Art. 99. Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă

(1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;
b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(3) De la data liberării condiţionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. [art. 551 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 59 – 61 din C.pen. anterior [art. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 59 – 61 din C.pen. anterior [art. 99 – 106 C.pen.], ale art. 75 – 77 din Legea ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Are întodeauna caracter facultativ, reprezentând numai o vocație generală ... Vezi mai mult
Are întodeauna caracter facultativ, reprezentând numai o vocație generală a condamnatului. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Deși Convenția nu garantează un drept la reabilitare de ... Vezi mai mult
Deși Convenția nu garantează un drept la reabilitare de sine stătător și deși articolul 3 nu poate fi interpretat ca ... Click pentru abonare
4.
Art. 5 parag. 1 lit. a) din Convenție nu ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 1 lit. a) din Convenție nu garantează dreptul unui deținut de a beneficia de o lege de ... Click pentru abonare