Art. 86. Partea responsabilă civilmente

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente. [art. 24 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Răspunderea persoanei pentru fapta altuia este reglementată de Codul ... Vezi mai mult
Răspunderea persoanei pentru fapta altuia este reglementată de Codul civil. Rațiunea acestei răspunderi constă în protecția persoanei prejudiciate împotriva insolvabilității ... Click pentru abonare