Art. 504. Dispoziţii generale

(1) Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi derogările prevăzute în prezentul capitol şi în secţiunea a 8-a a cap. I din titlul V al părţii generale.
(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică şi persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate.
(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului şi există motive pentru a se considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a fi minor.
(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus o măsură preventivă privativă de libertate, efectuate în locul de deţinere, potrivit legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea acestuia de a fi supus actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal. [art. 480 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Instituţia computării duratei măsurilor preventive privative de libertate rezidă ... Vezi mai mult
Instituţia computării duratei măsurilor preventive privative de libertate rezidă în faptul că, deşi diferite prin natura lor, măsurile preventive privative ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata pedepsei se ... Click pentru abonare
3.
Dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Codul penal, prin ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Codul penal, prin reglementarea unui mecanism de computare a măsurilor preventive privative de libertate, ... Click pentru abonare
4.
În cazul inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri ... Vezi mai mult
În cazul inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal, instanţa de judecată nu poate dispune ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 243 alin. (2) şi ale art. 504 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 243 alin. (2) şi ale art. 504 din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate, ... Click pentru abonare
6.
Curtea a constatat faptul că măsura computării duratei măsurilor ... Vezi mai mult
Curtea a constatat faptul că măsura computării duratei măsurilor preventive privative de libertate are ca scop protecţia libertăţii individuale a ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Regimul juridic aplicabil inculpatului major privind computarea duratei măsurilor ... Vezi mai mult
Regimul juridic aplicabil inculpatului major privind computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate ar trebui să fie aplicabil și inculpatului ... Click pentru abonare
8.
Alin. 2-4 din cuprinsul art. 504 C.proc.pen. au fost ... Vezi mai mult
Alin. 2-4 din cuprinsul art. 504 C.proc.pen. au fost introduse prin Legea nr. 284/2020, lege prin care au fost transpuse ... Click pentru abonare
9.
Împlinirea de către inculpat a vârstei de 18 ani ... Vezi mai mult
Împlinirea de către inculpat a vârstei de 18 ani înainte de data sesizării instanței determină desfășurarea procedurii de judecată potrivit ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Împrejurarea că inculpata minoră este căsătorită nu poate determina ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpata minoră este căsătorită nu poate determina aplicarea unei alte proceduri decât cea prevăzută de lege pentru judecarea ... Click pentru abonare