Art. 410. Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale

(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor. [art. 170 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Obligația de a denunța subzistă și în cazul infracțiunii ... Vezi mai mult
Obligația de a denunța subzistă și în cazul infracțiunii de înaltă trădare. Dispozițiile art. 398 C.pen. fac referire directă la ... Click pentru abonare