Art. 417. Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale

(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. [art. 371 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 371 alin. 1 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 371 alin. 1 din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate întrucât s-a apreciat că ... Click pentru abonare