Revista Dreptul nr. 11/2009
 586. Dumitru Virgil Diaconu, Neimpunerea asistenței juridice obligatorii în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea cu rea-credință a măsurilor stabilite de instanță, în Revista Dreptul nr. 11/2009
 587.  Leontin Coraș, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate – soluție pentru rejudecarea după extrădare, în Revista Dreptul nr. 11/2009
 588. Constantin Sima, Întreruperea executării pedepsei – condiții de acordare și obligații ale instanței, în Revista Dreptul nr. 11/2009
 589. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Neconstituționalitatea prevederilor art. 278^1 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală,
 590. Ioan Gârbuleț, Judecătorul de drepturi și libertăți, o nouă instituție de drept procesual penal, în Revista Dreptul nr. 11/2009
 591. Elisabeta Popescu, Omisiunea în cazul participației, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 592. Traian Dima, Lamya-Diana Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută în art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 593. Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu, Considerații în legătură cu infracțiunea de sustragere de la recoltarea probelor biologice, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 594. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Implicațiile procesuale ale instituției extinderii cercetării penale, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 595. Cristian Dobre, Magdalena Dobre, Calcularea termenelor reținerii și arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 596. Ciprian Coada, Relevanța probatorie a interceptărilor audio sau video autorizate în faza actelor premergătoare, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 597. Alexandru Țuculeanu, Efectuarea anumitor acte de cercetare penală de către organele poliției judiciare potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 598. Nicolae Grofu, Înregistrările audio sau video și înregistrările de sunet sau imagine – distincții în cazul constatării infracțiunii flagrante, în Revista Dreptul nr. 9/2009
 599. Ioan Lascu, Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție și crimă organizată, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 600. Petre Dungan, Considerații asupra incriminării sau incriminării pruncuciderii, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 601. Sorin Corlățeanu, Reflecții în legătură cu infracțiunea de contrabandă, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 602. Dumitru Virgil Diaconu, Cazul de revizuire prevăzut în art. 394 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. și invocarea necunoașterii stării de minoritate a inculpatului, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 603. Florin Radu, Cristiana Radu, Opinii referitoare la distincția dintre două cazuri de achitare ori scoatere de sub urmărire penală: „Fapta nu este prevăzută de legea penală” și „Faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii”, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 604. Costel Niculeanu, Considerente referitoare la posibilitatea și limitele contestarii sechestrului asigurător instituit în vederea asigurării reparării pagubei cauzate prin săvârșirea infracțiunii, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 605. Magdalena Iordache, Posibilitatea verificării legalității și/sau temeiniciei măsurii arestării preventive cu ocazia prelungirii ori menținerii ulterioare a măsurii în aceeași cauză, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 606. Ilie Luta, Două soluții contradictorii pronuntate la instanța de fond în rezolvarea aceleiași plângeri, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 607. Iuliana Ciolca, Amânarea (întreruperea) executării pedepsei pe motive medicale – condiții necesare și/sau suficiente, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 608. Liviu Herghelegiu, Inconsecvențe legislative în legătură cu revizuirea și contestația în anulare, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 609. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standardul european de protecție în materia dreptului de a fi apărat prin intermediul unui avocat ales sau din oficiu, în Revista Dreptul nr. 8/2009
 610. Ion Deleanu, Acțiunea civilă în procesul penal (II), în Revista Dreptul nr. 6/2009
 611. Marioara Sandu, Considerații referitoare la principiul non reformatio in pejus, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 612.  Ilie Pascu, Sorin Corlateanu, Petre Dungan, Ultrajul și sfidarea organelor judiciare, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 613. Ion Rusu, Transferul de proceduri în materie penală, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 614. Dumitru Virgil Diaconu, Privire critică asupra hotărârii instanței de recurs prin care s-a casat încheierea primei instanțe întrucât procurorul a comis exces de putere prin calificarea greșită a faptei ce a atras inadmisibilitatea cererii de liberare provizorie, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 615. Magdalena Iordache, Admisibilitatea verificării legalității obținerii mijloacelor de probă cu ocazia luării, prelungirii sau menținerii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 616. Costel Niculeanu, Opinie referitoare la încetarea de drept a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea dacă instanța omite să se pronunțe asupra acesteia conform art. 350 alin. 1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 617. Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici, Discuții cu privire la unele situații de încetare a măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 618. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Nicoleta Miulescu, Judecata in absentia, în Revista Dreptul nr. 6/2009
 619. Ion Deleanu, Acțiunea civilă în procesul penal (I), în Revista Dreptul nr. 5/2009
 620. Florin Radu, Aprecieri referitoare la „scopul însușirii pe nedrept a bunului”, în cazul infracțiunii de furt, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 621. Ion Ristea, Unele probleme controversate în materia individualizării sancțiunilor de drept penal, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 622. Mihail Udroiu, Radu Slavoiu (I); Cristian-Eduard Stefan (II); Raluca Glavan (III), Reglementarea internă și comunitară a reținerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 623. Alexandru Țuculeanu, Câteva aspecte teoretice și de practică judiciară referitoare la urmărirea penală efectuată de procuror, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 624. Ioan Gârbuleț, Sandra Gradinaru, Considerații în legătură cu aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 625. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra mijloacelor materiale de probă, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 626. Amalia Tudor, Paula Rosenberg, Octavian Rădulescu, Pot fi apărători în procesul penal și persoane care nu au calitatea de avocat?, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 627. Maria-Elena Covaciu, Unele considerații referitoare la ascultarea inculpatului în calea de atac a recursului, în condițiile necesității asigurării unui drept la apărare compatibil cu exigențele impuse de art. 6 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 628. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în materia dreptului de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării, în Revista Dreptul nr. 5/2009
 629. Costel Niculeanu, Aspecte teoretice și practice referitoare la individualizarea pedepselor, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 630. Gheorghe Biolan, Cauze de nepedepsire la infracțiunea de dare de mită și la infracțiunile de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 631. Alina Andrescu, Discuții privind criteriile de delimitare dintre infracțiunile de primire de foloase necuvenite și luare de mită, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 632. Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici, Considerații în legătură cu posibilitatea succesorilor învinuitului sau inculpatului decedat de a cere continuarea procesului penal, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 633. Săndel Lucian Macavei, Opinii referitoare la căile de atac aplicabile hotărârilor ce soluționează cererea de revizuire, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 634. Dumitru Rebegea, Considerații în legătură cu aplicarea noilor dispoziții legale în materia întreruperii și amânării executării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 635. Leontin Coraș, Unele reflecții referitoare la chestiunea prealabilă și la respingerea unei cereri esențiale pentru părți, de natură să garanteze drepturile lor și să influențeze soluția procesului, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 636. Adrian Cristian Moise, Investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 637. Mihaela Tomita, Ion Necsulescu, Determinante socio-juridice ale delincvenței juvenile, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 638. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Motivarea hotărârilor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 4/2009
 639. Ion Ristea, Elementele circumstanțiale în dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 640. Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu, Probleme controversate despre calificarea ca funcționari, din punct de vedere al legii penale, a persoanelor care exercită profesii liberale, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 641. Gheorghe Margarit, Dacă există infracțiunea de evadare în cazul condamnaților care, executând pedeapsa în regim deschis sau care au permisiune de ieșire, nu se mai întorc în penitenciar, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 642. Traian Dima, Reglementări juridice internaționale și naționale cu privire la canabis, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 643. Nicoleta Miulescu, Munca în folosul comunității, alternativă la privațiunea de libertate, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 644. Alina Gentimir, Judecătorii cu atribuții în faza de urmărire penală, din perspectiva noului proiect al Codului de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 645. Dumitru Virgil Diaconu, Incompatibilitatea prevăzută la art. 47 alin. 2 C.pr.pen. cu referire la cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 386 lit. a) C.pr.pen., faza admiterii în principiu, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 646. Olguța Lungu-Tranole, Discuții privind verificarea soluției procurorului de către primul procuror, în cazul sesizarii prin plângeri formulate de mai multe părți, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 647. Ovidiu Musta, Unele reflecții privitoare la interpretarea sintagmei „judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul” prevăzută de art. 74 alin. 5 din Legea nr. 275/2006, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 648. Niculae Petrica Sandulescu, Unele considerații pe marginea aplicării prevederilor Legii nr. 302/2004 privind executarea mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 649. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 650. Cristiana Turianu, Practica judiciară a Curții de Justiție a Comunităților Europene referitoare la competența acestei jurisdicții de a controla probatoriul administrat în fata Tribunalului de primă instanță, în Revista Dreptul nr. 3/2009
 651. Constantin Duvac, Concursul ideal (formal) de infracțiuni, pluralitate aparentă sau reală de infracțiuni?, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 652. Augustin Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 653. Dumitru Rebegea, Aspecte privind aplicarea și interpretarea dispozițiilor legale referitoare la instituția prelungirii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 654. Gheorghe Voinea, Posibilitatea suspendării executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune comisă în termenul de încercare a suspendării unei alte pedepse, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 655. Costel Niculeanu, Inadmisibilitatea excepției de suspendare a judecății propunerii de arestare preventivă formulată în faza de urmărire penală datorită ridicării excepției de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 148 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 656. Maria Oprea, Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din redactarea actuală a art. 48 alin. 1 lit. a), teza finală din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 657. Cristian Dobre, Magdalena Dobre, Considerații privind incompatibilitatea procurorului, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 658. Cristian-Eduard Ștefan, Echipele comune de anchetă, instrument eficient de luptă împotriva criminalității organizate și a terorismului, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 659. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Termenul rezonabil al procedurilor penale, în Revista Dreptul nr. 2/2009
 660. Traian Dima, Incriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 661. Dumitru Rebegea, Reflecții cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 160^3 din Codul de procedură penală ce reglementează instituția modificării sau ridicării controlului judiciar, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 662. Gigel Potrivitu, Daniel Soare, Considerații cu privire la dreptul apărătorului de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 663. Veronica Gal, Aspecte în legătură cu executarea pedepsei la locul de muncă în condițiile revocării suspendării condiționate a executării pedepsei, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 664. Florentin Teisanu, Reflecții asupra incidenței prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 665. Oana Schmidt Haineală, Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii și sancționării spălării banilor și prevenirii și combaterii actelor de terorism, în contextul strategiei de securitate europene și internaționale, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 666. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la agenții provocatori, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 667. Mioara-Ketty Guiu, Criteriul infracțiunilor economice, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 668. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Probleme controversate privind aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 669. Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu, Aspecte teoretice și practice privind conținutul constitutiv al infracțiunii de braconaj, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 670. Ioan Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 671. Alexandru Țuculeanu, Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 672. Dumitru Virgil Diaconu, Problema dublului grad de jurisdicție în cazul aplicării articolului 146 alineatul 11^1 cu referire la măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 673. Iulius Cezar Dumitrescu, Limitări ale principiului oficialității procesului penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 674. Leontin Coraș, Înlăturarea interzicerii drepturilor părintești pe calea contestației la executare, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 675. Mihail Udroiu, Adriana Nemes, Dreptul de acces la justiție și limitele sale în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 676. Adrian-Milutin Truichici, Implicații penale referitoare la inviolabilitatea corespondenței, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 677. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standardele europene în domeniul publicității procedurii în fața instanței și a publicității pronunțării hotărârilor judecătorești, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 678. Nicolai Mindrila, Exigență „egalității armelor” în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 12/2008
 679. Magdalena Iordache, Normele procedurale ce reglementează exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal, în Revista Dreptul nr. 11/2008
 680. Iuliana Gabriela Ghitulete, Aspecte referitoare la metodologia investigării traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 11/2008
 681. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației penale, în Revista Dreptul nr. 11/2008
 682. Ion Rusu, Aspecte de drept comparat în legătură cu infracțiunile specifice transporturilor feroviare, în Revista Dreptul nr. 11/2008
 683. Magdalena Iordache, Considerații referitoare la caracterul complex al infracțiunii prevăzute de art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 684. Florin Cotoi, Infracțiunea prevăzută de articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 685. Cătălin Manea, Ascultarea învinuitului sau inculpatului de către procuror înainte de a formula propunerea luării măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 686. Oana Maria Calian, Discuții referitoare la admisibilitatea recursului procurorului împotriva încheierii prin care prima instanță a respins propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul judecății, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 687. Marius Gabriel Sandulescu, Controverse în legătură cu natura juridica a liberării provizorii și incompatibilitatea acesteia cu arestarea preventivă, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 688. Livia Maria Mercan, Doru Mercan, Comentariu cu privire la obligația acoperirii retribuției cuvenite avocatului din oficiu în cazurile respingerii apelului, recursului sau cererii inculpatului, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 689. Costel Niculeanu, Aspecte cu privire la natura juridică a reținerii și procedura acesteia în cazul mandatului european de arestare, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 690. Constantin Butiuc, Remodelarea competenței penale a instanțelor după anul 1990, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 691. Dumitru Rebegea, Procedura de rejudecare a inculpatului judecat sau condamnat în lipsă, în caz de extrădare, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 692. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Dreptul persoanei private de libertate de a fi informată asupra motivelor arestării sau detenției, în Revista Dreptul nr. 10/2008
 693. Horia Mihai Diaconescu, Ruxandra Raducanu, Considerații referitoare la incidența principiului „non reformatio in peius” în faza de urmărire a procesului penal, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 694. Costel Niculeanu, Opinie cu privire la momentul până la care instanța poate dispune revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei pentru neplata de către condamnat a despăgubirilor civile, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 695. Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Usvat, Nelegalitatea cenzurării de către judecător a modului de preluare a unei cauze de la parchetul ierarhic inferior, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 696. Teodora Gheorghe-Sorescu, Aspecte practice referitoare la constituirea completului de divergență și la formularea opiniei separate, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 697. Ilie Luta, Reflecții cu privire la instanța competenta cu cercetarea falsului în cazul unor soluții de netrimitere în judecată, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 698. Cătălin Oncescu, Incompatibilitatea judecătorilor privind instituția măsurilor preventive, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 699. Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Tehnici speciale de investigare în domeniul securității naționale, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 700. Sorin Gifei, Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor off-shore și a paradisurilor fiscale, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 701. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Libertatea de exprimare, mass-media și prezumția de nevinovăție, în Revista Dreptul nr. 9/2008
 702. Mioara-Ketty Guiu, Folosirea raționamentului „a pari” în dreptul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 703. Eugen-Ioan Dan, Conținutul juridic al infracțiunii de pruncucidere, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 704. Viorel Pașca, Conflictul de interese, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 705. Ciprian Raul Romitan, Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 706. Ciprian Coada, Sinteză teoretică și practică privind unele aspecte procesuale referitoare la soluționarea cauzelor penale cu minori, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 707. Eugen Citiriga, Discuții referitoare la extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 708. Anda Mihaela Pluteanu, Dumitru Daniel Dumitru, Considerații în legătură cu aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 47 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 709. Doru Mercan, Efectul extensiv al recursului asupra persoanelor care au declarat recurs, dar care a fost respins ca tardiv sau ca inadmisibil, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 710. Gheorghe Biolan, Verificarea temeiniciei și legalității măsurii arestării preventive în calea de atac a participanților la procesul penal, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 711. Costel Cristinel Ghigheci, Probleme de practică judiciară în materia drepturilor persoanelor private de libertate, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 712. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Standarde europene în domeniul prezumției de nevinovăție, în Revista Dreptul nr. 8/2008
 713. Gavril Paraschiv, Puncte de vedere pe marginea competenței materiale a procurorilor, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 714. Florin Radu, Cristiana Radu, Aprecieri referitoare la infractiunea prevăzută de articolul 278 din Codul muncii, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 715. Iuliana Gabriela Oltei, Asistență socială acordată victimelor traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 716. Ștefan Fat, Observații în legătură cu unele infracțiuni prevăzute în Legea nr. 365/2002 și în Legea nr. 161/2003, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 717. Leontin Coraș, Considerații referitoare la formularea unei excepții de neconstituționalitate într-un recurs inadmisibil, precum și la instanța competentă să sesizeze Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 718. Mihai Viorel Tudoran, Reflecții asupra retragerii apelului penal, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 719. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Privilegiul împotriva autoincriminării și dreptul acuzatului de a păstra tăcerea în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 720. Loredana Tandareanu, Cu privire la audierea martorilor – martori sau victime ale unei infracțiuni – în procedura penală, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 721. Gheorghe V. Ivan, Răspunderea penală subiectivă din perspectiva comunitară, în Revista Dreptul nr. 7/2008
 722. Claudia Roșu, Adrian Fanu-Moca, Recalificarea unei căi de atac, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 723. Mihai Petrovici, Discuții referitoare la insuficienta corelare a tratamentului sancționator aplicabil unor infracțiuni, săvârșite cu intenție sau praeterintenție, din perspectiva actualei și noii reglementări, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 724. Camelia Lidia Ciurel, Considerații în legătură cu infracțiunea de hărțuire sexuală, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 725. Ioan Lascu, Considerații referitoare la imunitatea parlamentară și la răspunderea ministerială, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 726. Ionuț Ciprian Spiridon, Reflecții cu privire la legislația română în domeniul criminalității informatice, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 727. Sorin Gifei, Observații critice asupra infracțiunilor specifice sistemului transporturilor navale, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 728. Ioan Cristian Uta, Considerații pe marginea competenței organelor care efectuează interceptările și înregistrările audio sau video, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 729. Dorel George Matei, Regimul derogator al sechestrului asigurător și al confiscării în cadrul infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 730. Ioan Șandru, Opinii privind situația generată de pronunțarea unor încheieri inconciliabile în domeniul strămutării cauzelor, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 731. Florin Cotoi, Stabilirea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 732. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența instanțelor europene privind principiul „ne bis in idem”, în Revista Dreptul nr. 6/2008
 733. Magdalena Iordache, Considerații referitoare la instituția revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 734. Florin Radu, Cristiana Radu, Discuții referitoare la art. 18^1 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 5/2008,
 735. Marius Nicu Vasile, Iuliana Crișan, Entitățile fără personalitate juridică având calitatea de contribuabil, în accepțiunea art. 2 lit. b) din Legea nr. 241/2005, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 736. Mariana Zainea, Unele aspecte referitoare la statutul forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 737. Andrei-Claudiu Rus, Discuții în legătură cu existența infracțiunii de înșelăciune în cazul emiterii unui cec postdatat, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 738. Ionut Cristian Antaloae, Unele considerații referitoare la infracțiunea de tâlhărie, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 739. Narcisa Mihaela Radoslav, Mirela Daniela Nicolae, Incompatibilitatea judecătorului care a soluționat propunerea de arestare preventivă de a prelungi aceeași măsură, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 740. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Principiul legalității în dreptul penal român în lumina standardelor europene, în Revista Dreptul nr. 5/2008
 741. Mihai Petrovici, Un aspect de necorelare a tratamentului sancționator aplicabil tentativei, în raport cu cerința privitoare la gravitatea abstractă a faptei absorbite în structura unității legale sau naturale de infracțiune, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 742. Ionel Munteanu, Considerații referitoare la reabilitarea de drept reglementată de art. 86 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 743. Daniel Soare, Unele considerații în legătură cu omorul deosebit de grav prevăzut de art. 176 alin. 1 lit. g din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 744. Horia-Mihai Diaconescu, Considerații referitoare la structura juridică și la conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 355 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 745. Ciprian Coada, Considerații în legătură cu răspunderea asigurătorului în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 746. Sanda Lupsan Trif, O problemă legată de admisibilitatea unui recurs prin raportare la exigențele art. 6 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 747. Ștefan Fat, Prescripția executării pedepsei în cazul în care hotărârea definitivă a fost casată ca urmare a admiterii recursului în anulare, stabilindu-se o altă pedeapsă, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 748. Alin Liviu Andrut, Combaterea delincvenței juvenile – preocupare comună a statelor membre ale Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 749. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Principiul neretroactivității legii penale. Standarde europene și dreptul penal român, în Revista Dreptul nr. 4/2008
 750. Cristian Mitrache, Reflecții privind prezumția de legitimă apărare, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 751. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Probleme controversate în legătură cu prescripția specială a răspunderii penale, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 752. Ionuț Ciprian Spiridon, Considerații referitoare la Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 753. Traian Dima, Mihai Hotca, Teodor Bogdan McCann, Noua reglementare a regimului juridic al precursorilor de droguri în România, consecință a aderării la Uniunea Europeană, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 754. Mihai Adrian Hotca, Discuții referitoare la genul infracțiunii de bancrută frauduloasă, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 755. Ion Rusu, Considerații referitoare la modul de stabilire a competenței teritoriale în cazul infracțiunii de furt dintr-un vagon de marfa, atunci când autorii nu sunt cunoscuți, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 756. Iulius Cezar Dumitrescu, Considerații în legătură cu durata măsurii arestării preventive, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 757. Gabriel Salontai, Unele considerente în legătură cu arestarea preventivă a inculpatului, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 758. Liviu Alexandru Lascu, Formele participației penale consacrate în jurisprudența Tribunalului Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 759. Mariana Zainea, Considerații referitoare la imunitatea diplomatică de jurisdicție penală, în Revista Dreptul nr. 3/2008
 760. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Cazuri de privare de libertate a unei persoane în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (II), în Revista Dreptul nr. 3/2008
 761. Mircea Damaschin, Considerații referitoare la cadrul legal instituit în vederea organizării și funcționării poliției judiciare, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 762. Niculae-Petrica Sandulescu, Puncte de vedere pe marginea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 763. Lucian Stănescu, Natura juridică a colegiilor de conducere din cadrul instanțelor și parchetelor, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 764. Traian Dima, Alina Gabriela Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 765. Gheorghe Voinea, Discuții referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neîndeplinirii obligațiilor civile, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 766. Magdalena Iordache, Considerații în legătură cu extinderea procesului penal pentru alte fapte în lumina modificărilor intervenite prin Legea nr. 356/2006, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 767. Gheorghe Josan, Procedura plângerii contra actelor procurorului, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 768. Adrian-Milutin Truichici, Considerații în legătură cu libertatea de întrunire și de asociere, în Revista Dreptul nr. 2/2008
 769. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Cazuri de privare de libertate a unei persoane în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (I), în Revista Dreptul nr. 2/2008
 770. Cristina-Maria Dumitru, Recidiva mare postcondamnatorie în cazul persoanei juridice, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 771. Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Discuții în legătură cu neconstituționalitatea abrogării art. 205, art. 206 și art. 207 din Codul penal, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 772. Daniel Soare, Liviu Soare, Reflecții asupra unor cazuri în care poate apărea concurs între infracțiunea de tâlhărie și cea de lipsire de libertate în mod ilegal, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 773. Sorin Gifei, Considerații referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 774. Ionuț Ciprian Spiridon, Observații referitoare la Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 775. Radu Slăvoiu, Cătălin Dumitrescu, Considerații în legătură cu modul de utilizare în procesul penal a rezultatelor activității de informații pentru realizarea securității naționale, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 776. Costel Niculeanu, Este plângerea formulată în condițiile art. 278^1 din Codul de procedură penală o cale de atac similară apelului sau recursului?, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 777. Horia Diaconescu, Considerații în legătură cu principiul celerității procesului penal și unele dintre prevederile art. 278^1 din Codul de procedură penală, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 778. Dragoș Paul Pasc, Un punct de vedere referitor la aspectele legate de condițiile de valabilitate ale mandatului dat pentru formularea plângerii penale prealabile, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 779. Tamara Manea, Considerații referitoare la răspunderea disciplinară a magistraților pentru nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, în Revista Dreptul nr. 1/2008
 780. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la imparțialitatea judecătorului. Implicațiile ei în procesul penal român, în Revista Dreptul nr. 1/2008
Revista de Drept Penal
 1. George Antoniu, Implicaţiile penale ale consimţământului la actul medical, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 2. Verginia Vedinaș, Vasile-Cătălin Gentimir, Scurte consideraţii privind infracţiunea prevăzută în art. 64 din Legea nr. 94/1992, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 3. Constantin Duvac, Infracţiunile de fals din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal anterior, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 4. Constantin Sima, Raportul dintre norma de trimitere, implicit norma împrumutată şi norma de referire, implicit norma complinitoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 5. George Coca, Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecăţii în prima instanţă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 6. Laura-Roxana Popoviciu, Legalitatea în dreptul penal român, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 7. Ramona-Gabriela Paraschiv, Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive în cazurile de încălcare a drepturilor omului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 8. Maria-Irina Grigore-Rădulescu, Corina-Florența Popescu, Unele observaţii privind noţiunea de terorism, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 9. Camelia Bogdan, Reflecţii asupra unor situaţii de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 10. Valentin-Cristian Ștefan, Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 11. Minodora-Ioana Bălan-Rusu, Recunoaşterea reciprocă a ordinelor de confiscare şi implicaţiile acesteia, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 12. Ion Rusu, Transferul temporar al persoanelor deţinute între Uniunea Europeană şi Japonia, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 13. Andra Iftimiei, Protecţia penală a dreptului la integritate fizică şi psihică în dreptul penal român şi francez, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 14. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada ianuarie – martie 2014, în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 15. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 2/2014
 16. George Antoniu, Noul Cod Penal. Reflecții asupra infracțiunilor contra persoanei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 17. Constantin Duvac, Infracțiunile de corupție și de serviciu din perspectiva noului Cod penal și a Codului penal anterior, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 18. Valerica Dabu, Ana-Maria Gusanu, Drept și libertate. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 19. Constantin Sima, Evaziunea fiscală prin nevărsarea impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 20. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra unor termeni folosiți în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 21. Camelia Bogdan, Spălarea banilor. Măsuri asiguratorii, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 22. Monica-Eugenia Ungureanu, Despre agentul provocator, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 23. Iacob-Adrian Cocoara, Evoluția și aplicarea pedepselor în anumite localități din Transilvania între secolele XVI-XIX, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 24. Gheorghe Iulian Ioniță, Accesul la un sistem informatic și recursul în interesul legii, formulat în această materie, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 25. Lavinia Mihaela Vlădilă, Evoluția dreptului penal european. Realități și perspective, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 26. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada octombrie-decembrie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013
 27. Viorel Pașca, Pedepsele principale cumulative și confiscarea extinsă – o nouă paradigmă a reacției sociale împotriva actelor de corupție, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 28. Vasile Lăpăduși, Prezent și perspectivă în criminalistică, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 29. Constantin Duvac, Infracțiunile contra înfăptuirii justiției din perspectiva noului Cod penal și a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 30. Sorin Corlățeanu, Absorbția infracțiunii de violare de domiciliu în infracțiunea de furt calificat prin efracție sau escaladare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 31. Cristinel Hritcu, Conceptul de infracțiune complexă în raport cu alte concepte asemănătoare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 32. Liviu Alexandru Lascu, Comiterea indirectă a infracțiunii în practica justiției penale internaționale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 33. Valentin-Cristian Ștefan, Stingerea acțiunii penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 34. Ion Popa, Liberare condiționată. Soluție discutabilă, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 35. Jose Luis de la Cuesta, Noul cod Penal român. Considerații generale și preliminare prin prisma principiilor cheie ale politicii penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 36. Ortansa Brezeanu, Sancțiunile neprivative de libertate (II), în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 37. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada aprilie – iunie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 3/2013
 38. George Antoniu, Reflecţii asupra originii constrângerii penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 39. Constantin Butiuc, Abateri de la caracterul unitar al dreptului penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 40. Constantin Duvac, Infracţiunile privind autoritatea şi frontiera de stat din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 41. Constantin Sima, Momentul intrării în exerciţiul mandatului de parlamentar, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 42. Gavril Paraschiv, Daniel Ștefan Paraschiv, Ultrajul judiciar în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 43. Ortansa Brezeanu, Sancţiunile neprivative de libertate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 44. Florin Radu, Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 45. Monica Eugenia Ungureanu, Instigarea, ca formă a participaţiei penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 46. Maria Oprea, Noua reglementare a infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 47. Săndel Lucaci Macavei, Sofica Dumitrașcu, Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 48. Diana V. (Ilica) Mihăilă, Practica judiciară în materia cauzelor modificatoare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 49. Vasile Păvăleanu, Răspunderea penală a persoanei juridice în România şi în dreptul comparat, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 50. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada ianuarie – martie 2013, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 51. Claudiu Ecedi-Stoisavlevici, Hotărârea din 21 octombrie 2010, Cauza C-306/09, I.B., CJUE, Camera a patra, în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 52. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 2/2013
 53. George Antoniu, Unele idei noi în doctrina şi legislaţia penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 54. Ioan Lascu, Înţelesul unor termeni sau expresii în noua reglementare penală (II), în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 55. Constantin Duvac, Infracţiunile contra patrimoniului din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 56. Constantin Sima, Momentul consumării infracţiunii de contrabandă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 57. Sorin Corlățeanu, Unele aspecte privitoare la bunurile sechestrate, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 58. Ion Ristea, Circumstanţele agravante judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 59. Nicolae Grofu, Consideraţii privind unele practici utilizate în activitatea organelor de urmărire penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 60. Mihaela Agheniței, Ion Flămânzeanu, Jurisprudenţa, ca izvor de drept, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 61. Laura Roxana Popoviciu, Factorul volitiv din cadrul vinovăţiei, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 62. Eufemia Vieriu, Consideraţii generale privind prevenirea criminalităţii, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 63. Simona Elena Cheran, Artin Sarchizian, Unele elemente de criminalistică în noul Cod de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 64. Monia Eugenia Ungureanu, Complicitatea. Concept. Forme, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 65. Anca Lelia Lorincz, Sorin Corlățeanu, Sesizarea organelor de urmărire penală prin plângere prealabilă. Aspecte din practica judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 66. Radu Gabriel Patriche, Neexecutarea mandatului european de arestare, ca urmare a prescrierii speciale a răspunderii penale, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 67. Constantin Duvac, Pruncuciderea în dreptul penal comparat şi influenţa acestor dispoziţii asupra noii reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 68. Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada octombrie – decembrie 2012, în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 69. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 1/2013
 70. George Antoniu, Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română (III), în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 71. Ioan Griga, Reflecţii cu privire la un caz special de revizuire, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 72. Traian Dima, Consideraţii asupra unor puncte de vedere din doctrina şi practica judiciară privind art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 73. Constantin Duvac, Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 74. Ion Ristea, Circumstanţele agravante judiciare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 75. Gheorghe Iulian Ioniță, Ștefania Diana Ioniță-Burda, Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracţiunilor la regimul protecţiei mediului, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 76. Camelia Bogdan, Procedura de judecată abreviată. Soluţii din practica judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 77. Nelu Dorinel Popa, Acţiunea penală şi principiul oportunităţii în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 78. Călina Andreea Munteanu, Infracţiunea deviată. Concept şi controverse, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 79. Lamya-Diana Al-Kawadri, Scuza provocării între istorie şi actualitate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 80. Daniel Soare, Din nou despre răspunderea penală a persoanei juridice, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 81. Teodor Manea, Izabela Ciceu, Dreptul la informare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 82. Liviu Pampu Romanescu, Poliţia judiciară. Unele sugestii de perfecţionare a reglementării, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 83. Elena Vlădulescu, Particularităţi ale executării mandatului european de arestare în România, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 84. Camelia Șerban-Morăreanu, Raluca Diaconu-Simionescu, Natura bunurilor asupra cărora se poate institui sechestrul asigurător în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 85. Betinio Diamant, Vasile Luncean, Accident de circulaţie. Obligaţia solidară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 86. Constantin Duvac, Bancruta frauduloasă în dreptul penal comparat, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 87. Florin Daniel Cășuneanu, Incriminarea grupului criminal organizat în legea penală italiană şi în cea belgiană, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 88. Tudorel Toader, Soluţii (rezumate) din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie penală, publicate în perioada aprilie – iunie 2012, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 89. Nicolae Grofu, Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în Revista de Drept Penal nr. 3/2012
 90. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea și aplicarea corectă a dispoziţiilor din partea generală a Codului de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 91. Ioan Griga, Reflecții asupra recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 92. Tiberiu Medeanu, Subiecții activi în cazul infracțiunilor cu produse accizabile, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 93. Valentin Iftenie, Dan Dermengiu, Medicul legist, expert oficial sau expert independent privat?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 94. Ioan Lascu, Cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 95. Gavril Paraschiv, Elena Paraschiv, Observații privind infracțiunile de corupție din noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 96. Eufemia Vieru, Infracțiunea ca act individual, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 97. Camelia Bogdan, Reflecții și propuneri de lege ferenda privind infracțiunea de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 98. Cristian Popa, Niculae Gament, Caracterul de probă al informațiilor pentru securitatea națională, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 99. Paul Mihail Fratilescu, Modificarea cazurilor în care hotărârile sunt supuse casării, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 100. Daniel Soare, Subiecții infracțiunii. Examen de practică judiciară, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 101. Ion Nefliu, Eduarda Maria de Pinto e Lobo, Jose Manuel da Silva Castela Rio, Conducere fără permis. Resocializarea ca scop al pedepsei. Pedeapsa închisorii la sfârșit de săptămână, traducere din limba portugheză, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 102. Cristinel Hritcu, Infracțiunea complexă în dreptul penal comparat, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 103.  Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, publicate în perioada aprilie-iunie 2011, în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 104. Nicolae Grofu, Soluții (rezumate) din practica judiciară a instanțelor de judecată (Înalta Curte de Casație și Justiție), în Revista de Drept Penal nr. 3/2011
 105. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuții la interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor din partea specială a Codului penal, în Revista Dreptul nr. 2/2011
 106. Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu, Pluralitatea constituită de infractori. Legislație, jurisprudență și doctrină, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 107. Anca-Lelia Lorincz, Sorin Corlățeanu, Unele aspecte privind plângerea prealabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 108. Valerica Dabu, Remus Borza, Traficul de influență în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 109. Sorina Siserman, Discuții și opinii privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 110.  Daniel Soare, Subiecții infracțiunii în dreptul penal român, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 111. Silviu Jirlăianu, Reflecții asupra stării de necesitate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 112. Mirela-Carmen Dobrila, Observații critice asupra prevederilor art. 74 ind. 1 CP, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 113. Dan Apostol, Tiberiu Bărbăcioru, Obligația de a denunța a auditorului financiar, publ. în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 114. Cornelia Precup, Justiția restaurativă și reglementările recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 115. Vicențiu-Răzvan Gherghe, Tâlhăria săvârșită de o persoană înarmată și portul fără drept de armă albă, concurs sau absorbție?, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 116. Nicolae Grofu, Unele considerații privind durata măsurii reținerii. Repere europene, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 117. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, apărute în perioada ianuarie-martie 2011, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 118. Nicolae Grofu, Soluții (rezumate) din practica judiciară a instanțelor de judecată, în Revista de Drept Penal nr. 2/2011
 119. George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuții la interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor din partea generală a Codului penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 120. Andreea Cîrciumaru, Sorin Corlățeanu, Anca Radu, Violența în sport, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 121. Ioan Gârbuleț, Traficul de persoane, proxenetismul, lipsirea de libertate și înșelăciunea. Deosebiri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 122. Constantin Sima, Controlul ierarhic în cadrul Ministerului Public, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 123. Mirela Sorina Popescu, Mandatul european de arestare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 124. Cristina Celea, Judecata în cazul recunoașterii vinovăției, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 125. Kádár Hunor, Protecția martorilor în dreptul procesual penal român, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 126. Eufemia Vieriu, Reflecții asupra unora dintre cauzele criminalității, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 127. Niculae Gament-Antoniu, Conceptul de drept internațional penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 128. Daniel Cojocaru, Aspecte din practica judiciară legate de soluţionarea plângerilor, conform art. 278 indice 1 C. proc.pen., în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 129. Sabin Ivașcu, Cosmin Ivașcu, Abandonul de familie. Soluții controversate, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 130. Sorin Alexandru Vernea, Falsul de monedă în dreptul comparat, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 131. Tudorel Toader, Soluții (rezumate) din jurisprudența Curții Constituționale în materie penală, apărute în perioada octombrie – decembrie 2010, în Revista de Drept Penal nr. 1/2011
 132. George Antoniu, Observații la proiectul noului Cod de procedură penală (I), în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 133. Santiago Mir Puig, Limitele normativismului în dreptul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 134. Rodica Mihaela Stănoiu, Aura Constantinescu, Costul crimei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 135. Adrian Ștefan Tulbure, Maria Angela Tatu, Limitele controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 136. Valerica Dabu, Petre Voinescu, Protecția juridică a creditului de stat și privat, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 137. Adrian Milutin Truichici, Absorbția formelor de participație, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 138. Daniela Iuliana Lamasanu, Evaluarea pericolului social al faptei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 139. Marin Fagaras, Aplicarea legii penale în spațiu. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 140. Constantin Lica, Tipicitate și vinovăție, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 141. Nelu Dorinel Popa, Reflecții asupra obiectului material al infracțiunii, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 142. Versavia Brutaru, Din nou despre conceptul de incriminare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 143. Sorin Gifei, Pavilioanele de complezență și consecințele utilizării acestora la nivel global, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 144. Marian Corneliu Gheorghita, Sorin Mihai Calin, Limitele drepturilor avocatului în cursul urmăririi penale, în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 145. Ovidiu Dobleaga, Maria Magdalena Baciu, Benke Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în Revista de Drept Penal nr. 4/2008
 146. Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poşta electronică, în Revista de Drept Penal, nr. 3/2008
 147. George Antoniu, Reflecții asupra conceptului de incriminare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 148. Ilie Pascu, Minor. Contopirea închisorii cu măsura educativă, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 149. Ilie Magureanu, Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 150. Gabriel Naghi, George Coca, Despre calitatea procesuală de parte civilă a unităților spitalicești, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 151. Adrian-Milutin Truichici, O infracțiune la legea societăților comerciale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 152. Gheorghe Ivan, Jurisprudența comunitară și acordurile comunitare ca izvoare de drept penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 153. Doinel Dinuica, Prezent și viitor în evoluția răspunderii delictuale indirecte, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 154. Norel Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 155. Cezar Ștefănescu, Confiscarea specială, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 156. Dorin Ciuncan, Plângerea prealabilă în cazul abuzului în serviciu, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 157. Costin Florian, Considerații asupra constituționalității art. 327 al. 3 din Codul de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 158. Daniel Soare, Furtul unor componente ale mijloacelor de transport feroviar, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 159. Camelia Bogdan, Curtea Europeană de Justiție și principiul non bis in idem, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 160. Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poșta electronică, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 161. Alina Nicoleta Vlasceanu, Cooperarea internațională în domeniul criminalității informatice, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 162. Marina Trusca, Restabilirea situației anterioare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 163. Magdalena Iordache, Conceptul de acte materiale în lumina art. 335 din Codul de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 164. Victor Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 165. George Antoniu, Legea penală română în condițiile post-aderării, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 166. Adrian Ștefan Tulbure, Maria Angela Tatu, Indicii temeinice în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 167. Anca-Lelia Lorincz, Adrian Lorincz, O nouă măsură de siguranță, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 168. Valerica Dabu, Remus Borza, Infracțiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte legislative (II), în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 169. Gheorghe Ivan, Dreptul comunitar ca izvor de drept penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 170. Mihaela Laura Pamfil, Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 171. Constantin Duvac, Unitatea de infracțiune și pluralitatea de infracțiuni. Reflecții, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 172. Constantin Sima, Aplicarea legii procesual penale în timp. Plângerea prealabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 173. Ortansa Brezeanu, De la individualizarea la personalizarea sancțiunilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 174. Ion Lascu, Reflecții asupra infracțiunilor de insultă și calomnie, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 175. Daniel Soare, Investigatorii sub acoperire. Reflecții critice, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 176. Lica Constantin, Tipicitate și antijuridicitate (Referințe de drept comparat), în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 177. Simina Corlateanu, Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 178. Eugen Ioan Dan, Considerații asupra infracțiunii de pruncucidere, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 179. Dan Apostol, Act de sesizare. Verificare de către instanță, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 180. Grigore Sabau, Conținutul obiectiv și subiectiv al infracțiunii continuate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 181. Angela Tatu, Limitări discutabile ale reabilitării de drept, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 182. Doru Mercan, Recurs. Efect extensiv, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 183. Madalina Cristina Sima, Termen rezonabil al arestării preventive, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 184. Laura Ani Bogdan, Anca Nacu, Considerații privind procedura verificării legalității și temeiniciei rechizitoriului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 185. Ion Ristea, Propuneri de lege ferenda în materia circumstanțelor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 186. Ion Ristea, Reflecții asupra concursului între cauzele de atenuare și de agravare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2008
 187. George Antoniu, Unele reflecții asupra măsurilor de siguranță, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 188. Viorel Pașca, Forme noi de pluralitate de infractori, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 189. Vasile Pavaleanu, Noua lege privind evaziunea fiscală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 190. Petre Buneci, Martor protejat, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 191. Vasile Draghici, Forțe armate străine. Jurisdicția penală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 192. Gavril Paraschiv, Cerasela Ungureanu, Instigarea în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 193. Angelica Chirila, Lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile și împăcarea părților, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 194. Daniela Iuliana Lamasanu, Determinarea elementului material – reflex al legalității penale, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 195. Angela Harastasanu, Considerații privind instituția strămutării, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 196. Ciprian Raul Romitan, Ocrotirea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 197. Iosif Ionescu, Neagravarea situației părții în propria cale de atac. Implicații, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 198. Adina Vlasceanu, Infracțiuni privitoare la viața sexuală, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 199. Gheorghe Ivan, Criterii generale și speciale de individualizare a pedepsei, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 200. Camelia Bogdan, Interceptările audio și video, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 201. Versavia Brutaru, Din nou despre cauzele justificative, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 202. Costel Cristinel Ghigheci, Plângerea la instanță împotriva soluțiilor procurorului. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 203. Tiberiu Constantin Medeanu, Ioan Eugen Ioja, Emitere de cecuri fără acoperire, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 204. Sorin Corlateanu, Călin Iuga, Furtul din magazinele cu autoservire, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 205. Liviu Herghelegiu, Modificare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 206. Sabin Ivascu, Recuzare. Recurs, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 207. Marcel Ioan Rusu, Internarea într-un centru de reeducare, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 208. Interceptările şi înregistrările audio și video în legea germană și română, în Revista de Drept Penal nr. 1/2006
 209. George Antoniu, Noul Cod penal și Codul penal anterior, privire comparativă. Partea specială (II), în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 210. Adrian Ștefan Tulbure, Martor. Incompatibilitate, scutiri, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 211. Ion Gh. Gorgareanu, Pentru un nou Cod de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 212. Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Protecția datelor personale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 213. Traian Dima, Droguri. Noi reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 214. Dan Cristian Tatar, Pedeapsa prevazută de lege, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 215. Ion Ristea, Minor. Arestare preventivă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 216. Marin Fagaras, Protecția victimelor infracțiunilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 217. Gheorghe Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 218. Simona Cristina Rusu, Curtea Penală Internațională și legislațiile naționale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 219. Costin Florian, Mandatul de arestare european, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 220. Liviu Herghelegiu, Investigator sub acoperire, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 221. Mircea Cretu, Arestare preventivă. Nelegalitate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 222. Lavinia Lefterache, Dreptul la apărare. Ascultarea inculpatului, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 223. Lavinia Lefterache, Restituirea obiectelor. Plângere inadmisibilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 224. Lavinia Lefterache, Arestare preventivă. Temeiuri, în Revista de Drept Penal nr. 2/2005
 225. George Antoniu, Noul Cod penal și Codul penal anterior, privire comparativă. Partea specială (I), în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 226. Ioan Griga, Monica Ungureanu, Dreptul la tăcere al învinuitului și inculpatului, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 227. Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Frauda informatica, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 228. Florin Streteanu, Noul Cod penal. Observații critice, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 229. Anca Lelia Lorincz, Asistența judiciară internațională, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 230. Silviu Crin Grosu, Infracțiunea de corupere a alegătorilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 231. Ionel Didea, Executarea pedepsei muncii în folosul comunității, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 232. Mirela Gorunescu, Sorin Corlateanu, Noul Cod penal. Incriminări noi, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 233. Ion Staiu, Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 234. Nicolae Văduva, Percheziția. Unele observații, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 235. Dorin Ciuncan, Aurelian Niculita, Controlul ierarhic al procurorilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 236. Ilie Virgil Jurca, Despre calitatea de militar, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 237. Costache Nutu, Reținerea de organele de poliție. Specific, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 238. Daniel Nitu, Teoria riscului în dreptul penal, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 239. Lucian Stănescu, Trimiterea în judecată a inculpatului în lipsă, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 240. George Dimofte, Ciprian Rus, Răspunderea penală a persoanei juridice, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 241. Lucia Nicoara, Confiscarea specială. Poziția terților subdobânditori, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 242. Camelia Bogdan, Verificări privind arestarea preventivă în cursul judecății, în Revista de Drept Penal nr. 1/2005
 243. George Antoniu, Noul Cod Penal și Codul Penal anterior, privire comparativă. Partea generală, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 244. Gheorghita Mateut, Claudia Florina Usvat, Arestare preventivă și succesiunea în timp a legilor de procedură penală, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 245. Ilie Pascu, Tâlhărie. Infracțiune continuată sau concurs de infracțiuni, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 246. Ilie Pascu, Eugen Neata, Conceptul de „membru de familie” în legislația penală română, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 247. Traian Dima, Din nou despre consumul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 248. Valerica Dabu, Ana Maria Gusanu, Reflecții asupra dreptului la tăcere, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 249. Dinu Lazarescu, Unele considerații asupra provocării, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 250. Nicolae Lupulescu, Extrădare. Arestare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 251. Nutu Costache, Delictele contra protecției muncii în noul Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 252. Aurelian Niculita, Lege penală. Intrarea în vigoare, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 253. Mihai Covalciuc, Competenta. Polițiști, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 254. Mircea Damaschin, Din nou despre regulile de competență privitoare la polițiști, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 255. Alexandru Tuculeanu, Obligarea de a nu părăsi țara, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 256. Codruț Olaru, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 257. Angela Harastasanu, Folosirea interpreților în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 258. Ion Adrian Popovici, Romulus Dan Varga, Trecerea frauduloasă a frontierei, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 259. Dragu Cretu, Liviu Herghelegiu, Lege specială. Aspecte procesuale controversate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 260. Norel Neagu, Noi reglementări penale, Reflecții critice, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 261. Nicolae Văduva, Valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 262. Nicolae Grofu, Împrumutul în bani. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 263. Iulius Cezar Dumitrescu, Vătămarea corporală din culpă, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 264. Niculina Lisnic, Plângerea prealabilă. Condiții de valabilitate, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 265. George Antoniu, Reflecții asupra normei penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 266. Gheorghiță Mateuț, Libertatea aprecierii probelor. Limite, publ. în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 267. Adrian Ștefan Tulbure, Aspecte procesuale actuale ale percheziției, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 268. Ioana Vasiu, Manipularea genetică. Implicații penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 269. Ilie Pascu, Tâlhărie. Pluralitate de subiecți pasivi, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 270. Constantin Butiuc, Reconstituirea instrucției penale, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 271. Valerica Dabu, Tudorel Boboc Enoiu, Percheziție. Infracțiune flagrantă. Constituționalitate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 272. Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, Condamnare sau dispunerea unei măsuri preventive pe nedrept. Despăgubiri, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 273. Tudor Avrigeanu, Implicații sistematice ale conceptului de „raport juridic penal”, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 274. Ioan Lascu, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 275. Vasilica Cristi Danileț, Plângerea directă. Extinderea obiectului judecății, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 276. Mihai Covalciuc, Oportunitatea și utilitatea expertizei judiciare contabile, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 277. Ilie Magureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 278. Gheorghe Ivan, Dreptul la asistență juridică obligatorie, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 279. Costel Cristinel Ghigheci, Interceptările și înregistrările audio sau video, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 280. Ioan Grigore Motoarca, Societatea de asigurare. Calitate procesuală în procesul penal, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 281. Mircea Cretu, Arestarea preventivă. Reglementări recente, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 282. Lucian Stănescu, Consimțământul victimei traficului de persoane. Efecte, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 283. Florin Cotoi, Măsurile luate în timpul executării pedepsei. Plângerea împotriva acestor măsuri, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 284. George Antoniu, Cauzele justificative în proiectul noului Cod penal, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 285. Ion Gh. Gorganeanu, Noile reglementări privind actele premergătoare, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 286. Viorel Pașca, Ordinul legii. Reflecții, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 287. Valerica Dabu, Maximilian Bălășescu, Măsurile preventive. Noi reglementări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 288. Vasile Pavaleanu, Spațiul judiciar european, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 289. Anca Lelia Lorincz, Activitatea procurorului. Modificări legislative recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 290. Mirela Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 291. Dorel Croitoru, Tratamentul dependenței de droguri în țările membre ale Uniunii Europene, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 292. Constantin Sima, Incriminarea acordării de credite de către persoanele fizice, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 293. Alexandru Țuculeanu, Arestarea preventivă în cursul judecății, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 294. Angela Harastasanu, Interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 295. Cristina Valeanu, Dreptul la informație al deținuților, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 296. Nicolae Lupulescu, Arestarea provizorie în vederea extrădării, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 297. Ilie Virgil Jurca, Aurel Mihail Ciorobea, Organele de cercetare penală specială, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 298. Liviu Herghelegiu, Percheziția domiciliară. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 299. Remus Codreanu, Instigare publică, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 300. Constantin Strat, Instigare neurmată de executare. Limitele pedepsei, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 301. Viorel Siserman, Ordinul legii și al autorității legitime, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 302. Versavia Brutaru, Sorin Corlateanu, Legea mai favorabilă, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 303. Adrian Banarescu, Dreptul de proprietate intelectuală. Infracțiuni, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 304. Maxim Dobrinoiu, Ciprian Raul Romitan, Primirea de foloase necuvenite și infracțiunea de luare de mită. Delimitări, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 305. Daniel Morar, Evaziune fiscală, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 306. Gheorghe Ivan, Prezentarea materialului de urmărire penală. Modificări legislative recente, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 307. Daniel Nițu, Unele delimitări privind infracțiunea de viol, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
Revista Română de Jurisprudență
 1. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 872 din 12 iunie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Cătălina Genua Croitoriu, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2019
 2. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 506 din 10 aprilie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Claudia Lăutaru, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2019
 3. Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 1045 din 4 iulie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Mirela Carmen Ciurezu Gherghe, Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Achiziţii intracomunitare de autoturisme second-hand. Determinarea regimului fiscal aplicabil operaţiunilor comerciale sub aspectul obligaţiei fiscale de plată a TVA şi a impozitului pe profit corespunzător Directivei 112/2006. Operaţiuni triunghiulare, în Revista Română de Jurisprudenţă cu nr. 3/2019
 4. Attila Varga, „Forţa normativă a unor decizii ale Curţii Constituţionale a României – o nouă dimensiune a izvoarelor formale de drept”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2018
 5. Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 283/A din 14 martie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Ilenuţa Bădiceanu, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2018
 6. Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 1720 din 21 noiembrie 2016, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de judecător Mircea Şelea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1 din data de 30 martie 2017
 7. Curtea de Apel Cluj, s.pen., decizia nr. 864 din 22 iunie 2016, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de judecător Delia Purice şi judecător Sorina Siserman, „Trimitere spre rejudecare. Nepronunţarea instanţei asupra tuturor infracţiunilor cu care a fost învestită şi asupra cererilor esenţiale ale inculpaţilor”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5 /2016
 8. ÎCCJ, RIL, decizia nr. 4 din 4 aprilie 2016, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2016
 9. Decizia nr. 1572 din 16 decembrie 2015, trimisă, în rezumat şi cu notă, de judecător dr. Delia Purice şi judecător dr. Sorina Siserman, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2016
 10. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 905/A din 18 iunie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2015
 11. Camelia Bogdan, „Confiscarea extinsă. Natură juridică. Retroactivitate”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2015
 12. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 63/A din 16 ianuarie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015
 13. Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 63/A din 16 ianuarie 2015, trimisă, în rezumat, de judecător Monica Rodina, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2015
 14. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014, trimisă, în rezumat şi cu notă explicativă, de judecător dr. Camelia Bogdan, cercetător CEREFREA, şi cu notă completatoare de judecător dr. Săndel Lucian Macavei în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2015
 15. Bogdan Dumitru Moloman, Inspector, Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Infracţiunea de abandon de familie. disecţia prevederilor art. 378 noul C. pen., în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2014
 16. Delia Purice, Sorina Siserman, Tentativă la omor. Arestare preventivă. Inoportunitatea înlocuirii măsurii privative de libertate cu o altă măsură restrictivă, mai ușoară, în Revista Dreptul nr. 5/2014
 17. Bogdan Dumitru Moloman, Infracțiunea de abandon de familie. Disecția prevederilor art. 378 NCP, în Revista Dreptul nr. 5/2014
 18. Alexandru Rîșniță, Ioana Curt, Renunțare la aplicarea pedepsei. Posibilitatea achitării pentru lipsa de pericol social al unei infracțiuni, conform art. 19 din Legea nr. 255/2013. Incidența art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. Criteriile avute în vedere de instanță pentru aprecierea inoportunității stabilirii unei pedepse. Posibilitatea pronunțării unei soluții de renunțare la aplicarea pedepsei, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2014
 19. Delia Purice, Sorina Siserman, Plângere împotriva ordonanței procurorului de clasare a unor dosare vizând magistrați. Inexistența relei-credințe sau a gravei neglijențe în exercitarea funcției, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2014
 20. Alexandru Rîșniță, Interpretarea art. 86 alin. (2) teza a V-a din O.U.G. nr. 195/2002 (actualul art. 335 alin. (2) teza a V-a NCP) – conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. Situația persoanei care conduce un autovehicul având permisul reținut în vederea anulării. Necesitatea comunicării dispoziției de anulare a permisului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014
 21. Bogdan Dumitru Moloman, Considerații referitoare la infracțiunea privind împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu în reglementarea Noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014
 22. Rodica Cosma, Grup infracțional organizat. Art. 8 din Legea nr. 39/2003. Abrogare. Dezincriminare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
 23. Camelia Bogdan, Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la soluționarea cererii de liberare sub control judiciar, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
 24. Mircea Șelea, Hotărâre penală pronunțată de o instanță dintr-un stat membru UE. Trebuie recunoscută sau este suficient ca instanța sesizată să dispună doar executarea în România a pedepsei aplicate de instanța statului emitent?, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
 25. Alexandru Rîșniță, Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014
 26. Camelia Bogdan, Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la aprecierea pericolului pentru ordinea publică. Analiza ingerinței proporționalității aduse dreptului la viață intimă, familială și privată, inerente stării privative de libertate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
 27. Alexandru Rîșniță, Deținere de droguri de risc (cannabis), fără drept, pentru consum propriu, într-o instituție medicală. Incidența circumstanței agravante prevăzute de art. 14 lit. c) din Legea nr. 143/2000. Constatarea gradului de pericol social al infracțiunii din perspectiva teoriei obiectului juridic, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
 28. Cosmin Mitrache, Limitele rejudecării după casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță. Caracterul irevocabil al declarației de recunoaștere a săvârșirii faptelor dată de inculpat în condițiile art. 320 indice 1 C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014
 29. Camelia Bogdan, Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2013
 30. Andrei Cosmin Mitrache, Latura civilă. Evaziunea fiscală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2013
 31. Alexandru Rîșniță, Art. 7 și art. 8 din Legea nr. 39/2003. Art. 323 C. pen. Trei infracțiuni distincte? Probleme de interpretare odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. Dezincriminare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
 32. Delia Purice, Măsuri asigurătorii luate de procuror. Plângere inadmisibilă. Acces la justiție. Cerere de aplicare directă și prioritară a art. 6 par. 1 și art. 13 din Convenție. Decizia nr. 71/2009 a ÎCCJ. Recurs nefondat, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
 33. Sorina Siserman, Tâlhărie. Elemente constitutive. Neacceptarea schimbării încadrării juridice în infracțiunile de furt calificat și lovire, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
 34. Rodica Cosma, Procedura simplificată. Compatibilitatea recunoașterii vinovăției, în condițiile art. 320 indice 1 C. pr. pen., cu achitarea inculpatului în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. b1) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
 35. Bogdan Dumitru Moloman, Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2013
 36. Camelia Bogdan, Sechestru dispus în vederea confiscării speciale. Persoanele împotriva cărora poate fi dispusă măsura asigurătorie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
 37. Teodor Manea, Remus Popa, Aplicabilitatea deciziilor pronunțate de Instanța supremă în recurs în interesul legii în materia infracțiunilor contra persoanei, în contextul normelor noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
 38. Camil Tănăsescu, Aspecte teoretice privind cauzele justificative în contextul noului Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2013
 39. Măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei instituite asupra unor bunuri aflate în proprietatea codevălmașă a soților. Legalitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
 40. Omor deosebit de grav. Viol. Nelegală sesizare a instanței. Restituirea cauzei la parchet. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 332 C. pr. pen. Aprecierea probelor conform art. 63 C. pr. pen. Retractarea declarațiilor inculpatului din cursul urmăririi penale. Interpretarea acestora conform art. 69 C. pr. pen., coroborate cu concluziile probelor știintifice administrate în cauza. Detenție pe viață. Criterii avute în vedere de instanța, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
 41. Comentariu pe marginea art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a drepturilor omului vizând dreptul la doua grade de jurisdicție în materie penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
 42. Ancheta psihosocială a autorității tutelare – personaj special în distribuția cauzelor aflate pe rolul instanței de tutela. Act administrativ sau simplu mijloc de probă?, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013
 43. Gianina David, Mădălina Jebelean, Contract de leasing. Pact comisoriu de ultim grad. Executare silitã neregulatã. Depășirea limitelor mandatului. Trimitere în judecatã pentru furt. Achitare pentru lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracþiunii – scopul de a însușii bunul pe nedrept, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
 44. Delia Purice, Contestație în anulare. Inexistența temeiului prevăzut de art. 386 lit. e) C. pr. pen. prin prisma Hotãrârii CEDO din 10 aprilie 2012, în cauza Popa și Tănăsescu c. României, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
 45. Delia Purice, Plângere împotriva rezoluției procurorului întemeiatã pe art. 278 indice 1 din Codul de procedurã penală. Admitere ca fondată de către instanță și trimiterea la procuror în vederea continuării cercetărilor. Acte premergătoare insuficiente pentru a se pronunþa o soluție de neîncepere a urmăririi penale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2012
 46. Mihaela Vasiescu, Contestație în anulare. Cazuri. Admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
 47. Mihaela Vasiescu, Rejudecarea cauzei după extrădare sau predare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
 48. Delia Purice, Omor deosebit de grav. Interpretarea probelor. Erori și incertitudini în raportul de constatare al poliției. Lipsa profilelor genetice ale inculpaților pe corpurile delicte. In dubio pro reo. Achitare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
 49. Delia Purice, Înșelăciune în convenții. Elemente constitutive. Inexistența temeiurilor de achitare. Repararea de către inculpat, a prejudiciului, în cursul judecății la prima instanță. Aplicarea art. 74 indice 1 C. pen. ca lege penală mai favorabilă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
 50. Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, sentinţa nr. 123 din 22 noiembrie 2012, trimisă, în rezumat şi cu notă aprobativă, de Judecător Delia Purice, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2012
 51. Nicu Jidovu, Emilia Mădulărescu, Noi consideraţii privind infracţiunea de mărturie mincinoasă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2012
 52. Teodor Manea, Natura juridică a rechizitoriului şi sfera de aplicare a articolului 300 din Codul de procedură penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2012
 53. Delia Purice, Arestare preventivă. Indicii temeinice ale comiterii unei infracţiuni. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 54. Ioan Gârbuleţ, Competenţa funcţională a curţii de apel. Dispoziţii tranzitorii prevăzute de Legea nr. 202/2010, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 55. Viorel Virgil Andreieş, Drept la apărare. Administrarea probelor testimoniale în lipsa inculpatului şi a apărătorului ales. Judecarea în fond a cauzei în lipsa inculpatului şi cu asigurarea asistenţei juridice din partea unui apărător din oficiu desemnat în aceeaşi zi. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 56. Delia Purice, Infracţiuni la legea cecului. Infracţiuni de pericol. Inadmisibilitatea soluţionării acţiunii civile alăturate celei penale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 57. Viorel Virgil Andreieş, Liberare provizorie pe cauţiune. Temeinicie. Oportunitatea admiterii unei asemenea cereri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 58. Mandat european de arestare. Imposibilitatea instanţei de a dispune, cu ocazia predării persoanei solicitate, o altă măsură preventivă neprivativă de libertate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 59. Mandat european de arestare. Predarea persoanei solicitate autorităţilor judiciare pentru executarea mandatului european de arestare în vederea cercetării acesteia cu privire la săvârşirea infracţiunii descrise în mandat. Verificarea condiţiilor de predare a persoanei solicitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 60. Viorel Virgil Andreieş, Măsura obligării de a nu părăsi þara sau localitatea luată de procuror. Prelungire. Recurs. Inadmisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 61. Delia Purice, Menţinerea măsurii arestării preventive. Temeiuri vizate de legislaţia naţională şi de jurisprudenţa CEDO. Pericol social reliefat de calitatea inculpaţilor. Termen rezonabil, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 62. Revocarea liberării condiţionate. Caracter facultativ. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 63. Vătămare corporală din culpă. Lipsa procesului verbal de sesizare din oficiu. Invocarea lipsei acestuia pentru prima dată în apel. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5-6/2010
 64. Utilizarea investigatorilor acoperiţi în combaterea traficului de droguri. Provocarea de către aceştia a săvârşirii infracţiunii. Importanţa examinării adecvate de către instanţele naţionale a acestui tip de apărare, din perspectiva dreptului la un proces echitabil. Refuzul nemotivat suficient al instanţelor de a administra probele cerute de reclamant. Încălcarea dreptului la apărare. Violarea art. 6 § 1 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 65. Violarea art. 10 din Convenţie prin condamnarea reclamantului pentru acuzaţia de colaborare cu Securitatea pe care acesta a formulat-o contra unei importante persoane publice, membru al CNSAS, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 66. Cristina Văleanu, Apel. Limitele efectului devolutiv. Posibilitatea părţii civile de a devolua latura penală, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 67. Ioan Gârbuleţ, Arestare preventivă. Neaudierea inculpatului de către procuror înainte de formularea propunerii. Nulitate absolută, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 68. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie Şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 69. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 70. Înşelăciune în convenţii. Latura obiectivă – inducerea în eroare. Latura subiectivă – intenţia directă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 71. Noţiunile de „alcool pur în aerul expirat” şi „alcool pur în sânge”. Lipsă de identitate. Amânarea executării pedepsei. Condiţii. Competenţă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 72. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată adresată direct instanţei. Decizie în interesul legii. Modificare legislativă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 73. Ioan Gârbuleţ, Tentativă la omor calificat. Aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 74. Trafic de droguri. Introducerea în ţară de droguri. Concurs de infracţiuni, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3-4/2010
 75. Menţinerea reclamantului în arest preventiv un an şi două luni. Lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol pentru ordinea publică şi ar pune în pericol desfăşurarea procesului penal. Lipsa motivelor pertinente şi suficiente în sprijinul acestor teze susţinute de instanţele interne. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie. Protecţia stării de sănătate a reclamantului de către autorităţile naţionale. Respectarea obligaţiilor substanţiale create de art. 3 din Convenţie în sarcina statului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
 76. Calculul termenelor procedurale. Termene pe ore, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
 77. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Plângere adresată unei alte instanţe decât cea competentă după materie sau după calitatea persoanei. Trimiterea plângerii la instanţa competentă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
 78. Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Transferarea persoanelor condamnate. Revizuirea hotărârilor penale străine, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
 79. Trafic de persoane. Elemente constitutive. Autoritate de lucru judecat, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2010
 80. Ancheta desfăşurată de autorităţi pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de represiunea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara din decembrie 1989. Durata excesivă a acesteia. Aplicabilitatea art. 2 chiar şi pentru reclamanţii răniţi. Menţinerea calităţii de victimă a reclamanţilor chiar şi după acordarea de despăgubiri în dreptul intern. Obligaţia autorităţilor de a acţiona prompt, având în vedere şi importanţa cauzei pentru societatea românească. Violarea articolului 2 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 81. Luarea măsurii arestării preventive fără indicarea concretă a temeiurilor de fapt. Încălcarea art. 5 § 1 lit. c) din Convenţie. Prelungirea şi ulterior menţinerea arestării preventive cu motivări formale, globale, fără indicarea concretă a temeiurilor pentru fiecare reclamant în parte. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 82. Costică Diţă, Determinarea şi calificarea căii de atac ordinare în procesul penal. Limitele sesizării instanţei de recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 83. Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluţionare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiţii. Excepţia de neconstituţionalitate. Condiþii de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 84. Lucian Traian Poenaru, Infracţiuni prevãzute în Legea nr. 8/1996. Oferirea în scop comercial de mărfuri-pirat. Reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Reproducerea şi comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe. Elemente constitutive. Modalitatea de executare a pedepsei. Angajarea răspunderii părţii responsabile civilmente, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 85. Liberarea provizorie. Condiţiile liberării. Restituirea cauţiunii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 86. Costică Diţă, Preluarea urmăririi penale. Actele de procedură penală pe care aceasta le implică, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 87. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2010
 88. Costică Diţă, Acţiune civilă în procesul penal. Despăgubiri civile. Acoperirea prejudiciului reclamat de partea civilă. Intervenţia instanţei de recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 89. Beţia voluntară completă. Circumstanţă atenuantă. Condiţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 90. Contestaţia în anulare. Cazuri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 91. Contestaţia la executare. Îndreptarea erorilor materiale. Înlăturarea unor omisiuni vădite, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 92. Infracţiunea de evaziune fiscală. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 93. Întreruperea executării pedepsei. Cazuri, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 94. Întreruperea executării pedepsei. Instanţa competentă, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 95. Liberare provizorie pe cauţiune. Condiţii de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 96. Costică Diţă, Tulburare de posesie. Cale de atac. Recurs. Legea nr. 247/2005, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 97. Viol. Infracţiune continuată. Lipsire de libertate în mod ilegal. Concurs de infracţiuni. Eroare de fapt, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2009
 98. Violarea art. 3 din Convenție prin neluarea de către autorități a măsurilor necesare protecției integrității fizice a reclamantului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 99. Revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive în temeiul art. 322 pct. 4 C. pr. civ. Deosebirea de cauzele Brumărescu și Androne. Revizuire promovată de o parte din procedura inițială. Infracțiune săvârșită de expert. Eroare identificabilă în cursul procedurii inițiale. Neexercitarea căilor ordinare de atac, susceptibile să ducă la înlăturarea unei astfel de erori. Violarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a încălcării principiului securității raporturilor juridice prin admiterea cererii de revizuire împotriva unei hotărâri judecătorești definitive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 100. Lipsa de independență și de imparțialitate obiectivă a asistenților judiciari. Rolul și funcția acestora conform legislației în vigoare la momentul faptelor. Încălcarea dreptului la un tribunal independent și imparțial garantat de art. 6 § 1 din Convenție. Nepronunțarea instanței de recurs asupra unei chestiuni incidentale invocate de recurent privind aplicarea în speță a unei decizii a Curții Constituționale cu efecte erga omnes. Caracterul pertinent și incident al acestei chestiuni. Obligația instanțelor de motivare a hotărârilor judecătorești. Încălcarea echității procedurii garantată de articolele 6 și 1 din Convenție, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 101. Complicitate la infracțiunea de uz de fals prevăzută de art. 26 raportat la art. 291 teza I C.pen. Caracterizare. Elemente constitutive. Consecințe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 102. Excepția de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluționare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiții. Excepția de neconstituționalitate. Condiții de admisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 103. Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 104. Infracțiunea prevăzută de art. 184 alin. (2) și (4) C. pen. Caz fortuit. Daune morale. Criterii de evaluare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 105. Liberarea provizorie. Condițiile liberării. Restituirea cauțiunii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 106. Minor. Individualizarea pedepselor. Nedenunțarea unor infracțiuni. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 107. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Inadmisibilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 108. Livia Stanciu, Plângere penală adresată direct instanței. Plângere care nu întrunește cerințele prevăzute în art. 222 alin. (2) C. pr. pen. Soluții, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 109. Procedura prevăzută de art. 2781 C. pr. pen. Natura juridică. Acte premergătoare efectuate de organele de poliție, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 110. Costică Diță, Recurs greșit calificat și judecat ca apel. Admisibilitatea recursului împotriva deciziei penale pronunțată în acest caz, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 111. Simona Daniela Encean, Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiții, în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
 112. Violarea art. 3 din Convenţie ca urmare a condiţiilor de detenţie. Spaţiu de detenţie foarte mic, condiţii de igienă necorespunzătoare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 113. Tratamente contrare art. 3 din Convenţie. Utilizarea excesivă a forţei în momentul conducerii reclamanţilor la sediul poliţiei. Încălcarea laturii procedurale a art. 3 prin lipsa unei anchete efective. Încălcarea art. 8 din Convenţie. Ingerinţă care nu era „prevăzută de lege”. Imprevizibilitatea normelor interne care, în momentul faptelor, reglementau procedura percheziţiei domiciliare, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 114. Sebastian Răduleţu, Răzvan Proca, Respectul vieţii private. Dreptul la un mediu sănătos, componentă a dreptului la respectarea vieţii private. Obligaţiile pozitive ale statului create de art. 8 din Convenţie. Autorizarea desfăşurării unei activităţi economice riscante. Lipsa măsurilor concrete de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. Aplicarea principiului precauţiunii. Încălcarea obligaţiei de informare şi de consultare a publicului. Inexistenţa legăturii de cauzalitate între fapta de poluare şi starea de sănătate a reclamantului. Legătura cauzală directă şi teoria probabilităţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 115. Admiterea unui apel inexistent. Îndreptarea erorilor materiale. Inaplicabilitatea procedurii. Omisiunea instanţei de a se pronunţa prin decizie asupra unuia dintre apelurile declarate în cauză, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 116. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 117. Decizie pronunţată în apel. Motivare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 118. Omor calificat. Circumstanţe atenuante greşit reţinute raportat la pericolul social sporit al faptei şi al infractorului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 119. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului. Neefectuarea de acte de cercetare penală. Imposibilitatea verificării legalităţii ordonanţei atacate. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 120. Solicitare de arestare preventivă a inculpatului fără a se proceda la audiere în această calitate. Drept la apărare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 121. Costică Diţă, Soluţionarea acţiunii civile în procesul penal. Limitele în care partea vătămată poate face recurs, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2009
 122. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Restrângerea nejustificată a dreptului la apărare prin respingerea cererilor de probatorii în apărare. Încălcarea art. 6 § 1 şi § 3 lit. d) din Convenţie. Limitarea disproporţionată a libertăţii de exprimare. Încălcarea art. 10 din Convenţie, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 123. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Prezumţia de nevinovăţie. Încălcarea art. 6 § 2 din Convenţie. Hotărâre judecătorească ce reflectă opinia că inculpatul este vinovat, în ciuda constatării împlinirii termenului de prescripţie. Durata excesivă a procesului penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 124. Cerere de schimbare a încadrării juridice formulată prin concluzii scrise depuse după închiderea dezbaterilor. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 125. Delapidare. Gestiune frauduloasă. Elemente constitutive, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 126. Omorul comis cu premeditare. Caracterizare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 127. Probe sau indicii temeinice. Expertiza ADN, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 128. Publicitatea şedinţei de judecată. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 129. Urmărire penală. Schimbarea încadrării juridice. Drept la apărare. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2009
 130. Dreptul la viaţă. Ancheta cu privire la un accident rutier. Violarea articolului 2 sub aspectul laturii procedurale prin nerealizarea unei anchete efective, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
 131. Dreptul la viaţă. Violarea art. 2 din Convenţie sub aspectul laturii materiale prin neacordarea îngrijirilor medicale necesare unei persoane deţinute. Violarea art. 2 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale prin nerealizarea unei anchete efective. Dreptul de a nu fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Violarea art. 3 din Convenţie ca urmare a condiţiilor de detenţie. Dreptul la respectul vieţii private. Violarea art. 8 prin neacordarea de către autorităţile penitenciare a celor necesare unui deţinut lipsit de mijloace materiale pentru a coresponda cu Curtea. Dreptul de recurs individual. Violarea art. 34 din Convenţie prin ingerinţele autorităţilor penitenciare în dreptul de a sesiza Curtea al unui deţinut aflat într-o stare specială de vulnerabilitate, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
 132. Dreptul la un proces echitabil. Rolul unificator al instanţei supreme. Incertitudine jurisprudenţială determinată de incoerenţa practicii acestei instanţe. Neîndeplinirea condiţiilor unui reviriment al jurisprudenţei. Încãlcarea art. 6 § 1 din Convenţie prin nesocotirea principiului securităţii juridice, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
 133. Dreptul la protecţia vieţii private. Încălcarea art. 8 din Convenţie prin permisiunea acordată ziariştilor de înregistra imagini cu reclamantul, fără acordul acestuia, în timp ce era reţinut în cadrul secţiei de poliţie. Tratamente inumane. Încălcarea art. 3 din Convenţie sub aspectul laturii materiale prin exercitarea de violenţe contra reclamantului deja imobilizat. Încãlcarea art. 3 din Convenţie sub aspectul laturii procedurale în lipsa unei anchete efective, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009
 134. Prezumţia de nevinovăţie în procedura contravenţională judiciară. Aplicarea art. 6 în dimensiunea sa penală. Instituirea unor prezumţii de fapt sau de drept. Drepturile apărării. Audierea martorilor. Aprecierea probelor (cauza Anghel c. România, traducere şi comentariu de Dragoş Bogdan, Bianca Þăndărescu, Mihai Selegean), în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 135. Recurs introdus cu nerespectarea termenului de regresiune. Calculul termenului Considerarea doar a motivelor de casare întemeiate pe art. 385/9 alin. (3) C. pr. pen., în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 136. Omor deosebit de grav. Solicitarea arestării preventive a inculpatului de către procuror. Eroare materială în cuprinsul ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului. Probatoriu, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 137. Viol. Existenţa laturii obiective şi subiective a infracţiunii. Reţinerea agravantei prevăzută de art. 197 alin. (3) C. pen. Pronunţarea din oficiu asupra reparării daunelor morale, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 138. Condamnarea inculpatului direct în recursul exercitat de procuror, după două hotărâri succesive de achitare. Admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond. Eroarea gravă a instanţelor de fond în stabilirea faptelor şi administrarea probatoriului, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 139. Arestare preventivă. Cerere de revocare a măsurii arestării preventive. Existenţa pericolului social concret pentru ordinea publică, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 140. Menţinerea stării de arest preventiv. Temeiuri. Pericolul pentru ordinea publică şi pericolul social, ca trăsături ale infracţiunii. Distincţii, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 141. Prezumţia de nevinovăţie. Lipsa unor probe certe de vinovăţie. Consecinţe, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
 142. Arestare preventivă. Existenţa unor motive temeinice conform art. 5 din CEDO şi art. 23 din Constituţia României, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2009
Revista Curierul Judiciar
 1. Bogdan-Mihai Dumitru, Standarde probatorii relevante în dreptul penal. Studiu de caz, în Revista Curierul Judiciar nr. 1/2023
 2. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri şi nemurirea forţată, în Revista Curierul Judiciar nr. 12/2022
 3. Cristian Bălan, Giulia Şologon, Cameră preliminară. Contestaţie. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativă, ÎCCJ, Secţia penală, Completul de 2 judecători de cameră preliminară, Încheierea nr. 12/11.01.2022, în Revista Curierul Judiciar nr. 12/2022
 4. Alina Teacă, Dreptul la un proces penal echitabil şi proba ştiinţifică, în contextul inovaţiei tehnologice, în Revista Curierul Judiciar nr. 10/2022
 5. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri şi libertatea de a te sinucide, în Revista Curierul Judiciar nr. 10/2022
 6. Veronica Dobozi, Dreptul de a muri, eutanasia şi dreptul la viaţă, în Curierul Judiciar nr. 8/2022
 7. Mihai Popa, Emergenţa principiului liceităţii probatorii în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 8/2022
 8. Ioana-Nely Militaru, Interacțiunea, dialogul și conflictul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. Supremația dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 9. Alexandra-Carmen Lăncrănjan, Efectele deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra dreptului penal al statelor membre și jurisprudenței naționale în materie penală, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 10. Ramona-Mihaela Coman, Noi dimensiuni ale unui proces penal echitabil în viziunea CJUE, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 11. Marieta Safta, Evoluții ale controlului judecătoresc la confluența justiției constituționale cu sistemul tradițional de justiție, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 12. Radu Carp, Supremația dreptului UE și relația acestui principiu cu jurisprudența instanțelor naționale de control constituțional, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 13. Oana Șaramet, Supremația dreptului Uniunii Europene sau a Constituției?, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 14. Gyula Fábián, Principiul primordialității dreptului Uniunii Europene și ideea identității constituționale promovat de Curtea Constituțională a României, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 15. Gabriel-Liviu Ispas, Valorile fundamentale – temei al supremației dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 7/2022
 16. Aura-Marcela Preda, Protecția victimelor criminalității în România, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 17. Iulian Ipate, Inacuratețea amintirilor victimelor și conceptul de amintiri false, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 18. Oana Mateescu, Aplicarea profilingului psihologic criminalistic în investigarea infracțiunilor cu violenįă. Analiza dovezilor comportamentale, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 19. Gabriela-Ligia Groza, Comportamentul antisocial și delicvența juvenilă, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 20. Cristian Bălan, Giulia Șologon, Analiza procesului de individualizarea judiciară a pedepselor, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 21. Cristinel Ghigheci, Libertatea – valoare socială ocrotită de dreptul penal, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 22. Mihai-Adrian Dinu, Factori care favorizează criminalitatea informatică, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 23. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Necesitatea unei abordări interdisciplinare în materia cauzalității infracțiunilor internaționale stricto sensu, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 24. Teodor Manea, Despre „crimă” și „criminal”, în Curierul Judiciar nr. 6/2022
 25. Bogdan-Mihai Dumitru, Înlocuire arest preventiv cu control judiciar. Instituire obligaţie de urmare a unui tratament medical în scopul dezintoxicării. Contestaţie admisă. Limitare a posibilităţii judecătorului de drepturi şi libertăţi de a dispune această obligaţie, Trib. Constanţa, Secţia penală, Încheierea nr. 686/22.10.2020, în Curierul Judiciar nr. 5/2022
 26. Bianca Ivanescu, Consumul de droguri – neincriminat, deci legal?, în Curierul Judiciar nr. 3/2022
 27. Vasile Coman, Utilizarea Inteligenţei Artificiale în investigarea şi prevenirea spălării banilor, în Curierul Judiciar nr. 2/2022
 28. Constantin Sima, Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 1/2022
 29. Bogdan-Mihai Dumitru, Solicitarea confirmării unei noi soluţii de renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză. Nesolicitarea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară. Efecte asupra noii ordonanţe de renunţare la urmărirea penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2022
 30. Bianca-Mădălina Eva, Controlul a posteriori al datelor rezultate din supravegherea tehnică – garanţie a unui proces echitabil, în Curierul Judiciar nr. 12/2021
 31. Alexandru Roman, Aspecte juridice şi tactice privind interceptarea comunicaţiilor electronice
 32. de către organele de cercetare penală – accesul la un sistem informatic, în Curierul Judiciar nr. 11/2021
 33. Sandra Grădinaru, Expertiza asupra datelor rezultate din supravegherea tehnică, în Curierul Judiciar nr. 10/2021
 34. Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu, Considerații referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnica. Concursul altor instituții ale statului, în Curierul Judiciar nr. 8/2021
 35. Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu, Luarea de mită. Atribuţiile de serviciu cu privire la care se poate săvârşi infracţiunea, în Curierul Judiciar nr. 6/2021
 36. Andrei-Claudiu Rus, Manuela-Maria Nechita (Pușcă), Valorificarea art. 21 alin. (1) teza I C.pen. – „Exercitarea unui drept” – în contextul cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 5/2021
 37. Mihaela Vasiescu, Extrădarea pasivă. Arestarea provizorie în caz de urgență, în Curierul Judiciar nr. 3/2021
 38. Horia-Şerban Tiugan, Hintermann & Frontmann. Controlul asupra faptei şi teoria Organisationsherrschaft în contextul infracţiunii de corupere a alegătorilor, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
 39. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Un studiu al infracţiunilor electorale ca infracţiuni politice antisistemice, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
 40. Andrei-Viorel Iugan Despre necesitatea unei proceduri speciale în cazul fraudei electorale, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
 41. Ana-Maria Boldiș, Mijloace de investigare a infracţiunilor electorale, în Curierul Judiciar nr. 2/2021
 42. Liviu Herghelegiu, Urmărirea penală efectuată cu inculpatul în stare de libertate. Solicitarea de arestare cu prilejul întocmirii rechizitorului. Arestarea inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară. Continuarea judecăţii. Nelegalitate, în Curierul Judiciar nr. 1/2021
 43. Bogdan-Mihai Dumitru, Necesitatea citării părţilor şi stabilirea unui termen în cadrul procedurii de cameră preliminară prevăzute de art. 346 alin. (1) C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 12/2020
 44. Liviu Herghelegiu, 1. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (art. 466 C.proc.pen.). Săvârşirea unei noi infracţiuni! Recidivă sau concurs de infracţiuni? 2. Măsurile preventive. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale. Art. 202 alin. (2) C.proc.pen. Discuţii, în Curierul Judiciar nr. 10/2020
 45. Bogdan-Mihai Dumitru, Posibilitatea acordării de daune materiale şi morale titularului mărcii, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în Curierul Judiciar nr. 9/2020
 46. Dragoş Pârgaru Dreptul la moarte în România. Analiză critică a uciderii la cererea victimei, în Curierul Judiciar nr. 8/2020
 47. Dorel Herinean, Falsificarea rezultatelor analizelor medicale şi implicaţiile sale penale, în Curierul Judiciar nr. 8/2020
 48. Teodor Manea, Controverse şi dezlegări privind infracţiunea de hărţuire sexuală, în Curierul Judiciar nr. 7/2020
 49. Teodor Manea, Controverse şi dezlegări privind infracţiunea de folosire a prostituţiei infantile, în Curierul Judiciar nr. 5/2020
 50. Horia-Şerban Tiugan, Vagabondajul şi cerşetoria. Între politica penală a mizeriei şi mizeria politicii penale, în Curierul Judiciar nr. 5/2020
 51. Radu-Vlad Pojan, Efectul recursului compensatoriu asupra acordării despăgubirilor bănești solicitate pentru condiții de detenție din penitenciar, neconforme art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Curierul Judiciar nr. 4/2020
 52. Daniel Nițu, Notă la sentința nr. 22/23.01.2019 pronunțată de Tribunalul Cluj, secția penală. Schimbare de încadrare juridică. In dubio pro reo. Infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. Procedura recunoașterii de vinovăție, publicată în Curierul Judiciar nr. 3/2020
 53. Cristina-Georgiana Iordache (Rizoiu), Corll-Catalina Geană, Consecințele nulității absolute determinate de necompetența organelor de urmărire penala constatată în faza judecății după schimbarea încadrării juridice, publicată în Curierul Judiciar nr. 2/2020
 54. Constantin Sima, Forma în care se declară apelul, în Curierul Judiciar nr. 1/2020
 55. Liviu Herghelegiu, Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Inconsecvenţe legislative și propunere de revizuire, în Curierul Judiciar nr. 1/2020
 56. Liviu Herghelegiu, Este infracţiune conducerea unui tractor agricol (de brazdă) pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice?, în Curierul Judiciar nr. 12/2019
 57. Adrian-Cristian Moise, Unele comentarii referitoare la investigarea fenomenului cyber-bullyingului, în Curierul Judiciar nr. 10/2019
 58. Constantin Neacșu, Declararea beneficiarului real al unei entități off-shore – o reglementare incompletă, în Curierul Judiciar nr. 9/2019
 59. Dragoș-Lucian Ivan, Analiză pornind de la criteriul necesității și cel al eficienței asupra augmentării limitelor de pedeapsă. Studiu de caz: propunere de modificare a art. 387 C.pen., în Curierul Judiciar nr. 7/2019
 60. Paul Ghiban, Asistarea la efectuarea actelor de urmărire penală de către avocatul suspectului sau al inculpatului. Neajunsuri teoretice materializate în practică, în Curierul Judiciar nr. 6/2019
 61. Andrei Zarafiu, Prorogarea legală în cazul termenelor procedurale pe ore. Notă critică la unele soluţii jurisprudenţiale şi doctrinare, în Curierul Judiciar nr. 5/2019
 62. Radu-Vlad Pojan, Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu, în Curierul Judiciar nr. 4/2019
 63. Georgiana-Maria Fecu, Abuzul în serviciu – Infracțiune de serviciu. Infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, în Curierul Judiciar nr. 3/2019
 64. Eliza Ene-Corbeanu, Gheorghe Cornescu, Necesitatea introducerii procedurii renunţării la urmărire penală printre soluţiile prevăzute în art. 482 C.proc.pen. referitor la conţinutul acordului de recunoaștere, semnat de avocat, în Curierul Judiciar nr. 2/2019
 65. Alexandra-Mihaela Șinc, Corneliu Iftim, Câteva considerații privind deciziile Curții Constituționale în materia prescripției răspunderii penale, semnat de procuror, în Curierul Judiciar nr. 1/2019
 66. Adrian-Cătălin Țigănoaia, Omisiunea sesizării. Opinie privind necesitatea clarificării normei de incriminare, în Curierul Judiciar nr. 11/2018
 67. Mihai-Costin Toader, Considerații cu privire la o situație particulară de excludere a probelor, în Curierul Judiciar nr. 11/2018
 68. Teodor Manea, Aspecte privind existența sau nu a unei condiții implicite de aplicare a dispozițiilor art. 374 C.proc.pen. în sensul necesității unei declarații exprese a inculpatului că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, în Curierul Judiciar nr. 10/2018
 69. Ștefania-Diana Ioniță-Burda, Aspecte privind distrugerea fondului forestier național şi vegetaţiei forestiere din afara acestuia, în Curierul Judiciar nr. 9/2018
 70. Cătălin-Daniel Pop, Vătămarea fătului – propunere de lege ferenda, în Curierul Judiciar nr. 8/2018
 71. Ioana-Miruna Coderie, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor: particularităţi din practica judiciară, în Curierul Judiciar nr. 7/2018
 72. Alexandra Șinc, Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Reglementarea abaterilor disciplinare. Câteva nedumeriri privind propunerile de modificare, în Curierul Judiciar nr. 6/2018
 73. Georgiana Tudor, Comentariul Deciziei penale nr. 274/22.05.2015 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, în Curierul Judiciar nr. 4/2018
 74. Liliana-Dorina Răducu, Impactul măsurii compensatorii prevăzută la art. 55 indice 1, introdusă prin Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013, asupra diferitelor instituții de drept, în Curierul Judiciar nr. 3/2018
 75. Andrei Zarafiu, Radu Slăvoiu, Comentariul Deciziei nr. 401/17.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2018
 76. Adrian Radu, Furtul de energie electrică, în Curierul Judiciar nr. 2/2018
 77. Constantin Sima, Precizări privind condițiile arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 1/2018
 78. Gavril Paraschiv, Deficiențe privind actualul conținut juridic al infracțiunii de abuz în serviciu, în Curierul Judiciar nr. 1/2018
 79. Dragoș-Cristian Șărban, Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune, în Curierul Judiciar nr. 12/2017
 80. Mădălin Hurducaciu, Ineficiența tratamentului sancționator al pluralității intermediare, semnat de auditor de justiție, în Curierul Judiciar nr. 12/2017
 81. Andreea Ciocănaru, Spălarea de bani și prezumția de nevinovăție, în Curierul Judiciar nr. 11/2017
 82. Constantin-Dumitru Călina, Importanţa evaluării medicale psihiatrice în privarea de libertate a alienatului mintal, în Curierul Judiciar nr. 10/2017
 83.  Valentin Trif, Adrian Petre, Cercetarea locului faptei în cazul constatării infracţiunilor de corupţie, în Curierul Judiciar nr. 8/2017
 84. Daniel Grădinaru, Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică după Decizia nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României, în Curierul Judiciar nr. 6/2017
 85. Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader, Considerații și corelații în legătură cu infracțiunea de cesiune fictivă a unei societăți, în Curierul Judiciar nr. 6/2017
 86. Teodor Manea, Utilizarea tehnicilor moderne de audiere în procesul penal: Interviul Cognitiv, în Curierul Judiciar nr. 5/2017
 87. Valentin Trif și Adrian Petre, Activităţile preliminare realizate de către echipa de cercetare în cazul constatării infracţiunilor de corupţie, în Curierul Judiciar nr. 4/2017
 88. Adrian-Cristian Moise, Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice, în Curierul Judiciar nr. 3/2017
 89. Teodor Manea, Comentariul Deciziei penale nr. 370/02.03.2016 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind conducerea unui autovehicul neînmatriculat, valoarea mijloacelor de probă și aprecierea probelor, în Curierul Judiciar nr. 2/2017
 90. Alexandra-Mihaela Șinc, Andra-Roxana Trandafir, Insuportabila ușurătate a legăturii dintre insolvență și dreptul penal, în Curierul Judiciar nr. 1/2017
 91. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2016
 92. Iulia-Elena Nistor, Unele aspecte privind soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2016
 93. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Renunţarea la urmărire penală. Internarea nevoluntară, în Curierul Judiciar nr. 10/2016
 94. Adrian-Cristian Moise, Infractorii și victimele în cyberspaţiu, în Curierul Judiciar nr. 9/2016
 95. Mihai Birtoc, Infracţiunile legate de activitatea bancară conform art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în Curierul Judiciar nr. 6/2016
 96. Adrian Cristian Moise, Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu, în Curierul Judiciar nr. 5/2016
 97. Flaviu Ciopec, Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?, în Curierul Judiciar nr. 4/2016
 98. Cristina Rotaru, Comentariul Deciziei penale nr. 55/A/11.12.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, privind însușirea bunului ajuns din eroare la făptuitor, refuzul restituirii unei sume de bani ajunsă din eroare în contul bancar, în Curierul Judiciar nr. 3/2016
 99. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au constituit obiectul unei infracțiuni, în Curierul Judiciar nr. 3/2016
 100. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Procedura examinării fizice, în Curierul Judiciar nr. 2/2016
 101. Mirel Dumitru, Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenței organului de cercetare al poliției judiciare și ale procurorului în accepțiunea noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2016
 102. Teodor Manea, Comentariul Deciziei nr. 41/C/20.01.2015 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind denunțul formulat înainte de judecarea unei căi de atac, aplicabilitatea art. 19 din Legea nr. 682/2002, principiul legalității pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 1/2016
 103. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2015
 104. Constantin Sima, Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale, în Curierul Judiciar nr. 11/2015
 105. Adrian-Cristian Moise, Terorismul cibernetic, în Curierul Judiciar nr. 10/2015
 106. Daniel Nițu, Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 9/2015
 107. Gabriela Răducan, Cătălin-George Iosif-Ungureanu, Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil și dreptul procesual penal, în Curierul Judiciar nr. 9/2015
 108. Cristina Rotaru, Excesul neimputabil și circumstanţa atenuantă a provocării, în Curierul Judiciar nr. 8/2015
 109. Lavinia Lefterache, Confiscarea extinsă, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
 110. Valerian Cioclei, Aspecte privind infracţiunea de bancrută frauduloasă, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
 111. Andra Trandafir, Insolvenţa persoanei juridice urmărite penal, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
 112. Cristian-Valentin Ștefan, Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator, în Curierul Judiciar nr. 6/2015
 113. Georgiana Sitiavu, Cătălin Jigău, Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 6/2015
 114. Teodor Manea, Simona Anghel, Comentariul Deciziei nr. 1415/17.11.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, privind redeschiderea procesului penal, lipsa cercetării judecătoreşti şi aplicarea directă a Convenţiei europene a drepturilor omului, în Curierul Judiciar nr. 5/2015
 115. Blaj Sonia Bianca, Anastasiu Crişu, Respectarea principiilor privind procesul penal şi a drepturilor omului în procedura extrădării, în Curierul Judiciar nr. 4/2015
 116. Bogdan Constantin Andrei, Unele observaţii referitoare la criteriul condiţiilor de tragere la răspundere penală din perspectiva succesiunii Codurilor penale, în Curierul Judiciar nr. 3/2015
 117. Alexandru Țuculeanu, Constantin Sima, Temeiurile reținerii şi ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2015
 118. Răzvan-Horațiu Radu, Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenței CEDO, în Curierul Judiciar nr. 2/2015
 119. Sandra Grădinaru, Cazurile și condiţiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, în Curierul Judiciar nr. 1/2015
 120. Răzvan-Horațiu Radu, Mandatul de aducere din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Curierul Judiciar nr. 1/2015
 121. Gheorghe Piperea, Penalul ţine în loc insolvenţa, în Curierul Judiciar nr. 12/2014
 122. Georgina Bodoroncea, Un punct de vedere privind conflictul de interese în sectorul privat, în Curierul Judiciar nr. 11/2014
 123. Andra Roxana Trandafir, Comentariul Deciziei nr. 79 din 26 octombrie 2012 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală, privind răspunderea penală a persoanei juridice, documente sau declarații false, spălare de bani, asociație composesorală, în Curierul Judiciar nr. 10/2014
 124. Cristian-Valentin Ștefan, Observații asupra unora dintre noile dispoziții legale prevăzute în materia individualizării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 9/2014
 125. Aurel Ciobanu, Câteva considerații relative la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare, în Curierul Judiciar nr. 8/2014
 126. Andrei Zarafiu, Atribuțiile judecătorului de cameră preliminară și procedura în camera preliminară, în Curierul Judiciar nr. 5/2014
 127. Cristian Ionescu, Noi reglementări aduse răspunderii penale a Președintelui României în Codul penal. Propuneri de lege ferenda, în Curierul Judiciar nr. 4/2014
 128. Valentina Preda, Veronica Dobozi, Caracterul neconstituțional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 4/2014
 129. Daniel Nițu, Anularea renuntarii și amânării aplicării pedepsei. Incongruențe în aplicarea practică, în Curierul Judiciar nr. 3/2014
 130. Radu Chiriță, Hotărârea Cipleu c. României din 14 ianuarie 2014, în Curierul Judiciar nr. 2/2014
 131. Cristina Rotaru, Definiția infracțiunii în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 2/2014
 132. Radu Chiriță, Hotărârea Prăjină c. România (din 7 ianuarie 2014), în Curierul Judiciar nr. 1/2014
 133. Andra-Roxana Ilie, Comentariul Deciziei din 28 martie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2014
 134. Cristian Valentin Ștefan, Considerații referitoare la acțiunea penală: definiție, factori, trăsături, momente în desfășurarea ei, în Curierul Judiciar nr. 12/2013
 135. Marius Andreescu, Comentariul Încheierii din 28 martie 2013 a Curții de Apel Pitești, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Curierul Judiciar nr. 11/2013
 136. Andra-Roxana Ilie. Comentariul Sentinței nr. 872 din 23 mai 2011 a Judecătoria Bacău, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 9/2013
 137. Florin Caloianu, Principiile specifice și regulile de exercitare a profesiilor juridice liberale, în Curierul Judiciar nr. 8/2013
 138. Cristina Rotaru, Comentariul unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Curierul Judiciar nr. 8/2013
 139. Valerian Cioclei, Principalele modificări privind infracțiunile contra patrimoniului pe care le aduce Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 7/2013
 140. Cristian-Valentin Ștefan, Cazurile lipsei de temei a acțiunii penale, în Curierul Judiciar nr. 5/2013
 141. Teodor Manea, Violarea confidențialității votului în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 4/2013
 142. Georgiana Tudor, Consecinţele incriminării contrabandei, în contextul integrării României în Uniunea Europeană şi stingerea datoriei vamale prin confiscarea mărfurilor care fac obiectul infracţiunii, în Curierul Judiciar nr. 4/2013
 143. Daniel-Catalin Velicu, Comentariu la Decizia nr. 3777 din 19 noiembrie 2012 a Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Curierul Judiciar nr. 3/2013
 144. Andrei Zarafiu, Tipologia actelor juridice în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2013
 145. Andra-Roxana Ilie, Comentariul unei decizii a Tribunalului Buzău, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 2/2013
 146. Aurelia Cotutiu, Hotărârea prealabilă, un instrument deosebit de eficient pentru edificarea actului de justiție în mod unitar și predictibil în dinamica dreptului contemporan, în Curierul Judiciar nr. 2/2013
 147. Cristian-Valentin Ștefan, Comentariul unei decizii a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală, în Curierul Judiciar nr. 1/2013
 148. Cristina Rotaru, Problematica violenței în familie, în Curierul Judiciar nr. 1/2013
 149. Cristina Rotaru, Previzibilitatea legii penale în ceea ce privește elementele componente ale laturii subiective în cazul unor infracțiuni, prin raportare la art. 7 din Convenția europeană a drepturilor omului, dar și cu o scurtă incursiune privind includerea acestui principiu în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2012
 150. Teodor Manea, Infracțiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale în legislația actuală, în Curierul Judiciar nr. 12/2012
 151. Valerian Cioclei, Principalele modificări față de reglementarea actuală aduse de Noul Cod penal în materia infracțiunilor contra persoanei, în Curierul Judiciar nr. 11/2012
 152. Andra Roxana Ilie, Judecătoria Sectorului 4 București, Secția penală. Sentința nr. 3249/2011. Răspunderea penală a persoanei juridice. Spital public. vătămare corporală gravă din culpă. Condamnare. Amenda penală. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente. Răspunderea societății de asigurare pentru daunele morale la care a fost condamnat spitalul. Societate comercială cu răspundere limitată. Vătămare corporală gravă din culpă. Neglijență în serviciu. Scoatere de sub urmărire penală, în Curierul Judiciar nr. 10/2012
 153. Victor Constantinescu, Aplicarea principiului non bis in idem în practica judiciară națională și europeană, în Curierul Judiciar nr. 10/2012
 154. Andra Roxana Ilie, Tribunalul București, Secția I penală. Sentința nr. 445/2011. Societate comercială aflată în insolvență. Sprijinire a unui grup infracțional organizat. Trafic ilicit de droguri de mare risc. Trafic ilicit internațional de droguri de mare risc. Condamnare. Amenda penală. Afișarea hotărârii de condamnare. Dreptul la tăcere a persoanei juridice. Reprezentarea persoanei juridice aflate în insolvență, în Curierul Judiciar nr. 8/2012
 155. Daniel-Catalin Velicu, Egalitatea armelor în duelul judiciar penal, în Curierul Judiciar nr. 8/2012
 156. Adrian-Cătălin Țigănoaia, Considerații privind modificările aduse Legii nr. 297/2004 privind piața de capital prin O.U.G. nr. 32/2012, în Curierul Judiciar nr. 7/2012
 157.  Andra Roxana Ilie, Trib. Buzău, Secția penală, Sentința nr. 123/2009, definitivă prin Decizia ÎCCJ, Secția penală nr. 3714/2011. Răspunderea penală a persoanei juridice aflate în insolvență. Înșelăciune care a avut consecințe deosebit de grave. Evaziune fiscală. Condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării. Cheltuieli judiciare. Radierea persoanei juridice înainte de rămânerea definitivă a hotărârii instanței penale, în Curierul Judiciar nr. 6/2012
 158. Cristian-Valentin Ștefan, Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția penală, Decizia nr. 567/2010, Vătămare corporală gravă. Reguli de apreciere a probelor. Consecința reținerii unui act de violență insuficient conturat pentru a pune în primejdie viața subiectului pasiv. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de loviri sau alte violențe, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
 159. Cristian-Valentin Ștefan, Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția penală, Decizia nr. 470/2010, Vătămare corporală din culpă în varianta agravată. Criterii de apreciere a pericolului social concret, ca trăsătură esențială a infracțiunii. Existența acestui pericol, dedus din atitudinea inculpatului și din urmarea imediată produsă, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
 160. Cristina Rotaru, Competența materială în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, în Curierul Judiciar nr. 5/2012
 161. Marius Andreescu, Curtea de Apel Pitești, Secția penală, Decizia nr. 789/2010. Admisibilitatea exercitării căii de atac a recursului. Cerere de revocare și cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive. Neconcordanța dintre dispozițiile Codului de procedură penală și reglementările internaționale privind garantarea dreptului la recurs, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
 162.  Liviu Herghelegiu, Gabriela Lenghel, Controverse privind aplicabilitatea art. 320¹ C.proc.pen. în cazul rejudecării după extrădare, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
 163. Daniel Grădinaru, Garanţia rejudecării persoanei judecate şi condamnate în lipsă, cu ocazia executării unui mandat european de arestare, în Curierul Judiciar nr. 4/2012
 164. Victor Constantinescu, Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare şi restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Distincţii. Verificarea regularităţii actului de sesizare în procedura camerei preliminare din Noul Cod de procedură penală C.A. Bucureşti, Secţia I Penală, Decizia nr. 1500/25.07.2011, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
 165. Valerian Cioclei, Infracţiunea de omor calificat în Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
 166. Veronica Dobozi, Interpretarea diferită a drepturilor omului în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Noţiunea de „viaţă privată”, în Curierul Judiciar nr. 3/2012
 167. Cristina Rotaru, Posibilitatea instanței de recurs de a agrava situaţia inculpatului achitat din perspectiva reglementărilor interne şi a jurisprudenţei CEDO, în Curierul Judiciar nr. 1/2012
 168. Cristian-Valentin Ștefan, Admisibilitatea cererii de revizuire în raport cu cazurile invocate, Trib. Mureş, Sentinţa nr. 144/20.10.2010, Jud. Târgu Mureş, Sentinţa nr. 526/22.04.2009, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
 169. Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (III). Privire critică asupra prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. şi ale Legii nr. 192/2006 privind medierea în cauzele penale, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
 170. Alina Petronela Moșneagu, Amânarea temporară a predării pentru motive umanitare. Procedura de urmat. Înţelesul noţiunii de motive umanitare, în Curierul Judiciar nr. 12/2011
 171. Dumitru Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (II). Etapele în care poate avea loc mediere, în Curierul Judiciar nr. 11/2011
 172. Florin Stănică, Consideraţii referitoare la efectele lipsei celerităţii procesului penal, în Curierul Judiciar nr. 11/2011
 173. Dumitru-Daniel Şerban, Pedeapsa complementară (accesorie) prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi teza finală C.pen. Condiţii pentru aplicare, Trib. Bucureşti, Sentinţa nr. 493/15.06.2010, în Curierul Judiciar nr. 9/2011
 174. Dumitru Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale (I). Încheierea acordului de mediere şi întocmirea procesului-verbal de închidere a medierii, în Curierul Judiciar nr. 9/2011
 175. Cristian-Valentin Ştefan, Vătămare corporală gravă ce a avut ca urmare punerea în primejdie a vieţii victimei. Tentativă la omor săvârşită cu intenţie indirectă. Deducerea intenţiei indirecte de a ucide din aplicarea unei singure lovituri de cuţit în zona abdominală, Trib. Mureş, Sentinţa nr. 129/06.05.2009, în Curierul Judiciar nr. 7-8/2011
 176. Valerian Cioclei, Fapta de vătămare a fătului incriminată prin Noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 7-8/2011
 177. Anca Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Elemente de procedură, Trib. Bucureşti, Sentinţa nr. 846/06.12.2010, în Curierul Judiciar nr. 6/2011
 178. Georgiana Bodoroncea, Calitatea de „funcţionar”, ca subiect activ al infracţiunilor de corupţie, în legislaţia internaţională şi naţională, în Curierul Judiciar nr. 6/2011
 179. Cristian-Valentin Ştefan, Ucidere din culpă săvârşită în cadrul unui accident de circulaţie. Elementele culpei profesionale prevăzute la art. 178 alin. (2) C.pen. Încălcarea prevederilor legale privind viteza de deplasare, C.A. Târgu Mureş, Decizia nr. 70/03.02.2011, în Curierul Judiciar nr. 5/2011
 180. Mihai Tudoran, Interceptările şi înregistrările audio sau video efectuate asupra raportului avocat-client în procesul penal, în Curierul Judiciar nr. 5/2011
 181. Mihai Banu, Mihai Şandru, Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului şi imaginea justiţiei (C-248/11, Nilaş şi alţii), în Curierul Judiciar nr. 5/2011
 182. Marius Andreescu, Incidenţa dispoziţiilor art. 320 indice 1 C.proc.pen. Aplicarea legii procesual penale în timp. Principiul egalităţii de tratament juridic, C.A. Piteşti, Decizia nr. 838/21.12.2010, în Curierul Judiciar nr. 4/2011
 183. Mihaela Pătrăuș, Consideraţii privind întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei în cazul emiterii mandatului european de arestare, în Curierul Judiciar nr. 4/2011
 184. Anamaria Groza, Vali Ştefania Ileana Niță, Suspendarea condiţionată sau sub supraveghere a executării pedepsei. Aplicarea pedepsei complementare, Jud. Strehaia, Sentinţa nr. 241/26.11.2010, în Curierul Judiciar nr. 3/2011
 185. Andrei Zarafiu, Câteva întrebări privind dispoziţiile tranzitorii şi finale prevăzute de Legea nr. 202/2010, în Curierul Judiciar nr. 3/2011
 186. Cristian-Valentin Ştefan, Infracţiunea de neexecutare a unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă. Necesitatea instituirii unei condiţii de timp – ataşate elementului material din cadrul laturii obiective – în cazul acestei infracţiuni, Parchetul de pe lângă Trib. Mureş, Rezoluţia nr. 5770/P/2008/29.12.2009, în Curierul Judiciar nr. 2/2011
 187. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (IV), în Curierul Judiciar nr. 2/2011
 188. Cristian-Valentin Ştefan, Tribunalul Mureș, Secția penală, Decizia nr. 410/2008, în Curierul Judiciar nr. 1/2011
 189. Mihail Udroiu, Considerații referitoare la modificările legislative aduse în materie penală și procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în Curierul Judiciar nr. 1/2011
 190. Andra Roxana Ilie, Răspunderea penală a persoanei juridice. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale şi efectuarea de cercetări faţă de persoana juridică, C.A. Iaşi, Decizia nr. 69/28.01.2010, în Curierul Judiciar nr. 12/2010
 191. Tudorel Toader, Consideraţii critice privind reducerea pedepselor în temeiul art. 74 indice 1 din Codul penal, în Curierul Judiciar nr. 12/2010
 192. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (II), în Curierul Judiciar nr. 12/2010
 193. Cristian-Valentin Ştefan, Cerere de contopire a două pedepse. Formularea cererii într-o procedură separată. Caracterul executabil al pedepsei a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, Trib. Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 548/08.12.2009, în Curierul Judiciar nr. 11/2010
 194. Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (I), în Curierul Judiciar nr. 11/2010
 195. Iuliana Ciolcă, Pedeapsa complementară (accesorie) prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi teza finală C.pen. Condiţii pentru aplicare, Trib. Bucureşti, Secţia I penală, Sentinţa nr. 493/15.06.2010, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
 196. Mariana Zaine, Personalitatea activă a legii penale şi ne-extrădarea cetăţenilor. Excepţia cetăţeniei, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
 197. Marius Andreescu, Proporţionalitatea – principiu al dreptului Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 10/2010
 198. Cristian-Valentin Ştefan, Lipsa de pe rechizitoriu a menţiunii „verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei”. Invocarea neregularităţii pentru prima dată în apel. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. Înlăturarea vătămării decurgând din neregularitatea semnalată. Nulitate absolută, Trib. Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 523/24.11.2009, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
 199. Cristina Rotaru, Jurisprudenţa CEDO şi arestarea preventivă, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
 200. Mihai Acsinte, Personoidul – perspective tehnice şi juridice, în Curierul Judiciar nr. 9/2010
 201. Daniel Nițu, Încadrarea juridică a faptei. Îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Vătămare corporală din culpă. Concurs de infracţiuni sau infracţiune complexă, Î.C.C.J., Secţiile Unite, Decizia nr. 26/12.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 8/2010
 202. Liviu Herghelegiu, Forţa legii. Recurs în interesul legii, decizie a Curţii Constituţionale sau hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului de condamnare a României?, în Curierul Judiciar nr. 8/2010
 203. Cristina Rotaru, Tentativă la infracţiunea de viol în concurs cu tentativă la infracţiunea de incest. Schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de corupţie sexuală, CA Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Decizia nr. 7/24.02.2010, în Curierul Judiciar nr. 7/2010
 204. Mihail Udroiu, Efecte colaterale ale hotărârii Tsonev nr. 2 în justiţia penală română, în Curierul Judiciar nr. 7/2010
 205. Marius Andreescu, Nulitatea absolută a sentinţei pronunţate de un judecător incompatibil, CA Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 66/27.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
 206. Liviu Herghelegiu, Implicaţii ale Hotărârii nr. 3/09.02.2010 a Curţii Constituţionale a României în domeniul procedurii penale, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
 207. Andreea Dumitrescu, Arestul preventiv – caracter obligatoriu sau excepţional?, în Curierul Judiciar nr. 6/2010
 208. Andra-Roxana Ilie, Răspunderea penală a persoanei juridice. Vătămare corporală din culpă. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Condamnare, Judecătoria Iaşi, Sentinţa penală din 31.03.2010, în Curierul Judiciar nr. 5/2010
 209. Anca Jurma, Câteva propuneri de lege ferenda privind răspunderea penală a persoanei juridice, în Curierul Judiciar nr. 5/2010
 210. Andra-Roxana Ilie, Curtea de Apel constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Decizia nr. 23/2009, în Curierul Judiciar nr. 4/2010
 211. Iuliana Ciolcă, Dispoziţii legale lipsite de utilitate, în Curierul Judiciar nr. 4/2010
 212. Georgina Bodoroncea, Posibilitatea exercitării din oficiu a acţiunii penale în cazul infracţiunii de viol, prevăzută de art. 197 alin. (1) C.pen., când victima a decedat înainte de a formula plângere prealabilă, ÎCCJ, Secţia penală, Decizia nr. 464/11.02.2009, în Curierul Judiciar nr. 3/2010
 213. Mihail Udroiu, Procesul penal român în faţa testului european al rezonabilităţii procedurilor, în Curierul Judiciar nr. 3/2010
 214. Lavinia Lefterache, Competenţa organelor judiciare. Plângere împotriva măsurilor asigurătorii luate şi a modului de aducere la îndeplinire a acestora. Acces la justiţie, CA Bucureşti, Secţia I penală, Decizia nr. 1437/R/15.10.2009, în Curierul Judiciar nr. 2/2010
 215. Cristina Rotaru, Distincţia între infracţiunea de mărturie mincinoasă şi infracţiunile de fals, intelectual şi fals în declaraţii, în Curierul Judiciar nr. 2/2010
 216. Marius Andreescu, Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Încheierea nr. 3/R/CC/2009, în Curierul Judiciar nr. 1/2010
 217. Anamaria Groza, Câteva reflecţii pe marginea art. 278 indice alin. (8) lit. b) şi lit. c) C.proc.pen., în Curierul Judiciar nr. 1/2010
 218. Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate când este invocată în susţinerea altor excepţii (cereri), în Curierul Judiciar nr. 12/2009
 219. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 17/F/15.02.2009, Durata arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 12/2009
 220. Marius Andreescu, CA Ploieşti, Decizia nr. 650/26.11.2008, Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
 221. Liviu Herghelegiu, Căi extraordinare de atac. Contestaţia în anulare şi revizuirea. Inconsecvenţe legislative, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
 222. Loredana Marinela Bălănoiu, Răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
 223. Cristina T. Pop, Principiile executării mandatului european de arestare, ca formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte teoretice şi practice, în Curierul Judiciar nr. 10/2009
 224. Daniel Nițu, ÎCCJ, SU, Decizia nr. 3/19.01.2009, Stabilirea pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 10/2009
 225. Marius Andreescu, CA Piteşti, Decizia nr. 123/R/18.02.2009, Dreptul la apărare al inculpatului în procesul penal prin asistenţa acordată de un avocat, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
 226. Iuliana Ciolcă, Incompatibilitatea prevăzută în art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a C.proc.pen. Necesitatea corelării deciziilor de interpretare cu dispoziţiile legale care o reglementează, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
 227. Alexandru Şerban, Ovidiu Buduşan, Lipsa interesului legitim al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a face plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, în Curierul Judiciar nr. 9/2009
 228. Lucian Traian Poenaru, (Ne)încadrarea juridică a nudismului. Relevanţa normelor care protejează normalitatea sexuală, în Curierul Judiciar nr. 8/2009
 229. Marius Andreescu, CA Piteşti, Încheierea nr. 3/R/03.03.2009, Cerere formulată în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie, în Curierul Judiciar nr. 8/2009
 230. Mariana Zainea, Jurisdicţia universală a statului român din perspectiva Proiectului Codului penal: infracţiuni extrateritoriale săvârşite de cetăţeni străini sau apatrizi, în Curierul Judiciar nr. 7/2009
 231. Andra-Roxana Ilie, CA Târgu-Mureş, Decizia nr. 109A/19.06.2007, Viol. Act sexual cu un minor, în Curierul Judiciar nr. 7/2009
 232. Mihail Udroiu, Instituţia procurorului în lumina Proiectului Codului de procedură penală, în Curierul Judiciar nr. 6/2009
 233. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 656/R/12.11.2008, Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în Curierul Judiciar nr. 6/2009
 234. Cristina Rotaru, Criterii orientative pentru stabilirea limitelor pedepselor, în Curierul Judiciar nr. 5/2009
 235. Alexandru Șerban, ÎCCJ, Decizia nr. 564/18.02.2008, Folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii, în Curierul Judiciar nr. 5/2009
 236. Alexandru Ţuculeanu, Folosirea investigatorilor sub acoperire pentru obţinerea de dovezi privind existenţa unor infracţiuni şi identificarea autorilor, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
 237. Andra Roxana Ilie, Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
 238. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 348/R/12.06.2007, Restituire în vederea refacerii actului de sesizare sau a refacerii urmăririi penale, în Curierul Judiciar nr. 4/2009
 239. Valerian Cioclei, Incestul fără victimă: CRIMĂ sau PEDEAPSĂ?, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
 240. Corneliu Liviu Popescu, Jud. Deva, Sentinţa penală nr. 1760/03.12.2008, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
 241. Marcel Sandu, Poziţia procesuală a procurorului în faza de judecată a procesului penal, în Curierul Judiciar nr. 3/2009
 242. Alexandru Şerban, Stocarea listingurilor = anularea interceptărilor? Legea nr. 298/2008. Comentarii – aspecte criticabile, în Curierul Judiciar nr. 2/2009
 243. Dumitru Virgil Diaconu, CA Piteşti, Decizia nr. 697/R/11.12.2008, Revizuire. Condamnare greşită ca major, deşi era minor, în Curierul Judiciar nr. 2/2009
 244. Mariana Zainea, Amânarea predării în procedura mandatului european de arestare: soluţii în practica instanţelor naţionale şi a altor State Membre, în Curierul Judiciar nr. 1/2009
 245. Cristina Rotaru, CA Bucureşti, Decizia nr. 1182/R/2008, Furt. Abuz de încredere. Comparaţie, în Curierul Judiciar nr. 1/2009
 246. Hotărârea Sissanis c. România (cu notă de Radu Chiriţă), în Curierul Judiciar nr. 12/2008
 247. CA Piteşti, Decizia nr. 489/R/19.09.2008 (cu notă de Dumitru Diaconu), în Curierul Judiciar nr. 12/2008
 248. Mariana Zainea, Executarea mandatului european de arestare: între predarea imediată şi predarea temporară, în Curierul Judiciar nr. 12/2008
 249. Dan Apostol, Câteva consideraţii referitoare la imunitatea Preşedintelui României, în Curierul Judiciar nr. 12/2008
 250. Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori Sentinţa penală nr. 17 din 20 august 2008 (cu notă de Ioana-Cristina Morar), în Curierul Judiciar nr. 11/2008
 251. Cristina Rotaru, Aspecte teoretice şi practice privind recursul întemeiat pe eroarea gravă de fapt, în Curierul Judiciar nr. 11/2008
 252. Raluca Mocanu, Comentariu privind Ordinul ministrului Justiţiei nr. 2355/C/2008 (M. Of. nr. 669/29.09.2008), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
 253. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, Decizia nr. 1268 din 9 octombrie 2008 (Cu notă de Lavinia Lefterache), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
 254. Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 371/R din 24 iunie 2008 (Cu notă de Dumitru Diaconu), în Curierul Judiciar nr. 10/2008
 255. Liviu Herghelegiu, Strămutarea judecării cauzei. Procedura de informare prevăzută de art. 57 C.proc.pen. Necesitatea modificării acestor dispoziţii legale, în Curierul Judiciar nr. 10/2008
 256. Lavinia Lefterache, Condiţia interesului în cazul cererii de trimitere a cauzei la Curtea Constituţională în vederea examinării constituţionalităţii unui text de lege într-o cauză pendinte pe rolul instanţelor de judecată, în Curierul Judiciar nr. 9/2008
 257. Lavinia Lefterache, „Neregularitate a sesizării”. „Neregularitate a actului de sesizare”, în Curierul Judiciar nr. 6/2008
 258. Dumitru Virgil Diaconu, Comentarii supra actualelor prevederi ale art. 146 alin. (11 indice 1) C.proc.pen., privind luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara, în Curierul Judiciar nr. 3/2008
 259. D.C. Dănişor, S. Răduleţu, Comentariul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007, în Curierul Judiciar nr. 3/2007
Buletinul casației
 1. ÎCCJ, secția penală, Încheierea nr. 242 din 14 iunie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Ne bis in idem, în Buletinul casației nr. 2/2022
 2. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 649/RC din 07 decembrie 2022, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Abuz de încredere, în Buletinul casației nr. 2/2022
 3. ÎCCJ, secția penală, Încheierea nr. 643 din 19 octombrie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Contestație. Cameră preliminară. Nulitate relativă. Competența teritorială a Direcției Naționale Anticorupție. Excluderea probelor. Percheziție informatică, în Buletinul casației nr. 2/2022
 4. ÎCCJ, secția penală, Decizia nr. 804 din 20 decembrie 2022, Contestație. Extrădare. Măsuri preventive. Control judiciar, în Buletinul casației nr. 2/2022
 5. ÎCCJ, secția penală, Decizia nr. 154/A din data de 23 august 2022, Apel. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Pedeapsă rezultantă, în Buletinul casației nr. 2/2022
 6. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 86/RC din 1 martie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Principiul teritorialității. Spălarea banilor, în Buletinul casației nr. 1/2022
 7. îCCJ, secția penală, decizia nr. 115/RC din 15 martie 2022, Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. – Șantaj. Tipicitate. Punerea în circulație de valori falsificate. Tipicitate, în Buletinul casației nr. 1/2022
 8. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 27 din 27 ianuarie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Chestiuni prealabile. Tipicitate, în Buletinul casației nr. 1/2022
 9. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 275 din 3 mai 2022, Extrădare pasivă. Condiții. Motiv facultativ de respingere a cererii de extrădare, în Buletinul casației nr. 1/2022
 10. ÎCCJ, secţia penală, Decizia 22/RC din 21 ianuarie 2021, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Infracţiunea prevăzută în art. 181 din Legea nr. 78/2000. Tipicitate. Fals intelectual. Tipicitate, în Buletinul casației nr. 2/2021
 11. ÎCCJ, secţia penală, Decizia penală nr. 374/RC din 29 septembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare. Subiect activ calificat, în Buletinul casației nr. 2/2021
 12. ÎCCJ, secţia penală, Decizia nr. 535/RC din 23 noiembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Contrabandă. Situație premisă. Achitare, în Buletinul casației nr. 2/2021
 13. ÎCCJ, secţia penală, Încheierea nr. 432 din 31 august 2021, Conflict de competenţă. Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, în Buletinul casației nr. 2/2021
 14. ÎCCJ, secția penală, Decizia penală nr. 767 din 21 septembrie 2021, Contestație la executare. Evaziune fiscală. Cauză de reducere a pedepsei. Dezincriminare, în Buletinul casației nr. 2/2021
 15. ÎCCJ, secţia penală, Încheierea penală nr. 526 din 18 octombrie 2021, Contestație. Măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse luată asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate, în Buletinul casației nr. 2/2021
 16. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 476/RC din 11 decembrie 2020, Abuz în serviciu. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. Favorizarea făptuitorului. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul casației nr. 1/2021
 17. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 40/RC din 29 ianuarie 2021, Uzurparea funcţiei. Instigare la lipsire de libertate în mod ilegal. Instigare la lovire sau alte violenţe. Analiza elementelor de tipicitate, în Buletinul casației nr. 1/2021
 18. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 33 din 20 ianuarie 2021, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Abuz în serviciu, în Buletinul casației nr. 1/2021
 19. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, în Buletinul casației nr. 1/2021
 20. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul casației nr. 2/2020
 21. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, în Buletinul casației nr. 2/2020
 22. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, în Buletinul casației nr. 2/2020
 23. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 157/A din 22 iunie 2020, Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiune autonomă, în Buletinul casației nr. 2/2020
 24. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 420 din 16 iulie 2020, Cameră preliminară. Restituirea cauzei la procuror. Inexistenţa incompatibilităţii procurorului. Readministrarea probelor, în Buletinul casației nr. 2/2020
 25. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 211 din 11 iunie 2020, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective, în Buletinul casației nr. 2/2020
 26. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 222/A din 3 septembrie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen., în Buletinul casației nr. 2/2020
 27. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 60/RC din 14 februarie 2020, Contrabandă. Infracţiunea prevăzută în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006. Elemente constitutive, în Buletinul casației nr. 1/2020
 28. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 82/A din 12 martie 2020, Şantaj. Elemente constitutive, în Buletinul casației nr. 1/2020
 29. ÎCCJ, secția penală, sentinţa nr. 167 din 05 mai 2020, Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție după calitatea persoanei. Desființarea sentinței penale apelate și trimiterea cauzei spre rejudecare. Pierderea calităţii de către inculpat. Excepția de necompetență după calitatea persoanei, în Buletinul casației nr. 1/2020
 30. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 1/C din 16 ianuarie 2020, Control judiciar pe cauţiune. Restituirea cauţiunii, în Buletinul casației nr. 1/2020
 31. ÎCCJ, secţia penală, decizia penală nr. 145/A din 12 iunie 2020, Hotărâre judecătorească. Lipsa semnăturilor. Redactarea motivelor ulterior încetării calității de magistrat. Trimitere spre rejudecare, în Buletinul casației nr. 1/2020
 32. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 79/RC din 03 martie 2020, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, în Buletinul casației nr. 1/2020
 33. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 193/A din 28 iulie 2020, Recunoașterea și executarea hotărârii judecătorești străine. Condițiile speciale prevăzute de dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 302/2004 (republicată), în Buletinul casației nr. 1/2020
 34. Conflict de interese. Elemente constitutive. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Achitare. Art. 10 alin. (1) lit. b1) C.proc.pen., în Buletinul casației nr. 3/2013
 35. Evaziune fiscală. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în Buletinul casației nr. 3/2013
 36. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în Buletinul casației nr. 3/2013
 37. Acţiune civilă. Infracţiuni de pericol. Infracţiuni prevăzute în art. 84 din Legea nr. 59/1934, în Buletinul casației nr. 3/2013
 38. Apel. Dreptul la un proces echitabil. Condamnare bazată în mod determinant pe declaraţiile martorilor neaudiaţi în primă instanţă şi în apel, în Buletinul casației nr. 3/2013
 39. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/RC/2015, în Buletinul casaţiei nr. 6-7/2016
 40. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC/2016, în Buletinul casaţiei nr. 11/2016
 41. Înșelăciune. Cec și bilet la ordin fără acoperire. Încadrare juridică, în Buletinul casației nr. 2/2005
 42. Luare de mită. Asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, în Buletinul casației nr. 2/2005
 43. Calitatea de funcționar, în Buletinul casației nr. 2/2005
 44. Furt. Tâlhărie. Înscenarea violenței, în Buletinul casației nr. 2/2005
 45. Conducere pe drumurile publice. Persoana care are o concentrație ce depășește 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Stabilirea alcoolemiei, în Buletinul casației nr. 2/2005
 46. Tâlhărie. Agresiune și furt săvârșite în locuri diferite, în Buletinul casației nr. 2/2005
 47. Tâlhărie. Tentativa. Infracțiune consumată. Distincție, în Buletinul casației nr. 2/2005
 48. Omor calificat. Tentativa. Vătămare corporală gravă. Intenție de a ucide. Încadrare juridică, în Buletinul Casației nr. 2/2005
 49. Mărturie mincinoasă. Condiții, în Buletinul casației nr. 2/2005
 50. Trafic de droguri. Cauză de reducere a pedepsei. Condiții, în Buletinul casației nr. 2/2005
 51. Înșelăciune. Cupoane pentru agricultură. Prejudiciu. Comision bancar și penalități, în Buletinul casației nr. 2/2005
 52. Înșelăciune. Cupoane pentru agricultură. Prejudiciu, în Buletinul casației nr. 2/2005
 53. Neglijență în serviciu. Elemente constitutive. Pericolul social al faptei, în Buletinul casației nr. 2/2005
 54. Pruncucidere. Omor calificat. Încadrare juridică, în Buletinul casației nr. 2/2005
 55. Tăinuire. Favorizarea infractorului. Încadrare juridică, în Buletinul casației nr. 2/2005
 56. Minor. Închisoare. Limita maximă, în Buletinul casației nr. 2/2005
 57. Săvârșirea infracțiunii de un infractor major împreună cu un minor. Compunerea instanței. Publicitatea ședinței de judecată. Nulitate, în Buletinul casației nr. 2/2005
 58. Omor deosebit de grav. Omor calificat. Schimbarea încadrării juridice în apel. Pronunțarea unei noi hotărâri, în Buletinul casației nr. 2/2005
 59. Recunoașterea hotărârilor penale străine. Recunoașterea pe cale principală. Modificare legislativă, în Buletinul casației nr. 2/2005
 60. Disjungerea cauzei privind latura civilă. Infracțiune contra patrimoniului. Consecințe deosebit de grave, în Buletinul casației nr. 2/2005
 61. Apărare. Sesizarea instanței. Rechizitoriu neconfirmat de prim-procuror, în Buletinul casației nr. 2/2005
 62. Recurs. Omor. Concluzii contradictorii ale actelor medico-legale, în Buletinul casației nr. 2/2005
 63. Recunoașterea hotărârilor pronunțate în străinătate. Transferarea condamnatului, în Buletinul casației nr. 2/2005
 64. Consimțământul expres al statului solicitant, în Buletinul casației nr. 2/2005
 65. Plângere în fața instanței împotriva actelor procurorului. Prezența petiționarului deținut. Nulitate, în Buletinul casației nr. 2/2005
 66. Plângere împotriva actelor procurorului. Plângere adresată instanței. Condiții. Art. IX pct. 5 din Legea nr. 281/2003, în Buletinul casației nr. 2/2005
Buletinul jurisprudenței
 1. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 12 din 11 ianuarie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cauză justificativă. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cameră preliminară. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 2. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 95/RC din 03 martie 2022, Complicitate. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Luare de mită, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 3. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 62/RC din 21 februarie 2022, Pedepse accesorii. Concurs de infracțiuni. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 4. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 20/RC din 25 ianuarie 2022, Amânarea aplicării pedepsei. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 5. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 4/A din 11 ianuarie 2022, Confiscare specială. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 6. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 334/RC din 28 iunie 2022, Violarea sediului profesional. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 7. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 429/RC din 28 septembrie 2022, Cumpărare de influență. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 8. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 304/RC din 21 iunie 2022, Abuz în serviciu. Practician in insolvență. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 9. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 68/RC din 23 februarie 2022, Abuz în serviciu. Tipicitate. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 10. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC din 22 februarie 2022, Conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Tipicitate. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 11. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 172/RC din 13 aprilie 2022, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 12. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 319 din 8 septembrie 2022, Conflict negativ de competență. Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 13. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 368 din 8 iunie 2022, Verificarea măsurilor asiguratorii. Caracterul dispozițiilor din sentință privind ridicarea măsurilor asiguratorii. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 14. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 260 din 20 aprilie 2022, Verificarea măsurilor asiguratorii. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 15. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 241 din 9 iunie 2022 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanței de clasare. Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare. Infracțiunea prevăzută în art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 16. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 2/C din 08 martie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Contestație. Nulitate absolută. Autorizare prealabilă sau îndeplinirea unei condiții prealabile în vederea urmării penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 17. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 303 din 13 mai 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Nulitate relativă. Excluderea probelor. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 18. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 359 din 7 iunie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Contestație. Excluderea probelor. Neregularitatea rechizitoriului. Decizia CCR nr. 22/2018, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 19. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 578 din data de 27 septembrie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Excluderea probelor. Înregistrările efectuate de parți sau alte persoane. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 20. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 118/RC din 15 martie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Legea minelor nr. 85/2003, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 21. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 170/RC din 13 aprilie 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Evaziune fiscală. Chestiuni prealabile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 22. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 211/RC din 3 mai 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiuni silvice. Urmarea imediată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 23. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 311/RC din 21 iunie 2022, Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. Infracțiunea prevăzută în art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 24. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 210/RC din 3 mai 2022, Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen. Efectele împlinirii termenului de reabilitare judecătorească. Limitele autorității de lucru judecat a hotărârii de reabilitare judecătorească. Posibilitatea legală de compensare a zilelor de executare în condiții necorespunzătoare pentru cei eliberați condiționat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 25. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 121/A din 14 iunie 2022, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. e) C.proc.pen. Chestiuni prealabile. Apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 26. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 458 din 26 iulie 2022, Revizuire. Extrădare pasivă. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 27. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 78/A din 14 aprilie 2022, Acord de recunoaște a vinovăției. Procedura remediu. Apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 28. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 130 din 03 martie 2022, Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. Cauză de micșorare a pedepsei. Deducere perioadă măsură preventivă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 29. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 186 din 23 martie 2022, Contestație. Retragerea cererii de contestație la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 30. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 192 din 28 martie 2022, Contestație. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 31. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 527 din 14 septembrie 2022, Contestație la executare. Cazul prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. Art. 551 din Legea nr. 254/2013, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 32. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 580 din 28 septembrie 2022, Contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală. Dezincriminarea infracțiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006. Decizia Curții Constituționale a României nr. 176/2022, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 33. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 638 din 18 octombrie 2022, Extrădare pasivă. Preeminența dreptului internațional. Dubla incriminare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 34. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 34 din 25 ianuarie 2022, Mandat european de arestare. Condiții predare persoană solicitată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 35. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 669 din 26 octombrie 2022, Mandat european de arestare. Prescripția răspunderii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 36. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 440 din 07 iulie 2022, Contestație. Mandat european de arestare. Recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii penale străine de condamnare. Trimitere spre rejudecare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 37. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 28/A din 8 februarie 2022, Apel. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre ale Uniunii Europene. Motiv de nerecunoaștere și neexecutare a hotărârii străine de condamnare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 38. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 119/A din 09 iunie 2022, Apel. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în alte state membre ale Uniunii Europene. Condiție premisă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2022
 39. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 471/RC din 26 octombrie 2021, Pluralitate de infracțiuni. Concurs real de infracțiuni. Recurs în casaţie. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 40. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 202/RC din 7 mai 2021, Complicitate materială. Situație premisă. Fals material în înscrisuri oficiale. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 41. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 261/RC din 15 iunie 2021, Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 42. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 644 din 7 decembrie 2021, Conflict de competență. Contestație la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. Deducerea zilelor de eliberare anticipată, acordate persoanei condamnate ulterior transferului său în România, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 43. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 865 din 20 octombrie 2021, Măsuri asiguratorii. Contestație. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 44. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 604 din 23 noiembrie 2021 a judecătorului de cameră preliminară, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare. Prescripţia răspunderii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 45. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 508 din 20 mai 2021 a completului de 2 judecători de cameră preliminară, Cameră preliminară. Excluderea probelor. Audierea martorilor. Nulitate relativă. Legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dreptul la apărare. Contestație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 46. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 131 din 12 februarie 2021, Cameră preliminară. Competenţa procurorului. Expertiză. Excluderea probelor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 47. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 742 din 8 septembrie 2021, Cameră preliminară. Încheiere interlocutorie. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 48. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2021, Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Condiţii. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 49. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 60/A din 19 februarie 2021, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 50. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 25/RC din 22 ianuarie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 51. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 46/RC din 4 februarie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 52. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 357/RC din 23 septembrie 2021, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 53. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 411/RC din 12 octombrie 2021, Cerere de revizuire recalificată în recurs în casație, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 54. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 147 din 17 februarie 2021, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Recurs. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 55. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 239/A din 7 octombrie 2021, Redeschiderea procesului penal. Recunoașterea şi punerea în executare a hotărârilor penale străine. Apel. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 56. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 549 din 26 octombrie 2021, Contestație privind durata procesului penal. Motivare hotărâre, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 57. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 52 din 27 ianuarie 2021, Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 58. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 441 din 8 septembrie 2021, Contestaţie la executare. Deducerea perioadei executate într-un stat străin după recunoaşterea hotărârii instanţei străine de către autorităţile din România. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 59. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 728 din 30 august 2021, Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 60. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 556 din 2 iunie 2021, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 61. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 199/A din 5 august 2021, Procedura recunoaşterii şi a executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele străine. Condiţii. Respingerea cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 62. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 212/A din 15 septembrie 2021, Transferarea persoanelor condamnate. Recunoașterea şi punerea în executare a hotărârilor penale străine, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 63. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 5/A din 12 ianuarie 2021, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Marea Britanie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 64. ÎCCJ, secția Penală, decizia nr. 269/A din 11 noiembrie 2021, Apel. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Trimitere sesizare la Ministerul Justiţiei, Direcţia de specialitate în vederea efectuării examenului de regularitate internaţională şi continuării procedurii de transmitere a solicitării către Parchet, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 65. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 297/A din 8 decembrie 2021, Apel. Recunoașterea şi executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor terțe. Trimitere cauzei spre rejudecare la curtea de apel în vederea respectării dreptului la apărare al persoanei condamnate precum și a dreptului la un proces echitabil din perspectiva egalității de arme și a dublului grad de jurisdicție, în Buletinul jurisprudenței – anul 2021
 66. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020, Legitimă apărare. Exces neimputabil. Neîndeplinirea condiţiilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 67. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 120/A din 21 mai 2020, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Munca neremunerată în folosul comunităţii. Contestaţie la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 68. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 84/RC din 5 martie 2020, Ultraj. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 69. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 97/A din 7 aprilie 2020, Favorizarea făptuitorului. Tipicitate. Influențarea declaraţiilor. Inexistenţa tipicităţii. Participarea procurorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 70. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 114/RC din 7 aprilie 2020, Mărturie mincinoasă. Subiect activ, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 71. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 72. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 101/A din 14 aprilie 2020, Abuz în serviciu. Inexistenţa tipicităţii. Fals intelectual, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 73. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 74. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020, Conflict de interese. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 75. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 1/RC din 7 ianuarie 2020, Distrugere sau semnalizare falsă săvârşită din culpă. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 76. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 77. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 157/A din 22 iunie 2020, Constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiune autonomă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 78. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 103/RC din 12 martie 2020, Încălcarea consemnului. Subiect activ, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 79. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 116/RC din 30 aprilie 2020, Infracţiunea de spălare a banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. , în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 80. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 288 din 4 august 2020, Competenţă după calitatea persoanei. Avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 81. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 291 din 11 august 2020, Competenţă după calitatea persoanei. Avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 82. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 93 din 20 februarie 2020, Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Mărturie mincinoasă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 83. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 305 din 4 septembrie 2020, Desemnarea unei alte instanţe egale în grad. Curtea Militară de Apel Bucureşti. Aplicabilitat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 84. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 107 din 27 februarie 2020, Încheiere prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune măsuri de supraveghere tehnică. Persoană care nu a avut calitatea de inculpat. Contestaţie. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 85. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 155 din 8 aprilie 2020, Încheiere prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale. Contestaţie. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 86. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 211 din 11 iunie 2020, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 87. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 90 din 6 februarie 2020, Cameră preliminară. Soluţii. Contestaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 88. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 8/C din 19 februarie 2020, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 89. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 420 din 16 iulie 2020, Cameră preliminară. Restituirea cauzei la procuror. Inexistenţa incompatibilităţii procurorului. Readministrarea probelor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 90. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 779 din 20 noiembrie 2020, Cameră preliminară. Contestaţie. Termen. Restituirea cauzei la procuror. Schimbarea încadrării juridice. Extinderea urmăririi/acţiunii penale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 91. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 92. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 55 din 23 ianuarie 2020, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă. Apel. Contestaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 93. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 288/A din 13 octombrie 2020, Apel. Procedura privind recunoaşterea învinuirii. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 94. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 854 din 18 decembrie 2020, Încheiere prin care prima instanţă se pronunţă cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 95. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 4/A din 8 ianuarie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. a) C. proc. pen. Inaplicabilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 96. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 222/A din 3 septembrie 2020, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 97. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 71/RC din 21 februarie 2020, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţă după calitatea persoanei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 98. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 328/A din 4 noiembrie 2020, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 99. ÎCCJ, secţia penală, judecător de drepturi şi libertăţi, încheierea nr. 316 din 16 septembrie 2020, Contestaţie privind durata procesului penal admisă. Nouă contestaţie privind durata procesului penal. Urmărire penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 100. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 70 din 30 ianuarie 2020, Procedura de confiscare în cazul clasării. Trafic de influenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 101. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 100 din 25 februarie 2020, Executarea obligaţiei de plată a despăgubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 102. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 264 din 10 iulie 2020, Contestaţie la executare. Concurs de infracţiuni. Pedepse privative de libertate aplicate prin două hotărâri definitive distincte de condamnare pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene recunoscute şi puse în executare pe teritoriul României printr-o unică hotărâre a curţii de apel. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 103. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 472 din 13 august 2020, Mandat european de arestare. Menţinerea arestării în vederea predării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 104. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 748 din 13 noiembrie 2020, Mandat european de arestare. Contestaţie. Consimţământul persoanei solicitate la predare. Predare amânată. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 105. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 123/A din 22 mai 2020, Mandat european de arestare. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 106. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 84/A din 18 martie 2020, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Concurs de infracţiuni. Adaptarea pedepsei. Limite, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 107. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 155 din 4 martie 2020, Preluarea judecăţii. Procedură, în Buletinul jurisprudenței – anul 2020
 108. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 191/A din 29 mai 2019, Iresponsabilitate. Inexistenţa cauzei de neimputabilitate. Circumstanţe atenuante judiciare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 109. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 392/RC din 18 octombrie 2019, Recidivă. Art. 551 din Legea nr. 254/2013, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 110. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 397/A din 10 decembrie 2019, Complicitate. Inexistenţa faptei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 111. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 595 din 29 noiembrie 2019, Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 112. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 152 din 3 iunie 2019, Prescripţia răspunderii penale. Decizia nr. 5/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 113. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 174/RC din 15 mai 2019, Prescripţia răspunderii penale. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 114. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 171/A din 14 mai 2019, Şantaj. Trafic de influenţă. Verificarea legalităţii reţinerii şi a arestării preventive în caz de achitare
 115. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019, Înşelăciune. Inexistenţa tipicităţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 116. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 381/A din 29 noiembrie 2019, Trafic de influenţă. Acte de pregătire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 117. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 118/A din 4 aprilie 2019, Trafic de influenţă. Participaţie improprie la fals intelectual. Fals în declaraţii. Supraveghere tehnică. Decizia Curţii Constituţionale nr. 26/2019, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 118. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 46/RC din 12 februarie 2019, Neglijenţă în serviciu. Medic. Lipsa tipicităţii obiective, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 119. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 205/A din 11 iunie 2019, Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 120. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 133/A din 12 aprilie 2019, Fals material în înscrisuri oficiale. Uz de fals, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 121. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 285 din 9 decembrie 2019, Sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Inexistenţa tipicităţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 122. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 332/A din 24 octombrie 2019, Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Instigare. Desfiinţarea unui înscris, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 123. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 134/A din 15 aprilie 2019, Grup infracţional organizat. Trăsături caracteristice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 124. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 441/RC din 19 noiembrie 2019, Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. Referendum. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 125. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 425/RC din 7 noiembrie 2019, Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Elemente constitutive. Tentativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 126. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 307/A din 10 octombrie 2019, Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004. Art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 127. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 209/A din 13 iunie 2019, Acţiune civilă. Evaziune fiscală. Achitare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 128. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 435/RC din 15 noiembrie 2019, Competenţă după calitatea persoanei. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 129. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 170 din 19 aprilie 2019, Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 130. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 409 din 31 octombrie 2019, Conflict de competenţă. Judecător de cameră preliminară. Declinare de competenţă
 131. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 420/A din 30 decembrie 2019, Incompatibilitate. Nulitate absolută, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 132. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 252 din 10 mai 2019, Măsuri asigurătorii. Ridicarea sechestrului asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 133. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 18 din 16 ianuarie 2019, Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 134. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea penală nr. 107 din 8 martie 2019, Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 135. ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 68 din 14 februarie 2019, Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Plângere formulată de procuror. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 136. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 164 din 14 martie 2019, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 137. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 196 din 3 aprilie 2019, Cameră preliminară. Probe, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 138. ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 337 din 26 iunie 2019, Cameră preliminară. Dreptul la apărare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 139. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 54/A din 22 februarie 2019, Subiect procesual. Omisiunea citării. Apel. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 140. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 175/RC din 15 mai 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Favorizarea făptuitorului. Mărturie mincinoasă. Decizia nr. 1/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 141. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 347/RC din 1 octombrie 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Limita minimă specială a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 142. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 143/RC din 23 aprilie 2019, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Termenul de supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 143. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 334/A din 24 octombrie 2019, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 144. ÎCCJ, secţia penală, complet format din 3 judecători, decizia nr. 195 din 2 aprilie 2019, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Încheiere prin care se respinge cererea de recurs în casaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 145. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 95/A din 21 martie 2019, Revizuire. Retragerea cererii de revizuire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 146. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 290 din 18 iulie 2019, Modificări de pedepse. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 147. ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 183 din 30 aprilie 2019, Contestaţie la executare. Cazuri. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2019
 148. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 47/A din 1 martie 2018, Eroarea asupra normei extrapenale. Abuz în serviciu. Desfiinţarea unui înscris în cazul clasă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 149. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 237/A din 1 octombrie 2018, Circumstanţe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 150. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 142 din 16 februarie 2018, Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Neexecutarea obligaţiilor civile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 151. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 329/A din 11 decembrie 2018, Liberare condiţionată. Concurs de infracţiuni. Pedeapsă rezultantă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 152. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 278/A din 29 octombrie 2018, Faptă săvârşită în public. Distrugere. Tulburarea ordinii şi liniştii publice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 153. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 331/RC din 9 octombrie 2018, Ucidere din culpă. Medic, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 154. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 78/A din 29 martie 2018, Vătămare corporală din culpă. Încadrare juridică. Părăsirea locului accidentului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 155. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 255/A din 11 octombrie 2018, Inducerea în eroare a organelor judiciare. Elemente constitutive. Infracţiune continuată. Cauză de nepedepsire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 156. ÎCCJ, completul de 5 judecători, decizia nr. 137 din 24 septembrie 2018, Mărturie mincinoasă. Elemente constitutive. Favorizarea făptuitorului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 157. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 346/A din 20 decembrie 2018, Trafic de influenţă. Cumpărare de influenţă. Funcţionar public asimilat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 158. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 304/RC din 27 septembrie 2018, Abuz în serviciu. Funcţionar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 159. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 407/RC din 16 noiembrie 2018, Abuz în serviciu. Notar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 160. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 325/A din 7 decembrie 2018, Abuz în serviciu. Executor judecătoresc, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 161. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 18/A din 25 ianuarie 2018, Infracţiunea prevăzută în art. 26 alin. (1) din Legea nr. 51/1991. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 162. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 383/RC din 31 octombrie 2018, Efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Tipicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 163. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 203 din 23 martie 2018, Competenţă teritorială. Infracţiuni săvârşite pe teritoriul României. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 164. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 434 din 24 iulie 2018, Întreruperea cursului justiţiei. Declinarea de competenţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 165. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 353 din 17 aprilie 2018, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin încheierea instanţei de apel, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 166. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea din 21 martie 2018, Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 167. ÎCCJ, secția penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 27 septembrie 2018, Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 168. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 254 din 23 martie 2018, Cameră preliminară. Legalitatea sesizării instanţei. Probe, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 169. ÎCCJ, secția penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea din 22 octombrie 2018, Cameră preliminară. Expertiză. Nulitate relativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 170. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 28/RC din 31 ianuarie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţa instanţelor judecătoreşti, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 171. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 234/RC din 26 iunie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Continuarea procesului penal. Confiscare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 172. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 212/RC din 11 iunie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 173. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 302/RC din 27 septembrie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Pedepse complementare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 174. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 98/RC din 23 martie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Non reformatio in pejus, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 175. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 333/RC din 10 octombrie 2018, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Non reformatio in pejus. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 176. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 506 din 25 mai 2018, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Respingerea cererii de revizuire. Cale de atac. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 177. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 86 din 9 februarie 2018, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 178. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 769 din 20 septembrie 2018, Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară. Respingere. Recurs. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 179. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 426 din 17 iulie 2018, Revenire asupra liberării dintr-un centru educativ. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 180. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 575 din 15 iunie 2018, Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 181. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 45/A din 28 februarie 2018, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 182. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 959 din 17 decembrie 2018, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Recunoaşterea hotărârii penale care a stat la baza emiterii mandatului european de arestare. Recunoaştere pe cale incidentală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 183. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 916 din 26 noiembrie 2018, Mandat european de arestare. Predare temporară. Prelungirea predării temporare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 184. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 253/A din 11 octombrie 2018, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Zile de eliberare anticipată. Deducere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 185. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 432 din 19 iulie 2018, Ordin european de anchetă. Audiere prin videoconferinţă. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2018
 186. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 444/RC din 15 noiembrie 2017, Împiedicarea consumării infracţiunii. Instigator, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 187. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 138/A din 18 aprilie 2017, Pedeapsă complementară. Pedeapsă accesorie. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Trafic de influenţă. Complicitate, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 188. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 828 din 14 septembrie 2017, Confiscare. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 189. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 97/A din 23 martie 2017, Funcţionar public. Cadru didactic, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 190. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 433/A din 14 decembrie 2017, Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 191. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 223/A din 20 iunie 2017, Trafic de influenţă. Variantă agravată. Art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 192. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 245/A din 30 iunie 2017, Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Participaţie , în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 193. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 37/A din 10 februarie 2017, Fals în declaraţii. Declaraţii de interese. Desfiinţare totală, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 194. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 381/A din 6 noiembrie 2017, Fals în declaraţii. Declaraţii de avere. Desfiinţare parţială, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 195. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 254/RC din 20 iunie 2017, Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Drumuri publice, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 196. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 186/A din 25 mai 2017, Evaziune fiscală. Cauză de reducere a pedepsei. Prejudiciu, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 197. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 380/A din 6 noiembrie 2017, Infracţiunea de spălare a banilor. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 198. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 159/A din 4 mai 2017, Acţiune civilă. Daune morale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 199. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 201/RC din 17 mai 2017, Competenţă după calitatea persoanei. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 200. ÎCCJ, secția penală, încheierea nr. 588 din 24 octombrie 2017, Competenţă. Măsuri preventive. Cameră preliminară. Contestaţie, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 201. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 630 din 14 noiembrie 2017, Măsuri asigurătorii. Ordonanţa procurorului. Contestaţie. Competenţă. Bunuri ale inculpatului, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 202. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 1081 din 17 noiembrie 2017, Cameră preliminară. Măsuri preventive. Nulităţi absolute, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 203. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 827 din 14 septembrie 2017, Cameră preliminară. Reunirea cauzelor, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 204. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 1064 din 14 noiembrie 2017, Cameră preliminară. Obiectul procedurii. Abuz în serviciu. Tăinuire, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 205. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 169 din 21 februarie 2017, Cameră preliminară. Contestaţie. Obiectul procedurii. Verificarea legalităţii administrării probelor, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 206. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 311/A din 15 septembrie 2017, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Termen, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 207. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 903 din 27 septembrie 2017, Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 208. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 53/RC din 10 februarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Fals intelectual, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 209. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 138/RC din 28 martie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 210. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179/RC din 26 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Abuz în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 211. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 244/RC din 14 iunie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Denunţare calomnioasă. Inducerea în eroare a organelor judiciare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 212. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 39/RC din 2 februarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Prescripţia răspunderii penale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 213. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 114/RC din 16 martie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 214. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 147/RC din 3 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Ne bis in idem. Clasare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 215. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 23/RC din 19 ianuarie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Cauză de reducere a pedepsei, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 216. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 150/RC din 4 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Pedeapsă rezultantă. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 217. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 183/RC din 27 aprilie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Tentativă. Omor calificat, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 218. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 370/RC din 29 septembrie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 219. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 434/RC din 8 noiembrie 2017, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Parte civilă, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 220. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 315/A din 17 octombrie 2017, Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. e) C. proc. pen. Instanţa competentă. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 221. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 383/A din 6 noiembrie 2017, Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Soluţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 222. ÎCCJ, secția penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 103 din 8 februarie 2017, Procedura de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării. Înscris falsificat, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 223. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 870 din 21 septembrie 2017, Modificări de pedepse. Contestaţie la executare, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 224. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 110/A din 4 aprilie 2017, Intervenirea unei legi penale noi. Decizie a Curţii Constituţionale, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 225. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 482 din 5 mai 2017, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Obligaţii, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 226. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 892 din 26 septembrie 2017, Contestaţie la executare. Extrădare. Arestare în vederea predării, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 227. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1032 din 7 noiembrie 2017, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 228. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1103 din 22 noiembrie 2017, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 229. ÎCCJ, ecția penală, decizia nr. 379 din 7 aprilie 2017, Mandat european de arestare. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 230. ÎCCJ, Secția penală, decizia nr. 653 din 22 iunie 2017, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul Jurisprudenței – anul 2017
 231. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 370/A din 29 septembrie 2016, Pedeapsă complementară. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Cauză specială de reducere a pedepsei. Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 232. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016, Confiscare extinsă. Infracţiunea prevăzută în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Infracţiuni prevăzute în Codul fiscal, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 233. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 158/A din 13 aprilie 2016, Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 234. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1346 din 20 octombrie 2016, Prescripţia executării pedepsei. Sustragere de la executarea pedepsei închisorii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 235. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016, Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 236. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 422/RC din 18 octombrie 2016, Abuz în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016. Recurs în casaţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 237. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 472/RC din 7 noiembrie 2016, Părăsirea locului accidentului. Elemente constitutive. Recurs în interesul legii. Încetarea efectelor deciziei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 238. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016, Constituirea unui grup infracţional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 239. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 89/A din 10 martie 2016, Infracţiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoaşterea provenienţei ilicite a bunurilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 240. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 458/RC din 1 noiembrie 2016, Braconaj. Vânătoare practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 241. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1533 din 13 decembrie 2016, Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin sentinţă. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 242. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 240/RC din 22 iunie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 243. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 384/RC din 5 octombrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen. Competenţă după calitatea persoanei. General în rezervă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 244. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 531/RC din 7 decembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Părăsirea locului accidentului. Accident în urma căruia s-au produs doar pagube materiale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 245. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 74/RC din 8 martie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Cauză de nepedepsire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 246. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/RC din 2 martie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 247. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 327/RC din 21 septembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Recidivă postcondamnatorie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 248. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 522/RC din 25 noiembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Obligaţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 249. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Măsuri educative, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 250. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 278/RC din 1 iulie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Infracţiuni comise în timpul minorităţii. Infracţiune comisă după majorat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 251. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 357/RC din 27 septembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 252. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 554/RC din 19 decembrie 2016, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii. Închisoare. Amendă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 253. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016, Revizuire. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 254. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179 din 11 februarie 2016, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 255. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3/A din 5 ianuarie 2016, Redeschiderea procesului penal. Decizie. Apel. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 256. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016, Contestaţie la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 257. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1499 din 6 decembrie 2016, Contestaţie la executare. Mandat european de arestare. Predare amânată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 258. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016, Extrădare pasivă. Condiţia privind gravitatea pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 259. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1529 din 9 decembrie 2016, Extrădare pasivă. Respingerea cererii de extrădare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 260. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 701 din 12 mai 2016, Extrădare. Menţinerea arestării provizorii în vederea extrădării. Procedura de azil, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 261. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1469 din 24 noiembrie 2016, Mandat european de arestare. Motiv obligatoriu de refuz al executării. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 262. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1582 din 27 decembrie 2016, Mandat european de arestare. Predare temporară, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 263. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1011 din 2 august 2016, Mandat european de arestare. Predare amânată. Arestarea persoanei solicitate. Control judiciar, în Buletinul jurisprudenței – anul 2016
 264. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 330/A din 29 septembrie 2015, Art. 6 din Legea nr. 241/2005. Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015. Dezincriminare. Achitare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 265. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/A din 5 noiembrie 2015, Aplicarea legii penale mai favorabile. Vechile dispoziţii ale art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000. Dreptul la un proces echitabil, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 266. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015, Amânarea aplicării pedepsei. Non reformatio in pejus, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 267. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 55/RC din 10 februarie 2015, Minoritate. Măsură educativă privativă de libertate. Internare într-un centru de detenţie. Pedeapsă prevăzută de lege, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 268. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 76/RC din 26 februarie 2015, Trafic de persoane. Trafic de minori. Exploatarea unei persoane. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 269. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 143/A din 22 aprilie 2015, Abuz de încredere. Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 270. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 248/A din 2 iulie 2015, Bancrută frauduloasă. Răspunderea penală a persoanei juridice, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 271. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 146 din 28 ianuarie 2015, Înşelăciune. Emiterea de cecuri fără acoperire, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 272. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 64/A din 23 februarie 2015, Înşelăciune. Varianta agravată. Mijloace frauduloase, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 273. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 449/A din 8 decembrie 2015, Înşelăciune. Tentativă. Fals în înscrisuri sub semnătură privată, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 274. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 171/A din 13 mai 2015, Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Notar public, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 275. ÎCCJ, secția penală decizia nr. 104/A din 27 martie 2015, Abuz în serviciu. Elemente constitutive. Art. 132 din Legea nr. 78/2000, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 276. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015, Conflict de interese. Subiect activ. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 277. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 481/A din 21 decembrie 2015, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Renunţarea la aplicarea pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 278. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 179/A din 19 mai 2015, Infracţiunea prevăzută în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000. Conflict de interese, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 279. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 77/A din 5 martie 2015, Acţiune civilă. Parte responsabilă civilmente. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 280. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 828 din 12 iunie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) C. proc. pen. Împăcare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 281. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1347 din 5 octombrie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. f) C. proc. pen. Suspendarea calităţii de avocat, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 282. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 139/A din 17 aprilie 2015, Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. f) C. proc. pen. Asistarea inculpatului de către o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 283. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 64/RC din 16 februarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Calitatea subiectului activ. Luare de mită, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 284. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 83/RC din 6 martie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Delapidare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 285. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 286/RC din 22 septembrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen., în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 286. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 32/RC din 23 ianuarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 287. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 27/RC din 22 ianuarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 288. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 115/RC din 1 aprilie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracţiuni. Spor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 289. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 75/RC din 26 februarie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Circumstanţe atenuante. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 290. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 124/RC din 8 aprilie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Recidivă. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 291. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 349/RC din 20 octombrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Prelungirea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenţie, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 292. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/RC din 15 decembrie 2015, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 293. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 343/A din 7 octombrie 2015, Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Apel. Amânarea aplicării pedepsei, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 294. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 83 din 20 ianuarie 2015, Contestaţie la executare. Calea de atac a contestaţiei. Admisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 295. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1768 din 30 decembrie 2015, Extrădare voluntară. Contestaţie. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 296. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1490 din 6 noiembrie 2015, Extrădare. Menţinerea arestării provizorii în vederea extrădării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 297. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 683 din 13 mai 2015, Mandat european de arestare. Ordonanţă de reţinere, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 298. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1023 din 23 iulie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 299. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 307 din 6 martie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 300. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 479 din 9 aprilie 2015, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Dovada rezidenţei continue şi legale pe teritoriul României, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 301. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 670 din 12 mai 2015, Mandat european de arestare. Predare amânată. Arestarea persoanei solicitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 302. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1106 din 2 septembrie 2015, Transferarea persoanelor condamnate. Retragerea certificatului de către statul emitent după emiterea mandatului de executare a pedepsei. Contestaţie la executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2015
 303. ÎCCJ, secția I civilă, decizia nr. 293 din 30 ianuarie 2014, Încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Acțiune în despăgubiri formulată în fața instanței civile. Termen de prescripție., în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 304. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2220 din 30 iunie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Concurs de infracţiuni. Lipsa plângerii prealabile, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 305. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 796 din 5 martie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Circumstanţa atenuantă a provocării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 306. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1074 din 26 martie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Înşelăciune. Infracţiune continuată. Circumstanţe atenuante, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 307. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Grup infracţional organizat. Infracţiunea de spălare a banilor, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 308. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 420 din 3 februarie 2014, Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Inaplicabilitatea extinderii efectelor recursului, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 309. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014, Răspunderea penală a persoanei juridice. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Abuz în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 310. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2953 din 6 noiembrie 2014, Prescripţia răspunderii penale. Prescripţie specială, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 311. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1998 din 11 iunie 2014, Tentativă la omor calificat. Omisiunea sesizării. Abuz în serviciu. Neglijenţă în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 312. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 84 din 13 ianuarie 2014, Omor. Omor săvârşit prin cruzimi. Tentativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 313. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 352/A din 30 octombrie 2014, Ucidere din culpă. Asigurător, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 314. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1734 din 22 mai 2014, Incest. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 315. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2194 din 27 iunie 2014, Tâlhărie calificată. Violare de domiciliu. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 316. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1160 din 1 aprilie 2014, Obstrucţionarea justiţiei. Elemente constitutive. Abuz în serviciu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 317. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 404/A din 27 noiembrie 2014, Trafic de influenţă. Dare de mită. Provocare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 318. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 42/A din 5 martie 2014, Purtare abuzivă. Încadrare juridică, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 319. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 946 din 14 martie 2014, Neglijenţă în serviciu. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 320. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014, Conflict de interese. Elemente constitutive. Funcţionar public. Eroare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 321. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 109/A din 24 aprilie 2014, Conflict de interese. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 322. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1313 din 14 aprilie 2014, Obţinerea ilegală de fonduri. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 323. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 238/A din 5 septembrie 2014, Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă. Distrugerea sau semnalizarea falsă. Culpă. Caz fortuit, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 324. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 303/A din 2 octombrie 2014, Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Elemente constitutive, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 325. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 174 din 20 ianuarie 2014, Evaziune fiscală. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 326. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 117 din 15 ianuarie 2014, Evaziune fiscală. Executarea de evidenţe contabile duble. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 327. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1136 din 31 martie 2014, Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal. Aplicarea imediată a dispoziţiilor noului Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 328. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3033 din 25 noiembrie 2014, Contestaţie în anulare. Decizie pronunţată de instanţa de recurs. Motiv de contestaţie în anulare invocat după admiterea în principiu, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 329. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1479 din 29 aprilie 2014, Contestaţie în anulare. Decizii rămase definitive în recurs, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 330. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 250/RC din 14 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 din noul Cod de procedură penală. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 331. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 66/RC din 16 iunie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 332. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 249/RC din 14 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Furt în scop de folosinţă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 333. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 246/RC din 13 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 334. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 367/RC din 11 decembrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 335. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 267/RC din 21 octombrie 2014, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 din noul Cod de procedură penală. Concurs de infracţiuni. Măsură educativă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 336. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3076 din 2 decembrie 2014, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Inadmisibilitate, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 337. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3077 din 2 decembrie 2014, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Instanţa competentă, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 338. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1332 din 14 aprilie 2014, Mandat european de arestare. Executare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 339. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2271 din 11 iulie 2014, Mandat european de arestare. Motiv obligatoriu de refuz al executării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 340. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 1802 din 27 mai 2014, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Recunoaşterea hotărârii penale străine de condamnare, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 341. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 3157 din 17 decembrie 2014, Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Dovada rezidenţei continue şi legale pe teritoriul României. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
 342. ÎCCJ, secția penală, decizia nr. 2508 din 9 septembrie 2014, Hotărâre de condamnare pronunţată de o instanţă străină. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Concurs de infracţiuni, în Buletinul jurisprudenței – anul 2014
Revista de drept public
(…)
Revista română de criminalistică
(…)
Revista de studii și cercetări juridice
 1. Versavia Brutaru, Camelia Morăreanu, Restrângerea dreptului la un proces echitabil în procedurile judiciare penale pe durata stărilor excepționale de urgență și alertă, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2022
 2. Versavia Brutaru, Scurte considerații privind prescripția răspunderii penale în contextul deciziilor Curții Constituționale 297/2018 și 358/2022, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2022
 3. Versavia Brutaru, Contestația în anulare. Dezlegări ale unor chestiuni de drept și probleme de constituționalitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2022
 4. Versavia Brutaru, Drepturi și libertăți. Dreptul la liberă exprimare. Fenomenul fake news. Comunicarea de informații false. O schimbare de paradigmă?, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2022
 5. Versavia Brutaru, Violenţa/hărţuirea on-line sau cyberbullying-ul, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2021
 6. Versavia Brutaru, Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, în contextul pandemiei de SARS-Cov2, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2021
 7. Versavia Brutaru, Noțiunea de „procuror ierarhic superior”, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2021
 8. Ion Ifrim, Modificări aduse noului Cod penal, în contextul armonizării cu legislaţia Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2021
 9. Versavia Brutaru, Tipicitatea subiectivă, obiect al recursului în casație, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2020
 10. Augustin Lazăr, Examen de jurisprudență în materia infracțiunilor la regimul de protecție a patrimoniului cultural – Lex municipalis troesmensium, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2020
 11. Ioana Veronica Varga, Gheorghe Buta, Efectele lucrului judecat – întinderea efectului pozitiv al autorității lucrului judecat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2020
 12. Dragoș-Alin Călin, Irina Alexe, Festina lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui parlament, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2020
 13. Ion Ifrim, Infracţiunea de neglijență în serviciu în lumina noilor texte de modificare ale Codului penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2019
 14. Simona-Maya Teodoroiu, Marieta Safta, Marian Enache, Identitate constituțională națională și dialog judiciar, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2019
 15. Versavia Brutaru, Recursul în casaţie. Aspecte de practică judiciară, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2019
 16. Ion Ifrim, Partea generală a Codului penal român într-o viziune europeană, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2017
 17. Versavia Brutaru, Prescripția răspunderii penale. Probleme de constituționalitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2017
 18. Alexandrina Șerban, Dreptul la viață privată, la secretul corespondenței și la libertatea de exprimare în contextul reglementărilor Big Brother, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2017
 19. Versavia Brutaru, Recunoaşterea vinovăţiei sau plea bargaining. Aspecte de common law, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2016
 20. Alexandru Mihnea Cerchez, Răspunderea penală a persoanei juridice din perspectiva noilor reglementări legislative, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2016
 21. Versavia Brutaru, Răspunderea penală a minorului în diferite sisteme de drept, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2016
 22. Ion Ifrim, Observații asupra infracțiunilor electorale, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2016
 23. Ion Ifrim, Unele observaţii asupra infracţiunilor de corupţie din noul cod penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2015
 24. Nicolae Pavel, Raportul dintre principiile constituţionale şi reglementările penale privind pedepsele complementare şi accesorii, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2015
 25. Versavia Brutaru, Importanţa vârstei minorului în desfăşurarea represiunii penale. Aspecte istorice şi de drept comparat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2015
 26. Denisa Barbu, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în procedura penală română, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2015
 27. Constantin Tănase, Perspectiva criminologică a recidivei, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2015
 28. Gheorghe-Iulian Ioniță, Unele observaţii la decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 13/1/2014/HP/P, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2015
 29. Ion Ifrim, Unele observaţii cu privire la termenul de „funcţionar public”, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2014
 30. Versavia Brutaru, Procedura recunoașterii vinovăției în Codul penal român. Perspective de drept comparat, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2014
 31. Johanna Rinceanu, Reflecții asupra răspunderii penale a persoanei juridice în România, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2014
 32. Lavinia-Nicoleta Brăcăcescu, Insuficienţa prezenţei fizice a minorului în procesul penal, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
 33. Andreea-Nicoleta Ştefan, Mandatul european de arestare. Studiu comparativ cu procedura extrădării. Problematica implementării Deciziei-cadru 2002/584/JAI de către statele membre ale Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
 34. Radu Carp, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, principiile subsidarităţii, proporţionalităţii şi statul de drept – armonie perfectă sau acomodare incompletă?, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2014
 35. Ion Ifrim, Unele reflecţii cu privire la infracţiunea de comisiune prin omisiune, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2014
 36. Delia Magherescu, Drepturile victimelor infracțiunilor din perspectiva noilor prevederi europene. Directiva 29/2012 a Uniunii Europene, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2013
 37. Versavia Brutaru, Ascultatea învinuitului sau inculpatului. Reguli şi procedee tactice aplicate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2013
 38. Ion Ifrim, Infracțiunea de abandon de familie. Analiză comparativă între noul Cod penal şi Codul penal în vigoare, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 4/2012
 39. George Antoniu, Noua legislaţie penală. Reflecţii preliminare, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2012
 40. Versavia Brutaru, Imputabilitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii potrivit noului Cod penal (Legea 286/2009). Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 3/2012
 41. Versavia Brutaru, Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, potrivit Legii nr. 286/2009, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2012
 42. Ion Ifrim, Reflecţii asupra infracţiunii de violare de domiciliu, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 2/2012
 43. Oana Roxana Ionescu, Reflecţii asupra infracţiunii de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, în Revista de studii și cercetări juridice nr. 1/2012
Revista JurisClasor CEDO
1. Vasile Bozeșan, Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea și judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenției – decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu și Chițac c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul V (2015)
2. Cristi Ghigheci, Folosirea în procesul penal a declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat – cauza Mateiuc c. României, hotărârea din 28 aprilie 2015, cererea nr. 48968/08, în Revista JurisClasor CEDO Anul V (2015)
3. Dragoș Călin, Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu c. României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale, în Revista JurisClasor CEDO Anul IV (2014)
4. Cristina Bunea, Prezența arestatului la judecarea cauzei. Asigurarea condițiilor de deținere compatibile cu respectarea demnității umane. Prezumția de nevinovăție – comunicat de presă al Parchetului. Respectarea vieții private – difuzarea imaginii persoanei arestate purtând cătușe – cauza Catană c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
5. Vasile Bozeșan, Malpraxis medical. Lipsa consimțământului scris al pacientei și omisiunea medicului de a informa adecvat pacienta asupra riscurilor procedurii medicale – încălcarea art. 8 din Convenție – cauza Csoma c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
6. Vasile Bozeșan, Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracțiunea de ofensă adusã Președintelui Franței, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!” (în traducere eufemistică – „dispari, nenorocitule!”), nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică – încãlcarea art. 10 din Convenție în cauza Eon c. Franței, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
7. Cristina Bunea, Obligația statului de a nu supune o persoană la tratamente inumane ori degradante – expunerea unei persoane în public încătușată, condiții materiale de detenție. Dreptul la respectarea vieții private – apariția în presă a unor transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate autorizat – cauza Cășuneanu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
8. Cristina Bunea, Audierea unei persoane cercetate penal, timp de 16 ore, la sediul parchetului. Încătușarea și escortarea persoanei reþinute – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
9. Vasile Bozeșan, Jurnalist obligat de instanța națională la plata de daune morale către directorul unui spital public, fără ca măsura să fie necesară într-o societate democratică – încălcarea art. 10 din Convenþie în cauza Bugan c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
10. Vasile Bozeșan, Aplicarea unei amenzi penale reclamantului și obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârșită prin presă „fără ca instanța națională să fi acordat atenție contextului” în care au fost făcute afirmațiile-încălcarea art. 6 și 10 din Convenție în cauza Niculescu-Dellakeza c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
11. George-Marius Mara , Ingerința în dreptul la liberă exprimare. Considerații privind incriminarea insultei și calomniei în dreptul penal român, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
12. Lavinia Cîrciumaru, Cristina Radu, Motivarea acțiunii civile disjunse de acțiunea penală în cazul în care pe latură penală s-a dispus încetarea procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale, prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista JurisClasor CEDO Anul III (2013)
13. Victor Constantinescu, Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României – Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate, în Revista Jurisclasor CEDO Anul II (2012)
14. Cristina Bunea, Principiul egalității armelor și locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialității – decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
15. Cristina Bunea, Obligația de a asigura condiții de detenție compatibile cu respectarea demnității umane. Nelegalitatea arestării preventive este determinată în mod excepþional numai de nereguli grave și evidente. Prezumția de nevinovăție – declarații ale procurorului de caz apărute în presă – cauza Păvălache c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
16. Dragoș Călin, Lipsa unei divergențe „profunde și persistente” a practicii judiciare a instanțelor naționale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu și alți 30 de reclamanți c. României, în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
17. Lipsa accesului la dosarul cauzei la judecarea prelungirii arestării preventive și încălcarea principiului contradictorialității – cauza Cioinea c. României (Hotărârea din 14 februarie 2012, Cererea nr. 17009/03), în Revista JurisClasor CEDO Anul II (2012)
18. Lavinia Cîrciumaru, Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
19. Amalia-Cecilia Moleanu, Probaţiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul „denunţător”, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
20. Iolanda Agafiţei, Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
21. Ionuţ Militaru, Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
22. Alexandra Neagu, Controversa aplicabilităţii art. 6 CEDO în materia contravenţiilor rutiere tranşată în decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop împotriva României, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
23. Victor Constantinescu, Cauza Adrian Constantin împotriva României – Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci şi calificarea juridică, în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
24. Victor Constantinescu, Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS), în Revista JurisClasor CEDO Anul I (2011)
Revista Pandectele Române
 1. Mihai Mareș, Revizuirea. Cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 109/A din 24 mai 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
 2. Mihai Mareș, Contestaţia la executare. Cazurile prevăzute de art. 598 alin. (1) lit. c) şi d) C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 239 din 9 iunie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
 3. Mihai Mareș, Luarea şi menţinerea măsurilor asigurătorii. Scopul pentru care sunt dispuse, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 286 din 10 mai 2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
 4. CA Cluj, Distincţia între infracţiunea de încăierare şi cea de vătămare corporală gravă respectiv tentativă la infracţiunea de omor în cazul agresiunii între două grupuri de persoane, (CA Cluj, secţia penală şi de minori, decizia penală nr. 34/A/2022), în Revista Pandectele Române nr. 4/2022
 5. Dumitru Daniel Șerban, Insuficienţa actualului cadru normativ privind instituţia opiniei concurente, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
 6. Marius Andreescu, Principiile dreptului. Posibilitatea şi utilitatea filosofiei dreptului, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
 7. Mihai Mareș, Contestaţie. Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. c) C. pr. pen. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 192 din 28 martie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
 8. Mihai Mareș, Apel. Acord de recunoaşte a vinovăţiei. Procedura remediu, în Revista Pandectele Române nr. 3/2022 (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 78/A din 14 aprilie 2022)
 9. Mihai Mareș, Verificarea măsurilor asiguratorii. Contestaţie (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 260 din 20 aprilie 2022), în Revista Pandectele Române nr. 3/2022
 10. Mircea Duțu, Dialogul jurisprudenţă-doctrină şi necunoscutele sale, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 11. Raul Alexandru Nestor, Justiţia restaurativă în România – de la necesitatea implementării unui mod de soluţionare alternativă a litigiilor la timiditatea constantă a legiuitorului, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 12. Mihai Mareș, Conflict de competenţă. Contestaţie la executare. Cazul prevăzut în art. 598 alin. (1) lit. d) C. pr. pen. Deducerea zilelor de eliberare anticipată, acordate persoanei condamnate ulterior transferului său în România, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 644 din 7 decembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 13. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Contestaţie. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativă, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 12 din 11 ianuarie 2022 a completului de 2 judecători de cameră preliminară). în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 14. Mihai Mareș, Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Chestiuni prealabile. Tipicitate, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 27 din 27 ianuarie 2022 a judecătorului de cameră preliminară), în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 15. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 47/2022 din 1 februarie 2022, Admiterea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 37 alin. (1) C. pr. pen. şi art. 56 alin. (4) C. pr. pen. Utilizarea generică a termenului de militar, în Revista Pandectele Române nr. 2/2022
 16. Mihai Mareș, Alexandra Șinc, Aspecte practice privind aplicarea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-282/20 de către instanţele din România, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 17. Raul Alexandru Nestor, Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore – garanţie pentru soluţionarea echitabilă a unei cauze penale, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 18. Gheorghe Popa, Expertiza criminalistică extrajudiciară ca mijloc de probă, în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 19. Mihai Mareș, Conflict de competenţă. Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 432 din 31 august 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 20. Mihai Mareș, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Contrabandă. Situaţie premisă. Achitare, (ÎCCJ, decizia nr. 535/RC din 23 noiembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 21. Mihai Mareș, Cerere de revizuire recalificată în recurs în casaţie, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 411/RC din 12 octombrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 1/2022
 22. Giulia Șologon, Aspecte tactice şi procesuale privind audierea martorilor în procesul penal (Partea I), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
 23. Andrada Popescu, Executarea hotărârilor pilot ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa condiţiilor de detenţie, în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
 24. Mihai Mareș, Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie după calitatea persoanei. Desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Pierderea calităţii de către inculpat. Excepţia de necompetenţă după calitatea persoanei, (ÎCCJ, secţia penală, sentinţa nr. 167 din 5 mai 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
 25. Mihai Mareș, Hotărâre judecătorească. Lipsa semnăturilor. Redactarea motivelor ulterior încetării calităţii de magistrat. Trimitere spre rejudecare, (ÎCCJ, secţia penală, decizia penală nr. 145/A din 12 iunie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
 26. Mihai Mareș, Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 79/RC din 3 martie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 1/2021
 27. Mihai Mareș, Încheiere prin care prima instanţă se pronunţă cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Contestaţie. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 854 din 18 decembrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
 28. Mihai Mareș, Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 365/RC din 16 octombrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
 29. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Chestiuni prealabile. Reunirea cauzelor. Înregistrări privind propriile convorbiri sau comunicări, (ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 31/C din 4 decembrie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
 30. ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 143/A/2020 din 9 iunie 2020, scj.ro, în Revista Pandectele Române nr. 2/2021
 31. Giulia Șologon, Aspecte tactice şi procesuale privind audierea martorilor în procesul penal (Partea a II-a), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
 32. Vasile Nester, Aspecte privind infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Impactul reconfigurării laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu asupra valorilor sociale, în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
 33. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Reunirea cauzelor. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, judecător de cameră preliminară, încheierea nr. 205 din 14 aprilie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
 34. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Nulitatea ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale. Nulitatea rechizitoriului. Soluţii. Contestaţie, (ÎCCJ, secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 254 din 24 martie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 3/2021
 35. Raul Alexandru Nestor, Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore – garanţie pentru soluţionarea echitabilă a unei cauze penale, în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
 36. Mihai Mareș, Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 261/RC din 15 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
 37. Mihai Mareș, Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen., (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 241/RC din 2 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
 38. Mihai Mareș, Verificarea măsurilor asiguratorii, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 520 din 20 mai 2021), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
 39. Andrei Duțu, CEDO: Condamnarea unui parlamentar pentru conţinutul postărilor sale pe Facebook nu constituie o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, (Hotărârea din 2 septembrie 2021, Sanchez c. Franţei, cauza nr. 45581/15), în Revista Pandectele Române nr. 4/2021
 40. Dumitru-Daniel Șerban, Înregistrarea clandestină – mijloc procesual de probă admisibil?, în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
 41. Mihai Mareș, Favorizarea făptuitorului. Analiza intenţiei cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168/A din 22 iunie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
 42. Mihai Mareș, Luare de mită. Elemente constitutive. Art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 182/RC din 19 iunie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
 43. Mihai Mareș, Abuz în serviciu. Funcţionar public. Instigare, (ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 237/RC din 21 iulie 2020), în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
 44. CA Iași, Zădărnicirea combaterii bolilor. Achitare. Declararea ca neconstituţională a unor măsuri instituite prin O.U.G. nr. 11/2020, în Revista Pandectele Române nr. 5/2021
 45. Dumitru-Daniel Șerban, Ignorarea precedentului judiciar – încălcare a dreptului la un proces echitabil şi motiv de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului?, în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
 46. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Încheiere interlocutorie. Contestaţie. Inadmisibilitate, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 742 din 8 septembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
 47. Mihai Mareș, Contestaţie la executare. Deducerea perioadei executate într-un stat străin după recunoaşterea hotărârii instanţei străine de către autorităţile din România. Instanţa competentă, (ÎCCJ, secţia penală, încheierea nr. 441 din 8 septembrie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
 48. Mihai Mareș, Cameră preliminară. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Abuz în serviciu, (ÎCCJ, secţia penală de 2 judecători de cameră preliminară, încheierea nr. 33 din 20 ianuarie 2021), în Revista Pandectele Române nr. 6/2021
Revista Română de Drept Penal al Afacerilor
(…)
Noua Revistă de Drepturile Omului
 1. Emil Moise, Consimțământul copilului, un instrument folosit pentru a diminua pedeapsa violatorilor. O practică discriminatorie, preluată în prevederi legale neconstituționale, în NRDO nr. 1/2021
 2. Cristian Nuică, Considerații privind răspunderea penală în domeniul nediscriminării, în NRDO nr. 1/2019
 3. Vladimir Adrian Costea, Ce este demnitatea pentru cei ce nu pot face uz de ea?  Problematizări privind dezideratul inviolabilității demnității umane în mediul carceral, în NRDO nr. 1/2019
 4. Robert Alexy, Demnitatea umană și analiza proporționalității, în NRDO nr. 4/2017
 5. Teodor Papuc, Principiul proporționalității și testul acestuia. Circulând pe terenul motivelor, în NRDO nr. 3/2017
 6. Ștefan Bogrea, Victima potențială în cauzele Curții Europene a Drepturilor Omului privitoare la măsurile secrete de supraveghere: între recurs individual și actio popularis, în NRDO nr. 2/2016
 7. Ioana Șoldea, Contestația privind tergiversarea procesului și contestația privind durata procesului penal – „remedii efective”?, în NRDO nr. 1/2016
 8. Măriuca Oana Constantin, Identitatea culturală – o posibilă circumstanță atenuantă? Admisibilitatea clauzei culturale în procesele penale din România, în NRDO nr. 4/2015
 9. Valentin Constantin, Cât costă drepturile fundamentale?, în NRDO nr. 3/2014
 10. D.C. Dănişor, Consideraţii privind reglementarea constituţională a restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, în NRDO nr. 2/2008
Culegere de practică judiciară
(…)
Revista Scripta Manent
 1. Paul Ciobanu, Măsurile preventive. Particularităţile activităţii grefierului de şedinţă într-un complet de drepturi şi libertăţi în situaţia unei propuneri de luare a măsurii arestării preventive ori măsurii arestului la domiciliu, în Revista Scripta Manent nr. 5/2022
 2. Claudia Roșu, Întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale – considerații în lumina deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale a României, în Revista Scripta Manent nr. 4/2022
 3. Claudia Roșu, Hărțuirea – încălcare a principiilor etice academice și profesionale, în Revista Scripta Manent nr. 3/2021
 4. Andreea-Raluca Bratu, Procedura administrativă privind eliminarea din dosar a mijloacelor de probă excluse în procedura de cameră preliminară. Decizia Curții Constituționale nr. 22/18 ianuarie 2018, în Revista Scripta Manent nr. 3/2021
 5. Andrei-Dorin Băncilă, Regimul executării amenzilor penale aplicate în alte state membre ale Uniunii Europene și recunoscute în România, în temeiul Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI în ipoteza interdicției alternativelor, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
 6. Mihai Diana-Valentina, Controlul judiciar – luarea măsurii de către procuror fără audierea prealabilă a inculpatului, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
 7. Gheorghe Ifrim, Gestionarea dosarelor penale în raport de atribuțiile administrativ-judiciare ale organelor de cercetare penală, în Revista Scripta Manent nr. 2/2021
 8. Laura Ecedi-Stoisavlevici, Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal, în Revista Scripta Manent nr. 1
Revista Universul Juridic
 1. Oana Bugnar-Coldea – Art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale – trecut și prezent, în Revista Universul Juridic nr. 7/2021
 2. (…)
Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
 1. Nicoleta-Elena Buzatu, Particularitățile cercetării locului faptei în cazul accesului ilegal la un sistem informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2018
 2. Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de fals informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2007
Revista Forumul Judecătorilor
 1. Dragoș Călin, Cauza Kozan împotriva Turciei. Încălcarea articolului 10 din Convenție. Calificarea drept „speculații politice” a punctelor de vedere exprimate nu poate fi suficientă în sine pentru a restrânge libertatea unui judecător de a schimba informații cu colegii săi magistrați pe un grup Facebook închis și secret, rezervat profesioniștilor dreptului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2022
 2. Voicu Puşcaşu, Câteva considerații critice referitoare la Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2018
 3. Cristinel Ghigheci, În ce constă imparțialitatea judecătorului?, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2016
 4. Cristinel Ghigheci, Arestarea preventivă și deținerea nelegală. Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2015
 5. Marius Armaș, Confiscarea extinsă. Analiză comparativă între reglementarea actuală şi modificările impuse de Directiva 2014/42/UE, din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2014
Revista Română de Drept al Afacerilor
 1. Selecţie a minutelor întâlnirilor profesionale trimestriale pentru analiza practicii neunitare ale Curţii de Apel Piteşti în materie penală, din 8 iunie 2017, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019
 2. Curtea de Apel Piteşti. Minute în materie penală, din 21 martie 2019, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2019
 3. (…)
Revista Română de Drept Privat
 1. Cristian Colceriu, Elita clujeană a dreptului. Paradigme în gândirea juridică a şcolii clujene de drept, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/29 februarie 2016
 2. (…)
Analele Universității București (A.U.B.)
 1. Valentina Dinu – Nerespectarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materia conflictelor de muncă, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2021
 2. George Zlati – Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2020
 3. Andrei Zarafiu, Contestaţia în anulare şi revizuirea în noul sistem procesual penal, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
 4. Ioan Paul Chiș, Notă la sentinţa penală nr. 534 din 24 februarie 2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
 5. Teodor Manea, Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua şi veche legislaţie, în Analele Universității din București – Seria Drept – 2014
 6. (…)
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 1. Mihai Dunea – Analiza unor implicaţii ale reflectării pe plan penal a conceptelor de „domiciliu” şi „reşedinţă”, publicat în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Științe Juridice nr. 2/2021
 2. (…)
Analele Universității de Vest din Timișoara
 1. Cristina Nicorici – Cazul „Lederspray” – răspunderea penală pentru omisiunea de a retrage produse periculoase de pe piaţă, publicat în Analele Universității de Vest din Timișoara nr. 1/2021
 2. Voicu Pușcasu – Câteva considerații critice, preliminare, ale soluției dispuse prin Decizia nr. 7/2020, a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată într-un recurs în interesul legii, publicat în Analele Universității din Timișoara – Seria Drept – 2020
 3. (…)
Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie
 1. Gheorghe Florian, Psihologia copilului abuzat în familie, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 2. Gheorghe Florian, Contexte sociale favorabile maltratării copiilor, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 3. Nicolae Lupulescu, Oameni minunaţi, cu aripile frânte, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 4. Vicenzo Tarantino, Grafologia medicală în controversele judiciare, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 5. Marisa Aloia, Psihologia scrisului. Un caz de evaluare grafo patologică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 6. Liana Vettori, Expertiza nu este doar grafică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 7. Anna Muszynska, Probleme selectate privind interpretarea noţiunii de document în dreptul penal, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 8. Magdalena Krajnikova, Probleme actuale privind examinarea criminalistică a scrierii de mână, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 9. Anca Ciglenean, Sorin Alămoreanu, Mihai Baco, Experţii criminalişti, o privire comparativă, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 10. Sorin Alămoreanu, Alexandru Mario Pop, Adrian Frățilă, Constantin Mirea, Importanţa unor cunoştinţe specifice de limbaj în anumite expertize grafice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 11. Gabriel Olteanu, Scrisul şi comportamentul simulat, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 12. Alexandru Mario Pop, Bogdan Florescu, Falsuri similare şi modus operandi diferite – concluzii de experţi, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 13. Ioan Băla, Perspective europene în domeniul execuţional penal, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010
 14. (…)
Revista Fortuna
 1. Mădălina Scutelnicu, Apărarea, drept fundamental şi funcţie procesual penală, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 2. Mădălina Scutelnicu, Tentativa în cazul infracţiunilor complexe, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 3. Mădălina Scutelnicu, Delimitarea coautoratului de complicitate, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 4. Vidrighin Vasile Ioan, Barta Oana lleana, Asistarea inculpaţilor cu interese contrare de către acelaşi apărător ales, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 5. Eugen Bunea, Monica Bunea, Alexandru Bunea, Deosebiri instituţionale fundamentale între sintagma penală „înscris fals” şi sintagma civilă „înscris nul”. Absenţa autorităţii de lucru judecat a hotărârii instanţei civile care a declarat nul un înscris, în faţa instanţei penale care a declarat fals acest înscris. Desfiinţarea obligatorie de către instanţa penală a înscrisului declarat fals, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 6. Betinio Diamant şi Vasile Luncean, O problemă în legătură cu aplicarea art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, în Revista Fortuna nr. 1-2/2009
 7. (…)
Revista Penalmente Relevant
 1. Adina-Mihaela Ionescu, Simona Daniela Chiperi, Calificarea token-urilor prin raportare la posibilitatea definirii acestora ca fiind security sau utility tokens, în Revista Penalmente nr. 2/2022
 2. Diana Lucaciu, Scurte considerații cu privire la noțiunile de materiale pornografice și spectacol pornografic. Asemănări și deosebiri, în Revista Penalmente nr. 2/2022
 3. Iulia-Andra Mureșan, Abuzul în serviciu, în Revista Penalmente nr. 2/2022
 4. Andra Maria Coț, Prescripția răspunderii penale: CCR, CEDO și CJUE, în Revista Penalmente nr. 1/2022
 5. Cristina Cucoaniș, Dispunerea firească de produsul unei infracțiuni versus săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Penalmente nr. 1/2022
 6. Florina Suciu, Falsul material în înscrisuri oficiale, în Revista Penalmente nr. 1/2022
 7. Anca-Ana Sampatrean, Constituirea unui grup infracțional organizat, în Revista Penalmente nr. 1/2022
 8. Alexandra Aldea, Efectuarea urmăririi penale de către parchetul european, în Revista Penalmente nr. 1/2022
 9. Diana Lucaciu – Scurte considerații cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă în varianta prevăzută de art. 374 alin. 11 Cod penal, în Revista Penalmente nr. 2/2021
 10. Dan-Sebastian Cherteș, Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, în Revista Penalmente nr. 2/2021
 11. Vlad Crăciun, Instrumente procesuale în cazul scindării unității de infracțiune, în Revista Penalmente nr. 2/2021
 12. Darius Florian, Dreptul martorului de a nu se autoincrimina, în lumina deciziei curții constituționale nr. 236/2020. Aplicarea directă a prevederilor constituției în cadrul procesului penal, în Revista Penalmente nr. 2/2021
 13. Ionuț Borlan – Mărturia mincinoasă și favorizarea făptuitorului: specialitate unilaterală sau bilaterală?, în Revista Penalmente nr. 1/2021
 14. Dan-Sebastian Chertes – Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, în Revista Penalmente nr. 1/2021
 15. Doris-Alina Șerban – Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni, în Revista Penalmente nr. 1/2021
 16. George Zlati – Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal, în Revista Penalmente nr. 1/2021
 17. Maxim Dobrinoiu, Considerații tehnice și juridice privind reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în situația interogării unei baze de date prin depășirea limitelor autorizării, în Revista Penalmente nr. 1/2021
 18. Cristian-Alin Badea – Revoluția inteligenței artificiale în sistemul judiciar penal. Extragerea argumentelor și evaluarea riscului, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
 19. Oana Bugnar-Coldea, O nouă teorie a subiectului activ al infracțiunii, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
 20. Valerian Cioclei, 3P, un „virus” reactivat, care amenință sănătatea justiției penale, publicat în AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020 și Bizlawyer
 21. Dorel Herinean – Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență, publicat în Revista Penalmente nr. 1/2020
 22. G. Pelican, Reflecții privind tratamentul sancționator al pluralității intermediare, Revista Penalmente nr. 1/2020
 23. Ionuț Iftimie, Recidiva internațională, în revista penalmente nr. 2/2020
 24. Ioana Anițulesei, Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) cod procedură penală, în revista penalmente nr. 2/2020
 25. Alexandru-Cristian Adochiței, Amânarea aplicării pedepsei. Un caz practic de arbitrariu al măsurilor administrative generat de inconsistențe legislative, în revista penalmente nr. 2/2020
 26. Teodora Godîncă-Herlea și Doris-Alina Șerban, Contestație în anulare împotriva încheierii de cameră preliminară prin care s-a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală, în revista penalmente nr. 2/2020persoana vătămată nefiind legal citată. Admisibilitatea în principiu. Admiterea contestației, în revista penalmente nr. 2/2020
 27. Andra Maria Coț, Lipsa semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, în revista penalmente nr. 2/2020
 28. Andra-Roxana Trandafir și George Zlati, Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă, în revista penalmente nr. 1/2020
 29. George-Cristian Ioan, Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (ii). Aplicații practice ale teoriei imputării obiective a rezultatului, în revista penalmente nr. 1/2020
 30. Cătălin Daniel Pop, Infracțiunile cu subiect activ special. Complicitatea la delapidare, în revista penalmente nr. 1/2020
 31. Diana Lucaciu, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în cazul ordonanțelor de clasare, în Revista Penalmente nr. 2/2019
 32. Mihnea-Andrei Novac, Împrumutul fără dobândă între societăți afiliate. Delict fiscal sau delapidare?, în Revista Penalmente nr. 2/2019
 33. George-Cristian Ioan, Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (i). Teoria generală a raportului de cauzalitate. trăsăturile infracțiunilor de serviciu, în Revista Penalmente nr. 2/2019
 34. Andra Maria Coț, Nelegala compunere a completului de judecată în lumina deciziei nr. 417/2019 a Curții Constituționale a României, în Revista Penalmente nr. 2/2019
 35. Alexandru Matache, Considerații cu privire la reținerea infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor (art. 352 cod penal) și abuz în serviciu (art. 297 cod penal) în sarcina personalului medical, în Revista Penalmente nr. 2/2019
 36. Cristina Filip, Particularități ale examinării documentelor laminate, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 37. Cezar Cioacă, Presupusa infailibilitate a probelor ADN. Limite și vulnerabilități, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 38. Cataraga Olga, Sorin Alămoreanu și Petcovici Piotr, Examinarea documentelor prezentate în copie, aspecte practice și teoretice, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 39. Efim Obreja, Nicolae Gurău, Veronica Postoroncă și Larysa Derecha, Determinarea vechimii documentelor, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 40. Sandra Grădinaru, Observaţii referitoare la expertizarea suporţilor ce conţin rezultatele activităţii de supraveghere tehnică, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 41. Dragoș-Vasile Leordean, Mihai Suian și Daniel Ioan ureche, Expertiza genetică în cauzele penale, în Revista Penalmente nr. 1/2019
 42. Oana Bugnar, Curtea de apel cluj. Procurorul general nu are competența de a infirma o soluție dispusă de procurori ai direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, în Revista Penalmente nr. 2/2018
 43. Daniel Ioan Ureche și Bianca Cârdan, Evaluarea medico-legală a discernământului în cauzele penale, în Revista Penalmente nr. 2/2018
 44. Mihai Suian, Unele aspecte privind reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale, în Revista Penalmente nr. 2/2018
 45. Georgian Marcel Husti, Formele infracțiunii de luare de mită, în Revista Penalmente nr. 2/2018
 46. Diana Lucaciu, Câteva aspecte referitoare la infracțiunile de trafic de persoane (art. 210 cod penal), proxenetism (art. 213 cod penal) și folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 cod penal), în Revista Penalmente nr. 2/2018
 47. Dorel Herinean, Participația improprie. Analiza unor cazuri particulare, în Revista Penalmente nr. 2/2018
 48. Andra Maria Coț, Spălarea banilor, în Revista Penalmente nr. 1/2018
 49. Dorel Herinean, Relaţia dintre şantaj şi alte infracţiuni, în Revista Penalmente nr. 1/2018
 50. Alexandru Matache, Considerații critice cu privire la articolul 532 alin. (3) din codul de procedură penală. Argumente de neconstituționalitate, în Revista Penalmente nr. 1/2018
 51. Dorel Herinean, Șantajul. Probleme punctuale, în revista penalmente nr. 2/2017
 52. Oana Bugnar, Redeschiderea urmăririi penale ca urmare a plângerii formulate de inculpat împotriva ordonanței de clasare. Nelegalitate, consecințe și căi de atac, în revista penalmente nr. 2/2017
 53. George Zlati, Servicii over-the-top (ott) vs. servicii de comunicaţii electronice. art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 cod procedură penală, în revista penalmente nr. 2/2017
 54. Paula Ciorea, Considerații asupra percheziției informatice, în Revista Penalmente nr. 1/2017
 55. Alexandru Matache, Consecinţele ipotezelor particulare ale erorii de fapt: aberratio ictus, aberratio delicti, error in persona şi aberratio causae, în Revista Penalmente nr. 1/2017
 56. Cristina Nicorici, Violarea vieții private. Printre capcanele unei noi incriminări, în Revista Penalmente nr. 1/2017
 57. Dan-Sebastian Chertes, Infracţiunea de divulgare a secretului profesional de către avocat prevăzută de legea nr. 51/1995. Scurte consideraţii, în Revista Penalmente nr. 1/2017
 58. Svetlana Purici, In dubio pro reo: apărarea cal troian în cauzele de criminalitate informatică, în Revista Penalmente nr. 2/2016
 59. Cristina Georgiana Feșteu, Concursul de calificări (II), în Revista Penalmente nr. 2/2016
 60. Daliana Lupou, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în Revista Penalmente nr. 2/2016
 61. Vlad Crăciun, Circumstanţele în cadrul participaţiei penale, în Revista Penalmente nr. 2/2016
 62. Deniz Otay, Delapidarea. Probleme de actualitate, în Revista Penalmente nr. 2/2016
 63. Mihai Suian, Unele aspecte privind folosirea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, în Revista Penalmente nr. 2/2016
 64. Dan-Sebastian Chertes, De lege ferenda: camera preliminară, în Revista Penalmente nr. 1/2016
 65. George Zlati, Privilehgiul contra autoincriminării și criptografia, în Revista Penalmente nr. 1/2016
 66. Vlad Crăciun, Articolul 50 Cod penal. Succinte considerații, în Revista Penalmente nr. 1/2016
 67. Cristina Georgiana Feșteu, Concursul de calificări (II), în Revista Penalmente nr. 1/2016
 68. Ionuț Borlan, Considerații privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal, în Revista Penalmente nr. 1/2016
 69. (…)
Pro Lege
 1. Vasile Drăghici, Remus Jurj, Aspecte controversate introduse prin Legea nr. 17/2023 referitoare la realizarea elementului constitutiv în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 66 alin. (1) și art. 66 alin. (11) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
 2. Maria Chirilă, Infracțiuni motivate de ură. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
 3. Clement-Mihai Resmeriță, Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și a fraudei privind fondurile publice. Modelul american, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
 4. Corina Bican, Unele considerații privind interpretarea noțiunii de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală în cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
 5. Răzvan-Horațiu Radu, Cauza Sanchez împotriva Franței. Discursul de ură și limitele libertății de exprimare, în Revista Pro Lege nr. 2/2023
 6. Dumitru-Vlad Bradea, Diminuarea forței principiului prezumției de nevinovăție în Directiva 2016/343/UE, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 7. Viorel-Gabriel Teliceanu, Incidența jurisprudenței Curții Constituționale a României asupra administrării probelor în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 8. Ioan-Florentin Ene, Titularul propunerii de autorizare a metodei speciale de cercetare prevăzute de art. 152 Cod procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 9. Marinela-Loredana Bălănoiu, Unele considerații privind avansarea și plata onorariului de expert pentru expertizele efectuate în cursul judecății, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 10. Aurelian-Constantin Mihăilă, Gestiunea mijloacelor materiale de probă în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 11. Oana Chichernea, Câteva considerații cu privire la posibilitatea restituirii pe cale administrativă a plângerii prealabile petiționarului și efectele asupra termenului prevăzut de art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 12. Radu-Mihăiță Cazacu, Ioana-Ruxandra Palade, Considerații privind săvârșirea infracțiunii de violare a vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 13. Irinel Rotariu, Noțiunea de anchetă structurală în cercetarea penală a genocidului, crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Corespondențe în Codul de procedură penală român, în Revista Pro Lege nr. 1/2023
 14. Oana Chichernea, Stop-cadru al instituției întreruperii cursului prescripției răspunderii penale, la intersecția dintre principiile doctrinei clasice și jurisprudența Curții Constituționale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 15. Aurelian Mirel Toader, Audierea martorului cu identitate protejată – succinte considerații teoretice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 16. Ionuț-Cristian Neagu, Legalitatea probelor efectuate prin delegare – aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 17. Cătălin Constantinescu-Mărunțel, Noțiunea de constrângere. Comparație între dreptul penal român și standardul impus în dreptul internațional penal prin Statutul de la Roma, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 18. Alexandra Delia Sabău, Unele considerații teoretice și practice cu privire la contestația la executare în procedura penală din România, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 19. Irinel Rotariu, Considerații privind competența instanțelor și parchetelor militare în raport de calitatea de militar, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 20. Dragoș-Nicolae Dumitru, Considerații privind infracțiunea de fals în declarații în contextul îndeplinirii formalităților necesare pentru stabilirea domiciliului, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 21. Cristian-Valentin Ștefan, Identificarea hotărârilor judecătorești nelegale neatacate de procuror și analizarea soluțiilor de achitare, restituire și trimitere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, în perioada 2017-2022, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 22. Antonia-Eleonora Constantin, Răzvan-Horațiu Radu, Art. 8 din Convenție. Dreptul la viață privată. Obligații pozitive. Deficiențe importante în ceea ce privește investigarea penală a faptelor reclamate de hărțuire sexuală la locul de muncă. Eșecul în ceea ce privește protejarea integrității reclamantei. Neîndeplinirea de către stat a obligației de a lua măsuri de protecție împotriva victimizării secundare, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 23. Irinel Rotariu, Mecanismul internațional rezidual pentru tribunalele penale internaționale: condamnarea unor persoane pentru obținerea de mărturii mincinoase și dispreț față de realizarea actului de justiție într-o cauză de competența Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2022
 24. Daniela Lovin, Executarea hotărârilor în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcări ale drepturilor fundamentale din cauza lipsei unei anchete adecvate și efective asupra faptelor de încălcare a drepturilor garantate de Convenție. Măsuri individuale pentru remedierea încălcărilor. Redeschiderea urmăririi penale sau revizuirea hotărârii prin care judecătorul de cameră preliminară a soluționat plângerea împotriva soluției procurorului de neurmărire penală sau netrimitere în judecată. Punerea în executare de către statul român a hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Soare împotriva României, cererea nr. 24329/2002, și Aftanache împotriva României, cererea nr. 999/2019, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 25. Reyhan Mustafa, Carmen Damian, Infirmarea ordonanței de clasare în cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale într-o cauză în care judecătorul de cameră preliminară a respins plângerea contra soluției de clasare a procurorului. Cale procesuală: revizuirea încheierii judecătorului de cameră preliminară conform art. 465 din Codul de procedură penală sau infirmarea soluției de clasare de către procurorul ierarhic superior și redeschiderea urmăririi penale în baza art. 335 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 26. Georgian-Marcel Husti, Poate avea inteligența artificială capacitate penală?, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 27. Irinel Rotariu, Principiul universalității în incriminarea infracțiunilor de genocid, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 28. Radu Bogdan Călin, Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 29. Vlad Vrânceanu, Clasarea cauzei in rem în cazul în care nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 30. Dumitru-Vlad Bradea, Prezumția de nevinovăție în accepțiunea Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 31. Ioan-Florentin Ene, Eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei, în contextul pronunțării Deciziei Curții Constituționale a României nr. 22/2018, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 32. Răzvan-Horațiu Radu, Analiza hotărârii în cauza I.V.Ț. împotriva României. Dreptul unui minor la protejarea imaginii sale, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 33. Răzvan-Horațiu Radu, Cauza Grzęda împotriva Poloniei. Lipsa accesului la instanță în cazul încetării înainte de termen a mandatului unui judecător, membru al Consiliului Național al Magistraturii, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 34. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑569/20 din 19 mai 2022. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 8 – Dreptul de a fi prezent la proces – Informare cu privire la proces – Imposibilitatea de a localiza persoana suspectată sau acuzată în pofida eforturilor rezonabile depuse de autoritățile competente – Posibilitatea unui proces și a unei condamnări în lipsă – Articolul 9 – Dreptul la un nou proces sau la o altă cale de atac care să permită o reexaminare a fondului cauzei”, în Revista Pro Lege nr. 2/2022
 35. Mihaela-Rodica Chicea, Principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare din perspectiva Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă. Posibile limitări: încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 36. Antonia-Eleonora Constantin, Natura juridică a actului prin care procurorul dispune prelungirea dreptului de circulație în temeiul art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, modificată și completată, din perspectiva exercitării controlului ierarhic. Posibilitatea procurorului de a dispune prelungirea dreptului de circulație, atunci când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberată fără drept de conducere, în situațiile prev. de art. 111 alin. (3) și (5) din același act normativ, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 37. Oana Chichernea, Marinela-Loredana Bălănoiu, Aprecierea valabilității consimțământului exprimat de victimele minore în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale a persoanei, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 38. Alina Ioana Szabo, Incidența principiului ne bis in idem în materia protecției sănătății și securității muncii, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 39. Leontin Matei, Procedee investigative prevăzute în al doilea Protocol al Convenției privind criminalitatea informatică, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 40. Ioan-Florentin Ene, Efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 41. Irina-Cornelia Munteanu, Scurte considerații asupra noțiunii de „a comunica cu” din conținutul interdicției prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 42. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 3 din Convenție. Interzicerea relelor tratamente. Încălcare. Aspect material. Aspect procedural, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 43. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de justiție a Uniunii Europene (Camera a patra), în cauza C‑724/19 din 16 decembrie 2021. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Ordin european de anchetă – Directiva 2014/41/UE – Articolul 2 litera (c) punctul (i) – Noțiunea «autoritate emitentă» – Articolul 6 – Condițiile de emitere a unui ordin european de anchetă – Articolul 9 alineatele (1) și (3) – Recunoașterea unui ordin european de anchetă – Ordin european de anchetă prin care se urmărește obținerea unor date de transfer și de localizare legate de telecomunicații, emis de un procuror desemnat drept «autoritate emitentă» prin actul de transpunere a Directivei 2014/41 – Competență exclusivă a instanțelor judecătorești în cadrul unei proceduri naționale similare de dispunere a măsurii de anchetă indicate în acest ordin”, în Revista Pro Lege nr. 1/2022
 44. Remus Jurj, Scoaterea ilegală din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național – infracțiune prevăzută de art. 44 lit. a) din Legea nr. 407/2006 sau infracțiune prevăzută de art. 83 alin. (1) din Legea nr. 182/2000?, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 45. Alexandra Delia Sabău, Dreptul suspectului/inculpatului de a nu da declarații în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 46. Ioana Ursache, Încadrarea juridică a fraudelor săvârșite prin intermediul platformelor de vânzări online – fraudă informatică sau înșelăciune?, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 47. Grigore Voicu, Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevăzută de art. 352 Cod penal. Evoluția incriminării și nevoia de adaptare a legislației la actualele condiții sanitare muncă, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 48. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 6 § 1 și § 3 lit. d) din Convenție. Dreptul la un proces echitabil. Încălcare. Neaudierea martorului denunțător ale cărui declarații au fost decisive pentru condamnarea reclamantului. Art. 34 din Convenție. Neîncălcare. Lipsa intimidării sau a presiunii în legătură cu plângerea adresată de reclamant Curții, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 49. Cătălin-Andrei Popescu, Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/42/UE – Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană – Domeniu de aplicare – Confiscarea bunurilor dobândite ilegal – Avantaj economic rezultat dintr o infracțiune care nu a făcut obiectul unei condamnări – Articolul 4 – Confiscare – Articolul 5 – Confiscare extinsă – Articolul 6 – Confiscare aplicată terților – Condiții – Confiscare a unei sume de bani revendicate ca aparținând unui terț – Terț care nu are dreptul de a se constitui parte în procedura de confiscare – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 50. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război și contra umanității comise de membrii serviciilor secrete. Dosarul Jovica Stanišić și Franko Simatović. Condamnare după exercitarea căilor de atac de către Biroul procurorului Mecanismului rezidual al Tribunalelor Penale Internaționale, în Revista Pro Lege nr. 4/2021
 51. Dragoș-Nicolae Dumitru, Marinela-Loredana Bălănoiu, Unele considerații privind comportamentul de control coercitiv ca tip de violență și necesitatea incriminării acestuia
 52. Robert Fleckhammer, Rolul serviciilor de informații în activitatea de prevenire și combatere a criminalității organizate, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 53. Leontin Matei, Administrarea probelor electronice în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 54. Grigore Voicu, Infracțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 55. Dan Cristian Tătar, Percheziția unui vehicul. Încălcarea dispozițiilor legale privind întocmirea procesului-verbal de percheziție, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 56. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 8 din convenție. Dreptul la respectarea vieții private și a domiciliului. Încălcare. Lipsa de proporționalitate. Dreptul la un proces echitabil. Proces penal. Neîncălcare, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 57. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 4 Protocolul nr. 7. Ne bis in idem. Încălcare. Lipsa raportului de proporționalitate. Desfășurarea unei proceduri penale pentru o infracțiune minoră și a unei proceduri administrative fiscale pentru folosirea pe post de carburant a unor uleiuri a căror folosire în acest scop era interzisă. Majorarea excesivă a accizelor. Între cele două seturi de proceduri nu există o strânsă legătură substanțială pentru a fi considerate ca un întreg, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 58. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război. Distrugerea clădirilor culturale sau a monumentelor istorice în jurisprudența Tribunalului Penal Internațional. Dosarul Ahmad Al Faqi Al Mahdi, în Revista Pro Lege nr. 3/2021
 59. Oana Chichernea, Aspecte teoretice și practice privind traficul de ființe umane comis în scopul exploatării economice și exploatării sexuale, prin obligarea victimei la practicarea prostituției,  în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 60. Vasile Luha, Întrebări și probleme practice privind cadrul legal de evaluare a culpei profesionale, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 61. Dana-Cristina Bunea, Lupta împotriva discriminării și a xenofobiei – principii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 62. Aurelian Ion, Aspecte de neconstituționalitate ale infracțiunii de abandon de familie sancționate în varianta prevăzută de art. 305 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 63. Grigore-Florin Popescu, Despre competența instanței civile de a soluționa o cauză privind făptuitori civili și militari, în situația condamnării civilului după procedura prescurtată a recunoașterii învinuirii, anterior pronunțării soluției față de militar după procedura de drept comun, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 64. Nicolae Dodoacă, Considerații referitoare la data dispunerii arestării preventive în faza de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 65. Dan Cristian Tătar, Unele aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 66. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 1 din Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cazul expulzării unor străini. Expulzare dispusă de o instanță pentru motive de securitate națională, pe baza informațiilor clasificate care nu au fost comunicate reclamantului. Lipsa unor garanții compensatorii suficiente. Lipsa unui examen din partea jurisdicțiilor naționale independente asupra necesității restrângerilor importante ale drepturilor procedurale ale reclamantului. Acestuia nu i-a fost comunicată nicio informație cu privire la comportamentul său concret susceptibil de a pune în pericol securitatea națională și cu privire la derularea momentelor importante ale procedurii. Încălcarea nu este compensată de faptul că restricțiile în discuție au fost dispuse de cele mai înalte autorități judiciare independente, întrucât nu s-a putut constata exercitarea în concret a puterilor ce le sunt recunoscute acestora de legea națională, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 67. Cătălin-Andrei Popescu, Trimitere preliminară – Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană – Actul privind condițiile de aderare la Uniune a Republicii Bulgaria și a României – Articolele 37 și 38 – Măsuri corespunzătoare – Mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției – Decizia 2006/928/CE – Natura și efectele juridice ale mecanismului de cooperare și de verificare și ale rapoartelor întocmite de comisie în temeiul acestuia – Stat de drept – Independența justiției – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene – Legi și ordonanțe de urgență ale guvernului adoptate în România în cursul anilor 2018 și 2019 în domeniul organizării sistemului judiciar și al răspunderii judecătorilor – Numire interimară în funcțiile de conducere ale Inspecției Judiciare – Înființare în cadrul Ministerului Public a unei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție – Răspundere patrimonială a statului și răspundere personală a judecătorilor pentru erori judiciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 68. Irinel Rotariu, Dosarul Dominic Ongwen, în Revista Pro Lege nr. 2/2021
 69. Competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cazurile în care s-a dispus reunirea unui dosar în care autorul infracțiunii este militar, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 70. Oana Chichernea, Reunirea cauzelor în cursul urmăririi penale. Competența de instrumentare a cauzei reunite în baza art. 43 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală, în care este implicat și un militar, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 71. Justina Condoiu, Punct de vedere cu privire la competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul civil sau de către cel militar, în situația în care sunt reunite și cauze în care sunt implicați militari, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 72. Adrian Dicu-Brătescu, Opinie cu privire la dezlegarea unei controverse din domeniul procedurii penale, în materia competenței de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cauze reunite în care sunt implicați și militari, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 73. Cătălin Olivian Ionașcu, Infracțiuni la regimul silvic, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 74. Leontin Matei, Infracțiunea prevăzută de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive. Aspecte de neconstituționalitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 75. Florin-Vasile Dăianu, Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 76. Alina Gentimir, Independența procurorului Curții Penale Internaționale – condiție actuală incontestabilă?, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 77. Antonia-Eleonora Constantin, Remus Jurj, Eroare judiciară. Privare nelegală de libertate. Noțiuni. Interpretare restrictivă. Despăgubiri. Recurs. Inadmisibilitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2021
 78. Antonia-Eleonora Constantin, Diana Berlic, Posibilitatea procurorului de a invoca excepția prescripției extinctive în litigiile în care participă, potrivit art. 92 din Codul de procedură civilă, atunci când prescripția a început să curgă după data de 1 octombrie 2011, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 79. Aurelian Mirel Toader, Punerea în mișcare a acțiunii penale, ultimul act al urmăririi penale?, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 80. Clement-Mihai Resmeriță, Restituirea cauzei la procuror pentru motivul prevăzut de art. 346 alin. (3) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 81. Marius-Bogdan-Ionuț Comșa, Posibilitatea folosirii forței de către persoanele îndreptățite conform art. 190 alin. (7) Cod procedură penală pentru punerea în aplicare a dispoziției de examinare fizică, dispusă în baza art. 190 alin. (2) sau (5) Cod procedură penală, în situația lipsei consimțământului persoanei care urmează să fie examinată, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 82. Justina Condoiu, Punct de vedere cu privire la încadrarea juridică, reținută prin hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Galați, a faptei de a aplica una sau mai multe lovituri, cu intensitate, într-o zonă anatomică vitală, folosind un obiect apt să provoace moartea unei persoane, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 83. Simona Rusu, Considerații juridice asupra noțiunii de ,,substanțe psihoactive” și consecințele juridice generate de definirea acestui termen, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 84. Iuliana-Mirela Bănescu, Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului prevăzută de art. 379 alin. (1) Cod penal – analiza practicii judiciare, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 85. Nadia Zlate, Echipele comune de anchetă, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 86. Dana-Cristina Bunea, Parchetul suedez. Parchetul român. Câteva elemente de drept comparat și bune practici, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 87. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 8 din Convenție. Viață privată. Refuzul declarării ședinței secrete într-o cauză de corupție care îl privea pe un primar și avea ca obiect cererea de eliberare din arestul preventiv pentru motive medicale. Absența examinării justului echilibru ce trebuie asigurat între interesul general referitor la publicitatea audierii și dreptul la respectarea confidențialității informațiilor despre starea de sănătate a unei persoane, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 88. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 1 Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cauzele care privesc expulzarea străinilor. Expulzarea pentru motive de securitate națională decisă de o instanță pe baza unor informații clasificate care nu au fost dezvăluite reclamanților, în lipsa unor garanții suficiente. Dreptul de a fi informat cu privire la motivele de fapt ale deciziei de expulzare. Dreptul de acces la conținutul documentelor și la informațiile pe care s-au întemeiat autoritățile naționale competente. Imposibilitatea asigurării unei apărări efective, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 89. Irinel Rotaru, Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (II) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 4/2020
 90. Oana Chichernea, Arestarea provizorie în caz de urgență, anterior primirii de către statul român a cererii de extrădare. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 91. George Virgil Gavrilă, Echipele comune de anchetă. Măsuri premergătoare, constituire, aplicații financiare, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 92. Dana-Cristina Bunea, Expertiza și constatarea. Abordare constituțională și convențională, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 93. Andreea Manuela Benedek, Despre necesitatea modificării art. 426 alin. (1) Cod procedură penală în sensul lărgirii sferei hotărârilor judecătorești împotriva cărora să poată fi declarată contestație în anulare, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 94. Monica Dobrescu, Posibilitatea reținerii, în concurs real, a infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)/art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și a celei prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care desfășurarea acțiunii incriminate prin cea de-a doua infracțiune vizează sume de bani obținute prin evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 95. Marian Drăgulescu, Mijloace de probă derivate din utilizarea serviciilor de internet, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 96. Aurelian Mirel Toader, Considerații teoretice și de drept comparat privind punerea în mișcare a acțiunii penale – obligativitate versus oportunitate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 97. Simona Rusu, Crearea premiselor pentru abuzul de medicamente și deținerea fără drept de droguri de mare risc și risc prin eliberarea din sistemul farmaceutic a substanțelor și preparatelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope în afara unei prescripții medicale speciale, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 98. Marius-Bogdan-Ionuț Comșa, Florena-Esther Sterschi, Soluția dispusă de procuror cu prilejul soluționării dosarului penal rezultat ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul întocmit de un procuror din cadrul unui parchet ierarhic superior pentru o infracțiune concurentă poate conține interpretări ale probatoriului diferite de cele reținute în rechizitoriul inițial, interpretări care pot fi capabile să influențeze modul de soluționare în instanță a dosarului respectiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 99. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 2 CEDO (aspect substanțial). Obligații pozitive. Autoritățile au manifestat suficientă diligență în ciuda anumitor amânări și omisiuni provocate de comportamentul obstructiv al martorilor plasați sub protecție. Martorii au fost plasați sub protecție de îndată ce riscul a fost identificat. Martorii nu au fost lipsiți de protecție pe durata amânărilor inițiale, anterior încheierii protocoalelor de protecție. Absența unor instrucțiuni clare date polițiștilor însărcinați cu protecția și lipsa unei pregătiri adecvate. Răspuns prompt al autorităților în remedierea erorilor identificate. Încălcarea de către martori a obligației de a coopera și neconformarea la solicitările autorităților. Compromiterea de către martori a propriei siguranțe prin prezența lor pe rețelele de socializare și la televiziuni. Măsurile de protecție și sprijinul financiar au fost menținute în ciuda deciziei unilaterale a martorilor de a se muta în străinătate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 100. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-129/19, din 16 iulie 2020. „Trimitere preliminară – Directiva 2004/80/CE – Articolul 12 alineatul (2) – Sisteme naționale de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență care garantează o despăgubire echitabilă și corespunzătoare – Domeniu de aplicare – Victimă care are reședința pe teritoriul statului membru în care a fost săvârșită prin violență infracțiunea intenționată – Obligația de a include această victimă în sfera de aplicare a sistemului național de despăgubire – Noțiunea de «despăgubire echitabilă și corespunzătoare» – Răspunderea statelor membre în cazul încălcării dreptului Uniunii”, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 101. Florena-Esther Sterschi, Infracțiunile de viol și furt calificat, infracțiuni concurente. Inculpatul a întreținut raport sexual cu o minoră, prin constrângere (imobilizare și amenințări cu moartea), fără consimțământ, și i-a sustras telefonul mobil, profitând de vulnerabilitatea vârstei persoanei vătămate, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 102. Irinel Rotariu, Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (I) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 3/2020
 103. Cătălin-Andrei Popescu, Protecția victimei. O radiografie neromanțată. Nevoia unui plan de redresare, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 104. Antonia-Eleonora Constantin, Protecția victimelor violenței domestice prin intermediul ordinului de protecție provizoriu, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 105. Ioana Ursache, Evaluarea psihologică versus expertiza psihologică judiciară. Temeiul juridic și importanța probatorie în procesul penal. Aspecte de practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 106. Cătălin Olivian Ionașcu, Expertiza (examinarea) medico-legală psihiatrică asupra victimei minore și evaluarea (examinarea) psihologică judiciară a victimei minore, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 107. Oana Chichernea, Măsuri de protecție a persoanei vătămate, victimă a violenței domestice, în vederea evitării victimizării secundare, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 108. Marian Trușcă, Necesitatea unei noi abordări în instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 109. Dragoș-Nicolae Dumitru, Modelul francez privind protecția victimelor violențelor conjugale. Măsuri particulare de protecție adoptate de către autoritățile franceze în perioada pandemiei de COVID-19, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 110. Răzvan-Horațiu Radu, Examen al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența domestică, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 111. Dana-Cristina Bunea, Protecția victimelor minore ale infracțiunilor, din perspectiva art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 112. Luminița Nicolescu, Corelarea legislației naționale cu convențiile internaționale referitoare la protecția minorilor, în special a victimelor minore, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 113. Valentin Nicușor Cristea, Cezar Sebastian Maxim, Protecția copiilor – victime ale violenței domestice. Considerații generale, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 114. Teodor Manea, Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – scurte comentarii și sinteză de practică judiciară recentă, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 115. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 3 și art. 8 din Convenție. Obligații pozitive. Respectarea secretului corespondenței. Violența în mediul virtual (cyber-violența) ca formă a violenței domestice. Lipsa unei anchete penale efective în privința violenței conjugale. Absența unui examen asupra fondului plângerii pentru violența cibernetică aflată în strânsă legătură cu plângerea privind violența conjugală. Necesitatea abordării într-o modalitate globală a fenomenului violenței conjugale în toate formele sale, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 116. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 2 din Convenție (aspect material). Recurgerea la forță. Răniri potențial mortale cauzate prin focuri de armă ale polițiștilor pentru oprirea unei tentative de furt. Reglementare imprecisă cu privire la uzul armelor de foc. Absența unor recomandări cu privire la pregătirea și controlul operațiunilor poliției. Lipsa de pregătire a intervenției. Lipsa de antrenament în ceea ce privește manipularea armelor cu gloanțe de cauciuc. Articolul 2 (sub aspect procedural). Anchetă ineficace cu privire la circumstanțele rănirilor suferite, începută doar la inițiativa victimei după 8 luni de la evenimente. Lipsa de rigoare în administrarea și conservarea probelor. Expertizele pertinente au fost efectuate după mai mult de 3, respectiv 5 ani de la producerea faptelor. Lipsa de celeritate a procedurii care a durat mai mult de 9 ani, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 117. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) în cauza C-234/18 PPU și 19 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Procedură de confiscare a bunurilor dobândite în mod ilegal în lipsa unei condamnări penale – Directiva 2014/42/UE – Domeniu de aplicare – Decizia-cadru 2005/212/JAI”, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 118. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-717/18 PPU, din 3 martie 2020. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 2 alineatul (2) – Executarea unui mandat european de arestare – Eliminarea verificării dublei incriminări a faptei – Condiții – Infracțiune sancționată de statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată este de cel puțin trei ani – Modificare a legislației penale a statului membru emitent între data faptelor și data emiterii mandatului european de arestare – Versiune a legii care trebuie luată în considerare pentru a verifica pragul pedepsei maxime de cel puțin trei ani”, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 119. Florena-Esther Sterschi, Infracțiunea de agresiune sexuală. Cazul în care inculpatul în scopul satisfacerii unor impulsuri sexuale a interacționat cu trei minore, eleve în clasa pregătitoare, pe care le-a agresat sexual în toaleta școlii. Încadrarea juridică a faptei agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2) lit. c) Cod penal. Sesizarea din oficiu a acțiunii civile. Prejudiciu moral produs prin agresiunea sexuală, generat de vulnerabilitatea vârstei persoanelor vătămate, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 120. Irinel Rotariu, Infracțiuni de război contra persoanelor: ”copiii-soldați” în legislație și jurisprudența Tribunalului Penal Internațional și Tribunalului special pentru Sierra Leone, în Revista Pro Lege nr. 2/2020
 121. Anca Jurma, Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 122. Gabriela Scutea, Care vor fi provocările transpunerii și aplicării Directivei 2016/1919/UE privind asistența juridică gratuită (…) în procedurile penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 123. Marian Drăgulescu, Mijloace de probă utilizate în procesul penal obținute de organe extrajudiciare, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 124. Justina Condoiu, Despre posibilitatea de a reține în sarcina aceluiași inculpat, în concurs real, infracțiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, și constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) și (6) din Codul penal, atunci când membrii grupului infracțional sunt aceiași cu participanții la infracțiunea de contrabandă calificată, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 125. Dana-Cristina Bunea, Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor în procesul penal și garanțiile prevăzute de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 126. Clement-Mihai Resmeriță, Cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 127. Teodor Manea, Cătălin Nicolae Constantinescu-Mărunțel, Justiția de tranziție. Noțiune, tipologii, modelul românesc, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 128. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 10 din Convenție. Dreptul de a primi și transmite informații deținute de autoritățile judiciare. Refuzul instanțelor naționale de a permite reclamanților accesul la un dosar penal soluționat și de a comunica ordine de arestare preventivă privind terțe persoane. Cererile de acces la informații nu au fost motivate. Lipsa interesului public, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 129. Antonia-Eleonora Constantin, Articolul 6 din Convenție (materie penală). Neîncălcare. Imparțialitate. Același judecător a făcut parte din două complete de apel în două cauze disjunse între care exista o legătură și care îl priveau pe reclamant. Unele dintre probele administrate în primul proces au fost examinate și în al doilea proces. Respingerea cererii de abținere, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 130. Cătălin Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauzele conexate C-566/19 PPU și C-626/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alin. (1) – Noțiunea de «autoritate judiciară emitentă» – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru (Luxemburg și Țările de jos) pentru efectuarea urmăririi penale”, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 131. Cătălin Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-627/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Întrebare preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Autoritate judiciară emitentă – Mandat european de arestare emis de un procuror belgian – Condiția existenței unei căi de atac jurisdicționale eficiente împotriva deciziei de emitere a unui mandat european de arestare”, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 132. Florena-Esther Sterschi, Accident de circulație. Cazul în care conducătorul auto se angajează într-un comportament ilicit în trafic, prin nerespectarea regulilor legate de prioritate și de viteză. Încadrarea juridică a faptei în infracțiunea de omor calificat prevăzută de art. 188 alin. (1) raportat la art. 189 alin. (1) lit. f) Cod penal. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. (1), (2) și (3) Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 133. Florena-Esther Sterschi, Restituirea cauzei la parchet în fază de judecată. Constatarea nulității absolute a încheierii de finalizare a camerei preliminare, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 134.  Irinel Rotariu, Groapa comună din satul Horlești comuna Rediu județul Iași – urmărirea penală a istoriei îndepărtate, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 135. Irinel Rotariu, Din practica Tribunalului Penal International: dosarul generalului de brigadă Jean-Pierre Bemba Gombo, achitare pentru crime de război și crime împotriva umanității, în Revista Pro Lege nr. 1/2020
 136. Cătălin Andrei Popescu, Considerații asupra legalității utilizării tehnologiei recunoașterii faciale în cadrul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 137. Antonia-Eleonora Constantin, Aspecte teoretice și practice referitoare la repararea prejudiciilor cauzate prin condiții necorespunzătoare de detenție din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 138. Justina Condoiu, Privire critică asupra Deciziei nr. 8 din 21 martie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 228/1/2019, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 139. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauza C-712/17 (8 mai 2019). „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Operațiuni fictive – Imposibilitatea deducerii taxei – Obligația emitentului unei facturi de a achita TVA-ul care figurează pe aceasta – Amendă în cuantum egal cu cel al TVA-ului dedus în mod nelegal – Compatibilitate cu principiile neutralității TVA-ului și proporționalității”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 140. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-128/18 (15 octombrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Motive de refuz al executării – Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante – Condiții de detenție în statul membru emitent – Apreciere de către autoritatea judiciară de executare – Criterii”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 141. Cătălin-Andrei Popescu, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia), în cauza C-467/18 (19 septembrie 2019). „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Articolele 6 și 47, precum și articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2012/13/UE – Articolul 8 alineatul (2) – Directiva 2013/48/UE – Articolul 12 – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 3 – Reglementare națională care autorizează, din motive terapeutice și de siguranță, internarea psihiatrică a persoanelor care, în stare de demență, au săvârșit fapte care prezintă pericol social – Dreptul la informare cu privire la drepturi – Dreptul de a avea acces la un avocat – Dreptul la o cale de atac efectivă – Prezumția de nevinovăție – Persoană vulnerabilă”, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 142. Irinel Rotariu, Din practica Tribunalului internațional pentru acuzarea persoanelor responsabile de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991 cu privire la fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 143. Octavian S. Mureșanu, Câteva observațiuni în legătură cu jurământul martorilor în penal (,,Curierul judiciar”, nr. 15, 13 aprilie 1941), în Revista Pro Lege nr. 4/2019
 144. Grigore Voicu, Lavinia Ionescu, Mirela Arsenie, Activitățile ce pot fi desfășurate în cazul infracțiunilor flagrante – pătrunderea în domiciliu fără mandat de percheziție și în lipsa consimțământului persoanei care-l folosește, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 145. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, respectiv dacă obligația de a dispune măsuri asigurătorii în cazul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală vizează doar organul de urmărire penală și instanța de judecată sau vizează și organul fiscal care sesizează organul de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 146. Remus Jurj-Tudoran, Infracțiunea de terorism cibernetic – elemente constitutive și studii de caz, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 147. Irinel Rotariu, Infracțiunea de genocid. Groapa comună de la Popricani – studiu juridic, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 148. Crenguța Andreea Stoica (Lionte), Cercetări privind expertizele din domeniul multimedia, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 149. Ionuț Drîmbă, Prezumția de nevinovăție în dreptul procesual penal român, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 150. Cătălin-Andrei Popescu, Infracțiunile motivate de ură – procedura de eliminare a postărilor de pe rețelele de socializare, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 151. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Procedura cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2019
 152. Marian Drăgulescu, Activitate economică ce implică operațiuni taxabile aferente vânzărilor la distanță cu caracter de continuitate efectuate de către persoane fizice neautorizate – infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005?, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 153. Mari-Claudia Ivan, Rezolvarea cauzelor penale de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 154. Remus Jurj-Tudoran, Accesul la informațiile clasificate în procesul penal și în procedura expulzării. Este necesară crearea unei secții de avocați speciali în cadrul baroului?, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 155. Florena-Esther Sterschi, Unele considerații asupra reținerii, predării și percheziționării trimiterilor poștale, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 156. Mihai-Costin Toader, Valențele probatorii ale declarațiilor olografe, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 157. Pavel Palcu, Planificarea urmăririi penale ca regulă de tactică criminalistică, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 158. Remus Jurj-Tudoran, Dreptul la un proces echitabil. Nedezvăluirea înregistrării video efectuate cu ocazia unei cumpărări autorizate de droguri, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 159. Alexandra Delia Sabău, Dreptul la tăcere din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 160. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑310/16 (17 ianuarie 2019). „Trimitere preliminară – taxa pe valoarea adăugată (TVA) – protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – articolul 325 alineatul (1) TFUE – Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene – procedură penală privind infracțiuni în materie de TVA – principiul efectivității – administrarea probelor – interceptarea convorbirilor telefonice – autorizație acordată de o autoritate judiciară necompetentă – luarea în considerare a acestor interceptări ca elemente de probă – reglementare națională – interdicție”, în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 161. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 1/2019
 162. Marian Drăgulescu, Infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 – Implicații fiscale. Actele de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală – mijloace de probă?, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 163. Monica Buzea, Considerații în legătură cu fenomenul conducerii unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 164. Radu-Mihăiță Cazacu, Organizarea și competența parchetelor militare în sistemul juridic românesc actual, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 165. Mari-Claudia Ivan, Obiectul supravegherii urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 166. Pavel Palcu, Necesitatea diversificării regulilor tactice criminalistice aplicabile în cercetarea la fața locului, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 167. Remus Jurj-Tudoran, Audierea nemijlocită a martorilor în fața instanței de judecată în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 168. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C‑207/16 (2 octombrie 2018). Trimitere preliminară. Comunicații electronice. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 2002/58/CE. Articolele 1 și 3. Domeniu de aplicare. Confidențialitatea comunicațiilor electronice. Protecție. Articolul 5 și articolul 15 alineatul (1). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolele 7 și 8. Date prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice. Accesul autorităților naționale la date în scopuri de anchetă. Pragul de gravitate a infracțiunii susceptibil să justifice accesul la date, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 169. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea I), în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 170. Gheorghe Ivan, Mihaiela Maxim, Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat) și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în judecată în perioada anilor 2011-2015, în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 171. Hariton Udrea, Despre daunele isvorâte din vătămarea personalității (,,Curierul judiciar”, Anul XLIX, 1940, nr. 10, 10 martie 1940), în Revista Pro Lege nr. 4/2018
 172. Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan, Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 173. Remus Jurj-Tudoran, Finanțarea terorismului – teorie și practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 174. Mircea Petrescu, Nerespectarea regimului armelor și munițiilor în varianta asimilată acestei infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 175. Viorel-Florin Șerban, Valeriu Iordache, Ultrajul, în special prin insultă – act de subminare a autorității de stat, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 176. Daniela Dediu, Ordinul european de anchetă. Aspecte teoretice și practice privind procedura de emitere și executare, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 177. Mari-Claudia Ivan, Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 178. Simona Rusu, Independența procurorului versus subordonarea ierarhică. Considerente de doctrină juridică – infirmarea soluției, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 179. Augustin Lazăr, Cornelia-Adriana Șandru, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la confiscarea extinsă, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 180. Remus Jurj-Tudoran, Libertatea de exprimare. Dezvăluirea unor informații cu caracter de secret militar în contextul unei investigații jurnalistice, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 181. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-268/17 (25 iulie 2018). Cooperare judiciară în materie penală. Mandatul european de arestare. Principiul ne bis in idem. Persoană căutată care a avut calitatea de martor într-o procedură anterioară referitoare la aceleași fapte. Emiterea mai multor mandate europene de arestare împotriva aceleiași persoane, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 182. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Oradea pe anul 2015, în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2018
 183. Marian Drăgulescu, Infracțiunea prevăzută în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Subvenție ori compensație?, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 184. Remus Jurj-Tudoran, Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 185. Simona Rusu, Infracțiunea prevăzută în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 186. Viorel Siserman , Reflecții în legătură cu cercetarea crimelor comunismului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 187. Daniela Dediu, Videoconferința în cadrul procedurilor penale naționale și de cooperare judiciară internațională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 188. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Negăsirea persoanei față de care s-a dispus arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 189. Nadia Zlate, Audierea martorilor. Unele considerații în lumina Deciziei nr. 562/2017 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 190. Adrian Radu, Prelungirea dreptului de circulație – natura juridică, căile legale de care dispune persoana pentru obținerea acesteia, soluțiile aflate la îndemâna procurorului, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 191. Augustin Lazăr, Elena Giorgiana Hosu, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 192. Valentin-Cristian Ștefan, Lipsa din cuprinsul actului de sesizare a organului de urmărire penală a codului numeric personal al petiționarului. Indicarea persoanei vătămate pentru prima dată în cuprinsul actului de sesizare a instanței. Eventuale consecințe ale celor două neregularități asupra legalității sesizării instanței, legalității efectuării actelor de urmărire penală și legalității administrării probelor în faza de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 193. Remus Jurj-Tudoran, Proces echitabil. Apărare cu asistarea unui apărător. Imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul procedurilor penale împotriva sa, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 194. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-537/16 (20 martie 2018). Principiul ne bis in idem. Natura penală a sancțiunii administrative. Existența aceleiași infracțiuni. Articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Restrângeri impuse principiului ne bis in idem. Condiții, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 195. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie procesual penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2018
 196. Augustin Lazăr, Ovidiu Predescu, Independența procurorilor și statul de drept, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 197. Liviu Popescu, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală și, ulterior, solicitare de informații în cadrul unui dosar penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 198. Remus Jurj-Tudoran, Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 199. Mircea Petrescu, Prescripția răspunderii penale în interpretarea legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 200. Daniela Dediu, Scurte considerații referitoare la efectele unei cereri de consimțământ, în baza principiului specialității în materia extrădării, asupra cursului prescripției răspunderii penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 201. Cristian Anghel, Necesitatea administrării încă din faza de urmărire penală a probei cu expertiza medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei și valoarea probatorie a acesteia, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 202. Justina Condoiu, Competența Direcției Generale Anticorupție de a efectua acte de cercetare penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 203. Andrei-Ioan Dascălu, Posibilitatea excluderii declarațiilor de martor în cazul incidenței art. 118 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 204. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 205. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 206. Augustin Lazăr, Elena Georgiana Hosu, Gheorghe Ivan, Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea I), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 207. Remus Jurj-Tudoran, Proces echitabil. Garanții procedurale suficiente care i-au permis acuzatului dintr-un caz de terorism să înțeleagă verdictul pronunțat de către o curte cu jurați alcătuită în mod special, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 208. Remus Jurj-Tudoran, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi) în cauza C-676/16 (17 ianuarie 2018), în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 209. Gheorghe Ivan, Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 210. Gheorghe Ivan, Amânarea aplicării pedepsei – o alternativă la condamnare. Suspendarea condiționată a executării pedepsei – o alternativă la executarea unei pedepse, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 211. Gheorghe Ivan, Amenda penală. Necesitatea stabilirii numărului zilelor-amendă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 212. Gheorghe Ivan, Concursul de infracțiuni. Condamnare potrivit legii vechi și condamnare potrivit legii noi – situație neacoperită de către Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale a României. Urma papilară – probă indirectă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 213. Gheorghe Ivan, Complicitatea prin adeziune tacită la tentativa la infracțiunea de omor. Durata internării într-un centru de detenție, în cazul incidenței unor cauze modificatoare de pedeapsă, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 214. Gheorghe Ivan, Amânarea aplicării pedepsei – obligația de a nu conduce anumite vehicule stabilite de către instanță, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 215. Marta Cartabia, Separarea puterilor și independența judecătorească: provocări actuale,
 216. Jean-Claude Marin, Parchetul european, în Revista Pro Lege nr. 1/2018
 217. Ana-Maria Pîrvu, Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 218. Simona Rusu, Interpretarea dispozițiilor art. 177 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal împotriva principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 219. George Daniel Dancă, Principiile specifice fazei de urmărire penală și respectarea dreptului la apărare, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 220. Daniela Dediu, Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 221. Mariana Aurelia Dumitrache, Înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu aceea a arestării preventive în cazul unui inculpat minor, în temeiul dispozițiilor art. 215 alin. (7) din noul Cod de procedură penală, în condițiile în care acesta a mai fost arestat în aceeași cauză. Studiu de caz, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 222. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Actul procedural prin care Administrația Națională a Penitenciarelor poate sesiza organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 223. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a), în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 224. Acordul de mediere. Conflictul de interpretări între Curtea Constituțională a României și Înalta Curte de Casație și Justiție. Aplicabilitatea lor din perspectiva legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 225. Armă de foc neletală. Executarea de focuri repetate asupra unor zone vitale ale corpului victimei. Tentativă la omor. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de vătămare corporală, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 226. Șantajul. Lipsa intenției specifice. Injustețea folosului și a dobândirii acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 227. Apelul exclusiv al inculpatului. Încălcarea principiului non reformatio in pejus, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 228. Camera preliminară ca fază distinctivă a procesului penal. Omisiunea parcurgerii procedurii. Facultativitatea sau obligativitatea verificării în camera preliminară. Nulitate absolută sau nulitate relativă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 229. Minor. Măsură preventivă privativă de libertate (arestare). Deducerea perioadei acestei măsuri din durata măsurii educative neprivative de libertate aplicate, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 230. Urmărire penală in rem și urmărire penală in personam. Depășirea duratei rezonabile a fazei urmăririi penale in rem. Nulitate relativă. Ocultismul administrării probațiunii. Încălcarea dreptului la un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 231. Ultrajul – caracterul particular al motivației subiective a acțiunii agresive. Apelul declarat de către procuror în defavoarea inculpatului – extinderea motivelor în favoarea acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 232. Tâlhăria calificată săvârșită prin violare de domiciliu – infracțiune complexă. Violarea de domiciliu săvârșită, în aceeași împrejurare, în dauna mai multor victime – infracțiune continuată sau simplă?, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 233. Infracțiunile de tentativă la omor și de părăsire a locului accidentului ori de modificare sau ștergere a urmelor acestuia. Inexistența acesteia din urmă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 234. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Dreptul la viață privată. Biroul dintr-o instituție de stat este asimilat domiciliului, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 235. Abatere judiciară. Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 236. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Admisibilitatea acțiunii civile în procesul penal, în cazul subrogației legale, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 237. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Prelungirea arestării preventive atunci când aceasta a încetat de drept, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 238. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Arestul la domiciliu. Revocare după apariția Deciziei nr. 361/2015 a Curții Constituționale a României, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 239. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Măsurile asigurătorii în procesul penal. Aplicabilitatea dispozițiilor de drept procesual civil. Principiul ,,penalul ține în loc civilul”, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 240. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului. Încetarea calității de avocat prin pensionare. Declinarea de competență, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 241. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Achitarea inculpatului – faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni. Aplicarea legii penale mai favorabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 242. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Contestația la executare în ipoteza împiedicării la executare. Distincție față de revizuire și contestația în anulare. Instanța competentă, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 243. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Acordul de recunoaștere a vinovăției. Admitere doar în ipoteza în care consimțământul exprimat de către inculpat, în fața procurorului, nu a fost afectat de vreun viciu de consimțământ, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 244. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Competența funcțională a judecătorului de drepturi și libertăți. Posibilitatea acestuia de a dispune revocarea reținerii luate prin ordonanța procurorului, în situația respingerii propunerii de arestare preventivă a inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 4/2017
 245. Simona Rusu, Fapta de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența drogurilor. Neincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 246. Daniela Dediu, Infracțiunea prevăzută în art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 247. Daniela Peicu, Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 248. Nicolae Pîrcălăbescu, Abuzul în serviciu. Subsidiaritate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 249. Liviu Popescu, Controlul jurisdicțional din oficiu. Drept sau atribuție?, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 250. Antonia-Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I), în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 251. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Redactarea hotărârii judecătorești de către un judecător care nu a participat la proces, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 252. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-579/15 (29 iunie 2017), în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 253. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Constituirea unui grup infracțional organizat, șantajul și uzurparea de calități oficiale. Calcularea termenului de prescripție a răspunderii penale. Aplicarea globală a legii penale mai favorabile. Individualizarea judiciară a pedepselor. Confiscarea specială, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 254. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Împăcarea tardivă. Temei al unei contestații în anulare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 255. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Cauza justificativă a ordinului legii. Motiv de refuz al executării unui mandat european de arestare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 256. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Furtul calificat săvârșit, în aceeași împrejurare, în dauna a două persoane vătămate. Unitate naturală de infracțiune sau pluralitate de infracțiuni?, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 257. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tentativa la infracțiunea de furt calificat săvârșită prin violare de domiciliu, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 258. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Delapidarea – infracțiune de pericol, și nu de rezultat. Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 259. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de favorizarea făptuitorului și de fals intelectual săvârșite prin aceeași omisiune. Concurs real de infracțiuni. Nedezincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 260. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de înșelăciune și de obținere ilegală de fonduri. Distincție, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 261. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunile de violență în familie și de omor. Încadrare juridică. Circumstanța agravantă a profitării de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 262. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea silvică de furt de arbori și tâlhăria – încadrare juridică. Infracțiunile de ultraj săvârșite împotriva unor funcționari publici diferiți – imposibilitatea reținerii unei infracțiuni continuate, în Revista Pro Lege nr. 3/2017
 263. Bogdan Codreanu, Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 264. Daniela Dediu, Infracțiunea de realizare de opere derivate fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de lege, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 265. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Obstrucționarea justiției, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 266. Ana-Maria Pîrvu, Violența în familie. Posibilitatea continuării urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii prealabile sau a împăcării, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 267. Simona Rusu, Unele considerații asupra începerii urmăririi penale in rem și a adoptării soluției de clasare. Problematica investigației preliminare (actelor premergătoare), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 268. Pavel Palcu, Aspecte teoretice și practice privind morțile suspecte ale persoanelor deținute în penitenciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 269. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul executiv al Centrului Județean din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în legătură cu aprobarea unui act prin care s-a obținut, indirect, un folos patrimonial pentru soție. Renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 270. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul coordonator în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în legătură cu întocmirea unui act prin care s-a obținut, indirect, prin intermediul societății la care era asociat unic, un folos patrimonial pentru sine. Calitatea de funcționar public al inculpatului, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 271. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un consilier local de comună. Achitare în cazul adoptării unui act normativ, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 272. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un inginer silvic în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru o rudă de gradul I. Elemente constitutive, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 273. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine și pentru soția sa. Starea de necesitate, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 274. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiul său. Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 275. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de școală gimnazială în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiica sa. Amânarea aplicării pedepsei. Neîntrunirea condițiilor privind renunțarea la aplicarea pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 276. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un președinte al consiliului județean în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru soția, fiica și ginerele său. Neîntrunirea condițiilor privind infracțiunea continuată, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 277. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director executiv în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine. Procedura simplificată a judecății în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 278. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Conflictul de interese și abuzul în serviciu – distincție. Eroarea de drept penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 279. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Conflictul de interese și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, ori încheierea de tranzacții financiare – coexistență. Incompatibilitatea judecătorului, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 280. Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan. Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de bancă privată. Achitare – lipsa calității de funcționar public, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 281. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Dreptul la apărare. Lipsa unei proceduri judiciare efective care să stabilească dacă probele deținute de către organele de urmărire penală ar trebui să-i fie făcute cunoscute apărării, încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut în art. 6 alin. (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 282. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauzele conexate C-124/16, C-188/16 și C-213/16 (22 martie 2017), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 283. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauzele conexate C-217/15 și C-350/15 (5 aprilie 2017), în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 284. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Încheierea intermediară pronunțată în cursul procedurii în camera preliminară. Imposibilitatea atacării cu contestație, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 285. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Nerespectarea dispozițiilor privind citarea inculpatei și prezența obligatorie a acesteia la soluționarea unei asemenea propuneri, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 286. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Inadmisibilitatea cererii ulterioare de contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 287. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Participarea procurorului militar la judecarea cauzei care are ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive. Eventualele nulități procedurale, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 288. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea de neexecutare din motive imputabile sau de nerespectare a hotărârilor judecătorești pronunțate de instanța de contencios administrativ. Situația premisă. Legea penală mai favorabilă, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 289. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Revocarea și înlocuirea măsurii arestării preventive, în condițiile incidenței Deciziei nr. 553/2015 a Curții Constituționale a României. Pericolul pentru ordinea publică, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 290. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Necitarea comunei în calitate de persoană vătămată, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 291. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Contestația la executare. Computarea din durata pedepsei a perioadei considerate ca executate pe baza muncii prestate în timpul executării pedepsei pe teritoriul altui stat, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 292. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Nulitatea dispoziției de trimitere în judecată. Unele neregularități ale actului de sesizare a instanței, în Revista Pro Lege nr. 2/2017
 293. Remus Jurj-Tudoran, Particularitați ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 294. Mari-Claudia Ivan, Infracțiunea complexă în formă agravantă, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 295. Daniela Dediu, Însușirea retragerii plângerii prealabile și a împăcării de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 296. Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader, Corelația dintre confiscarea extinsă și investigația financiară în procesul penal român, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 297. Gheorghe Ivan, Vasile Ioniță, Una din problematicile punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 298. Ana-Maria Pîrvu, Modalitatea de calcul a termenului de 5 zile prevăzut în art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 336/2015, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 299. Simona Rusu, Unele considerații asupra acordului de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 300. Anca-Raluca Sas, Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei. Corelația cu instituția judecătorului de drepturi și libertăți, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 301. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Aprecierea probelor din perspectiva noilor reglementări procesuale, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 302. Dan Cristian Tătar, Din nou despre art. 318 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 303. Răzvan Horațiu Radu, Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Tiba contra României. Încălcarea dreptului la libertate și siguranță prin modalitatea de punere în executare a mandatului de aducere, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 304. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-439/16 PPU (27 octombrie 2016), în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 305. Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-452/16 PPU (10 noiembrie 2016), în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 306. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Fapte care nu prezintă pericolul social al unor infracțiuni. Sancțiunile și cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 255/2013. Aplicarea prin analogie a dispozițiilor Codului de procedură penală anterior, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 307. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Prelungirea măsurii internării într-un centru de detenție în cazul minorului judecat pentru alte infracțiuni concurente săvârșite anterior luării măsurii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 308.  Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Minor. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 309. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Forma agravată a infracțiunii de furt. Circumstanța agravantă a pluralității făptuitorilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 310.  Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. Modalitatea de executare a pedepsei ce se poate stabili prin acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 311. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere potrivit legilor penale succesive. Nereținerea stării de recidivă. Nesuportarea de către inculpați și suspecți a cheltuielilor judiciare avansate de stat privind avocații din oficiu, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 312. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tentativa la infracțiunea de furt calificat. Distincția între actele de executare și actele preparatorii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 313. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Individualizarea pedepsei. Neagravarea situației inculpatului în propria cale de atac, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 314. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea prevăzută în art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. Achitare pentru lipsa tipicității, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 315. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Eroarea de fapt principală, în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Imposibilitatea achitării inculpatului în cadrul procedurii în cazul recunoașterii învinuirii, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 316. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte săvârșită ca urmare a provocării, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 317. Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Tratamentul sancționator al infracțiunilor concurente săvârșite după liberarea inculpatului din centrul educativ, dar după ce devenise major, în Revista Pro Lege nr. 1/2017
 318. Liviu Popescu, Confiscarea extinsă. Probleme de aplicare. De lege ferenda … (II), în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 319. Gheorghe Muscalu, Scurte considerații asupra culpei comune succesive, în cazul infracțiunii de ucidere din culpă sau vătămare corporală din culpă, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 320. Daniela Dediu, Infracțiunea de organizare a activității transfuzionale în vederea obținerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui și a componentelor sanguine umane, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 321. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 322. Liviu Popescu, De lege ferenda? Completarea art. 318 din Codul de procedură penală – amenda, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 323. Tamara Manea, Abaterea disciplinară privind încălcarea de către judecători și procurori cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material sau procesual. Principiile legalității și loialității administrării probelor, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 324. Augustin Lazăr, Elena Giorgiana Hosu, Analiza cauzelor având ca obiect infracțiunile silvice, în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești rămase definitive, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 325. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran. Libertatea de exprimare – inaplicabilă în cazul ziariștilor care au comis acțiuni specifice pentru a cumpăra arme de foc într-un mediu infracțional, în scopul de a crea știri senzaționale, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 326. Actualități legislative – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan. Uzul de armă licit – cauză care înlătură caracterul penal al faptei, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 327. Doctrină străină – Rubrică realizată de Constantin Sima și Gheorghe Ivan. Materialitatea infracțiunii în concepția lui Ferrando Mantovani, în Revista Pro Lege nr. 4/2016
 328. Gheorghe Ivan, Abuzul în serviciu – între incriminare și dezincriminare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 329. Remus Jurj-Tudoran, Infracțiunea de conflict de interese – teorie și practică judiciară, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 330. Antonia Eleonora Constantin, Înțelesul sintagmei ,,operațiuni financiare, ca acte de comerț” din cuprinsul art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 331. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul de deținere a inculpatului arestat preventiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 332. Daniela Dediu, Considerații în legătură cu modalitatea de efectuare a urmăririi penale în cazul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă de către martorul cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecție a martorilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 333. Constantin Sima, Alexandru Ioan Sima, Sistemul acuzatorial și sistemul inchizitorial – apariția Ministerului Public, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 334. Silvia-Mihaela Daneliuc, Avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru numirea, promovarea și eliberarea polițiștilor în/din funcțiile structurilor de poliție judiciară și încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 335. Augustin Lazăr, Dana-Cristina Burduja, Sinteză de practică judiciară cu privire la infracțiunea de conflict de interese, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 336. Elena Giorgiana Hosu, Analiza cauzelor penale având ca obiect, în principal, soluțiile de renunțare/scoatere de sub urmărirea penală/clasare/neîncepere a urmăririi penale, cu aplicarea unei sancțiuni administrative, pentru infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și în Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 337. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Obligația judecătorilor de a motiva deciziile de arestare. Arestul la domiciliu reprezintă o privare de libertate în sensul art. 5 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Revista Pro Lege nr. 3/2016
 338. Constantin Sima, Ordonanța de urgență – între neconstituționalitate și normalitate, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 339. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Mandatul de arestare preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 340. Constantin Sima, Prezumția de nevinovăție și calitatea actului de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 341. Alexandru Adrian Anghel, Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 342. Mircea Petrescu, Acordul de recunoaștere a vinovăției, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 343. Ștefania Stan, Determinarea autorității judiciare competente să execute o cerere de asistență judiciară internațională. Vânzare-cumpărare de nou-născuți. Trafic de minori. Aplicarea Convenției suplimentare cu privire la abolirea sclaviei, traficului de sclavi și a instituțiilor și practicilor analoage sclaviei și a Convenției cu privire la drepturile copilului, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 344. Remus Jurj-Tudoran, Unele considerații referitoare la modificarea legislației naționale în vederea respectării standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la un proces echitabil, privit din perspectiva securității raporturilor juridice, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 345. Teoria generală a infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 346. Denisa Silivestru, Rolul procurorului în justiția democratică sau cine suntem noi, în Revista Pro Lege nr. 2/2016
 347. Constantin Sima, Principiul legalității, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 348. Constantin Strat, Fapte comise prin emiterea de cecuri. Aspecte practice și aspecte penale și procesual penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 349. Justina Condoiu, Punct de vedere privind încadrarea juridică în infracțiunea de cămătărie prevăzută de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie, respectiv de art. 351 din Codul penal, în situația în care acțiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor, după intrarea în vigoare a acesteia, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 350. Liviu Popescu, Limitele comisiei rogatorii, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 351. Constantin Sima, Comisia rogatorie și limitele acesteia în procedura penală română, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 352. Liviu Popescu, Declinarea înapoi după preluare II. Obligativitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 353. Monica Dobrescu, Punct de vedere referitor la „incidența infracțiunii prevăzute de art. 334 alin. (4) teza ultimă din Codul penal în cazul faptei de conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, fără a deține asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente, valabilă pe teritoriul României”, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 354. Constantin Sima, Înțelesul expresiei „autovehicul care nu are drept de circulație în România”, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 355. Pavel Palcu, Ordinul european de anchetă. – Tendințe și perspective –, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 356. Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend (traducere din limba spaniolă), Teoria generală a infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 1/2016
 357. Codruț Olaru, Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 358. Constantin Sima, Pluralitatea de infractori, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 359. Dan Cristian Tătar, Discuții privind infracțiunea de contrabandă simplă (varianta asimilată) prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 360. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Ioan-Dorel Șoica-Duma, Acordul de recunoaștere a vinovăției – procedura în fața instanței de fond. Calea de atac, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 361. Pavel Palcu, Cercetarea criminalistică la locul faptei în noile condiții procedural penale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 362. Liviu Popescu, Neconstituționalitatea normei de incriminare. Natura juridică. Efecte. Aplicație: Decizia Curții Constituționale nr. 363/2015 referitoare la art. 6 din Legea nr. 241/2005, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 363. Valentin Trif, Examen teoretic asupra infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 364. Marcel Sandu, Înșelăciune – cazuri concrete în care investigațiile financiare au contribuit la probarea faptelor, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 365. Valentin Trif, Diferențe între evaziunea fiscală legală (tax avoidance) și frauda fiscală (tax evasion) incriminată ca infracțiune, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 366. Constantin Strat, Infracțiunea continuată săvârșită din culpă, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 367. Cristinel Hrițcu, Unitatea legală de infracțiune. Justificare teoretică și practică. Capitolul I. Conceptul de unitate legală de infracțiune, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 368. Cristian-Valentin Ștefan, Succinte considerații asupra noii concepții referitoare la trăsăturile infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 369. Liviu Popescu, Declinarea înapoi după preluare, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 370. Constantin Sima, Preluarea unei cauze penale de către parchetul ierarhic superior, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 371. Nicoleta Alina Sirca, Momentul dobândirii calității de parte civilă în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2015
 372. Constantin Sima, Pluralitatea de infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
 373. Codruț Olaru, Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
 374. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere asupra respectării, de către autoritățile judiciare, a dreptului la consultare a dosarului în cursul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
 375. Radu Bodea, Considerații generale privitoare la infracțiunile care aduc atingere domiciliului și vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
 376. Bodea Radu, Conținutul noțiunii de „victimologie”. Istorie și actualitate, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2015
 377. Constantin Sima, Unitatea de infracțiuni, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 378. Codruț Olaru, Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 379. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere în legătură cu săvârșirea unor fapte ilicite la regimul circulației pe drumurile publice, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 380. Liviu Popescu, Vid legislativ? Despre (in)aplicabilitatea art. 152 și art. 170 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 381. Daniela Bratulea, Clasarea și renunțarea la urmărirea penală. Dispoziții tranzitorii în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 382. Mircea Petrescu, Decontarea expertizei financiar – contabile, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 383. Ana-Liliana Cristea, Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – aspecte de noutate. Inducerea în eroare a organelor judiciare – art. 268 Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 384. Tokos Lehel, Răspunderea persoanei juridice în cazul accidentelor de muncă, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 385. Marcel Sandu, Discuții cu privire la o speță în care infracțiunea de trafic de influență, referitoare la o sumă mare de bani primită în tranșe pe parcursul a 5 ani, s-a probat fără interceptări convorbiri telefonice ori ambientale, în Revista Pro Lege nr. 4/2014
 386. Pavel Palcu, Obiectivitatea, ca regulă tactică generală în cercetarea criminalistică a locului faptei, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 387. Aurelian Constantin Mihăilă, Punct de vedere referitor la lipsa de publicitate a urmăririi penale din perspectiva dreptului la informare, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 388. Liviu Popescu, Probleme privind aplicarea art. 338 alin. (1) și alin. (2) din noul Cod penal,
 389. Constantin Sima, Subiectul activ al infracțiunii de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 390. Mircea Petrescu, Infracțiunea de luare de mită săvârșită de medic, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 391. Aurelian Constantin Mihăilă, Aspecte particulare în legătură cu noțiunea de funcționar în lumina noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 392. Ion Ristea, Considerații juridico-penale privind răspunderea personalului medical în caz de malpraxis, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 393. Vasile Cristian Aisăchioaiei, Infracțiunile silvice prevăzute de Legea nr. 46/2008, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 394. Radu Bodea, Considerații teoretice privitoare la infracțiunea de omor în concepția noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 395. Daniela Brița, Modalități de îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 396. Monica Buzea, Discuții privind aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește infracțiunea de tulburare de posesie, prevăzută de articolul 256 din noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 397. Dan Cristian Tătar, Aspecte privind renunțarea la urmărirea penală în lumina noilor dispoziții procedurale, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 398. Iulian Carabulea, Dezincriminare. Principiul legalității incriminării versus principiul neagravării situației în propria cale de atac, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 399. Cristian-Valentin Ștefan, Apel declarat de partea civilă sau de partea responsabilă civilmente. Efect devolutiv, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 400. Rodica Bratu, Dreptul la un proces echitabil. judecarea cauzei într-un termen rezonabil – art. 6 C.E.D.O., în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 401. Elisabeta Boțian, Considerații privind acțiunea civilă în procesul penal și exercitarea ei de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 3/2014
 402. Codruț Olaru, Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 – grupul infracțional organizat, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 403. Alexandru Florea, Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei în noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 404. Monica Buzea, Aspecte privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 405. Corina Ceascai, Infracțiunea de conflict de interese, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 406. Cristian Tătaru, Reunire, indivizibilitate, conexitate – aspecte comparative, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 407. Darius Roman, Practica Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 82/2012 și a dispozițiilor din Noul Cod de procedură penală cu privire la supravegherea tehnică, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 408. Angela Barbu, Respectarea prezumției de nevinovăție în relația organ judiciar – mass-media, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 409. Liviu Popescu, Limitele comunicării informațiilor judiciare către mass-media. Principiul legalității, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 410. Cristian Valentin Ștefan, Note de jurisprudență penală. Drept material, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 411. Liviu Drăgănescu, Practica judiciară recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în Revista Pro Lege nr. 1-2/2014
 412. Simona Ricu, Janina Joarză, Cheltuielile de judecată, suportate de către inculpat în cadrul procesului penal, solicitate în cadrul acțiunilor întemeiate pe dispozițiile art. 504 și următoarele din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 413. Alexandru Petrică Vancea, Cazuri de practică judiciară neunitară identificate în perioada 2011-2013 la parchetele din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 414. Gheorghe Herciu, Încadrarea juridică a faptelor de deținere și trecere peste frontieră a armelor și/sau a muniției. Concursul dintre infracțiunile prevăzute de art. 271 din Legea nr. 86/2006 și art. 141 din Legea nr. 295/2004. Sancționare contravențională, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 415. Vlad Teodorescu, Încredințarea cu știință a unui autovehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 416. Andrei Bogdan Preda, Furtul de arbori din fondul forestier, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 417. Alexandru Florea, Aspecte relevante cu privire la plângerile penale înaintate de A.P.I.A. Alba sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 418. Claudiu Costinel Minea, Efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară din cadrul Poliției de frontieră române – competență –, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 419. Radu Bodea, Aspecte teoretice privitoare la infracțiunile electorale, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 420. Iulian Avram, Privire comparativă asupra infracțiunilor de corupție din actuala reglementare și în cea dată de noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 421. Cosmin Grancea, Limitările Constituției României și exigențele C.E.D.O. în materia confiscării extinse, în Revista Pro Lege nr. 4/2013
 422. Denis Dimitriu, Probleme juridice controversate izvorâte din interpretarea diferită a unor dispoziții penale din legi nou apărute sau din modificarea recentă a unor legi mai vechi, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 423. Simona Enache, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 424. Darius Roman, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile prevăzute de art. 4 și 6 din Legea nr. 241/2005, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 425. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Infracțiunile silvice, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 426. Constantin Sima, Confiscarea extinsă, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 427. Liviu Popescu, Confiscarea extinsă. Probleme de aplicare. De lege ferenda, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 428. Claudiu Costinel Minea, Nerespectarea unor obligații prevăzute de lege. Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă. Art. 140 din Legea nr. 295/2004. Momentul consumării infracțiunii, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 429. Liviu Popescu, Necorelări de fond în Noul Cod de procedură penală. Partea I, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 430.  Ioana Nicoleta Niculae, Reglementarea fazei procesuale a urmăririi penale în dispozițiile noului Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010. Considerații generale, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 431. Ioana Nicoleta Niculae, Măsurile asiguratorii în noua legislație penală, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 432. Claudia Elvira Mera, Raportul de cauzalitate în materia accidentelor rutiere, în Revista Pro Lege nr. 2-3/2013
 433. Gabriel-Doru Zamfirescu, Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 320 indice 1 din Codul de procedură penală în cazul tentativei la infracțiunea de omor deosebit de grav raportat la dispozițiile art. 320 indice 1 alin. (7) teza ultimă precum și la dispozițiile art. 141 indice 1 și art. 144 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 434. Aurelian Constantin Mihăilă, Cum se impune a fi soluționate propunerile de arestare preventivă sau de trimitere în judecată a persoanelor ce nu au fost găsite, nu au fost audiate și nici nu le-a fost adusă la cunoștință în mod formal învinuirea?, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 435. Silviu-Vasile Ciocoiu, Reguli tactice privind ascultarea martorilor în cauzele având ca obiect accidente de navigație, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 436. George-Virgil Gavrilă, Principalele aspecte de noutate cuprinse în viitorul Cod de procedură penală, Titlurile I, II și III – Partea generală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 437. Veronica-Nicoleta Oprea, Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală: Urmărirea penală – art. 285 -313 noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 438. Ion Florin, Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală. Urmărirea penală – art. 314-341, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 439. Tabără Irina, Categoria persoanelor juridice „instituții” și aplicarea regulii răspunderii penale limitate a instituțiilor publice din perspectiva noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 440. Claudiu Costinel Minea, Tăierea și sustragerea de material lemnos de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național. Stabilirea zonelor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, în Revista Pro Lege nr. 1/2013
 441. Alin Leucea, Cercetare la fața locului sau percheziție domiciliară?, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 442. Constantin Sima, Aspecte privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în concepția noului Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 443. Dabu Valerică, Ana Maria Gușanu, Practică neunitară în combaterea evaziunii fiscale. Inconsecvențe legislative. Controverse (I), în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 444. Lucia Olaru, Ordinea de aplicare, în procesul de individualizare a pedepsei, a cauzelor de reducere a acesteia în ipoteza incidenței concomitente a dispozițiilor art. 320 indice 1 alin. (7) din Codul de procedură penală și altor dispoziții legale care instituie cauze speciale de reducere (art. 16 din Legea nr. 143/2000, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, art. 19 din Legea nr. 682/2002 etc.), în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 445. Ioan Moca, Aplicarea pedepselor. Simultaneitatea unor cauze de agravare sau reducere a pedepsei. Ce se înțelege prin lege aplicabilă în contextul art. 141 indice 1 Cod penal. Ordinea aplicării reducerilor sau majorărilor, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 446. Marcel Sandu, Elementele constitutive ale infracțiunii de răspândire de materiale cu caracter obscen, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 447. Alexandru Florea, Aspecte privind infracțiunea de „înșelăciune în convenții”, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 448. Felicia Cărpinean, Elemente comune în combaterea infracțiunilor cu caracter fiscal și vamal, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 449. Olimpia-Maria Trastău, Înșelăciunea în convenții, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 450. George Daniel Dancă, Prezumția de nevinovăție. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și dreptul intern, în Revista Pro Lege nr. 4/2012
 451. Daniela Brița, Cumulul de pedeapsa, amendă și închisoare, prevăzut de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 452. Claudiu Sandu, Monica Munteanu, Aplicarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Probleme întâlnite în practică, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 453. Sorin-Mihai Colceriu, Extinderea cercetărilor în cursul urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 454. Valerică Dabu, Loredana Radu, Unele considerații privind latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 455. Mirela Elena Negruțiu, Legea penală mai favorabilă, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 456. Irinel Valeriu Crudu, Metode de investigare a infracțiunilor având ca obiect drepturile de autor și drepturile conexe, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 457. Lucia Olaru, Considerații cu privire la condiția dublei incriminări prevăzută de art. 143 lit. e) din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 458. Valentin Cristian Ștefan, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de distrugere prin incendiere și de delapidare, în Revista Pro Lege nr. 3/2012
 459. Augustin Zegrean, Constituția și statul de drept român, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 460. Dan Botez, Participanții la procesul penal în noul Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 461. Silviu Eugen Cernea, Drepturile persoanei vătămate în cadrul procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției (art. 478-488 din noul Cod de procedură penală), în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 462. Dumitru Cheagă, Gheorghe Petru Sava, Aspecte teoretice și practice privind incriminarea falsului în înscrisuri sub semnătură privată în Codul penal în vigoare și în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 463. Ioan Ladan, Prelevarea probelor biologice, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 464. Valerică Dabu, Loredana Radu, Subiectul activ al infracțiunii de luarea de mită în noul Cod penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 465. Monica Buzea, Aprecierea valorii probante a expertizei medico-legale de calcul retroactiv al alcoolemiei, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 466. Ionel Girip, Considerații privind posibilitatea aplicării concomitente a prevederilor art. 320 indice 1 alin. (7) din Codul de procedură penală și art. 74 din Codul penal și efectele asupra cuantumului pedepsei, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 467. Irinel Păun, Admisibilitatea unei plângeri formulate potrivit art. 278 – 278 indice 1 Cod procedură penală împotriva unei ordonanțe de scoatere de sub urmărire penală și aplicare a unei sancțiuni cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1), lit. b1), Cod procedură penală, motivată de faptul că după comunicarea soluției, în termenul legal de introducere a plângerii, părțile s-au împăcat, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 468. Dorinel Oancea, Abrogarea normelor legale contrare unei reglementări noi, în Revista Pro Lege nr. 2/2012
 469. Carmen-Cătălina Gliga, Considerații privind controlul de constituționalitate pe acte normative abrogate și cu soluții legislative preluate în alte acte normative, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 470. Cristina Carmen Acsente, Modul de interpretare și aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1086 / 20.11.2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (1) și art. 173 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 471. Iuliana Nedelcu, Antonia Eleonora Constantin, Punct de vedere asupra rejudecării recursului în anulare din perspectiva ultraactivității legii, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 472. Constantin Sima, Competența de efectuare a urmăririi penale față de un cetățean străin, membru al parlamentului din țara sa, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 473. Janina Joarză, Încadrarea juridică a faptei de a face declarații mincinoase în fața unui organ judiciar pentru a zădărnici tragerea la răspundere penală a unui infractor, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 474. Dabu Valerică, Loredana Radu, Legalitatea interceptărilor în faza actelor premergătoare (I), în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 475. Graure Gheorghe, Punerea în mișcare a acțiunii penale în condițiile art. 278¹ alin. (8) lit. c) Cod procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 476. Nicolae-Cristian Ursulescu, Conflictul de interese, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 477. Herciu Gheorghe, Posibile încadrări juridice ale faptelor săvârșite de persoanele care dețin țigarete fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 478. Pompilia Stîrcu, Punct de vedere cu privire la compatibilitatea art. 81 din Codul penal cu art. 1451 din Codul de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 479. Iulian Carabulea, Noi considerații asupra recursului penal, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 480. Nicolae Lupulescu, Prevenirea și combaterea terorismului aerian, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 481. Dumitru Dumbravă, De la criminalitate informatică la hacktivism, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 482. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2011 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2012
 483. Victor Nicolcescu, Unele discuții privind recursul în procesul penal, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 484. Pompilia Stîrcu, Efectul devolutiv al apelului când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată în procedură simplificată prevăzută de art. 3201 din Codul de procedură penală,
 485. Gheorghe Graure, Titularii cererii de reabilitare și termenele de reabilitare în noua legislație penală, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 486. Gabriela Ilie, Discuții cu privire la întinderea revizuirii. Aspecte teoretice și practice, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 487. Dan Cristian Tătar, Părăsirea locului accidentului. Eliminarea condiției referitoare la numărul de zile de îngrijiri medicale, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 488. Dragoș Cristian Cerăceanu, Principiile extrădării ca instituție a dreptului penal român,
 489. Ioan-Adrian Alexe, Metodologia investigării infracțiunilor de evaziune fiscală, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 490. Valeria Gherman, Limitări ale drepturilor garantate de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 491. Valerică Dabu, Remus Borza, Drept și libertate. Importanța diferențierii între drept și libertate, în Revista Pro Lege nr. 3-4/2011
 492. Aurelian Mihăilă, Aspecte actuale din practica parchetelor, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 493. Constantin Sima, Concursul între infracțiunea de ultraj și infracțiunea de sfidare a organelor judiciare, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 494. Alexandra Mihai, Probleme de practică neunitară în soluționarea cauzelor privind infracțiuni silvice, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 495. Ion Bunescu, Valorificarea în planul soluțiilor adoptate în cazul infracțiunii de ucidere din culpă a concluziilor unei expertize criminalistice sau, după caz, a unei expertize tehnice auto, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 496. Liviu Popescu, Incidența hotărârilor CEDO asupra soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 497. Mariana Ghimbășanu, Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,
 498. Gabriela Ilie, Transparența actului de justiție. relații publice. Relații cu mass-media. Particularități la nivelul parchetelor, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 499. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2010 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2011
 500. Vasile Luha, Probleme juridice legate de exercitarea controlului în unitățile Ministerului Public, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 501. Augustin Lazăr, Conducerea și supravegherea exercitate de procuror în activitatea de urmărire penală – cadrul legal, direcții metodologice și standarde europene -, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 502. Constantin Sima, Înșelăciunea în raporturile comerciale, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 503. Simona Brădiceanu, Există limită în timp în analiza probelor biologice pentru determinarea alcoolemiei?, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 504. Daniela Brița, Medierea judiciară, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 505. Valerică Dabu, Gabi Teodor Manuc, Traficul de influență în noul Cod penal sub forma corupției pasive, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 506. Dragoș Muntean, Aspecte controversate în criminalitatea economico-financiară, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 507. Liviu Popescu, Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice în condițiile art. 111 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002; acordarea dreptului sau prelungirea dreptului; act administrativ; competența de rezolvare a contestației, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 508. Dorinel Oancea, Natura juridică a actului de prelungire a dreptului de circulație de către procuror, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 509. Ioan-Dorel Șoica-Duma, Aplicarea principiului „non bis in idem” în cursul activității desfășurate de organele de urmărire penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 510. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2010 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 511. Cătălina Carmen Gliga, Practica judiciară a Curții Constituționale vizând problemele de drept mai importante în trimestrul al IV-lea al anului 2010, în Revista Pro Lege nr. 1/2011
 512. Valerică Dabu, Remus Borza, Competența de cercetare și urmărire a infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și la regimul proprietății intelectuale sau industriale potrivit Legii nr. 202/2010, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 513. Constantin Sima, Unele probleme rezultate din aplicarea dispozițiilor penale ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 514. Lucia Olaru, Admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împotriva hotărârii pronunțate de instanța de judecată într-o cauză de competența direcției în condițiile în care, la judecarea cauzei a cărei hotărâre este atacată (apelată ori recurată), a participat un procuror de la parchetul de pe lângă instanța competentă, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 515. Dorinel Oancea, Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în faza de judecată, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 516. Pompilia Stîrcu, Incidența art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 18 din Codul de procedură penală în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunțate în apel pentru motivul greșitei aplicări a art. 18 indice 1 din Codul penal sau, dimpotrivă, al neaplicării acestuia, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 517. Dan Gîlcescu, Particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor silvice,
 518. Moise Cristea, Unele probleme privind distincția dintre tentativa la omor și vătămarea corporală gravă prin punerea în primejdie a vieții persoanei, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 519. Viorica Oltean, Investigatorul sub acoperire, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 520. Cristian Valentin Ștefan, Aspecte practice în materia concursului de infracțiuni (Tribunalul Mureș – decizia penală nr. 74/A din 16.04.2008), în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 521. Valerică Dabu, Remus Borza, Primirea de foloase necuvenite. dezincriminare. Scurtă privire comparativă între actualul Cod penal în vigoare și noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 522. Florin Doru Tohătan, Infracțiunea imposibilă, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 523. Ion M. Anghel, Scurte considerațiuni asupra Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
 524. Angela Vodă, Dreptul la viață privată și de familie în jurisprudența CEDO, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 525. Péter Antal Levente, Dreptul la un proces echitabil în optica jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în ceea ce privește urmărirea penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2010
 526. Liviu Popescu, Titularul atribuției exercitării căilor ordinare de atac în cadrul procesului penal; limitele controlului ierarhic,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 527. Gheorghe Mihăilă, Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 C. penal și art. 85 C. penal în cazul concomitenței acestora,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 528. Lucian Ovidiu Rău, Considerații teoretice și practice în aplicarea prevederilor art. 305 alin. (1) lit. c Cod penal,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 529. Neculai Jalbă, Mihaela Maxim, Asistența juridică în procesul penal,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 530. Liliana Istrate, Recunoașterea hotărârilor penale străine. Recunoașterea unei hotărâri penale străine, în cursul judecării unei cauze în fond,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 531. Daniela Peicu, Efectele juridice ale deciziilor prin care Curtea Constituțională respinge excepțiile de neconstituționalitate invocate în fața instanțelor judecătorești,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 532. Mihaela Agheniței, Dinamica dreptului românesc în continuitatea prevederilor legii penale,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 533. Constantin Sima, Soluțiile de neurmărire și netrimitere în judecată dispuse de procuror,
 534. Liviu Popescu, Despre provocarea polițienească,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 535. Gheorghe Herciu, Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive. Considerații teoretice și aspecte practice ce decurg din aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului,  în Revista Pro Lege nr. 3/2010
 536. Aurel Mascaș, Ioana Dudaș, Acțiunea în despăgubire în cazul erorii judiciare în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 537. Marcela Pîrvu, Implicații practice ale principiului bunei credințe în dreptul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 538. Liviu Popescu, Dublu standard? Aplicație, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 539. Constantin Sima, Distincția dintre legile temporare și legile permanente; Decretul-lege nr. 24/1990, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 540. Gheorghe Stoian, Considerații teoretice și practice privind latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 541. Claudiu Costinel Minea, Infracțiunea de „punere în circulație a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat/ neînregistrat ori cu numere false de înmatriculare” prev. de art. 85 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Noțiunile de autovehicul neînmatriculat/ neînregistrat și numere false de înmatriculare/înregistrare, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 542. Otilia Micloșină, Lacuna în dreptul penal, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 543. Dumitra Vulcănescu, Andra Asănică, Recidivă post-condamnatorie și post-executorie – concurs de recidive; grațierea uneia din pedepsele primului termen al recidivei; tehnică juridică, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 544. Gladiola Nicoleta Bugărin, Ricuța Adriana Papp, Dificultăți ivite în practica judiciară privind infracțiunile de tăieri ilegale de arbori, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 545. Mariana Ivaniuc, Controlul judecătoresc asupra soluțiilor adoptate de procuror cu privire la netrimiterea în judecată în contextul dispozițiilor art. 278 indice 1 alin. 3 și art. 278 indice 1 alin. 2 C.p.p. sub aspectul naturii juridice a termenelor procedurale, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 546. Mihaela Laura Pamfil, Considerații privind sesizarea instanței civile de către procuror în temeiul art. 245 alin. (1) lit. c indice 1) C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 547. George Octavian Ciobîcă, Traficul de țigări. Infracțiune sau contravenție?, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 548. Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu, Pluralitatea constituită de infractori în reglementarea legii penale în vigoare și a noului Cod penal. Elemente de drept comparat, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 549. Mirela Voinea, Rolul procurorului într-un proces echitabil, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 550. Valeriu Iulian Chihaia, Protecția conferită de art. 1 din Protocolul 1 la CEDO bunurilor în accepțiunea speranței legitime – aspecte practice –, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 551. Daniela Moraru, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2009 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 2/2010
 552. Minodora Vladu, Prejudiciul cauzat prin infracțiuni împotriva libertății și vieții private, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 553. Constantin Sima, Criterii teoretice de diferențiere a intenției indirecte de culpă, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 554. Anca Jurma, Practica judiciară română în materia răspunderii penale a persoanei juridice. Exemplul rechizitoriului nr. 168/P/2008 al Direcției Naționale Anticorupție, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 555. Liviu Popescu, Un caz de opoziție între norma comunitară și dreptul național, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 556. Daniela Eugenia Bădica, Prezentarea materialului de urmărire penală unor inculpați arestați în străinătate, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 557. Valerică Dabu, Petre Dragoș Voinescu, Investigator sub acoperire. Martor. Neconstituționalitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 558. Cătălin Popescu, Declararea ca indezirabil – evoluție și controverse, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 559. Liviu Popescu, Considerații privind problema multiplei înregistrări penale a unei cauze, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 560. Ion Băcan, Modul de soluționare a unei noi plângeri penale, având identitate de obiect și persoane, cu o plângere anterioară în care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 561. Constantin Sima, Conexarea plângerilor penale ulterioare la cauza soluționată inițial, în Revista Pro Lege nr. 1/2010
 562. Dorinel Oancea, Administrarea probelor în cazul disjungerii unei cauze, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 563. Gheorghe Neacșu, Efectuarea actelor premergătoare începerii urmăririi penale – în limitele legalității și responsabilității, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 564. Daniel Ghiță, Înregistrările convorbirilor telefonice și audio-video în mediul ambiental, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 565. Daniela Costache, Nerespectarea dispozițiilor art. 149 indice 1 alin. 1 C.p.p. referitoare la ascultarea inculpatului înainte de sesizarea instanței pentru luarea măsurii arestării preventive – nulitate absolută sau relativă, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 566. Silviu-Vasile Ciocoiu, Particularități privind cercetarea la fața locului a accidentelor de navigație, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 567. Ionel Grigorie, Percheziția în sisteme informatice, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 568. Ioan Marius Aron, Elementele constitutive ale infracțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă prevăzute de Legea nr. 319/2006, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 569. Ioan Moca, Aspecte teoretice și practice cu privire la interpretarea și aplicarea disp. art. 86 alin. (2) din Codul rutier, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 570. Cornelia-Camelia Șoica-Duma, Calitatea de parte vătămată și parte civilă în domeniul infracțiunilor silvice, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 571. Hortensia Livia Cioară, Începerea urmăririi penale – debutul procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2009
 572. Liviu Popescu, Recuzarea procurorului, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 573. Valerică Dabu, Petre Dragoș Voinescu, Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii și restituirea lucrurilor în actualul cod de procedură penală și noul proiect al acestuia, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 574. Iulian Crăciunescu, Comunicarea soluției dispuse de procuror. Protecția datelor personale, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 575. Ion Ciucu, Analiza infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 576. Constantin Sima, Unele aspecte privind probațiunea în dreptul penal român, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 577. Dóra Marghit Dezsö, Actele premergătoare procesului penal, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 578. Dan Gâlcescu, Încălcări ale dreptului la apărare, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 579. Carmen Adriana Domocoș, Tentativa la infracțiunile omisive, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 580. Antal Levente Peter, Infracțiunile prevăzute în noul Cod Silvic. Incriminarea tăierii ilegale de arbori în virtutea modificărilor aduse prin Legea nr. 46/2008; probleme ivite în practica judiciară privind aplicabilitatea art. 13 C.p., în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 581. Ovidiu Tudor Naghi, Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 582. Daniela Magdea, Considerații privind măsura procesuala a luării măsurii de siguranță a internării medicale, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 583. Ioan Lascu, Necesitatea reincriminării insultei și calomniei, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 584. Ionel Grigorie, Punerea în executare a mandatului de aducere în lumina noului Cod de procedură penală, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 585. Dan Andrei Popescu, Marius Ioan Menchiu, Dreptul la tăcere prin prisma jurisprudenței CEDO, în Revista Pro Lege nr. 3/2009
 586. Liviu Popescu, Considerații asupra controlului constituționalității legilor și ordonanțelor care nu mai sunt în vigoare, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 587. Claudiu Costinel Minea, Prelungirea dreptului de circulație de către procuror, în situația reținerii permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a acestuia, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 588. Grațiela Prefac, Aplicarea prevederilor art. 2781 C.p.p în practica instanțelor judecătorești, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 589. Iulian Crăciunescu, Competența instanței de a se pronunța asupra plângerii de tergiversare a cercetărilor, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 590. Liviu Popescu, Practică neunitară. Plângerea formulată împotriva ordonanței de scoatere de sub urmărire penală dată în temeiul art. 249 C.p.p. cu referire la art. 11 pct. 1 lit. b C.p.p., rap. la art. 10 lit. b indice 1 C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 591. Ion Ciucu, Analiza infracțiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 592. Gabriela Ghițu, Consecințele nerespectării art. 264 C.p.p. Neregularități ale actului de sesizare. Aspecte din practica judiciară a Curții de Apel Târgu-Mureș, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 593. Mariana Milășan, Unele aspecte referitoare la legalitatea obținerii și administrării mijloacelor de probă în dovedirea infracțiunii prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 594. Meda Grama, Relațiile dintre Parlamentul European, Europol și Eurojust în perioada 2004-2008 așa cum reies în rapoartele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 595. Kiss Alexandru, Delincvența juvenilă, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 596.  Cristian Banea, Privire comparativă asupra infracțiunii de „Distrugere” în Codul penal român și Codul penal suedez, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 597. Mirela Arsenie, Judecarea cauzei penale într-un termen rezonabil conform jurisprudenței CEDO, în Revista Pro Lege nr. 2/2009
 598. George Bălan, Aspecte teoretice și practice ale constatării psihologice, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 599. Liviu Popescu, Unele considerații asupra implicațiilor deciziilor Curții Constituționale. Dezincriminarea insultei și calomniei?, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 600. Carmen Adriana Popa, Aspecte teoretice și practice vizând soluțiile de neurmărire adoptate de procuror în cauzele în care efectuează urmărirea penală, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 601. Cornelia Manea, Accesul ilegal la un sistem informatic, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 602. Marinela Coșniță, Exercitarea dreptului la apărare în situația audierii martorilor sub o alta identitate, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 603. Gheorghe Mihăilă, Modalitatea de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora în cazul săvârșirii de infracțiuni silvice în lumina noilor reglementări legale. Organul competent. Fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 604. Adriana Popa, Aplicarea prevederilor art. 278¹ C.p.p. în practica instanțelor judecătorești
 605. Daniela Enciu, Probleme controversate privind condițiile de admisibilitate ale cererii de rejudecare reglementa-tă de art. 522 indice 1 C.p.p., în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 606. Predescu Mihaela, Participarea procurorului în procesul civil, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 607. Gabriela Lenghel, Infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 61/1991 absorbită în conținutul unei infracțiuni mai grave, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 608. Costel Marcel Codiță, Reprezentarea părților în procesul penal. Situația societăților comerciale aflate în procedura insolvenței, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 609. Iuliana Mircea, Traficul de persoane si asistenta victimelor, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 610. Cătălin Popescu, Transferul de proceduri în materie penală. Instrumente juridice internaționale. Cadrul juridic intern, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 611. Monica Buzea, Tentativa – reglementarea actuală și propuneri de modificare, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 612. Mircea Ionescu, Probleme de tehnică, tactică și metodă criminalistică în instruirea procurorilor care efectuează urmărirea penală. –Testul ADN și rolul în investigația criminală
 613.  Ionuț Ardeleanu, Prezumția de nevinovăție în sensul art. 6 paragraf 2 din CEDO, în Revista Pro Lege nr. 1/2009
 614. Gabriela Scutea, Cunoașterea personalității minorului – un prim pas în prevenirea și combaterea delincvenței, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 615. Emil Butucianu, Parchetul căruia i se trimite dosarul în ipoteza în care, după strămutarea judecării, instanța a dispus restituirea cauzei la procuror, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 616. Iulian Crăciunescu, Competența instanței de a se pronunța asupra plângerii de tergiversare a cercetărilor, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 617. Marian Trușcă, Gianina Obreja, Precizări referitoare la competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 București privind infracțiunile săvârșite în afara teritoriului țării, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 618. Olteanu Stelian, Persoana denunțătorului în cazul infracțiunilor de luare de mită, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 619. Ilie Pascu, Răspunderea penală a infractorilor minori în codul penal în vigoare. Elemente de drept comparat și perspective legislative, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 620. Mircea Chirilă, Floarea Hodor, Supravegherea operativă – mijloc de investigare a traficului de droguri, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 621. Dana Manuela Ana, Extrădarea, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 622. Constantin Ilaș, Practica de casare a Curții de Apel Iași în sem. I – 2008 în materie penală, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 623. Alexandru Petrică Vancea, Identificare a cazurilor de practică judiciară neunitară la nivelul parchetelor din circumscripția teritorială a Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 624. Daniela Iuliana Lămășanu, Protecția minorului prin mijloace de drept penal, în Revista Pro Lege nr. 4/2008
 625. Victor Nicolcescu, Discuții privind infracțiunea de braconaj, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 626. Emil Butucianu, Infracțiuni rutiere de pericol. Administrarea acțiunii civile, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 627. Corina Magraon, Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață – examinare teoretico practică, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 628. Mariana Boier, Competența în cazul infracțiunilor comise de un avocat în perioada în care a fost suspendat din avocatură, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 629. Costinel Claudiu Minea, Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Calculul retroactiv al alcoolemiei, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 630. Ion Ristea, Reflecții privind individualizarea pedepselor, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 631. Dumitra Vulcănescu, Andra Monica Asănică, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau control în cauzele penale cu inculpați minori, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 632. Cristina Diana Zuh, Adrian Cojocariu, Puncte de vedere privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 633. Ion Retca, Natura juridică a hotărârilor pronunțate de comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 634. Maria Colțan, Vinovăția ca element al infracțiunii și condiție a răspunderii penale, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
 635. Mariana Boier, Poate dispune declinarea competenței un procuror stagiar?, în Revista Pro Lege nr. 3/2008
Revista THEMIS
 1. Alexandra Bistriceanu, Aplicații ale dreptului la un proces echitabil în cursul judecății în primă instanță în procesul penal, în Revista Themis nr. 1-2/2022
 2. Elena Dobrițoiu, Suspendarea judecății în procesul penal, în Revista Themis nr. 1-2/2022
 3. Cristian-Tiberiu Stănescu, Evoluția infracțiunii de fraudă informatică. Scurte considerații, în Revista Themis nr. 1-2/2022
 4. Artiom Radu, Noțiunea de instanță instituită de lege în lumina cauzei Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandei, în Revista Themis nr. 1-2/2022
 5. Cornelia-Ioana Ailioaie, Bianca-Aureliana Moga, Alexandra-Marinela Popescu, Unitățile de măsură ale hotărârii judecătorești, în Revista Themis nr. 1-2/2022
 6. Remus Budăi, Audierea sub pseudonim, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 7. Oana Chichernea, Procedura de reunire a cauzelor în cursul urmăririi penale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 8. Georgian Marcel Husti, Acțiunea, inacțiunea și legătura de cauzalitate în cazul inteligenței artificiale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 9. Corneliu S.F. Iftim, Considerații privind unele modificări intervenite prin Legea nr. 217/2020 în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 10. Darius Florian, Drepturile omului sau drepturile oamenilor? Reflecții asupra vaccinării obligatorii, din perspectiva CEDO, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 11. Amelia-Raluca Onișor, CJUE, Carta și CEDO. Amurgul unei relații atipice?, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 12. Tudorel Ștefan, Hotărârea CJUE în cauza Consorzio Italian Management. Ciocănind în continuare la porțile raiului, în Revista Themis nr. 1-2/2021
 13. Andrei-Iustin Coste, Subiectul pasiv al infracțiunii și persoana vătămată prin comiterea acesteia. Analiză comparativă a celor două noțiuni din prisma constituirii ca parte civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2020
 14. Alexandra Crișan, Alexandru-Florin Matache, Supremaţie versus suveranitate în dreptul unional. Perspective antagonice în materia răspunderii penale, în Revista Themis nr. 2/2020
 15. Violeta Croitoru, Alexandru-Florin Matache, Cristina-Florența Pripon, Mandatul european de arestare. Impedimente la executare. Orientări jurisprudențiale noi, în Revista Themis nr. 2/2020
 16. George Pelican, Ipotezele speciale de înlăturare a trăsăturilor esențiale ale infracțiunii în reglementarea Noului Cod penal, în Revista Themis nr. 2/2020
 17. Ștefana-Iuliana Sorohan, Valorificarea criteriilor generale de individualizare. Valențe și controverse, în Revista Themis nr. 2/2020
 18. Grigore Sorin Ciurea, Instrumente europene privind violența domestică. Reglementări și jurisprudență, în Revista Themis nr. 1/2020
 19. Laurențiu Sorescu, Repere practice privind investigarea infracțiunilor de purtare abuzivă, în Revista Themis nr. 1/2020
 20. Ana-Maria Boldiș, Scurte considerații privind cauza de nepedepsire a infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, în Revista Themis nr. 1/2020
 21. Marian-Adrian Bădescu, Florin-Ioan Băișanu, Vânzarea bunurilor afectate de măsuri asigurătoiri penale în procedura insolvenței persoanei juridice. Un exemplu de discriminare a creditorilor care beneficiază de cauze de preferință, în Revista Themis nr. 1/2020
 22. Pantelimon Movilă, Câteva considerații privind individualizarea executării pedepselor, în Revista Themis nr. 1/2020
 23. Mihaela-Angela Atanasiu, Câteva considerații privind schimbarea încadrării juridice după decizia CCR nr. 250/2019, în Revista Themis nr. 1/2020
 24. Dragoș Vlad Șofranca, Considerații generale privind excluderea probelor administrate în mod nelegal în cursul procesului penal, în Revista Themis nr. 1/2020
 25. Anca-Ștefania Tudorache, Efectele indirecte ale directivelor, în Revista Themis nr. 1/2019
 26. Andreea-Livia Ricu, Funcțiile interpretării conforme a dreptului național în raport cu dreptul Uniunii europene, în Revista Themis nr. 1/2019
 27. Andreea-Diana Toma, Sancțiunea care intervine în cazul în care se constată incompatibilitatea judecătorului, în Revista Themis nr. 1/2019
 28. Marcela Grădinaru, Obligația noului apărător al inculpatului de a formula o nouă cerere pentru a asista la efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Themis nr. 1/2019
 29. Cristian George Ioan, Efectuarea unor acte de urmărire penală fără încunoștințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși avocatul a formulat cerere în acest sens. Sancțiunea aplicabilă, în Revista Themis nr. 1/2019
 30. Oana Buhuță, Ioana Andrada Petrescu, Câteva aspecte controversate privind acțiunea civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2019
 31. Roxana – Patricia Dreană, Aprecieri cu privire la posibilitatea instanței de a dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante, ulterior anulării amânării aplicării pedepsei, pentru descoperirea unei infracțiuni concurente, în Revista Themis nr. 1/2019
 32. Florin – Vasile Dăianu, Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2019
 33. Anca Maria Ciuma, Poate provocatorul beneficia de efectele legitimei apărări?, în Revista Themis nr. 2/2018
 34. Ana Maria Ştețco Mihali, Neaudierea inculpatului după punerea în mişcare a acţiunii penale. Cererea de a studia dosarul anterior audierii. Trimiterea în judecată a inculpatului neaudiat. Sancțiunea, în Revista Themis nr. 2/2018
 35. Andreea Stoicescu, Nulitǎți izvorȃnd din ȋncǎlcarea principiului publicitǎții ședinței de judecatǎ, în Revista Themis nr. 2/2018
 36. Marius Borta, Calea de atac împotriva nerespectării dispozițiilor art. 92 alin. 2 Cod procedură penală. Posibilitatea avocatului de a invoca nerespectarea art. 92 alin. 2 Cod procedură penală în procedura camerei preliminare, în Revista Themis nr. 2/2018
 37. Remus-Adrian Hărșan, Conflictul de interese în cadrul reprezentării judiciare, în Revista Themis nr. 2/2018
 38. Mihaela Lazăr, Neregularitatea actului de sesizare a instanței în cazul acțiunilor penale având ca obiect infracțiuni continuate, în Revista Themis nr. 2/2018
 39. Bogdan Rebrean, Cauze de restituire a cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale. Nepronunțarea procurorului asupra unei cereri de probatorii formulate de inculpați în cursul urmăririi penale, administrarea probelor între momentul începerii urmăririi penale in rem și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpat, urmate de trimiterea în judecată, în Revista Themis nr. 2/2018
 40. Răzvan Mihăiţă Pintea, Unele aspecte controversate privind legalitatea probelor obţinute prin supravegherea tehnică, în Revista Themis nr. 2/2018
 41. George-Alexandru Stan, Interpretarea sintagmei „în condițiile legii” din conținutul art. 215 alin. (7) și 242 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
 42. Anghel Emilian Ionuţ, Cristurean-Pașca Mara, Mihalache Diana, Încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa organului de urmărire penală. Posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară de către instanţa de apel, în Revista Themis nr. 2/2018
 43. Bianca Laura Oltean, Giulia Emma Pop, Sancțiunea nerespectării dispozițiilor referitoare la incompatibilități în efectuarea actelor de urmărire penală, în Revista Themis nr. 2/2018
 44. Andrei Radu Trufan, O încălcare a prezumției de nevinovăție în noul Cod de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
 45. Alexandra Pavel, Ruxandra Romaniuc, Nulitatea și excluderea probelor în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2018
 46. Monica Câmpean, Nulități absolute virtuale vs. nulități relative exprese în Noul Cod de procedură penală, în Revista Themis nr. 2/2018
 47. Ana Maria Grigore, Alin Bădală, Mirela Nechifor, Aspecte practice privind dreptul la apărare al suspectului sau inculpatului în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2018
 48. Gabriel Tudoroaia, Este posibilă împăcarea asupra unui act material al infracțiunii continuate?, în Revista Themis nr. 2/2018
 49. Georgiana Rizoiu, Procedura specială a contestației privind durata procesului penal, în Revista Themis nr. 2/2018
 50. Adrian Chiper, Principiul proporționalității în context european și național, în Revista Themis nr. 2/2018
 51. Mihaela-Claudia Cercel, Rolul Curții de Casație în unificarea jurisprudenței în materie civilă după Marea Unire, în Revista Themis nr. 2/2018
 52. Andrei Eugen Corcodel, Concursul de infracţiuni. Analiză istorică, în Revista Themis nr. 2/2018
 53. Anca-Cătălina Chiriac, Scurte considerații privind infracțiunea continuată în lumina deciziei nr. 368 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale, în Revista Themis nr. 1/2018
 54. Ana Maria Ștețco Mihali, Andreea Stoicescu, Scurte considerații privind reținerea unor agravante în cazul infracțiunii de furt calificat, în Revista Themis nr. 1/2018
 55. Ioana Cătălina Dulamă, Scurte considerații privind interpretarea dispozițiilor art. 44 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2018
 56. Mihai-Adrian Dinu, Aprecierea interesului public în dispunerea unei soluții de renunțare la urmărirea penală fără suspect sau inculpat în cauză, în Revista Themis nr. 1/2018
 57. Ioana Alexandra Sava, Anca Maria Ciuma, Mirela Nechifor, Între reguli procedurale și bune practici în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2018
 58. Andreea-Eliza Efrim, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Lipsa acordului infractorului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în Revista Themis nr. 1/2018
 59. Laurențiu Sorescu, Remiterea datelor de trafic și de localizare către organele judiciare, în Revista Themis nr. 1/2018
 60. Gabriel Tudoroaia, Cunoașterea și înțelegerea Legii nr. 50/1991 din perspectiva dreptului penal, în Revista Themis nr. 1/2018
 61. Mircea-Theodor Cerbu, Tentativa în cazul erorii inverse asupra obiectului material, în Revista Themis nr. 1/2018
 62. Emilian-Ionuț Anghel, Posibilitatea instanței de judecată, în ipoteza admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției, să procedeze la reindividualizarea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la acord în sensul reducerii cuantumului acesteia, după modificarea dispoziţiilor art. 485 alin. (1) C.proc.pen. prin O.U.G. nr. 18/2016, în Revista Themis nr. 1/2018
 63. Alexandra Pavel, Act sexual cu un minor. Ipoteza soțului ca membru de familie, în Revista Themis nr. 1/2018
 64. Giulia Emma Pop, Judecătorul de drepturi și libertăți competent după desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei, în Revista Themis nr. 1/2018
 65. Ruxandra Romaniuc, Paula Sincu, Obligația de citare a părților și persoanei vătămate în procedura camerei preliminare în cazul în care nu au fost formulate cereri sau invocate excepții, în Revista Themis nr. 1/2018
 66. Alexandra Mihaela Șinc, Mihaela Lazăr, O problemă, două soluții. Considerații cu privire la natura și modul de calcul al termenului de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2018
 67. Alexandra Mihaela Șinc, Alin Bădală, Limitele controlului exercitat de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor procurorului cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă a inculpatului, în Revista Themis nr. 1/2018
 68. Răzvan M. Pintea, Ciocodeică c. României- Hotărârea din 16 ianuarie 2018. Dreptul la un proces echitabil sub componenta dreptului de acces la instanţă, punerea în executare a unei hotărâri definitive- încălcarea art. 6 (1)- Dreptul la un remediu efectiv în vederea punerii în executare a hotărârii- încalcarea art. 13, în Revista Themis nr. 1/2018
 69. Laura Cătănoaie, Privire comparativă între măsura de siguranță a internării medicale și măsura internării nevoluntare. Aspecte teoretice și procedura aplicabilă, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 70. Petre Bogdan Bratosin, Analiza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a se dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 71. Mihai-Adrian Dinu, Fraudă informatică sau înșelăciune?, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 72. Laura Cătănoaie, Infracțiunile silvice de simplă repetare, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 73. Teona Gabriela Boteanu, Emilia Cristea, Cristina Ionela Nae, Alexandra-Delia Sabău, Diferențe între diferitele procedee probatorii care privesc corpul persoanei. Percheziția corporală. Examinarea medico-legală. Examinarea fizică, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 74. Laurențiu Sorescu, Consecințele penale ale refuzului de prelevare a celei de-a doua mostre biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 75. Reșetnic Lăcrămioara-Anișoara, Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a face aprecieri cu privire la încadrarea juridică a faptei ce formează obiectul rechizitoriului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 76. Popa Ioana, O problemă controversată privind tratamentul sancționator în cauzele cu minori, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 77. Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer, O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 78. Andreca Mihail, Obligativitatea citării părților și a persoanei vătămate și participarea procurorului în cazul prevăzut de art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 79. Anton Andreea Alexandra, Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 80. Gălățan Anișoara, Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. (1) C.pen. Calculul retroactiv al alcoolemiei. Scurtă analiză de practică judiciară, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 81. Bratosin Petre Bogdan, Natura juridică a procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 82. Daniel Giorgian, Competența de soluționare a cererii de părăsire a domiciliului în ipoteza în care față de inculpat s-a luat măsura arestului la domiciliu, iar dosarul se află în calea contestației în procedura camerei preliminare, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 83. Dascălu Andrei-Ioan, Calculul pedepsei rezultante în cazul săvârșirii unei infracțiuni în stare de pluralitate intermediară în termenul de supraveghere al liberării condiționate, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 84. Fânariu Ștefan, Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a exclude probele administrate în etapa in rem, pentru că nu a fost formulată o acuzație deși existau probe cu privire la identitatea făptuitorului, în Revista Themis nr. 1-2/2017
 85. Procuror Alexandra-Mihaela Şinc, Modificările aduse Codului de procedură penală prin OUG nr. 18/2016, în materia urmăririi penale – între jurisprudența obligatorie și inovația juridică, în Revista Themis nr. 2/2016
 86. Laura-Elena Lupu, Constantin-Cristi Andrei, Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal în procese având ca obiect accidente rutiere care s-au soldat cu vătămarea corporală sau moartea unei persoane probleme controversate din practica judiciară, în Revista Themis nr. 2/2016
 87. Silvia-Denisa Cristea, Considerații privind soluția dată acțiunii civile în procesul penal, în Revista Themis nr. 2/2016
 88. Ana-Maria Pîrvu, Modalitatea de calculare a termenului de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. 1 codul de procedură penală raportat la decizia CCR nr. 336/2015, în Revista Themis nr. 2/2016
 89. Matei-Ciprian Graur, Limitări ale principiului aflării adevărului scurte consideraţii, în Revista Themis nr. 2/2016
 90. Ioan Bene, Scurte considerații privind revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei, în Revista Themis nr. 2/2016
 91. Mihai-Claudiu Bădan, Legalitatea măsurii confiscării speciale în cazul în care fapta nu a fost comisă cu vinovăția prevăzută de lege pentru existența infracțiunii, în Revista Themis nr. 2/2016
 92. Voichița Rășcanu, Mijlocul de comunicare directă în infracțiunea de ultraj, în Revista Themis nr. 2/2016
 93. Andreea-Alina Toma, Aplicarea legii penale mai favorabile în cadrul soluționării cererii de liberare condiționată, în Revista Themis nr. 2/2016
 94. Ionică-Daniel Ciobanu, Aspecte controversate privind audierea persoanelor, în Revista Themis nr. 2/2016
 95. Costin-Lucian Gheorghe, Încetarea de drept a măsurii asigurătorii a sechestrului instituit asupra unui bun imobil în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, în Revista Themis nr. 2/2016
 96. Alexandru Răducu, Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă, în Revista Themis nr. 2/2016
 97. Baka împotriva Ungariei, Hotărârea Marii Camere din data de 23.06.2016, în Revista Themis nr. 2/2016
 98. Mandat european de arestare. Motive de refuz al executării. Condiționarea predării unei
 99. persoane de statul membru de executare, de obținerea de la statul membru emitent a unor
 100. informații care să îi permită să se asigure cu privire la conformitatea cu drepturile fundamentale ale condițiilor de detenție existente în statul membru emitent, în Revista Themis nr. 2/2016
 101. Dragoş Şimion, Aplicarea legii penale în timp în cazul prescripţiei răspunderii penale, în Revista Themis nr. 1/2016
 102. Alexandru Porof, Aspecte procedurale controversate privind soluţionarea propunerii de arestare preventivă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în Revista Themis nr. 1/2016
 103. Loredana Basamac, Adrian Bănică Tudor, Andreea-Roxana Mihai, Obligaţia de a ţine cont de durata măsurii interzicerii de a nu părăsi ţara/localitatea la calculul termenului pe care se poate lua măsura controlului judiciar, în Revista Themis nr. 1/2016
 104. Irina Ionescu, Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii, în Revista Themis nr. 1/2016
 105. Oana Teodorescu, Posibilitatea celui care a achiziţionat bunuri/un bun de la un tăinuitor de a se constitui parte civilă în procesul penal, în Revista Themis nr. 1/2016
 106. Alexandra Mihaela Şinc, Probleme controversate de drept privind latura civilă, în cauzele având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, în Revista Themis nr. 1/2016
 107. Alexandra Mihaela Şinc, Scurte consideraţii privind interpretarea dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, în Revista Themis nr. 1/2016
 108. Dr. Laurenţiu Sorescu, Echitabilitatea procesului penal în ansamblul său şi utilizarea tehnicilor de supraveghere operativă, în Revista Themis nr. 1/2016
 109. Irina Ionescu, Dezvăluirea informaţiilor din cauzele penale şi dreptul la viaţă privată în lumina CEDO, în Revista Themis nr. 1/2016
 110. Andreea Carali, Contestaţia privind durata procesului penal: remediu efectiv sau paliativ? −Perspectiva CEDO−, în Revista Themis nr. 1/2016
 111. Dragoş Bujorean, Principiul legalităţii incriminării în contextul infracţiunilor contra demnităţii, în Revista Themis nr. 2-3/2010
 112. Teodor Manea, Considerente cu privire la oportunitatea utilizării unor elemente de programare neuro-lingvistică în cadrul procesului penal, în Revista Themis nr. 2-3/2010
 113. Elena-Aurora PRUNĂ (DOGARU), Termenul rezonabil al arestării preventive în lumina prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Themis nr. 2-3/2010
 114. Georgeta Raluca Ancuța, Aspecte privind expertizele criminalistice în sistemul judiciar românesc, în Revista Themis nr. 2-3/2010