Art. 97. Proba şi mijloacele de probă

(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.
(2) Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;
c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
d) declaraţiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
(3) Procedeul probatoriu este modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă. [art. 63-64 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Judecătorul de cameră preliminară va aplica sancţiunea excluderii şi ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară va aplica sancţiunea excluderii şi în ipoteza în care constată că probatoriul administrat în faza de ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul penal, prin raportare la art. 177 alin. (2) din Codul penal, ... Click pentru abonare
3.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. d) şi ale art. 103 alin. (2) şi (3) ... Click pentru abonare
4.
Nulităţile, aşa cum sunt ele reglementate la art. 280-282 ... Vezi mai mult
Nulităţile, aşa cum sunt ele reglementate la art. 280-282 din Codul de procedură penală, privesc doar actele procedurale şi procesuale, ... Click pentru abonare
5.
Având în vedere acest obiect al procedurii de cameră ... Vezi mai mult
Având în vedere acest obiect al procedurii de cameră preliminară, Curtea subliniază că judecătorul de cameră preliminară trebuie să realizeze ... Click pentru abonare
6.
Legea procesual penală delimitează conceptual cele trei noţiuni: probă, ... Vezi mai mult
Legea procesual penală delimitează conceptual cele trei noţiuni: probă, mijloc de probă şi procedeu probatoriu. Cu toate că, deseori, în ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Din analiza practicii judiciare la nivel național, se observă ... Vezi mai mult
Din analiza practicii judiciare la nivel național, se observă că tehnica poligraf este utilizată în două moduri principale: fie ca ... Click pentru abonare
8.
Probatoriul reprezintă baza procesului penal. În lipsa probatoriului procesul ... Vezi mai mult
Probatoriul reprezintă baza procesului penal. În lipsa probatoriului procesul penal nu poate fi pornit. [V. Jitariuc, V. Rusu, Particularităţile obiectului ... Click pentru abonare
9.
În ce privește definiția probei Codul de procedură penală ... Vezi mai mult
În ce privește definiția probei Codul de procedură penală preia teoria clasică a probelor. Ar fi fost de un augur ... Click pentru abonare
10.
Libertatea probelor este subordonată principiului legalității. [M. Udroiu, Procedură ... Vezi mai mult
Libertatea probelor este subordonată principiului legalității. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, Ed. C.H. Beck, București, ... Click pentru abonare
11.
Principiul libertății probelor se traduce prin faptul că o ... Vezi mai mult
Principiul libertății probelor se traduce prin faptul că o infracțiune poate fi stabilită doar prin mijloace de probă permise de ... Click pentru abonare
12.
Cu titlu de excepție, legea prevede utilizarea doar a ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, legea prevede utilizarea doar a unora dintre mijloacele de probă, de pildă atunci când este necesară ... Click pentru abonare
13.
Dispozițiile art. 97 și 98 C.proc.pen. sunt autoderutante de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 97 și 98 C.proc.pen. sunt autoderutante de natură a impacta teoretizarea noțiunii de probă și trasarea unei granițe ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Principiul aflării adevărului, enunţat la art. 97 alin. 1 ... Vezi mai mult
Principiul aflării adevărului, enunţat la art. 97 alin. 1 din C.proc.pen., impune instanţei de judecată să dea valoare acelor probe ... Click pentru abonare
15.
Articolul 167, articolul 168 litera (a), articolul 178 litera ... Vezi mai mult
Articolul 167, articolul 168 litera (a), articolul 178 litera (a) și articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 ... Click pentru abonare
16.
Articolul 178 litera (a), articolul 219 și articolul 226 ... Vezi mai mult
Articolul 178 litera (a), articolul 219 și articolul 226 alineatul (6) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 ... Click pentru abonare
17.
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind ... Vezi mai mult
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretată în sensul ... Click pentru abonare
18.
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și ... Vezi mai mult
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de agentul de poliţie rutieră, ... Click pentru abonare
19.
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile ... Vezi mai mult
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere întocmite în baza acestora, contestate de către inculpat, au ... Click pentru abonare
20.
Probele și obiectul probațiunii, sarcina probei, administrarea probelor, precum ... Vezi mai mult
Probele și obiectul probațiunii, sarcina probei, administrarea probelor, precum și principiile care guvernează administrarea probelor sunt amplu reglementate în art. ... Click pentru abonare
21.
Este adevărat că în cauză s-a dispus efectuarea examinării ... Vezi mai mult
Este adevărat că în cauză s-a dispus efectuarea examinării inculpatului cu tehnica poligraf, iar din raportul de constatare tehnico-științifică privind ... Click pentru abonare
22.
Curtea nu poate reține vinovăția inculpatei nici având în ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reține vinovăția inculpatei nici având în vedere rezultatul testării comportamentului simulat al inculpatei și nici refuzul acesteia ... Click pentru abonare
23.
Deși poligraful nu este menționat de Codul de procedură ... Vezi mai mult
Deși poligraful nu este menționat de Codul de procedură penală printre mijloacele de probă, examinările poligraf sunt materializate în expertize ... Click pentru abonare
24.
Testul poligraf nu constituie mijloc de probă, conform art. ... Vezi mai mult
Testul poligraf nu constituie mijloc de probă, conform art. 97 C.proc.pen. Acesta reprezintă doar o metodă de investigare, prin care ... Click pentru abonare
25.
Poziția subiectivă a inculpatului în raport de uciderea nou ... Vezi mai mult
Poziția subiectivă a inculpatului în raport de uciderea nou născutului a fost verificată prin testarea cu tehnica poligraf. La întrebările ... Click pentru abonare
26.
Instanța a înlăturat concluziile raportului de constatare tehnico-științifică întocmit ... Vezi mai mult
Instanța a înlăturat concluziile raportului de constatare tehnico-științifică întocmit care urmare a testării inculpatului cu aparatul poligraf, pe de o ... Click pentru abonare