Art. 354. Compunerea instanţei

(1) Instanţa judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută de lege.
(2) Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest lucru nu este posibil, completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor.
(3) După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului atrage reluarea dezbaterilor. [art. 292 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Deși nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la compunerea instanței este ... Vezi mai mult
Deși nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la compunerea instanței este sancționată cu nulitatea absolută, nu există, totuși, nulitate dacă la termenele ... Click pentru abonare