Art. 408. Hotărârile supuse apelului

(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor. [art. 361 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Încheierile prin care se îndreaptă erorile materiale sau se ... Vezi mai mult
Încheierile prin care se îndreaptă erorile materiale sau se înlătură o omisiune vădită nu pot fi atacate separat cu apel. ... Click pentru abonare