Politica de confidențialitate

Stimați vizitatori,

Protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate. Vă rugăm consultați și Politica cookies

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul CodurilePenale.ro se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal. Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționam și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv.

Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor, dar și pentru îndeplinirea sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le considerăm rezonabile. Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm si categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice, precum și atunci când legea ne obligă.

Ce date cu caracter personal colectăm. Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi. Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat. 

În plus, din motive de securizare a accesului, utilizăm cookies de prevenire a logării concomitente a unui singur utilizator de pe mai multe dispozitive. Însă identificatorii sunt temporari (câte minute sau ore, după caz) și nu stochează asocierea dintre identitatea utilizatorului și tentativele de intruziune (doar blochează). Din acest motiv este posibil ca, în caz de utilizare neautorizată a contului de utilizator, să vă contactăm pentru a vă solicita explicații și, dacă este cazul, pentru a vă propune remedieri.

Cum utilizăm datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei CodurilePenale.ro doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite. Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și serviciile noastre. Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei CodurilePenale.ro în scopul prestării serviciilor contractate, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate. Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor. La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor. Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, păstrăm datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice, cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre, cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate. În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie sa ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Daca sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Situații speciale

Utilizatori înregistrați. Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe CodurilePenale.ro. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. Clienții. Majoritatea utilizatorilor înregistrați sunt clienții noștri. Prelucrarea datelor lor se realizează în temeiul raporturilor contractuale, pentru gestionarea obligațiilor reciproce și pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim, precum și pentru a le adresa propuneri de eficientizare a utilizării serviciilor noastre. În orice caz, nu transmitem nimănui, nici cu plată și nici gratuit, sub nicio formă sau modalitate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Accesarea unora dintre datele cu caracter personal ale utilizatorilor se realizează, pe baze contractuale, de către împuterniciții noștri, cum ar fi contabilii și furnizorii de soluții tehnice. Aceștia utilizează doar datele necesare îndeplinirii atribuțiilor lor, și-au asumat obligații ferme în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, iar noi veghem în permanență ca obligațiile lor să fie îndeplinite în mod adecvat.

Newsletter. Comunicăm cu utilizatorii în virtutea raporturilor contractuale, pentru a satisface cât mai bine interesele lor, dar niciodată în scop de marketing pentru alte servicii decât cele pe care le oferim noi. Cu membrii care nu doresc comunicări colective de tip newsletter comunicăm în mod individual sau în grupuri de interese. Important: Adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm, precum și alte date de contact, nu sunt aduse la cunoștința altor persoane, fie chiar și parteneri ai noștri, sub nicio formă, nici direct și nici indirect. Utilizăm serviciile MailerLite, furnizor de servicii cu sediul in Uniunea Europeană. Pentru politica de procesare a furnizorului click aici.

Pagina Facebook. Având în vedere că, potrivit CJUE, administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate CodurilePenale.ro este aplicabilă și paginii Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care accesează pagina Facebook administrată de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Pagina Facebook administrată de CodurilePenale.ro este următoarea: https://www.facebook.com/CodurilePenale.

Procesatorul de plăți. Procesatorul de plăți este NETOPIA. Vă rugăm să consultați și Termenii și condițiile NETOPIA, precum și Nota de informare NETOPIA privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru răspunsuri la întrebări privind plata cu cardul vă recomandăm secțiunea dedicată întrebărilor frecvente a procesatorului de plăți. Exclusiv pentru plățile recurente, stocăm prima cifră și ultimele 4 cifre ale cardului cu  care se face plata, precum și data expirării, cu scopul de a vă informa pe dumneavoastră ce card este folosit pentru plată. De asemenea, tot exclusiv pentru plățile recurente, se salvează și tokenul cu care se autorizează plata, cu mențiunea că tokenul nu poate fi utilizat  decât în relația cu noi, nu și cu alți comercianți.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal. Pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail admin@codurilepenale.ro sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

* CodurilePenale.ro este un proiect al Asociației Codurile Penale susținut și administrat de METACODING [RO46194860]. Pentru urgențe, vă rugăm să ne contactați: admin@codurilepenale.ro. Pentru urgențe majore: 0720724711 (Andreea Coman, coordonator content).

Dacă doriţi să vă număraţi printre suţinătorii acestui proiect vă rugăm să ne scrieţi folosind pagina de contact.

* Ultima actualizare a acestei pagini: 25 iulie 2023