În fiecare săptămână peste 70 de adnotări noi!

Astăzi 15668 adnotări!

1
Prin raportare, în fapt, la calitatea de militari a celor cercetați, precum și, în drept, la dispozițiile art. 56 alin. 5 din Codul de procedură penală, instanța competentă să soluționeze plângerea ... Citește mai mult
2
În cadrul procesului penal, prejudiciul trebuie mai întâi dovedit pentru a fi reparat, instanţa neputând acorda un prejudiciu care a fost imputat inculpatului de partea civilă pe baza unui proces ... Citește mai mult
3
Având în vedere cele comunicate prin adresa din 06.02.2024 emisă de AJFP, instanţa, pentru clarificarea laturii civile, va repune cauza pe rol. [Tribunalul Prahova, secția penală, încheierea de ... Citește mai mult
4
Instanța constată că, aşa cum reiese din cuprinsul înscrisului anexat, la data de 07.03.2024 s-a procedat la comunicarea către petent a încheierii din data de 21.02.2024 prin care s-a dispus ... Citește mai mult
5
Instanța de fond nu a motivat schimbarea de încadrare juridică, cu toate că una dintre faptele de furt calificat ce au făcut obiectul trimiterii în judecată a fost comisă anterior, la un interval de ... Citește mai mult
6
Întrucât de la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe comise de inculpat împotriva persoanei vătămate, până la judecarea definitivă a cauzei, au intervenit două legi penale, iar legea ... Citește mai mult
7
În temeiul art. 281 alin. 2 C.proc.pen. cu referire la art. 281 alin. 1 lit. b ind. 1) C.proc.pen. judecătorul a constatat nulitatea absolută a probelor constând în convorbirile dintre investigatorul ... Citește mai mult
8
În speţă, contestatoarea X SA are vocaţie sub aspectul asigurării de raspundere civilă auto, cu cât mai mult cu cât, contrar susţinerilor contestatoarei, din rechizitoriu nu rezultă vinovăţia ... Citește mai mult
9
Debitul principal, respectiv suma de 12646,36 lei este purtătoare de dobândă legală, până la data plăţii efective, potrivit art. 1535 C.civ. care face trimitere la prevederile O.G. nr. 13/2011 ... Citește mai mult
10
Elementul material al infracţiunii de lovire sau alte violenţe se poate realiza fie prin energia făptuitorului, fie printr-o altă forţă pe care acesta o pune în mişcare. [CA Pitești, secția penală, ... Citește mai mult