Art. 94. Consultarea dosarului

(1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.
(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.
(3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penală.
(4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile.
(5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.
(6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.
(7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă.
(8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali de a consulta dosarul. [art. 294 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În faza de urmărire penală procurorul are competența exclusivă ... Vezi mai mult
În faza de urmărire penală procurorul are competența exclusivă de a stabili data și durata consultării dosarului, raportat la data ... Click pentru abonare
2.
Dispoziția de restricționare a accesului la dosar trebuie motivată ... Vezi mai mult
Dispoziția de restricționare a accesului la dosar trebuie motivată în concret, și nu prin termeni generali sau prin preluarea textului ... Click pentru abonare
3.
Restricția consultării dosarului totalizează 10 zile. Acestea nu trebuie ... Vezi mai mult
Restricția consultării dosarului totalizează 10 zile. Acestea nu trebuie să fie consecutive. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, ... Click pentru abonare
4.
Poate constitui o procedură neloială ce afectează dreptul la ... Vezi mai mult
Poate constitui o procedură neloială ce afectează dreptul la apărare situația în care părțile și subiecții procesuali principali nu au ... Click pentru abonare
5.
În ipoteza unei propuneri de arestare preventivă, art. 94 ... Vezi mai mult
În ipoteza unei propuneri de arestare preventivă, art. 94 alin. 7 C.proc.pen. trebuie interpretat în sensul acordării posibilității avocatului inculpatului ... Click pentru abonare
6.
Consultarea dosarului reprezintă atât un drept al avocatului, cât ... Vezi mai mult
Consultarea dosarului reprezintă atât un drept al avocatului, cât și un drept al părții sau subiectului procesual principal. Acordarea accesului ... Click pentru abonare
7.
Consultarea dosarului în faza urmăririi penale este mai degrabă ... Vezi mai mult
Consultarea dosarului în faza urmăririi penale este mai degrabă o vocație procedurală, întrucât, dacă ar fi fost un drept veritabil ... Click pentru abonare
8.
Dreptul de acces la dosarul de urmărire penală, conform ... Vezi mai mult
Dreptul de acces la dosarul de urmărire penală, conform art. 94 alin. 2 C.proc.pen., este asigurat atunci când toate documentele ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Dreptul inculpatului de a consulta dosarul de urmărire penală ... Vezi mai mult
Dreptul inculpatului de a consulta dosarul de urmărire penală este un drept individual şi nu poate fi suplinit prin posibilitatea ... Click pentru abonare
10.
Avocatul inculpatei a formulat o cerere de consultare a ... Vezi mai mult
Avocatul inculpatei a formulat o cerere de consultare a dosarului cauzei primită de procuror cu dată, viză și semnătură, care, ... Click pentru abonare
11.
Faptul că filele dosarului nu erau numerotate la data ... Vezi mai mult
Faptul că filele dosarului nu erau numerotate la data consultării dosarului de urmărire penală nu atrage imposibilitatea inculpatului de a-și ... Click pentru abonare