Art. 94. Supravegherea condamnatului

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică serviciului de probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) şi lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. [art. 863 alin. 2, 4 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Serviciul de probațiune competent să verifice respectarea măsurilor de ... Vezi mai mult
Serviciul de probațiune competent să verifice respectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor pe durata termenului de supraveghere este cel ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Supravegherea și controlul respectării obligației de a urma unul ... Vezi mai mult
Supravegherea și controlul respectării obligației de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare socială, cât și de executare ... Click pentru abonare