Norme de procedură. Rol primordial

Spre deosebire de prevederile Codului de procedură penală anterior, care, în articolul 1, delimita scopul procesului penal și în mod inadecvat stabilea că acesta trebuie să contribuie la apărarea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, precum și la prevenirea infracțiunilor, noul Cod de procedură penală pune accentul asupra rolului primordial al normelor de procedură. Aceste norme, în concordanță cu reglementările fundamentale în materie penală, sunt concepute să reprezinte temelia unei activități judiciare care să ofere eficiență actului de justiție și să asigure respectul pentru drepturile și libertățile fundamentale. Legiuitorul, acționând în cadrul competențelor sale, își asumă responsabilitatea de a reglementa norme menite să îndeplinească această finalitate, având în vedere însă că interpretarea și aplicarea corectă a acestora intră în sfera competenței organelor judiciare. [D.M. Morar (coord.), Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2021, p. 1-2]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Spre deosebire de prevederile Codului de procedură penală anterior, ... Vezi mai mult
Spre deosebire de prevederile Codului de procedură penală anterior, care, în articolul 1, delimita scopul procesului penal și în mod ... Click pentru abonare