Art. 60. Cazurile urgente

Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze actele de urmărire penală care nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competenţa acestuia. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, procurorului competent. [art. 213 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Din adresa emisă la data de 13 octombrie 2014 ... Vezi mai mult
Din adresa emisă la data de 13 octombrie 2014 rezultă împrejurarea că inculpatul este angajatul unității militare din anul 2010, ... Click pentru abonare