Art. 35. Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. [art. 41 C.pen. 1969]

Doctrină

În cazul infracțiunii continuate, pluralitatea de acțiuni sau inacțiuni ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii continuate, pluralitatea de acțiuni sau inacțiuni dobândesc, conform legii, existență de sine-stătătoare. Condiția pluralității de acțiuni sau ... Click pentru abonare