Art. 434. Hotărârile supuse recursului în casaţie

(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.
(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casaţie:
a) hotărârile de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire;
b) hotărârile de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă;
c) hotărârile pronunţate în materia executării pedepselor;
d) hotărârile pronunţate în materia reabilitării;
e)-g) Abrogat(ă).
(3) Recursul în casaţie exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s-a dispus achitarea inculpatului nu poate avea ca scop obţinerea condamnării acestuia de către instanţa de recurs în casaţie. [art. 3851 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că, ulterior sesizării sale în prezenta cauză, ... Vezi mai mult
Curtea constată că, ulterior sesizării sale în prezenta cauză, prin decizia nr. 208 din 7 aprilie 2022 a admis excepţia ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că hotărârile exceptate de dispoziţiile art. 434 ... Vezi mai mult
Curtea observă că hotărârile exceptate de dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală de la ... Click pentru abonare
3.
Având în vedere, pe de o parte, motivele de ... Vezi mai mult
Având în vedere, pe de o parte, motivele de recurs în casaţie prevăzute de dispoziţiile art. 438 alin. (1) din ... Click pentru abonare
4.
Curtea a statuat că restrângerea de către legiuitor a ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că restrângerea de către legiuitor a sferei hotărârilor ce pot fi supuse casării la cele prevăzute de ... Click pentru abonare
5.
Până la adoptarea soluţiei legislative corespunzătoare, ca o consecinţă ... Vezi mai mult
Până la adoptarea soluţiei legislative corespunzătoare, ca o consecinţă a prezentei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, având în ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată că legiuitorul nu a fost consecvent scopului ... Vezi mai mult
Curtea constată că legiuitorul nu a fost consecvent scopului şi raţiunii de reglementare avute în vedere pentru realizarea acestei proceduri ... Click pentru abonare
7.
Având în vedere, pe de o parte, motivele de ... Vezi mai mult
Având în vedere, pe de o parte, motivele de recurs în casaţie prevăzute de dispoziţiile art. 438 alin. (1) din ... Click pentru abonare
8.
Dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate întrucât acestea ... Click pentru abonare
9.
Curtea reţine că, acesta fiind o cale de atac ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, acesta fiind o cale de atac extraordinară, pot fi atacate numai hotărâri penale definitive. Dispoziţiile art. 434 ... Click pentru abonare
10.
Recursul în casație vizează și îndreptarea sentinței menținute sau ... Vezi mai mult
Recursul în casație vizează și îndreptarea sentinței menținute sau desființate de curtea de apel ca instanță de apel dacă se ... Click pentru abonare
11.
Dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. a) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare ... Click pentru abonare
12.
Odată cu publicarea deciziei Curţii Constituţionale, legiuitorul, în temeiul ... Vezi mai mult
Odată cu publicarea deciziei Curţii Constituţionale, legiuitorul, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, are obligaţia de a pune ... Click pentru abonare
13.
Dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare ... Click pentru abonare
14.
Decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea ... Vezi mai mult
Decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor. ... Click pentru abonare
15.
Deciziile pronunţate în cadrul soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate, nu ... Vezi mai mult
Deciziile pronunţate în cadrul soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate, nu produc doar efecte inter partes, aşadar numai faţă de părţile din ... Click pentru abonare
16.
Ca o consecinţă a caracterului obligatoriu erga omnes al ... Vezi mai mult
Ca o consecinţă a caracterului obligatoriu erga omnes al deciziilor Curţii Constituţionale, pronunţate în baza art. 146 lit. d) din ... Click pentru abonare

Doctrină

17.
Art. 434 alin. (2) lit. e), f) și g) ... Vezi mai mult
Art. 434 alin. (2) lit. e), f) și g) C.proc.pen. au fost abrogate prin Legea nr. 201/2023. Forma textului de ... Click pentru abonare
18.
Majoritatea hotărârilor care pot fi atacate cu recurs în ... Vezi mai mult
Majoritatea hotărârilor care pot fi atacate cu recurs în casație sunt hotărâri de condamnare (art. 438 alin. 1 pct. 7, ... Click pentru abonare
19.
Potrivit reglementărilor actuale, recursul în casaţie este considerat o ... Vezi mai mult
Potrivit reglementărilor actuale, recursul în casaţie este considerat o cale extraordinară de atac, de anulare, aplicabilă exclusiv împotriva deciziilor penale ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

20.
Prin sintagma „soluţii pronunţate” se înţelege deciziile pronunţate de ... Vezi mai mult
Prin sintagma „soluţii pronunţate” se înţelege deciziile pronunţate de curţile de apel cu privire la apelurile declarate împotriva sentinţelor date ... Click pentru abonare
21.
Prin decizia atacată a fost menținută soluția de respingere ... Vezi mai mult
Prin decizia atacată a fost menținută soluția de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire. Revizuirea este calea de atac ... Click pentru abonare