Art. 95. Modificarea sau încetarea obligaţiilor

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Doar obligațiile impuse prin hotărârea definitivă pot fi modificate, ... Vezi mai mult
Doar obligațiile impuse prin hotărârea definitivă pot fi modificate, nu și măsurile de supraveghere. În categoria obligațiilor ce pot fi ... Click pentru abonare
2.
Instanța de executare va putea fi sesizată în vederea ... Vezi mai mult
Instanța de executare va putea fi sesizată în vederea modificării obligațiilor fie de serviciul de probațiune, fie de judecătorul delegat ... Click pentru abonare
3.
Încetarea executării muncii neremunerate se poate dispune în baza ... Vezi mai mult
Încetarea executării muncii neremunerate se poate dispune în baza unui înscris emis de medicul de familie sau de un medic ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Conform raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune ... Vezi mai mult
Conform raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune V., în vederea punerii în executare a prevederilor sentinței penale, persoana ... Click pentru abonare
5.
Din referatul întocmit de Serviciul de Probațiune G. a ... Vezi mai mult
Din referatul întocmit de Serviciul de Probațiune G. a rezultat faptul că petentul-condamnat se confruntă cu o serie de probleme ... Click pentru abonare
6.
Pe perioada supravegherii condamnatului, Serviciul de Probațiune a fost ... Vezi mai mult
Pe perioada supravegherii condamnatului, Serviciul de Probațiune a fost sesizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, A.N.O.F. M., urmare ... Click pentru abonare
7.
Din moment ce la dosar nu există înscrisuri medicale ... Vezi mai mult
Din moment ce la dosar nu există înscrisuri medicale din care să reiasă afecțiunile de care suferă persoana respectivă, tratamentul ... Click pentru abonare
8.
La acest moment, o supraveghere atentă a condamnatului este ... Vezi mai mult
La acest moment, o supraveghere atentă a condamnatului este necesară pentru a i se asigura șanse mai mari de îndreptare, ... Click pentru abonare
9.
Nici mărirea intervalului de timp de la 5 zile ... Vezi mai mult
Nici mărirea intervalului de timp de la 5 zile la 8 zile, pentru care există obligația anunțării autorităților în caz ... Click pentru abonare
10.
Tribunalul constată, astfel, că petentul DDT a sesizat prima ... Vezi mai mult
Tribunalul constată, astfel, că petentul DDT a sesizat prima instanță cu cererea de înlăturare a obligației de a nu părăsi ... Click pentru abonare
11.
Susținerile instanței de fond în sensul că sesizarea Serviciului ... Vezi mai mult
Susținerile instanței de fond în sensul că sesizarea Serviciului de probațiune Dâmbovița nu arată motivele care să justifice încetarea unor ... Click pentru abonare