Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Doctrină

Simplul gând (nuda cogitatio) nu reprezintă o infracțiune și ... Vezi mai mult
Simplul gând (nuda cogitatio) nu reprezintă o infracțiune și simpla cugetare (cogitationis poenam nemo patitur) nu poate conduce la o ... Click pentru abonare