Art. 211. Condiţii generale

(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1). [art. 1602 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Nu în orice situație în care se invocă neconstituționalitatea ... Vezi mai mult
Nu în orice situație în care se invocă neconstituționalitatea unei omisiuni legislative Curtea Constituțională ar urma să dispună o decizie ... Click pentru abonare