• Codul penal (453)
  • PARTEA GENERALĂ (186)
   • Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare (14)
    • Capitolul I – Principii generale (2)
    • Capitolul II – Aplicarea legii penale (12)
     • Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp (5)
     • Secţiunea a 2-a – Aplicarea legii penale în spaţiu (7)
   • Titlul II – Infracţiunea (38)
    • Capitolul I – Dispoziţii generale (3)
    • Capitolul II – Cauzele justificative (5)
    • Capitolul III – Cauzele de neimputabilitate (9)
    • Capitolul IV – Tentativa (3)
    • Capitolul V – Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni (11)
    • Capitolul VI – Autorul şi participanţii (7)
   • Titlul III – Pedepsele (54)
    • Capitolul I – Categoriile pedepselor (3)
    • Capitolul II – Pedepsele principale (9)
     • Secţiunea 1 – Detenţiunea pe viaţă (4)
     • Secţiunea a 2-a – închisoarea (1)
     • Secţiunea a 3-a – Amenda (4)
    • Capitolul III – Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare (6)
     • Secţiunea 1 – Pedeapsa accesorie (1)
     • Secţiunea a 2-a – Pedepsele complementare (5)
    • Capitolul IV – Calculul duratei pedepselor (3)
    • Capitolul V – Individualizarea pedepselor (33)
     • Secţiunea 1 – Dispoziţii generale (1)
     • Secţiunea a 2-a – Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante (5)
     • Secţiunea a 3-a – Renunţarea la aplicarea pedepsei (3)
     • Secţiunea a 4-a – Amânarea aplicării pedepsei (8)
     • Secţiunea a 5-a – Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (8)
     • Secţiunea a 6-a – Liberarea condiţionată (8)
   • Titlul IV – Măsurile de siguranţă (7)
    • Capitolul I – Dispoziţii generale (2)
    • Capitolul II – Regimul măsurilor de siguranţă (5)
   • Titlul V – Minoritatea (22)
    • Capitolul I – Regimul răspunderii penale a minorului (4)
    • Capitolul II – Regimul măsurilor educative neprivative de libertate (7)
    • Capitolul III – Regimul măsurilor educative privative de libertate (4)
    • Capitolul IV – Dispoziţii comune (7)
   • Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice (17)
    • Capitolul I - Dispoziții generale (3)
    • Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice (8)
    • Capitolul III - Dispoziții comune (6)
   • Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală (8)
   • Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (5)
   • Titlul IX - Cauzele care înlătură consecințele condamnării (7)
   • Titlul X - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (16)
  • PARTEA SPECIALĂ (265)
   • Titlul I - Infracțiuni contra persoanei (42)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra vieții (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății (6)
    • Capitolul III - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie (2)
    • Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului (2)
    • Capitolul V - Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie (2)
    • Capitolul VI - Infracțiuni contra libertății persoanei (4)
    • Capitolul VII - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (10)
    • Capitolul VIII - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale (7)
    • Capitolul IX - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private (4)
   • Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului (31)
    • Capitolul I - Furtul (5)
    • Capitolul II - Tâlhăria și pirateria (5)
    • Capitolul III - Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (11)
    • Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronică (5)
    • Capitolul V - Distrugerea și tulburarea de posesie (4)
    • Capitolul VI - Infracțiuni care au produs consecințe deosebite de grave (1)
   • Titlul III - Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat (9)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra autorității (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni privind frontiera de stat (4)
   • Titlul IV - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (22)
   • Titlul V - Infracțiuni de corupție și de serviciu (21)
    • Capitolul I - Infracțiuni de corupție (6)
    • Capitolul II - Infracțiuni de serviciu (15)
   • Titlul VI - Infracțiuni de fals (19)
    • Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori (7)
    • Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare (3)
    • Capitolul III - Falsuri în înscrisuri (9)
   • Titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice (41)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate (5)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice (9)
    • Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive (7)
    • Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege (4)
    • Capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice (9)
    • Capitolul VI - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice (7)
   • Titlul VIII - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială (18)
    • Capitolul I - Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice (9)
    • Capitolul II - Infracțiuni contra familiei (5)
    • Capitolul III - Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate (4)
   • Titlul IX - Infracțiuni electorale (9)
   • Titlul X - Infracțiuni contra securității naționale (19)
   • Titlul XI - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate (25)
    • Capitolul I - Infracțiuni săvârșite de militari (19)
    • Capitolul II - Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili (6)
   • Titlul XII - Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război (8)
    • Capitolul I - Infracțiuni de genocid și contra umanității (2)
    • Capitolul II - Infracțiuni de război (6)
   • Titlul XIII - Dispoziții finale (1)

Caută în:

Capitolul I – Principii generale, Codul penal, PARTEA GENERALĂ, Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare

Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]