Art. 417. Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale

(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. [art. 371 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Apelul declarat de asigurător privește numai latura civilă a ... Vezi mai mult
Apelul declarat de asigurător privește numai latura civilă a cauzei, astfel că, contrar solicitării inculpatei, efectul extensiv al acestuia poate ... Click pentru abonare