Art. 117. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor

(1) Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane:
a) soţul, ascendenţii şi descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului sau inculpatului;
b) persoanele care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau acelora dintre părinţi şi copii, dacă dovedesc că au convieţuit sau convieţuiesc cu suspectul sau inculpatul.
(2) După îndeplinirea dispoziţiilor art. 119, organele judiciare comunică persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de a nu da declaraţii în calitate de martor.
(3) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) sunt de acord să dea declaraţii, în privinţa acestora sunt aplicabile dispoziţiile art. 120 şi 121.
(4) Persoana care îndeplineşte una dintre calităţile prevăzute la alin. (1) în raport cu unul dintre suspecţi sau inculpaţi este scutită de obligaţia de a depune mărturie şi împotriva celorlalţi suspecţi sau inculpaţi, în cazul în care declaraţia sa nu poate fi limitată doar la aceştia din urmă. [art. 80 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 117 alin. ... Vezi mai mult
Constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, care exclude de ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că nu există cauză penală în care, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că nu există cauză penală în care, la aflarea adevărului, să nu-şi aducă o contribuţie esenţială declaraţiile martorilor, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 117 alin. (1), (2) și (3) C.proc.pen. a ... Vezi mai mult
Art. 117 alin. (1), (2) și (3) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din ... Click pentru abonare
4.
Pentru dovedirea prejudiciului suferit de partea civilă nu se ... Vezi mai mult
Pentru dovedirea prejudiciului suferit de partea civilă nu se pot audia, ca martori, persoane dintre cele la care se referă ... Click pentru abonare
5.
Persoanele obligate să păstreze secretul profesional, de stat, de ... Vezi mai mult
Persoanele obligate să păstreze secretul profesional, de stat, de serviciu nu sunt obligate să dea declarații în calitate de martori. ... Click pentru abonare
6.
Afinii și copii fraților și surorilor suspectului sau inculpatului ... Vezi mai mult
Afinii și copii fraților și surorilor suspectului sau inculpatului nu pot refuza să dea declarații în calitate de martor, deși ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 117 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. sunt ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 117 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. sunt de strictă interpretare, neputând fi aplicate prin extindere și cu privire ... Click pentru abonare
8.
Persoanele vizate de textul de lege sunt scutite de ... Vezi mai mult
Persoanele vizate de textul de lege sunt scutite de obligația de a depune mărturie și împotriva celorlalți suspecți sau inculpați, ... Click pentru abonare
9.
Secretul deliberării permite judecătorului să refuze să dea declarații ... Vezi mai mult
Secretul deliberării permite judecătorului să refuze să dea declarații în calitate de martor. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Excepția de la obligația de a declara în calitate ... Vezi mai mult
Excepția de la obligația de a declara în calitate de martor, prevăzută de art. 46 alin. 2 din Legea nr. ... Click pentru abonare
11.
Judecătorul martor a făcut parte din compunerea completului ce ... Vezi mai mult
Judecătorul martor a făcut parte din compunerea completului ce a soluționat împreună cu inculpatele C.R.B. și V.D.D. Declarațiile sale date ... Click pentru abonare
12.
Noțiunea de „viață de familie” din articolul 8 nu ... Vezi mai mult
Noțiunea de „viață de familie” din articolul 8 nu se limitează numai la familiile bazate pe căsătorie, ci poate cuprinde ... Click pentru abonare
13.
În opinia Curții, există o diferență fundamentală între acest ... Vezi mai mult
În opinia Curții, există o diferență fundamentală între acest caz și cauza Goodwin. În acest ultim caz, jurnalistului i-a fost ... Click pentru abonare
14.
Curtea reamintește că libertatea de exprimare constituie unul dintre ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice și că garanțiile care trebuie ... Click pentru abonare
15.
Mama inculpatului poate fi interogată în calitate de martor, ... Vezi mai mult
Mama inculpatului poate fi interogată în calitate de martor, chiar dacă ea l-a reprezentat pe fiul său în timpul procesului, ... Click pentru abonare