Art. 408. Hotărârile supuse apelului

(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor. [art. 361 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea a analizat sub aspectul constituționalității dispozițiile art. 361 ... Vezi mai mult
Curtea a analizat sub aspectul constituționalității dispozițiile art. 361 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. prin raportare la prevederile constituționale ale ... Click pentru abonare