Art. 437. Motivarea recursului în casaţie

(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta face parte;
b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) indicarea cazurilor de recurs în casaţie pe care se întemeiază cererea şi motivarea acestora;
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie.
(2) La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia. [art. 38510 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 385 ind. 10 C.proc.pen. din 1968 au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 385 ind. 10 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse controlului de constituționalitate din perspectiva cerinței formulării în scris ... Click pentru abonare