Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea consideră că în materie penală furnizarea de informații ... Vezi mai mult
Curtea consideră că în materie penală furnizarea de informații complete și detaliate cu privire la acuzațiile aduse inculpatului și, în ... Click pentru abonare