Art. 336. Dreptul de a face plângere

(1) Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.
(2) Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală.
(3) Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii. [art. 275 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Doctrină

Persoana care formulează un denunț nu poate formula plângere ... Vezi mai mult
Persoana care formulează un denunț nu poate formula plângere conform art. 336 C.proc.pen., întrucât, denunțătorul este doar o persoană care ... Click pentru abonare