Art. 102. Excluderea probelor obţinute în mod nelegal

(1) Probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.
(2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei, precum şi înlăturarea din dosarul cauzei a mijlocului de probă corespunzător probei excluse.
(4) Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi obţinute în alt mod. [art. 64 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autorul excepției de neconstituționalitate susține că, în situaţia în ... Vezi mai mult
Autorul excepției de neconstituționalitate susține că, în situaţia în care instanţa se pronunţă asupra cererii de excludere a unor probe ... Click pentru abonare
2.
Administrarea probelor cu încălcarea principiului loialităţii, reglementat la art. ... Vezi mai mult
Administrarea probelor cu încălcarea principiului loialităţii, reglementat la art. 101 din Codul de procedură penală, principiu circumscris principiului legalităţii, duce ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că procesul dovedirii acuzaţiei în materie penală, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că procesul dovedirii acuzaţiei în materie penală, dincolo de orice îndoială rezonabilă, este unul complex, ce presupune realizarea ... Click pentru abonare
4.
Nerespectarea interdicţiei absolute statuată în cuprinsul normelor procesual penale ... Vezi mai mult
Nerespectarea interdicţiei absolute statuată în cuprinsul normelor procesual penale ale art. 102 alin. (1) – potrivit căreia probele obţinute prin ... Click pentru abonare
5.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă în înţelesul ... Click pentru abonare
6.
Legea procesual penală delimitează conceptual cele trei noţiuni: probă, ... Vezi mai mult
Legea procesual penală delimitează conceptual cele trei noţiuni: probă, mijloc de probă şi procedeu probatoriu. Cu toate că, deseori, în ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Art. 102 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 102 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
8.
Utilizarea torturii este interzisă absolut pentru că ea distruge ... Vezi mai mult
Utilizarea torturii este interzisă absolut pentru că ea distruge însuşi liantul care asigură constituirea unei societăţi liberale. Permiterea unui singur ... Click pentru abonare
9.
În cazul în care probele excluse au fost redate ... Vezi mai mult
În cazul în care probele excluse au fost redate în rechizitoriu, procurorul ar trebui să elimine din rechizitoriu pasajele referitoare ... Click pentru abonare
10.
Excluderea fizică a probelor din dosar se va realiza ... Vezi mai mult
Excluderea fizică a probelor din dosar se va realiza de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond (care ... Click pentru abonare
11.
Momentul declarării nulității mijlocului de probă, care determină eliminarea ... Vezi mai mult
Momentul declarării nulității mijlocului de probă, care determină eliminarea probei prin încheierea prevăzută de art. 345 alin. 2 Cod procedură ... Click pentru abonare
12.
Fiind vorba numai despre o operațiune materială (ștergerea anumitor ... Vezi mai mult
Fiind vorba numai despre o operațiune materială (ștergerea anumitor pasaje din rechizitoriu), ea nu poate fi efectuată de procuror, care ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
Judecătorul de cameră preliminară, reţine că încălcarea standardului convenţional ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară, reţine că încălcarea standardului convenţional în materia dreptului la tăcere şi a privilegiului împotriva incriminării prin ... Click pentru abonare
14.
Nelegalitatea administrării probei şi nelegalitatea probei sunt două concepte ... Vezi mai mult
Nelegalitatea administrării probei şi nelegalitatea probei sunt două concepte distincte în procesul penal. Potrivit art.102 alin. (2) din Codul de ... Click pentru abonare
15.
Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de inculpat și, rejudecând, a constatat pe de o parte, nulitatea ... Click pentru abonare
16.
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu ... Vezi mai mult
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu se autoincrimina aparține persoanei care a dat declarația în calitate de ... Click pentru abonare
17.
Excluderea probelor nu constituie o sancţiune procesuală autonomă, ci ... Vezi mai mult
Excluderea probelor nu constituie o sancţiune procesuală autonomă, ci este subsumată sancţiunii nulităţii şi intervine numai în cazul în care ... Click pentru abonare
18.
Prin menţinerea în rechizitoriu a pasajelor citate din mijloacele ... Vezi mai mult
Prin menţinerea în rechizitoriu a pasajelor citate din mijloacele de probă excluse există premisele pentru a fi încălcate dreptul la ... Click pentru abonare
19.
Excluderea probelor poate interveni şi separat, ca o sancţiune ... Vezi mai mult
Excluderea probelor poate interveni şi separat, ca o sancţiune autonomă, nu numai ca sancţiune consecutivă sancţiunii nulităţii. [CA Brașov, secția ... Click pentru abonare
20.
Procurorului îi revine obligația de a aduce la îndeplinire ... Vezi mai mult
Procurorului îi revine obligația de a aduce la îndeplinire dispoziția judecătorului de cameră preliminară de îndepărtare de la dosarul cauzei ... Click pentru abonare
21.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în practica sa judiciară, ... Vezi mai mult
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în practica sa judiciară, a identificat o serie de factori ce trebuie luați în considerare ... Click pentru abonare
22.
Consecința deciziei Curții Constituționale Române nr. 51/2016 în cauza ... Vezi mai mult
Consecința deciziei Curții Constituționale Române nr. 51/2016 în cauza pendinte este aceea că probatoriile, rezultate din punerea în executare a ... Click pentru abonare
23.
Apărarea argumentează că interceptarea convorbirii ambientale dintre A. și ... Vezi mai mult
Apărarea argumentează că interceptarea convorbirii ambientale dintre A. și B. este ilegală. Conform acestei linii de apărare, convorbirea ambientală nu ... Click pentru abonare
24.
Procurorul nu poate susţine că a aflat despre comiterea ... Vezi mai mult
Procurorul nu poate susţine că a aflat despre comiterea unei fapte penale dintr-o interceptare cu privire la care un judecător ... Click pentru abonare
25.
În momentul în care organele de urmărire penală i-au ... Vezi mai mult
În momentul în care organele de urmărire penală i-au solicitat colaborarea, numitul C.M. avea calitatea de inculpat, făcând chiar el ... Click pentru abonare
26.
Curtea notează că niciun consens nu se degajă clar ... Vezi mai mult
Curtea notează că niciun consens nu se degajă clar între statele contractante ale Convenţiei, instanţele altor state şi alte organe ... Click pentru abonare
27.
Convorbirea telefonică dintre inculpatul D.A. și o persoană pe ... Vezi mai mult
Convorbirea telefonică dintre inculpatul D.A. și o persoană pe nume „C.” nu poate constitui un mijloc de probă legal obținut, ... Click pentru abonare
28.
La ora 22:00, pentru a beneficia de dispozițiile art. ... Vezi mai mult
La ora 22:00, pentru a beneficia de dispozițiile art. 16 din Legea nr. 143/2000, coinculpatul DA (care, deși nereținut pe ... Click pentru abonare
29.
Curtea este convinsă că domnului Selmouni i-au fost aplicate ... Vezi mai mult
Curtea este convinsă că domnului Selmouni i-au fost aplicate un număr mare de lovituri. Indiferent de starea de sănătate a ... Click pentru abonare
30.
Pentru a determina dacă o anumită formă de maltratare ... Vezi mai mult
Pentru a determina dacă o anumită formă de maltratare ar trebui calificată drept tortură, Curtea trebuie să țină cont de ... Click pentru abonare
31.
Constituie tratament inuman și degradant utilizarea unor tehnici de ... Vezi mai mult
Constituie tratament inuman și degradant utilizarea unor tehnici de „dezorientare” sau „privare senzorială”, care pot consta în: obligarea deținuților să ... Click pentru abonare