Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Încălcarea dreptului la apărare prin menținerea nejustificată a urmăririi ... Vezi mai mult
Încălcarea dreptului la apărare prin menținerea nejustificată a urmăririi penale in rem poate și trebuie să fie invocată în cursul ... Click pentru abonare