Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

În sarcina lui X se va reține o tentativă ... Vezi mai mult
În sarcina lui X se va reține o tentativă perfectă având în vedere că acesta s-a înarmat cu un pistol, ... Click pentru abonare