Art. 2441. Informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minor

(1) Dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, potrivit art. 244.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face şi către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(3) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.
(5) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face potrivit alin. (2).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dispozițiile art. 244 ind. 1 C.proc.pen. au fost introduse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 244 ind. 1 C.proc.pen. au fost introduse în legislația procesual penală prin Legea nr. 284/2020, lege prin care ... Click pentru abonare