Art. 316. Falsificarea de valori străine

Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în străinătate. [art. 284 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 316 C.pen. este o normă incompletă care preia ... Vezi mai mult
Art. 316 C.pen. este o normă incompletă care preia ipoteza, dispoziția și sancțiunea din art. 310-314 C.pen. În consecință, falsificarea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
S-a reținut, în fapt, că inculpatul OI, în cursul ... Vezi mai mult
S-a reținut, în fapt, că inculpatul OI, în cursul lunii mai 2005, a deținut în vederea punerii în circulație un ... Click pentru abonare
3.
Fapta inculpatului OP care în perioada (...), în baza ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului OP care în perioada (...), în baza aceleași rezoluții infracționale, a falsificat mai multe copii ale cărților de ... Click pentru abonare