Art. 380. Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu

(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu se pedepseşte dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.
(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Potrivit art. 86 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 ... Vezi mai mult
Potrivit art. 86 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 „părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
În actul de sesizare s-a reținut că faptele inculpaților ... Vezi mai mult
În actul de sesizare s-a reținut că faptele inculpaților care, începând cu anul 2020, când persoana vătămată a absolvit trei ... Click pentru abonare