Art. 96. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.
(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.
(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 864 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în ... Vezi mai mult
Indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere, ... Click pentru abonare
3.
În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând ... Click pentru abonare
4.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă ... Vezi mai mult
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă pentru pedeapsa stabilită în cazul săvârşirii în cursul termenului de încercare ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Cu privire la modalitatea de a proceda în situația ... Vezi mai mult
Cu privire la modalitatea de a proceda în situația revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere atunci când inculpatul a fost ... Click pentru abonare
6.
Doar modalitatea de executare va putea fi modificată in ... Vezi mai mult
Doar modalitatea de executare va putea fi modificată in peius sau menținută prin raportare la pedeapsa aplicată în urma recalculării. ... Click pentru abonare
7.
În cazul în care pentru noua infracțiune se dispune ... Vezi mai mult
În cazul în care pentru noua infracțiune se dispune pedeapsa amenzii, revocarea nu se va dispune, iar amenda va fi ... Click pentru abonare
8.
În ipoteza unei infracțiuni comise după data de 1 ... Vezi mai mult
În ipoteza unei infracțiuni comise după data de 1 februarie 2014, pentru care se aplică amenda, instanța va analiza eventuala ... Click pentru abonare
9.
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a ... Vezi mai mult
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei stabilită pentru o infracțiune din culpă, urmată de săvârșirea ... Click pentru abonare
10.
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a ... Vezi mai mult
În cazul unei condamnări cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii stabilită pentru o infracțiune intenționată, iar în termenul ... Click pentru abonare
11.
În cazul suspendării executării pedepsei de 9 luni închisoare ... Vezi mai mult
În cazul suspendării executării pedepsei de 9 luni închisoare stabilită pentru o infracțiune din culpă, urmată de săvârșirea a două ... Click pentru abonare
12.
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ... Vezi mai mult
În cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii stabilită pentru o infracțiune intenționată, urmată de săvârșirea în termenul de ... Click pentru abonare
13.
În caz de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa ... Vezi mai mult
În caz de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, revocarea suspendării va interveni în termenul de supraveghere. Înlocuirea poate ... Click pentru abonare
14.
Revocarea suspendării sub supraveghere nu se poate dispune în ... Vezi mai mult
Revocarea suspendării sub supraveghere nu se poate dispune în cazul în care nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor este ... Click pentru abonare
15.
Dacă se constată o neexecutare a obligațiilor civile stabilite ... Vezi mai mult
Dacă se constată o neexecutare a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea instanței civile nu se va putea dispune revocarea suspendării. ... Click pentru abonare
16.
Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere dacă se ... Vezi mai mult
Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere dacă se reține, până la expirarea termenului de supraveghere, o neexecutare culpabilă, în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

17.
Indiferent de modalitatea în care recunoașterea unei hotărâri judecătorești ... Vezi mai mult
Indiferent de modalitatea în care recunoașterea unei hotărâri judecătorești străine ar avea loc, pe cale principală sau incidentală, în cadrul ... Click pentru abonare
18.
în situația în care, pe parcursul termenului de supraveghere, ... Vezi mai mult
în situația în care, pe parcursul termenului de supraveghere, persoana condamnată a comis o altă infracțiune, descoperită până la împlinirea ... Click pentru abonare
19.
Nu este fondat argumentul conform căruia instanţa urmează a ... Vezi mai mult
Nu este fondat argumentul conform căruia instanţa urmează a pronunţa revocarea suspendării condiţionate pentru neîndeplinirea obligaţiilor civile după expirarea termenului ... Click pentru abonare
20.
Interpretând aceste dispoziţii în contextul aplicării art. 5 C.pen., ... Vezi mai mult
Interpretând aceste dispoziţii în contextul aplicării art. 5 C.pen., Înalta Curte, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat, ... Click pentru abonare