Art. 95. Dreptul de a formula plângere

(1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336-339.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) şi art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat să rezolve plângerea şi să comunice soluţia, precum şi motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore. [art. 172 alin. 6 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Avocatul poate exercita dreptul de a formula plângere în ... Vezi mai mult
Avocatul poate exercita dreptul de a formula plângere în nume propriu. [M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe ... Click pentru abonare