Art. 315. Emiterea frauduloasă de monedă

(1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie a monedei confecţionate în condiţiile alin. (1), precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulaţie.
(3) Tentativa se pedepseşte.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Surplusul de monedă, cantitatea, atrage caracterul fraudulos al confecționării, ... Vezi mai mult
Surplusul de monedă, cantitatea, atrage caracterul fraudulos al confecționării, și nu orice formă de nerespectare a condițiilor contractuale ori la ... Click pentru abonare