Art. 96. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.
(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.
(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 864 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în ... Vezi mai mult
Indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere, ... Click pentru abonare
3.
În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând ... Click pentru abonare
4.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă ... Vezi mai mult
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă pentru pedeapsa stabilită în cazul săvârşirii în cursul termenului de încercare ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Cu privire la modalitatea de a proceda în situația ... Vezi mai mult
Cu privire la modalitatea de a proceda în situația revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere atunci când inculpatul a fost ... Click pentru abonare
6.
Doar modalitatea de executare va putea fi modificată in ... Vezi mai mult
Doar modalitatea de executare va putea fi modificată in peius sau menținută prin raportare la pedeapsa aplicată în urma recalculării. ... Click pentru abonare
7.
În cazul în care pentru noua infracțiune se dispune ... Vezi mai mult
În cazul în care pentru noua infracțiune se dispune pedeapsa amenzii, revocarea nu se va dispune, iar amenda va fi ... Click pentru abonare
8.
În ipoteza unei infracțiuni comise după data de 1 ... Vezi mai mult
În ipoteza unei infracțiuni comise după data de 1 februarie 2014, pentru care se aplică amenda, instanța va analiza eventuala ... Click pentru abonare
9.
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a ... Vezi mai mult
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei stabilită pentru o infracțiune din culpă, urmată de săvârșirea ... Click pentru abonare
10.
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a ... Vezi mai mult
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii stabilită pentru o infracțiune intenționată, iar în termenul ... Click pentru abonare
11.
În cazul suspendării executării pedepsei de 9 luni închisoare ... Vezi mai mult
În cazul suspendării executării pedepsei de 9 luni închisoare stabilită pentru o infracțiune din culpă, urmată de săvârșirea a două ... Click pentru abonare
12.
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ... Vezi mai mult
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii stabilită pentru o infracțiune intenționată, urmată de săvârșirea în termenul de ... Click pentru abonare
13.
În caz de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa ... Vezi mai mult
În caz de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, revocarea suspendării va interveni în termenul de supraveghere. Înlocuirea poate ... Click pentru abonare
14.
Revocarea suspendării sub supraveghere nu se poate dispune în ... Vezi mai mult
Revocarea suspendării sub supraveghere nu se poate dispune în cazul în care nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor este ... Click pentru abonare
15.
Dacă se constată o neexecutare a obligațiilor civile stabilite ... Vezi mai mult
Dacă se constată o neexecutare a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea instanței civile nu se va putea dispune revocarea suspendării. ... Click pentru abonare
16.
Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere dacă se ... Vezi mai mult
Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere dacă se reține, până la expirarea termenului de supraveghere, o neexecutare culpabilă, în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

17.
Indiferent de modalitatea în care recunoașterea unei hotărâri judecătorești ... Vezi mai mult
Indiferent de modalitatea în care recunoașterea unei hotărâri judecătorești străine ar avea loc, pe cale principală sau incidentală, în cadrul ... Click pentru abonare
18.
Achitarea despăgubirilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare la ... Vezi mai mult
Achitarea despăgubirilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare la o pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere reprezintă ... Click pentru abonare
19.
Astfel, raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune ... Vezi mai mult
Astfel, raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune București din care reiese că persoana condamnată trece printr-o perioadă depresivă ... Click pentru abonare
20.
în situația în care, pe parcursul termenului de supraveghere, ... Vezi mai mult
în situația în care, pe parcursul termenului de supraveghere, persoana condamnată a comis o altă infracțiune, descoperită până la împlinirea ... Click pentru abonare
21.
Dacă încălcările constatate sunt minore și nu aduc atingere ... Vezi mai mult
Dacă încălcările constatate sunt minore și nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse măsurile de supraveghere sau obligațiile ... Click pentru abonare
22.
Instanța reține, referitor la cei trei copii minori ai ... Vezi mai mult
Instanța reține, referitor la cei trei copii minori ai condamnatei, că aceștia se află din luna iulie 2018 în cadrul ... Click pentru abonare
23.
În acord cu prima instanță, tribunalul mai reține că ... Vezi mai mult
În acord cu prima instanță, tribunalul mai reține că persoana supravegheată a lucrat la o fabrică de medicamente, cu forme ... Click pentru abonare
24.
Tribunalul constată că o sesizare pentru revocarea suspendării sub ... Vezi mai mult
Tribunalul constată că o sesizare pentru revocarea suspendării sub supraveghere trebuie formulată în interiorul termenului de supraveghere. În acest sens ... Click pentru abonare
25.
Instanța învestită cu o cerere de revocare a unei ... Vezi mai mult
Instanța învestită cu o cerere de revocare a unei modalități de individualizare neprivative de libertate trebuie să analizeze și în ... Click pentru abonare
26.
În prezenta cauză, Curtea constată că din actele dosarului ... Vezi mai mult
În prezenta cauză, Curtea constată că din actele dosarului rezultă că, pe parcursul termenului de supraveghere, contestatorul condamnat nu a ... Click pentru abonare
27.
Deși persoana supravegheată a desfășurat și desfășoară o activitate ... Vezi mai mult
Deși persoana supravegheată a desfășurat și desfășoară o activitate remunerată, acesta a refuzat să presteze munca neremunerată în folosul comunității ... Click pentru abonare
28.
Relativ la împrejurarea ca intimatul condamnat nu a achitat ... Vezi mai mult
Relativ la împrejurarea ca intimatul condamnat nu a achitat despăgubirile civile pana la încheierea termenului de supraveghere, instanța de fond ... Click pentru abonare
29.
Este adevărat că intimatul nu a îndeplinit orele de ... Vezi mai mult
Este adevărat că intimatul nu a îndeplinit orele de muncă în termenul legal însă raportat la particularitățile concrete ale prezentei ... Click pentru abonare
30.
Nu este fondat argumentul conform căruia instanţa urmează a ... Vezi mai mult
Nu este fondat argumentul conform căruia instanţa urmează a pronunţa revocarea suspendării condiţionate pentru neîndeplinirea obligaţiilor civile după expirarea termenului ... Click pentru abonare
31.
Este îndeplinită cerința relei-credințe a persoanei condamnate, întrucât din ... Vezi mai mult
Este îndeplinită cerința relei-credințe a persoanei condamnate, întrucât din actele și lucrările dosarului rezultă că aceasta nu s-a prezentat conform ... Click pentru abonare
32.
Legea nu face distincție cu privire la locul unde ... Vezi mai mult
Legea nu face distincție cu privire la locul unde trebuie comisă infracțiunea ulterioară, deci nu are relevanță faptul că petentul ... Click pentru abonare
33.
În acord cu judecătorul fondului, Curtea constată că motivele ... Vezi mai mult
În acord cu judecătorul fondului, Curtea constată că motivele invocate de condamnat nu demonstrează buna sa credință, acesta neîndeplinindu-și obligația ... Click pentru abonare
34.
Interpretând aceste dispoziţii în contextul aplicării art. 5 C.pen., ... Vezi mai mult
Interpretând aceste dispoziţii în contextul aplicării art. 5 C.pen., Înalta Curte, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat, ... Click pentru abonare
35.
La data de 09.06.2016 ,contestatorul condamnat s-a prezentat la ... Vezi mai mult
La data de 09.06.2016 ,contestatorul condamnat s-a prezentat la controlul de frontieră în P.T.F. Aeroport Henri Coandă cu intenția de ... Click pentru abonare
36.
Reaua-credință este prezumată de lege, așa încât instanța nu ... Vezi mai mult
Reaua-credință este prezumată de lege, așa încât instanța nu are obligația de a o stabili, revenind celui condamnat sarcina de ... Click pentru abonare
37.
Instanța de fond a reținut, în esență, faptul că ... Vezi mai mult
Instanța de fond a reținut, în esență, faptul că sustragerea condamnatului de la efectuarea integrală a orelor de muncă în ... Click pentru abonare
38.
În concret, Curtea reține, chiar pe baza documentelor prezentate ... Vezi mai mult
În concret, Curtea reține, chiar pe baza documentelor prezentate și informațiilor furnizate de către Serviciul de Probațiune București, că instituția ... Click pentru abonare
39.
Deși, Tribunalul constată că în perioada (…) intimatul a ... Vezi mai mult
Deși, Tribunalul constată că în perioada (…) intimatul a fost arestat preventiv situație în care nu se poate reține reaua-credință ... Click pentru abonare
40.
Examinând actele dosarului, instanța constată că la data soluționării ... Vezi mai mult
Examinând actele dosarului, instanța constată că la data soluționării în fond a cauzei – 14.03.2014 – inculpata a fost prezentă ... Click pentru abonare