Art. 59. Extinderea competenţei teritoriale

(1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea, procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le efectueze ori poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie sau prin delegare.
(2) În cuprinsul aceleiaşi localităţi, procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, efectuează toate actele de urmărire, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale. [art. 211 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Obligația de înștiințare prealabilă a organului corespunzător din circumscripția ... Vezi mai mult
Obligația de înștiințare prealabilă a organului corespunzător din circumscripția în care organul de cercetare penală va efectua acte de urmărire, ... Click pentru abonare