• Codul penal (456)
  • PARTEA GENERALĂ (186)
   • Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare (14)
    • Capitolul I – Principii generale (2)
    • Capitolul II – Aplicarea legii penale (12)
     • Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp (5)
     • Secţiunea a 2-a – Aplicarea legii penale în spaţiu (7)
   • Titlul II – Infracţiunea (38)
    • Capitolul I – Dispoziţii generale (3)
    • Capitolul II – Cauzele justificative (5)
    • Capitolul III – Cauzele de neimputabilitate (9)
    • Capitolul IV – Tentativa (3)
    • Capitolul V – Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni (11)
    • Capitolul VI – Autorul şi participanţii (7)
   • Titlul III – Pedepsele (54)
    • Capitolul I – Categoriile pedepselor (3)
    • Capitolul II – Pedepsele principale (9)
     • Secţiunea 1 – Detenţiunea pe viaţă (4)
     • Secţiunea a 2-a – închisoarea (1)
     • Secţiunea a 3-a – Amenda (4)
    • Capitolul III – Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare (6)
     • Secţiunea 1 – Pedeapsa accesorie (1)
     • Secţiunea a 2-a – Pedepsele complementare (5)
    • Capitolul IV – Calculul duratei pedepselor (3)
    • Capitolul V – Individualizarea pedepselor (33)
     • Secţiunea 1 – Dispoziţii generale (1)
     • Secţiunea a 2-a – Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante (5)
     • Secţiunea a 3-a – Renunţarea la aplicarea pedepsei (3)
     • Secţiunea a 4-a – Amânarea aplicării pedepsei (8)
     • Secţiunea a 5-a – Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (8)
     • Secţiunea a 6-a – Liberarea condiţionată (8)
   • Titlul IV – Măsurile de siguranţă (7)
    • Capitolul I – Dispoziţii generale (2)
    • Capitolul II – Regimul măsurilor de siguranţă (5)
   • Titlul V – Minoritatea (22)
    • Capitolul I – Regimul răspunderii penale a minorului (4)
    • Capitolul II – Regimul măsurilor educative neprivative de libertate (7)
    • Capitolul III – Regimul măsurilor educative privative de libertate (4)
    • Capitolul IV – Dispoziţii comune (7)
   • Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice (17)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (3)
    • Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice (8)
    • Capitolul III - Dispoziții comune (6)
   • Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală (8)
   • Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (5)
   • Titlul IX - Cauzele care înlătură consecințele condamnării (7)
   • Titlul X - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (16)
  • PARTEA SPECIALĂ (268)
   • Titlul I - Infracțiuni contra persoanei (45)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra vieții (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății (6)
    • Capitolul III - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie (2)
    • Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului (2)
    • Capitolul V - Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie (2)
    • Capitolul VI - Infracțiuni contra libertății persoanei (4)
    • Capitolul VII - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (10)
    • Capitolul VIII - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale (10)
    • Capitolul IX - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private (4)
   • Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului (31)
    • Capitolul I - Furtul (5)
    • Capitolul II - Tâlhăria și pirateria (5)
    • Capitolul III - Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (11)
    • Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronică (5)
    • Capitolul V - Distrugerea și tulburarea de posesie (4)
    • Capitolul VI - Infracțiuni care au produs consecințe deosebite de grave (1)
   • Titlul III - Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat (9)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra autorității (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni privind frontiera de stat (4)
   • Titlul IV - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (22)
   • Titlul V - Infracțiuni de corupție și de serviciu (21)
    • Capitolul I - Infracțiuni de corupție (6)
    • Capitolul II - Infracțiuni de serviciu (15)
   • Titlul VI - Infracțiuni de fals (19)
    • Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori (7)
    • Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare (3)
    • Capitolul III - Falsuri în înscrisuri (9)
   • Titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice (41)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice (9)
    • Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive (7)
    • Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege (4)
    • Capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice (9)
    • Capitolul VI - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice (7)
   • Titlul VIII - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială (18)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice (9)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra familiei (5)
    • Capitolul III - Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate (4)
   • Titlul IX - Infracțiuni electorale (9)
   • Titlul X - Infracțiuni contra securității naționale (19)
   • Titlul XI - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate (25)
    • Capitolul I - Infracțiuni săvârșite de militari (19)
    • Capitolul II - Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili (6)
   • Titlul XII - Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război (8)
    • Capitolul I - Infracțiuni de genocid și contra umanității (2)
    • Capitolul II - Infracțiuni de război (6)
   • Titlul XIII - Dispoziții finale (1)

Caută în:

Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Capitolul I – Principii generale

Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Capitolul I – Principii generale

Art. 2. Legalitatea sancțiunilor de drept penal

(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită.
(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită și aplicată în afara limitelor generale ale acesteia. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Capitolul II – Aplicarea legii penale, Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp

Art. 3. Activitatea legii penale

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare. [art. 10 C.pen. 1969]

Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Capitolul II – Aplicarea legii penale, Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp

Art. 4. Aplicarea legii penale de dezincriminare

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub vechea lege, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste aspecte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. [art. 12 C.pen. 1969]

Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Capitolul II – Aplicarea legii penale, Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp

Art. 5. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile. [art. 13 C.pen. 1969]