Art. 349. Rolul instanţei de judecată

(1) Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii.
(2) Instanţa poate soluţiona cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, dacă inculpatul solicită aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi dacă instanţa apreciază că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, cu excepţia cazului în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă. [art. 287 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Art. 349 Cod procedură penală, stabilind rolul instanţei de ... Vezi mai mult
Art. 349 Cod procedură penală, stabilind rolul instanţei de judecată în procesul penal, prevede la alin. 1 că instanţa de ... Click pentru abonare