Art. 88. Avocatul

(1) Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.
(2) Nu poate fi avocat al unei părţi sau al unui subiect procesual principal:
a) soţul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul;
b) martorul citat în cauză, cu excepţia celui care s-a prevalat, în condiţiile art. 117 alin. (1), de dreptul de a nu da declaraţii;
c) cel care a participat în aceeaşi cauză în calitate de judecător sau de procuror;
d) o altă parte sau un alt subiect procesual.
(3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistenţa juridică a părţilor ori a subiecţilor procesuali principali.
(4) Părţile sau subiecţii procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistaţi sau reprezentaţi de acelaşi avocat. [art. 172 alin. 8 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Reclamanta s-a plâns de colectarea masivă, nediferențiată, disproporționată și ... Vezi mai mult
Reclamanta s-a plâns de colectarea masivă, nediferențiată, disproporționată și fără respectarea secretului profesional al avocatului, a tuturor datelor accesibile de ... Click pentru abonare