Art. 210. Traficul de persoane

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt urmate de exploatarea efectivă a unei persoane, în sensul art. 182, se aplică regulile concursului de infracţiuni. [art. 12, art. 15 – 16 din Legea nr. 678/2001]

Citește mai mult

Doctrină

Dispozițiile art. 210 din Codul penal au fost modificate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 210 din Codul penal au fost modificate prin Legea nr. 202/2024, fiind majorate limitele de pedeapsă. De asemenea, ... Click pentru abonare