Art. 251. Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii

Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organele de cercetare penală, precum şi de către organele competente potrivit legii, din dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, după caz. [art. 164 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Organele judiciare pot delega activitățile de punere în executare ... Vezi mai mult
Organele judiciare pot delega activitățile de punere în executare a dispoziției de luare a măsurii asigurătorii executorului judecătoresc sau organelor ... Click pentru abonare