Art. 100. Administrarea probelor

(1) În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.
(2) În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor şi, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.
(3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii se admite ori se respinge, motivat, de către organele judiciare.
(4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:
a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză;
b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă;
c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;
d) proba este imposibil de obţinut;
e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită;
f) administrarea probei este contrară legii. [art. 65, art. 67 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
O cerere privind administrarea unor probe se admite ori ... Vezi mai mult
O cerere privind administrarea unor probe se admite ori se respinge, motivat, de către organele judiciare, luându-se în considerare următoarele ... Click pentru abonare
2.
Pertinența este caracteristica probei de a dovedi fapte sau ... Vezi mai mult
Pertinența este caracteristica probei de a dovedi fapte sau împrejurări privind cauza penală. Concludența este însușirea unei probe pertinente de ... Click pentru abonare
3.
Relevanța și utilitatea sunt noțiuni dinamice, evolutive. [M. Udroiu, ... Vezi mai mult
Relevanța și utilitatea sunt noțiuni dinamice, evolutive. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, Ed. C.H. Beck, ... Click pentru abonare
4.
Întrebarea conform căreia: „instanța de judecată este obligată să ... Vezi mai mult
Întrebarea conform căreia: „instanța de judecată este obligată să dispună efectuarea unei expertize judiciare contabile într-o cauză având ca obiect ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
În cauză, la data de 25.06.2015 a fost întocmit ... Vezi mai mult
În cauză, la data de 25.06.2015 a fost întocmit un raport de constatare tehnico-ştiinţifică de inspectorul antifraudă, pe baza înscrisurilor ... Click pentru abonare
6.
În cauza de față, se constată că la dosarul ... Vezi mai mult
În cauza de față, se constată că la dosarul de urmărire penală sunt atașate declaraţiile de avere depuse de inculpat, ... Click pentru abonare
7.
Prin cererea de probe susținută la termenul din 22.09.2023 ... Vezi mai mult
Prin cererea de probe susținută la termenul din 22.09.2023 de apărătorul apelantului inculpat a solicitat emiterea unei adrese către DNA, ... Click pentru abonare
8.
În jurisprudență și în doctrină se acceptă în mod ... Vezi mai mult
În jurisprudență și în doctrină se acceptă în mod unanim că pot face obiectul probațiunii și faptele similare. Faptul că ... Click pentru abonare
9.
Art. 6 parag. 3 d) din Convenţie lasă în ... Vezi mai mult
Art. 6 parag. 3 d) din Convenţie lasă în sarcina instanţelor interne, tot ca principiu, să judece utilitatea unei probe ... Click pentru abonare
10.
Art. 6 din Convenţie are ca obiectiv principal, în ... Vezi mai mult
Art. 6 din Convenţie are ca obiectiv principal, în materie penală, asigurarea unui proces echitabil în faţa unei „instanţe“ competente ... Click pentru abonare
11.
Conform prevederilor art. 100 alin. 2 C.proc.pen., în timpul ... Vezi mai mult
Conform prevederilor art. 100 alin. 2 C.proc.pen., în timpul desfășurării procesului, părțile au dreptul să propună probe și să solicite ... Click pentru abonare
12.
Dacă partea civilă nu furnizează dovezi cu privire la ... Vezi mai mult
Dacă partea civilă nu furnizează dovezi cu privire la cuantumul prejudiciului referitor la cheltuielile de înmormântare a victimei, hotărârea instanței ... Click pentru abonare
13.
Faptul că martorul propus se află în conflict cu ... Vezi mai mult
Faptul că martorul propus se află în conflict cu una dintre părți și, în același timp, are legături de rudenie ... Click pentru abonare