Art. 131. Confruntarea

(1) Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor audiate în aceeaşi cauză, se procedează la confruntarea lor dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.
(2) Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele şi împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior se contrazic.
(3) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate încuviinţa ca persoanele confruntate să îşi pună reciproc întrebări.
(4) Întrebările şi răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal. [art. 87-88 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea constată că dispoziţiile legale criticate reglementează posibilitatea administrării ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile legale criticate reglementează posibilitatea administrării de către organul de urmărire penală a confruntării ori a expertizei ... Click pentru abonare