Art. 380. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

(1) Instanţa procedează la audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente potrivit dispoziţiilor art. 111 şi 112, după ascultarea inculpatului şi, după caz, a coinculpaţilor.
(2) Persoanele menţionate sunt lăsate să arate tot ce ştiu despre fapta care face obiectul judecăţii, apoi li se pot pune în mod nemijlocit întrebări de către procuror, inculpat, avocatul inculpatului, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi avocaţii acestora. Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot de asemenea pune întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa soluţionare a cauzei.
(3) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în încheierea de şedinţă.
(4) Persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reascultate ori de câte ori este necesar. [art. 326 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispoziţiile art. 380 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 380 alin. (1) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că soluţia legislativă ... Click pentru abonare