Art. 505. Persoanele chemate la organul de urmărire penală

(1) Când suspectul ori inculpatul este minor, la orice ascultare sau confruntare a acestuia organul de urmărire penală dispune citarea părinţilor ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum şi a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea.
(11) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul minor se citează părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă organul judiciar consideră că prezenţa acestora este în interesul superior al minorului şi nu este de natură să aducă atingere bunei desfăşurări a procesului penal.
(12) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori prezenţa acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
(13) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (12) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.
(14) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (12) sau (13) încetează, citarea se va face potrivit alin. (11).
(2) Abrogat(ă).
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor acte. [art. 481 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Spre deosebire de art. 505 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
Spre deosebire de art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, când suspectul ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 505 alin. (1) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 505 alin. (1) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023, iar alin. (2) a fost abrogat prin aceeași ... Click pentru abonare
3.
Procurorul care intenționează să impună obligații suspectului sau inculpatului ... Vezi mai mult
Procurorul care intenționează să impună obligații suspectului sau inculpatului în cazul dispunerii unei soluții de renunțare la urmărirea penală trebuie ... Click pentru abonare
4.
Expertiza medico-legală psihiatrică a suspectului sau inculpatului se dispune ... Vezi mai mult
Expertiza medico-legală psihiatrică a suspectului sau inculpatului se dispune obligatoriu în cazul infracțiunilor comise de minorii cu vârsta între 14 ... Click pentru abonare