Art. 213. Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror

(1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea inculpatului. Plângerea se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii luate de procuror.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.
(61) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea este definitivă.
(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că, prin modul cum a înţeles să ... Vezi mai mult
Curtea constată că, prin modul cum a înţeles să reglementeze soluţionarea plângerii împotriva luării/prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar, legiuitorul ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală stabileşte ... Click pentru abonare
3.
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Prin Legea nr. 201/2023, art. 213 alin. (2) a ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023, art. 213 alin. (2) a fost modificat prin introducerea unei teze potrivit căreia plângerea formulată de ... Click pentru abonare
5.
Chiar dacă există reglementată special o cale de atac ... Vezi mai mult
Chiar dacă există reglementată special o cale de atac împotriva ordonanței procurorului, procurorul ierarhic superior poate să revoce măsura controlului ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Sub aspectul incidenţei principiului egalităţii de tratament juridic, este ... Vezi mai mult
Sub aspectul incidenţei principiului egalităţii de tratament juridic, este greu de acceptat ca unii dintre inculpaţi să fie cercetaţi în ... Click pentru abonare
7.
Orice măsură preventivă poate fi dispusă doar atunci când ... Vezi mai mult
Orice măsură preventivă poate fi dispusă doar atunci când este singura aptă să asigure realizarea scopurilor prevăzute de lege, trebuind ... Click pentru abonare