Art. 213. Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror

(1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea inculpatului. Plângerea se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii luate de procuror.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.
(61) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea este definitivă.
(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Critica de neconstituționalitate a vizat dispozițiile art. 213 alin. ... Vezi mai mult
Critica de neconstituționalitate a vizat dispozițiile art. 213 alin. 2 C.proc.pen. și a constat în lipsa reglementării termenului de soluționare ... Click pentru abonare
2.
Art. 213 alin. 6 ind. 1 C.proc.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 213 alin. 6 ind. 1 C.proc.pen. a fost supus controlului de constituționalitate, susținându-se că actul procurorului de dispunere a ... Click pentru abonare
3.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală stabileşte ... Click pentru abonare
4.
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Prin Legea nr. 201/2023, art. 213 alin. (2) a ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023, art. 213 alin. (2) a fost modificat prin introducerea unei teze potrivit căreia plângerea formulată de ... Click pentru abonare
6.
Chiar dacă există reglementată special o cale de atac ... Vezi mai mult
Chiar dacă există reglementată special o cale de atac împotriva ordonanței procurorului, procurorul ierarhic superior poate să revoce măsura controlului ... Click pentru abonare
7.
Dacă inculpatul nu mai este în termenul de formulare ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul nu mai este în termenul de formulare a plângerii, poate introduce cerere de revocare a măsurii care va ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
În cazul plângerii întemeiată pe dispoziţiile art. 215 alin. ... Vezi mai mult
În cazul plângerii întemeiată pe dispoziţiile art. 215 alin. 8 raportat la art. 213 din Codul de procedură penală legiuitorul ... Click pentru abonare
9.
Judecătorul observă astfel că inculpatul a formulat cererea de ... Vezi mai mult
Judecătorul observă astfel că inculpatul a formulat cererea de revocare a măsurii preventive la foarte scurt timp de la momentul ... Click pentru abonare
10.
Pentru a ştii cu exactitate momentul de la care ... Vezi mai mult
Pentru a ştii cu exactitate momentul de la care începe să curgă termenul de 48 de ore, în interiorul căruia ... Click pentru abonare
11.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, constată că plângerea este ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, constată că plângerea este tardiv introdusă, având în vedere că ordonanţa de prelungire a măsurii ... Click pentru abonare
12.
Raţionând aplicat la cazul examinat, privind prin prisma oportunităţii ... Vezi mai mult
Raţionând aplicat la cazul examinat, privind prin prisma oportunităţii măsurii preventive sub incidenţa căreia se află inculpatul, judecătorul de drepturi ... Click pentru abonare
13.
Sub aspectul incidenţei principiului egalităţii de tratament juridic, este ... Vezi mai mult
Sub aspectul incidenţei principiului egalităţii de tratament juridic, este greu de acceptat ca unii dintre inculpaţi să fie cercetaţi în ... Click pentru abonare
14.
Orice măsură preventivă poate fi dispusă doar atunci când ... Vezi mai mult
Orice măsură preventivă poate fi dispusă doar atunci când este singura aptă să asigure realizarea scopurilor prevăzute de lege, trebuind ... Click pentru abonare
15.
Judecătorul de drepturi și libertăți constată că argumentele acuzării ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți constată că argumentele acuzării nu aduc claritate asupra disimulării unei sume de bani provenite dintr-o ... Click pentru abonare
16.
Obligația de a nu da declarații în mass-media cu ... Vezi mai mult
Obligația de a nu da declarații în mass-media cu privire la obiectul cauzei sau de a face aprecieri la adresa ... Click pentru abonare