• Codul de procedură penală (637)
  • PARTEA GENERALĂ (301)
   • TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (13)
   • Titlul II - Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (15)
    • Capitolul I - Acțiunea penală (5)
    • Capitolul II - Acțiunea civilă (10)
   • Titlul III - Participanții în procesul penal (68)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (6)
    • Capitolul II - Competența organelor judiciare (42)
     • Secțiunea 1 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești (6)
     • Secțiunea a 2-a - Competența teritorială a instanțelor judecătorești (2)
     • Secțiunea a 3-a - Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești (10)
     • Secțiunea a 4-a - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară (2)
     • Secțiunea a 5-a - Organele de urmărire penală și competența acestora (9)
     • Secțiunea a 6-a - Incompatibilitatea și strămutarea (13)
    • Capitolul III - Subiecții procesuali principali și drepturile acestora (5)
    • Capitolul IV - Inculpatul și drepturile acestuia (2)
    • Capitolul V - Partea civilă și drepturile acesteia (2)
    • Capitolul VI - Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia (2)
    • Capitolul VII - Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea (9)
   • Titlul IV - Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (111)
    • Capitolul I - Reguli generale (7)
    • Capitolul II - Audierea persoanelor (28)
     • Secțiunea 1 - Reguli generale în materia audierii persoanelor (3)
     • Secțiunea a 2-a - Audierea suspectului sau a inculpatului (4)
     • Secțiunea a 3-a - Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente (3)
     • Secțiunea a 4-a - Audierea martorilor (11)
     • Secțiunea a 5-a - Protecția martorilor (6)
      • Subsecțiunea 1 - Protecția martorilor amenințați (5)
      • Subsecțiunea a 2-a - Protecția martorilor vulnerabili (1)
     • Secțiunea a 6-a - Confruntarea (1)
    • Capitolul III - Identificarea persoanelor și a obiectelor (6)
    • Capitolul IV - Metode speciale de supraveghere sau cercetare (21)
    • Capitolul V - Conservarea datelor informatice (1)
    • Capitolul VI - Percheziția și ridicarea de obiecte de înscrisuri (17)
     • Secțiunea 1 - Percheziția domiciliară (8)
     • Secțiunea a 2-a - Alte forme de percheziție (5)
     • Secțiunea a 3-a - Ridicarea de obiecte și înscrisuri (3)
    • Capitolul VII - Expertiza și constatarea (21)
    • Capitolul VIII - Cercetarea locului faptei și reconstituirea (4)
    • Capitolul IX - Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane (1)
    • Capitolul X - Mijloace materiale de probă (1)
    • Capitolul XI - Înscrisurile (4)
   • Titlul V - Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (65)
    • Capitolul I - Măsurile preventive (46)
     • Secțiunea 1 - Dispoziții generale (8)
     • Secțiunea a 2-a - Reținerea (2)
     • Secțiunea a 3-a - Controlul judiciar (6)
     • Secțiunea a 4-a - Controlul judiciar pe cauțiune (2)
     • Secțiunea a 5-a - Arestul la domiciliu (5)
     • Secțiunea a 6-a - Arestarea preventivă (18)
     • Secțiunea a 7-a - Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive (2)
     • Secțiunea a 8-a - Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor (3)
    • Capitolul II - Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical (5)
     • Secțiunea 1 - Obligarea provizorie la tratament medical (2)
     • Secțiunea a 2-a - Internarea medicală provizorie (2)
     • Secțiunea a 3-a - Dispoziții privind expertizele medico-legale psihiatrice (1)
    • Capitolul III - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (14)
   • Titlul VI - Acte procesuale și procedurale comune (29)
    • Capitolul I - Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (12)
    • Capitolul II - Termenele (4)
    • Capitolul III - Cheltuielile judiciare (5)
    • Capitolul IV - Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite (3)
    • Capitolul V - Nulitățile (3)
    • Capitolul VI - Amenda judiciară (2)
  • PARTEA SPECIALĂ (336)
   • Titlul I - Urmărirea penală (58)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (3)
    • Capitolul II - Sesizarea organelor de urmărire penală (12)
     • Secțiunea 1 - Reglementări generale (8)
     • Secțiunea a 2-a - Plângerea prealabilă (4)
    • Capitolul III - Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror (6)
    • Capitolul IV - Efectuarea urmăririi penale (22)
     • Secțiunea 1 - Desfășurarea urmăririi penale (7)
     • Secțiunea a 2-a - Suspendarea urmăririi penale (2)
     • Secțiunea a 3-a - Clasarea și renunțarea la urmărirea penală (7)
     • Secțiunea a 4-a - Terminarea urmăririi penale (3)
     • Secțiunea a 5-a - Dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror (3)
    • Capitolul V - Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (5)
    • Capitolul VI - Reluarea urmăririi penale (4)
    • Capitolul VII - Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală (6)
   • Titlul II - Camera preliminară (7)
   • Titlul III - Judecata (133)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (23)
    • Capitolul II - Judecata în primă instanță (38)
     • Secțiunea 1 - Desfășurarea judecării cauzelor (21)
     • Secțiunea a 2-a - Deliberarea și hotărârea instanței (17)
    • Capitolul III - Apelul (18)
    • Capitolul III1 - Contestația (1)
    • Capitolul V - Căile extraordinare de atac (44)
     • Secțiunea 1 - Contestația în anulare (7)
     • Secțiunea a 2-a - Recursul în casație (19)
     • Secțiunea a 3-a - Revizuirea (14)
     • Secțiunea a 4-a - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate (4)
    • Capitolul VI - Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare (9)
     • Secțiunea 1 - Recursul în interesul legii (5)
     • Secțiunea a 2-a - Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (4)
   • Titlul IV - Proceduri speciale (81)
    • Capitolul I - Acordul de recunoaștere a vinovăției (11)
    • Capitolul I1 - Contestația privind durata procesului penal (6)
    • Capitolul II - Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice (16)
    • Capitolul III - Procedura în cauzele cu infractori minori (18)
    • Capitolul IV - Procedura dării în urmărire (6)
    • Capitolul V - Procedura reabilitării (11)
    • Capitolul VI - Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri (6)
    • Capitolul VII - Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare (5)
    • Capitolul VIII - Procedura privind cooperarea judiciară internațională și punerea în aplicare a tratatelor internaționale în materie penală (2)
     • Secțiunea 1 - Dispoziții generale (1)
     • Secțiunea a 2-a - Recunoașterea unor acte judiciare străine (1)
    • Capitolul IX - Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării (1)
   • Titlul V - Executarea hotărârilor penale (54)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (5)
    • Capitolul II - Punerea în executare a hotărârilor (27)
     • Secțiunea 1 - Punerea în executare a pedepselor principale (7)
     • Secțiunea a 2-a - Punerea în executare a pedepselor complementare (4)
     • Secțiunea a 3-a - Punerea în executare a măsurilor de siguranță (9)
     • Secțiunea a 4-a - Punerea în executare a altor dispoziții (2)
     • Secțiunea a 5-a - Punerea în executare a amenzii judiciare și a cheltuielilor judiciare avansate de stat (2)
     • Secțiunea a 6-a - Punerea în executare a dispozițiilor civile din hotărâre (3)
    • Capitolul III - Alte dispoziții privind executarea (16)
     • Secțiunea 1 - Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei (2)
     • Secțiunea 1 indice 1- Schimbări în executarea unor hotărâri (6)
     • Secțiunea a 2-a - Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață (3)
     • Secțiunea a 3-a - Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață (3)
     • Secțiunea a 4-a - Înlăturarea sau modificarea pedepsei (2)
    • Capitolul IV - Dispoziții comune (6)
   • Titlul VI - Dispoziții finale (2)

Caută în:

Codul de procedură penală, PARTEA GENERALĂ, TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 1. Normele de procedură penală şi scopul acestora

(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.
(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. [art. 1 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Codul de procedură penală, PARTEA GENERALĂ, TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. [art. 2 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Codul de procedură penală, PARTEA GENERALĂ, TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 3. Separarea funcţiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;
d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.

Codul de procedură penală, PARTEA GENERALĂ, TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 4. Prezumţia de nevinovăţie

(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.
(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului. [art. 52 C.proc.pen. 1968]

Codul de procedură penală, PARTEA GENERALĂ, TITLUL I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 5. Aflarea adevărului

(1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în favoarea suspectului ori inculpatului se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod. [art. 3, art. 202 alin. 1 C.proc.pen. 1968]