Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Tentativa este posibilă doar la infracțiunile săvârșite cu intenție, ... Vezi mai mult
Tentativa este posibilă doar la infracțiunile săvârșite cu intenție, nu și la cele praeterintenționate. Raportul de expertiză relevă că victima ... Click pentru abonare