Art. 543. Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului

(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul ori înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui.
(2) În baza procesului-verbal, se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol. [art. 508 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Obiectul procedurii reconstituirii nu poate fi decât un dosar ... Vezi mai mult
Obiectul procedurii reconstituirii nu poate fi decât un dosar (ori un înscris care aparține acestuia) aflat pe rolul unei instanțe ... Click pentru abonare